Stoyanka Dimitrova обнови набор от данни "РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИТЕ" в 15:09 на 28.01.2020 г.

migrate_data обнови набор от данни "РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИТЕ" в 09:15 на 09.11.2018 г.

migrate_data добави набор от данни "РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИТЕ" в 09:13 на 09.11.2018 г.