одобрен

категория и възраст

Уникален идентификатор:  384ca1da-ea60-4f1f-8f57-76c3249aaddf

Описание:

Първоначално регистрираните ППС в страната по категория и възраст в периода 01.01.2019 - 31.05.2019

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-03 10:41:03
  • Създаден от: vehicle_registration
  • Последна промяна: 2019-06-27 16:04:13
  • Последно променил: system

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА за периода 01.01.2019-31.05.2019

Година Възраст Категория брой
2019 до 6 мес. L1Е 131
2019 до 6 мес. L3Е 143
2019 до 6 мес. L7Е 7
2019 до 6 мес. L1Е-В 117
2019 до 6 мес. L2Е-Р 1
2019 до 6 мес. L3Е-А1 44
2019 до 6 мес. L3Е-А1Е 1
2019 до 6 мес. L3Е-А1Т 1
2019 до 6 мес. L3Е-А2 118
2019 до 6 мес. L3Е-А2Е 21
2019 до 6 мес. L3Е-А3 126
2019 до 6 мес. L3Е-А3Е 6
2019 до 6 мес. L3Е-А3Т 1
2019 до 6 мес. L5Е-А 5
2019 до 6 мес. L6Е-ВР 4
2019 до 6 мес. L7Е-В1 14
2019 до 6 мес. L7Е-В2 3
2019 до 6 мес. L7Е-СU 3
2019 до 6 мес. L7Е-СР 4
2019 до 6 мес. M1 15041
2019 до 6 мес. M2 49
2019 до 6 мес. M3 129
2019 до 6 мес. N1 4008
2019 до 6 мес. N2 39
2019 до 6 мес. N3 1806
2019 до 6 мес. O1 714
2019 до 6 мес. O2 270
2019 до 6 мес. O3 7
2019 до 6 мес. O4 886
2019 до 5 год. L1Е 73
2019 до 5 год. L3Е 310
2019 до 5 год. L5Е 1
2019 до 5 год. L6Е 1
2019 до 5 год. L7Е 4
2019 до 5 год. L1Е-В 3
2019 до 5 год. L3Е-А1 16
2019 до 5 год. L3Е-А1Е 2
2019 до 5 год. L3Е-А1Т 1
2019 до 5 год. L3Е-А2 19
2019 до 5 год. L3Е-А2Е 3
2019 до 5 год. L3Е-А3 30
2019 до 5 год. L3Е-А3Е 3
2019 до 5 год. L3Е-А3Т 2
2019 до 5 год. L5Е-А 1
2019 до 5 год. M1 4655
2019 до 5 год. M2 9
2019 до 5 год. M3 21
2019 до 5 год. N1 711
2019 до 5 год. N2 9
2019 до 5 год. N3 446
2019 до 5 год. O1 42
2019 до 5 год. O2 60
2019 до 5 год. O3 3
2019 до 5 год. O4 93
2019 до 10 год. L1Е 304
2019 до 10 год. L2Е 1
2019 до 10 год. L3Е 548
2019 до 10 год. L5Е 6
2019 до 10 год. L7Е 10
2019 до 10 год. L1Е-В 24
2019 до 10 год. L3Е-А1 30
2019 до 10 год. L3Е-А1Е 10
2019 до 10 год. L3Е-А1Т 2
2019 до 10 год. L3Е-А2 27
2019 до 10 год. L3Е-А2Е 2
2019 до 10 год. L3Е-А2Т 1
2019 до 10 год. L3Е-А3 27
2019 до 10 год. L3Е-А3Е 1
2019 до 10 год. L5Е-А 1
2019 до 10 год. M1 11912
2019 до 10 год. M2 22
2019 до 10 год. M3 61
2019 до 10 год. N1 1663
2019 до 10 год. N2 82
2019 до 10 год. N3 560
2019 до 10 год. O1 29
2019 до 10 год. O2 57
2019 до 10 год. O3 2
2019 до 10 год. O4 411
2019 над 10 год. L3 1
2019 над 10 год. L1Е 629
2019 над 10 год. L2Е 8
2019 над 10 год. L3Е 1793
2019 над 10 год. L5Е 5
2019 над 10 год. L6Е 3
2019 над 10 год. L7Е 18
2019 над 10 год. L1Е-В 50
2019 над 10 год. L3Е-А1 140
2019 над 10 год. L3Е-А1Е 43
2019 над 10 год. L3Е-А1Т 6
2019 над 10 год. L3Е-А2 164
2019 над 10 год. L3Е-А2Е 13
2019 над 10 год. L3Е-А2Т 3
2019 над 10 год. L3Е-А3 166
2019 над 10 год. L3Е-А3Е 4
2019 над 10 год. L3Е-А3Т 8
2019 над 10 год. L5Е-А 1
2019 над 10 год. L7Е-А 1
2019 над 10 год. L7Е-А1- 1
2019 над 10 год. L7Е-В 2
2019 над 10 год. L7Е-В1 1
2019 над 10 год. M1 65559
2019 над 10 год. M2 88
2019 над 10 год. M3 239
2019 над 10 год. N1 6635
2019 над 10 год. N2 451
2019 над 10 год. N3 693
2019 над 10 год. O1 218
2019 над 10 год. O2 708
2019 над 10 год. O3 14
2019 над 10 год. O4 440
Общо 124115

Ангел Груфалов

При опит за достъп до данните за регистрирани МПС се визуализира надпис "Няма информация за показване"