Статистическата информация на Министерството на здравеопазването за разпространението на COVID-19 в България е публикувана на Портала за отворени данни в отворен машинночетим формат, позволяващ повторно използване на данните за търговски или нетърговски цели.  

Ресурсите, които са публикувани в набора от данните и се актуализират автоматизирано всеки ден са следните:

Обща статистика за разпространението

Разпределение по дата и по области

Разпределение по дата и по възрастови групи

Разпределение по видове тестове