9758 намерени резултати

одобрен

Месечен отчет месец - Септември 2020г.

видин икономика месечен отчет РМС 54/2019
одобрен

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ КЪМ ОБЩИНА БАНИТЕ

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ КЪМ ОБЩИНА БАНИТЕ

бюджет РМС 436/2017 Баните
одобрен

Регистър на лицата, които практикуват неконвенционални методи

Регистър на лицата, които практикуват неконвенционални методи

неконвенционални методи регистър Разград РМС 103/2015
одобрен

Списък на категоризираните средства за подслон и места за настаняване към 15.10.2020 г. в община Баните

Списък на категоризираните средства за подслон и места за настаняване към 15.10.2020 г. в община Баните

настаняване списък Баните РМС 214/2016
одобрен

Регистър за брой абонати съгласно чл.33, ал.2, т.6 от ЗЕС

Регистърът се актуализира. За актуална информация може да се следи на адрес:
http://crc.bg:8080/ords/f?p=923:252:2094785569338164::NO::P252_ADV,P252_X:0,0,1

РМС 435/2020
одобрен