одобрен

Регистър на спортните обекти - май 2020

Уникален идентификатор:  00d1fae3-d1b8-47e8-a814-8a9f0a3b417b

ммс регистър спортни обекти

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-17 19:26:07
  • Създаден от: seyhan_lyumanov
  • Последна промяна: 2020-06-17 19:26:07
записа на страница

Тип обект

Наименование разширено

Вид на спортния обект

Подвид на СОС

Спортно-функционална категория

Дата на регистрация

Пореден номер на регистрацията

Статус

Описание

Обща площ (кв.м.)

Застроена площ (кв.м.)

Статут на СОС

Информация по статут на СОС

Тип отопление

Интернет в административната сграда

Интернет в прес центъра

Интернет в цялата сграда

Има ли BMS (Building Management System)

Съблекални - брой

Съблекални - капацитет

Складове - площ кв.м

Статут по НССО

Брой ресторанти

Ресторанти - капацитет

Наименование

Пореден №

Вид на собствеността

Предназначение на територията

Предоставени права за управление или ползване на обекта

Брой правостоящи места

Брой седящи места

Брой легла

Категория по наредба 1 на ЗУТ

Статут по ЗДС

Вид на строежа - сграда

Вид на строежа - съоръжение

Година на завършване

Тип на съоръжение - закрито

Тип на съоръжение - открито

Водоснабдяване с топла вода

Водоснабдяване със студена вода

Канализация

Отопление

Климатик

Телефон

Кабелен интернет

Wi Fi интернет

Достъп до обекта

Озвучителна система

Информационно табло

Брой съдийски стаи

Брой бани

Брой санитарни възли

Брой бани за хора с увреждания

Брой санитарни възли за хора с увреждания

Брой треньорски стаи

Брой административни стаи

Брой складове

Оценка на съответствие с НССО

Легла

Брой стаи с едно легло и санитарен възел

Брой стаи с едно легло без санитарен възел

Брой стаи с две легла и санитарен възел

Брой стаи с две легла без санитарен възел

Брой стаи с три и повече легла и санитарен възел

Брой стаи с три и повече легла без санитарен възел

Технически паспорт

Обследване за енергийна ефективност

Конструктивно обследване

Обследване за пожароопасност

Други обследвания

Създаден на

Модифициран на

Спортен обект или съоръжение Писта за ролбан - гр. Самоков 21.02.2020 Активен Писта за ролбан, находяща се в парк "Ридо", гр. Самков, с дължина около 2 000 м. и ширина в различните сектори от 2 до 3,5 м. Писта за ролбан - гр. Самоков Публична общинска V категория 21.02.2020 21.02.2020
Спортен обект или съоръжение Лекоатлетически полигон за хвърляне 17.02.2020 Активен Незастроен терен в строителни граници, представляващ ПИ 02508.55.229 по ККР на гр. Балчик с площ от 17 812 кв. м. Начин на трайно ползване за други видове спорт и с функционално предназначение за осъществяване на спортна дейност Лекоатлетически полигон за хвърляне Частна общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции V категория 17.02.2020 17.02.2020
Спортен обект или съоръжение Спортен салон за нуждите на спортните клубове по бокс 17.02.2020 Активен Сграда с ид. 63427.7.771.5 със ЗП 496 - сграда за образование, спортен салон Спортен салон за нуждите на спортните клубове по бокс V категория 17.02.2020 17.02.2020
Спортен обект или съоръжение Покрит плувен басейн /Басейн Басейн 17.02.2020 Активен Покрит плувен басейн - новопостроена сграда с две тела: Висока част - промишлено хале с размери 34/18,75 кв. В тази част е разположен плувен басейн - 25/12.5 м и трибуни за зрители - 100 места. В ниската част са разположени - сутерен, 14, 9 кв.м, съдийска стая - 17, 9 кв.м, бани, тоалетни и коридори. Треньорска стая - 14, 9 кв., билетна каса - 5, 6 кв. 2 бр. съблекални с бани и тоалетни; зала за физическа подготовка - 12, 89 кв. м 1 300.00 Покрит плувен басейн Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции V категория 17.02.2020 17.02.2020
Спортен обект или съоръжение Стадион "Ц. Церковски"/Стадион Стадион 17.02.2020 Активен Спортно игрище с площ от 31 554 кв. м, с функционална предназначение стадион/спортен комплекс. Спортна сграда, база, с идентификатор № 07716.337.615.1 -73 кв. м, ет 1, местност "Втори километър - Стадиона" 31 553.00 Стадион "Ц. Церковски" Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции V категория 17.02.2020 17.02.2020
Спортен обект или съоръжение Стадион в с. Иново /Стадион Стадион 17.02.2020 Активен ПИ 289, кв. 45 по плана на с. Иново, целият с площ от 19 687 кв. м, с предназначение стадион, ведно с построената в него едноетажна масивна сграда със ЗП 78 кв. м. ПИ 289, кв. 45 е урегулиран в УПИ ХХХ - 289, кв. 45 - за провеждане на спортно тренировъчен процес . 19 697.00 Стадион в с. Иново Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции Договор за безвъзмездно ползване, сключен между Община Видин и Футболен клуб "Дуло" ІІІ категория 17.02.2020 17.02.2020
Спортен обект или съоръжение Спортна база в ОУ "Димитър Талев" - гр. Пловдив/Училищна спортна база Училищна спортна база 17.02.2020 Активен Физкултурен салон с размери 25м/13 м. и застроена площ 325 кв. м. Спортна площадка с размери 40/40 м с площ 1 600 кв. м. и футболно игрище с размери 40/20 м , с площ 2 800 кв. м Спортна база в ОУ "Димитър Талев" - гр. Пловдив V категория 17.02.2020 17.02.2020
Спортен обект или съоръжение Многофункционална зала "Арена Шумен" /Многофункционална арена Многофункционална арена 25.02.2019 Активен Многофункционално пространство за провеждане на спортни събития - локални, национални и международни състезания по баскетбол, волейбол хандбал, тенис, бокс и др. Многофункционална зала "Арена Шумен" Публична общинска V категория 25.02.2019 25.02.2019
Спортен обект или съоръжение Спортна зала - гр. Белово 24.07.2018 Активен Поземлен имот с площ от 1 047 кв. м. Спортна зала - гр. Белово Публична общинска V категория 24.07.2018 24.07.2018
Спортен обект или съоръжение Спортна база - СУ "Александър Иванов - Чапай" 24.07.2018 Активен Поземлен имот с площ 5 924 кв.м. Спортна база - СУ "Александър Иванов - Чапай" Публична общинска V категория 24.07.2018 24.07.2018
Спортен обект или съоръжение Детска спортна площадка 25.06.2018 Активен Детска площадка с площ от 6 199 кв.м. Детска спортна площадка Публична общинска V категория 25.06.2018 25.06.2018
Спортен обект или съоръжение Стадион Козлодуй 25.06.2018 Активен Стадион с площ 32 000 кв.м. с разположените в него трибуни. Стадион Козлодуй Публична общинска V категория 25.06.2018 25.06.2018
Спортен обект или съоръжение Спортна Зала/Спортна зала Спортна зала 25.06.2018 Активен Спортна зала с площ от 755 кв. м. Спортна Зала Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции V категория 25.06.2018 25.06.2018
Спортен обект или съоръжение Открита спортна площадка - гр. Харманли/Игрище Игрище 17.05.2018 Активен Футболно игрище с площ от 924 кв. м. Открита спортна площадка - гр. Харманли Публична общинска V категория 29.05.2018 29.05.2018
Спортен обект или съоръжение СЗ "Вдигане на тежести" с два тенис корта/Спортна зала Спортна зала 12.04.2018 0 Предложен Поземлен имот с площ 2 120 кв.м., трайно предназначение на територията:урбанизирана и начин на трайно ползване:за други видове спорт, ведно със следните сгради: -сграда с идентификатор 67338.554.4.1, със застроена площ 154кв.м, 2 бр. етажи -сграда с идентификатор 67338.554.4.2, със застроена площ 312 кв.м., 1 етаж 2 120.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 СЗ "Вдигане на тежести" с два тенис корта 0 Публична общинска 0 0 0 V категория TRUE FALSE 0 TRUE FALSE Топла вода от местно затопляне И двете FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 19.10.2012 12.04.2018
Спортен обект или съоръжение СУ "Черноризец Храбър" - Физкултурен салон /Училищна спортна база Училищна спортна база Спортна база III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 26.03.2018 0 Предложен масивна училищна сграда 12 396.00 6 896.00 Предоставен за ползване Водно TRUE FALSE FALSE FALSE 2 50 8 0 0 СУ "Черноризец Храбър" - Физкултурен салон 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции Предоставен за управление и ползване на СУ "Черноризец Храбър" гр.Велики Преслав. 50 40 0 ІІІ категория Местно значение TRUE FALSE 1978 TRUE FALSE Студена вода от централен водопровод Централна Локално - нафта FALSE FALSE FALSE FALSE Улична мрежа FALSE FALSE 0 2 2 0 0 0 1 1 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE 15.12.2011 26.03.2018
Спортен обект или съоръжение СУ "Черноризец Храбър" - Спортна площадка/Училищна спортна база Училищна спортна база Спортна база III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 26.03.2018 0 Предложен Спортна площадка 12 396.00 1 700.00 Предоставен за ползване TRUE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 СУ "Черноризец Храбър" - Спортна площадка 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции Предоставен за управление и ползване на СУ "Черноризец Храбър" гр.Велики Преслав 400 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE TRUE 1978 FALSE TRUE Няма Няма FALSE FALSE FALSE FALSE Улична мрежа FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 15.12.2011 26.03.2018
Обект за социален туризъм Туристическа спалня/Туристическа база Туристическа база Спалня 19.03.2018 0 Предложен Част от масивна едропанелна сграда-І-ви етаж-8 /осем/ бр. апартаменти плюс коридор. 390 390 Предоставен за ползване 0 Въздушно FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Туристическа спалня 0 Частна общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции Предоставен за безвъзмездно ползване на ТД "Патлейна" гр.Велики Преслав, съгласно Решение №119 по Протокол № 12/26.08.2008 г. на ОС и сключен договор №96 / 29.08.2008 г. 0 0 54 V категория TRUE FALSE 1973 TRUE FALSE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - електричество FALSE FALSE FALSE FALSE Улична мрежа FALSE FALSE 0 8 8 0 0 0 1 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 15 0 FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE 15.12.2011 19.03.2018
Спортен обект или съоръжение Спортна зала/Спортна зала Спортна зала II категория - за СОС - държавни съст. за мъже и жени, европейски или световни първ. за юноши и деца по поне по един вид спорт 13.03.2018 0 Предложен многофункционална зала, съблекални, канцеларии и обслужващи помещения. 2 631.00 1 501.00 Предоставен за ползване Предоставен за ползване на Спортните клубове, регистрирани със седалище и адрес на управление на територията на община Велики Преслав. Водно TRUE FALSE FALSE FALSE 4 50 90 0 0 Спортна зала 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции Предоставена за ползване на "БК Преслав", ВК "Велики Преслав", Тенис клуб "Златен век" и "Спортен клуб по културизъм и фитнес-2006". 0 400 0 ІІІ категория Регионално значение TRUE FALSE 1976 TRUE FALSE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - твърдо гориво TRUE TRUE TRUE FALSE Улична мрежа TRUE TRUE 1 4 8 0 0 1 1 1 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE 06.12.2011 13.03.2018
Спортен обект или съоръжение Тренировъчен комплекс "Бенковски"/Комплекс от спортни сгради Комплекс от спортни сгради 30.01.2018 Активен Урегулиран поземлен имот "За стадион", с площ от 18767, 70 кв. м, в едно с построените в него: - трибуна със ЗП от 922 кв. м и РЗП 1440 кв. м - стоманобетонна конструкция; - двуетажна обслужваща сграда стадион със ЗП 485 кв. м и РЗП 868 кв. м- стоманобетонна конструкция; - обслужваща сграда тренировъчно игрище - съблекалня със ЗП 54 кв.м на един етаж - стоманобетонна конструкция; Тренировъчен комплекс "Бенковски" Публична общинска V категория 30.01.2018 30.01.2018
Спортен обект или съоръжение Тенис комплекс/Спортен комплекс Спортен комплекс 16.01.2018 0 Предложен Спортен комплекс- върху част от имота има построено кафе-аперитив на един етаж и две игрища за тенис на корт с еднакви размери. 9 913.00 195.8 Предоставен на концесия FALSE FALSE FALSE FALSE 1 5 10 1 60 Тенис комплекс 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 2300кв.м е предоставена на концесия с договор от 01.07.1999г.на "ИН 99"ООД. 0 0 0 ІІІ категория FALSE TRUE 2001 FALSE TRUE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - електричество FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 1 3 0 0 0 0 1 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE 20.08.2012 16.01.2018
Спортен обект или съоръжение Спортен комплекс/Спортен комплекс Спортен комплекс 06.11.2017 0 Предложен Двуетажна сграда, състояща се от: - I етаж - зала за спортуване, ІІ-ри етаж-зала за спорт 1 553.00 1 022.00 FALSE FALSE FALSE FALSE 2 10 0 0 0 Спортен комплекс 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции Община Ракитово 0 100 0 ІV категория Местно значение FALSE FALSE 1973 TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Улична мрежа FALSE FALSE 0 6 9 0 0 0 0 1 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE 29.11.2011 06.11.2017
Спортен обект или съоръжение Спортен терен/Игрище Игрище 01.11.2017 0 Предложен Спортен терен-игрище с площ от 17.12 дка. и масивна едноетажна сграда-съблекалня със застроена площ от 72 кв.м. 1 712.00 72 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Спортен терен 0 Частна общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 0 0 ІV категория Местно значение TRUE TRUE 1986 TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE Улична мрежа FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 07.12.2011 01.11.2017
Спортен обект или съоръжение ОУ "Отец Паисий" - гр. Силистра 19.09.2017 Активен Открита спортна площадка № 2 1 216.00 ОУ "Отец Паисий" - гр. Силистра Публична общинска ІV категория 25.09.2017 25.09.2017