одобрен

Списък на центровете за подкрепа за личностно развитие в област Плевен за учебната 2018/2019 година

Уникален идентификатор:  01ef00a7-42fd-41af-b204-72ed182de72d

образование ЦПЛР

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-30 23:33:48
  • Създаден от: margarita_mihaylova
  • Последна промяна: 2019-03-30 23:33:48

Община

Населено място

Име на институцията

Вид на институцията

Вид на институцията - детайлен

Вид на институцията според начина на финансиране

Институцията се финансира от:

Адрес

Електронна поща

Плевен Плевен ЦСОП "П. Р. Славейков" център за подкрепа за личностно развитие център за специална образователна подкрепа Държавно Министерство на образованието и науката ж.к."Сторгозия", ПК 523 slaveikov_pl@abv.bg
Плевен Плевен ЦПЛР-ЦУТНТ център за подкрепа за личностно развитие център за подкрепа за личностно развитие Общинско община Дойран ,№79, ет.2 cutnt_pln@abv.bg
Плевен Плевен Център за работа с деца център за подкрепа за личностно развитие център за подкрепа за личностно развитие Общинско община ул.Дойран №79 crd_pleven@abv.bg
Плевен Плевен ОСО център за подкрепа за личностно развитие ученическо общежитие Общинско община Плевен oso_pleven@abv.bg
Плевен Плевен УСШ център за подкрепа за личностно развитие център за подкрепа за личностно развитие Общинско община ж.к. Сторгозия us6_pleven@abv.bg
Плевен Плевен Регионален център център за подкрепа за личностно развитие регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование Държавно Министерство на образованието и науката ул."Георги Кочев " № 66 resource_centre.pl@abv.bg
Долни Дъбник Долни Дъбник ЦСОП "Леда Милева" център за подкрепа за личностно развитие център за специална образователна подкрепа Държавно Министерство на образованието и науката ул."Христо Янчев"151 puiakdd@abv.bg
Белене Белене ЦПЛР - ОДК център за подкрепа за личностно развитие център за подкрепа за личностно развитие Общинско община ул."България" №50 d_spiridonowa@abv.bg
Никопол Никопол ЦПЛР ОДК гр.Никопол център за подкрепа за личностно развитие център за подкрепа за личностно развитие Общинско община ул. "В.Левски" 26 cplr_odk_nikopol@abv.bg