одобрен

SEBRA-MF-2020-02-13

Уникален идентификатор:  00acd2df-b18e-4a14-8c5a-302705e64a90

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-14 11:49:15
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-02-14 11:49:15

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 13.02.2020 - 13.02.2020

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 258 82158.57
10 xxxx Издръжка 198 249031.37
90 xxxx Възстановени приходи 1 4000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 4 0
Общо:  461 335189.94
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2 0
Общо:  2 0
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 28772.56
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2 0
Общо:  6 28772.56
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 256 77870
10 xxxx Издръжка 10 4887.35
Общо:  266 82757.35
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 4288.57
10 xxxx Издръжка 98 159525.91
Общо:  100 163814.48
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 85 55809.55
90 xxxx Възстановени приходи 1 4000
Общо:  86 59809.55
НКЖФ ( 0100140006 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 36
Общо:  1 36