Margarita Rangelova обнови набор от данни "Регистър на язовирите" в 16:44 на 03.07.2019 г.

Margarita Rangelova обнови набор от данни "Регистър на язовирите" в 11:06 на 07.06.2019 г.

Margarita Rangelova обнови набор от данни "Регистър на язовирите" в 17:32 на 29.03.2019 г.

Margarita Rangelova обнови набор от данни "Регистър на язовирите" в 17:21 на 29.03.2019 г.

Margarita Rangelova обнови набор от данни "Регистър на язовирите" в 17:16 на 29.03.2019 г.

Margarita Rangelova добави набор от данни "Регистър на язовирите" в 17:15 на 29.03.2019 г.