одобрен

Регистър на одобрени горскостопански планове и програми в обхвата на РДГ Сливен 2011-2018 г.

Уникален идентификатор:  0194f97e-b7d0-4479-ae49-a229bdcebb30

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-24 15:34:38
  • Създаден от: kr_atanasova
  • Последна промяна: 2019-04-24 15:34:38

Заявление /№,дата/

Заповед за утвърждаване /№,дата/

№ на имот

Площ /дка/

Землище

Община

Област

В обхвата на

отдел/подотдел

АСД-06-404/04.02.2015 год. РД-10-34/09.03.2015 год. 39030.52.247 13 гр. Котел общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 163 ' ц ', 163 ' х '
АСД-06-404/04.02.2015 год. РД-10-34/09.03.2015 год. 39030.52.248 18.5 гр. Котел общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 163 ' х ', 163 ' ц '
АСД-06-404/04.02.2015 год. РД-10-34/09.03.2015 год. 39030.63.697 5 гр. Котел общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 163 ' т '
АСД-06-641/26.02.2015 год. РД-10-55/24.04.2015 год. 69674.112.24 29.4 с. Странджа общ. Болярово обл. Ямбол ДГС Елхово 173 ' в ', 173 ' г ', 173 ' т '
АСД-06-1139/20.04.2015 год. РД-10-93/17.07.2015 год. 32915.67.12 100 с. Ичера общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 210 ' г,1,2 ', 788 ' 1 ', 789 ' 2,3,4,з ', 210 ' в ', 789 ' и ', 789 ' к '
АСД-06-97/09.01.2014 год. РД-10-34/10.02.2014 год. 090653 122.2 с. Бояджик общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 2 ' д ', 2 ' е ', 5 ' б '
АСД-06-1858/04.08.2014 год. РД-10-174/15.09.2014 год. 047001 25.5 с. Коневец общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 73 ' р '
АСД-06-1858/04.08.2014 год. РД-10-174/15.09.2014 год. 047003 4.3 с. Коневец общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 73 ' с ', 73 ' у '
АСД-06-1858/04.08.2014 год. РД-10-174/15.09.2014 год. 047048 16.8 с. Коневец общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 73 ' т '
АСД-06-1858/04.08.2014 год. РД-10-174/15.09.2014 год. 047049 9 с. Коневец общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 73 ' с ', 73 ' т '
АСД-06-1858/04.08.2014 год. РД-10-174/15.09.2014 год. 047051 8.6 с. Коневец общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 73 ' ю ', 73 ' ш '
АСД-06-2417/20.10.2014 год. РД-10-234/16.12.2014 год. 029023 53.7 с. Ханово общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 89 ' з '
АСД-06-2826/02.12.2014 год. РД-10-235/22.12.2014 год. 047013 3.5 с. Коневец общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 73 ' у '
АСД-06-2826/02.12.2014 год. РД-10-235/22.12.2014 год. 047022 9.2 с. Коневец общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 73 ' у ', 73 ' у1 '
АСД-06-2826/02.12.2014 год. РД-10-235/22.12.2014 год. 050142 4 с. Коневец общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 68 ' т ', 68 ' н '
АСД-06-2826/02.12.2014 год. РД-10-235/22.12.2014 год. 050143 2.7 с. Коневец общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 68 ' н ', 68 ' т '
АСД-06-2826/02.12.2014 год. РД-10-235/22.12.2014 год. 050144 1.3 с. Коневец общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 68 ' н ', 68 ' т '
АСД-06-1808/30.07.2014 год. РД-10-172/12.09.2014 год. 32915.67.583 635.5 с. Ичера общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 784 ' б ', 784 ' в ', 784 ' г ', 785 ' а ', 787 ' а ', 787 ' б ', 787 ' е ', 787 ' ж '
АСД-06-1907/08.08.2014 год. РД-10-199/16.10.2014 год. 32915.67.582 635.498 с. Ичера общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 784 ' 1 ', 787 ' 1,ж ', 788 ' 1 ', 787 ' а ', 787 ' б ', 788 ' а ', 788 ' б ', 788 ' в ', 788 ' г ', 788 ' д ', 788 ' е ', 789 ' е ', 789 ' е ', 789 ' з '
АСД-06-1847/04.08.2014 год. РД-10-166/08.09.2014 год. 063019 29 с. Баня общ. Нова Загора обл. Сливен ДГС Нова Загора 53 ' ч ', 53 ' я ', 53 ' а1 '
АСД-06-1288/27.05.2014 год. РД-10-148/25.07.2014 год. 189002 499.9 с. Вълча поляна общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 392 ' а ', 393 ' г ', 393 ' д ', 394 ' г ', 393 ' ж '
АСД-06-2569/30.10.2013 год. РД-10-123/17.06.2014 год. 83051.17.519 43 с. Шарково общ. Болярово обл. Ямбол ДГС Елхово 491 ' о ', 491 ' о '
АСД-06-39/06.01.2014 год. РД-10-16/22.01.2014 год. 69674.112.19 53.399 с. Странджа общ. Болярово обл. Ямбол ДГС Елхово 173 ' в ', 173 ' г ', 173 ' т '
АСД-06-40/06.01.2014 год. РД-10-15/22.01.2014 год. 69674.111.6 26 с. Странджа общ. Болярово обл. Ямбол ДГС Елхово 172 ' п ', 172 ' ю ', 172 ' я '
АСД-06-879/26.03.2014 год. РД-10-96/15.04.2014 год. 087027 6.5 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1047 ' т-1 ', 1047 ' т-2 ', 1047 ' т-3 ', 1047 ' л ', 1047 ' р '
АСД-06-879/26.03.2014 год. РД-10-96/15.04.2014 год. 091004 17.799 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1048 ' в ', 1048 ' д '
АСД-06-439/06.02.2014 год. РД-10-64/13.03.2014 год. 161007 10 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1064 ' г '
АСД-06-440/06.02.2014 год. РД-10-68/18.03.2014 год. 000157 46 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1159 ' л '
АСД-08-3031/23.12.2014 год. РД-10-13/26.01.2015 год. 167005 101 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1057 ' д ', 0 ' 0 '
АСД-06-342/18.09.2015 год. РД-10-24/09.02.2015 год. 070003 1 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 69 ' д '
АСД-06-238/23.01.2015 год. РД-10-25/09.02.2015 год. 070004 2 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 69 ' д '
АСД-06-697/06.03.2015 год. РД-10-50/08.04.2015 год. 107016 1 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 127 ' б '
АСД-06-697/06.03.2015 год. РД-10-50/08.04.2015 год. 110044 4.8 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 1 ' б '
АСД-06-697/06.03.2015 год. РД-10-50/08.04.2015 год. 110047 14.6 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 1 ' б '
АСД-06-675/04.03.2015 год. РД-10-61/07.05.2015 год. 065040 43 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' у1 '
АСД-06-930/26.03.2015 год. РД-10-74/10.06.2015 год. 000373 237.8 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1027 ' к1 ', 1028 ' м ', 1027 ' т '
АСД-06-930/26.03.2015 год. РД-10-74/10.06.2015 год. 092001 41.3 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1027 ' ф1-1 ', 1027 ' ф1-2 ', 1027 ' х1 '
АСД-06-1243/04.05.2015 год. РД-10-76/15.06.2015 год. 073004 11.3 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 45 ' ж '
АСД-06-1242/04.05.2015 год. РД-10-77/15.06.2015 год. 073003 11.3 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 45 ' ж ', 45 ' з '
АСД-06-1241/04.05.2015 год. РД-10-78/15.06.2015 год. 073002 11.3 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 45 ' з '
АСД-09-1144/20.04.2015 год. РД-10-85/02.07.2015 год. 086043 18 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1031 ' е '
АСД-09-1144/20.04.2015 год. РД-10-85/02.07.2015 год. 086054 7.2 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1035 ' д ', 1035 ' б '
АСД-09-1144/20.04.2015 год. РД-10-85/02.07.2015 год. 086055 8.1 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1035 ' д ', 1035 ' б '
АСД-09-1144/20.04.2015 год. РД-10-85/02.07.2015 год. 086058 9 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1035 ' з ', 1035 ' и '
АСД-06-576/23.02.2015 год. РД-10-89/08.07.2015 год. 056025 4 с. Гергевец общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 441 ' д '
АСД-06-576/23.02.2015 год. РД-10-89/08.07.2015 год. 056026 7.2 с. Гергевец общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 441 ' д '
АСД-06-576/23.02.2015 год. РД-10-89/08.07.2015 год. 056027 6 с. Гергевец общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 441 ' д '
АСД-06-576/23.02.2015 год. РД-10-89/08.07.2015 год. 056032 4 с. Гергевец общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 441 ' д '
АСД-06-576/23.02.2015 год. РД-10-89/08.07.2015 год. 123075 2 с. Желю войвода общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 439 ' я '
АСД-06-576/23.02.2015 год. РД-10-89/08.07.2015 год. 123085 5 с. Желю войвода общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 439 ' я '
АСД-06-1460/01.06.2015 год. РД-10-97/23.07.2015 год. 171037 9.5 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1162 ' м '
АСД-06-1620/19.06.2015 год. РД-10-102/03.08.2015 год. 039316 4 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 125 ' б '
АСД-06-1619/19.06.2015 год. РД-10-103/03.08.2015 год. 006005 1.5 с. Средорек общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 126 ' т '
АСД-06-1619/19.06.2015 год. РД-10-103/03.08.2015 год. 106014 3 с. Средорек общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 126 ' и '
АСД-06-1811/08.07.2015 год. РД-10-104/03.08.2015 год. 069029 15 с. Зайчари общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 133 ' л '
АСД-06-1574/15.06.2015 год. РД-10-105/03.08.2015 год. 065031 20 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' ц1 '
АСД-06-1461/01.06.2015 год. РД-10-106/04.08.2015 год. 172017 20 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1161 ' т ', 1161 ' у '
АСД-06-1618/19.06.2015 год. РД-10-108/10.08.2015 год. 160068 7 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1065 ' р '
АСД-06-1618/19.06.2015 год. РД-10-108/10.08.2015 год. 163023 5.6 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1066 ' к '
АСД-06-1618/19.06.2015 год. РД-10-108/10.08.2015 год. 167022 63.45 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1057 ' а '
АСД-06-1618/19.06.2015 год. РД-10-108/10.08.2015 год. 171057 4 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1162 ' с '
АСД-06-1865/14.07.2015 год. РД-10-110/18.08.2015 год. 088025 19 с. Коньово общ. Нова Загора обл. Сливен ДГС Нова Загора 140 ' л '
АСД-06-1865/14.07.2015 год. РД-10-110/18.08.2015 год. 088031 14.4 с. Коньово общ. Нова Загора обл. Сливен ДГС Нова Загора 140 ' л '
АСД-06-1559/11.06.2015 год. РД-10-111/19.08.2015 год. 069025 19.2 с. Зайчари общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 133 ' и ', 133 ' л '
АСД-06-1937/24.07.2015 год. РД-10-113/28.08.2015 год. 166023 29 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1058 ' г ', 1058 ' е '
АСД-06-1946/27.07.2015 год. РД-10-114/28.08.2015 год. 164007 115 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1067 ' р '
АСД-06-2044/04.08.2015 год. РД-10-115/01.09.2015 год. 028023 10 с. Раково общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 154 ' и '
АСД-06-2044/04.08.2015 год. РД-10-115/01.09.2015 год. 028024 10 с. Раково общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 154 ' и '
АСД-06-2044/04.08.2015 год. РД-10-115/01.09.2015 год. 098004 19.3 с. Раково общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 0 ' 0 ', 0 ' 0 ', 154 ' н ', 154 ' н '
АСД-06-2089/10.08.2015 год. РД-10-119/04.09.2015 год. 006003 4 с. Средорек общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 126 ' т '
АСД-06-2089/10.08.2015 год. РД-10-119/04.09.2015 год. 007003 5 с. Средорек общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 126 ' ш '
АСД-06-2089/10.08.2015 год. РД-10-119/04.09.2015 год. 009006 3 с. Средорек общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 69 ' с '
АСД-06-2007/03.08.2015 год. РД-10-126/09.09.2015 год. 009008 1.5 с. Средорек общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 69 ' з1 '
АСД-06-2007/03.08.2015 год. РД-10-126/09.09.2015 год. 111006 4 с. Средорек общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 7 ' у '
АСД-06-2006/03.08.2015 год. РД-10-127/09.09.2015 год. 109003 2 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 128 ' у '
АСД-06-2006/03.08.2015 год. РД-10-127/09.09.2015 год. 111019 7 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 7 ' в '
АСД-06-288/07.10.2015 год. РД-10-86/07.04.2014 год. 056072 7 с. Хаджидимитрово общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 95 ' в '
АСД-06-629/26.02.2014 год. РД-10-78/27.03.2014 год. 007024 30 с. Новачево общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 43 ' г1 '
АСД-06-2230/26.09.2013 год. РД-10-50/27.02.2014 год. 175002 21.6 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1170 ' к '
АСД-06-2384/09.09.2015 год. РД-10-154/16.10.2015 год. 67338.302.131 10 гр. Сливен общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 463 ' о '
АСД-06-2482/23.09.2015 год. РД-10-162/26.10.2015 год. 070008 4 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 69 ' д '
АСД-06-2481/23.09.2015 год. РД-10-163/26.10.2015 год. 039324 12 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 125 ' б ', 125 ' б1 '
АСД-06-2178/18.09.2014 год. РД.10-198/14.10.2014 год. 065027 5 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' и1 ', 68 ' з1 ', 68 ' к1 '
АСД-06-2178/18.09.2014 год. РД.10-198/14.10.2014 год. 070002 1 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 69 ' д '
АСД-06-2178/18.09.2014 год. РД.10-198/14.10.2014 год. 070018 4 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 69 ' н '
АСД-06-1946/14.08.2014 год. РД-10-192/02.10.2014 год. 106009 4 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 126 ' е1 '
АСД-06-1874/06.08.2014 год. РД-10-191/02.10.2014 год. 063026 9 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 74 ' в '
АСД-06-1874/06.08.2014 год. РД-10-191/02.10.2014 год. 069031 15.5 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 133 ' л '
АСД-06-1873/06.08.2014 год. РД-10-190/02.10.2014 год. 065034 10 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' у1 ', 68 ' ч1 '
АСД-06-1769/24.07.2014 год. РД-10-187/30.09.2014 год. 063033 26 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 74 ' ж ', 74 ' з ', 74 ' е ', 74 ' и '
АСД-06-1769/24.07.2014 год. РД-10-187/30.09.2014 год. 063034 22 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 74 ' ж ', 74 ' ж ', 74 ' е ', 74 ' з ', 74 ' и '
АСД-06-1613/08.07.2014 год. РД-10-147/23.07.2014 год. 065043 5 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' в2 ', 68 ' б2 '
АСД-06-1613/08.07.2014 год. РД-10-147/23.07.2014 год. 065044 15 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' а2 ', 68 ' б2 ', 68 ' я1 '
АСД-06-1613/08.07.2014 год. РД-10-147/23.07.2014 год. 110011 2.5 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 1 ' ч '
АСД-06-1613/08.07.2014 год. РД-10-147/23.07.2014 год. 110012 3 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 1 ' ч '
АСД-06-1413/13.06.2014 год. РД-10-146/23.07.2014 год. 069008 5 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' ф '
АСД-06-1413/13.06.2014 год. РД-10-146/23.07.2014 год. 069009 2.5 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' ф '
АСД-06-1413/13.06.2014 год. РД-10-146/23.07.2014 год. 070017 3.5 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 69 ' н '
АСД-06-628/26.02.2014 год. РД-10-110/23.05.2014 год. 111015 6 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 7 ' р '
АСД-06-1008/11.04.2014 год. РД-10-107/19.05.2014 год. 064005 18 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 71 ' т '
АСД-06-2283/03.10.2014 год. РД-10-227/02.12.2014 год. 163011 12 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1066 ' а ', 1066 ' к '
АСД-06-1855/04.08.2014 год. РД-10-220/18.11.2014 год. 094002 0 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1041 ' ж '
АСД-06-2282/03.10.2014 год. РД-10-219/17.11.2014 год. 022006 10 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1003 ' з1 '
АСД-06-2282/03.10.2014 год. РД-10-219/17.11.2014 год. 025013 3 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1174 ' р1 '
АСД-06-2041/29.08.2014 год. РД-10-213/10.11.2014 год. 091004 2 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1030 ' а1 '
АСД-06-2041/29.08.2014 год. РД-10-213/10.11.2014 год. 093001 13 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1029 ' м1 ', 1029 ' р1 '
АСД-06-2146/15.09.2014 год. РД-10-212/10.11.2014 год. 086038 18.8 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1034 ' ж ', 1034 ' и ', 1034 ' о '
АСД-06-1503/26.06.2014 год. РД-10-157/07.08.2014 год. 167009 16.3 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1057 ' з ', 1057 ' и '
АСД-06-1324/02.06.2014 год. РД-10-154/05.08.2014 год. 091002 24 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1048 ' а ', 1048 ' б ', 1048 ' в '
АСД-06-1287/27.05.2014 год. РД-10-138/15.07.2014 год. 086048 30.3 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1035 ' г ', 1035 ' д ', 1035 ' б '
АСД-06-1287/27.05.2014 год. РД-10-138/15.07.2014 год. 093004 10 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1029 ' н1 ', 1029 ' р1 '
АСД-06-1293/27.05.2014 год. РД-10-137/15.07.2014 год. 093002 10.6 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1029 ' м1 ', 1029 ' н1 ', 1029 ' р1 '
АСД-06-1105/28.04.2014 год. РД-10-130/07.07.2014 год. 160008 9.2 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1065 ' п '
АСД-06-1105/28.04.2014 год. РД-10-130/07.07.2014 год. 171053 12.5 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1162 ' у ', 1162 ' ю '
АСД-06-648/27.02.2014 год. РД-10-95/15.04.2014 год. 171040 5.6 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1162 ' н ', 1162 ' м '
АСД-06-648/27.02.2014 год. РД-10-95/15.04.2014 год. 173005 14.6 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1160 ' в '
АСД-06-800/17.03.2014 год. РД-10-91/08.04.2014 год. 000411 11 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1029 ' л1 '
АСД-06-3143/01.12.2015 год. РД-10-12/15.01.2016 год. 100009 20 с. Струпец общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 588 ' д '
АСД-06-2927/10.11.2015 год. РД-10-14/19.01.2016 год. 091013 12 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1048 ' ж ', 1048 ' к '
АСД-06-2925/10.11.2015 год. РД-10-13/19.01.2016 год. 091012 27 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1048 ' е ', 1048 ' ж ', 1048 ' к '
АСД-06-2926/10.11.2015 год. РД-10-15/19.01.2016 год. 091015 10 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1048 ' ж '
АСД-06-2368/16.10.2014 год. РД-10-226/28.11.2014 год. 100001 120 с. Сотиря общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 432 ' в ', 432 ' г ', 432 ' д ', 432 ' 1 '
АСД-09-2727/20.10.2015 год. РД-10-168/27.11.2015 год. 092003 17.5 с. Жълт бряг общ. Твърдица обл. Сливен ДГС Твърдица 360 ' м '
АСД-06-428/02.02.2016 год. РД-10-67/25.03.2016 год. 166014 24 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1058 ' н '
АСД-06-217/19.01.2016 год. РД-10-58/17.03.2016 год. 087012 39 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1047 ' б ', 1047 ' г ', 1047 ' д ', 1047 ' е '
АСД-09-458-1/03.02.2016 год. РД-10-54/14.03.2016 год. 160016 14 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1065 ' п ', 1065 ' р '
АСД-06-321/26.01.2016 год. РД-10-59/17.03.2016 год. 184002 287.608 с. Вълча поляна общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 393 ' а ', 393 ' 1,2 '
АСД-06-458/03.02.2016 год. РД-10-64/23.03.2016 год. 172015 50.8 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1161 ' м ', 1161 ' р '
АСД-06-458/03.02.2016 год. РД-10-65/23.03.2016 год. 172019 39.9 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1161 ' о ', 1161 ' у '
АСД-06-95/11.01.2016 год. РД-10-68/25.03.2016 год. 160009 9.2 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1165 ' п '
АСД-06-95/11.01.2016 год. РД-10-68/25.03.2016 год. 171051 12.5 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1162 ' ю '
АСД-06-995/14.03.2016 год. РД 10-93/05.05.2016 год. 069030 16 с. Зайчари общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 133 ' л '
АСД-09-996/14.03.2016 год. РД-10-94/05.05.2016 год. 062002 7 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 72 ' г '
АСД-09-996/14.03.2016 год. РД-10-94/05.05.2016 год. 063024 11 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 74 ' б ', 74 ' р '
АСД-06-599/15.02.2016 год. РД-10-105/02.06.2016 год. 000511 81.039 с. Зайчари общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 131 ' р '
АСД-06-2212/15.07.2016 год. РД-10-146/01.09.2016 год. 089003 10 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1051 ' г ', 1051 ' к '
АСД-06-2212/15.07.2016 год. РД-10-146/01.09.2016 год. 089004 10 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1051 ' г ', 1051 ' е ', 1051 ' к '
АСД-06-1666/18.05.2016 год. РД-10-106/03.06.2016 год. 323020 6.2 гр. Шивачево общ. Твърдица обл. Сливен ДГС Твърдица 382 ' л '
АСД-06-1666/18.05.2016 год. РД-10-106/03.06.2016 год. 323022 1.8 гр. Шивачево общ. Твърдица обл. Сливен ДГС Твърдица 382 ' л '
АСД-06-1666/18.05.2016 год. РД-10-106/03.06.2016 год. 324020 1.2 гр. Шивачево общ. Твърдица обл. Сливен ДГС Твърдица 382 ' л '
АСД-06-1666/18.05.2016 год. РД-10-106/03.06.2016 год. 324021 1.3 гр. Шивачево общ. Твърдица обл. Сливен ДГС Твърдица 382 ' л '
АСД-06-1666/18.05.2016 год. РД-10-106/03.06.2016 год. 324022 1.3 гр. Шивачево общ. Твърдица обл. Сливен ДГС Твърдица 382 ' л '
АСД-06-2213/15.07.2016 год. РД-10-147/01.09.2016 год. 086003 19.6 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1045 ' в '
АСД-06-2214/15.07.2016 год. РД-10-148/01.09.2016 год. 089002 16.1 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1051 ' г '
АСД-09-1131/24.03.2016 год. РД-10-113/24.06.2016 год. 0 ' ', ' '
АСД-09-1131/24.03.2016 год. РД-10-113/24.06.2016 год. 0 ' '
АСД-09-3091/26.08.2016 год. РД-10-151/12.09.2016 год. 087029 6.2 с. Коньово общ. Нова Загора обл. Сливен ДГС Нова Загора 140 ' н '
АСД-06-1720/25.05.2016 год. РД-10-134/09.08.2016 год. 160063 14.1 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1065 ' р ', 1065 ' 3 '
АСД-10-135/10.08.2016 год. РД-10-135/10.08.2016 год. 090004 8 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1030 ' н '
АСД-10-135/10.08.2016 год. РД-10-135/10.08.2016 год. 098012 18 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1030 ' н1 ', 1030 ' о1 ', 1030 ' л1 ', 1030 ' м1 '
АСД-06-3019/18.08.2016 год. РД-10-155/20.09.2016 год. 173004 53.5 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1160 ' б ', 1160 ' в ', 1160 ' г '
АСД-06-1960/21.06.2016 год. РД-10-136/10.08.2016 год. 086018 25 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1034 ' б ', 1034 ' в ', 1034 ' ж ', 1034 ' и '
АСД-06-1960/21.06.2016 год. РД-10-136/10.08.2016 год. 098014 44.9 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1030 ' а ', 1030 ' б ', 1030 ' г ', 1030 ' и ', 1034 ' м '
АСД-06-3022/18.08.2016 год. РД-10-156/20.09.2016 год. 084002 15.822 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1025 ' б '
АСД-06-3022/18.08.2016 год. РД-10-156/20.09.2016 год. 090014 17.178 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1049 ' т ', 1049 ' у '
АСД-06-2299/25.07.2016 год. РД-10-142/29.08.2016 год. 81387.67.7 10.5 с. Чинтулово общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 605 ' е ', 605 ' 6 ', 605 ' 7 '
АСД-06-2969/12.08.2016 год. РД-10-143/29.08.2016 год. 056086 3 с. Хаджидимитрово общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 95 ' г '
АСД-06-2259/20.07.2016 год. РД-10-168/12.10.2016 год. 016001 16.2 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1002 ' м '
АСД-06-2259/20.07.2016 год. РД-10-168/12.10.2016 год. 023013 5.83 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1005 ' л13 '
АСД-09-2029/29.06.2016 год. РД-10-182/24.10.2016 год. 086022 37 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1045 ' л ', 1045 ' м '
АСД-06-2202/14.07.2016 год. РД-10-187/01.11.2016 год. 023004 19.3 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1003 ' р4 ', 1004 ' к4 ', 1003 ' 04 '
АСД-06-3450/30.09.2016 год. РД-10-188/01.11.2016 год. 063028 10 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 74 ' д ', 74 ' н ', 74 ' р ', 74 ' у '
АСД-06-2258/20.07.2016 год. РД-10-167/12.10.2016 год. 016009 7.312 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1002 ' м '
АСД-06-3436/28.09.2016 год. РД-10-192/22.11.2016 год. 086006 7.5 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1045 ' в '
АСД-06-3911/11.11.2016 год. РД-10-201/12.12.2016 год. 063021 11.999 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 74 ' р '
АСД-06-3910/11.11.2016 год. РД-10-200/12.12.2016 год. 070013 4 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 69 ' н '
АСД-06-3777/01.11.2016 год. РД-10-202/14.12.2016 год. 039030 48 с. Търнава общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 154 ' г '
АСД-06-3880/09.11.2016 год. РД-10-206/21.12.2016 год. 161015 23 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1064 ' г '
АСД-06-4093/01.12.2016 год. РД-10-05/06.01.2017 год. 69674.112.13 16 с. Странджа общ. Болярово обл. Ямбол ДГС Елхово 173 ' б '
АСД-09-4094/01.12.2016 год. РД-10-211/30.12.2016 год. 181003 353.422 с. Вълча поляна общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 401 ' ж ', 401 ' е ', 401 ' н ', 401 ' м ', 401 ' л ', 401 ' к ', 401 ' з ', 400 ' а '
АСД-06-3806/03.11.2016 год. РД-10-207/23.12.2016 год. 163039 11 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1066 ' п '
АСД-09-4175/07.12.2016 год. РД-10-19/07.02.2017 год. 0 ' ', ' '
АСД-06-4173/07.12.2016 год. РД-10-20/07.02.2017 год. 090015 21.001 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1049 ' п ', 1049 ' у ', 1049 ' т '
АСД-06-4365/21.12.2016 год. РД-10-26/20.02.2017 год. 043005 6.285 с. Поляна общ. Стралджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 244 ' и '
АСД-06-457/09.02.2017 год. РД-10-28/23.02.2017 год. 062020 19.167 с. Скалица общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 37 ' з ', 37 ' н '
АСД-06-457/09.02.2017 год. РД-10-28/23.02.2017 год. 062024 6.385 с. Скалица общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 37 ' н '
АСД-09-4174/07.12.2016 год. РД-10-29/23.02.2017 год. 090009 57.501 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1049 ' г ', 1049 ' ж ', 1049 ' з ', 1049 ' и '
АСД-06-590/24.02.2017 год. РД-10-67/03.04.2017 год. 106062 19 с. Изгрев общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 42 ' ж ', 42 ' з ', 42 ' и '
АСД-06-3783/01.11.2016 год. РД-10-69/05.04.2017 год. 088021 7.999 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1001 ' л ', 1001 ' к '
АСД-09-3554/07.10.2016 год. АСД09-1121/31.10.2016 год. 111045 11.8 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 7 ' н '
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105017 13.3 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 19 ' л ', 23 ' ж '
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105019 14.2 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 19 ' к ', 23 ' и '
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105020 5 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 19 ' и ', 23 ' з '
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105028 21.3 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 23 ' ж '
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 184023 83.031 с. Малък манастир общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 23 ' е '
АСД-06-4172/07.12.2016 год. РД-10-91/23.05.2017 год. 095001 10 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1039 ' а '
АСД-06-1052/29.03.2017 год. РД-10-93/02.06.2017 год. 067008 11 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 45 ' к '
АСД-09-1282/19.04.2017 год. АСД-09-556/02.06.2017 год. 065034 8 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' у1 '
АСД-09-1333/21.04.2017 год. АСД-09-582/06.06.2017 год. 065036 22.999 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' у1 '
АСД-06-1618/15.05.2017 год. РД-10-108/21.06.2017 год. 0
АСД-06-1618/15.05.2017 год. РД-10-108/21.06.2017 год. 000331 99.8 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 52 ' ж ', 52 ' з ', 52 ' и ', 52 ' к '
АСД-06-862/17.03.2017 год. РД-10-109/21.06.2017 год. 69674.112.20 18.118 с. Странджа общ. Болярово обл. Ямбол ДГС Елхово 173 ' в ', 173 ' г '
АСД-06-863/17.03.2017 год. РД-10-110/21.06.2017 год. 69674.112.21 19.5 с. Странджа общ. Болярово обл. Ямбол ДГС Елхово 173 ' в ', 173 ' г '
АСД-06-1564/11.05.2017 год. РД-10-118/26.06.2017 год. 0 ' '
АСД-06-1564/11.05.2017 год. РД-10-118/26.06.2017 год. 0 ' ', ' '
АСД-06-1564/11.05.2017 год. РД-10-118/26.06.2017 год. 076234 1.25 с. Тополчане общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 439 ' к '
АСД-06-1564/11.05.2017 год. РД-10-118/26.06.2017 год. 076241 5.3 с. Тополчане общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 439 ' к ', 439 ' з '
АСД-06-1565/11.05.2017 год. РД-10-119/26.06.2017 год. 076233 1.25 с. Тополчане общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 439 ' к '
АСД-06-1565/11.05.2017 год. РД-10-119/26.06.2017 год. 076240 5.325 с. Тополчане общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 439 ' к ', 439 ' з '
АСД-06-1875/05.06.2017 год. РД-10-136/20.07.2017 год. 063001 20 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 71 ' р ', 71 ' с '
АСД-06-1875/05.06.2017 год. РД-10-136/20.07.2017 год. 111011 4 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 7 ' р '
АСД-06-1875/05.06.2017 год. РД-10-136/20.07.2017 год. 111012 2.5 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 7 ' р '
АСД-06-1875/05.06.2017 год. РД-10-136/20.07.2017 год. 111013 3 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 7 ' р '
АСД-06-2228/26.06.2017 год. РД-10-152/01.08.2017 год. 164009 32.009 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1067 ' н '
АСД-06-2193/22.06.2017 год. РД-10-162/11.08.2017 год. 098031 72.2 с. Струпец общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 587 ' а ', 587 ' б '
АСД-06-1029/27.03.2017 год. РД-10-171/24.08.2017 год. 119002 500.224 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 40 ' а ', 40 ' б ', 40 ' в ', 41 ' п ', 41 ' ф ', 43 ' е ', 44 ' н ', 46 ' е ', 46 ' о ', 47 ' а ', 47 ' б '
АСД-06-2111/20.06.2017 год. РД-10-172/25.08.2017 год. 0 ' ', ' '
АСД-06-2111/20.06.2017 год. РД-10-172/25.08.2017 год. 160060 5 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1065 ' р '
АСД-06-2111/20.06.2017 год. РД-10-172/25.08.2017 год. 173014 36.6 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1160 ' з ', 1160 ' и '
АСД-06-2112/20.06.2017 год. РД-10-173/25.08.2017 год. 171002 24.1 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1162 ' в ', 1162 ' е ', 1162 ' 3 '
АСД-06-2229/26.06.2017 год. РД-10-169/23.08.2017 год. 171020 41.3 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1162 ' у-1 ', 1162 ' х ', 1162 ' щ ', 1162 ' ю ', 1162 ' у-2 '
АСД-06-2177/22.06.2017 год. РД-10-167/22.08.2017 год. 086005 25.1 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1045 ' в ', 1045 ' 1 '
АСД-06-2177/22.06.2017 год. РД-10-167/22.08.2017 год. 087026 51.5 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1047 ' л ', 1047 ' о ', 1047 ' р '
АСД-06-2177/22.06.2017 год. РД-10-167/22.08.2017 год. 089009 15.581 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1051 ' д ', 1051 ' е '
АСД-06-2177/22.06.2017 год. РД-10-167/22.08.2017 год. 090017 10.32 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1049 ' о ', 1049 ' п '
АСД-06-2177/22.06.2017 год. РД-10-167/22.08.2017 год. 095005 5 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1039 ' а '
АСД-06-2655/19.07.2017 год. РД-10-155/07.08.2017 год. 061002 7.999 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 70 ' р '
АСД-06-2655/19.07.2017 год. РД-10-155/07.08.2017 год. 065002 8 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' а ', 68 ' б ', 71 ' д '
АСД-06-2655/19.07.2017 год. РД-10-155/07.08.2017 год. 066002 60.601 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 61 ' а ', 61 ' б ', 62 ' а ', 68 ' с1 ', 68 ' ш1 '
АСД-06-2655/19.07.2017 год. РД-10-155/07.08.2017 год. 069001 11.1 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' о '
АСД-06-3141/21.08.2017 год. РД-10-180/08.09.2017 год. 093016 14 с. Бяла общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 69 ' л '
АСД-06-1874/02.06.2017 год. РД-10-174/25.08.2017 год. 163012 12.5 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1066 ' а ', 1066 ' к '
АСД-06-3260/29.08.2017 год. РД-10-187/26.09.2017 год. 073005 20.3 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 45 ' ж '
АСД-06-1748/26.05.2017 год. РД-10-183/18.09.2017 год. 089005 20 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1051 ' е ', 1051 ' к '
АСД-06-3234/28.08.2017 год. РД-10-189/27.09.2017 год. 027034 20.225 с. Ханово общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 92 ' б1 '
АСД-06-1955/09.06.2017 год. РД-10-188/27.09.2017 год. 0 ' ', ' '
АСД-06-1955/09.06.2017 год. РД-10-188/27.09.2017 год. 172008 22.1 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1161 ' б ', 1161 ' ж '
АСД-06-3247/28.08.2017 год. РД-10-190/28.09.2017 год. 163025 54.6 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1066 ' п ', 1066 ' р ', 1066 ' у '
АСД-06-3823/07.09.2017 год. РД-10-197/06.10.2017 год. 075001 90.001 с. Жълт бряг общ. Твърдица обл. Сливен ДГС Твърдица 347 ' а ', 347 ' б '
АСД-06-3823/07.09.2017 год. РД-10-197/06.10.2017 год. 075017 9.966 с. Жълт бряг общ. Твърдица обл. Сливен ДГС Твърдица 347 ' г ', 347 ' е '
АСД-06-3823/07.09.2017 год. РД-10-197/06.10.2017 год. 075018 3.884 с. Жълт бряг общ. Твърдица обл. Сливен ДГС Твърдица 347 ' в '
АСД-06-4011/20.09.2017 год. РД-10-208/18.10.2017 год. 070020 30 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 69 ' в ', 69 ' д ', 69 ' 3 '
АСД-06-4108/27.09.2017 год. РД-10-211/19.10.2017 год. 065018 6.001 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' к '
АСД-06-4108/27.09.2017 год. РД-10-211/19.10.2017 год. 070016 5 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 69 ' н '
АСД-06-2489/12.07.2017 год. АСД06-1054/04.09.2017 год. 000212 19 с. Вълча поляна общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 414 ' з '
АСД-06-2489/12.07.2017 год. АСД06-1054/04.09.2017 год. 000216 15 с. Вълча поляна общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 411 ' з ', 0 ' 0 '
АСД-06-4516/20.10.2017 год. РД-10-224/10.11.2017 год. 172012 22.7 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1161 ' м '
АСД-06-3968/18.09.2017 год. РД-10-230/29.11.2017 год. 047028 5.923 с. Коневец общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 73 ' я '
АСД-06-3968/18.09.2017 год. РД-10-230/29.11.2017 год. 047029 4.3 с. Коневец общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 73 ' я '
АСД-06-3968/18.09.2017 год. РД-10-230/29.11.2017 год. 050036 30 с. Коневец общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 68 ' д '
АСД-06-5056/20.11.2017 год. РД-10-239/04.12.2017 год. 67338.301.225 17 гр. Сливен общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 503 ' в ', 503 ' 1 '
АСД-06-4863/09.11.2017 год. РД-10-241/07.12.2017 год. 0 ' ', ' '
АСД-06-4863/09.11.2017 год. РД-10-241/07.12.2017 год. 171062 27 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1162 ' р ', 1162 ' с '
АСД-09-2044/28.09.2012 год. РД-10-171/15.10.2012 год. 089005 12.4 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1001 ' т ', 1001 ' с '
АСД-09-1822/29.08.2012 год. РД-10-132/10.09.2012 год. 065003 32 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' а '
АСД-09-1932/14.09.2012 год. РД-10-144/14.09.2012 год. 164006 31.195 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1067 ' о '
АСД-09-1889/10.09.2012 год. РД-10-137/13.09.2012 год. 065047 50 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' з1 ', 68 ' м1 ', 68 ' н1 ', 68 ' о1 '
АСД-06-293/27.01.2015 год. АСД-06-82/30.01.2015 год. 164006 31.195 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1067 ' р '
АСД-09-1816/29.08.2012 год. РД-10-130/03.09.2012 год. 065028 34.998 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' а1 ', 68 ' б1 ', 68 ' в1 ', 68 ' г1 ', 68 ' ж1 ', 68 ' з1 ', 68 ' е1 ', 68 ' я '
АСД-09-139/14.09.2012 год. РД-10-139/14.09.2012 год. 172030 20 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1161 ' ж ', 1161 ' з ', 1161 ' и '
АСД-09-1528/17.06.2012 год. РД-10-128/30.08.2012 год. 055007 2 с. Изгрев общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 124 ' м '
АСД-09-1528/17.06.2012 год. РД-10-128/30.08.2012 год. 063039 16.3 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 73 ' б '
АСД-09-1714/13.08.2012 год. РД-10-115/17.08.2012 год. 172018 22.2 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1161 ' л '
АСД-06-1462/01.06.2015 год. АСД-06-709/24.07.2015 год. 172018 22.2 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1161 ' и '
АСД-09-1400/03.07.2012 год. РД-10-123/29.08.2012 год. 066003 51 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 62 ' а ', 61 ' в ', 68 ' м1 ', 67 ' г ', 62 ' б '
АСД-09-1740/16.08.2012 год. РД-10-114/17.08.2012 год. 160003 10 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1065 ' г '
АСД-09-1740/16.08.2012 год. РД-10-114/17.08.2012 год. 167017 18 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1065 ' г ', 1057 ' е '
АСД-09-1578/25.07.2012 год. РД-10-113/14.08.2012 год. 169002 21 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1054 ' г ', 1054 ' д ', 1054 ' е '
АСД-09-976/08.05.2012 год. РД-10-90/26.06.2012 год. 091001 50.001 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 48 ' а ', 48 ' б '
АСД-09-1735/16.08.2012 год. РД-10-118/23.08.2012 год. 063019 45 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 74 ' а '
АСД-09-979/08.05.2012 год. РД-10-78/08.06.2012 год. 090003 23.4 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1049 ' а '
АСД-09-1717/17.08.2012 год. РД-10-116/17.08.2012 год. 063038 25 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 74 ' а ', 74 ' д ', 74 ' м '
АСД-09-977/08.05.2012 год. РД-10-77/08.06.2012 год. 090001 4.3 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1049 ' а '
АСД-09-1563/14.08.2012 год. РД-10-112/14.08.2012 год. 070009 4 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 69 ' д '
АСД-09-978/08.05.2012 год. РД-10-76/08.06.2012 год. 166025 141 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 58 ' о ', 58 ' п ', 58 ' р '
АСД-09-1431/05.07.2012 год. РД-10-100/20.07.2012 год. 111045 25 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 7 ' и ', 7 ' к '
АСД-09-2773/10.12.2012 год. РД-10-245/18.12.2012 год. 168007 31 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1056 ' е ', 1056 ' ж ', 1056 ' з '
АСД-09-2280/22.10.2012 год. РД-10-217/13.11.2012 год. 086092 11 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1035 ' б ', 1035 ' д '
АСД-09-1247/15.06.2012 год. РД-10-94/09.07.2012 год. 065045 20 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' р1 ', 68 ' з1 ', 68 ' с1 '
АСД-09-2279/22.10.2012 год. РД-10-216/13.11.2012 год. 097022 4.001 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1030 ' с '
АСД-09-2278/22.10.2012 год. РД-10-215/13.11.2012 год. 088010 10 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1001 ' г '
АСД-09-998-А/10.05.2012 год. РД-10-75/08.06.2012 год. 110033 5.5 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 1 ' д '
АСД-09-998-А/10.05.2012 год. РД-10-75/08.06.2012 год. 111042 8 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 7 ' в '
АСД-09-652/28.03.2012 год. РД-10-52/30.03.2012 год. 111044 6 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 7 ' б '
АСД-09-650/28.03.2012 год. РД-10-50/30.03.2012 год. 065011 20 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' з ', 68 ' е '
АСД-09-425/27.02.2012 год. РД-10-42/15.03.2012 год. 000053 37 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 67 ' а '
АСД-09-2655/26.11.2012 год. РД-10-240/13.12.2012 год. 087013 121.352 с. Коньово общ. Нова Загора обл. Сливен ДГС Нова Загора 140 ' а ', 140 ' б ', 140 ' л ', 140 ' с '
АСД-09-1962/19.09.2012 год. АСД09-1095/01.10.2012 год. 050039 20 с. Коневец общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 71 ' е '
АСД-09-2055/29.09.2012 год. РД-10-202/09.11.2012 год. 086075 95.899 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1031 ' б ', 1031 ' в ', 1031 ' г ', 1031 ' д ', 1031 ' е ', 1034 ' е ', 1034 ' ж '
АСД-09-17381/16.08.2012 год. АСД09-1027/11.09.2012 год. 071004 1 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 125 ' б1 '
АСД-09-2219/16.10.2012 год. РД-10-190/07.11.2012 год. 086085 23 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1031 ' ж ', 1031 ' з ', 1031 ' и '
АСД-09-1984/24.09.2012 год. РД-10-189/07.11.2012 год. 085003 49 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 27 ' а '
АСД-09-1380/02.07.2012 год. РД-10-102/27.07.2012 год. 088019 20 с. Коньово общ. Нова Загора обл. Сливен ДГС Нова Загора 140 ' е '
АСД-09-2286/23.10.2012 год. РД-10-185/30.10.2012 год. 172029 20 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1161 ' ж ', 1161 ' з ', 1161 ' и '
АСД-09-2285/23.10.2012 год. РД-10-184/30.10.2012 год. 172027 40 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1161 ' ж ', 1161 ' з ', 1161 ' и '
АСД-09-1565/06.12.2011 год. РД-10-27/27.02.2012 год. 084002 102.167 с. Ботево общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 27 ' б '
АСД-09-1565/06.12.2011 год. РД-10-27/27.02.2012 год. 084003 186.413 с. Ботево общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 27 ' в ', 28 ' б '
АСД-09-1565/06.12.2011 год. РД-10-27/27.02.2012 год. 089002 81.32 с. Ботево общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 29 ' и '
АСД-09-1565/06.12.2011 год. РД-10-27/27.02.2012 год. 089003 114.114 с. Ботево общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 30 ' е ', 30 ' ж '
АСД-09-1920/13.09.2012 год. РД-10-180/22.10.2012 год. 165001 180 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1068 ' а ', 1068 ' б ', 1068 ' д ', 1068 ' е '
АСД-09-2080/01.10.2012 год. РД-10-177/17.10.2012 год. 097011 14.4 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1030 ' о '
АСД-09-1989/24.09.2012 год. РД-10-162/08.10.2012 год. 100018 39 с. Раково общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 175 ' з ', 175 ' з '
АСД-09-1914/13.09.2012 год. РД-10-138/14.09.2012 год. 002006 4 с. Въглен общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 109 ' д '
АСД-09-1548/19.07.2012 год. РД-10-119/27.08.2012 год. 32915.67.8 303.995 с. Ичера общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 783 ' а ', 783 ' а ', 783 ' б ', 783 ' б ', 783 ' г ', 784 ' а '
АСД-09-1593/27.07.2012 год. РД-10-108/07.08.2012 год. 32915.67.7 304 с. Ичера общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 783 ' а ', 783 ' а ', 783 ' в ', 783 ' в ', 783 ' г ', 783 ' г ', 784 ' а ', 784 ' а '
АСД-09-2783/11.12.2012 год. РД-10-242/14.12.2012 год. 000217 231.626 с. Вълча поляна общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 412 ' а ', 412 ' б ', 412 ' в ', 412 ' г ', 412 ' д '
АСД-06-643/27.02.2014 год. АСД-06-395/11.04.2014 год. 097011 14.4 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1030 ' у '
АСД-09-2439/08.11.2012 год. РД-10-231/23.11.2012 год. 065058 15 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' з1 ', 68 ' к1 ', 68 ' м1 '
АСД-09-2440/08.11.2012 год. РД-10-230/23.11.2012 год. 065059 15 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' з1 ', 68 ' м1 '
АСД-09-2440/08.11.2012 год. РД-10-230/23.11.2012 год. 065059 15 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' з1 ', 68 ' м1 '
АСД-09-2433/07.11.2012 год. РД-10-200/08.11.2012 год. 065019 10 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' з '
АСД-09-2437/07.11.2012 год. РД-10-199/08.11.2012 год. 065020 6 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' з '
АСД-09-2220/16.10.2012 год. РД-10-188/02.11.2012 год. 063017 15 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 73 ' б '
АСД-09-2124/05.10.2012 год. РД-10-187/02.11.2012 год. 053004 52.198 с. Изгрев общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 122 ' о-1 ', 122 ' о-2 '
АСД-09-2124/05.10.2012 год. РД-10-187/02.11.2012 год. 056001 34.299 с. Изгрев общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 124 ' е '
АСД-09-2186/11.10.2012 год. РД-10-183/30.10.2012 год. 110030 4 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 1 ' д '
АСД-09-2228/17.10.2012 год. РД-10-182/30.10.2012 год. 065025 8 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' я '
АСД-09-2187/11.10.2012 год. РД-10-181/30.10.2012 год. 000359 15 с. Изгрев общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 122 ' р '
АСД-09-2090/03.10.2012 год. РД-10-176/17.10.2012 год. 110042 2.4 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 1 ' б '
АСД-09-2090/03.10.2012 год. РД-10-176/17.10.2012 год. 110043 2.4 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 1 ' б '
АСД-09-2090/03.10.2012 год. РД-10-176/17.10.2012 год. 110045 7.181 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 1 ' б '
АСД-09-2090/03.10.2012 год. РД-10-176/17.10.2012 год. 110046 7.418 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 1 ' б '
АСД-09-1805/24.08.2012 год. РД-10-154/19.09.2012 год. 110010 22 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 1 ' б '
АСД-09-1915/13.09.2012 год. РД-10-143/14.09.2012 год. 117009 50 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 69 ' б1 ', 69 ' в1 '
АСД-09-1918/13.09.2012 год. РД-10-142/14.09.2012 год. 111016 11 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 7 ' б '
АСД09-1913/13.09.2012 год. РД-10-141/14.09.2012 год. 071003 6 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 125 ' б1 '
АСД09-1909/12.09.2012 год. РД-10-140/14.09.2012 год. 065048 15 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' м1 '
АСД09-1909/12.09.2012 год. РД-10-140/14.09.2012 год. 065048 15 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' м1 '
АСД09-2438/08.11.2012 год. РД-10-229/23.11.2012 год. 065061 15 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' з1 ', 68 ' м1 '
АСД09-2325/29.10.2012 год. РД-10-198/08.11.2012 год. 063027 12 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 74 ' а ', 74 ' в '
АСД09-2325/29.10.2012 год. РД-10-198/08.11.2012 год. 110038 4 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 1 ' д '
АСД09-299/04.11.2011 год. РД-10-58/30.11.2011 год. 087018 4 с. Коньово общ. Нова Загора обл. Сливен ДГС Нова Загора 140 ' н '
АСД09-1294/04.11.2011 год. РД-10-74/23.12.2011 год. 69674.112.42 9.1 с. Странджа общ. Болярово обл. Ямбол ДГС Елхово 173 ' в ', 173 ' г '
АСД09-1293/04.11.2011 год. РД-10-77/23.12.2011 год. 69674.112.40 4.55 с. Странджа общ. Болярово обл. Ямбол ДГС Елхово 173 ' в ', 173 ' г '
АСД09-1292/04.11.2011 год. РД-10-75/23.12.2011 год. 69674.112.41 4.55 с. Странджа общ. Болярово обл. Ямбол ДГС Елхово 173 ' в ', 173 ' г '
АСД09-1281/02.11.2011 год. РД-10-76/23.12.2011 год. 69674.112.39 9.1 с. Странджа общ. Болярово обл. Ямбол ДГС Елхово 173 ' в '
АСД09-1279/02.11.2011 год. РД-10-55/21.11.2011 год. 085006 5.1 с. Бояново общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 68 ' ж '
АСД09-1280/02.11.2011 год. РД-10-56/21.11.2011 год. 085005 5.2 с. Бояново общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 68 ' ж '
АСД09-1177/18.10.2011 год. РД-10-61/08.12.2011 год. 088016 28.408 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1 ' е ', 1 ' ж ', 1 ' з ', 1 ' л '
АСД09-1176/18.10.2011 год. РД-10-62/08.12.2011 год. 088017 46.632 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1 ' е ', 1 ' з ', 1 ' и ', 1 ' л '
АСД09-1175/18.10.2011 год. РД-10-63/08.12.2011 год. 088015 37.295 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1 ' е ', 1 ' ж '
АСД09-1131/10.10.2011 год. РД-10-05/10.01.2012 год. 086001 22.5 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 31 ' а ', 34 ' а '
АСД09-1131/10.10.2011 год. РД-10-05/10.01.2012 год. 095001 3 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 37 ' а '
АСД09-1131/10.10.2011 год. РД-10-05/10.01.2012 год. 095002 1 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 37 ' а '
АСД09-843/24.08.2011 год. РД-10-36/03.10.2011 год. 092003 17.5 с. Жълт бряг общ. Твърдица обл. Сливен ДГС Твърдица 360 ' м '
2/01.07.2011 год. 2/03.08.2011 год. 088026 19.353 с. Коньово общ. Нова Загора обл. Сливен ДГС Нова Загора 140 ' л '
2/01.07.2011 год. 2/03.08.2011 год. 088029 14.047 с. Коньово общ. Нова Загора обл. Сливен ДГС Нова Загора 140 ' л '
1/01.07.2011 год. 1/03.08.2011 год. 063017 28.75 с. Баня общ. Нова Загора обл. Сливен ДГС Нова Загора 53 ' ж ', 53 ' з ', 53 ' и '
АСД06-618/11.03.2013 год. РД-10-99/20.06.2013 год. 086021 10 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1034 ' е ', 1035 ' а ', 1035 ' б '
АСД06-618/11.03.2013 год. РД-10-99/20.06.2013 год. 098003 6 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1030 ' х '
АСД06-1076/10.05.2013 год. РД-10-98/20.06.2013 год. 086046 18 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1034 ' е ', 1034 ' г '
АСД06-663/15.03.2013 год. РД-10-97/20.06.2013 год. 163027 5 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1066 ' ч '
АСД06-561/05.02.2013 год. РД-10-51/04.04.2013 год. 086009 22 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1045 ' в '
АСД06-560/05.03.2013 год. РД-10-49/04.04.2013 год. 016003 20 с. Дъбова общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1008 ' д ', 1012 ' и '
АСД06-175/21.01.2013 год. РД-10-41/15.03.2013 год. 163032 27.47 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1066 ' н '
АСД09-533/01.03.2013 год. РД-10-40/15.03.2013 год. 163024 50 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1066 ' у ', 1066 ' ф ', 1066 ' х '
АСД09-1983/24.09.2012 год. РД-10-36/07.03.2013 год. 088005 19.6 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1051 ' б ', 1051 ' в '
АСД09-1983/24.09.2012 год. РД-10-36/07.03.2013 год. 089001 52.5 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1051 ' в ', 1051 ' г '
АСД06-98/11.01.2013 год. РД-10-11/22.01.2013 год. 000122 476.745 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1050 ' б ', 1050 ' в ', 1050 ' г ', 1050 ' д ', 1050 ' е ', 1050 ' ж ', 1050 ' з ', 1050 ' и ', 1050 ' к ', 1050 ' л '
АСД09-2079/01.10.2012 год. РД-10-178/17.10.2012 год. 097019 81.286 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1030 ' р ', 1030 ' с ', 1030 ' п '
АСД06-643/27.02.2014 год. АСД-06-396/11.04.2014 год. 097019 81.28 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1030 ' ч ', 1030 ' ш '
АСД06-1441/17.06.2014 год. АСД-06-639/08.07.2014 год. 000122 476.745 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1050 ' б ', 1050 ' в ', 1050 ' г ', 1050 ' д ', 1050 ' з ', 1050 ' и ', 1050 ' к '
АСД09-4175/07.12.2016 год. РД-10-19/07.02.2017 год. 090012 33 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1049 ' у ', 1049 ' ф '
АСД-06-4862/09.11.2017 год. РД-10-29/19.02.2018 год. 173012 29.244 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1160 ' в ', 1160 ' д ', 1160 ' е ', 1160 ' з '
АСД06-435/22.01.2018 год. РД-10-38/26.02.2018 год. 069004 5 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' о ', 68 ' п '
АСД06-433/22.01.2018 год. РД-10-37/26.02.2018 год. 070021 11 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 69 ' и ', 69 ' к '
АСД-09-1550/20.07.2012 год. РД-10-120/27.08.2012 год. 32915.67.9 304.003 с. Ичера общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 782 ' в ', 782 ' г ', 782 ' д ', 783 ' а ', 783 ' б ', 782 ' 4 ', 783 ' 1 ', 788 ' 1 ', 788 ' а '
АСД-09-1552/20.07.2012 год. РД-10-121/27.08.2012 год. 32915.67.11 304 с. Ичера общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 210 ' г ', 210 ' д ', 782 ' в ', 782 ' д ', 788 ' б ', 789 ' з ', 789 ' и '
АСД-09-2485/09.11.2012 год. РД-10-223/16.11.2012 год. 000216 298.4 с. Вълча поляна общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 411 ' а ', 411 ' б ', 411 ' в ', 411 ' ж ', 411 ' з ', 411 ' и '
АСД-06-489/26.02.2013 год. РД-10-31/01.03.2013 год. 0 ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' '
АСД-06-489/26.03.2013 год. РД-10-31/01.03.2013 год. 000212 442.3 с. Вълча поляна общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 414 ' ж ', 414 ' з ', 414 ' и ', 414 ' к ', 414 ' м ', 415 ' а ', 415 ' б ', 415 ' в ', 415 ' г ', 415 ' 5 ', 416 ' а ', 416 ' б ', 416 ' в '
АСД-06-1212/21.02.2018 год. РД-10-69/22.03.2018 год. 0 ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' '
АСД-06-1212/21.02.2018 год. РД-10-69/22.03.2018 год. 0 ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' '
АСД-06-1212/21.02.2018 год. РД-10-69/22.03.2018 год. 182016 171.264 с. Кортен общ. Нова Загора обл. Сливен ДГС Нова Загора 45 ' д ', 45 ' е ', 45 ' ж ', 45 ' и ', 45 ' к ', 45 ' л ', 45 ' м ', 45 ' н ', 45 ' о ', 46 ' ж ', 46 ' з ', 46 ' и '
АСД-06-1212/21.02.2018 год. РД-10-69/22.03.2018 год. 184009 264.433 с. Кортен общ. Нова Загора обл. Сливен ДГС Нова Загора 167 ' г ', 167 ' д ', 167 ' з '
АСД-06-2142/17.04.2018 год. РД-10-106/10.05.2018 год. 053001 4 с. Изгрев общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 122 ' х '
АСД-06-2142/17.04.2018 год. РД-10-106/10.05.2018 год. 057003 4.5 с. Изгрев общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 121 ' з '
АСД-06-2144/17.04.2018 год. РД-10-105/10.05.2018 год. 110027 3.5 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 1 ' д '
АСД-06-2143/17.04.2018 год. РД-10-104/10.05.2018 год. 063032 18 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 74 ' е ', 74 ' з ', 74 ' и ', 74 ' к '
АСД06-3004/28.05.2018 год. РД-10-155/25.06.2018 год. 29283.400.3 75 с. Жеравна общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 185 ' о ', 185 ' 3 '
АСД-09-2199/20.04.2018 год. РД-10-156/25.06.2018 год. 164005 25 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1067 ' р ', 1067 ' о '
АСД-06-3003/28.05.2018 год. РД-10-165/25.06.2018 год. 163017 5.5 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1066 ' з '
АСД-06-3003/28.05.2018 год. РД-10-165/25.06.2018 год. 163019 1.5 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1066 ' з '
АСД-06-3355/13.06.2018 год. РД-10-166/25.06.2018 год. 163038 6.305 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1066 ' р '
АСД-06-3356/13.06.2018 год. РДГ12-130/27.06.2018 год. 164006 2.75 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1067 ' р '
АСД-06-3366/14.06.2018 год. РДГ12-293/03.07.2018 год. 065011 20 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' з '
АСД06-3496/21.06.2018 год. РД-10-188/03.07.2018 год. 034046 1 с. Крушаре общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 443 ' а ', 443 ' 1 '
АСД06-3495/21.06.2018 год. РД-10-189/03.07.2018 год. 034045 1.302 с. Крушаре общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 443 ' а ', 443 ' 1 '
РДГ12-101/26.06.2018 год. РД-10-212/24.07.2018 год. 028019 2.359 с. Раково общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 154 ' о '
РДГ12-101/26.06.2018 год. РД-10-212/24.07.2018 год. 028020 9.99 с. Раково общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 154 ' о '
АСД-06-2861/18.05.2018 год. РД-10-213/24.07.2018 год. 186002 311.646 с. Вълча поляна общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 403 ' б ', 403 ' в '
АСД-06-2863/18.05.2018 год. РД-10-217/25.07.2018 год. 182001 1411.936 с. Вълча поляна общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 396 ' б ', 398 ' а ', 399 ' а ', 399 ' б ', 399 ' г ', 400 ' в ', 400 ' г ', 400 ' е '
АСД-09-651/28.03.2012 год. РД-10-51/30.03.2012 год. 111046 12 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 7 ' в '
АСД-06-1185/21.05.2013 год. РД-10-109/26.06.2013 год. 087024 27 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1047 ' н '
АСД-06-1186/21.05.2013 год. РД-10-108/26.06.2013 год. 169001 270 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1054 ' г ', 1054 ' г ', 1054 ' д ', 1054 ' д ', 1054 ' е ', 1054 ' е '
АСД-06-1636/10.07.2014 год. АСД-06-767/04.08.2014 год. 087024 27 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1047 ' н ', 1047 ' о '
АСД-06-1637/10.07.2014 год. АСД-06-768/04.08.2014 год. 169001 270 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1054 ' г ', 1054 ' е ', 1054 ' з '
АСД-09-1429/24.11.2011 год. АСД09-1183/18.10.2012 год. 093003 18.499 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 29 ' ч ', 29 ' ш ', 29 ' ц '
АСД-09-2200/15.10.2012 год. АСД09-1171/17.10.2012 год. 088024 22.5 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1001 ' е '
АСд-09-1824/29.08.2012 год. АСД09-1090/29.09.2012 год. 086014 20.5 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1034 ' а ', 1031 ' б '
АСД-09-1285/19.06.2012 год. АСД09-968А/27.08.2012 год. 086012 33.501 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1031 ' а ', 1034 ' а '
АСД-09-665/29.03.2012 год. АСД-09-636/11.06.2012 год. 160017 156 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 65 ' б ', 65 ' в ', 65 ' ж '
АСД-09-1181/06.06.2012 год. АСД-09-624/07.06.2012 год. 175004 22.2 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1170 ' к '
АСД-09-1283/02.11.2011 год. АСД-09-12/05.01.2012 год. 170002 142.4 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1163 ' д '
АСД-09-563/16.03.2012 год. АСД-09-692/02.04.2012 год. 171036 40 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1162 ' р ', 1162 ' к '
АСД-09-2782/11.12.2012 год. РД-10-241/14.12.2012 год. 000616 365.969 с. Камен връх общ. Болярово обл. Ямбол ДГС Елхово 105 ' а ', 105 ' г ', 105 ' е ', 105 ' 6 ', 105 ' 7 ', 105 ' 8 '
АСД-09-2434/07.11.2012 год. РД-10-201/09.11.2012 год. 000615 409.086 с. Камен връх общ. Болярово обл. Ямбол ДГС Елхово 105 ' а ', 105 ' б ', 105 ' е ', 105 ' д ', 106 ' е ', 102 ' р ', 102 ' п ', 104 ' м ', 104 ' н ', 105 ' 1 ', 105 ' 2 ', 105 ' 3 ', 105 ' 5 '
АСД-09-1980/21.09.2012 год. РД-10-156/26.09.2012 год. 000210 346 с. Вълча поляна общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 411 ' а ', 411 ' б ', 411 ' в ', 411 ' з ', 412 ' г ', 412 ' г ', 412 ' е ', 412 ' ж ', 412 ' и ', 412 ' к ', 412 ' к ', 412 ' л '
АСД-09-807/12.04.2012 год. РД-10-64/08.05.2012 год. 204003 324.097 с. Голям Дервент общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 382 ' а ', 382 ' б ', 382 ' в ', 382 ' г ', 382 ' д ', 384 ' а ', 384 ' б '
АСД-09-808/12.04.2012 год. РД-10-63/08.05.2012 год. 204002 222.001 с. Голям Дервент общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 382 ' а '
АСД-09-49/10.01.2012 год. РД-10-14/19.01.2012 год. 200001 453.902 с. Голям Дервент общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 383 ' б ', 383 ' в ', 383 ' г3 ', 383 ' д3 ', 383 ' е3 ', 383 ' ж3 '
АСД-06-2323/07.10.2013 год. РД-10-222/16.12.2013 год. 166017 15 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1058 ' о '
АСД-06-2057/05.09.2013 год. РД-10-202/11.11.2013 год. 093008 12.3 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1029 ' х ', 1029 ' ц '
АСД-06-2233/26.09.2013 год. РД-10-187/21.10.2013 год. 087028 46.055 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1047 ' п '
АСД-06-1984/28.08.2013 год. РД-10-166/27.09.2013 год. 088001 41.008 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1051 ' а '
АСД-06-1983/28.08.2013 год. РД-10-165/27.09.2013 год. 088002 12.5 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1051 ' а '
АСД-06-1983/28.08.2013 год. РД-10-165/27.09.2013 год. 088003 25 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1051 ' а ', 1051 ' б '
АСД-06-1941/23.08.2013 год. РД-10-161/25.09.2013 год. 174001 14.5 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1159 ' и '
АСД-06-1923/21.08.2013 год. РД-10-160/25.09.2013 год. 165008 6.7 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1068 ' з ', 1069 ' о '
АСД-06-1924/21.08.2013 год. РД-10-159/25.09.2013 год. 171045 16 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1162 ' м ', 1162 ' н ', 1162 ' р '
АСД-06-1924/21.08.2013 год. РД-10-159/25.09.2013 год. 173001 6 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1160 ' в ', 1155 ' м '
АСД-06-1896/16.08.2013 год. РД-10-138/09.09.2013 год. 172011 50.5 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1161 ' в ', 1161 ' е '
АСД-06-1896/16.08.2013 год. РД-10-138/09.09.2013 год. 172020 49.8 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1161 ' и '
АСД-06-1841/08.08.2013 год. РД-10-130/21.08.2013 год. 166016 20.5 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1058 ' о '
АСД-06-1768/30.07.2013 год. РД-10-125/07.08.2013 год. 172026 39.9 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1161 ' в ', 1161 ' ж ', 1161 ' з ', 1161 ' и '
АСД-06-1578/04.07.2013 год. РД-10-122/26.07.2013 год. 167024 17.3 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1057 ' е ', 1057 ' ж '
АСД-06-1416/14.06.2013 год. РД-10-121/26.07.2013 год. 014012 32.001 с. Дъбова общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1009 ' и ', 1009 ' з ', 1009 ' 1 ', 1009 ' б '
АСД-06-1417/14.06.2013 год. РД-10-116/16.07.2013 год. 166031 4.037 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1058 ' г '
АСД-06-1417/14.06.2013 год. РД-10-116/16.07.2013 год. 167023 34.6 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1057 ' е ', 1057 ' ж '
АСД-06-1417/14.06.2013 год. РД-10-116/16.07.2013 год. 167026 5 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1057 ' ж ', 1057 ' ж '
АСД-06-1428/17.06.2013 год. РД-10-115/12.07.2013 год. 167021 63.45 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1057 ' а ', 1057 ' а ', 1057 ' г ', 1057 ' г '
АСД-06-1427/17.06.2013 год. РД-10-114/12.07.2013 год. 166024 10 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1075 ' а '
АСД-06-1256/03.06.2013 год. РД-10-106/25.06.2013 год. 163030 32.4 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1066 ' н ', 1066 ' х '
АСД-06-1207/27.05.2013 год. РД-10-105/25.06.2013 год. 165005 27 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1068 ' ж ', 1068 ' ж ', 1068 ' з '
АСД-06-1210/27.05.2013 год. РД-10-104/25.06.2013 год. 086072 6.5 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1031 ' о '
АСД-06-1289/05.06.2013 год. РД-10-103/25.06.2013 год. 171056 39 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1162 ' р ', 1162 ' т '
АСД-06-1338/07.06.2013 год. РД-10-102/25.06.2013 год. 168006 32 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1056 ' е ', 1056 ' ж '
АСД-06-1077/10.05.2013 год. РД-10-100/20.06.2013 год. 163041 9.601 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1066 ' н ', 1066 ' р '
АСД-06-2495/22.10.2013 год. РД-10-213/28.11.2013 год. 055005 25 с. Раздел общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 357 ' щ '
АСД-06-2459/21.10.2013 год. РД-10-196/04.11.2013 год. 184003 433.576 с. Вълча поляна общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 393 ' б ', 393 ' в ', 394 ' а ', 394 ' в '
АСД-06-1751А/26.07.2013 год. РД-10-172/01.10.2013 год. 188001 352.652 с. Вълча поляна общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 394 ' д ', 394 ' е ', 394 ' ж ', 395 ' а ', 395 ' б ', 395 ' г ', 397 ' д ', 395 ' 1 ', 395 ' 2 ', 395 ' 3 '
АСД-06-1751/26.07.2013 год. РД-10-171/01.10.2013 год. 186001 96.089 с. Вълча поляна общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 401 ' п ', 403 ' а ', 401 ' 17 ', 403 ' б '
АСД-06-725/25.03.2013 год. РД-10-47/01.04.2013 год. 183003 370.96 с. Вълча поляна общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 394 ' а ', 394 ' б ', 397 ' а ', 397 ' б ', 394 ' в '
АСД-06-724/25.03.2013 год. РД-10-46/01.04.2013 год. 183002 370.963 с. Вълча поляна общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 394 ' а ', 397 ' а ', 397 ' б ', 394 ' 1 '
АСД-06-491/26.02.2013 год. РД-10-33/01.03.2013 год. 000613 425.913 с. Камен връх общ. Болярово обл. Ямбол ДГС Елхово 93 ' и ', 93 ' г ', 93 ' к ', 93 ' л ', 93 ' м ', 93 ' н ', 93 ' о ', 93 ' р ', 93 ' п ', 93 ' 1 ', 93 ' 2 '
АСД-06-490/26.02.2013 год. РД-10-32/01.03.2013 год. 000614 299.031 с. Камен връх общ. Болярово обл. Ямбол ДГС Елхово 93 ' 3 ', 93 ' 5 ', 93 ' 4 ', 93 ' м ', 93 ' р ', 93 ' с '
АСД-09-113/14.01.2013 год. РД-10-09/22.01.2013 год. 000219 281.689 с. Вълча поляна общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 411 ' г ', 411 ' д ', 411 ' 1 ', 412 ' г ', 412 ' 11 '
АСД-06-1080/13.05.2013 год. РД-10-92/17.06.2013 год. 057013 2 с. Изгрев общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 121 ' к '
АСД-06-1080/13.05.2013 год. РД-10-92/17.06.2013 год. 061003 1.5 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 70 ' р '
АСД-06-1080/13.05.2013 год. РД-10-92/17.06.2013 год. 063015 34 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 73 ' б '
АСД-06-1080/13.05.2013 год. РД-10-92/17.06.2013 год. 063025 15 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 74 ' р ', 74 ' б '
АСД-06-1080/13.05.2013 год. РД-10-92/17.06.2013 год. 071002 2 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 69 ' б1 '
АСД-06-887/11.04.2013 год. РД-10-78/16.05.2013 год. 065036 22.999 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' у1 '
АСД-06-889/11.04.2013 год. РД-10-77/16.05.2013 год. 066001 10.002 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 61 ' а ', 62 ' а '
АСД-06-888/11.04.2013 год. РД-10-67/30.04.2013 год. 065050 105.5 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' н1 ', 68 ' о1 ', 68 ' с1 ', 68 ' т1 ', 68 ' у1 '
АСД-06-621/11.03.2013 год. РД-10-59/10.04.2013 год. 062009 19.999 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 72 ' п ', 72 ' р ', 72 ' у ', 72 ' ф '
АСД-06-620/11.03.2013 год. РД-10-58/10.04.2013 год. 054002 4 с. Изгрев общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 122 ' ц '
АСД-09-538/01.03.2013 год. РД-10-50/04.04.2013 год. 065009 20 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' з '
АСД-06-617/11.03.2013 год. РД-10-39/15.03.2013 год. 065012 10 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' з '
АСД-06-617/11.03.2013 год. РД-10-39/15.03.2013 год. 111003 4 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 7 ' а '
АСД-09-535/01.03.2013 год. РД-10-35/04.03.2013 год. 110009 8.001 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 1 ' ц '
АСД-09-535/01.03.2013 год. РД-10-35/04.03.2013 год. 110022 2 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 1 ' ш '
АСД-09-2815/17.12.2013 год. РД-10-07/16.01.2013 год. 110018 2 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 1 ' б '
АСД-09-2815/17.12.2013 год. РД-10-07/16.01.2013 год. 111033 3 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 7 ' в '
АСД-06-132/15.01.2013 год. РД-10-12/22.01.2013 год. 000015 1.123 с. Зайчари общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 134 ' л '
АСД-06-132/15.01.2013 год. РД-10-12/22.01.2013 год. 068029 17.627 с. Зайчари общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 134 ' л '
АСД-06-132/15.01.2013 год. РД-10-12/22.01.2013 год. 069007 3.75 с. Зайчари общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 133 ' б '
АСД-09-2816/17.12.2012 год. РД-10-06/16.01.2013 год. 106015 3.5 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 126 ' и '
АСД-09-2816/17.12.2012 год. РД-10-06/16.01.2013 год. 110019 1 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 1 ' б '
АСД-09-52/08.01.2013 год. РД-10-19/31.01.2013 год. 087023 85.136 с. Ботево общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 30 ' г ', 30 ' д ', 30 ' 4 '
АСД-09-52/08.01.2013 год. РД-10-19/31.01.2013 год. 088008 27.649 с. Ботево общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 30 ' е ', 30 ' з '
АСД-06-1991/29.08.2013 год. РД-10-145/17.09.2013 год. 046011 35 с. Коневец общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 76 ' б '
АСД-06-1450/19.06.2013 год. РД-10-117/18.07.2013 год. 32915.67.1 500 с. Ичера общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 785 ' б ', 785 ' в ', 785 ' 4 ', 786 ' в ', 786 ' г ', 786 ' 3 ', 786 ' 4 '
АСД-06-924/15.04.2013 год. АСД-06-671/25.06.2013 год. 085001 59.493 с. Стрелци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1027 ' б ', 0 ' 0 '
АСД-06-2681/08.11.2013 год. РД-10-208/20.11.2013 год. 106005 10 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 126 ' е1 '
АСД-06-2681/08.11.2013 год. РД-10-208/20.11.2013 год. 110035 9 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 1 ' д '
АСД-06-2232/26.09.2013 год. РД-10-183/18.10.2013 год. 061004 15 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 70 ' р '
АСД-06-2232/26.09.2013 год. РД-10-183/18.10.2013 год. 063022 31 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 74 ' р '
АСД-06-2210/25.09.2013 год. РД-10-181/16.10.2013 год. 009011 25.001 с. Средорек общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 69 ' х ', 69 ' ф '
АСД-06-1786/01.08.2013 год. РД-10-137/09.09.2013 год. 106019 15.5 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 126 ' и ', 126 ' к ', 126 ' е1 '
АСД-06-1786/01.08.2013 год. РД-10-137/09.09.2013 год. 109001 15.5 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 128 ' у '
АСД-06-1938/22.08.2013 год. РД-10-136/09.09.2013 год. 000064 18.4 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 67 ' а ', 67 ' б '
АСД-06-1938/22.08.2013 год. РД-10-136/09.09.2013 год. 065041 2 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' у1 '
АСД-06-1938/22.08.2013 год. РД-10-136/09.09.2013 год. 065060 15 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' у1 ', 68 ' ш1 '
АСД-06-1938/22.08.2013 год. РД-10-136/09.09.2013 год. 069010 1 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' ф '
АСД-06-1938/22.08.2013 год. РД-10-136/09.09.2013 год. 069011 14 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' ф '
АСД-06-1518/27.06.2013 год. РД-10-111/28.06.2013 год. 063005 5 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 73 ' а '
АСД-06-1213/28.05.2013 год. РД-10-107/25.06.2013 год. 068022 45 с. Зайчари общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 134 ' з ', 134 ' и '
АСД-06-1213/28.05.2013 год. РД-10-107/25.06.2013 год. 068023 12 с. Зайчари общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 134 ' к '
АСД-06-1213/28.05.2013 год. РД-10-107/25.06.2013 год. 068025 1.5 с. Зайчари общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 134 ' к '
АСД-06-1204/27.05.2013 год. РД-10-96/18.06.2013 год. 063013 12 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 73 ' б ', 73 ' в '
АСД-06-776/28.03.2013 год. РД-10-95/18.06.2013 год. 063011 12 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 73 ' б '
АСД-06-624/11.03.2013 год. РД-10-94/18.06.2013 год. 064004 13 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 71 ' с ', 71 ' т '
АСД-06-601/08.03.2013 год. РД-10-93/18.06.2013 год. 063007 11.5 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 73 ' з '
АСД-06-601/08.03.2013 год. РД-10-93/18.06.2013 год. 063008 9.996 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 73 ' а ', 73 ' з '
АСД-06-601/08.03.2013 год. РД-10-93/18.06.2013 год. 065023 7.503 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 68 ' з1 ', 68 ' ж1 '
АСД-06-601/08.03.2013 год. РД-10-93/18.06.2013 год. 070011 7 с. Божевци общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 69 ' е ', 69 ' ж '
АСД-06-2974/16.12.2014 год. РД-10-32/27.02.2015 год. 027008 27.53 с. Ханово общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 92 ' а '
АСД-06-2974/16.12.2014 год. РД-10-32/27.02.2015 год. 027071 1.778 с. Ханово общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 92 ' ю '
АСД-06-2974/16.12.2014 год. РД-10-32/27.02.2015 год. 027076 1.777 с. Ханово общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 92 ' ю '
АСД-06-2974/16.12.2014 год. РД-10-32/27.02.2015 год. 027083 7.11 с. Ханово общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 92 ' ю '
АСД-06-2974/16.12.2014 год. РД-10-32/27.02.2015 год. 029032 10 с. Ханово общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 89 ' 2 ', 89 ' 6 ', 89 ' о '
АСД-06-56/07.01.2015 год. РД-10-33/27.02.2015 год. 026001 110 с. Ханово общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа
АСД-06-56/07.01.2015 год. РД-10-33/27.02.2015 год. 026017 4.103 с. Ханово общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа
АСД-06-56/07.01.2015 год. РД-10-33/27.02.2015 год. 026021 1.821 с. Ханово общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа
АСД-06-56/07.01.2015 год. РД-10-33/27.02.2015 год. 026022 2 с. Ханово общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа
АСД-06-56/07.01.2015 год. РД-10-33/27.02.2015 год. 026059 19.29 с. Ханово общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа
АСД-06-56/07.01.2015 год. РД-10-33/27.02.2015 год. 026060 19.253 с. Ханово общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа
АСД-06-56/07.01.2015 год. РД-10-33/27.02.2015 год. 026061 159.765 с. Ханово общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа
АСД-06-56/07.01.2015 год. РД-10-33/27.02.2015 год. 026062 232.235 с. Ханово общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа
АСД-06-56/07.01.2015 год. РД-10-33/27.02.2015 год. 026066 28.57 с. Ханово общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа
АСД-06-56/07.01.2015 год. РД-10-33/27.02.2015 год. 027029 2.66 с. Ханово общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа
АСД-06-56/07.01.2015 год. РД-10-33/27.02.2015 год. 027042 10.67 с. Ханово общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа
АСД-06-56/07.01.2015 год. РД-10-33/27.02.2015 год. 027045 4.8 с. Ханово общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа
АСД-06-56/07.01.2015 год. РД-10-33/27.02.2015 год. 027049 35.759 с. Ханово общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа
АСД-06-56/07.01.2015 год. РД-10-33/27.02.2015 год. 027050 15 с. Ханово общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа
АСД-06-56/07.01.2015 год. РД-10-33/27.02.2015 год. 027053 79.339 с. Ханово общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа
АСД-06-56/07.01.2015 год. РД-10-33/27.02.2015 год. 027059 4.6 с. Ханово общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа
АСД-06-56/07.01.2015 год. РД-10-33/27.02.2015 год. 027060 3.4 с. Ханово общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа
АСД-06-56/07.01.2015 год. РД-10-33/27.02.2015 год. 027072 1.778 с. Ханово общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа
АСД-06-56/07.01.2015 год. РД-10-33/27.02.2015 год. 027085 7.036 с. Ханово общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа
АСД-06-56/07.01.2015 год. РД-10-33/27.02.2015 год. 029057 20.4 с. Ханово общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа
АСД-06-56/07.01.2015 год. РД-10-33/27.02.2015 год. 051044 100 с. Тенево общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа
АСД-06-56/07.01.2015 год. РД-10-33/27.02.2015 год. 051047 6 с. Тенево общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа
АСД-06-56/07.01.2015 год. РД-10-33/27.02.2015 год. 87374.75.1 89.967 гр. Ямбол общ. Ямбол обл. Ямбол ДГС Тунджа
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105001 0.153 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105002 0.293 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105003 0.126 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105004 0.09 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105005 3.061 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105006 0.076 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105007 2.595 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105008 0.095 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105009 0.099 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105010 0.099 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105011 0.099 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105012 0.099 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105013 0.099 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105014 0.81 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105015 1.06 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105016 1.203 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105017 16.601 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 19 ' л ', 23 ' ж '
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105018 0.474 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105019 21.833 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 19 ' к ', 23 ' и '
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105020 7.622 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 19 ' и ', 23 ' з '
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105028 21.303 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 23 ' ж '
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105029 1.182 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105030 2.398 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 19 ' л '
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105031 0.35 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105037 0.054 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105038 0.13 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105039 0.085 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105040 0.261 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105041 0.021 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105042 0.312 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105043 0.112 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 105044 0.235 с. Пчела общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 184001 0.914 с. Малък манастир общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 184002 1.461 с. Малък манастир общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 184003 0.709 с. Малък манастир общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 184004 5.046 с. Малък манастир общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 184005 1.914 с. Малък манастир общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 184006 0.099 с. Малък манастир общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 184007 0.024 с. Малък манастир общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 184008 0.099 с. Малък манастир общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 184009 0.144 с. Малък манастир общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 184010 0.103 с. Малък манастир общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 184011 0.372 с. Малък манастир общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 184013 0.506 с. Малък манастир общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 184014 1.189 с. Малък манастир общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 184015 0.109 с. Малък манастир общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 184016 0.25 с. Малък манастир общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 184017 0.559 с. Малък манастир общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 184018 0.393 с. Малък манастир общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 184019 0.161 с. Малък манастир общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-06-3021/18.08.2016 год. РД-10-160/28.09.2016 год. 184023 1.033 с. Малък манастир общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово
АСД-09-1131/24.03.2016 год. РД-10-113/24.06.2016 год. 100008 8 с. Сотиря общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 432 ' и '
АСД-09-1131/24.03.2016 год. РД-10-113/24.06.2016 год. 100015 8 с. Сотиря общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 432 ' з '
РД-10-63/06.02.2014 год. РД-10-63/13.03.2014 год. 000720 104.006 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1159 ' л '
АСД-09-1060/18.03.2016 год. АСД-09-342/22.03.2016 год. 000720 104.006 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1159 ' л '
РДГ-12-850/30.07.2018 год. РДГ12-1049/10.08.2018 год. 163032 27.47 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1066 ' к '
РД-12-971/06.08.2018 год. РД-10-245/27.08.2018 год. 05952.90.554 24.873 с. Бояджик общ. Тунджа обл. Ямбол ДГС Тунджа 2 ' в '
АСД-06-2862/18.05.2018 год. РД-10-248/29.08.2018 год. 187001 1243.326 с. Вълча поляна общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 395 ' а ', 395 ' г ', 396 ' г ', 396 ' д ', 396 ' е ', 396 ' ж ', 397 ' д ', 397 ' е '
АСД-06-1351/24.04.2017 год. АСД-09-706/27.06.2017 год. 32915.67.9 80 с. Ичера общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 782 ' г '
АСД-06-1352/24.04.2017 год. АСД-06-707/27.06.2017 год. 32915.67.11 0 с. Ичера общ. Сливен обл. Сливен ДГС Сливен 788 ' а '
РДГ12-1285/24.08.2018 год. РД-10-276/02.10.2018 год. 168002 194 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1056 ' б ', 1056 ' в ', 1056 ' п '
РДГ12-1279/24.08.2018 год. РД-10-274/02.10.2018 год. 086091 11 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1035 ' б '
РДГ12-1279/24.08.2018 год. РД-10-274/02.10.2018 год. 097021 3.999 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1030 ' ч '
РДГ12-1278/24.08.2018 год. РД-10-275/02.10.2018 год. 003004 20.001 с. Средорек общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 123 ' л '
РДГ12-1278/24.08.2018 год. РД-10-275/02.10.2018 год. 057006 5 с. Средорек общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 121 ' з ', 121 ' к '
РДГ12-1390/30.08.2018 год. РД-10-278/04.10.2018 год. 106019 17.8 с. Изгрев общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 42 ' з '
РДГ12-1651/14.09.2018 год. РДГ12-280/05.10.2018 год. 161046 30.363 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1063 ' б '
РДГ12-1592/12.09.2018 год. РДГ12-2191/09.10.2018 год. 109001 15.5 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 128 ' у '
РДГ12-2050/04.10.2018 год. РД-10-289/11.10.2018 год. 163007 16.3 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1066 ' г ', 1066 ' е '
РДГ12-1769/20.09.2018 год. РД-10-291/12.10.2018 год. 175001 32 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1170 ' е ', 1170 ' к '
РДГ12-1843/25.09.2018 год. РД-10-292/15.10.2018 год. 068013 9 с. Зайчари общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 134 ' в '
РДГ12-1774/20.09.2018 год. РД-10-297/17.10.2018 год. 111023 7 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 7 ' в '
РДГ12-1772/20.09.2018 год. РД-10-296/17.10.2018 год. 109012 2.5 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 128 ' у '
РДГ12-1773/20.09.2018 год. РД-10-295/17.10.2018 год. 118002 39 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 43 ' а '
РДГ12-1771/20.09.2018 год. РД-10-298/19.10.2018 год. 107006 12 с. Стара река общ. Сливен обл. Сливен ДГС Стара река 127 ' б '
РДГ12-2509/22.10.2018 год. РД-10-305/30.10.2018 год. 175003 21.6 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1170 ' к ', 1170 ' ц ', 1170 ' ш '
РДГ12-2303/12.10.2018 год. РД-10-310/30.10.2018 год. 106063 24.1 с. Изгрев общ. Елхово обл. Ямбол ДГС Елхово 42 ' ж ', 42 ' з ', 42 ' и '
РДГ12-2437/18.10.2018 год. РД-10-307/30.10.2018 год. 163031 11.8 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1066 ' к ', 1066 ' л '
РДГ12-2436/18.10.2018 год. РД-10-308/30.10.2018 год. 161020 57 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1064 ' г '
РДГ12-2436/18.10.2018 год. РД-10-308/30.10.2018 год. 163001 53 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1066 ' б ', 1066 ' г '
РДГ12-2485/19.10.2018 год. РД-10-306/30.10.2018 год. 086024 4 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1035 ' а ', 1035 ' б '
РДГ12-2483/19.10.2018 год. РД-10-309/30.10.2018 год. 086025 6 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1035 ' б '
РДГ12-2486/19.10.2018 год. РД-10-311/30.10.2018 год. 086026 6.001 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1035 ' б '
РДГ12-1449/03.09.2018 год. РД-10-324/19.11.2018 год. 086044 12.2 с. Боринци общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1031 ' е ', 1034 ' з ', 1034 ' и '
РДГ12-2510/22.10.2018 год. РД-10-327/21.11.2018 год. 166003 22 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1058 ' д '
РДГ12-2660/30.10.2018 год. РД-10-332/30.11.2018 год. 0 ' ', ' ', ' ', ' '
РДГ12-2660/30.10.2018 год. РД-10-332/30.11.2018 год. 164003 52 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1067 ' л ', 1067 ' н '
РДГ12-2660/30.10.2018 год. РД-10-332/30.11.2018 год. 173007 46 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен ДГС Котел 1160 ' в ', 1160 ' д '