одобрен

Регистър на търговците на дребно с лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества

Уникален идентификатор:  00f5f8de-784c-40bb-ae44-966f859455dc

Текуща версия: 7

Показвана версия: 7

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-06 16:12:51
  • Създаден от: anna_yosifova
  • Последна промяна: 2019-11-29 14:32:38
  • Последно променил: anna_yosifova
записа на страница

Регистър на на издадените лицензии по чл. 33, ал. 1 от ЗКВНП за търговия на дребно с лекарствени продукти. съдържащи наркотични вещества

Номер на лицензията Физическо или юридическо лице Населено място Адрес на аптеката, в която се извършва търговия на дребно, съхранение и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества Срок на валидност на лицензията
1 АН-10 2003/10/07 "Здраве"ЕООД Белене ул."Хр.Ботев"№11 безсрочна
2 АН-14 2003/10/07 Болнична база за активно лечение-Сливен към ВМА София МО Сливен ул."Пушкин"№2 безсрочна
3 АН-17 2003/10/07 ХХХХХХХХХХ София ул."Екзарх Йосиф"№59 безсрочна
4 АН-18 2003/10/07 ХХХХХХХХХХ София ул."Дойран"№12 безсрочна
5 АН-24 2003/10/07 ЕТ"Магнолия-Борислава Емилова" София бул."Цариградско шосе"№113 безсрочна
6 АН-25 2003/10/07 ЕТ"Драганка Георгиева-Драже" Перник ул."Станционна"№6 безсрочна
7 АН-30 2003/10/07 ЕТ"Захарина-Янка Владимирова Петрова" София бул."Цариградско шосе" 7-ми км. безсрочна
8 АН-31 2003/10/07 "Анифарм-Анна Дамянова" София ул."Любата"№15 безсрочна
9 АН-33 2003/10/07 ЕТ""Персефона-Катина Богданова" Монтана ул."Цар Борис ІІІ"№17 безсрочна
10 АН-34 2003/10/07 ЕТ"Неомедика-Велина Йорданова" София бул."Кн.М.Луиза"№127 безсрочна
11 АН-36 2003/10/07 ЕТ"АД Авицена -Юрия Исаева" Бургас бул."Сан Стефано"№107Б безсрочна
12 АН-4 2003/10/07 "Митропол-Галеника"ЕООД Д.Митрополия ул."Кирил и Методий"№37 безсрочна
13 АН-42 2003/10/07 ЕТ"Аптека 9-Едварт Мекенян" Пловдив ул."Ален мак"№2-4 безсрочна
14 АН-43 2003/10/07 ЕТ"Ескулап-Даниела Савова" Монтана бул."Трети март"№57 безсрочна
15 АН-5 2003/10/07 "Фармавита-Чирпан"ЕООД Чирпан ул."П.К.Яворов"№19 безсрочна
16 АН-58 2003/10/07 ЕТ"Танита 99-Стоянка Джамбазова" Пловдив ул."Янко Сакъзов"№36 безсрочна
17 АН-63 2003/10/07 ХХХХХХХХХХ София ул."Братован"№3-5 безсрочна
18 АН-69 2003/10/07 ЕТ"Мира-Фарма-Радка Замбева" Сливен ул."Великокняжевска"№35 безсрочна
19 АН-76 2003/10/07 ХХХХХХХХХХ Бургас к-с"Лазур",ул."Батак"№50 безсрочна
20 АН-9 2003/10/07 "МБАЛ"Проф.Ст.Киркович"АД Ст.Загора ул."Ген.Столетов"№0 безсрочна
21 АН-92 2003/10/07 ЕТ"Панацея-Кана Тилева" Симеоновград ул."Драва"№2А безсрочна
23 АН-97 2003/10/07 ЕТ"Елка Иванова" Русе ул."Чародейка"до бл.213 безсрочна
24 АН-120 2003/10/22 ЕТ"Ани-фарма-Ангелина Караджова" София ж.к."Младост"1,бл.82А безсрочна