"""№ по ред"""

Линия

Час на тръгване

Спирки по маршрута

Час на тръгване

Квота на община:

Изпълнява се:

Дата на утвърждаване

1.1 Хасково-Тополовград 12:50 ч. АГ Хасково Тополовград Ежедневно 25/08/2020 г.
13:25 ч. Харманли 7:34 ч.
-- АГ Тополовград 6:30 ч.
1.2 16:30 ч. АГ Хасково Тополовград В понеделник и петък 25/08/2020 г.
17:24 ч. Харманли 11:48 ч.
-- АГ Тополовград 10:30 ч.
2.1 Хасково-Маджарово 9:15 ч. АГ Хасково Маджарово Петък и неделя след обяд от М-во събота и понеделник сутрин от Хасково 21/01/2009 г.
9:41 ч. Стамболово 17:50 ч.
-- АГ Маджарово 16:45 ч.
2.2 Хасково-Маджарово 14:30 ч. АГ Хасково Маджарово Ежедневно 25/05/2006 г.
15:05 ч. Стамболово 8:48 ч.
-- АГ Маджарово 7:25 ч.
2.3 Хасково-Маджарово 16:40 ч. АГ Хасково Маджарово В неделя 21/05/2015 г.
-- АГ Маджарово 15:00 ч.
2.4 Хасково-Маджарово 18:00 ч. АГ Хасково -- Маджарово Ежедневно 30/09/2008 г.
18:25 ч. Стамболово 11:06 ч.
-- АГ Маджарово 10:00 ч.
3.1 Хасково-Харманли 8:20 ч. АГ Хасково -- Харманли Ежедневно 25/08/2020 г.
-- Харманли 7:10 ч.
3.2 Хасково-Харманли 9:10 ч. АГ Хасково -- Хасково Ежедневно 25/08/2020 г.
-- Харманли 12:30 ч.
3.3 Хасково-Харманли 12:30 ч. АГ Хасково -- Хасково Само в петък 25/08/2020 г.
3.4 -- Харманли 13:40 ч.
3.4 Хасково-Харманли 14:50 ч. АГ Хасково -- Хасково Само в петък 25/08/2020 г.
-- Харманли 15:45 ч.
3.5 Хасково-Харманли 17:30 ч. АГ Хасково -- Хасково Ежедневно 25/08/2020 г.
-- Харманли 7:50 ч. Експресна
3.6 Хасково-Харманли 14:20 ч. АГ Хасково -- Харманли Само в петък 25/08/2020 г.
-- Харманли 11:00 ч.
3.7 Хасково-Харманли 14:30 ч. АГ Хасково -- Харманли Всички дни без петък 25/08/2020 г.
-- Харманли 11:00 ч.
4 Димитровград – Харманли 11:30 ч. АГ Димитровград -- Харманли В събота и неделя 25/08/2020 г.
12:15 ч. АГ Симеоновград 7:31 ч.
-- Харманли 7:05 ч.
5.1 Тополовград – Харманли 16:00 ч. АГ Тополовград -- Харманли Ежедневно 25/08/2020 г.
-- Харманли 12:40 ч.
5.2 Тополовград – Харманли 16:35 ч. АГ Тополовград -- Харманли Ежедневно 25/08/2020 г.
17:43 ч. АГ Свиленград 5:23 ч.
18:04 ч. АГ Любимец 4:59 ч.
-- Харманли 4:40 ч.
6.1 Хасково – Славяново 6:45 ч. АГ Хасково -- Хасково Ежедневно 6/06/2000 г.
-- Славяново 7:45 ч.
6.2 Хасково – Славяново 8:10 ч. АГ Хасково -- Харманли Ежедневно 25/08/2020 г.
-- Славяново 6:30 ч.
6.3 Хасково – Славяново 11:30 ч. АГ Хасково -- Хасково Ежедневно 6/06/2000 г.
-- Славяново 12:30 ч.
6.4 Хасково – Славяново 12:30 ч. АГ Хасково -- Хасково Ежедневно 6/06/2000 г.
-- Славяново 13:30 ч.
6.5 Хасково – Славяново 13:30 ч. АГ Хасково -- Харманли Ежедневно 25/08/2020 г.
-- Славяново 9:11 ч.
6.6 Хасково – Славяново 15:30 ч. АГ Хасково -- Хасково Ежедневно 6/06/2000 г.
-- Славяново 16:30 ч.
6.7 Хасково – Славяново 17:30 ч. АГ Хасково -- Хасково Ежедневно 6/06/2000 г.
-- Славяново 18:30 ч.
6.8 Хасково – Славяново 18:10 ч. АГ Хасково -- Харманли Ежедневно 25/08/2020 г.
-- Славяново 14:40 ч.
7 Димитровград – Славяново 13:00 ч. АГ Димитровград -- Харманли В събота и неделя 25/08/2020 г.
-- Славяново 6:45 ч.
8.1 Хасково – Капитан Андреево 9:30 ч. АГ Хасково -- Хасково Ежедневно 25/10/2001 г.
10:15 ч. Харманли 12:47 ч.
10:40 ч. АГ Любимец 12:25 ч.
11:01 ч. АГ Свиленград 12:00 ч.
-- Капитан Андреево 11:45 ч.
8.2 Хасково – Капитан Андреево 10:00 ч. АГ Хасково -- Хасково Ежедневно 25/08/2020 г.
8.3 10:45 ч. Харманли 14:00 ч.
8.4 11:05 ч. АГ Любимец 13:25 ч.
8.5 11:30 ч. АГ Свиленград 13:10 ч.
8.6 -- Капитан Андреево 12:40 ч.
8.3 Хасково – Капитан Андреево 12:15 ч. АГ Хасково -- Хасково Ежедневно 25/08/2020 г.
12:45 ч. Харманли 18:10 ч.
13:10 ч. АГ Любимец 17:42 ч.
13:35 ч. АГ Свиленград 17:10 ч.
-- Капитан Андреево 16:45 ч.
8.4 Хасково – Капитан Андреево 16:30 ч. АГ Хасково -- Хасково Ежедневно 25/08/2020 г.
17:15 ч. Харманли 19:35 ч.
17:32 ч. АГ Любимец 19:15 ч.
18:00 ч. АГ Свиленград 18:52 ч.
-- Капитан Андреево 18:30 ч.
8.5 Хасково – Капитан Андреево 13:10 ч. АГ Хасково -- Хасково Ежедневно 25/08/2020 г.
13:55 ч. Харманли 16:17 ч.
14:20 ч. АГ Любимец 15:55 ч.
14:45 ч. АГ Свиленград 15:30 ч.
-- Капитан Андреево 15:10 ч.
9.1 Хасково – Свиленград 7:00 ч. АГ Хасково -- Хасково Ежедневно 25/08/2020 г.
7:52 ч. Харманли 10:33 ч.
-- АГ Свиленград 9:30 ч.
9.2 Хасково – Свиленград 8:40 ч. АГ Хасково -- Свиленград Ежедневно 25/08/2020 г.
9:20 ч. Харманли 6:48 ч.
9:42 ч. АГ Любимец 6:24 ч.
-- АГ Свиленград 6:00 ч.
9.3 Хасково – Свиленград 11:00 ч. АГ Хасково -- Свиленград Ежедневно 25/08/2020 г.
11:40 ч. Харманли 8:18 ч.
12:00 ч. АГ Любимец 7:54 ч.
-- АГ Свиленград 7:30 ч.
9.4 Хасково – Свиленград 11:30 ч. АГ Хасково -- Свиленград Ежедневно 25/08/2020 г.
12:12 ч. Харманли 8:53 ч.
12:37 ч. АГ Любимец 8:24 ч.
-- АГ Свиленград 8:00 ч.
9.5 Хасково – Свиленград 13:40 ч. АГ Хасково -- Свиленград Ежедневно 25/08/2020 г.
14:20 ч. Харманли 12:18 ч.
14:42 ч. АГ Любимец 11:54 ч.
-- АГ Свиленград 11:30 ч.
9.6 Хасково – Свиленград 15:00 ч. АГ Хасково -- Хасково Ежедневно 25/08/2020 г.
15:48 ч. Харманли 18:27 ч.
16:23 ч. АГ Любимец 17:56 ч.
-- АГ Свиленград 17:30 ч.
9.7 Хасково – Свиленград 16:00 ч. АГ Хасково -- Свиленград Ежедневно 25/08/2020 г.
16:48 ч. Харманли 14:53 ч.
17:13 ч. АГ Любимец 14:24 ч.
-- АГ Свиленград 14:00 ч.
9.8 Хасково – Свиленград 17:50 ч. АГ Хасково -- Свиленград Ежедневно 25/08/2020 г.
18:30 ч. Харманли 16:48 ч.
18:48 ч. АГ Любимец 16:24 ч.
-- АГ Свиленград 16:00 ч.
10.1 Хасково – Поповец 10:30 ч. АГ Хасково -- Стамболово Ежедневно без неделя 22/11/2010 г.
10:56 ч. Стамболово 11:55 ч.
-- Поповец 11:30 ч.
10.2 Хасково – Поповец 10:30 ч. АГ Хасково -- Стамболово Само в неделя 6/06/2007 г.
10:56 ч. Стамболово 14:46 ч.
-- Поповец 14:15 ч.
10.3 Хасково – Поповец 16:30 ч. АГ Хасково -- Стамболово Ежедневно 2/02/2010 г.
17:01 ч. Малък Извор 6:55 ч.
-- Поповец 6:30 ч.
10.4 Хасково – Поповец 18:30 ч. АГ Хасково -- Стамболово Ежедневно 25/05/2006 г.
19:08 ч. Стамболово 14:06 ч.
-- Поповец 13:30 ч.
11.1 Хасково – Тънково 7:10 ч. АГ Хасково -- Хасково Ежедневно 21/05/2015 г.
7:35 ч. Стамболово 8:22 ч.
-- Тънково 8:05 ч.
11.2 Хасково – Тънково 8:00 ч. АГ Хасково -- Хасково Само в събота 6/05/2000 г.
8:26 ч. Стамболово 9:21 ч.
-- Тънково 9:00 ч.
11.3 Хасково – Тънково 16:10 ч. АГ Хасково -- Хасково Ежедневно 21/05/2015 г.
16:35 ч. Стамболово 17:16 ч.
-- Тънково 17:05 ч.
12.1 Хасково – Рабово 12:30 ч. АГ Хасково -- Хасково Ежедневно 6/06/2000 г.
13:06 ч. Стамболово 15:21 ч.
-- Рабово 14:30 ч.
12.2 Хасково – Рабово 13:30 ч. АГ Хасково -- Стамболово Ежедневно 6/06/2000 г.
14:00 ч. Стамболово 8:07 ч.
-- Рабово 7:15 ч.
12.3 Хасково – Рабово 14:00 ч. АГ Хасково -- Стамболово Ежедневно без неделя 6/06/2000 г.
14:37 ч. Стамболово 9:48 ч.
-- Рабово 9:00 ч.
13.1 Хасково – Малък Извор 8:00 ч. АГ Хасково -- Стамболово Ежедневно 6/06/2000 г.
-- Малък извор 6:30 ч.
13.2 Хасково – Малък Извор 13:00 ч. АГ Хасково -- Стамболово Ежедневно 6/06/2000 г.
-- Малък извор 8:45 ч.
13.3 Хасково – Малък Извор 18:30 ч. АГ Хасково -- Стамболово Ежедневно 6/06/2000 г.
-- Малък извор 17:30 ч.
14.1 Хасково – Гледка 11:00 ч. АГ Хасково -- Стамболово Ежедневно 6/06/2000 г.
11:39 ч. Стамболово 6:25 ч.
-- Гледка 6:00 ч.
14.2 Хасково – Гледка 17:15 ч. АГ Хасково -- Стамболово Ежедневно 6/06/2000 г.
17:54 ч. Стамболово 12:28 ч.
-- Гледка 12:25 ч.
15 Хасково – Горски извор 13:40 ч. АГ Хасково -- Хасково Ежедневно 6/06/2000 г.
-- Горски извор 14:20 ч.
16.1 Хасково – Каснаково 8:40 ч. АГ Хасково -- Хасково Ежедневно 6/06/2000 г.
-- Каснаково 9:10 ч.
16.2 Хасково – Каснаково 11:40 ч. АГ Хасково -- Хасково Ежедневно 6/06/2000 г.
-- Каснаково 12:10 ч.
16.3 Хасково – Каснаково 17:10 ч. АГ Хасково -- Хасково Ежедневно 6/06/2000 г.
-- Каснаково 17:40 ч.
17.1 Хасково – Симеоновград 6:20 ч. АГ Хасково -- Симеоновград Ежедневно 15/12/2000 г.
-- АГ Симеоновград 18:00 ч.
17.2 Хасково – Симеоновград 6:50 ч. АГ Хасково -- Хасково Само в делнични дни 6/06/2000 г.
-- АГ Симеоновград 8:30 ч.
17.3 Хасково – Симеоновград 7:30 ч. АГ Хасково -- Симеоновград Само в делнични дни 6/06/2000 г.
-- АГ Симеоновград 6:30 ч.
17.4 Хасково – Симеоновград 7:30 ч. АГ Хасково -- Хасково В почивни и празнични дни 6/06/2000 г.
-- АГ Симеоновград 10:00 ч.
17.5 Хасково – Симеоновград 10:00 ч. АГ Хасково -- Симеоновград В събота и неделя 6/06/2000 г.
-- АГ Симеоновград 7:30 ч.
17.6 Хасково – Симеоновград 10:30 ч. АГ Хасково -- Хасково В делнични дни 30/09/2008 г.
-- АГ Симеоновград 12:00 ч.
17.7 Хасково – Симеоновград 12:00 ч. АГ Хасково -- Хасково В почивни и празнични дни 6/06/2000 г.
-- АГ Симеоновград 14:00 ч.
17.8 Хасково – Симеоновград 12:30 ч. АГ Хасково -- Симеоновград В делнични дни 6/06/2000 г.
-- АГ Симеоновград 10:30 ч.
17.9 Хасково – Симеоновград 14:00 ч. АГ Хасково -- Хасково В делнични дни 6/06/2000 г.
-- АГ Симеоновград 16:00 ч.
17.1 Хасково – Симеоновград 14:00 ч. АГ Хасково -- Симеоновград събота и неделя 6/06/2000 г.
-- АГ Симеоновград 12:00 ч.
17.11 Хасково – Симеоновград 17:00 ч. АГ Хасково -- Хасково В почивни и празнични дни 6/06/2000 г.
-- АГ Симеоновград 18:30 ч.
17.12 Хасково – Симеоновград 17:30 ч. АГ Хасково -- Хасково В делнични дни 6/06/2000 г.
-- АГ Симеоновград 18:30 ч.
17.13 Хасково – Симеоновград 18:30 ч. АГ Хасково -- Симеоновград В събота и неделя 6/06/2000 г.
-- АГ Симеоновград 17:00 ч.
18 Харманли – Симеоновград 11:30 ч. АГ Хасково -- Симеоновград Ежедневно 25/08/2020 г.
-- АГ Симеоновград 8:15 ч.
19.1 Димитровград – Минерални Бани 9:10 ч. АГ Димитровград -- Димитровград Само в делнични дни 4/11/2002 г.
-- Минерални Бани 14:00 ч.
19.2 Димитровград – Минерални Бани 9:00 ч. АГ Димитровград -- Димитровград В събота и неделя 6/06/2000 г.
-- Минерални Бани 9:50 ч.
19.3 Димитровград – Минерални Бани 14:30 ч. АГ Димитровград -- Димитровград В събота и неделя 6/06/2000 г.
-- Минерални Бани 15:30 ч.
20.1 Хасково – Минерални Бани – Сусам 5:50 ч, АГ Хасково -- Хасково Ежедневно 03/01/2019 г.
6:25 ч. Минерални Бани 6:35 ч.
-- Сусам 6:30 ч.
20.2 Хасково – Минерални Бани – Сусам 7:15 ч. АГ Хасково -- Минерални Бани Ежедневно 03/01/2019 г.
7:50 ч. Минерални Бани 9:10 ч.
-- Сусам 9:00 ч.
20.3 Хасково – Минерални Бани – Сусам 10:00 ч. АГ Хасково -- Хасково Ежедневно 03/01/2019 г.
10:35 ч. Минерални Бани 11:05 ч.
-- Сусам 11:00 ч.
20.4 Хасково – Минерални Бани – Сусам 12:00 ч. АГ Хасково -- Минерални Бани Ежедневно 03/01/2019 г.
12:35 ч. Минерални Бани 13:10 ч.
-- Сусам 13:00 ч.
20.5 Хасково – Минерални Бани – Сусам 14:00 ч. АГ Хасково -- Хасково Ежедневно 03/01/2019 г.
14:35 ч. Минерални Бани 15:05 ч.
-- Сусам 15:00 ч.
20.6 Хасково – Минерални Бани – Сусам 16:00 ч. АГ Хасково -- Минерални Бани Ежедневно 03/01/2019 г.
16:35 ч. Минерални Бани 17:20 ч.
-- Сусам 17:10 ч.
20.7 Хасково – Минерални Бани – Сусам 18:00 ч. АГ Хасково -- Хасково Ежедневно 03/01/2019 г.
18:35 ч. Минерални Бани 19:05 ч.
-- Сусам 19:00 ч.
21.1 Хасково – Ангел Войвода 6:45 ч. АГ Хасково -- Минерални Бани Ежедневно 11/05/2004 г.
-- Ангел Войвода 5:50 ч.
21.2 Хасково – Ангел Войвода 12:10 ч. АГ Хасково -- Минерални Бани Ежедневно 11/05/2004 г.
-- Ангел Войвода 7:40 ч.
21.3 Хасково – Ангел Войвода 15:30 ч. АГ Хасково -- Минерални Бани Ежедневно 11/05/2004 г.
-- Ангел Войвода 13:20 ч.
21.4 Хасково – Ангел Войвода 18:20 ч. АГ Хасково -- Минерални Бани Ежедневно 11/05/2004 г.
-- Ангел Войвода 16:40 ч.
22.1 Хасково – Винево 11:30 ч. АГ Хасково -- Минерални Бани Ежедневно 11/05/2004 г.
12:05 ч. Минерални Бани 7:40 ч.
-- Винево 6:50 ч.
22.2 Хасково – Винево 16:30 ч. АГ Хасково -- Минерални Бани Ежедневно 11/05/2004 г.
17:15 ч. Минерални Бани 14:45 ч.
-- Винево 13:20 ч.
23.1 Хасково – Ивайловград 7:30 ч. АГ Хасково -- Ивайловград Ежедневно 25/08/2020 г.
8:20 ч. Харманли 16:00 ч.
9:30 ч. АГ Любимец 15:30 ч.
-- АГ Ивайловград 13:30 ч.
23.2 Хасково – Ивайловград 14:00 ч. АГ Хасково -- Ивайловград Ежедневно 25/08/2020 г.
14:45 ч. Харманли 8:50 ч.
15:15 ч. АГ Любимец 8:15 ч.
-- АГ Ивайловград 7:00 ч.
23.3 Хасково – Ангел Войвода 15:00 ч. АГ Хасково -- Ивайловград Само в четвъртък 4/11/2002 г.
-- АГ Ивайловград 6:30 ч.
24 Димитровград – Капитан Андреево 14:00 ч. АГ Димитровград -- Димитровград Ежедневно 25/08/2020 г.
14:25 ч. АГ Симеоновград 17:50 ч.
14:50 ч. Харманли 17:20 ч.
15:12 ч. АГ Любимец 17:02 ч.
15:32 ч. АГ Свиленград 16:42 ч.
-- Капитан Андреево 16:15 ч.
25 Свиленград – Стамболово 10:30 ч. АГ Свиленград -- Стамболово От понеделник до петък включително 25/08/2020 г.
10:55 ч. АГ Любимец 9:10 ч.
11:17 ч. Харманли 8:45 ч.
12:00 ч. АГ Хасково 8:00 ч.
12:18 ч. Манастир 7:31 ч.
12:31 ч. Книжовник 7:18 ч.
12:39 ч. Жълти Бряг 7:08 ч.
-- Стамболово 7:00 ч.
26 Капитан Андреево – Стамболово 10:00 ч. Капитан Андреево -- Стамболово От понеделник до петък включително 25/08/2020 г.
10:30 ч. АГ Свиленград 9:32 ч.
10:55 ч. АГ Любимец 9:10 ч.
11:17 ч. Харманли 8:45 ч.
12:00 ч. АГ Хасково 8:00 ч.
-- Стамболово 7:00 ч.
27 Хасково – Силен 19:30 ч. АГ Хасково -- Стамболово Ежедневно 6/06/2007 г.
19:45 ч. Манастир 7:59 ч.
19:53 ч. Книжовник 7:51 ч.
19:59 ч. Жълти Бряг 7:43 ч.
20:06 ч. Стамболово 7:36 ч.
20:10 ч. Гледка 7:30 ч.
20:19 ч. Кладенец 7:22 ч.
20:26 ч. Долно Ботево 7:15 ч.
20:33 ч. Р-н Лясковец 7:08 ч.
-- Силен 7:00 ч.
28 Хасково – Долно Черковище 15:00 ч. АГ Хасково -- Стамболово Ежедневно 6/06/2007 г.
15:10 ч. Манастир 10:19 ч.
15:15 ч. Книжовник 10:12 ч.
15:20 ч. Жълти Бряг 10:06 ч.
15:25 ч. Стамболово 10:21 ч.
15:34 ч. Голям Извор 10:13 ч.
15:40 ч. Долно Ботево 10:08 ч.
15:46 ч. Р-н Лясковец 10:02 ч.
15:53 ч. Силен 9:56 ч.
15:58 ч. Маджари 9:51 ч.
16:05 ч. Войводенец 9:43 ч.
16:11 ч. Долно Поле 9:36 ч.
-- Долно Черковище 9:30 ч.
29.1 Хасково – Крепост 6:55 ч. АГ Хасково -- Димитровград Ежедневно 6/04/2005 г.
-- Крепост 7:15 ч.
29.2 Хасково – Крепост 13:15 ч. АГ Хасково -- Димитровград Ежедневно 6/04/2005 г.
-- Крепост 13:35 ч.
29.3 Хасково – Крепост 17:15 ч. АГ Хасково -- Димитровград Ежедневно 6/04/2005 г.
-- Крепост 17:35 ч.
30 Свиленград – Харманли 8:10 ч. АГ Свиленград -- Харманли Ежедневно 25/08/2020 г.
8:35 ч. АГ Любимец 17:46 ч.
-- Харманли 17:20 ч.
31.1 Студена – Радовец 7:58 ч. АС Студена -- Свиленград Ежедневно 18/05/2020 г.
-- АС Радовец 8:13 ч
31.2 14:15 ч. АС Студена -- Свиленград Ежедневно 18/05/2020 г.
-- АС Радовец 14:30 ч.
32 Димитровград – Хасково 6:00 ч. 6:45 ч. Димитровград Ежедневно 5/08/2016 г.
6:15 ч. 7:00 ч.
6:30 ч. 7:15 ч.
6:45 ч. 6:00 ч. Хасково
7:00 ч. 6:15 ч.
7:15 ч. 6:30 ч.
7:30 ч. 8:15 ч. Димитровград
7:45 ч. 8:30 ч.
8:00 ч. 8:45 ч.
8:15 ч. 7:30 ч. Хасково
8:30 ч. 7:45 ч.
8:45 ч. 8:00 ч.
9:00 ч. 9:45 ч. Димитровград
9:15 ч. 10:00 ч.
9:30 ч. 10:15 ч.
9:45 ч. 9:00 ч. Хасково
10:00 ч. 9:15 ч.
10:15 ч. 9:30 ч.
10:30 ч. 11:15 ч. Димитровград
10:45 ч. 11:30 ч.
11:00 ч. 11:45 ч.
11:15 ч. 10:30 ч. Хасково
11:30 ч. 10:45 ч.
11:45 ч. 11:00 ч.
12:00 ч. 12:45 ч. Димитровград
12:15 ч. 13:00 ч.
12:30 ч. 13:15 ч.
12:45 ч. 12:00 ч. Хасково
13:00 ч. 12:15 ч.
13:15 ч. 12:30 ч.
13:30 ч. 14:15 ч. Димитровград
13:45 ч. 14:30 ч.
14:00 ч. 14:45 ч.
14:15 ч. 13:30 ч. Хасково
14:30 ч. 13:45 ч.
14:45 ч. 14:00 ч.
15:00 ч. 15:45 ч. Димитровград
15:15 ч. 16:00 ч.
15:30 ч. 16:15 ч.
15:45 ч. 15:00 ч. Хасково
16:00 ч. 15:15 ч.
16:15 ч. 15:30 ч.
16:30 ч. 17:15 ч. Димитровград
16:45 ч. 17:30 ч.
17:00 ч. 17:45 ч.
17:15 ч. 16:30 ч. Хасково
17:30 ч. 16:45 ч.
17:45 ч. 17:00 ч.
18:00 ч. 18:40 ч. Димитровград
18:20 ч. 19:00 ч.
18:40 ч. 18:00 ч. Хасково
19:00 ч. 18:20 ч.
19:30 ч. 20:00 ч. Димитровград
20:00 ч. 20:30 ч.
20:30 ч. 19:30 ч. Хасково
21:00 ч. 21:30 ч. Димитровград
21:30 ч. 21:00 ч. Хасково
22:00 ч. 22:30 ч. Димитровград
22:30 ч. 22:00 ч. Хасково