одобрен

Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ на Столична община

Уникален идентификатор:  00c5836e-6327-4a02-8db2-81e396759db1

Описание:

Регистър на подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) на Столична община

закон столична община имущество корупция незаконно придобито

Текуща версия: 12

Показвана версия: 12

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-12-27 15:42:15
  • Създаден от: opendata_noa-2162
  • Последна промяна: 2020-07-24 14:11:11
  • Последно променил: opendata_noa-2162

Ime

Dl

D35_1_1

D35_1_2

D35_1_3

D35_1_4

Августина Георгиева Русева Директор 2018; 2020
Аделина Викторова Мишкина Старши счетоводител 2018
Аделина Костадинова Филева Директор 2018
Аделина Кръстанова Пашалийска Директор ДА
Аделина Стойчева Райкова Главен специалист 2018
Адриана Ангелова Вълчева Главен експерт 2018
Адриана Атанасова Чиплакова Младши експерт 2018; 2020
Адриана Валентинова Ганева Юрисконсулт ДА 2019; 2020
Адриана Василева Коева Главен експерт 2018; 2019; 2020
Адриана Велинова Божилова Главен специалист 2018; 2020
Адриана Вълчева Лапева Главен експерт 2018
Адриана Генчева Харизанова Старши експерт 2018
Адриана Николаева Георгиева Главен експерт 2018
Адриана Росенова Манолова-Василева Главен юрисконсулт 2018; 2020
Адриана Симеонова Христова Главен специалист ДА
Аида Аршавир Горненска Старши счетоводител 2018
Аксиния Христова Петкова Директор 2018
Албена Богомилова Лозева Главен експерт 2018
Албена Вескова Петрова-Цочева Директор ДА
Албена Димитрова Бакърджиева Главен експерт 2018; 2019; 2020
Албена Дойчева Михайлова Старши счетоводител 2018
Албена Любенова Топалова Старши специалист 2018; 2020
Албена Монова Генова Главен експерт 2018; 2019
Албена Петрова Иванова-Тотева Директор 2018
Албена Пламенова Йосифова Главен юрисконсулт 2018; 2020
Албена Симеонова Никифорова Главен експерт 2018; 2019; 2020
Албена Христова Атанасова Заместник-кмет ДА
Александра Григорова Атанасова Директор 2018
Александра Николаева Петрова Главен юрисконсулт 2018
Александър Владимиров Тодоров Старши експерт ДА 2018; 2020
Александър Грозев Грозев Старши експерт 2018; 2020
Александър Иванов Лумбев Главен експерт ДА 2018; 2019; 2020
Александър Николаев Малински Директор ДА 2020 (1); (2); (3)
Александър Спасов Спасов Главен експерт ДА 2018; 2020
Алена Благоева Ноева Старши експерт 2018; 2020
Амелия Пламенова Митова Главен юрисконсулт 2018
Ана Георгиева Зографова-Лишкова Директор 2018; 2020
Ана Димитрова Георгиева Младши експерт ДА 2020
Анастасия Петрова Кисова Главен експерт 2018
Ангел Василев Иванов Главен експерт 2018; 2020
Ангел Станков Манавски Главен специалист ДА 2019; 2020
Ангелина Стефанова Тодорова Главен експерт 2018; 2020
Андрей Иванов Стоянов Старши инспектор 2018; 2020
Андрея Иванова Ружева Старши експерт 2018; 2020
Андриана Димитрова Лазарова Старши експерт 2018
Анелия Георгиева Христова Старши счетоводител 2018
Анелия Димитрова Костова Старши специалист 2018; 2020
Анелия Живкова Георгиева Главен юрисконсулт ДА 2020
Анелия Костадинова Тодорова Инспектор ДА 2019; 2020
Анелия Петрова Спасова Главен специалист 2018
Анета Иванова Маркова Старши счетоводител 2018
Анета Илиева Иванова-Грозева Главен експерт 2018
Анета Йорданова Христова Старши инспектор 2018; 2020
Анета Стоянова Константинова Младши експерт ДА 2018
Анета Тодорова Тошева Директор ДА 2020
Анжела Иванова Пешкова Началник на отдел 2018
Ани Иванова Андонова Директор 2018
Ани Иванова Болен Главен експерт 2018; 2020
Ани Любомирова Иванова Главен експерт 2018
Ани Томова Попова Директор ДА 2019
Ани Филипова Кюртева-Гогаджова Директор ДА 2019
Анита Георгиева Георгиева Счетоводител ДА 2018
Анита Желязкова Паскалева Старши експерт ДА 2018
Анна Анелиева Павлова Старши експерт 2018; 2020
Анна Антонова Сибинова Старши юрисконсулт ДА 2019; 2020
Анна Атанасова Чолакова Старши инспектор 2018; 2020
Анна Венелин Цветкова Главен специалист 2018
Анна Георгиева Дамянова Директор 2018; 2020
Анна Иванова Ганчева Директор ДА 2019; 2020
Анна Мари Людмилова Сапунджиева Главен експерт ДА 2020
Анна Николаева Цачева Старши експерт 2018
Анна Павлова Захаринова Старши инспектор 2018; 2020
Анна Светозарова Донева Главен експерт 2018; 2019; 2020
Анна Славчева Методиева Главен експерт ДА 2018
Анна Христова Ангелова Старши инспектор 2018
Антоанела Николаева Банкова Главен експерт 2018
Антоанета Атанасова Тончева Главен експерт 2018; 2019; 2020
Антоанета Богомилова Петкова Главен вътрешен одитор 2018
Антоанета Димитрова Георгиева Старши счетоводител 2018; 2020
Антоанета Димитрова Иванова Директор 2018
Антоанета Иванова Кръстанова Директор 2018; 2020
Антоанета Иванова Цанева Директор 2018
Антоанета Николова Хаджийска Директор 2018
Антоанета Петрова Андонова-Евлогиева Директор 2018
Антоанета Петрова Савова Вътрешен одитор 2018; 2019
Антоанета Трендафилова Стоилова Директор 2018
Антоанета Янакиева Борисова Инспектор ДА 2020
Антон Александров Таранджийски Специалист ДА 2018; 2020
Антон Димитров Константинов Старши експерт 2018
Антония Георгиева Денева Главен експерт ДА 2018; 2019; 2020
Антония Любомирова Новакова Началник на отдел 2018
Антония Петкова Петкова Младши експерт 2018
Ариета Вичишта Директор ДА 2019; 2020
Асен Иванов Чакъров Главен експерт 2018; 2020
Ася Георгиева Ламбрева Главен експерт 2018
Ася Кирилова Георгиева Главен юрисконсулт 2018
Ася Кирилова Сергиева Главен експерт 2018; 2020
Ася Любчова Миланова Младши експерт 2018
Ася Миленова Любенова Старши специалист 2018; 2020
Ася Юриева Драганова Директор ДА
Атанас Митков Константинов Юрисконсулт ДА 2020
Атанаска Савова Герасимова-Педан Главен експерт 2018; 2020
Афродита Димитрова Ильовска Директор 2018
Беата Николова Цонева Главен експерт 2018; 2020
Биляна Емилова Паликрушева Старши експерт 2018; 2020
Биляна Иванова Попова Старши инспектор ДА 2019
Биляна Методиева Балева Юрисконсулт 2018; 2020
Биляна Севдалинова Генова Директор 2018
Биляна Тодорава Найденова Директор 2019; 2020
Бисер Николов Ангелов Главен експерт 2018
Бисера Севдалинова Личева началник на отдел 2018
Бистра Цонева Иванова-Тодорова Главен експерт 2018
Блага Иванова Живкова Началник на отдел 2018
Божанка Харалампиева Монева Старши специалист 2018; 2020
Божидар Стефанов Стефанов Юрисконсулт ДА 2018
Бойка Василева Боянова Старши инспектор 2018
Бойка Иванова Троанска Главен специалист ДА 2020
Бойка Петрова Къдрева-Крепчева Директор 2018
Бойка Стефанова Джунакова Директор 2018
Бойка Тодорова Милева Главен експерт 2018
Бойко Алексиев Секиранов Главен експерт 2018
Бойко Лозанов Дръндарски Главен експерт 2018
Борис Богданов Катинов Главен експерт 2018
Борис Бориславов Кишкилов Началник на отдел 2018; 2020
Борис Владиславов Божков Старши инспектор 2018; 2020
Борис Руменов Гарчев Главен юрисконсулт 2018
Борислав Кирилов Димитров Главен експерт 2018
Борислав Любенов Панайотов Директор 2018; 2020
Борислава Валентинова Ганева Юрисконсулт ДА 2019; 2020
Боряна Веселинова Байчева Главен експерт 2018; 2020
Боряна Иванова Гошева Старши юрисконсулт ДА 2019
Боряна Петрова Тасева Главен експерт 2018
Ботьо Стефанов Ботев Началник на отдел 2018
Боян Ангелов Ангелов Главен експерт 2018; 2019
Боян Василев Цачев Специалист ДА 2020
Боян Веселинов Недев Главен експерт 2018; 2020
Боян Юлиянов Фиданов Младши експерт 2020
Бояна Милчева Попова Главен експерт 2018
Валентин Апостолов Апостолов Главен експерт 2018; 2020 ДА
Валентин Велев Стефанов Директор ДА 2020
Валентин Сергиев Васев Старши счетоводител 2018; 2020
Валентина Генадиева Ликова Старши експерт 2018
Валентина Георгиева Стоянова Главен специалист 2018; 2019; 2020
Валентина Кирилова Димитрова Старши инспектор 2018
Валентина Любомирова Панталеева Младши експерт 2020
Валентина Нколаева Червенкова Старши експерт ДА
Валентина Петрова Колева Директор 2018; 2020
Валентина Петрова Манолова Финансов контрольор ДА 2020
Валентина Петрова Рунева Директор 2018; 2020
Валери Енчев Цаков Главен експерт 2018; 2020
Валери Стойков Стоянов Кметски наместник на с. Плана 2018
Валерия Борисова Борисова Главен специалист 2018
Валерия Валериева Георгиева Старши инспектор 2018; 2020
Валерия Дойчинова Чукарска-Манова Младши експерт 2018
Валерия Павлова Радкова Старши инспектор 2018; 2020
Валерия Стойова Додова Старши експерт 2018
Вангелия Благоева Пешева Директор ДА 2020
Ванина Кристиян Неделина Специалист 2018
Ваня Александрова Димитрова Главен експерт 2018
Ваня Господинова Зоровска Главен експерт 2018
Ваня Иванова Първанова Старши експерт ДА 2018; 2020
Ваня Илиева Георгиева Директор 2018
Ваня Костадинова Максимова Главен експерт ДА 2020
Ваня Недялкова Гръблева Главен експерт 2018; 2020
Ваня Николова Николова Главен експерт 2018
Ваня Петкова Павлова Главен юрисконсулт 2018
Ваня Симеонова Методиева Счетоводител ДА 2019; 2020
Ваня Тодорова Тодорова Директор 2018
Васил Иванов Начевски Главен инженер 2018; 2020
Васил Методиев Захариев Старши експерт 2018
Васил Христов Видинов Главен експерт 2018; 2020
Васил Янев Симеонов Служител по сиг. на информацията 2018 ДА
Василена Евгениева Петрова Старши експерт 2018
Василка Атанасова Колчакова Главен експерт 2018; 2020
Васка Йорданова Амзина Директор 2018
Васко Ангелов Григоров Главен специалист 2018; 2020
Васко Иванов Костадинов Главен експерт 2018; 2019
Васко Кирилов Червеняков Старши юрисконсулт 2018; 2020
Вела Сергиева Горова Директор 2018
Велизара Костадинова Стоименова Директор 2018
Велика Добринова Ангелова Специалист 2018; 2020
Велислав Тодоров Владимиров Главен експерт 2018
Велислава Георгиева Момчилова Главен специалист ДА 2019
Велислава Павлова Димова Старши експерт 2018; 2020
Величка Георгиева Санкева-Пъшева Началник на отдел 2018
Величка Петрова Попова Директор 2018
Венелин Денчев Шъков Главен експерт 2018
Венелина Валериева Шпицер Директор 2018
Венера Руменова Милова Директор 2018; 2020 ДА
Венета Върбанова Ханджийска-Янкулова Директор 2018; 2020
Венета Костадинова Ковачка Директор 2018; 2020
Венета Маринова Величкова Старши счетоводител 2018; 2020
Венета Тошкова Павлова Старши счетоводител 2018; 2020
Венетка Николаева Стайчева Главен експерт 2018; 2020
Венцислав Борисов Гергов Главен специалист 2018; 2020
Венцислав Евтимов Любенов Главен специалист 2018; 2020
Венцислав Кирилов Тодоров Директор ДА 2020
Венцислав Николов Иванов Главен специалист 2018
Венцислава Петрова Колева Старши експерт 2018; 2020
Вера Боянова Алексиева-Методиева Старши експерт ДА 2020
Вера Евгениева Ботева Главен специалист ДА 2019
Вера Николаева Митева Главен специалист 2018; 2020
Вергиния Георгиева Найденова Началник на отдел 2018; 2020
Вергиния Любенова Никифорова Старши специалист ДА 2018
Верка Георгиева Бонева Старши експерт ДА
Верка Георгиева Кирчева Директор 2018
Вероника Андреева Чамова Младши експерт 2018; 2020
Вероника Василева Йоткова Старши счетоводител ДА 2019; 2020
Вероника Николаева Николова Главен специалист ДА 2019; 2020
Весела Асенова Стефанова Директор 2018
Весела Веселинова Радева Старши експерт 2018
Весела Георгиева Герданова Началник на отдел ДА 2018, 2019; 2020
Весела Димитрова Филипова Главен специалист 2018; 2020
Весела Любенова Занева Счетоводител 2018; 2020
Весела Петрова Вачева Вътрешен одитор 2018; 2019
Весела Русланова Станкова Инспектор ДА 2018
Веселин Константинов Мустаков Главен специалист 2018; 2020
Веселин Руменов Асенов Директор 2018; 2020
Веселина Антонова Мутафчийска Главен юрисконсулт ДА 2019
Веселина Иванова Рошлева Главен експерт ДА
Веселина Любенова Пенкова Старши специалист 2018; 2020
Веселина Момчилова Георгиева Директор 2018; 2020
Веселина Христова Христова Старши експерт 2018; 2020
Веселка Валентинова Петкова Старши експерт ДА 2020
Веселка Свиленова Антонова Главен експерт 2018
Веска Костадинова Барболова Главен специалист 2018
Веска Петрова Георгиева Директор 2018
Вивияна Стоянова Иванова Главен експерт ДА 2018; 2019
Виктор Огнянов Първанов Главен експерт ДА 2018; 2020
Виктория Борисова Мончева Инспектор ДА 2018; 2019; 2020
Виктория Георгиева Спасова Младши експерт ДА 2018
Виктория Кирилова Янчева Старши инспектор 2018; 2020
Виктория Любенова Огнянова Главен експерт 2018
Виктория Пламенова Ниновска Специалист 2018; 2020
Виолета Веселинова Христова Главен експерт ДА 2018
Виолета Драганова Ненкова Главен специалист 2018
Виолета Йорданова Първанова Старши счетоводител 2018; 2020
Виолета Кирилова Димова Главен специалист 2018
Виолета Николова Караденчева Директор 2018; 2020
Виолета Николова Коцева Директор 2018; 2019; 2020 ДА
Виолета Рангелова Рангелова Главен експерт 2018; 2020
Виолета Химлерова Ботинова Главен специалист 2018; 2020
Виолета Цветанова Гълъбова Директор 2018
Виолета Ценова Дряновска Директор 2018
Виолета Юриева Захариева Юрисконсулт 2018
Виолина Йорданова Тодорова Главен експерт 2018; 2019; 2020
Вирджиния Стоилова Илиева Старши специалист 2018; 2020
Виталия Христова Коцева Директор 2018; 2020
Витан Илиев Витанов Специалист ДА 2019; 2020
Владимир Фиданов Личев Старши юрисконсулт 2018; 2020
Владислав Митков Палев Главен инспектор 2018; 2020
Вяра Атанасова Богатева Директор ДА 2020
Вяра Георгиева Петрова Старши експерт 2018
Вяра Живкова Пeтрова Директор 2018
Габриела Ерменчова Станкова Директор ДА 2019; 2020
Галина Ангелова Николова Старши експерт 2018
Галина Борисова Иванова Директор 2018
Галина Борисова Малинова Директор 2018
Галина Георгиева Георгиева Директор 2018; 2020
Галина Димитрова Димитрова Старши специалист 2018; 2020
Галина Димитрова Христова Директор 2018
Галина Любомирова Калковска Главен специалист 2018
Галина Радославова Боянова Старши счетоводител ДА 2019; 2020
Галина Симеонова Симеонова Началник на отдел ДА 2018; 2020
Галина Стоилова Йорданова Старши специалист 2018
Галина Феодорова Петрова Главен специалист 2018
Галина Цветанова Първанова Инспектор 2018; 2020
Галина Цветанова Станчева-Дукова Главен експерт ДА 2019; 2020
Галинка Гачева Йотова Директор 2018
Галинка Иванова Христова Директор 2018
Галя Владиславова Косовска-Георгиева Старши експерт ДА 2019; 2020
Галя Георгиева Петкова Старши инспектор 2018; 2020
Галя Димитрова Бързева Директор ДА 2019; 2020
Галя Петрова Йончева Главен експерт 2018
Галя Пламенова Георгиева-Маринова Главен инспектор 2018; 2020
Галя Рангелова Каневска Инспектор 2018; 2020
Галя Христофорова Лозанова Главен експерт 2018; 2020
Георги Ангелов Георгиев Директор 2018
Георги Асенов Панагонов Старши инспектор 2018
Георги Атанасов Илков Специалист ДА 2020
Георги Бориславов Петраков Директор 2018
Георги Василев Динински Главен експерт 2018
Георги Георгиев Стойков Старши юрисконсулт 2018; 2020
Георги Димитров Николов Старши експерт 2018; 2020
Георги Иванов Георгиев Юрисконсулт 2018; 2020
Георги Йорданов Георгиев Главен специалист 2018; 2020
Георги Милчев Терзиев Старши експерт ДА 2020
Георги Николаев Георгиев Началник на отдел 2018
Георги Петков Атанасов Главен експерт 2018
Георги Петров Петров Старши специалист ДА 2020 (1), (2)
Георги Пламенов Божинов Юрисконсулт ДА 2020
Георги Станиславов Стоянов Младши експерт ДА 2020
Георги Стойчев Петровалиев Главен експерт ДА 2018
Георги Стоянов Григоров Главен експерт 2018; 2020
Георги Тодоров Тодоров Старши инспектор 2018; 2019; 2020
Гергана Августова Цанева Директор 2018
Гергана Алексиева Василева Директор 2018; 2020
Гергана Ангелова Ангелова Главен експерт 2018; 2020
Гергана Божидарова Милкова Главен експерт 2018
Гергана Георгиева Симеонова Старши счетоводител 2018; 2020
Гергана Димитрова Коларова Главен експерт 2018
Гергана Желязкова Димитрова Главен експерт 2018
Гергана Иванова Георгиева Директор 2018; 2020 ДА
Гергана Иванова Димитрова Старши експерт ДА 2018
Гергана Иванова Николова Старши експерт ДА 2018; 2020
Гергана Иванова Цанкова Директор 2018
Гергана Кръстанова Георгиева-Кирилова Директор 2018; 2019; 2020
Гергана Любомирова Делиджашка Директор 2018
Гергана Николаева Петрова Директор 2018; 2019; 2020
Гергана Светославова Славчева Старши счетоводител 2018
Гергана Спасова Янкова Старши инспектор 2018; 2019; 2020
Гергана Станоева Сеферинкина Главен вътрешен одитор 2018; 2019
Гергана Стефанова Милева Главен експерт 2018
Гергана Стойчева Белутова Началник на отдел 2018; 2020 ДА
Гинка Димитрова Петкова Старши счетоводител 2018
Горян Благовестов Милев Главен експерт ДА 2019; 2020
Грациела Симеонова Иванова Директор ДА (1); (2) 2020 (1); (2)
Грозданка Емилова Цветкова Старши експерт 2018
Даниел Борисов Делев Началник на отдел 2018
Даниел Пламенов Христов Специалист ДА 2018; 2019; 2020
Даниела Асенова Димитрова Главен експерт 2018
Даниела Атанасова Атанасова Началник на отдел 2018; 2020
Даниела Георгиева Димитрова Старши експерт 2018; 2020
Даниела Георгиева Соколова Главен експерт ДА 2018; 2020
Даниела Георгиева Угренова Главен експерт ДА 2019; 2020
Даниела Иванова Блатечка Директор 2018
Даниела Колева Димитрова Старши експерт 2018
Даниела Колева Димитрова Финансов контрольор 2018; 2019; 2020
Даниела Николаева Кулинска Директор 2018; 2020
Даниела Николаева Младенова Старши експерт 2018
Даниела Николаева Рошкева Главен специалист 2018
Даниела Петрова Алексиева Инспектор 2018; 2020
Даниела Стоянова Германова Главен специалист 2018
Даниела Стоянова Колева Главен експерт 2018; 2020
Даниела Тодорова Захарян Старши инспектор 2018; 2020
Даниела Янчева Анталавичева Главен експерт 2018
Данче Иванова Караянидис Главен специалист 2018
Даряна Владиславова Дамянова Главен експерт ДА 2018
Дафина Стайкова Вучева Старши експерт ДА 2018
Деляна Любенова Сеченска Главен инженер 2018
Денислав Пламенов Енчев Главен специалист 2018
Денислава Димитрова Божинова Младши експерт 2018; 2020
Деница Георгиева Иванова Главен юрисконсулт ДА 2019; 2020
Десислава Ангелова Николова Директор ДА 2019
Десислава Валентинова Иванова-Бенова Старши инспектор ДА 2019; 2020
Десислава Георгиева Билева Заместник-кмет ДА
Десислава Георгиева Кьосева Директор ДА 2019
Десислава Георгиева Стоянова-Станимирова Главен вътрешен одитор 2018; 2019
Десислава Григорова Лучкова-Йорданова Директор 2018
Десислава Давидова Илиева Главен експерт 2018
Десислава Драганова Желева Старши експерт ДА 2018; 2020
Десислава Зосимова Цонева Старши експерт 2019
Десислава Иванова Галева Старши специалист 2018
Десислава Николова Сеганова Главен специалист 2018
Десислава Петрова Петрова Главен юрисконсулт 2018; 2020
Десислава Петрова Янкова Директор ДА 2018; 2019; 2020
Десислава Севдалинова Стефанова Младши експерт ДА 2018
Десислава Стефанова Георгиева Главен експерт 2018
Десислава Стефанова Темелкова Главен експерт 2018
Десислава Теодорова Манчева Началник на отдел 2018; 2019
Десислава Трайкова Кирилова Главен специалист 2018; 2020
Десислава Христова Секиранова Главен експерт ДА 2018
Детелина Димитрова Христова Старши инспектор 2018; 2020
Детелина Минкова Йорданова Директор 2018
Деян Веселинов Христов Главен специалист 2018; 2020
Диана Андонова Аврамова Началник на отдел 2018; 2020
Диана Борисова Минчева Специалист 2018
Диана Веселинова Агонцева Главен специалист 2018
Диана Емилова Георгиева Старши експерт 2018
Диана Ивайлова Карагуйска Главен експерт 2018
Диана Любомирова Ганева Главен специалист ДА 2020
Диана Методиева Цекова Главен експерт 2018
Диана Михайлова Асенова Старши инспектор 2018; 2020
Диана Рангелова Трифонова-Танчева Директор 2018
Диана Светославова Цветанова Директор 2018
Диляна Георгиева Каменова Главен експерт 2018
Димана Стоянова Пунчева Старши експерт 2018
Димитрина Витанова Герасимова Началник на отдел 2018; 2019; 2020
Димитрина Димитрова Колева Старши счетоводител 2018; 2020
Димитрина Иванова Алексова Старши счетоводител ДА 2019
Димитрина Илиева Димитрова Специалист ДА 2019; 2020
Димитрина Сотирова Савова Старши специалист 2018; 2020
Димитринка Величкова Димитрова Директор 2018
Димитринка Илиева Йорданова Директор 2018
Димитринка Кирилова Лозанова Директор ДА 2019
Димитринка Павлова Цветкова Главен юрисконсулт 2018
Димитринка Радкова Богданова Директор 2018
Димитринка Симеонова Симова Директор 2018; 2019
Димитър Боянов Кусаров Началник на отдел 2018
Димитър Василев Владимиров Главен инспектор 2018
Димитър Иванов Петров Директор 2018; 2019; 2020
Димитър Михайлов Петров Главен експерт ДА 2019
Димитър Павлов Вакавлиев Директор 2019
Димитър Пламенов Данчев Директор 2018
Димитър Пламенов Павлов Юрисконсулт 2018; 2020
Димитър Полиев Йорданов Младши експерт 2018; 2019; 2020
Димитър Стефанов Хаджикотев Директор ДА 2020
Димитър Точков Токов Главен експерт 2018
Димитър Христов Троански Главен експерт 2018; 2020 ДА
Диян Иванов Иванов Юрисконсулт ДА 2019; 2020
Добрин Пенев Райнов Началник на отдел 2018; 2020
Добрин Стратев Иванов Главен експерт ДА 2018; 2020
Добрина Василева Харалампиева Директор ДА 2018
Добрина Петрова Йорданова Главен експерт 2018
Добринка Тодорова Маринова Главен инспектор 2018; 2020
Добромир Личев Бориславов Директор 2018; 2020
Дончо Илков Христев Старши експерт ДА 2019
Дончо Петров Барбалов Заместник-кмет ДА
Дора Александрова Германова-Лисева Директор 2018
Дора Николова Тодорова Старши експерт 2018; 2020
Дочка Стоянова Мичева Директор 2018; 2020
Драга Николова Тасева Главен експерт 2018
Драгомир Георгиев Досев Главен експерт 2018
Драгомира Костадинова Цветкова Старши експерт ДА 2020
Драгослава Георгиева Лунджова Главен експерт 2018
Дянка Георгиева Ангелова-Жекова Главен юрисконсулт 2018; 2019
Евангелия Теохарова Петрова Главен специалист 2018
Евгени Георгиев Атанасов Старши експерт 2018; 2020
Евгени Иванов Радев Главен експерт 2018
Евгения Ангелова Тонова Главен експерт 2018; 2020
Евгения Валериева Иванова Директор ДА 2020
Евгения Генчева Михайлова Директор 2018; 2020
Евгения Миткова Димитрова Старши експерт 2018; 2020
Евгения Петрова Ковачева Главен специалист 2018
Евелина Владова Сиракова Старши инспектор 2018; 2020
Евелина Евгениева Корчева-Станчева Директор 2018; 2020
Евелина Емануилова Христова Главен експерт 2018; 2019; 2020
Евелина Йовкова Турмакова Юрисконсулт 2018
Екатерина Ангелова Йорданова Главен инспектор 2018; 2020
Екатерина Георгиева Исаева Главен експерт 2018; 2020
Екатерина Димитрова Захариева Началник на отдел 2018; 2020
Екатерина Димитрова Черногорска Младши експерт 2018
Екатерина Иванова Станкова Главен експерт 2018; 2020
Екатерина Кирилова Кехайова Главен вътрешен одитор 2018; 2019
Екатерина Николаева Митанкова Директор 2018
Екатерина Руменова Високалийска Инспектор 2018; 2020
Екатерина Цочева Райкова Старши счетоводител 2018; 2020
Елвира Венциславова Захариева Старши специалист 2018; 2020
Елвира Захариева Омайникова Директор 2018; 2020
Елена Валентиновна Иванова Старши експерт ДА 2018; 2020
Елена Венцеславова Димитрова Директор 2018
Елена Георгиева Желязкова Главен експерт 2018; 2020
Елена Димитрова Анастасова Старши експерт 2018
Елена Димитрова Любенова Старши експерт 2018; 2020
Елена Димитрова Христова Специалист 2018; 2020
Елена Добринова Делииванова Младши експерт 2018; 2020
Елена Иванова Банкова Старши инспектор 2018; 2019; 2020
Елена Иванова Димитрова Началник на отдел 2018
Елена Иванова Новкиришка Старши експерт ДА 2020
Елена Илиева Герова Младши експерт ДА 2018
Елена Йорданова Тонева Старши юрисконсулт 2018; 2020
Елена Любомирова Василева Началник на отдел 2018
Елена Ненкова Иванова Директор 2018
Елена Панталеева Чавдарова Директор 2018; 2020
Елена Прамакирова Филипова Главен експерт 2018; 2020
Елена Радославова Козарева Старши експерт ДА 2020
Елена Райчева Ватрачка Директор 2018
Елена Спасова Белоречкова Старши инспектор 2018; 2020
Елена Спасова Ранова Главен специалист 2018
Елена Стоянова Котева Инспектор 2018
Елена Тодорова Коджейкова Главен специалист 2018
Елена Христова Бачева Главен специалист 2018
Еленица Георгиева Милушева-Иванова Главен експерт 2018; 2020
Еленка Любомирова Топчева Старши специалист 2018; 2020
Елеонора Георгиева Минкова Старши експерт 2018; 2020
Елеонора Георгиева Стоименова Директор 2018
Елеонора Димитрова Иванова Началник на отдел 2018; 2020
Елеонора Димитрова Стоилкова Директор 2018
Елеонора Живкова Аргилова Старши счетоводител 2018
Елеонора Котева Котева Старши експерт 2018
Елеонора Любомирова Манолова Главен специалист 2019
Елеонора Христова Тодорова Главен специалист ДА 2018; 2020
Елза Вихърова Коцева Главен експерт ДА 2018
Елза Михайлова Иванова Директор 2018; 2020
Елиза Христова Джерманова Главен специалист ДА 2019; 2020
Елизабет Венциславова Любенова Главен експерт 2018
Елизабет Живкова Димова Старши специалист ДА 2019
Елина Иванова Джурджова Директор 2018; 2019; 2020
Елица Владимирова Пенева Старши експерт 2018
Елица Панчева Димитрова Старши инспектор ДА 2018
Елица Христова Мирчева-Николова Главен експерт 2018
Елица Цветанова Костова-Комитска Главен експерт 2018
Елка Александрова Радева Старши специалист 2018; 2020
Елка Славеева Илиева Главен експерт 2018; 2020
Емил Ангелов Савов Главен юрисконсулт 2018
Емил Костадинов Костадинов Началник на отдел 2018
Емил Парашкевов Миков Главен експерт 2018; 2020
Емил Христов Вълков Счетоводител 2018
Емилия Борисова Христова Главен експерт 2018; 2020
Емилия Василева Караиванова Директор 2018
Емилия Василева Тауфик Старши счетоводител ДА 2019; 2020
Емилия Велинова Такова-Станишева Директор 2018; 2020
Емилия Деянова Аспарухова-Найденова Главен юрисконсулт 2018
Емилия Емилова Даскалова Главен експерт 2018; 2020
Емилия Ивайлова Димитрова Главен експерт 2018
Емилия Иванова Димитрова Главен инспектор 2018; 2020
Емилия Иванова Тодорова Главен специалист 2018
Емилия Илиева Петрова Директор 2018
Емилия Любенова Маркова Директор 2018; 2020
Емилия Методиева Иванова Главен специалист 2018; 2020
Емилия Младенова Недева Старши счетоводител 2018; 2020
Емилия Павлова Лещарова Директор 2018
Емилия Петкова Кирова Старши инспектор 2018; 2020
Емилия Сталинова Боянска Началник на отдел 2018; 2020
Емилия Христова Стойнева-Велчева Началник на отдел 2018
Емилия Цветанова Михайлова Старши експерт ДА 2018 ДА
Ерика Христова Младенова Директор 2018
Жанета Атанасова Джоджова Старши експерт ДА 2019
Жанета Тодорова Предова Старши инспектор ДА 2019; 2020
Жанин Костадинова Траянова-Ценова Директор 2018; 2019; 2020
Жасмина Сотирова Михова Старши инспектор 2018
Желязко Георгиев Пишманов Старши експерт 2018
Женя Димитрова Петрова Старши експерт 2018; 2020
Жечка Георгиева Берова-Михалева Директор 2018; 2020
Живка Димитрова Дакова-Пападопулу Главен юрисконсулт 2018; 2020
Живка Стоева Стефанова Главен специалист ДА 2020
Живка Стоянова Новкова Старши експерт ДА 2019
Живко Димитров Милушев Главен експерт ДА 2020
Захарина Горанова Скутунова Главен експерт 2018
Захарина Тодорова Лозанова Старши счетоводител ДА 2019
Захаринка Борисова Митева Главен експерт 2018; 2020
Звездица Благоева Арсова Старши счетоводител 2018
Звездица Димитрова Владимирова Главен специалист ДА 2020
Здравко Алеков Иванов Старши експерт ДА 2018; 2020
Здравко Василев Кожухаров Главен юрисконсулт ДА 2020
Здравко Любенов Велинов Началник на отдел 2018
Здравко Петров Мегданов Главен специалист 2018; 2020
Злателина Милкова Енева Директор 2018; 2020
Златка Атанасова Стефанова Директор ДА
Златко Тодоров Терзиев Началник на отдел 2018
Зоя Истилиянова Облашка Старши счетоводител 2018
Зоя Маринова Маркова Директор 2018
Зоя Петрова Атанасова Главен експерт 2018
Зоя Тошкова Иванова Младши експерт 2018
Ива Георгиева Николова Старши специалист ДА 2019; 2020
Ива Илиева Младенова Директор ДА 2020
Ива Йорданова Атанасова Инспектор ДА 2019; 2020
Ива Каприел Шишманян Главен експерт ДА 2018; 2019
Ива Костова Вълкова Главен експерт ДА 2020
Ива Николова Петкова-Александрова Главен експерт ДА 2019; 2020
Ива Руменова Ивова Главен експерт 2018
Ива Светославова Андонова-Захариева Главен експерт ДА 2018; 2019; 2020
Ивайло Асенов Колев Главен експерт 2018; 2020
Ивайло Василев Найденов Главен специалист 2018; 2020
Ивайло Николаев Ковачев Главен специалист 2018; 2020
Ивалина Трифонова Иванова Главен експерт 2018
Иван Георгиев Иванов Главен специалист 2018
Иван Димитров Грънчаров Юрисконсулт 2018
Иван Игнатов Михайлов Старши експерт 2018 ДА
Иван Красев Андриянов Младши експерт ДА 2019
Иван Методиев Несторов Младши експерт 2018
Иван Недялков Иванов Главен експерт ДА
Иван Петров Даков Директор 2018
Иван Петров Райков Директор ДА 2019; 2020
Иван Стайков Иванов Старши експерт 2018
Иван Стаменов Дангулов Началник на отдел 2018; 2020
Иван Танев Иванов Старши експерт 2018; 2020
Иван Христов Николов Директор 2018
Ивана Петкова Пасева Главен експерт 2018
Иванета Иванова Богданова Главен експерт ДА 2018
Иванка Дакова Георгиева Директор ДА 2020
Иванка Димова Малешкова Главен експерт 2018; 2020
Иванка Енчева Апостолова Младши експерт ДА 2018
Иванка Лазева Благова Старши експерт 2018
Иванка Николова Московска Главен юрисконсулт 2018; 2020
Иванка Петрова Иванова Директор 2018; 2020
Иванка Петрова Харбалиева Директор 2018; 2019
Иванка Славова Атанасова Старши експерт 2018
Иванка Стойнева Топчийска Главен специалист 2018
Иванка Тенчева Галова Главен експерт 2018
Иванка Христова Тончева Директор 2018; 2020
Иванка Цветанова Тачева Старши експерт ДА 2018; 2019
Иванка Янкова Плачкова Главен експерт 2018; 2020
Ивелина Димитрова Христова Главен инспектор 2018; 2020
Ивелина Пейчева Кючукова Директор ДА
Ивет Константинова Ганчева Главен експерт 2018
Ивета Атанасова Цветкова Главен експерт ДА
Ивета Костадинова Стойчева Главен експерт ДА 2019
Иво Руменов Димитров Юрисконсулт 2018
Иво Симеонов Маринов Директор 2018
Иво Христов Николов Главен експерт 2018; 2020
Ивонка Йорданова Иванова-Георгиева Старши експерт ДА 2018; 2020
Изабела Емилова Юрукова Главен юрисконсулт 2018; 2020
Илиана Александрова Богомолова Главен експерт ДА 2018; 2020
Илиана Вескова Петрова-Тодорова Старши инспектор 2018; 2019; 2020
Илиана Георгиева Пъдарева Главен специалист 2018; 2020
Илиана Иванова Дееничина Директор 2020
Илиана Кузманова Цветкова Старши счетоводител 2018
Илина Антонова Гълъбова Главен експерт ДА 2019
Илия Кольов Илиев Главен експерт 2018; 2020
Илия Костадинов Угренов Главен експерт ДА 2018; 2019; 2020
Илиян Стефанов Владимиров Старши специалист ДА 2019; 2020
Илияна Владиславова Иванова Главен инспектор 2018
Илияна Иванова Пенева Старши счетоводител 2018; 2019 ДА
Илияна Мирчева Тегаркова Старши инспектор ДА 2019; 2020
Илияна Петрова Петкова Директор 2018
Илона Миткова Савова-Бизеранова Главен експерт 2018; 2020
Илонка Лазарова Стоянова Директор 2018
Илонка Николова Симеонова Главен специалист 2018
Ирен Димитрова Върбанова Старши счетоводител 2018; 2020
Ирена Илиева Димитрова Директор 2018
Ирена Йорданова Кръстева-Неделчева Главен експерт 2018
Ирена Красимирова Чолашка Старши експерт ДА 2019
Ирина Владимирова Сабанова Старши специалист 2018; 2020
Ирина Димитрова Дакова Главен експерт 2018
Ирина Иванова Стоянова Главен специалист 2018; 2020
Ирина Костова Савина Заместник-кмет ДА
Ирина Симеонова Пенчева Старши инспектор 2018; 2020
Ирина Стоянова Станоева Старши инспектор 2018
Ирина Трайчова Михайлова-Петлешкова Главен експерт ДА 2018
Ирина Филипова Якимова Директор 2018
Ириней Борисов Константинов Директор 2018; 2020
Искра Ангелова Карамфилова Началник на отдел 2018
Искра Георгиева Йовкова Старши експерт ДА 2020
Искра Петрова Димитрова Директор 2018
Йоана Любомирова Алексиева Старши счетоводител 2018; 2019
Йоанна Ангелова Кондева Старши експерт ДА 2020
Йоанна Емилова Цанкова Младши експерт 2018
Йолита Михайлова Тодорова Главен юрисконсулт 2018; 2020
Йордан Костадинов Попалексов Старши експерт ДА 2018
Йорданка Василева Радкова Главен специалист 2018; 2020
Йорданка Веселинова Павлова Главен експерт 2018
Йорданка Костадинова Костадинова Старши експерт ДА 2019; 2020
Йорданка Милчева Манова Директор 2018
Йорданка Найденова Славкова Директор ДА 2020
Йорданка Николова Георгиева Младши експерт 2018; 2020
Йорданка Тодорова Темелкова-Хайдутова Директор 2018; 2020
Йорданка Христова Станкова Началник на отдел 2018
Йорданка Цанова Гечева Главен експерт 2018; 2019
Калина Александрова Лазова Главен юрисконсулт 2018; 2020
Калина Ангелова Цолова Младши експерт ДА 2019
Калина Илиева Кръстева Директор 2018; 2020
Калина Лазарова Занева Старши инспектор ДА 2019; 2020
Калинка Милчева Калчева Главен специалист ДА 2018; 2020
Калинка Николаева Никова-Динкова Главен юрисконсулт 2018
Калинка Руменова Борисова Старши инспектор 2018; 2020
Калоян Емилов Цветков Младши експерт ДА 2019; 2020
Калоян Иванов Керемидчиев Старши юрисконсулт 2018; 2020
Калоян Петров Петров Началник на отдел 2018
Камелия Бориславова Муерова Младши експерт 2018
Камелия Валериева Йорданова Старши инспектор 2018
Камелия Георгиева Киричина Старши инспектор 2018; 2020
Камелия Кирилова Мицева Главен специалист 2018; 2020
Камелия Кольова Богданова Директор 2018; 2020
Камелия Младенова Чукунова Директор 2018; 2020
Камелия Найчова Димитрова Главен специалист 2018; 2020
Камелия Радойкова Николова Старши специалист 2018; 2020
Камелия Стойчева Димитрова Кметски наместник на с. Клисура 2018; 2020
Капка Петрова Николова Директор ДА 2018
Карина Станиславова Бояджиева Директор ДА
Катерина Божидарова Сотирова Старши юрисконсулт ДА 2019; 2020
Катерина Георгиева Каневчева Главен експерт ДА (1); (2) 2019
Катерина Иванова Стоянова Началник на отдел 2018; 2020
Катя Александрова Котова Старши експерт 2018; 2020
Катя Атанасова Попова Главен експерт 2018
Катя Георгиева Стойова Главен специалист 2018; 2020
Катя Димитрова Ангелова-Бояджиева Старши експерт 2018
Катя Димитрова Вълкова Главен експерт 2018
Катя Димитрова Серафимова Старши специалист 2018; 2020
Катя Иванова Владимирова Главен експерт 2018
Катя Йорданова Йорданова-Радкова Директор 2018
Катя Кирилова Цолова Директор 2018
Катя Константинова Георгиева Главен юрисконсулт 2018
Катя Любенова Симеонова Главен експерт 2018
Катя Стефанова Найденова Главен специалист 2018; 2020
Кирил Димитров Карчин Началник на отдел 2018; 2019; 2020
Кирил Димитров Симеонов Старши експерт ДА 2020
Клелия Христова Донева Главен експерт 2018; 2020
Климентина Красимирова Кирилова Младши експерт ДА 2020
Койка Делчева Божилова Инспектор ДА
Константин Николов Медаров Старши експерт 2018
Константин Стилиянов Георгиев Младши експерт 2018
Корнелия Илиева Нинкова Началник на отдел 2018; 2020
Корнелия Милкова Георгиева Старши инспектор 2018
Костадин Георгиев Захариев Главен експерт ДА 2018; 2020
Костадинка Петрова Георгиева Директор 2018; 2020
Костанца Александрова Иванова Старши експерт 2018
Красен Йорданов Христов Главен експерт 2018; 2020
Красимир Борисов Криводолски Старши инспектор 2018
Красимир Иванов Генов Старши експерт 2018
Красимир Николов Димитров Директор 2018
Красимир Петров Цинцов Главен специалист 2018
Красимир Симеонов Симеонов Главен експерт 2018; 2020
Красимира Антонова Календерова Главен експерт 2018
Красимира Асенова Добрева Старши експерт 2018; 2020
Красимира Василева Вунчова Старши счетоводител 2018
Красимира Венелинова Горанова Старши счетоводител 2018; 2020
Красимира Виденова Стоянова Директор 2018
Красимира Дичева Желева-Малчева Главен юрисконсулт 2018
Красимира Донкова Пчеларска Главен специалист 2018
Красимира Кирилова Георгиева Старши счетоводител 2018; 2020
Красимира Кирилова Стоянова Директор ДА 2019
Красимира Маньова Стоянова Главен експерт 2018
Красимира Огнянова Божанкова Старши експерт 2018; 2020
Красимира Стефанова Арнаудова Старши счетоводител 2018; 2019; 2020
Красимира Стефанова Стефанова Старши счетоводител 2018; 2020
Краснодар Иванов Беломорски Главен експерт 2018
Кремена Атанасова Кисова Главен експерт 2018; 2020
Кремена Венциславова Лазарова Инспектор 2018
Кремена Георгиева Георгиева Главен експерт 2018
Кремена Цочева Станева Старши експерт 2018
Кристиан Ангелов Иванов Главен експерт 2018
Кристиан Димитров Кръстев Заместник-кмет ДА
Кристиан Иванов Мисирджиев Главен експерт 2018
Кристиан Михайлов Димитров Началник на отдел 2018; 2020
Кристиана Георгиева Евстатиева Старши счетоводител 2018; 2020
Кристиана Георгиева Кръстева Старши експерт ДА 2020
Кристин Петрова Попова Старши експерт ДА 2021
Кристина Бойкова Бонева Главен специалист 2018; 2020
Кристина Константинова Белчева Главен експерт 2018
Кристина Красимирова Лазарова Директор 2018
Кристина Любомирова Атанасова Старши експерт 2018; 2020
Кристина Начева Димитрова Началник на отдел 2018
Кристина Стоянова Желева Директор ДА
Кристина Христова Христова Главен експерт 2018; 2020 ДА
Крум Кирилов Лалов Началник на отдел 2018
Ксения Стоянова Семизорова Директор 2018
Лазар Венеций Петрунов Главен експерт 2018; 2020
Лалка Трендафилова Николова Главен специалист 2018; 2020
Левена Александрова Спасова Старши инспектор 2018; 2020
Лейла Абас Томова Счетоводител 2018; 2019; 2020
Лидия Георгиева Цолова Старши счетоводител 2018
Лидия Илиева Владимирова-Самарджиева Директор 2018; 2020
Лидия Красимирова Бучукова Директор 2018; 2020
Лилия Атанасова Мицева Главен експерт 2018
Лилия Валериева Танева Главен експерт 2018
Лилия Замфирова Манова Инспектор 2018; 2019; 2020
Лилия Иванова Недкова Главен експерт 2018; 2020
Лилия Кирилова Павлова Старши инспектор 2018; 2020
Лилия Костадинова Попова-Петрова Главен експерт 2018; 2019; 2020
Лилия Красимирова Пенкова Старши инспектор 2019
Лилия Методиева Зашева Началник на отдел 2018; 2020
Лилия Миткова Тошева Директор 2018; 2020
Лилия Михайлова Ангелова-Колева Юрисконсулт 2018; 2020
Лилия Рангелова Митрева Главен специалист 2018; 2020
Лилия Романова Костова Директор 2018; 2020
Лилия Цветанова Патрашкова Главен експерт 2018
Лилия Цветанова Тодорова-Малеванова Главен юрисконсулт 2018
Лиляна Владимирова Върбанова Старши специалист ДА 2018; 2020
Лиляна Кирилова Тотева Главен експерт 2018; 2020
Лиляна Николова Василева Директор 2018
Лиляна Стефанова Лозанова Старши специалист 2018; 2020
Липка Стефчова Николова Директор 2018; 2020
Лозана Христова Йорданова Главен експерт 2018
Луиза Димитрова Паунова Старши инспектор 2018
Лъчезара Георгиева Стефанова Старши юрисконсулт 2018; 2020
Люба Михайлова Бенчева Главен експерт 2018
Любен Николов Панайотов Главен специалист 2018
Люблина Петрова Аръчкова Старши инспектор 2018
Любляна Славчева Найденова Старши експерт 2018
Любов Добринова Пенева Директор 2018
Любомир Иванов Георгиев Директор 2018; 2019
Любомир Костадинов Величков Специалист 2018; 2020
Любомир Светославов Пашов Главен експерт ДА 2018
Любомира Валериева Радоева Старши експерт 2018
Любослава Николаева Георгиева Инспектор 2018
Людмила Асенова Николова Старши счетоводител 2018; 2019; 2020
Людмила Асенова Савова Директор 2018; 2020
Людмила Василева Райкова Старши инспектор 2018; 2020
Людмила Великова Липчева-Таушанова Главен специалист 2018; 2020
Людмила Викторова Атанасова Директор 2020
Людмила Димитрова Старши юрисконсулт 2018
Людмила Миткова Георгиева Главен специалист 2018; 2020
Людмила Николова Николова Специалист 2018; 2020
Людмила Славчова Арсова Инспектор 2018; 2020
Людмила Тодорова Самарджиева Главен специалист 2018
Магдалена Недялкова Найденова Специалист 2018; 2019; 2020
Магдалена Стефанова Александрова Главен специалист 2018; 2020
Магдалена Стоянова Игнатова Младши експерт ДА 2019
Магдалина Николова Литова Главен експерт ДА 2018; 2019; 2020
Магрета Страхилова Андреева Директор 2018; 2020
Малина Георгиева Тодорова Старши счетоводител 2018
Малина Росенова Янева Главен специалист 2018
Малинка Стефанова Петрова Директор 2018
Мануела Георгиева Георгиева Главен специалист 2018; 2020
Маргарита Беева Капитанова Началник на отдел 2018; 2020
Маргарита Бориславова Пейкова-Юлиянова Главен експерт ДА 2018; 2020
Маргарита Георгиева Пиларева Главен експерт 2018; 2020
Маргарита Иванова Дечева-Проданова Началник на отдел 2018; 2019; 2020
Маргарита Иванова Огнянова Главен специалист 2018; 2020
Маргарита Илиева Иванова Директор 2018
Маргарита Йовкова Младенова Главен специалист 2018; 2020
Маргарита Крумова Николова Директор 2018
Маргарита Миткова Стойнева Главен експерт 2018
Маргарита Славева Манолова Главен специалист 2018; 2020
Маргарита Станиславова Григорова Старши експерт 2018
Маргарита Стоянова Пенева Главен експерт 2018
Маргаритка Павлова Пагелска Главен специалист ДА 2018; 2020
Мариана Василева Чанева Главен експерт 2018; 2019; 2020
Мариана Генова Томова Главен вътрешен одитор 2018
Мариана Георгиева Николова Главен специалист 2018; 2020
Мариана Иванова Станкова Главен експерт 2018
Мариана Миодраг Колева Главен юрисконсулт 2018
Мариана Миткова Алексова Главен специалист 2018
Мариана Сашкова Цветкова Главен специалист 2018; 2020
Мариана Стоянова Бъчварова Директор 2018
Мариела Ангелова Григорова Директор 2018
Мариела Георгиева Георгиева Младши експерт 2018; 2019; 2020
Мариела Георгиева Лазарова-Гургурова Директор 2018
Мариела Иванова Димитрова Главен експерт 2018; 2020
Мариела Николова Ангелова Старши инспектор 2018; 2019
Мариела Симеонова Найденова Главен експерт 2018
Мариета Димитрова Васева Старши инспектор 2018; 2020
Мариета Димитрова Генчева Старши специалист 2018; 2020
Мариета Йорданова Велкова Директор ДА (1); (2) 2018; 2020
Мариета Първанова Първанова Старши експерт ДА 2019; 2020
Мариета Цветанова Христова Главен специалист 2018
Марин Василев Попов Началник на отдел 2018; 2019; 2020
Марина Бранимирова Симеонова Главен инспектор 2018
Марина Петкова Денкинска Главен експерт 2018; 2020
Марио Панайотов Бръмчев Старши инспектор 2018; 2020
Мария Александрова Гинчева Главен експерт 2018
Мария Александрова Цветанова Главен специалист 2018
Мария Асенова Чальовска Старши експерт 2018
Мария Бойкова Евтимова Главен специалист 2018
Мария Борисова Христова Директор 2018
Мария Виктор Шонева-Николова Директор ДА
Мария Ганчева Врачева Директор 2018; 2019; 2020
Мария Георгиева Гончева Главен експерт 2018
Мария Георгиева Кръстинкова Главен специалист 2018
Мария Георгиева Праматарова Директор 2018
Мария Георгиева Томова Главен експерт 2018
Мария Господинова Минчева Директор 2018
Мария Данчева Андриянова Юрисконсулт ДА 2018
Мария Димитрова Пеева Инспектор 2018; 2020
Мария Димитрова Тенева Главен специалист 2018; 2020
Мария Динева Димитрова Началник на отдел 2018
Мария Евгениева Сиракова Старши експерт 2018
Мария Иванова Бегова Инспектор ДА 2019; 2020
Мария Иванова Илева Главен експерт 2018; 2019; 2020
Мария Иванова Стоянова Директор 2018; 2019; 2020
Мария Илиева Езекиева Директор 2018
Мария Илиева Панайотова Директор 2018; 2020
Мария Красимирова Кънева Младши експерт 2018; 2020
Мария Кънчова Георгиева Главен експерт 2018
Мария Любенова Сотирова Директор ДА 2018; 2020
Мария Николаева Николова Главен юрисконсулт 2018
Мария Николова Коткова Главен специалист 2018
Мария Петрова Владимирова Главен специалист 2018; 2020
Мария Петрова Иванова Главен инспектор ДА 2019; 2020
Мария Петрова Механджиева Главен юрисконсулт 2018; 2020
Мария Симеонова Несторова Главен експерт 2018; 2019; 2020
Мария Станева Колева Старши инспектор 2018
Мария Стоянова Димитрова Старши експерт ДА 2018; 2020
Мария Стоянова Радева Главен юрисконсулт 2018
Мария Христова Иванова Главен експерт 2018; 2020
Мария Цветкова Йорданова Директор 2018; 2020
Марияна Аспарухова Савова Главен експерт 2018; 2020
Марияна Георгиева Антова Главен специалист 2018
Марияна Гошева Симеонова Директор 2018
Марияна Димитрова Иванова Младши експерт 2018
Марияна Димитрова Тафрова Директор 2018; 2020
Марияна Добринова Вълкова Главен експерт 2018; 2020
Марияна Евтимова Стефанова Главен експерт 2018
Марияна Любенова Кръстева Главен експерт 2018; 2019; 2020
Марияна Нинкова Петрова Главен експерт ДА 2019; 2020
Марияна Христова Янкова Директор 2018
Мариянка Василева Симова Старши счетоводител ДА 2020
Марк-Алекс Иринов Евтимов Старши експерт ДА 2020
Марта Анастасова Клочкова-Михайлова Старши инспектор 2018; 2020
Марти Трайков Димитров Главен специалист 2018; 2020
Мартин Ангелов Ангелов Младши експерт ДА
Мартин Веселинов Хрисоскулов Младши експерт ДА 2020
Мартин Иванов Атанасов Старши юрисконсулт 2018; 2020
Мартин Кирилов Кунчев Главен експерт 2018
Мартин Романов Митков Младши експерт ДА 2020
Мартина Григорова Станоева Главен експерт ДА (1); (2) 2019
Мартина Николаева Ненова Старши експерт 2018; 2020
Мая Благоева Петрова Директор 2018; 2019; 2020
Мая Венкова Тренчева Главен експерт 2018
Мая Георгиева Кескинова-Караканова Старши юрисконсулт 2018
Мая Иванова Кикерезова Старши инспектор 2018; 2020
Мая Иванова Николова Директор 2018; 2019; 2020
Мая Иванова Пейчева Инспектор 2018; 2020
Мая Игнатова Михайлова Старши експерт 2018
Мая Йончева Василева Главен експерт 2018
Мая Кирилова Гълъбова Главен специалист 2018; 2020
Мая Миткова Башева Директор ДА 2019; 2020
Мая Михайлова Гергова Директор 2018
Мая Младенова Бошнакова Главен експерт 2018; 2020
Мая Николова Николова Главен експерт 2018
Мая Стоянова Занева Главен юрисконсулт 2018
Мая Тодорова Иванова Старши юрисконсулт 2018; 2020
Методи Георгиев Мутафчиев Директор 2018
Методи Любенов Методиев Специалист 2018
Миглена Борисова Колева Старши експерт ДА 2020
Миглена Валериева Кръстева Директор ДА 2018
Миглена Йорданова Стоименова-Иванова Главен юрисконсулт 2018; 2019; 2020
Миглена Методиева Филчева Директор 2018
Миглена Милкова Стойнова Директор 2018
Мила Валентинова Стефчова Старши експерт 2018
Мила Георгиева Бъчварова Старши експерт 2018
Мила Красимирова Иванова Инспектор ДА 2019
Мила Красимирова Михайлова Юрисконсулт 2018
Милена Антонова Петрова Директор 2018; 2020
Милена Валентинова Нешева Главен вътрешен одитор 2018; 2019
Милена Василева Митова Директор 2018
Милена Василева Стойкова-Иванова Главен юрисконсулт 2018
Милена Георгиева Господинова Директор 2018
Милена Георгиева Джолева Директор 2018; 2020
Милена Димитрова Ламбова Директор ДА 2019
Милена Иванова Георгиева Старши специалист 2018; 2020
Милена Иванова Кюркиева Главен експерт 2018; 2020
Милена Кирилова Стоянова Инспектор ДА 2019; 2020
Милена Милева Русинова Директор 2018
Милена Начева Начева Главен специалист 2018; 2020
Милена Нешева Денева Главен експерт 2018; 2019
Милена Петрова Илиева Главен експерт 2018
Милена Радославова Васева Директор 2018
Милена Стефанова Баракова Началник на отдел 2018; 2019; 2020
Милена Стефанова Шиварова-Сръндева Старши експерт 2018
Милена Стоянова Стоилова Главен експерт ДА 2018; 2020
Милена Цветанова Георгиева Директор ДА 2020
Милка Георгиева Колешанска Главен специалист 2018; 2020
Милка Георгиева Медарова Директор ДА
Милка Иванова Георгиева Инспектор 2018; 2020
Милко Христов Куцаров Главен специалист 2018
Миля Андонова Димитрова Главен експерт ДА 2018
Минка Кънчева Йовчева Директор 2018
Мирена Тодорова Вълкова Специалист 2018; 2020
Мирослав Бориславов Димитров Главен експерт 2018
Мирослава Александрова Дамянова Главен инспектор 2018; 2020
Мирослава Бориславова Данова Старши специалист ДА 2020
Мирослава Иванова Иванова Старши експерт ДА 2020
Мирослава Симеонова Николова Главен инспектор 2018
Митка Личева Генова Старши експерт 2018 ДА
Михаела Василева Милкова Младши експерт ДА 2020
Михаела Викторова Москова-Гушлева Старши експерт 2018
Михаела Димитрова Лаловска Главен експерт 2018; 2019; 2020
Михаела Илиева Мицова Главен специалист 2018; 2020
Михаела Огнянова Милкова-Цанкова Директор ДА 2019
Михаела Радославова Миронова Старши експерт 2018
Михаела Ташкова Бъговска Младши експерт 2018
Михаил Стоянов Михайлов Главен специалист 2018
Моника Георгиева Игнатова-Романова Инспектор 2018; 2019; 2020
Моника Ищван Чеуз Директор 2018
Моника Павлова Андонова Старши експерт ДА 2018
Надежда Валентинова Герова Младши експерт 2018
Надежда Иванова Козарова Старши експерт 2018
Надежда Костадинова Кабамитова-Григорова Главен юрисконсулт 2018; 2019; 2020 ДА
Надежда Николаевна Тончева Директор 2018; 2020
Надежда Николова Александрова Инспектор 2018; 2020
Надежда Райчева Церовска Главен експерт ДА 2018; 2020
Надежда Тодорова Петкова Директор 2018
Надежда Тошева Стоилова Главен специалист 2018
Надка Николова Пачеджиева Директор 2018
Надка Стефанова Андонова Директор 2018
Надя Валентинова Йовчева Директор 2018
Надя Василева Джунова Старши експерт 2018
Надя Манолова Султанова Директор ДА 2020
Надя Петрова Желязкова Старши счетоводител 2018; 2020
Надя Славчева Константинова Главен експерт 2018; 2019
Надя Стефанова Ковачева Главен експерт 2018
Надя Цветанова Велкова Директор ДА 2018; 2019; 2020
Надя Цветанова Христова-Станкова Главен инспектор 2018; 2020
Найда Василева Иванова Директор 2018
Наско Илиев Петков Главен експерт ДА 2019; 2020
Настенка Крумова Прибиловска Директор ДА
Наталия Борисова Димитрова-Златанова Директор 2018
Наталия Миланова Маринова Директор 2018
Наталия Николова Преславска Директор 2018
Наталия Руменова Георгиева Главен специалист 2018
Наталия Симеонова Найденова Главен специалист 2018; 2020
Наташа Василева Миленкова Главен експерт 2018
Невена Иванова Стоянова Старши счетоводител 2018; 2020
Невена Стефанова Димитрова Главен експерт 2018
Невена Тоткова Недялкова Главен специалист 2018
Недка Димова Пуева Инспектор 2018
Недялка Димитрова Николова Главен експерт 2018; 2020
Недялка Димитрова Чавдарова Главен специалист 2018
Недялка Пламенова Димитрова Старши специалист 2018; 2019; 2020
Незабравка Динкова Христова Старши инспектор 2018
Нели Ангелова Ангелова Директор 2018
Нели Андреева Алексиева Старши счетоводител 2018; 2019; 2020
Нели Антова Петкова Директор ДА 2019; 2020
Нели Борисова Горанова Главен експерт 2018
Нели Георгиева Манчева-Пейчева Главен експерт 2018; 2020
Нели Дончева Жутева Инспектор ДА 2020
Нели Икономова Мирчева Директор 2018 ДА
Нели Петрова Николова Директор 2018
Нели Тодорова Асенова Главен експерт ДА 2018; 2019; 2020
Нели Цветанова Милкова Старши експерт 2018
Ненчо Василев Вучков Старши инспектор 2018; 2020
Никол Пламенова Икономова Юрисконсулт ДА 2019
Никола Димитров Лазаров Началник на отдел 2018 ДА
Николай Антонов Гаврилов Специалист ДА 2019
Николай Иванов Нешев Финансов контрольор 2018; 2019; 2020
Николай Крумов Каменов Директор 2018
Николай Милев Николов Специалист ДА 2018; 2020
Николай Николаев Недев Главен специалист 2018; 2020
Николай Николов Селиктар Началник на отдел 2018; 2020
Николета Димитрова Чернева Главен специалист 2018
Николета Кирилова Илиева Главен експерт 2018; 2020
Николета Маринова Кюркчиева Старши експерт ДА 2019
Николета Петрова Григорова Главен експерт 2018
Николина Димитрова Ангелова Директор 2018
Николина Кирилова Георгиева-Станева Главен експерт 2018
Николина Петрова Гаврилова Главен експерт ДА
Нина Величкова Драганова Младши експерт 2018; 2020
Нина Георгиева Дончева Директор ДА 2019
Нина Георгиева Начева-Илиева Старши инспектор 2018; 2020
Нина Георгиева Павлова Младши експерт 2018; 2020
Нина Маркова Иванова Директор 2018; 2019; 2020
Нина Николаева Макарова Директор 2018
Нина Светославова Микова Старши експерт 2018
Нина Славова Лазарова Главен експерт 2018; 2019
Нина Станишева Узунска Старши счетоводител 2018
Нина Трайкова Филипова Началник на отдел 2018; 2020
Нора Йорданова Атанасова Главен експерт 2018; 2019; 2020
Нора Хари Караламбева Главен експерт ДА 2019
Огнян Огнянов Лютаков Юрисконсулт 2018
Олга Александрова Иванова Главен специалист 2018
Олга Александрова Иванова Директор 2018; 2019; 2020
Олга Николаевна Кираджиева Старши счетоводител 2018; 2020
Олга Николова Сотева Директор 2018
Оля Димитрова Дойчинова Директор ДА 2020
Оля Костадинова Гълъбова-Янакиева Специалист 2018; 2020
Орхидея Стефанова Филипова Старши инспектор 2018
Павел Стоянов Тодоров Юрисконсулт ДА 2019
Павлин Симеонов Стефанов Главен специалист 2018
Павлинка Николова Семкова Главен специалист 2018; 2020
Павлинка Стойова Атанасова-Георгиева Старши експерт 2018
Паолина Георгиева Топалова Младши експерт 2018
Паулина Георгиева Андреева Директор 2018; 2019; 2020
Паулина Цветанова Петрова Младши експерт 2018
Пенка Георгиева Бойчева-Ботева Главен експерт 2018; 2020
Пенка Петкова Вутева-Евстатиева Директор ДА 2019
Пепи Миланова Асенова Директор 2018; 2020
Пепи Николаев Джуренов Директор 2018
Петрана Красимирова Кънева Старши експерт 2018; 2020
Петрана Свиленова Петкова Главен специалист 2018; 2019; 2020
Петранка Богомилова Котева Счетоводител ДА 2018
Петранка Иванова Димитрова Главен експерт 2019
Петър Атанасов Трайков Директор 2018; 2019; 2020
Петър Георгиев Михайлов Главен специалист 2018; 2020
Петър Иванов Матеев Главен специалист ДА 2018; 2020
Петър Кирилов Петков Директор 2018
Петър Крумов Милев Главен експерт 2018; 2019
Петър Несторов Несторов Главен експерт 2018; 2020
Петър Петров Баталов Главен експерт 2018; 2020
Петър Симеонов Викторов Специалист ДА 2019; 2020
Петьо Андрианов Маринов Старши специалист 2018
Петя Аксентиева Соколова-Георгиева Старши експерт 2018; 2020
Петя Анастасова Тодорова Старши експерт 2018; 2020
Петя Ангелова Благоева Директор 2018 ДА
Петя Ангелова Радева Директор 2018
Петя Божидарова Петрова Старши експерт 2018
Петя Валентинова Кочовска Инспектор 2018; 2020
Петя Веселинова Бешкова Старши специалист ДА 2020
Петя Георгиева Попова Юрисконсулт ДА 2018
Петя Иванова Йосифова Директор 2018; 2020
Петя Колева Богданова-Терзиева Главен експерт 2018; 2020 ДА
Петя Маринова Петрова Директор ДА
Петя Николова Лазарова Началник на отдел 2018
Петя Симеонова Кръстева Старши счетоводител 2018; 2019
Петя Трифонова Янкова Директор 2018; 2020
Петя Цветанова Василева Инспектор ДА 2018; 2020
Пламен Атанасов Петров Главен експерт ДА 2020
Пламен Илиев Станков Главен юрисконсулт 2018
Пламен Любенов Георгиев Главен специалист 2018; 2020
Пламен Любомиров Кузев Главен специалист 2018; 2020
Пламен Христофоров Казаков Главен експерт 2018