Статистическа информация за разпространението на COVID-19 в световен мащаб: https://www.worldometers.info/coronavirus/

Актуална статистическа информация за COVID-19 в България: https://coronavirus.bg/bg/statistika

Актуална информация за COVID-19 в България: https://coronavirus.bg/arcgis/apps/opsdashboard/index.html#/ecacd239ee7e4fba956f7948f586af93

Инициатива на Георги Клисурскиhttps://covid19bg.github.io/

Инициатива на Станислав Трайков: https://stantraykov.github.io/C19_BG/

Инициатива на Свилен Стефанов и Ивайло Стоянов: https://covid-bulgaria.com/ 

Инициатива на "МАПЕКС" АДhttps://covid.tobel.bg/

Рубрика COVID-19 на Национален статистически институт: https://www.nsi.bg/bg/node/18120/

Европейско статистическо табло за управление на възстановяването от COVID-19 на Евростат: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/recovery-dashboard/

Набори от данни за COVID-19 на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/data