одобрен

Регистър на даренията за 2018 г.

Уникален идентификатор:  01e93622-2a94-4033-a38e-c67ce0335ac9

Описание:

Регистър на даренията-2018 г.

списък

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2018-08-10 16:39:57
  • Създаден от: blaga_valcheva
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:06:53
  • Последно променил: migrate_data
Страница 1 от 2


РЕГИСТЪР
НА ПОЛУЧЕНИТЕ ДАРЕНИЯ В ОБЩИНА МИРКОВО ПРЕЗ 201 8 г.
ПО
РЕД
ДАТА НА
ПОЛУЧАВАНЕ ДАРИТЕЛ ДАРЕН ВИД НА
ДАРЕНИЕТО
СТОЙНОСТ
В ЛЕВА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
ДАРЕНИЕТО/ ВОЛЯ НА
ДАРИТЕЛЯ
1 2 3 4 5 6 7
1. 23 .03.201 8 „Елаците -Мед“ АД Община Мирково Парични средства 2 500,00 Провеждане на
традиционен карнавал
по случай „Сирни
заговезни“
2. 03.05.2018 „Елаците -Мед“ АД Община Мирково Парични средства 8 000,00 Девети фестивал на
детското творчество „С
поглед към бъдещето“
и музикална програма
за традиционен събор
на с. Мирково
3. 11.05.2018 Иван Велин Община Мирково Парични средства 500,00 Традиционен събор на
с. Мирково
4. 11.06.2018 „Елаците -Мед“ АД Община Мирково Извършване на
СМР
- Извършени СМР на
общински път и улици в
с. Мирково на стойност
150 066,92 лева с ДДС
5. 28.06.2018 „Аурубис България“
АД
Община Мирково Парични средства 500,00 Празник на с. Смолско
6. 06.07.2018 „Елаците -Мед“ АД Община Мирково Скални материали
/фракция/
910,70 Отстраняване на щети
от проливни дъждове в

Страница 2 от 2

кметство Буново
7. 11.07.2018 „Дънди Прешъс
Металс Челопеч“ ЕАД
Община Мирково Парични средства 300,00 Празник на с. Смолско
8. 11.07.2018 „Дънди Прешъс
Металс Челопеч“ ЕАД
Община Мирково Парични средства 1 000,00 Традиционен събор на
с. Мирково и IX –ти
фестивал на детското
творчество
9. 17.09.2018 „Елаците -Мед“ АД Община Мирково Парични средства 50 000,00 Ремонт на покрив на
бившето училище в
с. Буново
10. 18.10.2018 „Елаците -Мед“ АД Община Мирково Парични средства 1 000,00 Осигуряване на
транспорт по маршрут
Мирково – Сандански -
Мелник –Мирково
11. 05.11.2018 „ИТР Сървиз“ ЕООД Община Мирково 1. Лаптоп: Lenovo
B560,
SN :WB0140196
2. Компютърна
конфигурация
3. Lenovo
ThinkCenter M90,
SN : S4MXE59
45 9,00 Предоставяне за
безвъзмездно ползване
на ОД МВР -София

12. 20.11.2018 „Елаците -Мед“ АД Община Мирково Парични средства 1 500,00 Коледна украса