одобрен

Бюджет 2020 г.

Уникален идентификатор:  00271843-7102-4d30-ae85-fa5667a47cb3

Описание:

Бюджет 2020 г., приет на 11.02.2020 г.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-07-01 10:30:09
  • Създаден от: obsuhindol1
  • Последна промяна: 2020-07-01 10:30:09