одобрен

Регистър на категоризираните туристически обекти на територията на община Костенец - 2017 г.

Уникален идентификатор:  01c64400-3c04-4bc3-a583-6ebb4f52be91

Описание:

Регистър на категоризираните туристически обекти на територията на община Костенец - 2017 г.

Регистър на категоризираните туристически обекти на територията на община Костенец - 2017 г.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-07 08:35:55
  • Създаден от: kostenetz
  • Последна промяна: 2018-11-30 11:14:41
  • Последно променил: migrate_data

РЕГИСТЪР НА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ -2017 г.

№ ПО РЕД № НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ВИД НА ОБЕКТА НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА КАТЕГОРИЯ НА ОБЕКТА КАПАЦИТЕТ НА ОБЕКТА СОБСТВЕНИК/СОБСТВЕНИЦИ НА ОБЕКТА. ЛИЦЕ, ИЗВЪРШВАЩО ДЕЙНОСТ В ОБЕКТА СРОК НА ВАЛИДНОСТ ВХОДЯЩ НОМЕР ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА :
ФИРМА , ИМЕ И СЕДАЛИЩЕ БУЛСТАТ/ ЕГН НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ БУЛСТАТ КАТЕГОРИЯ / НОМЕР И ДАТА ОТКАЗ / НОМЕР И ДАТА ПОНИЖАВАНЕ ПРЕКРАТЯВАНЕ ТАКСИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 90 Кафе-аперитив Кафе-аперитив гр. Костенец, ул. " Ал. Стамболийски" № 27 Две звезди 30 места Румен М.Христов и Елка Л. Христова ЕТ"Елаз- Елка Лазарова" 832073612 5 - години до 08.03.2022 г. 92-Е-347 / 23.12.2016 г. РД-04-153 / 08.03.2017 г. 0000048769 / 23.12.2016 г.- 125 лв.
2 89 Фастфууд Фастфууд гр. Костенец, ул. " Китка " № 2а № 27 Една звезда 28 места Надежда Долдурова " Жоро и Ко" ЕООД Георги Л. Радев 204335877 5 - години до 08.03.2022 г. 92-Ж-3 / 30.12.2016 г. РД-04-154 / 08.03.2017 г. 0000048785 / 27.12.2016 Г. - 150 лв. - промяна в обст.
3 91 Семеен хотел Семеен хотел " Диани " гр. Костенец , ул " Иван Вазов " № 3 Една звезда 6 стаи ЕТ " Диани- Продан" Борислав Проданов 122018824 ЕТ"Диани - Продан" Борислав Д. Проданов 122018824 5- години до 24.03.2022 г. 92-Е-14 / 11.01.2017 г. РД-04-195 / 24.03.2017 г.
4 92 Кафе-сладкарница Кафе-сладкарница " Олимп " гр. Костенец , ж.к. " Олимпиада " бл. 11 - партер Една звезда 25 места Митко Митков Грозданов " Денди Ди 1 "ЕООД Борислад Димитров Петров 204146241 5- години до 27.03.2022 г. 92-Д-10 / 20.01.2017 г. РД-04-201 / 27.03.2017 г. 963В10017220T05V от 20.01.2017 г.- 125 лв. и 09.06.2017 г.- 125.00 лв
5 93 Кафе-аперитив Кафе-аперитив гр.Костенец , ул. " Боровец " № 2 Б Една звезда 20 места " Шанс 75-80 " ООД 131569082 " Иванови 81-84 " ООД- Цветелина Ст. Иванова и Валентина Ив. Йонова 204478633 5- години до 18.05.2022 г. 92-И-30 / 16.03.2017 г. РД-04-287 / 18.05.2017 г. 0000049634 / 16.03.2017 г. - 150 лв. -окончателна
6 94 Къща за гости Къща за гости " Бялата къща " с. Пчелин , к.к. Пчелински бани , ул. " Рила " № 56 Една звезда 3- стаи Елена К. Радева и Георги Л. Радев " Пчелински извор-2017 " ООД, Юлиян Кирилов 204522955 5-години до 29.06.2022 г. 92-П-41 / 25.04.2017 г. РД-04-368 / 29.06.2017 г.
7 95 Къща за гости Къща за гости " Малина " с. Пчелин , к.к. Пчелински бани , ул. " Рила " № 56 Една звезда 4- стаи Йорданка Юл. Кирилова и Албена Юл. Кирилова - Борисова " Пчелински извор-2017 " ООД, Юлиян Кирилов 204522955 5- години до 29.06.2022 г. 92-П-40 / 25.04.2017 г. РД-04-370 / 29.06.2017 г.
8 96 Къща за гости Къща за гости " ИВКОМ " с. Пчелин , к.к. Пчелински бани , ул. " Рила " № 56 Една звезда 3- стаи " ИВКОМ - 63" ЕООД 131169227 " Пчелински извор-2017 " ООД, Юлиян Кирилов 204522955 5- години до 29.06.2022 г. 92-П-45 / 11.05.2017 г. РД-04-369 / 29.06.2017 г.