Dimitar Todorov обнови набор от данни "Отчети за изпълнение на бюджет 2020" в 11:51 на 16.09.2020 г.

Dimitar Todorov обнови набор от данни "Отчети за изпълнение на бюджет 2020" в 11:50 на 16.09.2020 г.

Dimitar Todorov обнови набор от данни "Отчети за изпълнение на бюджет 2020" в 11:49 на 16.09.2020 г.

Dimitar Todorov обнови набор от данни "Отчети за изпълнение на бюджет 2020" в 11:48 на 16.09.2020 г.

Dimitar Todorov обнови набор от данни "Отчети за изпълнение на бюджет 2020" в 11:46 на 16.09.2020 г.

Dimitar Todorov обнови набор от данни "Отчети за изпълнение на бюджет 2020" в 11:44 на 16.09.2020 г.

Dimitar Todorov обнови набор от данни "Отчети за изпълнение на бюджет 2020" в 11:40 на 16.09.2020 г.

Dimitar Todorov добави набор от данни "Отчети за изпълнение на бюджет 2020" в 11:33 на 16.09.2020 г.