Ivanka Kasarova обнови набор от данни "Бюджет 2016" в 16:59 на 04.06.2019 г.

Ivanka Kasarova обнови набор от данни "Бюджет 2016" в 16:59 на 04.06.2019 г.

Ivanka Kasarova обнови набор от данни "Бюджет 2016" в 15:14 на 27.02.2019 г.

Ivanka Kasarova обнови набор от данни "Бюджет 2016" в 15:14 на 27.02.2019 г.

migrate_data добави набор от данни "Бюджет 2016" в 20:09 на 03.12.2018 г.