одобрен

SEBRA-MF-2020-06-23

Уникален идентификатор:  001ff155-698b-4775-bd22-87d2331eb877

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-24 12:59:10
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-06-24 12:59:10

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 23.06.2020 - 23.06.2020

Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 194 854502.22
88 xxxx Средства на разпореждане 4 145965.22
89 xxxx Друго финансиране 1 45.7
90 xxxx Възстановени приходи 2 661.96
Общо:  201 1001175.1
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 655438.6
89 xxxx Друго финансиране 1 45.7
Общо:  11 655484.3
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 3000
Общо:  1 3000
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 103 169801.94
88 xxxx Средства на разпореждане 1 2275.2
Общо:  104 172077.14
Държавна комисия по хазарта ( 0100090008 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 4013.95
Общо:  8 4013.95
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 66 14757.59
90 xxxx Възстановени приходи 2 661.96
Общо:  68 15419.55
ИА "Одит на средствата от ЕС" ( 0100130008 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1066.93
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1000
Общо:  3 2066.93
Агенция по обществени поръчки ( 0100200002 ) Период: 23.06.2020 - 23.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 6423.21
88 xxxx Средства на разпореждане 2 142690.02
Общо:  6 149113.23