8416 намерени резултата

непроверен

Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП

Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП за 2018г..

непроверен

Регистър на техническите паспорти на строежите в община Ябланица

Регистър на техническите паспорти на строежите през 2018г.

непроверен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти в община Ябланица

Регистър на одобрените инвестиционни проекти през 2018г.

инвестиционни
одобрен
одобрен

Данни за КАВ през 2017г. - пункт РИОСВ - Смолян

Данни за КАВ през 2017г. - пункт РИОСВ - Смолян

непроверен