Статистическата информация на Министерството на здравеопазването за разпространението на COVID-19 в България е публикувана на Портала за отворени данни в отворен машинночетим формат, позволяващ повторно използване на данните за търговски или нетърговски цели.  

Ресурсите, които са публикувани в наборите от данни (Статистика за разпространението на COVID-19 в България и Статистика за ваксинирани заболяли от COVID-19) се актуализират автоматизирано всеки ден и са следните:

Обща статистика за разпространението

Разпределение по дата и по области

Разпределение по дата и по възрастови групи

Разпределение по видове тестове

Починали по пол и възрастови групи

Заразени ваксинирани

Хоспитализирани ваксинирани

Ваксинирани в интензивно отделение

Починали ваксинирани

 

Моля изчакайте