одобрен

прекратени ППС по категория

Уникален идентификатор:  e6855c42-525b-4b59-b949-c9bb5952d841

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-03 10:44:52
  • Създаден от: vehicle_registration
  • Последна промяна: 2019-06-03 10:44:52

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА за периода 01.01.2019-31.05.2019

Категория брой
L1 285
L2 3
L3 657
L4 2
L5 4
L1Е 183
L2Е 3
L3Е 438
L4Е 6
L5Е 2
L6Е 2
L7Е 20
L1Е-В 2
L3Е-А1 3
L3Е-А1Е 5
L3Е-А1Т 1
L3Е-А2 7
L3Е-А3 8
L3Е-А3Е 2
L3Е-А3Т 3
L7Е-С 1
M1 196286
M2 609
M3 1217
N1 20487
N2 5352
N3 8580
O1 179
O2 138
O3 28
O4 769
T 1094
OT1 4
OT2 2
OT3 41
OT4 15
Без категория 11059
Общо 247497