migrate_data обнови набор от данни "Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБ" в 23:57 на 29.11.2018 г.

migrate_data обнови набор от данни "Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБ" в 23:57 на 29.11.2018 г.

migrate_data обнови набор от данни "Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБ" в 23:56 на 29.11.2018 г.

migrate_data обнови набор от данни "Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБ" в 23:56 на 29.11.2018 г.

migrate_data обнови набор от данни "Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБ" в 23:56 на 29.11.2018 г.

migrate_data обнови набор от данни "Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБ" в 23:56 на 29.11.2018 г.

migrate_data обнови набор от данни "Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБ" в 23:56 на 29.11.2018 г.

migrate_data обнови набор от данни "Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБ" в 23:56 на 29.11.2018 г.

migrate_data обнови набор от данни "Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБ" в 23:56 на 29.11.2018 г.

migrate_data обнови набор от данни "Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБ" в 23:56 на 29.11.2018 г.