Статистическа информация за разпространението на COVID-19 в световен мащаб: 
https://www.worldometers.info/coronavirus/


Актуална статистическа информация за COVID-19 в България: 
https://coronavirus.bg/bg/statistika


Актуална информация за COVID-19 в България: 
https://coronavirus.bg/arcgis/apps/opsdashboard/index.html#/ecacd239ee7e4fba956f7948f586af93


Инициатива на Георги Клисурски
https://covid19bg.github.io/


Инициатива на Станислав Трайков: 
https://stantraykov.github.io/C19_BG/


Инициатива на Свилен Стефанов и Ивайло Стоянов: 
https://covid-bulgaria.com/


Инициатива на Веселин Стоянов: 
https://coronavirus-bulgaria.org/


Инициатива на Тодор Иванов: 
https://korona.telme-bg.com/


Инициатива на "МАПЕКС" АД
https://covid.tobel.bg/


Рубрика COVID-19 на Национален статистически институт: 
https://www.nsi.bg/bg/node/18120/


Седмичен анализ на Национален център по заразни и паразитни болести: 
https://covid19.ncipd.org/


Европейско статистическо табло за управление на възстановяването от COVID-19 на Евростат: 
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/recovery-dashboard/


Набори от данни за COVID-19 на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията: 
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/data

 

Моля изчакайте