одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания - Община Родопи

Уникален идентификатор:  00f957fc-011e-4c9a-9ddb-1fdadfe7cc71

карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-29 15:27:35
  • Създаден от: it
  • Последна промяна: 2019-03-29 15:27:35

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

(от 09.06.2011 г. до 19.03.2019 г.)
Пореден № на картата /в низходящ ред/ Имена на лицето, притежател на картата Валидна от Валидна до
1508 Славка Петкова Качакова 19.03.2019 г. 19.03.2021 г.
1507 Йордан Славеев Тарбанов 19.03.2019 г. 19.03.2021 г.
1506 Шефие Юмерова Мустафова 19.03.2019 г. 30.11.2021 г.
1505 Айтен Мустафова Османова 19.03.2019 г. 28.02.2021 г.
1504 Никол Димитър Архондаки 19.03.2019 г. 29.02.2020 г.
1503 Жени Панайотова Георгиева - Маркова 19.03.2019 г. 31.12.2020 г.
1502 Димитър Георгиев Аврамов 19.03.2019 г. 31.12.2019 г.
1501 Марияна Димитрова Аврамова 19.03.2019 г. 31.01.2021 г.
1500 Анка Недкова Михайлова 19.03.2019 г. 31.03.2022 г.
1499 Милена Емилова Терзиева 19.03.2019 г. 31.12.2019 г.
1498 Петър Стоянов Авджиев 19.03.2019 г. 31.03.2020 г.
1497 Димитър Йорданов Василев 19.03.2019 г. 19.03.2021 г.
1496 Иван Димитров Апостолов 19.03.2019 г. 19.03.2021 г.
1495 Атанаска Георгиева Гълъбова 19.03.2019 г. 19.03.2021 г.
1494 Благовеска Ваклушева Чобанова 19.03.2019 г. 19.03.2021 г.
1493 Пламен Христов Серафимов 19.03.2019 г. 19.03.2021 г.
1492 Атанас Димитров Захов 19.03.2019 г. 19.03.2021 г.
1491 Виктор Николов Василев 19.03.2019 г. 19.03.2021 г.
1490 Янчо Атанасов Янков 19.03.2019 г. 19.03.2021 г.
1489 Борис Василев Христев 19.03.2019 г. 19.03.2021 г.
1488 Генади Петков Кънев 19.03.2019 г. 28.02.2022 г.
1487 Рангел Иванов Безатев 05.03.2019 г. 30.09.2021 г.
1486 Румяна Господинова Гюрова 05.03.2019 г. 28.02.2022 г.
1485 Димитър Георгиев Пърчев 05.03.2019 г. 31.01.2021 г.
1484 Любка Димитрова Димитрова 05.03.2019 г. 28.02.2022 г.
1483 Ангел Георгиев Найденов 05.03.2019 г. 28.02.2021 г.
1482 Гурко Василев Груев 05.03.2019 г. 31.07.2021 г.
1481 Иван Николов Джингаров 05.03.2019 г. 05.03.2021 г.
1480 Стоян Георгиев Козов 05.03.2019 г. 05.03.2021 г.
1479 Валентин Янков Бизов 05.03.2019 г. 05.03.2021 г.
1478 Коста Радев Радев 19.02.2019 г. 31.01.2022 г.
1477 Бахрие Юсеинова Касабова 19.02.2019 г. 28.02.2022 г.
1476 Виолета Ардашева Трайкова 19.02.2019 г. 31.01.2022 г.
1475 Георги Павлов Георгиев 19.02.2019 г. 29.02.2020 г.
1474 Иван Христов Златанов 19.02.2019 г. 19.02.2021 г.
1473 Петър Атанасов Чинчинов 19.02.2019 г. 28.02.2022 г.
1472 Славка Георгиева Диманова 19.02.2019 г. 30.11.2021 г.
1471 Георги Илиев Кондакчиев 19.02.2019 г. 19.02.2021 г.
1470 Донка Ангелова Атанасова 19.02.2019 г. 19.02.2021 г.
1469 Любен Василев Власев 19.02.2019 г. 19.02.2021 г.
1468 Димитър Георгиев Дерменджиев 19.02.2019 г. 19.02.2021 г.
1467 Емануил Стоянов Бъчваров 19.02.2019 г. 19.02.2021 г.
1466 Георги Йорданов Иванов 19.02.2019 г. 19.02.2021 г.
1465 Елена Иванова Крънчева 19.02.2019 г. 19.02.2021 г.
1464 Спас Трифонов Динин 19.02.2019 г. 19.02.2021 г.
1463 Райчо Петров Янковски 19.02.2019 г. 19.02.2021 г.
1462 Соня Стойчева Кобурова 19.02.2019 г. 19.02.2021 г.
1461 Елена Гочева Димитрова 05.02.2019 г. 31.01.2021 г.
1460 Тодор Атанасов Аврамов 05.02.2019 г. 31.01.2022 г.
1459 Димитър Славейков Дочев 05.02.2019 г. 31.01.2022 г.
1458 Марияна Тодорова Митева - Пометкова 05.02.2019 г. 31.10.2021 г.
1457 Мирослав Михайлов Баев 05.02.2019 г. 31.12.2021 г.
1456 Иванка Петрова Стоянова 05.02.2019 г. 31.12.2019 г.
1455 Весела Ваклинова Шаркова 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1454 Мехмед Ремзи Чаков 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1453 Георги Кръстев Филипов 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1452 Красимир Петров Нихтянов 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1451 Рада Петрова Куцева 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1450 Анка Ненчева Стефанова 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1449 Марийка Янева Саркисян 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1448 Веса Стоянова Барабанова 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1447 Рангел Василев Михайлов 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1446 Пенка Йорданова Георгиева 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1445 Иван Найденов Роглеков 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1444 Стоянка Николова Иванова 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1443 Васил Николов Петров 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1442 Йордана Димитрова Младенова 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1441 Васил Симов Димитров 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1440 Петко Витанов Тодоров 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1439 Ангел Иванов Чорбаджиев 05.02.2019 г. 05.02.2021 г.
1438 Иван Огнянов Въгленов 22.01.2019 г. 30.11.2022 г.
1437 Райна Георгиева Стоицова 22.01.2019 г. 31.10.2019 г.
1436 Иван Любенов Шопов 22.01.2019 г. 31.07.2021 г.
1435 Димитър Стефанов Сиваков 22.01.2019 г. 30.06.2020 г.
1434 Врадин Георгиев Гущеров 22.01.2019 г. 30.11.2020 г.
1433 Станил Костадинов Станилов 22.01.2019 г. 22.01.2021 г.
1432 Борис Желязков Борисов 22.01.2019 г. 22.01.2021 г.
1431 Вълчо Иванов Стойчев 22.01.2019 г. 22.01.2021 г.
1430 Еленка Димитрова Стойчева 22.01.2019 г. 22.01.2021 г.
1429 Снежанка Илиева Узунова 22.01.2019 г. 22.01.2021 г.
1428 Генчо Георгиев Чопов 22.01.2019 г. 22.01.2021 г.
1427 Иван Донов Иванов 22.01.2019 г. 22.01.2021 г.
1426 Георги Ангелов Георгиев 22.01.2019 г. 22.01.2021 г.
1425 Кристиян Боянов Стоянов 08.01.2019 г. 30.11.2020 г.
1424 Асен Недков Солаков 08.01.2019 г. 31.10.2020 г.
1423 Митко Алеков Сархачев 08.01.2019 г. 31.10.2021 г.
1422 Здравка Минкова Дачева 08.01.2019 г. 31.08.2020 г.
1421 Ваня Христова Божкова 08.01.2019 г. 31.03.2021 г.
1420 Запрян Михайлов Тенчев 08.01.2019 г. 08.01.2021 г.
1419 Асен Събев Бекяров 08.01.2019 г. 08.01.2021 г.
1418 Щериона Георгиева Панайотова 08.01.2019 г. 08.01.2021 г.
1417 Стефка Кирилова Пейкова 08.01.2019 г. 08.01.2021 г.
1416 Рафаел Марков Рафаелов 27.12.2018 г. 31.12.2020 г.
1415 Ралица Валентинова Гайдарова 27.12.2018 г. 30.04.2021 г.
1414 Васил Николов Василев 27.12.2018 г. 31.08.2021 г.
1413 Иван Запрянов Чакъров 27.12.2018 г. 30.06.2020 г.
1412 Еленка Михайлова Митева 27.12.2018 г. 31.12.2020 г.
1411 Христо Иванов Бахчеванов 27.12.2018 г. 27.12.2020 г.
1410 Анка Атанасова Атанасова 27.12.2018 г. 27.12.2020 г.
1409 Огнян Атанасов Бързев 27.12.2018 г. 27.12.2020 г.
1408 Иван Димитров Трунгов 27.12.2018 г. 27.12.2020 г.
1407 Вълчо Иванов Добриков 27.12.2018 г. 27.12.2020 г.
1406 Петя Атанасова Стоянова 27.12.2018 г. 27.12.2020 г.
1405 Цветка Василева Русенова 11.12.2018 г. 11.12.2020 г.
1404 Атанас Николов Панайотов 11.12.2018 г. 31.12.2020 г.
1403 Петка Делова Шумкова 11.12.2018 г. 11.12.2020 г.
1402 Иван Владимиров Грънчаров 11.12.2018 г. 30.11.2021 г.
1401 Велислава Ангелова Талева 11.12.2018 г. 30.11.2021 г.
1400 Катя Тенева Колева 11.12.2018 г. 11.12.2020 г.
1399 Иван Стоянов Овнаров 11.12.2018 г. 11.12.2020 г.
1398 Георги Златанов Златанов 11.12.2018 г. 11.12.2020 г.
1397 Здравослав Проданов Проданов 11.12.2018 г. 11.12.2020 г.
1396 Атанас Вълков Калинчев 11.12.2018 г. 11.12.2020 г.
1395 Донка Георгиева Димитрова 11.12.2018 г. 11.12.2020 г.
1394 Благой Атанасов Спасов 27.11.2018 г. 27.11.2020 г.
1393 Пенка Любомирова Праматарова 27.11.2018 г. 31.10.2019 г.
1392 Любомир Йосифов Говедаров 27.11.2018 г. 31.10.2019 г.
1391 Байрям Мюмюн Сали 27.11.2018 г. 31.05.2021 г.
1390 Сашо Иванов Гаров 27.11.2018 г. 30.06.2019 г.
1389 Таня Георгиева Аврамова 27.11.2018 г. 30.06.2020 г.
1388 Драган Йорданов Диваров 27.11.2018 г. 30.11.2020 г.
1387 Георги Яков Георгиев 27.11.2018 г. 27.11.2020 г.
1386 Атанас Стоянов Крушков 27.11.2018 г. 27.11.2020 г.
1385 Василка Христвеа Тодорова 27.11.2018 г. 27.11.2020 г.
1384 Тодор Петров Пенков 13.11.2018 г. 30.09.2021 г.
1383 Цветка Драганова Паунова 13.11.2018 г. 30.06.2019 г.
1382 Пенко Благов Велчев 13.11.2018 г. 30.09.2020 г.
1381 Петър Венциславов Маринов 13.11.2018 г. 31.08.2021 г.
1380 Васви Зекир Шакир 13.11.2018 г. 31.10.2021 г.
1379 Величка Георгиева Кондакчиева 13.11.2018 г. 13.11.2020 г.
1378 Надежда Атанасова Шапкова 13.11.2018 г. 13.11.2020 г.
1377 Стоянка Кирилова Ангелова 13.11.2018 г. 13.11.2020 г.
1376 Рангел Асенов Жилов 13.11.2018 г. 13.11.2020 г.
1375 Георги Николов Георгиев 13.11.2018 г. 13.11.2020 г.
1374 Марийка Добрева Стоянова 30.10.2018 г. 30.10.2020 г.
1373 Антон Атанасов Николов 30.10.2018 г. 30.10.2020 г.
1372 Любен Димитров Андонов 30.10.2018 г. 30.10.2020 г.
1371 Стилиянна Росенова Русева 30.10.2018 г. 31.10.2020 г.
1370 Костадин Иванов Касабов 30.10.2018 г. 31.05.2021 г.
1369 Илия Георгиев Дългъров 30.10.2018 г. 31.05.2020 г.
1368 Димитър Иванов Джоров 30.10.2018 г. 31.10.2021 г.
1367 Надежда Николова Ташева 30.10.2018 г. 31.03.2019 г.
1366 Петър Славчев Цанков 30.10.2018 г. 30.09.2021 г.
1365 Милко Тодоров Герев 30.10.2018 г. 30.04.2020 г.
1364 Драган Йорданов Диваров 30.10.2018 г. 30.11.2018 г.
1363 Любка Димитрова Димитрова 30.10.2018 г. 28.02.2019 г.
1362 Петра Димитрова Златева 30.10.2018 г. 30.10.2020 г.
1361 Гена Добрева Ставрева 30.10.2018 г. 30.10.2020 г.
1360 Димитър Иванов Шумаров 30.10.2018 г. 30.10.2020 г.
1359 Здравко Ангелов Стоянов 30.10.2018 г. 30.10.2020 г.
1358 Иванка Димитрова Иванова 16.10.2018 г. 16.10.2020 г.
1357 Румянка Борисова Костадинова 16.10.2018 г. 31.10.2020 г.
1356 Никола Благов Мерджов 16.10.2018 г. 31.01.2020 г.
1355 Атанас Георгиев Велков 16.10.2018 г. 31.05.2020 г.
1354 Рангел Йорданов Андреев 16.10.2018 г. 16.10.2020 г.
1353 Мари Таквор Вършилова 16.10.2018 г. 16.10.2020 г.
1352 Димитър Георгиев Младенов 16.10.2018 г. 16.10.2020 г.
1351 Атанас Стоев Съботанов 16.10.2018 г. 16.10.2020 г.
1350 Валентин Славчев Гушков 16.10.2018 г. 16.10.2020 г.
1349 Величка Христева Трайкова 04.10.2018 г. 04.10.2020 г.
1348 Христо Георгиев Дачев 04.10.2018 г. 30.06.2020 г.
1347 Атанас Василев Наков 04.10.2018 г. 30.09.2019 г.
1346 Ферад Фахри Идриз 04.10.2018 г. 31.10.2019 г.
1345 Красимир Фотев Стоянов 04.10.2018 г. 31.08.2020 г.
1344 Иван Ташков Петров 04.10.2018 г. 04.10.2020 г.
1343 Петър Василев Крушев 04.10.2018 г. 04.10.2020 г.
1342 Живко Иванов Шопов 04.10.2018 г. 04.10.2020 г.
1341 Юлия Любенова Ботева 04.10.2018 г. 04.10.2020 г.
1340 Александър Йорданов Терзиев 18.09.2018 г. 18.09.2020 г.
1339 Красимира Благова Дешева 18.09.2018 г. 18.09.2020 г.
1338 Стоянка Запрянова Шопова - Муслеж 18.09.2018 г. 31.07.2021 г.
1337 Благовест Васков Маринов 18.09.2018 г. 28.02.2019 г.
1336 Веселка Стойчева Иванова 18.09.2018 г. 31.05.2021 г.
1335 Иван Димитров Евтимов 18.09.2018 г. 18.09.2020 г.
1334 Йовчо Найденов Делчевски 18.09.2018 г. 18.09.2020 г.
1333 Сийка Димитрова Клявкова 18.09.2018 г. 18.09.2020 г.
1332 Александър Димитров Алексиев 04.09.2018 г. 31.08.2019 г.
1331 Васко Ламбрев Кардашев 04.09.2018 г. 31.08.2021 г.
1330 Запрян Георгиев Писанов 04.09.2018 г. 31.08.2021 г.
1329 Диянка Крумова Рангелова 04.09.2018 г. 04.09.2020 г.
1328 Атанас Григоров Бойков 04.09.2018 г. 04.09.2020 г.
1327 Иван Георгиев Маринов 21.08.2018 г. 21.08.2020 г.
1326 Грета Костадинова Касабова - Димитрова 21.08.2018 г. 30.06.2019 г.
1325 Йорданка Георгиева Стоенчева 21.08.2018 г. 21.08.2020 г.
1324 Димитър Костадинов Джамбов 21.08.2018 г. 21.08.2020 г.
1323 Йордан Василев Кръстев 07.08.2018 г. 07.08.2020 г.
1322 Илиан Стоянов Линев 07.08.2018 г. 31.03.2021 г.
1321 Петко Ганев Енчев 07.08.2018 г. 07.08.2020 г.
1320 Гергина Иванова Делчева 07.08.2018 г. 07.08.2020 г.
1319 Виктор Йорданов Илиев 07.08.2018 г. 30.04.2020 г.
1318 Илия Атанасов Фиданов 07.08.2018 г. 07.08.2020 г.
1317 Славка Владимирова Бучакчиева 07.08.2018 г. 31.03.2020 г.
1316 Димитър Атанасов Райчев 07.08.2018 г. 07.08.2020 г.
1315 Иван Трифонов Иванов 07.08.2018 г. 07.08.2020 г.
1314 Урхан Мехмедов Сюлейманов 07.08.2018 г. 31.07.2021 г.
1313 Катерина Радославова Ангелова 07.08.2018 г. 31.03.2019 г.
1312 Венета Георгиева Ангелова 07.08.2018 г. 07.08.2020 г.
1311 Анка Георгиева Вълчанова 07.08.2018 г. 07.08.2020 г.
1310 Рангел Георгиев Станоев 07.08.2018 г. 07.08.2020 г.
1309 Стоянка Атанасова Власева 07.08.2018 г. 07.08.2020 г.
1308 Борислав Христов Лятев 24.07.2018 г. 24.07.2020 г.
1307 Калин Мартин Щерев Царев 24.07.2018 г. 30.06.2019 г.
1306 Рафет Мехмедов Алиев 24.07.2018 г. 31.05.2021 г.
1305 Николай Атанасов Дураков 24.07.2018 г. 31.07.2021 г.
1304 Венета Александрова Стойчева 24.07.2018 г. 30.09.2019 г.
1303 Атанас Рангелов Петков 24.07.2018 г. 31.05.2021 г.
1302 Пенко Благов Велчев 24.07.2018 г. 30.09.2018 г.
1301 Любен Иванов Филипов 24.07.2018 г. 24.07.2020 г.
1300 Петър Георгиев Петров 24.07.2018 г. 24.07.2020 г.
1299 Георги Иванов Митрев 24.07.2018 г. 24.07.2020 г.
1298 Слави Стоянов Василев 24.07.2018 г. 24.07.2020 г.
1297 Йордан Рангелов Минчев 24.07.2018 г. 24.07.2020 г.
1296 Емурла Мехмедали Емурла 24.07.2018 г. 24.07.2020 г.
1295 Христо Петров Трайков 24.07.2018 г. 24.07.2020 г.
1294 Рангел Иванов Шопов 24.07.2018 г. 24.07.2020 г.
1293 Георги Тодоров Ганев 10.07.2018 г. 10.07.2020 г.
1292 Георги Иванов Велков 10.07.2018 г. 31.03.2019 г.
1291 Гълъбина Николова Пайтакова 10.07.2018 г. 29.02.2020 г.
1290 Елена Василева Шаркова 10.07.2018 г. 31.07.2019 г.
1289 Зорка Костадинова Запрянова 10.07.2018 г. 10.07.2020 г.
1288 Атанас Иванов Болчинов 10.07.2018 г. 10.07.2020 г.
1287 Тодорка Георгиева Кисьова 10.07.2018 г. 10.07.2020 г.
1286 Стоил Димитров Арабаджиев 10.07.2018 г. 10.07.2020 г.
1285 Ангел Георгиев Младенов 10.07.2018 г. 10.07.2020 г.
1284 Петър Костадинов Христозов 26.06.2018 г. 31.03.2020 г.
1283 Петър Стойчев Джамбов 26.06.2018 г. 26.06.2020 г.
1282 Георги Тодоров Георгиев 26.06.2018 г. 26.06.2020 г.
1281 Аргир Тихомиров Христов 26.06.2018 г. 30.06.2021 г.
1280 Мирослав Николаев Харизанов 26.06.2018 г. 31.05.2019 г.
1279 Крассимира Кънчева Новакова 26.06.2018 г. 30.11.2019 г.
1278 Денис Димитров Цветин 26.06.2018 г. 30.06.2021 г.
1277 Димитър Асенов Шейтанов 26.06.2018 г. 31.05.2021 г.
1276 Георги Иванов Георгиев 26.06.2018 г. 31.05.2020 г.
1275 Василка Атанасова Белева 26.06.2018 г. 26.06.2020 г.
1274 Спас Илиев Димов 26.06.2018 г. 26.06.2020 г.
1273 Георги Стефанов Бичев 26.06.2018 г. 26.06.2020 г.
1272 Петър Спиров Седмаков 12.06.2018 г. 12.06.2020 г.
1271 Йорданка Величкова Дачева 12.06.2018 г. 12.06.2020 г.
1270 Вейзи Алиев Салиев 12.06.2018 г. 30.04.2021 г.
1269 Милка Атанасова Болчинова 12.06.2018 г. 31.05.2020 г.
1268 Веселин Маев Папалов 12.06.2018 г. 30.06.2019 г.
1267 Надие Фахриева Шишкова 12.06.2018 г. 31.05.2020 г.
1266 Васко Ламбрев Кардашев 12.06.2018 г. 31.08.2018 г.
1265 Симона Валентинова Ботева 12.06.2018 г. 31.03.2021 г.
1264 Цветан Кирилов Гаврилов 12.06.2018 г. 30.04.2020 г.
1263 Иван Славчев Дербатов 12.06.2018 г. 31.05.2020 г.
1262 Димитър Тодоров Тодоров 12.06.2018 г. 28.02.2019 г.
1261 Анка Ненчева Стефанова 12.06.2018 г. 31.10.2018 г.
1260 Йордан Павлов Павлов 12.06.2018 г. 12.06.2020 г.
1259 Тошо Иванов Войводов 12.06.2018 г. 12.06.2020 г.
1258 Георги Костадинов Портев 12.06.2018 г. 12.06.2020 г.
1257 Никола Георгиев Андонов 12.06.2018 г. 12.06.2020 г.
1256 Рангел Николов Гиров 12.06.2018 г. 12.06.2020 г.
1255 Йорданка Николова Тодорова 12.06.2018 г. 12.06.2020 г.
1254 Йордан Спасов Пичуров 29.05.2018 г. 31.12.2019 г.
1253 Симеон Ангелов Джамулов 29.05.2018 г. 30.11.2019 г.
1252 Миглен Петров Бадонов 29.05.2018 г. 31.03.2021 г.
1251 Михаил Запрянов Тенчев 29.05.2018 г. 30.04.2019 г.
1250 Васко Стоянов Авджиев 29.05.2018 г. 29.05.2020 г.
1249 Иван Дамянов Дачев 29.05.2018 г. 29.05.2020 г.
1248 Радул Драганов Мерджанов 29.05.2018 г. 29.05.2020 г.
1247 Стойко Костадинов Чакъров 29.05.2018 г. 29.05.2020 г.
1246 Костадин Иванов Калапатиров 29.05.2018 г. 29.05.2020 г.
1245 Райна Илиева Атанасова 29.05.2018 г. 29.05.2020 г.
1244 Петър Спиров Седмаков 29.05.2018 г. 29.05.2020 г.
1243 Христо Георгиев Петров 15.05.2018 г. 15.05.2020 г.
1242 Румен Григоров Пасков 15.05.2018 г. 15.05.2020 г.
1241 Анна Димитрова Димитрова 30.04.2018 г. 30.04.2020 г.
1240 Димитър Иванов Димитров 30.04.2018 г. 30.04.2020 г.
1239 Тодор Кирилов Узунов 30.04.2018 г. 30.04.2020 г.
1238 Мария Крумова Узунова 30.04.2018 г. 31.07.2019 г.
1237 Янка Василева Рангелова 30.04.2018 г. 31.03.2019 г.
1236 Георги Павлов Варадинов 30.04.2018 г. 30.04.2020 г.
1235 Павел Георгиев Варадинов 30.04.2018 г. 31.03.2021 г.
1234 Йорданка Димитрова Йовкова 30.04.2018 г. 30.04.2021 г.
1233 Елена Драганова Тонкова 30.04.2018 г. 30.04.2019 г.
1232 Атанаска Йорданова Дакова 30.04.2018 г. 30.04.2020 г.
1231 Димитрия Панчева Стойкова 30.04.2018 г. 30.04.2020 г.
1230 Тодор Аргилов Грънчаров 30.04.2018 г. 30.04.2020 г.
1229 Борис Иванов Цанков 17.04.2018 г. 17.04.2020 г.
1228 Димитър Йорданов Терзиев 17.04.2018 г. 30.04.2019 г.
1227 Румен Райков Амузов 17.04.2018 г. 31.12.2019 г.
1226 Стоян Костадинов Джамбов 17.04.2018 г. 17.04.2020 г.
1225 Иван Рангелов Димитров 17.04.2018 г. 17.04.2020 г.
1224 Стилияна Николаева Ангелова 03.04.2018 г. 31.03.2020 г.
1223 Велика Петрова Трайкова 03.04.2018 г. 03.04.2020 г.
1222 Велина Атанасова Стоянова 03.04.2018 г. 31.07.2020 г.
1221 Росица Миткова Манова 03.04.2018 г. 31.01.2019 г.
1220 Цвета Тонева Александрова 03.04.2018 г. 31.12.2019 г.
1219 Георги Павлов Георгиев 03.04.2018 г. 28.02.2019 г.
1218 Василка Наскова Джумерова 03.04.2018 г. 28.02.2021 г.
1217 Костадин Драганов Раев 03.04.2018 г. 31.03.2020 г.
1216 Росица Тодорова Мегленчева 03.04.2018 г. 03.04.2020 г.
1215 Тадей Йосифов Иванов 03.04.2018 г. 03.04.2020 г.
1214 Михаил Иванов Митев 03.04.2018 г. 03.04.2020 г.
1213 Атанаска Здравкова Томова 03.04.2018 г. 03.04.2020 г.
1212 Светла Георгиева Димитрова 03.04.2018 г. 03.04.2020 г.
1211 Валентин Руменов Смирнов 20.03.2018 г. 31.01.2019 г.
1210 Красимира Иванова Къртева 20.03.2018 г. 31.03.2021 г.
1209 Димитър Василев Арабаджиев 20.03.2018 г. 29.02.2020 г.
1208 Йордан Димитров Трайков 20.03.2018 г. 31.03.2021 г.
1207 Димитър Александров Димитров 20.03.2018 г. 28.02.2021 г.
1206 Марко Иванов Дахлянов 20.03.2018 г. 31.03.2021 г.
1205 Илия Николов Тончев 20.03.2018 г. 31.03.2021 г.
1204 Васил Благоев Василев 20.03.2018 г. 20.03.2020 г.
1203 Никола Димитров Илиев 20.03.2018 г. 20.03.2020 г.
1202 Иванка Димитрова Велчева 20.03.2018 г. 20.03.2020 г.
1201 Лидия Глебова Михайлова 20.03.2018 г. 20.03.2020 г.
1200 Мария Асенова Седмакова 20.03.2018 г. 20.03.2020 г.
1199 Димитър Кръстев Седмаков 20.03.2018 г. 20.03.2020 г.
1198 Мария Николова Андонова 20.03.2018 г. 20.03.2020 г.
1197 Екатерина Николова Мирчева 20.03.2018 г. 20.03.2020 г.
1196 Петра Рангелова Хаджийска 06.03.2018 г. 06.03.2020 г.
1195 Илка Иванова Камжалова 06.03.2018 г. 06.03.2020 г.
1194 Николай Тодоров Сулев 06.03.2018 г. 31.12.2020 г.
1193 Цветан Димитров Гърков 06.03.2018 г. 06.03.2020 г.
1192 Димитър Славейков Дочев 06.03.2018 г. 31.01.2019 г.
1191 Атанас Георгиев Иванов 06.03.2018 г. 06.03.2020 г.
1190 Димитрийка Тодорова Гецова 06.03.2018 г. 06.03.2020 г.
1189 Димитър Петров Филипов 06.03.2018 г. 06.03.2020 г.
1188 Вечеслав Иванов Боцев 20.02.2018 г. 31.01.2021 г.
1187 Петър Димитров Петров 20.02.2018 г. 20.02.2020 г.
1186 Катерина Христоскова Иванова 20.02.2018 г. 29.02.2020 г.
1185 Михаил Александров Вулев 20.02.2018 г. 20.02.2020 г.
1184 Пенчо Минчев Краевски 20.02.2018 г. 31.01.2021 г.
1183 Ангел Георгиев Чалъмов 20.02.2018 г. 31.10.2020 г.
1182 Жана Иванова Иванова 20.02.2018 г. 31.12.2019 г.
1181 София Янис Григорова 20.02.2018 г. 20.02.2020 г.
1180 Недялка Георгиева Кежева 20.02.2018 г. 28.02.2021 г.
1179 Никол Димитър Архондаки 20.02.2018 г. 28.02.2019 г.
1178 Колю Христов Колев 20.02.2018 г. 20.02.2020 г.
1177 Георги Димитров Коларов 20.02.2018 г. 20.02.2020 г.
1176 Кръстю Костадинов Лущев 20.02.2018 г. 20.02.2020 г.
1175 Димитър Запрянов Касабов 20.02.2018 г. 20.02.2020 г.
1174 Жека Христева Колева 20.02.2018 г. 20.02.2020 г.
1173 Вангел Димитров Станков 20.02.2018 г. 20.02.2020 г.
1172 Георги Стойков Найденов 20.02.2018 г. 20.02.2020 г.
1171 Панка Колева Коларова 20.02.2018 г. 20.02.2020 г.
1170 Донка Ангелова Атанасова 20.02.2018 г. 20.02.2020 г.
1169 Георги Емилов Начев 06.02.2018 г. 31.01.2021 г.
1168 Гергана Атанасова Кирева 06.02.2018 г. 31.12.2020 г.
1167 Анка Димитров Трунгова 06.02.2018 г. 31.05.2020 г.
1166 Врадин Георгиев Гущеров 06.02.2018 г. 30.11.2018 г.
1165 Иван Костадинов Галинов 06.02.2018 г. 30.09.2019 г.
1164 Росица Велкова Павлова 06.02.2018 г. 31.12.2019 г.
1163 Стефка Иванова Василева 06.02.2018 г. 31.01.2019 г.
1162 Атанас Живков Стоянов 06.02.2018 г. 31.01.2021 г.
1161 Васил Николов Василев 06.02.2018 г. 30.06.2018 г.
1160 Костадин Стефанов Паскалчев 06.02.2018 г. 28.02.2019 г.
1159 Димитър Тодоров Изваров 06.02.2018 г. 31.01.2021 г.
1158 Стоян Иванов Камовски 06.02.2018 г. 31.01.2021 г.
1157 Кристияна Тодорова Чорбаджиева 06.02.2018 г. 30.11.2018 г.
1156 Тодор Рангелов Митев 06.02.2018 г. 31.12.2020 г.
1155 Весела Петрова Ропова 06.02.2018 г. 06.02.2020 г.
1154 Иван Иванов Ропов 06.02.2018 г. 06.02.2020 г.
1153 Атанас Киряков Киряков 06.02.2018 г. 06.02.2020 г.
1152 Петър Стоянов Германов 06.02.2018 г. 06.02.2020 г.
1151 Мара Колева Войводова 06.02.2018 г. 06.02.2020 г.
1150 Димитър Атанасов Тодоров 06.02.2018 г. 06.02.2020 г.
1149 Рангел Димитров Биков 06.02.2018 г. 06.02.2020 г.
1148 Валентин Митев Кирев 06.02.2018 г. 06.02.2020 г.
1147 Иван Георгиев Чилингиров 06.02.2018 г. 06.02.2020 г.
1146 Атанас Василев Янков 06.02.2018 г. 06.02.2020 г.
1145 Нафталима Иванова Младенова 06.02.2018 г. 06.02.2020 г.
1144 Васил Боянов Василев 06.02.2018 г. 06.02.2020 г.
1143 Иванка Диянова Златева 06.02.2018 г. 06.02.2020 г.
1142 Елена Дамянова Банкова 06.02.2018 г. 06.02.2020 г.
1141 Мустафа Сюлейманов Тамахкяров 06.02.2018 г. 06.02.2020 г.
1140 Снежана Иванова Маркова 23.01.2018 г. 23.01.2020 г.
1139 Любомир Димитров Праматаров 23.01.2018 г. 31.03.2020 г.
1138 Христо Янков Костадинов 23.01.2018 г. 23.01.2020 г.
1137 Васил Иванов Гюрдиев 23.01.2018 г. 30.04.2019 г.
1136 Костадин Иванов Карабиберов 23.01.2018 г. 23.01.2020 г.
1135 Васил Иванов Димитров 23.01.2018 г. 31.12.2020 г.
1134 Урхан Мехмедов Сюлейманов 23.01.2018 г. 31.07.2018 г.
1133 Андрея Димитров Андреев 23.01.2018 г. 23.01.2020 г.
1132 Йордан Иванов Кирекчийски 23.01.2018 г. 23.01.2020 г.
1131 Иван Илиев Проданов 23.01.2018 г. 23.01.2020 г.
1130 Костадинка Георгиева Михайлова 23.01.2018 г. 23.01.2020 г.
1129 Иван Владимиров Грънчаров 23.01.2018 г. 30.11.2018 г.
1128 Димитър Иванов Димов 23.01.2018 г. 31.01.2021 г.
1127 Никола Георгиев Дичев 23.01.2018 г. 23.01.2020 г.
1126 Милен Рангелов Вълчинов 23.01.2018 г. 23.01.2020 г.
1125 Михаил Гаро Домбакян 23.01.2018 г. 30.11.2018 г.
1124 Иван Драгомиров Илиев 23.01.2018 г. 23.01.2020 г.
1123 Иванка Петрова Стоянова 23.01.2018 г. 31.12.2018 г.
1122 Антоанета Гълъбова Стоянова 23.01.2018 г. 30.09.2020 г.
1121 Димитър Стоянов Кръстев 23.01.2018 г. 23.01.2020 г.
1120 Методий Георгиев Портев 23.01.2018 г. 23.01.2020 г.
1119 Елена Атанасова Люлянина 23.01.2018 г. 31.12.2020 г.
1118 Пламен Матеев Йончев 23.01.2018 г. 30.09.2020 г.
1117 Станка Трифонова Добрева 23.01.2018 г. 23.01.2020 г.
1116 Лилия Богданова Колева 23.01.2018 г. 30.11.2020 г.
1115 Владислав Илков Илиев 23.01.2018 г. 30.09.2019 г.
1114 Димитър Асенов Шейтанов 23.01.2018 г. 31.05.2018 г.
1113 Георги Илиев Кръстев 23.01.2018 г. 31.01.2021 г.
1112 Лиляна Янкова Дойчинова 09.01.2018 г. 09.01.2020 г.
1111 Стоян Василев Дойчинов 09.01.2018 г. 09.01.2020 г.
1110 Николай Георгиев Матея 09.01.2018 г. 31.05.2019 г.
1109 Димитър Стефанов Згуров 09.01.2018 г. 09.01.2020 г.
1108 Жени Иванова Касабова 09.01.2018 г. 09.01.2020 г.
1107 Елисавета Ангелова Дафова 09.01.2018 г. 30.11.2020 г.
1106 Йорданка Кирилова Петрова 09.01.2018 г. 09.01.2020 г.
1105 Димитър Марков Димитров 09.01.2018 г. 09.01.2020 г.
1104 Величка Маринова Аргилашка 09.01.2018 г. 31.10.2019 г.
1103 Йордан Рангелов Аргиров 09.01.2018 г. 31.12.2019 г.
1102 Димитър Асенов Мишков 09.01.2018 г. 09.01.2020 г.
1101 Георги Делчов Гушлеков 09.01.2018 г. 09.01.2020 г.
1100 Димитър Георгиев Георгиев 09.01.2018 г. 28.02.2019 г.
1099 Петър Живков Ковачев 09.01.2018 г. 31.08.2019 г.
1098 Йордан Костадинов Ковачев 09.01.2018 г. 31.10.2020 г.
1097 Георги Димитров Атанасов 09.01.2018 г. 09.01.2020 г.
1096 Нефиде Мехмед Али 09.01.2018 г. 09.01.2020 г.
1095 Маргарита Димитрова Вулджева 19.12.2017 г. 30.04.2019 г.
1094 Елена Кирилова Гроцева 19.12.2017 г. 19.12.2019 г.
1093 Кръстю Стоилов Герджиков 19.12.2017 г. 19.12.2019 г.
1092 Иван Тодоров Пенов 19.12.2017 г. 19.12.2019 г.
1091 София Благоева Новакова 19.12.2017 г. 19.12.2019 г.
1090 Васил Колев Вълев 19.12.2017 г. 19.12.2019 г.
1089 Димитър Славчев Дербатов 19.12.2017 г. 30.10.2019 г.
1088 Пенка Любомирова Праматарова 19.12.2017 г. 30.10.2018 г.
1087 Валентина Бисерова Далакова 19.12.2017 г. 30.11.2020 г.
1086 Рангел Стоянов Казаков 19.12.2017 г. 19.12.2019 г.
1085 Атанас Николов Панайотов 19.12.2017 г. 30.11.2018 г.
1084 Петко Василев Вълчанов 05.12.2017 г. 05.12.2019 г.
1083 Елена Иванова Башаиванова 05.12.2017 г. 05.12.2019 г.
1082 Гергина Владимирова Терзиева-Стоянова 05.12.2017 г. 05.12.2019 г.
1081 Любомир Йосифов Говедаров 05.12.2017 г. 31.10.2018 г.
1080 Величка Стефанова Притропова 05.12.2017 г. 05.12.2019 г.
1079 Емили Емилова Шаркова 05.12.2017 г. 31.12.2019 г.
1078 Надка Рангелова Пичурова 05.12.2017 г. 31.10.2019 г.
1077 Благо Николов Мерджов 05.12.2017 г. 30.11.2018 г.
1076 Борис Георгиев Шопов 05.12.2017 г. 30.11.2020 г.
1075 Наско Стефанов Делипеев 05.12.2017 г. 31.07.2019 г.
1074 Георги Иванов Колев 05.12.2017 г. 05.12.2019 г.
1073 Катя Петрова Стоилова 05.12.2017 г. 30.10.2020 г.
1072 Димитър Иванов Джоров 05.12.2017 г. 31.10.2018 г.
1071 Стоян Андонов Стоянов 05.12.2017 г. 05.12.2019 г.
1070 Георги Николов Георгиев 21.11.2017 г. 21.11.2019 г.
1069 Манка Василева Учкунова 21.11.2017 г. 30.11.2019 г.
1068 Димо Илиев Карадимов 21.11.2017 г. 21.11.2019 г.
1067 Тоня Спасова Нихтянова 21.11.2017 г. 30.11.2020 г.
1066 Красимира Сергиева Малинова 21.11.2017 г. 21.11.2019 г.
1065 Мария Христева Райновска 21.11.2017 г. 21.11.2019 г.
1064 Милка Димитрова Попова 21.11.2017 г. 21.11.2019 г.
1063 Мария Иванова Килимперова 21.11.2017 г. 21.11.2019 г.
1062 Димитър Кръстев Маданков 21.11.2017 г. 21.11.2019 г.
1061 Виктор Костадинов Димитров 21.11.2017 г. 30.09.2019 г.
1060 Георги Крутов Даскалов 07.11.2017 г. 30.10.2020 г.
1059 Костадин Иванов Пашов 07.11.2017 г. 07.11.2019 г.
1058 Никлай Петров Брънков 07.11.2017 г. 30.10.2020 г.
1057 Васил Димитров Арабаджиев 07.11.2017 г. 07.11.2019 г.
1056 Гергана Йорданова Керкенезова 23.10.2017 г. 30.11.2018 г.
1055 Иван Славчев Найденов 23.10.2017 г. 30.06.2019 г.
1054 Петър Венциславов Маринов 23.10.2017 г. 31.08.2018 г.
1053 Дафинка Тодорова Сомова 23.10.2017 г. 23.10.2019 г.
1052 Василка Димитрова Кръстанова 23.10.2017 г. 23.10.2019 г.
1051 Йорданка Димитрова Гушкова 23.10.2017 г. 23.10.2019 г.
1050 Илия Димитров Вършилов 23.10.2017 г. 23.10.2019 г.
1049 Веселин Стоянов Пандов 23.10.2017 г. 31.08.2019 г.
1048 Стефан Илиев Стайчев 23.10.2017 г. 23.10.2019 г.
1047 Анка Иванова Генова 09.10.2017 г. 09.10.2019 г.
1046 Йордан Атанасов Гайдаров 09.10.2017 г. 09.10.2019 г.
1045 Борис Атанасов Йовчев 09.10.2017 г. 31.05.2019 г.
1044 Николай Атанасов Николов 09.10.2017 г. 31.07.2020 г.
1043 Снежанка Иванова Тачева 26.09.2017 г. 30.09.2020 г.
1042 Димитър Методиев Грозданов 26.09.2017 г. 26.09.2019 г.
1041 Костадин Йорданов Цветанов 26.09.2017 г. 26.09.2019 г.
1040 Янко Атанасов Паскалев 26.09.2017 г. 30.09.2020 г.
1039 Тонка Христова Паскалева 26.09.2017 г. 31.08.2019 г.
1038 Евтим Евтимов Хаджийски 26.09.2017 г. 30.04.2020 г.
1037 Стоя Илиева Минова 26.09.2017 г. 26.09.2019 г.
1036 Методи Ангелов Манов 19.09.2017 г. 19.09.2019 г.
1035 Ренета Бориславова Бакалова 19.09.2017 г. 30.09.2019 г.
1034 Николина Костадинова Желязкова 05.09.2017 г. 31.07.2019 г.
1033 Рашко Костадинов Люлянин 05.09.2017 г. 31.07.2019 г.
1032 Иван Христов Златанов 05.09.2017 г. 31.01.2019 г.
1031 Виолета Желязкова Златанова 05.09.2017 г. 05.09.2019 г.
1030 Щериона Георгиева Панайотова 05.09.2017 г. 31.12.2018 г.
1029 Васил Боянов Билев 05.09.2017 г. 05.09.2019 г.
1028 Стою Иванов Кънев 05.09.2017 г. 05.09.2019 г.
1027 Тодор Димитров Тодоров 05.09.2017 г. 05.09.2019 г.
1026 Никола Илиев Колев 05.09.2017 г. 05.09.2019 г.
1025 Тодора Желева Велкова 22.08.2017 г. 22.08.2019 г.
1024 Енчо Стоев Видолов 22.08.2017 г. 22.08.2019 г.
1023 Бойка Петрова Динкова 22.08.2017 г. 22.08.2019 г.
1022 Красимир Петров Нихтянов 22.08.2017 г. 31.12.2018 г.
1021 Деница Георгиева Тотева 22.08.2017 г. 31.07.2019 г.
1020 Рангел Димитров Цветков 22.08.2017 г. 22.08.2019 г.
1019 Христина Иванова Ангелова 22.08.2017 г. 22.08.2019 г.
1018 Митра Илиева Ангелова 22.08.2017 г. 22.08.2019 г.
1017 Цветомира Атанасова Неделчева 22.08.2017 г. 22.08.2019 г.
1016 Цветко Георгиев Вълканов 22.08.2017 г. 22.08.2019 г.
1015 Спиридон Владимиров Апостолов 22.08.2017 г. 22.08.2019 г.
1014 Светослав Георгиев Тотев 22.08.2017 г. 30.11.2018 г.
1013 Митко Иванов Джуванов 10.08.2017 г. 10.08.2019 г.
1012 Апостол Тодоров Тачев 01.08.2017 г. 01.08.2019 г.
1011 Стоянка Трайкова Минчева 01.08.2017 г. 31.10.2019 г.
1010 Елена Славчева Бонева 01.08.2017 г. 30.06.2020 г.
1009 Веселка Петрова Казанджиева 01.08.2017 г. 01.08.2019 г.
1008 Никол Димитър Архондаки 01.08.2017 г. 28.02.2018 г.
1007 Еленка Георгиева Качулева 11.07.2017 г. 11.07.2019 г.
1006 Петър Вълчев Бойчев 11.07.2017 г. 11.07.2019 г.
1005 Димитър Георгиев Дишев 11.07.2017 г. 31.07.2020 г.
1004 Георги Иванов Велков 11.07.2017 г. 31.03.2018 г.
1003 Харалан Атанасов Щерев 11.07.2017 г. 11.07.2019 г.
1002 Грета Костадинова Касабова - Димитрова 11.07.2017 г. 30.06.2018 г.
1001 Фотинка Георгиева Филипова 11.07.2017 г. 11.07.2019 г.
1000 Денис Димитров Цветин 27.06.2017 г. 30.06.2018 г.
999 Люба Костадинова Демирова 27.06.2017 г. 27.06.2019 г.
998 Тодорка Стефанова Генова 27.06.2017 г. 27.06.2019 г.
997 Богдан Антонов Генов 27.06.2017 г. 27.06.2019 г.
996 Василис Георгис Дамянидис 27.06.2017 г. 27.06.2019 г.
995 Денка Вилхелм Войводова 27.06.2017 г. 27.06.2019 г.
994 Петерманн Клаус Дитер Вилхелм 27.06.2017 г. 27.06.2019 г.
993 Георги Емилов Начев 27.06.2017 г. 31.01.2018 г.
992 Янка Тодорова Филипова 27.06.2017 г. 31.03.2019 г.
991 Иван Славчев Дербатов 27.06.2017 г. 31.05.2018 г.
990 Милка Атанасова Болчинова 27.06.2017 г. 31.05.2018 г.
989 Димитър Георгиев Добрев 27.06.2017 г. 27.06.2019 г.
988 Недялка Георгива Кежева 27.06.2017 г. 28.02.2018 г.
987 Атанас Рангелов Петков 08.06.2017 г. 31.05.2018 г.
986 Мирослав Николаев Харизанов 08.06.2017 г. 31.05.2018 г.
985 Павел Любенов Павлов 08.06.2017 г. 08.06.2019 г.
984 Николай Атанасов Паскалев 08.06.2017 г. 30.04.2020 г.
983 Георги Петров Георгиев 08.06.2017 г. 08.06.2019 г.
982 Иван Димитров Такев 08.06.2017 г. 08.06.2019 г.
981 Валена Михайлова Николова 23.05.2017 г. 30.04.2019 г.
980 Бахрие Юсеинова Касабова 23.05.2017 г. 28.02.2019 г.
979 Емил Димитров Иванов 23.05.2017 г. 23.05.2019 г.
978 Лазар Георгиев Славов 23.05.2017 г. 23.05.2019 г.
977 Борис Йорданов Герчев 23.05.2017 г. 23.05.2019 г.
976 Славчо Сандов Курлов 23.05.2017 г. 23.05.2019 г.
975 Иван Рангелов Додов 23.05.2017 г. 29.02.2020 г.
974 Христина Петрова Зяпкова 16.05.2017 г. 23.05.2019 г.
973 Тодор Рангелов Митев 16.05.2017 г. 31.01.2018 г.
972 Стилияна Николаева Ангелова 16.05.2017 г. 31.03.2018 г.
971 Стоил Николов Ламбрев 16.05.2017 г. 16.05.2019 г.
970 Йорданка Костадинова Манчева 16.05.2017 г. 30.09.2018 г.
969 Дуран Ферад Мурад 16.05.2017 г. 30.04.2019 г.
968 Славка Рангелова Кискинова 16.05.2017 г. 16.05.2019 г.
967 Даниел Димитров Даскалов 16.05.2017 г. 16.05.2019 г.
966 Велика Тодорова Чорбова 09.05.2017 г. 09.05.2019 г.
965 Пламен Костадинов Атанасов 09.05.2017 г. 30.04.2020 г.
964 Дамян Иванов Младенов 09.05.2017 г. 09.05.2019 г.
963 Йордан Георгиев Николов 09.05.2017 г. 09.05.2019 г.
962 Димитър Лазаров Михайлов 09.05.2017 г. 09.05.2019 г.
961 Елена Драганова Тонкова 09.05.2017 г. 30.04.2018 г.
960 Георги Тодоров Филипов 09.05.2017 г. 09.05.2019 г.
959 Стефан Василев Чечев 25.04.2017 г. 30.04.2020 г.
958 Васил Георгиев Георгиев 25.04.2017 г. 25.04.2019 г.
957 Йордан Рангелов Ганджев 25.04.2017 г. 25.04.2019 г.
956 Мариона Стоянова Пърчева 25.04.2017 г. 29.02.2020 г.
955 Георги Илиев Кондакчиев 11.04.2017 г. 31.01.2019 г.
954 Александър Георгиев Костов 11.04.2017 г. 11.04.2019 г.
953 Ангелина Лефтерова Дочева 11.04.2017 г. 30.04.2020 г.
952 Стела Едуардова Калинова 11.04.2017 г. 31.03.2020 г.
951 Румен Атанасов Златев 11.04.2017 г. 30.09.2019 г.
950 Ангел Тодоров Русев 11.04.2017 г. 11.04.2019 г.
949 Лиляна Ангелова Аврамова 11.04.2017 г. 31.03.2020 г.
948 Димитър Йорданов Терзиев 11.04.2017 г. 31.03.2018 г.
947 Васил Костадинов Василев 28.03.2017 г. 28.03.2019 г.
946 Димитър Георгиев Дерменджиев 28.03.2017 г. 28.03.2019 г.
945 Милка Атанасова Болчинова 28.03.2017 г. 30.11.2018 г.
944 Ренета Тодорова Плевнелиева 28.03.2017 г. 29.02.2020 г.
943 Йордан Славеев Тарбанов 28.03.2017 г. 31.03.2019 г.
942 Пенка Стойчева Неделчева 28.03.2017 г. 28.03.2019 г.
941 Никола Ангелов Младенов 28.03.2017 г. 28.03.2019 г.
940 Йордан Спасов Пичуров 14.03.2017 г. 31.12.2017 г.
939 Атанас Боянов Кренчев 14.03.2017 г. 14.03.2019 г.
938 Ангелина Николова Карташева 14.03.2017 г. 14.03.2019 г.
937 Благовеска Ваклушева Чобанова 14.03.2017 г. 14.03.2019 г.
936 Георги Василев Льолев 14.03.2017 г. 14.03.2019 г.
935 Иван Димитров Карабов 14.03.2017 г. 29.02.2020 г.
934 Валентин Янков Бизов 14.03.2017 г. 14.03.2019 г.
933 Деница Георгиева Тотева 02.03.2017 г. 31.08.2017 г.
932 Радка Петрова Томова 02.03.2017 г. 02.03.2019 г.
931 Елена Тодорова Панова 02.03.2017 г. 02.03.2019 г.
930 Василка Георгиева Гатешка 02.03.2017 г. 02.03.2019 г.
929 Костадин Иванов Касабов 02.03.2017 г. 30.06.2018 г.
928 Радка Запрянова Тинкова 02.03.2017 г. 31.12.2019 г.
927 Васил Стойчев Шеров 02.03.2017 г. 02.03.2019 г.
926 Райчо Петров Янковски 02.03.2017 г. 02.03.2019 г.
925 Виолета Ардашева Трайкова 02.03.2017 г. 31.01.2019 г.
924 Георги Спасов Дърмонов 02.03.2017 г. 02.03.2019 г.
923 Димитър Йорданов Василев 21.02.2017 г. 21.02.2019 г.
922 Борис Василев Христев 21.02.2017 г. 21.02.2019 г.
921 Славчо Георгиев Стоилов 21.02.2017 г. 21.02.2019 г.
920 Георги Павлов Георгиев 21.02.2017 г. 28.02.2018 г.
919 Мария Боянова Цанкова 21.02.2017 г. 21.02.2019 г.
918 Маруда Божанова Цветилова 21.02.2017 г. 21.02.2019 г.
917 Никола Славчев Савов 21.02.2017 г. 31.07.2019 г.
916 Мария Николова Рангелова 21.02.2017 г. 21.02.2019 г.
915 Иван Георгиев Танев 21.02.2017 г. 21.02.2019 г.
914 Гергана Атанасова Кирева 21.02.2017 г. 30.11.2017 г.
913 Йордан Георгиев Кренчев 21.02.2017 г. 30.06.2019 г.
912 Пламен Христов Серафимов 07.02.2017 г. 07.02.2019 г.
911 Стефан Димитров Чаушев 07.02.2017 г. 30.06.2019 г.
910 Димитър Рангелов Ръжев 07.02.2017 г. 30.09.2019 г.
909 Венета Александрова Стойчева 07.02.2017 г. 30.09.2019 г.
908 Марийка Янева Саркисян 07.02.2017 г. 07.02.2019 г.
907 Генади Петков Кънев 07.02.2017 г. 28.02.2019 г.
906 Мария Стоянова Димитрова 07.02.2017 г. 07.02.2019 г.
905 Елена Гочева Димитрова 07.02.2017 г. 31.01.2019 г.
904 Христо Димитров Кирев 07.02.2017 г. 30.04.2019 г.
903 Иван Рангелов Роглеков 07.02.2017 г. 07.02.2019 г.
902 Димитър Ставрев Карапачов 07.02.2017 г. 07.02.2019 г.
901 Стоянка Аргирова Георгиева 07.02.2017 г. 07.02.2019 г.
900 Стефка Иванова Василева 07.02.2017 г. 31.01.2018 г.
899 Благо Николов Мерджов 07.02.2017 г. 30.11.2017 г.
898 Славка Петкова Качакова 07.02.2017 г. 07.02.2019 г.
897 Атанас Димитров Захов 07.02.2017 г. 07.02.2019 г.
896 Стойко Димитров Съботанов 25.01.2017 г. 31.10.2019 г.
895 Стоян Георгиев Козов 25.01.2017 г. 25.01.2019 г.
894 Ангел Иванов Чорбаджиев 25.01.2017 г. 25.01.2019 г.
893 Йордан Димитров Трайков 25.01.2017 г. 28.02.2018 г.
892 Тодор Димов Ничев 25.01.2017 г. 31.03.2017 г.
891 Нели Тодорова Стоянова 25.01.2017 г. 31.07.2019 г.
890 Валентина Йорданова Георгиева 25.01.2017 г. 31.07.2019 г.
889 Весела Ваклинова Шаркова 25.01.2017 г. 25.01.2019 г.
888 Митко Стоянов Белилов 25.01.2017 г. 25.01.2019 г.
887 Наско Петров Милев 10.01.2017 г. 31.12.2019 г.
886 Таня Стоянова Тонева 10.01.2017 г. 31.12.2019 г.
885 Рафет Мехмедов Алиев 10.01.2017 г. 31.05.2018 г.
884 Еленка Михайлова Митева 10.01.2017 г. 31.12.2019 г.
883 Илия Петков Паскалев 10.01.2017 г. 10.01.2019 г.
882 Мухамер Наим Емин 10.01.2017 г. 31.10.2018 г.
881 Славка Георгиева Диманова 10.01.2017 г. 30.11.2018 г.
880 Костадин Борисов Шиндов 28.12.2016 г. 31.03.2017 г.
879 Крум Николов Крумов 28.12.2016 г. 28.12.2018 г.
878 Рангел Василев Михайлов 28.12.2016 г. 28.12.2018 г.
877 Цветка Василева Русенова 28.12.2016 г. 28.12.2018 г.
876 Вълчо Иванов Добринов 28.12.2016 г. 28.12.2018 г.
875 Петя Атанасова Стоянова 28.12.2016 г. 28.12.2018 г.
874 Митко Методиев Кибарев 28.12.2016 г. 31.12.2019 г.
873 Васил Иванов Димитров 20.12.2016 г. 31.12.2017 г.
872 Маргарита Томова Ташева 20.12.2016 г. 20.12.2018 г.
871 Елена Иванова Крънчева 20.12.2016 г. 20.12.2018 г.
870 Вангел Димитров Станков 20.12.2016 г. 30.11.2017 г.
869 Валерия Димитрова Ковачева 20.12.2016 г. 20.12.2018 г.
868 Георги Петков Наков 13.12.2016 г. 13.12.2018 г.
867 Сашо Рангелов Чаушев 13.12.2016 г. 13.12.2018 г.
866 Иванка Петрова Стоянова 13.12.2016 г. 31.12.2017 г.
865 Танка Тончева Генова 13.12.2016 г. 13.12.2018 г.
864 Петка Делова Шумкова 13.12.2016 г. 13.12.2018 г.
863 Петър Георгиев Петров 13.12.2016 г. 13.12.2018 г.
862 Атанас Николов Дураков 13.12.2016 г. 13.12.2018 г.
861 Елена Василева Калинчева 13.12.2016 г. 13.12.2018 г.
860 Дуран Ферад Мурад 13.12.2016 г. 30.04.2017 г.
859 Милко Илиев Ламбов 06.12.2016 г. 30.06.2019 г. 30
858 Марияна Георгиева Илиева 06.12.2016 г. 30.11.2019 г.
857 Никола Ангелов Бояджиев 06.12.2016 г. 06.12.2018 г.
856 Васил Благоев Василев 06.12.2016 г. 31.01.2018 г.
855 Иван Любомиров Танчев 06.12.2016 г. 30.11.2019 г.
854 Кристияна Тодорова Чорбаджиева 06.12.2016 г. 30.11.2017 г.
853 Дилян Димитров Тодоров 06.12.2016 г. 31.03.2019 г.
852 Стоян Иванов Иванов 06.12.2016 г. 30.11.2018 г.
851 Божидар Иванов Паскалев 06.12.2016 г. 31.10.2019 г.
850 Мария Костадинова Къдалова 06.12.2016 г. 30.06.2017 г.
849 Георги Яков Георгиев 22.11.2016 г. 22.11.2018 г.
848 Лидия Глебова Михайлова 22.11.2016 г. 30.09.2017 г.
847 Рангел Асенов Жилов 22.11.2016 г. 22.11.2018 г.
846 Димитър Иванов Стефанов 22.11.2016 г. 22.11.2018 г.
845 Рангел Георгиев Теофилов 22.11.2016 г. 30.09.2019 г.
844 Георги Златанов Златанов 22.11.2016 г. 22.11.2018 г.
843 Мехмед Ремзи Чаков 08.11.2016 г. 08.11.2018 г.
842 Мария Асенова Седмакова 08.11.2016 г. 31.03.2018 г.
841 Мария Георгиева Крушева 08.11.2016 г. 30.04.2019 г.
840 Стефка Кирилова Пейкова 08.11.2016 г. 08.11.2018 г.
839 Величка Георгиева Кондакчиева 08.11.2016 г. 08.11.2018 г.
838 Георги Илиев Кондакчиев 08.11.2016 г. 31.03.2017 г.
837 Анка Атанасова Атанасова 08.11.2016 г. 08.11.2018 г.
836 Георги Павлов Варадинов 08.11.2016 г. 30.04.2018 г.
835 Рашко Костадинов Люлянин 25.10.2016 г. 31.08.2017 г.
834 Борис Желязков Борисов 25.10.2016 г. 28.02.2019 г.
833 Румянка Борисова Костадинова 25.10.2016 г. 31.10.2018 г.
832 Бойка Петрова Динкова 25.10.2016 г. 31.08.2017 г.
831 Стоил Иванов Вълчинов 25.10.2016 г. 30.09.2019 г.
830 Величка Христева Трайкова 25.10.2016 г. 25.10.2018 г.
829 Ралица Иванова Гайдарова 25.10.2016 г. 31.10.2018 г.
828 Николай Петров Аврамов 25.10.2016 г. 30.09.2019 г.
827 Илиана Илиева Попова 11.10.2016 г. 31.10.2019 г.
826 Атанас Вълков Калинчев 11.10.2016 г. 11.10.2018 г.
825 Димитър Стефанов Сиваков 11.10.2016 г. 30.06.2018 г.
824 Анка Димитрова Трунгова 11.10.2016 г. 31.05.2017 г.
823 Ахмед Байрям Кадир 11.10.2016 г. 11.10.2018 г.
822 Велина Димитрова Георгиева 11.10.2016 г. 31.05.2017 г.
821 Александър Йорданов Терзиев 20.09.2016 г. 20.09.2018 г.
820 Красимира Благова Дешева 20.09.2016 г. 20.09.2018 г.
819 Кристиян Красимиров Коцев 20.09.2016 г. 31.07.2019 г.
818 Васил Костадинов Димитров 20.09.2016 г. 31.07.2019 г.
817 Снежанка Илиева Узунова 13.09.2016 г. 13.09.2018 г.
816 Грозданка Иванова Шерова 13.09.2016 г. 13.09.2018 г.
815 Никола Благов Мерджов 13.09.2016 г. 31.10.2017 г.
814 Рада Петрова Куцева 13.09.2016 г. 13.09.2018 г.
813 Иван Димитров Ангелов 13.09.2016 г. 13.09.2018 г.
812 Бончо Иванов Бончев 13.09.2016 г. 31.07.2019 г.
811 Кръстю Стоилов Герджиков 13.09.2016 г. 13.09.2018 г.
810 Тоньо Калчев Тонев 13.09.2016 г. 13.09.2018 г.
809 Димитър Георгиев Иванов 13.09.2016 г. 13.09.2018 г.
808 Джемал Джлелати 13.09.2016 г. 30.06.2018 г.
807 Рангел Йорданов Андреев 13.09.2016 г. 13.09.2018 г.
806 Янко Атанасов Янков 23.08.2016 г. 23.08.2018 г.
805 Валентина Бисерова Далакова 23.08.2016 г. 30.11.2017 г.
804 Йорданка Георгиева Стоенчева 23.08.2016 г. 23.08.2018 г.
803 Тонка Христова Паскалева 23.08.2016 г. 31.05.2018 г.
802 Росица Георгиева Павлова 23.08.2016 г. 30.06.2019 г.
801 Валентин Славчев Гушков 23.08.2016 г. 23.08.2018 г.
800 Снежанка Иванова Тачева 02.08.2016 г. 30.09.2017 г.
799 Стефанка Живкова Кирякова 02.08.2016 г. 02.08.2018 г.
798 Йорданка Василева Василева - Кешишева 02.08.2016 г. 30.06.2019 г.
797 Гергана Иванова Георгиева 02.08.2016 г. 31.07.2019 г.
796 Стойчо Атанасов Петров 02.08.2016 г. 02.08.2018 г.
795 Тюркян Рамаданова Мехмедова 02.08.2016 г. 30.04.2019 г.
794 Вълчо Иванов Стойчев 02.08.2016 г. 02.08.2018 г.
793 Марийка Костадинова Пенева 19.07.2016 г. 19.07.2018 г.
792 Иваничка Василева Бонднева 19.07.2016 г. 19.07.2018 г.
791 Илия Павлов Варадинов 19.07.2016 г. 30.06.2019 г.
790 Рангел Георгиев Станоев 19.07.2016 г. 19.07.2018 г.
789 Анка Димитрова Станоева 19.07.2016 г. 30.04.2019 г.
788 Йордан Рангелов Минчев 19.07.2016 г. 19.07.2018 г.
787 Невена Георгиева Шумарова 19.07.2016 г. 19.07.2018 г.
786 Илия Георгиев Пенев 19.07.2016 г. 19.07.2018 г.
785 Юлия Любенова Ботева 19.07.2016 г. 30.09.2018 г.
784 Димитър Костадинов Джамбов 19.07.2016 г. 19.07.2018 г.
783 Шабан Илязов Рамисов 19.07.2016 г. 19.07.2018 г.
782 Петър Стойчев Джамбов 19.07.2016 г. 19.07.2018 г.
781 Георги Димитров Матеев 19.07.2016 г. 19.07.2018 г.
780 Рангел Иванов Шопов 19.07.2016 г. 19.07.2018 г.
779 Василка Атанасова Белева 28.06.2016 г. 28.06.2018 г.
778 Атанас Иванов Болчинов 28.06.2016 г. 28.06.2018 г.
777 Иван Радков Гунчев 28.06.2016 г. 30.04.2017 г.
776 Димитър Трифонов Цонцов 28.06.2016 г. 30.06.2018 г.
775 Илия Атанасов Фиданов 21.06.2016 г. 21.06.2018 г.
774 Тошо Иванов Войводов 21.06.2016 г. 21.06.2018 г.
773 Илияна Йорданова Стоичкова 21.06.2016 г. 30.06.2019 г.
772 Димитър Георгиев Младенов 21.06.2016 г. 21.06.2018 г.
771 Ангел Георгиев Младенов 21.06.2016 г. 21.06.2018 г.
770 Атанас Антонов Делчев 21.06.2016 г. 31.05.2017 г.
769 Цветомира Атанасова Неделчева 21.06.2016 г. 30.06.2017 г.
768 Любка Георгиева Григорова 21.06.2016 г. 21.06.2018 г.
767 Петър Петров Григоров 21.06.2016 г. 21.06.2018 г.
766 Георги Петров Трайков 21.06.2016 г. 31.05.2019 г.
765 Стоянка Николова Иванова 21.06.2016 г. 21.06.2018 г.
764 Никифор Благоев Томов 21.06.2016 г. 28.02.2019 г.
763 Веселин Маев Папалов 21.06.2016 г. 30.06.2018 г.
762 Гергина Иванова Делчева 21.06.2016 г. 21.06.2018 г.
761 Георги Костадинов Портев 21.06.2016 г. 21.06.2018 г.
760 Слачво Димитров Дачев 07.06.2016 г. 07.06.2018 г.
759 Рангел Николов Гиров 07.06.2016 г. 07.06.2018 г.
758 Диянка Крумова Рангелова 07.06.2016 г. 07.06.2018 г.
757 Анка Георгиева Вълчанова 07.06.2016 г. 07.06.2018 г.
756 Иван Трифонов Иванов 07.06.2016 г. 07.06.2018 г.
755 Любен Иванов Филипов 07.06.2016 г. 07.06.2018 г.
754 Вейзи Алиев Салиев 17.05.2016 г. 30.04.2018 г.
753 Йорданка Николова Тодорова 17.05.2016 г. 17.05.2018 г.
752 Ангел Троянов Михайлов 17.05.2016 г. 17.05.2018 г.
751 Здравослав Проданов Проданов 17.05.2016 г. 17.05.2016 г.
750 Веселин Томов Вергов 17.05.2016 г. 31.07.2017 г.
749 Васил Димитров Паница 17.05.2016 г. 17.05.2016 г.
748 Спас Здравков Димитров 17.05.2016 г. 31.01.2017 г.
747 Йордан Михайлов Семерджиев 17.05.2016 г. 17.05.2018 г.
746 Ивелина Христова Узаничева 03.05.2016 г. 31.05.2017 г.
745 Петър Стоянов Авджиев 03.05.2016 г. 31.03.2019 г.
744 Георги Иванов Митрев 03.05.2016 г. 03.05.2018 г.
743 Христо Костадинов Мътнов 03.05.2016 г. 30.04.2019 г.
742 Иван Стоянов Овнаров 03.05.2016 г. 30.11.2018 г.
741 Радул Драганов Мерджанов 03.05.2016 г. 03.05.2018 г.
740 Димитрия Панчева Стойкова 26.04.2016 г. 26.04.2018 г.
739 Никола Георгиев Андонов 26.04.2016 г. 26.04.2018 г.
738 Еленка Тодорова Портева 26.04.2016 г. 26.04.2018 г.
737 Иван Рангелов Димитров 26.04.2016 г. 26.04.2018 г.
736 Валери Атанасов Ангелов 26.04.2016 г. 26.04.2018 г.
735 Иванка Димитрова Велчева 26.04.2016 г. 26.04.2018 г.
734 Спас Илиев Димов 26.04.2016 г. 26.04.2018 г.
733 Янка Василева Рангелова 26.04.2016 г. 26.04.2018 г.
732 Алекси Николов Ганев 26.04.2016 г. 26.04.2018 г.
731 Атанаска Йорданова Дакова 26.04.2016 г. 26.04.2018 г.
730 Кирил Маринов Димитров 26.04.2016 г. 26.04.2018 г.
729 Димитър Кръстев Седмаков 12.04.2016 г. 12.04.2018 г.
728 Георги Стефанов Бичев 12.04.2016 г. 31.03.2018 г.
727 Стоян Георгиев Искров 12.04.2016 г. 30.04.2019 г.
726 Господин Начев Господинов 12.04.2016 г. 31.03.2019 г.
725 Тодор Аргилов Грънчаров 12.04.2016 г. 12.04.2018 г.
724 Велика Петрова Трайкова 29.03.2016 г. 29.03.2018 г.
723 Петра Рангелова Хаджийска