одобрен

Химично състояние на повърхностните водни тела - годишна оценка 2020

Уникален идентификатор:  0171a418-78e8-4f6b-b19b-7ff2136bd631

състояние басейнова дирекция БД повърхностни водни тела черноморски район химично ЧР

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

Описание на схема:

№; euRBDCode; Основен речен басейн; Код на повърхностно ВТ; Име на повърхностно ВТ; Тип на ВТ; Код на типа; Химично състояние; Изместващи показатели 2020
  • Създаден на: 2022-05-10 10:13:41
  • Създаден от: bsbd
  • Последна промяна: 2022-05-18 12:33:08
  • Последно променил: bikozhuharov

euRBDCode

Основен речен басейн

Код на повърхностно ВТ

Име на повърхностно ВТ

Тип на ВТ

Код на типа

Химично състояние

Изместващи показатели 2020

1 BG2000 Черноморски Добруджански реки BG2DO800R001 р. Батова - от с.Батово до вливане в Черно море река R11 добро
2 BG2000 Черноморски Добруджански реки BG2DO700L017 Дуранкулашко езеро преходни води L7 Няма мониторинг
3 BG2000 Черноморски Добруджански реки BG2DO700L018 Шабленско езеро преходни води L7 Няма мониторинг
4 BG2000 Черноморски Добруджански реки BG2DO800R002 р.Екренска - от извора до понирането й след с.Кранево река R11 Няма мониторинг
5 BG2000 Черноморски Добруджански реки BG2DO800R004 р.Батова - след с. Долище до с.Батово река R11 Няма мониторинг
6 BG2000 Черноморски Добруджански реки BG2DO800R005 р. Батова - от извора до с.Долище река R11 Няма мониторинг
7 BG2000 Черноморски Добруджански реки BG2DO800R006 р. Изворска - от извора до вливане в р.Батова река R11 Няма мониторинг
8 BG2000 Южнобургаски реки BG2IU100R002 р. Отманли - от извор до вливане в Черно море река R11 Няма мониторинг
9 BG2000 Южнобургаски реки BG2IU100R003 р.Маринка - от извор до вливане в Черно море река R11 Няма мониторинг
10 BG2000 Южнобургаски реки BG2IU200L007 ез. Стамополу преходни води L8 Няма мониторинг
11 BG2000 Южнобургаски реки BG2IU200L017 ез. Алепу преходни води L8 Няма мониторинг
12 BG2000 Южнобургаски реки BG2IU200L019 ез. Аркутино езеро L5 Няма мониторинг
13 BG2000 Южнобургаски реки BG2IU200R004 р.Мехмедженска - от извор до вливане в р.Ропотамо река R11 Добро
14 BG2000 Южнобургаски реки BG2IU200R1005 р. Ропотамо- от граница на преходни води до вливане в Черно море преходни води R16 Няма мониторинг
15 BG2000 Южнобургаски реки BG2IU200R1006 р. Ропотамо - от вливане на р. Староселска река до вливане на р. Мехмедженска река R11 Добро
16 BG2000 Южнобургаски реки BG2IU200R1105 р. Ропотамо- от вливане на р.Мехмедженска до граница на преходни води река R11 Няма мониторинг
17 BG2000 Южнобургаски реки BG2IU200R1106 р. Ропотамо - от извор до вливане на р. Староселска река река R4 Няма мониторинг
18 BG2000 Южнобургаски реки BG2IU400L011 яз. Ясна поляна река L12 Добро
19 BG2000 Южнобургаски реки BG2IU400R010 р.Дяволска - от извор до вливане в яз.Ясна поляна река R4 Няма мониторинг
20 BG2000 Южнобургаски реки BG2IU400R012 р. Зеленковска - от извор до вливане в р.Дяволска река R11 Няма мониторинг
21 BG2000 Южнобургаски реки BG2IU400R1008 р. Дяволска след яз.Ясна поляна до граница на преходни води река R11 Добро
22 BG2000 Южнобургаски реки BG2IU400R1108 р. Дяволска от граница на преходни води до вливане в Черно море преходни води R16 Няма мониторинг
23 BG2000 Южнобургаски реки BG2IU600L018 Дяволско блато преходни води L8 Няма мониторинг
24 BG2000 Южнобургаски реки BG2IU600R1013 р. Караагач от границата на преходните води до вливане в Черно море преходни води R16 Няма мониторинг
25 BG2000 Южнобургаски реки BG2IU600R1113 р. Узунчаирска - от вливане на р. Дряновица до границата на преходните води река R11 Няма мониторинг
26 BG2000 Южнобургаски реки BG2IU600R1213 р. Караагач - от вливане на р. Илиева река до границата на преходните води река R11 Няма мониторинг
27 BG2000 Южнобургаски реки BG2IU600R1313 р. Трионска от извор да вливане на р. Тисовица река R4 Няма мониторинг
28 BG2000 Южнобургаски реки BG2IU600R1413 р. Узунчаирска - от извор до вливане на р. Дряновица река R4 Няма мониторинг
29 BG2000 Южнобургаски реки BG2IU600R1513 р. Караагач - от извор до вливане на р. Илиева река река R4 Няма мониторинг
30 BG2000 Южнобургаски реки BG2IU800R1015 р. Лисово дере - от извор до границата на преходните води река R11 Добро
31 BG2000 Южнобургаски реки BG2IU800R1115 р. Лисово дере - от границата на преходните води до вливане в Черно море преходни води R16 Няма мониторинг
32 BG2000 река Камчия BG2KA100R001 р. Комлудере от извор до вливане в р. Камчия река R11 Няма мониторинг
33 BG2000 река Камчия BG2KA130R1002 р. Камчия от вливане на р. Луда Камчия до с. Дъбравино (шосеен мост) река R10 Добро
34 BG2000 река Камчия BG2KA130R1102 р. Камчия – от с. Дъбравино (шосеен мост) до устие река R10 Добро
35 BG2000 река Камчия BG2KA200L006 яз. "Елешница" река L12 Добро
36 BG2000 река Камчия BG2KA200R005 р. Елешница - от яз. "Елешница" до вливане в р. Камчия река R4 Няма мониторинг
37 BG2000 река Камчия BG2KA200R007 р. Елешница от извор до вливане в яз. "Елешница" река R4 Няма мониторинг
38 BG2000 река Камчия BG2KA400L008 яз. "Цонево" река L11 Добро
39 BG2000 река Камчия BG2KA400L024 яз. "Камчия" река L11 Няма мониторинг
40 BG2000 река Камчия BG2KA400L044 яз. Скала 1 езеро L4 Няма мониторинг
41 BG2000 река Камчия BG2KA400R009 р. Балабандере от извор до вливане в яз. Цонево река R4 Няма мониторинг
42 BG2000 река Камчия BG2KA400R012 р. Казандере (Каменяшка) от извор до вливане в р. Луда Камчия река R4 Няма мониторинг
43 BG2000 река Камчия BG2KA400R013 р. Голяма река до вливане в р. Луда Камчия река R4 Добро
44 BG2000 река Камчия BG2KA400R014 р. Бяла река до вливане в р. Луда Камчия река R4 Няма мониторинг
45 BG2000 река Камчия BG2KA400R015 р.Потамишка(Ведровска) до вливане в р.Луда Камчия река R4 Няма мониторинг
46 BG2000 река Камчия BG2KA400R023 р. Папаздере до вливане в яз. "Камчия" река R4 Няма мониторинг
47 BG2000 река Камчия BG2KA400R1004 р. Луда Камчия - от яз. "Цонево" до вливане в р. Камчия река R4 Няма мониторинг
48 BG2000 река Камчия BG2KA400R1011 р. Луда Камчия - от яз. Камчия до с. Люляково река R4 Няма мониторинг
49 BG2000 река Камчия BG2KA400R1040 р. Садовска до с. Садово река R2 Няма мониторинг
50 BG2000 река Камчия BG2KA400R1041 р. Медвенска до преди с. Медвен река R2 Няма мониторинг
51 BG2000 река Камчия BG2KA400R1042 р. Котленска до вливане на р. Нейковска река R2 Няма мониторинг
52 BG2000 река Камчия BG2KA400R1043 р. Луда Камчия - от извор до след с. Ичера река R2 Няма мониторинг
53 BG2000 река Камчия BG2KA400R1111 р. Луда Камчия - от с. Люляково до яз. Цонево река R4 Няма мониторинг
54 BG2000 река Камчия BG2KA400R1140 р. Садовска от с. Садово до вливане в р. Луда Камчия река R4 Няма мониторинг
55 BG2000 река Камчия BG2KA400R1141 р. Медвенска от с. Медвен до вливане в р. Луда Камчия река R4 Няма мониторинг
56 BG2000 река Камчия BG2KA400R1142 I участък: р. Котленска - от вливане на р. Нейковска до вливане в р. Луда Камчия II участък: р. Нейковска - от извор до вливане в р. Котленска река R2 Няма мониторинг
57 BG2000 река Камчия BG2KA400R1143 р. Луда Камчия - от след с. Ичера до преди с Дъбовица река R2 Няма мониторинг
58 BG2000 река Камчия BG2KA400R1243 р. Луда Камчия - от преди с. Дъбовица до язовир Камчия река R4 Добро
59 BG2000 река Камчия BG2KA500R010 р. Токат дере от извор до вливане в р. Камчия река R4 Добро
60 BG2000 река Камчия BG2KA578R1003 I участък: р. Камчия - от вливане на река Врана до вливане на р. Поройна/ БоклуджадереII участък: Р. Врана от вливане на р. Керизбунар до вливане в р. Камчия река R4 Добро
61 BG2000 река Камчия BG2KA578R1103 р. Поройна от извор до вливане в р. Камчия река R4 Добро
62 BG2000 река Камчия BG2KA578R1203 I участък: р. Камчия - от вливане на р. Поройна / Боклуджадере до вливане на река Токатдере (Лопушна) при с. Арковна II участък : Аркотински пролом, р. Камчия – от вливане на река Токатдере (Лопушна) при с. Арковна до въжен мост от с. Камен дял за Гара Партизани река R4 Добро
63 BG2000 река Камчия BG2KA578R1303 р. Камчия от въжен мост от с. Камен дял за Гара Партизани до река Сладка вода (Мечи дол) при с. Красимир река R10 Добро
64 BG2000 река Камчия BG2KA578R1403 р. Камчия от река Сладка вода (Мечи дол) при с. Красимир до вливане на р. Луда Камчия река R10 Добро
65 BG2000 река Камчия BG2KA600R018 р. Брестова и притоци река R4 Няма мониторинг
66 BG2000 река Камчия BG2KA700R016 р. Стара река (Текедере) - от извор до вливане в р. Камчия река R4 Няма мониторинг
67 BG2000 река Камчия BG2KA700R017 р. Златарска от извор до вливане в р. Камчия река R4 Няма мониторинг
68 BG2000 река Камчия BG2KA800L027 яз. "Фисек" река L12 Няма мониторинг
69 BG2000 река Камчия BG2KA800L029 яз. "Съединение" река L12 Добро
70 BG2000 река Камчия BG2KA800L032 яз. "Поляница" езеро L12 Няма мониторинг
71 BG2000 река Камчия BG2KA800R025 р. Чираджи (Пакоша) от извор до яз. Фисек река R4 Няма мониторинг
72 BG2000 река Камчия BG2KA800R026 р. Чираджи (Пакоша) от яз. "Фисек" до вливане в р. Врана река R4 Няма мониторинг
73 BG2000 река Камчия BG2KA800R028 р. Керизбунар от язовир "Съединение" до вливане в р. Врана река R4 Добро
74 BG2000 река Камчия BG2KA800R030 р. Керизбунар (Андере) от извор до язовир "Съединение" река R4 Няма мониторинг
75 BG2000 река Камчия BG2KA800R033 I участък: р. Калайджидере - от извор до след пътя Търговище-Преслав, до вливане в р. Кралевска II участък: р. Кралевска от извор до вливане на р. Отекидере III участък: р. Отекидере от извор до вливане в р. Кралевска ІV участък: - р. Кралевска от вливане на р. Отекидере до в р.Врана река R4 Добро
76 BG2000 река Камчия BG2KA800R1031 р. Врана от извор до гр. Търговище река R4 Добро
77 BG2000 река Камчия BG2KA800R1131 I участък: р. Врана от гр. Търговище до вливане на р. Керизбунар (Андере)II участък: р. Сива (Лиляк) до вливане в р. ВранаIII участък: р. Кьошка (Башбунар) до вливане в р. Врана река R4 Непостигащо добро състояние С10-13 хлороалкани
78 BG2000 река Камчия BG2KA900L021 яз. "Тича" река L11 Добро
79 BG2000 река Камчия BG2KA900L036 яз. "Черковна" река L12 Няма мониторинг
80 BG2000 река Камчия BG2KA900R022 р. Елешница от извор до вливане в яз. "Тича" река R2 Няма мониторинг
81 BG2000 река Камчия BG2KA900R035 р. Драгановска от извор до вливане в яз. "Тича" река R4 Добро
82 BG2000 река Камчия BG2KA900R038 р. Черна от извор до вливане в р. Камчия река R2 Няма мониторинг
83 BG2000 река Камчия BG2KA900R1019 р. Камчия - от преди гр. В. Преслав (Омуртагов мост) до вливане на р. Врана река R4 Добро
84 BG2000 река Камчия BG2KA900R1020 р. Камчия - след яз. "Тича" до преди гр. В. Преслав (Омуртагов мост) река R4 Няма мониторинг
85 BG2000 река Камчия BG2KA900R1037 р. Голяма Камчия - от извор до след с. Тича река R2 Няма мониторинг
86 BG2000 река Камчия BG2KA900R1039 р. Герила от преди гр. Върбица до вливане в яз. "Тича" река R4 Добро
87 BG2000 река Камчия BG2KA900R1137 р. Камчия - след с. Тича до яз. "Тича" река R4 Няма мониторинг
88 BG2000 река Камчия BG2KA900R1139 р. Герила от извор до преди гр. Върбица река R2 Няма мониторинг
89 BG2000 Мандренски реки BG2MA100L001 ез. Мандра / Узунгерен преходни води L9 Няма мониторинг
90 BG2000 Мандренски реки BG2MA107L002 яз. Мандра преходни води L7 Добро
91 BG2000 Мандренски реки BG2MA200R003 р. Изворска - от с. Извор до устие река R11 Няма мониторинг
92 BG2000 Мандренски реки BG2MA200R011 р. Изворска – от извор до с. Извор река R4 Няма мониторинг
93 BG2000 Мандренски реки BG2MA400R004 р. Факийска – с. Габър до устие река R11 Добро
94 BG2000 Мандренски реки BG2MA400R009 р. Кондачка (Габърска) – от извор до вливане в р. Факийска река R4 Няма мониторинг
95 BG2000 Мандренски реки BG2MA400R010 р. Даръдере – от извор до вливане в р. Факийска река R4 Няма мониторинг
96 BG2000 Мандренски реки BG2MA400R1008 р. Факийска- от вливане на р. Сарпасан до вливане на р. Малката река река R11 Няма мониторинг
97 BG2000 Мандренски реки BG2MA400R1021 р. Факийска – от извор до вливане на p. Малката река река R4 Няма мониторинг
98 BG2000 Мандренски реки BG2MA400R1108 p. Малката река – от извор до вливане в р. Факийска река R4 Няма мониторинг
99 BG2000 Мандренски реки BG2MA600L016 яз. “Крушово” река L16 Добро
100 BG2000 Мандренски реки BG2MA600L017 яз. “Картелка”(р. Папазлъшка) река L16 Няма мониторинг
101 BG2000 Мандренски реки BG2MA600R005 р. Русокастренска – с.Русокастро до устие река R11 Няма мониторинг
102 BG2000 Мандренски реки BG2MA600R012 І участък: р. Русокастренска – от яз. “Крушово” до с. Русокастро ІІучастък: р. Папазлъшка от яз. “Картелка ” до вливане в р.Русокастренска река R11 Добро
103 BG2000 Мандренски реки BG2MA600R013 р. Хаджиларска – от извор до вливане в р. Русокастренска река R11 Няма мониторинг
104 BG2000 Мандренски реки BG2MA600R014 р.Барганска – от извора до вливане в р.Русокастренска река R11 Няма мониторинг
105 BG2000 Мандренски реки BG2MA600R015 р. Русокастренска – от извор до язовир “Крушово” река R11 Добро
106 BG2000 Мандренски реки BG2MA600R018 р. Папазлъшка /Черковска/ – от извор до яз. “Картелка” река R11 Няма мониторинг
107 BG2000 Мандренски реки BG2MA700R006 р. Средецка - от гр. Средец до язовир “Мандра” река R11 Добро
108 BG2000 Мандренски реки BG2MA700R007 р. Каракютючка (Пънчевска) – от извор до вливане в р. Средецка река R11 Няма мониторинг
109 BG2000 Мандренски реки BG2MA800R019 І участък: р. Господаревска – от извор до вливане в р. Средецка ІІ участък: Малката река – от извор до вливане в р. Господаревска ІІІ участък: р. Селска (Драковска) – от извор до вливане в р. Господаревска река R11 Няма мониторинг
110 BG2000 Мандренски реки BG2MA900R1020 р. Средецка от извор до град Средец река R11 Няма мониторинг
111 BG2000 Мандренски реки BG2MA900R1120 р. Тагаревска – от извор до вливане в р. Средецка река R4 Няма мониторинг
112 BG2000 река Провадийска BG2PR100L001 Варненско езеро преходни води L9 Няма мониторинг
113 BG2000 река Провадийска BG2PR100L002 Канал, свързващ Белославско езеро с Варненско езеро (канал 2) преходни води L9 Няма мониторинг
114 BG2000 река Провадийска BG2PR100L003 Белославско езеро преходни води L9 Няма мониторинг
115 BG2000 река Провадийска BG2PR200R1004 р. Девненска - от извора до с.Чернево река R15 Няма мониторинг
116 BG2000 река Провадийска BG2PR210R1005 р. Девненска - след с.Чернево до вливането в р.Провадийска река R15 Няма мониторинг
117 BG2000 река Провадийска BG2PR300L021 яз. Тръстиково езеро L16 Няма мониторинг
118 BG2000 река Провадийска BG2PR345R1007 р. Главница - от извора до вливане на р. Аннадере река R11 Няма мониторинг
119 BG2000 река Провадийска BG2PR345R1107 р.Провадийска - от гр. Провадия до вливане на р.Главница; река R11 Няма мониторинг
120 BG2000 река Провадийска BG2PR345R1207 I участък: р. Провадийска - от вливане на р. Главница до вливане на шламоотвал ПадинаII участък: р.Манастирска - от извора до вливане в р.Провадийска река R11 Няма мониторинг
121 BG2000 река Провадийска BG2PR345R1307 р.Провадийска - след вливането на шламоотвал Падина до Белославско езеро река R11 Няма мониторинг
122 BG2000 река Провадийска BG2PR400R1009 р. Аннадере - от извора до вливане в р.Главница и р.Главница до вливане в р. Провадийска река R11 Няма мониторинг
123 BG2000 река Провадийска BG2PR500R004 р. Язтепенска - от извора до вливане в р.Провадийска река R11 Няма мониторинг
124 BG2000 река Провадийска BG2PR500R006 р.Провадийска - от с. Невша до преди гр. Провадия река R11 Няма мониторинг
125 BG2000 река Провадийска BG2PR500R008 р.Златина - от 2,6 км. след с. Белоградец до вливане в р. Провадийска река R11 Няма мониторинг
126 BG2000 река Провадийска BG2PR500R010 р.Златина - от извора до 2,6 км. след с. Белоградец река R11 Няма мониторинг
127 BG2000 река Провадийска BG2PR567R011 р.Провадийска - от гр. Каспичан до с. Невша река R11 Няма мониторинг
128 BG2000 река Провадийска BG2PR600R014 р.Крива - от извора до след с.Лиси връх река R11 Няма мониторинг
129 BG2000 река Провадийска BG2PR600R1012 р.Крива - от Нови Пазар до вливане в р.Провадийска река R11 Няма мониторинг
130 BG2000 река Провадийска BG2PR600R1013 р.Крива - от след с. Лиси връх до гр. Нови Пазар река R11 Няма мониторинг
131 BG2000 река Провадийска BG2PR800R016 р.Мадара - от кв. Макак, гр.Шумен до вливане в р.Провадийска река R11 Няма мониторинг
132 BG2000 река Провадийска BG2PR800R018 р.Мадара - от извора до кв. Макак, гр.Шумен река R11 Няма мониторинг
133 BG2000 река Провадийска BG2PR900L019 Стар канал между Варненско езеро и Черно море преходни води L9 Няма мониторинг
134 BG2000 река Провадийска BG2PR900L020 Канал 1 (нов) между Варненско езеро и Черно море преходни води L9 Няма мониторинг
135 BG2000 река Провадийска BG2PR900R015 р.Провадийска - от преди с.Каменяк до гр.Каспичан река R11 Няма мониторинг
136 BG2000 река Провадийска BG2PR900R017 р. Провадийска - от извора до преди с. Каменяк река R11 Няма мониторинг
137 BG2000 Резовска река BG2RE200R1001 р. Бутамята - извор до границата на преходните води река R11 Няма мониторинг
138 BG2000 Резовска река BG2RE200R1101 р. Бутамята - от границата на преходните води до вливане в Черно море преходни води R16 Непостигащо добро състояние С10-13 хлороалкани
139 BG2000 Резовска река BG2RE200R1201 р.Силистар - от границата на преходните води до вливане в Черно море преходни води R16 Непостигащо добро състояние С10-13 хлороалкани
140 BG2000 Резовска река BG2RE200R1301 р.Силистар - от извор до границата на преходните води река R11 Няма мониторинг
141 BG2000 Резовска река BG2RE400R1002 р. Резовска от държавна граница на България с Турция до границата на преходните води река R4 Няма мониторинг
142 BG2000 Резовска река BG2RE400R1102 р. Резовска от границата на преходни води до вливане в Ч. море преходни води R16 Добро
143 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE200R1001 р.Фъндъклийска - от извора до граница на преходни води река R11 Добро
144 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE200R1101 р.Фъндъклийска - от граница на преходни води до вливане в Черно море при с. Шкорпиловци преходни води R16 Няма мониторинг
145 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE300R1003 р.Панаир дере - от извора до граница на преходни води река R11 Няма мониторинг
146 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE300R1103 р.Панаир дере - от граница на преходни води до вливане в Черно море преходни води R16 Няма мониторинг
147 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE400R004 I участък - р.Двойница - от извора до след с.Дюлино II участък- р.Еркешка - от извора до вливане в р.Двойница река R4 Няма мониторинг
148 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE400R005 р.Комлудере - от извора до вливане в р.Двойница река R11 Няма мониторинг
149 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE400R1006 р.Двойница - 2 км след с.Дюлино до граница на преходни води река R11 Няма мониторинг
150 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE400R1007 р.Великовска до вливане на р.Карагьолгенска река R4 Няма мониторинг
151 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE400R1106 р.Двойница - от граница на преходни води до вливане в Черно море преходни води R16 Непостигащо добро състояние С10-13 хлороалкани
152 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE400R1107 р.Великовска от извора до вливане в р.Двойница река R11 Няма мониторинг
153 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE500R012 р. Дращела - от извора до вливане в Черно море при ВС "Елените" река R11 Добро
154 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE500R1013 р.Вая - от извора до граница на преходни води река R11 Няма мониторинг
155 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE500R1113 р.Вая - от граница на преходни води до вливане в Черно море при Иракли преходни води R16 Няма мониторинг
156 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE600L016 яз.Порой река L16 Добро
157 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE600R015 р.Хаджийска - от 3 км след с. Ръжица до яз."Порой" река R11 Добро
158 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE600R1009 р.Бяла река - от извора до след с. Гюльовца река R4 Добро
159 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE600R1010 I участък - р.Хаджийска - от яз. Порой до устие II участък - р.Бяла река - от след с. Гюльовца до вливане в р.Хаджийска река R11 Добро
160 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE600R1023 р.Хаджийска - от извора до преди с. Ръжица река R4 Няма мониторинг
161 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE600R1123 р.Хаджийска - от преди с. Ръжица до 3 км след с. Ръжица река R11 Добро
162 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE800L018 яз.Ахелой река L16 Добро
163 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE800R017 р. Ахелой - от извора до яз.Ахелой река R4 Добро
164 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE800R019 р. Ахелой - от яз.Ахелой до преди с.Ахелой река R11 Няма мониторинг
165 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE800R020 р. Ахелой - от преди с.Ахелой до вливане в Черно море преходни води R16 Добро
166 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE900L027 Атанасовско езеро преходни води L10 Няма мониторинг
167 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE900L028 Поморийско езеро преходни води L10 Няма мониторинг
168 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE900L032 яз.Трояново река L16 Добро
169 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE900L037 Бургаско езеро преходни води L8 Няма мониторинг
170 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE900R024 р.Съдиевска - от извора до вливане в р.Айтоска река R11 Добро
171 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE900R025 р.Курбар дере - от извора до вливане в Атанасовско езеро река R11 Добро
172 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE900R026 І участък: р.Азмак - от извора до вливане в Атанасовско езеро ІІ участък: р.Дермендере - от извора до вливане в р. Азмак река R11 Добро
173 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE900R031 р.Чукарска - от извор до яз.Трояново река R11 Добро
174 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE900R033 р.Чукарска - от яз."Трояново" до с. Равнец река R11 Няма мониторинг
175 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE900R034 р.Чукарска - от с. Равнец до вливаване в Бургаско езеро река R11 Добро
176 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE900R035 р.Сънър дере - от извора до вливане в р. Чукарска река R11 Добро
177 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE900R036 І участък: р.Айтоска - от вливането на р.Съдиевска до след гр.Камено ІІ участък: р.Айтоска - от след гр.Камено до вливане в Бургаско езеро река R11 Добро
178 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE900R1030 І участък: р.Айтоска - от вливане на р.Славеева до вливане на р.Съдиевска ІІ участък: р.Славеева - от извора до вливане в р.Айтоска река R11 Добро
179 BG2000 Севернобургаски реки BG2SE900R1130 р.Айтоска - от извора до вливане на р.Славеева река R11 Добро
180 BG2000 река Велека BG2VE106R1001 р. Велека - от граница с Р. Турция до река Чурка река R2 Няма мониторинг
181 BG2000 река Велека BG2VE106R1101 р. Велека - от вливане на река Чурка до вливане на река Айдере (Мечи дол) река R4 Няма мониторинг
182 BG2000 река Велека BG2VE106R1201 I Участък: р. Велека – от вливане на р. Айдере до с. Кости IІ Участък: р. Дяволски дол – от извор до вливане в р. Велека IІІ Участък: р. Трашка – от извор до вливане в р. Велека река R4 Няма мониторинг
183 BG2000 река Велека BG2VE106R1301 р. Велека – от Мост на с. Кости до 7 кm след с. Бродилово река R10 Няма мониторинг
184 BG2000 река Велека BG2VE106R1401 р. Велека – от 7 кm след с. Бродилово до границата на преходните води река R10 Няма мониторинг
185 BG2000 река Велека BG2VE106R1701 р.Еленица - от извор до вливане в р. Велека река R4 Няма мониторинг
186 BG2000 река Велека BG2VE106R1801 р. Велека от граница на преходни води до вливане в Ч. море преходни води R16 Добро
187 BG2000 река Велека BG2VE400R1501 р. Младежка - от извор до вливане в р.Велека река R4 Няма мониторинг
188 BG2000 река Велека BG2VE700R1601 р. Айдере – от извор до вливане в р. Велека река R15 Няма мониторинг
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте