Galya Krasteva обнови набор от данни "Главен регистър на общинската собственост" в 14:17 на 08.01.2020 г.

Galya Krasteva обнови набор от данни "Главен регистър на общинската собственост" в 14:15 на 08.01.2020 г.

Galya Krasteva обнови набор от данни "Главен регистър на общинската собственост" в 11:29 на 28.08.2019 г.

Galya Krasteva обнови набор от данни "Главен регистър на общинската собственост" в 11:28 на 28.08.2019 г.

Galya Krasteva обнови набор от данни "Главен регистър на общинската собственост" в 13:54 на 19.03.2019 г.

Galya Krasteva обнови набор от данни "Главен регистър на общинската собственост" в 11:22 на 19.03.2019 г.

Galya Krasteva обнови набор от данни "Главен регистър на общинската собственост" в 09:56 на 14.03.2019 г.

Galya Krasteva обнови набор от данни "Главен регистър на общинската собственост" в 09:56 на 14.03.2019 г.

Galya Krasteva обнови набор от данни "Главен регистър на общинската собственост" в 17:14 на 05.03.2019 г.

Galya Krasteva обнови набор от данни "Главен регистър на общинската собственост" в 17:17 на 01.03.2019 г.