одобрен

Регистър на държавната собственост на територята на област Хасково

Уникален идентификатор:  025a3942-9064-409a-bfca-ee295b688285

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-04-27 16:23:26
  • Създаден от: miroslav_matev
  • Последна промяна: 2018-10-31 11:03:12
  • Последно променил: migrate_data

Номер и дата на съставяне на акта за държавна собственост

Номер на преписката (досие)

Характер на собствеността

Местонахождение на имота

Вид и описание на имота

Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта

Предоставени права за управление

Актове,по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде държавна собственост

Номер и дата на акта/актовете за поправка

Заповед за отписване на акта за държавна собственост

Забележки

№ 5147 / 04.01.2005 6420 - 0045 Частна Хасково / Димитровград / с.Горски извор / Адрес: м-ст "Кокарджа кв. УПИ: Прилежащ терен - 4,719 дка ...(...) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ Заповед № ДС-13-137 / Дата:25.7.2005 г. - изцяло отписан
№ 5148 / 05.01.2005 6454- 0043 Частна Хасково / Харманли / с.Преславец / Адрес: местност " Чанлъка " кв. УПИ: Прилежащ терен - 3.892 дка ...(...) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ Заповед № ДС-13-119 / Дата:29.6.2005 г. - изцяло отписан
№ 5160 / 01.02.2005 6551 - 0003 Частна Хасково / Любимец / с.Йерусалимово / Адрес: Стопански двор кв. УПИ: Прилежащ терен - 0.781 дка ...(...) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ Заповед № ДС-13-158 / Дата:09.9.2005 г. - изцяло отписан
№ 5162 / 01.02.2005 6311 - 0015 Частна Хасково / Хасково / с.Стамболийски / Адрес: м-ст "Къра" кв. УПИ: Прилежащ терен - 3,289 дка ...(...) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ Заповед № ДС-13-118 / Дата:24.6.2005 г. - изцяло отписан
№ 5166 / 03.02.2005 6570 - 0085 Частна Хасково / Ивайловград / гр.Ивайловград / Адрес: гр. Ивайловград кв. УПИ: Прилежащ терен - 1,302 дка ...(...) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ Заповед № ДС-13-122 / Дата:05.7.2005 г. - изцяло отписан
№ 5172 / 24.02.2005 6300 - 0617 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: м-ст "Балакли" кв. УПИ: Прилежащ терен - 0,714 дка ...(...) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ Заповед № ДС-13-099 / Дата:02.6.2005 г. - изцяло отписан
№ 5173 / 02.03.2005 6570 - 0086 Частна Хасково / Ивайловград / гр.Ивайловград / Адрес: кв. УПИ: Прилежащ терен - 1,552 дка ...(...) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ Заповед № ДС-13-164 / Дата:28.9.2005 г. - изцяло отписан
№ 5735 / 15.05.2007 6560 - 0073 Частна Хасково / Тополовград / гр.Тополовград / Адрес: жк "Сакар", бл. 3, вх. А кв. 95 УПИ: Апартамент № 35, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения със застроена площ 83,54 кв. м, с прилежащо избено помещение №5 с полезна площ 6,50 кв.м, ведно с 4,736% ид.ч. от общите части на сградата, находящ се на трети етаж, вход А в 5-етажен жилищен блок, ЕПЖС, постр. през 1990 г. 4919.2(четири хиляди деветстотин и де) Правно основание:МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЛИЦИЯ " ХАСКОВО
№ 5736 / 05.06.2007 6560 - 0074 Частна Хасково / Тополовград / гр.Тополовград / Адрес: ул."Иван Вазов" кв. 75 УПИ: I-854 Четвърти етаж от четириетажна административна сграда-МК, със застр. площ 516 кв.м, етажа построен през 1996г.,ведно с 57,32% ид. части от 228,82 кв.м общи части, както и толкова ид. части от правото на строеж на сградата 72036.1(седемдесет и две хиляди и трид) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА - АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
№ 5737 / 05.06.2007 6410 - 0131 Частна Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: местност"Чобан баир" кв. УПИ: Земя-674 кв.м 1186.2(хиляда сто осемдесет и шест ле) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 5738 / 05.06.2007 6410 - 0132 Частна Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: местност"Чобан баир" кв. УПИ: Земя-962 кв.м 1693.1(хиляда шестстотин деветдесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 5739 / 05.06.2007 6410 - 0133 Частна Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: местност"Чобан баир" кв. УПИ: Земя-753 кв.м 1325(хиляда триста двадесет и пет л) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 5740 / 05.06.2007 6430 - 0032 Частна Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: кв. 87 УПИ: IX Прилежащ терен-1730 кв.м 5267.8(пет хиляди двеста шестдесет и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 5741 / 05.06.2007 6430 - 0033 Частна Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: кв. 87 УПИ: XV Прилежащ терен-870 кв.м 2649.2(две хиляди шестстотин четириде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 5742 / 07.06.2007 6300 - 0637 Публична Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: местност"Казан топра" кв. УПИ: Земя-72729/седемдесет и две хиляди седемстотин двадесет и девет/ кв.м; / 1.Ученическо общежитие-застр. площ 723 кв.м, на 5 ет., МК, постр. през 1972 г.; / 2.Гараж/ССМ/-застр. площ 787 кв.м, 1 ет., МК, постр. през 1970 г.; / 3.Учебни кабинети-застр. площ 735 кв.м, 1 ет., МК, постр. през 1970 г.; / 4.Склад/твърдо гориво/-застр. площ 14 кв.м, 1 ет., ПМ, постр. през 1975 г.; / 2.7269e+006(два милиона седемстотин двадес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО- ХАСКОВО
№ 5743 / 15.06.2007 6410 - 0134 Частна Хасково / Димитровград / с.Крепост / Адрес: кв. 79 УПИ: ІХ Прилежащ терен - 2850 кв.м 6595(шест хиляди петстотин деветдес)
№ 5744 / 15.06.2007 6494 - 0036 Частна Хасково / Симеоновград / с.Константиново / Адрес: м-ст "Дълбокото дере" кв. УПИ: Прилежащ терен - 3354 кв.м 21.1(двадесет и един лева и десет с)
№ 5745 / 15.06.2007 6494 - 0037 Частна Хасково / Симеоновград / с.Константиново / Адрес: м-ст "Дълбокото дере" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1328 кв.м 9.2(девет лева и двадесет стотинки)
№ 5746 / 15.06.2007 6494 - 0038 Частна Хасково / Симеоновград / с.Константиново / Адрес: м-ст "Дълбокото дере" кв. УПИ: Прилежащ терен - 3285 кв.м 22.7(двадесет и два лева и седемдес)
№ 5747 / 15.06.2007 6494 - 0039 Частна Хасково / Симеоновград / с.Константиново / Адрес: м-ст "Дълбокото дере" кв. УПИ: Прилежащ терен - 3681 кв.м 23.2(двадесет и три лева и двадесет)
№ 5748 / 15.06.2007 6494 - 0040 Частна Хасково / Симеоновград / с.Константиново / Адрес: м-ст "Дълбокото дере" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1781 кв.м 12.3(дванадесет лева и тридесет сто)
№ 5749 / 15.06.2007 6494 - 0041 Частна Хасково / Симеоновград / с.Константиново / Адрес: м-ст "Дълбокото дере" кв. УПИ: Прилежащ терен - 2839 кв.м 17.9(седемнадесет лева и деветдесет)
№ 5750 / 15.06.2007 6494 - 0042 Частна Хасково / Симеоновград / с.Константиново / Адрес: м-ст "Дълбокото дере" кв. УПИ: Прилежащ терен - 2779 кв. м 17.5(седемнадесет лева и петдесет с)
№ 5751 / 15.06.2007 6494 - 0043 Частна Хасково / Симеоновград / с.Константиново / Адрес: м-ст "Дълбокото дере" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1500 кв.м 10.4(десет лева и четиридесет стоти)
№ 5752 / 19.06.2007 6560 - 0075 Частна Хасково / Тополовград / гр.Тополовград / Адрес: м-ст "Кърда чешма" отд./подотд. 211/3 - дворно място и 211/б - иглолистна гора кв. УПИ: Земя от горски фонд - 6624 кв. м, представляваща 6407 кв. м дворно място и 217 кв.м иглолистна гора 278.2(двеста седемдесет и осем лева )
№ 5753 / 19.06.2007 6550 - 0226 Частна Хасково / Свиленград / гр.Свиленград / Адрес: кв. "Кап. Петко Войвода" кв. 7 УПИ: І Земя - 5890 кв. м - за паркинг 39863.5(тридесет и девет хиляди осемст) Правно основание:АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" - МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
№ 5754 / 19.06.2007 6430 - 0034 Публична Хасково / Димитровград / гр.Меричлери / Адрес: ж.п. - ареал кв. 88 УПИ: ІІ Земя - 41 900 кв.м, представляваща жп - ареал 121510(сто двадесе и една хиляди петс) Правно основание:НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ " ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА " - ПЕПЖИ - СТАРА ЗАГОРА
№ 5755 / 19.06.2007 6371 - 0013 Частна Хасково / Хасково / с.Козлец / Адрес: кв. 10 УПИ: XXIV-153 Прилежащ терен-6331/шест хиляди триста тридесет и един/кв.м 9319.2(девет хиляди триста и деветнад) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 5756 / 19.06.2007 6369 - 0009 Частна Хасково / Хасково / с.Тракиец / Адрес: местност"Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен-2644/две хиляди шестстотин четиридесет и четири/кв.м 1776.8(хиляда седемстотин седемдесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 5757 / 19.06.2007 6521 - 0006 Частна Хасково / Свиленград / с.Мезек / Адрес: кв. УПИ: Прилежащ терен-27615 кв.м 2493.6(две хиляди четиристотин деветд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 5758 / 19.06.2007 6387 - 0023 Частна Хасково / Хасково / с.Криво поле / Адрес: кв. 85 УПИ: II Прилежащ терен-1408/хиляда четиристотин и осем/кв.м 1802.2(хиляда осемстотин и два и двад) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 5759 / 21.06.2007 6364 - 0006 Частна Хасково / Хасково / с.Николово / Адрес: местност"Пуллука" кв. УПИ: Земя-2400/две хиляди и четиристотин/кв.м 2298.2(две хиляди двеста деветдесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 5760 / 21.06.2007 6462 - 0004 Частна Хасково / Харманли / с.Черепово / Адрес: местност"Каменака" кв. УПИ: Прилежащ терен-2220 кв.м 2787.8(две хиляди седемстотин осемдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 5761 / 21.06.2007 6565 - 0007 Частна Хасково / Тополовград / с.Срем / Адрес: местност"Сремски кър" кв. УПИ: Прилежащ терен-161 кв.м 154.2(сто петдесет и четири лева и д) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 5762 / 21.06.2007 6352 - 0014 Частна Хасково / Минерални бани / с.Сусам / Адрес: местност"Бърчината" кв. УПИ: Прилежащ терен-4437/четири хиляди четиристотин тридесет и седем/кв.м 3760.39(три хиляди седемстотин и шестд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 5763 / 21.06.2007 6490 - 0096 Частна Хасково / Симеоновград / гр.Симеоновград / Адрес: местност"Горен белан" кв. УПИ: Прилежащ терен-2864 кв.м 18.9(осемнадесет лева и деветдесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 5764 / 21.06.2007 6490 - 0097 Частна Хасково / Симеоновград / гр.Симеоновград / Адрес: м-ст " Горен Белан" кв. УПИ: Прилежащ терен - 2758 кв.м 18(осемнадесет лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 5765 / 21.06.2007 6490 - 0098 Частна Хасково / Симеоновград / гр.Симеоновград / Адрес: м-ст "Горен Белан" кв. УПИ: Прилежащ терен - 2651 кв.м 17(седемнадесет лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 5766 / 21.06.2007 6371 - 0014 Частна Хасково / Хасково / с.Козлец / Адрес: кв. 10 УПИ: ХХ-155 Прилежащ терен - 2411 (две хиляди четиристотин и единадесет) кв.м 3549(три хиляди петстотин четиридес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 5767 / 21.06.2007 6371 - 0015 Частна Хасково / Хасково / с.Козлец / Адрес: Стоп. двор кв. 10 УПИ: ХХІІІ-152 Прилежащ терен - 664 (шестстотин шестдесет и четири) кв.м 977(деветстотин седемдесет и седе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 5768 / 21.06.2007 6371 - 0016 Частна Хасково / Хасково / с.Козлец / Адрес: Стоп. двор кв. 10 УПИ: ХІХ-156 Прилежащ терен - 2220 (две хиляди двеста и двадесет) кв.м 3267(три хиляди двеста шестдесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 5769 / 22.06.2007 6440 - 0168 Частна Хасково / Димитровград / с.Ябълково / Адрес: местност"Бозалъка" кв. УПИ: Прилежащ терен-1148 кв.м 1717.4(хиляда седемстотин и седемнаде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 5770 / 25.06.2007 6300 - 0638 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: ул."Преслав"№15, ИМОТ 77195.723.287 кв. УПИ: 5/12 ид.части от масивна сграда, застр. на 71 кв.м, на два етажа и таван, представляваща имоти 77195.723.289 и 77195.723.287 по кадастралната карта на гр. Хасково, одобрена със Заповед № РД-18-63/05.10.2006г.на АК гр.София 71619.3(седемдесет и една хиляди шест) Приобретател: ДЪРЖАВАТА
№ 5771 / 13.07.2007 6550 - 0227 Частна Хасково / Свиленград / гр.Свиленград / Адрес: м-ст "Канаклийска ува" кв. УПИ: Земя - летище - 92581 кв.м 221306(двеста двадесет и една хиляди ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 5772 / 13.07.2007 6550 - 0228 Частна Хасково / Свиленград / гр.Свиленград / Адрес: м-ст "Канаклийска ува" кв. УПИ: Прилежащ терен - 3117 кв.м 7450.9(седем хиляди четиристотин и пе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 5773 / 13.07.2007 6550 - 0229 Частна Хасково / Свиленград / гр.Свиленград / Адрес: м-ст "Канаклийска ува" кв. УПИ: Прилежащ терен - 3652 кв.м 8729.7(осем хиляди седемстотин двадес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 5774 / 13.07.2007 6550 - 0230 Частна Хасково / Свиленград / гр.Свиленград / Адрес: м-ст "Канаклийска ува" кв. УПИ: Прилежащ терен - 2556 кв.м 6109.9(шест хиляди сто и девет лева и) Заповед № ДС-13-213 / Дата:16.5.2011 г. - изцяло отписан
№ 5775 / 19.07.2007 6352 - 0015 Частна Хасково / Минерални бани / с.Сусам / Адрес: местност"Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен-2032/две хиляди тридесет и два/ кв.м 2048.3(две хиляди четиридесет и осем ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 5776 / 19.07.2007 6352 - 0016 Частна Хасково / Минерални бани / с.Сусам / Адрес: местност"Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен-3038/три хиляди тридесет и осем/ кв.м 3062.3(три хиляди шестдесет и два лев) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 5777 / 19.07.2007 6352 - 0017 Частна Хасково / Минерални бани / с.Минерални бани / Адрес: местност"Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен-1860/хиляда осемстотин и шестдесет/ кв.м 1874.9(хиляда осемстотин седемдесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 5778 / 19.07.2007 6570 - 0091 Частна Хасково / Ивайловград / гр.Ивайловград / Адрес: кв. УПИ: Прилежащ терен-1804 кв.м 1905(хиляда деветстотин и пет лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 5779 / 19.07.2007 6410 - 0135 Частна Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: кв. 79 УПИ: X Прилежащ терен-1557 кв.м 3792.7(три хиляди седемстотин деветде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 5780 / 30.07.2007 6369 - 0010 Частна Хасково / Хасково / с.Тракиец / Адрес: местност"Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен-1035/хиляда тридесет и пет/ кв.м 1059.8(хиляда петдесет и девет лева и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5781 / 30.07.2007 6570 - 0092 Частна Хасково / Ивайловград / гр.Ивайловград / Адрес: кв. УПИ: Прилежащ терен-3549 кв.м 4347.4(четири хиляди триста четиридес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5782 / 02.08.2007 6300 - 0639 Публична Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: кв. УПИ: Земя - 637 (шестстотин тридесет и седем)кв.м 9937.2(девет хиляди деветстотин триде) Приобретател: НК "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
№ 5783 / 02.08.2007 6300 - 0640 Публична Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: кв. УПИ: Земя - 1524 (хиляда петстотин двадесет и четири) кв.м 23774.4(двадесет и три хиляди седемсто) Приобретател: НК "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
№ 5784 / 02.08.2007 6300 - 0641 Публична Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: кв. УПИ: Земя - 1000 (хиляда)кв. м 15600(петнадесет хиляди и шестстотин) Приобретател: НК "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
№ 5785 / 02.08.2007 6300 - 0642 Публична Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: кв. УПИ: 1. Земя - 615 (щестстотин и петнадесет) кв.м / 2. Сграда жилищна - със застроена площ 105 (сто и пет) кв.м, на 2 (два) етажа, МК, построена през 1928 г. 24932(двадесет и четири хиляди деве) Приобретател: НК "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
№ 5786 / 03.08.2007 6300 - 0643 Публична Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: бул. "България" № 152 кв. УПИ: Целият последен VІІІ (осми) етаж със застроена площ 383 (триста осемдесет и три) кв.м ведно с 12% (дванадесет) от общите части и правото на строеж на осеметажна административна сграда, МК, построена през 1971 г. 189695(сто осемдесет и девет хиляди ш) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
№ 5787 / 24.08.2007 6550 - 0230 Частна Хасково / Свиленград / гр.Свиленград / Адрес: бул. "България" №32 кв. 46 УПИ: ХХІІІ 1. Целият последен ІІІ етаж със застроена площ 1361 кв.м / 2. Част от ІІ етаж със застроена площ 72 кв.м, представляваща две стаи (съгл. Договора за покупко-продажба на недвижим имот, / ведно със съответните ид.части от общите части и от правото на строеж на триетажна административна сграда, МК, постр. през 1989 г. 197752(сто деветдесет и седем хиляди ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"
№ 5788 / 17.09.2007 6300 - 0644 Публична Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: бул. "Г. С. Раковски", № 26, ет. 3 кв. УПИ: Част от сграда с идентиф. № 77195.712.6.2.45, представляваща стаи с №№ 318, 319, 320, 321 и 322 с обща площ от 100 (сто) кв.м, находящи се във вход "А" на трети етаж от шестетажна масивна сграда, ведно с 2.23 % (две цяло и двадесет и три процента) идеални части от общите части на сградата, цялата застроена на 1267(хиляда двеста шестдесет и седем) кв.м, с два входа, МК, постр. през 1968 и 1976 год. 37750.6(тридесет и седем хиляди седемс) Приобретател: АГЕНЦИЯ ПО КАДАСТЪРА
№ 5789 / 19.09.2007 6300 - 0645 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: ул."Ст.Стамболов" №2 кв. УПИ: Земя-3771/три хиляди седемстотин седемдесет и един/ кв.м 58827.6(петдесет и осем хиляди осемсто) Приобретател: ДЪРЖАВАТА
№ 5790 / 19.09.2007 6300 - 0646 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: ул."Ст.Стамболов" №2 кв. УПИ: Земя-1771/хиляда седемстотин седемдесет и един/ кв.м 27627.6(двадесет и седем хиляди шестст) Приобретател: ДЪРЖАВАТА
№ 5791 / 28.09.2007 6450 - 0247 Публична Хасково / Харманли / гр.Харманли / Адрес: пл."Възраждане"№1 кв. УПИ: Гараж с идентификатор 77181.11.120.4.4 със застр.площ 20,70 кв.м, на един етаж, МК, построен през 1993г., ведно със съответните идеални части от отстъпеното право на строеж 4453.6(четири хиляди четиристотин пет) Приобретател: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ-ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ХАСКОВО
№ 5792 / 03.10.2007 6300 - 0647 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: местност"Къс чешма" кв. УПИ: Прилежащ терен-3736/три хиляди седемстотин тридесет и шест/кв.м 21371.1(двадест и една хиляди триста с) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО Заповед № ДС-06-159 / Дата:22.6.2015 г. ч.- изцяло отписан
№ 5793 / 03.10.2007 6300 - 0648 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: местност"Къс чешма" кв. УПИ: Прилежащ терен-3410/три хиляди четиристотин и десет/ кв.м 28248.4(двадесет и осем хиляди двеста ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5795 / 03.10.2007 6593 - 0019 Частна Хасково / Ивайловград / с.Кобилино / Адрес: отдел/подотдел 3064/b кв. УПИ: Широколистна гора - 8001 кв.м 705.7(седемстотин и пет лева и сед) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО - ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО - ИВАЙЛОВГРАД
№ 5794 / 03.10.2007 6300 - 0649 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: местност"Къс чешма" кв. УПИ: Прилежащ терен-3490/три хиляди четиристотин и деветдесет/ кв.м 28911.2(двадест и осем хиляди деветсто) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5796 / 03.10.2007 6490 - 0099 Частна Хасково / Симеоновград / гр.Симеоновград / Адрес: местност"Горен белан" кв. УПИ: Прилежащ терен-663 кв.м 1384.3(хиляда триста осемдест и четир) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5797 / 04.10.2007 6490 - 0100 Частна Хасково / Симеоновград / гр.Симеоновград / Адрес: местност"Горен белан" кв. УПИ: Прилежащ терен-4869 кв.м 9375.7(девет хиляди триста седемдесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5798 / 04.10.2007 6490 - 0101 Частна Хасково / Симеоновград / гр.Симеоновград / Адрес: местност"Горен белан" кв. УПИ: Прилежащ терен-1943 кв.м 3741.4(три хиляди седемстотин четирид) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5799 / 04.10.2007 6490 - 0102 Частна Хасково / Симеоновград / гр.Симеоновград / Адрес: местност"Горен белан" кв. УПИ: Прилежащ терен-4433 кв.м 8536.2(осем хиляди петстотин тридесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5800 / 04.10.2007 6087 - 0007 Частна Хасково / Тополовград / с.Радовец / Адрес: кв. УПИ: Земя - 3020 кв.м 40.8(четиридесет лева и осемдесет с) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5801 / 04.10.2007 6427 - 0014 Частна Хасково / Димитровград / с.Радиево / Адрес: кв. УПИ: Прилежащ терен - 3679 кв.м 3914.5(три хиляди деветстотин и четир) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО Заповед № дс.06-176 / Дата:14.7.2015 г. ч.- изцяло отписан
№ 5802 / 04.10.2007 6410 - 0136 Частна Хасково / Димитровград / с.Крепост / Адрес: кв. УПИ: Прилежащ терен - 2483 кв.м 4107.9(четири хиляди сто и седем лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО Заповед № ДС-06-62 / Дата:04.6.2012 г. - изцяло отписан
№ 5803 / 04.10.2007 6410 - 0137 Частна Хасково / Димитровград / с.Крепост / Адрес: кв. УПИ: Прилежащ терен - 2109 кв.м 3526.2(три хиляди петстотин двадесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5804 / 04.10.2007 6369 - 0011 Частна Хасково / Хасково / с.Тракиец / Адрес: кв. УПИ: Прилежащ терен - 5973(пет хиляди деветстотин седемдесет и три) кв.м 4442(четири хиляди четиристотин чет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5805 / 04.10.2007 6521 - 0007 Частна Хасково / Свиленград / с.Левка / Адрес: кв. УПИ: Прилежащ терен - 1814 кв. м 1523.8(хиляда петстотин двадесет и тр) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5806 / 05.10.2007 6478 - 0005 Частна Хасково / Маджарово / с.Бориславци / Адрес: кв. УПИ: Прилежащ терен - 2631 кв.м 149.2(сто четиридесет и девет лева и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5807 / 05.10.2007 6478 - 0006 Частна Хасково / Маджарово / с.Бориславци / Адрес: кв. УПИ: Прилежащ терен - 1833 кв. м 104(сто и четири лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5808 / 05.10.2007 6478 - 0007 Частна Хасково / Маджарово / с.Бориславци / Адрес: кв. УПИ: Прилежащ терен - 2581 кв.м 146(сто четиридесет и шест лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5809 / 05.10.2007 6478 - 0008 Частна Хасково / Маджарово / с.Бориславци / Адрес: кв. УПИ: Прилежащ терен - 2300 кв.м 157(сто петдесет и седем лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5810 / 05.10.2007 6490 - 0103 Частна Хасково / Симеоновград / гр.Симеоновград / Адрес: м-ст "Горен Белан" кв. УПИ: Прилежащ терен - 4924 кв.м 9481.7(девет хиляди четиристотин осем) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5811 / 05.10.2007 6490 - 0104 Частна Хасково / Симеоновград / гр.Симеоновград / Адрес: м-ст "Горен Белан" кв. УПИ: Прилежащ терен - 4589 кв.м 8836.6(осем хиляди осемстотин тридесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5812 / 05.10.2007 6490 - 0105 Частна Хасково / Симеоновград / гр.Симеоновград / Адрес: м-ст "Горен Белан" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1428 кв.м 2749.8(две хиляди седемстотин четирид) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5813 / 05.10.2007 6311 - 0021 Частна Хасково / Хасково / с.Стамболийски / Адрес: местност"Къра" кв. УПИ: Прилежащ терен-1594/хиляда петстотин деветдесет и четири/ кв.м 1180.4(хиляда сто и осемдесет лева и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5814 / 10.10.2007 6352 - 0018 Частна Хасково / Минерални бани / с.Сусам / Адрес: местност"Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен-1000/хиляда/ кв.м 1064(хиляда шестдесет и четири лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5815 / 10.10.2007 6430 - 0035 Частна Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: кв. 94 УПИ: I Прилежащ терен-2610 кв.м 5531.4(пет хиляди петстотин тридесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5816 / 10.10.2007 6430 - 0036 Частна Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: кв. 94 УПИ: II Прилежащ терен-3690 кв.м 6112.4(шест хиляди сто и дванадесет л) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5817 / 10.10.2007 6430 - 0037 Частна Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: кв. 95 УПИ: I Прилежащ терен-3468 кв.м 7349.8(седем хиляди триста четиридесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5818 / 11.10.2007 6518 - 0008 Частна Хасково / Свиленград / с.Димитровче / Адрес: местност"Изгоряла воденица" кв. УПИ: Земя-3369 кв.м 3396(три хиляди триста деветдесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5819 / 12.10.2007 6352 - 0019 Частна Хасково / Минерални бани / с.Сусам / Адрес: местност"Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен-54/петдесет и четири/ кв.м 50.2(петдесет лева и двадесет стоти) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5820 / 17.10.2007 6352 - 0020 Частна Хасково / Минерални бани / с.Сусам / Адрес: м-ст "Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1720(хиляда седемстотин и двадесет) кв.м 1598.9(хиляда петстотин деветдесет и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5821 / 17.10.2007 6352 - 0021 Частна Хасково / Минерални бани / с.Сусам / Адрес: м-ст "Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен - 2813(две хиляди осемстотин и тринадесет) кв.м 2615(две хиляди шестстотин и петнад) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5822 / 18.10.2007 6410 - 0138 Частна Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: кв. 1 УПИ: XI Земя-1340 кв.м 3264.2(три хиляди двеста шестдесет и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5823 / 18.10.2007 6410 - 0139 Частна Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: кв. 1 УПИ: XIV Прилежащ терен-1330 кв.м 3108.8(три хиляди сто и осем лева и о) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5824 / 06.11.2007 6391 - 0015 Частна Хасково / Стамболово / с.Тънково / Адрес: местност"Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен-1851/хиляда осемстотин петдесет и един/кв.м 1255.3(хиляда двеста петдесет и пет л) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5825 / 22.11.2007 6400 - 0382 Частна Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: стопански двор, м-ст "Герените" кв. УПИ: Прилежащ терен - 2214 кв.м 12841.2(дванадесет хиляди осемстотин ч) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5826 / 22.11.2007 6430 - 0038 Частна Хасково / Димитровград / гр.Меричлери / Адрес: Стопански двор кв. УПИ: Прилежащ терен - 2317 кв.м 3058(тридесет хиляди петдесет и осе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5827 / 22.11.2007 6430 - 0039 Частна Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: "Стопански двор 1" кв. УПИ: Прилежащ терен - 4443 кв.м 5864.8(пет хиляди осемстотин шестдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5828 / 22.11.2007 6430 - 0040 Частна Хасково / Димитровград / гр.Меричлери / Адрес: м-ст "Стоп. двор 1" кв. УПИ: Прилежащ терен - 2977 кв.м 3929.6(три хиляди деветстотин двадесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5829 / 22.11.2007 6430 - 0041 Частна Хасково / Димитровград / гр.Меричлери / Адрес: "Стопански двор1" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1215 кв.м 1603.8(хиляда шестстотин и три лева и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5830 / 22.11.2007 6430 - 0042 Частна Хасково / Димитровград / гр.Меричлери / Адрес: "Стопански двор 1" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1246 кв.м 2193(две хиляди сто деветдесет и т) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5832 / 22.11.2007 6568 - 0013 Частна Хасково / Тополовград / с.Хлябово / Адрес: местност"Стопански двор" кв. УПИ: Земя-1168 кв.м 4034.7(четири хиляди тридесет и четир) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5831 / 22.11.2007 6458 - 0013 Частна Хасково / Харманли / с.Шишманово / Адрес: Стопански двор кв. 20 УПИ: VІ Земя - 280 кв.м 343(триста четиридесет и три лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5833 / 22.11.2007 6458 - 0014 Частна Хасково / Харманли / с.Шишманово / Адрес: кв. 20 УПИ: XII Прилежащ терен-2600 кв.м 3367.9(три хиляди триста шестдесет и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5834 / 22.11.2007 6462 - 0005 Частна Хасково / Харманли / с.Черепово / Адрес: м-ст "Терзика" отдел/подотд. 84/20 и 84/21 кв. УПИ: Земя - залесена територия - 5841 кв.м 820.1(осемстотин и двадесет лева и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО - ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО - ХАРМАНЛИ
№ 5835 / 22.11.2007 6528 - 0010 Частна Хасково / Свиленград / с.Щит / Адрес: кв. 1 УПИ: II Прилежащ терен-1626 кв.м 1561(хиляда петстотин шестдесет и е) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5836 / 22.11.2007 6490 - 0106 Частна Хасково / Симеоновград / гр.Симеоновград / Адрес: кв. 18 УПИ: XIX-240 Прилежащ терен-2970 кв.м 10335.6(десет хиляди триста тридесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5837 / 22.11.2007 6490 - 0107 Частна Хасково / Симеоновград / гр.Симеоновград / Адрес: кв. 18 УПИ: XVI-240 Прилежащ терен-4770 кв.м 17484.9(седемнадесет хиляди четиристот) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5838 / 22.11.2007 6490 - 0108 Частна Хасково / Симеоновград / гр.Симеоновград / Адрес: кв. 18 УПИ: XIII-240 Прилежащ терен-6950 кв.м 26120.9(двадесет и шест хиляди сто и д) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5839 / 03.12.2007 6352 - 0022 Частна Хасково / Минерални бани / с.Сусам / Адрес: местност"Ряката" кв. УПИ: Прилежащ терен-986/деветстотин осемдесет и шест/ кв.м 1049.1(хиляда четиридесет и девет лев) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5840 / 03.12.2007 6352 - 0023 Частна Хасково / Минерални бани / с.Сусам / Адрес: Местност"Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен-832/осемстотин тридесет и два/кв.м 885.2(осемстотин осемдесет и пет лев) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5841 / 04.12.2007 6300 - 0650 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: кв."Орфей" №5, вх.А, ет.2, ап.11 кв. УПИ: Апартамент №11/единадесет/ с идентификатор 77195.710.31.4.20, със застроена площ 57,85/петдесет и седем цяло и осемдесет и пет/кв.м, с мазе №11/единадесет/ с площ 3,16/три цяло и шестнадесет/кв.м, ведно с 1,09% ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, находящ се на втори етаж, вх.А в осем етажен жилищен блок, ЕПЖС, постр. през 1982г. 13723.2(тринаседет хиляди седемстотин ) Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА" - МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 5842 / 06.12.2007 6311 - 0022 Частна Хасково / Хасково / с.Стамболийски / Адрес: м-ст "Къра" кв. УПИ: Прилежащ терен - 5287(пет хиляди двеста осемдесет и седем) кв.в 4263.4(четири хиляди двеста шестдесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5843 / 06.12.2007 6300 - 0651 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: ул. "Г. С. Раковски" №25, ет. 3, ап. 12 кв. УПИ: Апартамент № 12(дванадесет), състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения със застроена площ 94,23 (деветдесет и четири цяло и двадесет и три)кв. м, с принадлежащо избено помещение № 12(дванадесет) с полезна площ 2,60 (две цяло и шестдесет)кв.м, ведно с 3,30% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се на трети етаж в десететажен жилищен блок, ППП, постр. през 1980 г 34229.5(тридесет и четири хиляди двест) Приобретател: ИА "ДС НА МО" - МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 5844 / 06.12.2007 6300 - 0652 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: ул. "Г. С. Раковски" №32, вх. Б, ет. 4 кв. УПИ: Апартамент № 8(осем), състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения със застроена площ 85,44 (осемдесет и пет цяло и четиридесет и четири)кв. м, с принадлежащо избено помещение № 8(осем) с полезна площ 6,05 (шест цяло и нула пет)кв.м, ведно с 5,8934% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се на четвърти етаж в осеметажен жилищен блок, ЕПЖС, постр. през 1988 г. 29568.1(двадесет девет хиляди петстот) Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА" - МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 5845 / 06.12.2007 6474 - 0005 Частна Хасково / Харманли / с.Болярски извор / Адрес: местност"Сарадотлука" кв. УПИ: Прилежащ терен-3606 кв.м 3069.4(три хиляди шестдесет и девет л) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО Заповед № ДС-06-52 / Дата:01.7.2013 г. - изцяло отписан
№ 5846 / 06.12.2007 6462 - 0006 Частна Хасково / Харманли / с.Черепово / Адрес: местност"Каменака" кв. УПИ: Прилежащ терен-2046 кв.м 1741.6(хиляда седемстотин четиридесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5847 / 06.12.2007 6474 - 0006 Частна Хасково / Харманли / с.Болярски извор / Адрес: местност"Сарадотлука" кв. УПИ: Прилежащ терен-2910 кв.м 2477(две хиляди четиристотин седемд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО Заповед № ДС-06-59 / Дата:05.7.2013 г. - изцяло отписан
№ 5851 / 07.12.2007 6547 - 0013 Частна Хасково / Димитровград / с.Светлина / Адрес: местност "Жека Кория" кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - 2105 кв.м 2357.6(две хиляди триста петдесет и с) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО - ХАСКОВО
№ 5848 / 07.12.2007 6474 - 0007 Частна Хасково / Харманли / с.Болярски извор / Адрес: местност"Сарадотлука" кв. УПИ: Прилежащ терен-2369 кв.м 2122.6(две хиляди сто двадесет и два ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО Заповед № ДС-06-53 / Дата:01.7.2013 г. - изцяло отписан
№ 5849 / 07.12.2007 6474 - 0008 Частна Хасково / Харманли / с.Болярски извор / Адрес: местност"Сарадотлука" кв. УПИ: Прилежащ терен-1084 кв.м 971.3(деветстотин седемдесет и един ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО Заповед № ДС-06-60 / Дата:05.7.2013 г. - изцяло отписан
№ 5850 / 07.12.2007 6440 - 0169 Частна Хасково / Димитровград / с.Ябълково / Адрес: кв. 14 УПИ: XI Прилежащ терен-2430 кв.м 7047(седем хиляди четиридесет и сед) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5852 / 12.12.2007 6300 - 0653 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: ж.к. "Бадема", бл. 7, вх. А, ет. 5 кв. УПИ: Апартамент № 25(двадесет и пет)с идентификатор № 77195.717.77.1, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения със застроена площ 73,94 (седемдесет и три цяло и деветдесет и четири)кв. м, с принадлежащо избено помещение № 25(двадесет и пет) с полезна площ 3,26 (три цяло и двадесет и шест)кв.м, ведно с 3,257% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се на пети етаж, вх. А в пететажен жилищен блок, ЕПЖС, постр. през 1984 г. 17309.5(седемнадесет хиляди триста и д) Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА" - МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 5853 / 18.12.2007 6300 - 0654 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: бул."Васил Левски" №32, вх.А, ет.1, ап.1 кв. УПИ: Апартамент №1(едно) с идент. 77195.709.39.10.1, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 63,67(шестдесет и три цяло и шестдесет и седем)кв.м, с мазе №1(едно) с площ 2,76(две цяло и седемдесет и шест)кв.м, ведно с 1,31% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се на първи етаж в осеметажен жилищен блок, ЕПЖС, постр. през 1973г. 13354.2(тринадесет хиляди триста петде) Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА" - МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 5854 / 18.12.2007 6300 - 0655 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: ж.к."Орфей" №36, вх.В, ет.8, ап.91 кв. УПИ: Апартамент №91(деветдесет и едно) с идентификатор 77195.709.11.1.96, състоящ се от две стаи , кухня и сервизни помещения, със застроена площ 58,01(петдесет и осем цяло и един)кв.м, с мазе №91(деветдесет и едно) с площ 2,50(две цяло и петдесет)кв.м, ведно с 1,93% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се на осми етаж в осеметажен жилищен блок, ЕПЖС, постр. през 1981г. 12873.2(дванадесет хиляди осемстотин с) Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА" - МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 5855 / 18.12.2007 6300 - 0656 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: бул."Васил Левски" №32, вх.В, ет.8, ап.64 кв. УПИ: Апартамент №64(шестдесет и четири) с идентификатор 77195.709.39.10.64, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 60,90(шестдесет цяло и деветдесет)кв.м, с мазе №64(шестдесет и четири) с площ 2,20(две цяло и двадесет)кв.м, ведно с 1,28% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се на осми етаж в осеметажен жилищен блок, ЕПЖС, постр. през 1973г. 12745.9(дванадесет хиляди седемстотин ) Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА" - МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 5856 / 19.12.2007 6362 - 0017 Частна Хасково / Стамболово / с.Стамболово / Адрес: местност"Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен-1338(хиляда триста тридесет и осем)кв.м 2284.2(две хиляди двеста осемдесет и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5857 / 19.12.2007 6362 - 0018 Частна Хасково / Стамболово / с.Стамболово / Адрес: местност"Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен-1482(хиляда четиристотин осемдесет и два)кв.м 2530.1(две хиляди петстотин и тридесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5858 / 19.12.2007 6354 - 0012 Частна Хасково / Хасково / с.Орлово / Адрес: местност"Къра" кв. УПИ: Прилежащ терен-465(четиристотин шестдесет и пет)кв.м 312.5(триста и дванадесет лева и пет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5859 / 19.12.2007 6354 - 0013 Частна Хасково / Хасково / с.Орлово / Адрес: местност"Къра" кв. УПИ: Прилежащ терен-1237(хиляда двеста тридесет и седем)кв.м 831.3(осемстотин тридесет и един лев) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5860 / 19.12.2007 6393 - 0014 Частна Хасково / Стамболово / с.Долно Ботево / Адрес: местност"Кошарите" кв. УПИ: Прилежащ терен-1540(хиляда петстотин и четиридесет)кв.м 1228.1(хиляда двеста двадест и осем л) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5861 / 19.12.2007 6300 - 0657 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: ул. "Оборище", № 44-48, вх. Д, ет. 5 кв. УПИ: Апартамент № 69(шестдесет и девет) с идентиф. № 77195.715.62.3.26, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения със застроена площ 60,81 (шестдесет цяло и осемдесет и едно)кв. м, с принадлежащо избено помещение № 69(шестдесет и девет) с полезна площ 3,90 (три цяло и деветдесет)кв.м, ведно с 0,965% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се на пети етаж, вх. Д в шестетажен жилищен блок, ЕПЖС, постр. през 1993 г. 20451.7(двадесет хиляди четиристотин п) Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА" - МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 5862 / 19.12.2007 6300 - 0658 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: жк "Орфей" № 41, вх. Б, ет. 8 кв. УПИ: Апартамент № 46(четиридесет и шест)с идентиф. № 77195.709.17.2.43, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения със застроена площ 81,31 (осемдесет и едно цяло и тридесет и едно)кв. м, с принадлежащо избено помещение № 46(четиридесет и шест) с полезна площ 3,72 (три цяло и седемдесет и две)кв.м, ведно с 2,68% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се на осми етаж, вх. Б в осеметажен жилищен блок, ЕПЖС, постр. през 1990 г. 20238.9(двадесет хиляди двеста тридесе) Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА" - МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 5863 / 19.12.2007 6300 - 0659 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: ул. "Червена стена", № 15, вх. А, ет. 3 кв. УПИ: Апартамент № 17(седемнадесет) с идентиф. № 77195.719.61.1.17, състоящ се от една стая, кухня и сервизни помещения със застроена площ 41,82 (четиридесет и едно цяло и осемдесет и две)кв. м, с принадлежащо избено помещение № 17(седемнадесет), с полезна площ 2,38 (две цяло и тридесет и осем)кв.м, ведно с 1,63% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се на трети етаж, вх. А в осеметажен жилищен блок, ЕПЖС, постр. през 1981 г. 10146.7(десет хиляди сто четиридесет и) Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА" - МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 5864 / 20.12.2007 6300 - 0660 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: ул. "Илинден", № 40-56, вх. Е, ет. 8 кв. УПИ: Апартамент № 144(сто четиридесет и четири) с идентификатор 77195.741.77.6.24, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 59,38 (петдесет и девет цяло и тридесет и осем)кв. м, с принадлежащо избено помещение № 144(сто четиридесет и четири, с полезна площ 2,55 (две цяло и петдесет и пет)кв.м, ведно с 1,831% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се на осми етаж, вх. Е в осеметажен жилищен блок, ЕПЖС, постр. през 1979 г. 12995.7(дванадесет хиляди деветстотин ) Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА" - МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 5865 / 20.12.2007 6476 - 0001 Частна Хасково / Маджарово / с.Ефрем / Адрес: местност"Мешелика" кв. УПИ: Прилежащ терен-2191 кв.м 1707.9(хиляда седемстотин и седем лев) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5866 / 20.12.2007 6550 - 0105 Частна Хасково / Любимец / гр.Любимец / Адрес: ул. "Републиканска", № 16 кв. 42 УПИ: ХІІІ 1. Земя - 505 кв.м, представляваща 505/1068 ид. ч. от УПИ ХІІІ-844, целият с площ 1086 кв.м / 2. Обособена част от сграда със застроена площ 277,10 кв.м, на два етажа, МК, постр. през 1964 г. / 3. Сграда - склад със застроена площ 22,30 кв.м, на един етаж, МК, постр. през 1989 г. 51050.4(петдесет и една хиляди и петде) Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА" - МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 5867 / 28.12.2007 6352 - 0024 Частна Хасково / Минерални бани / с.Сусам / Адрес: Стопански двор кв. УПИ: Прилежащ терен - 137 (сто тридесет и седем) кв.м 163(сто шестдесет и три лв.) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5868 / 16.01.2008 6431 - 0036 Частна Хасково / Димитровград / с.Великан / Адрес: м-ст "До село" кв. УПИ: Прилежащ терен - 469 кв.м 499(четиристотин деветдесет и дев) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5869 / 16.01.2008 6431 - 0037 Частна Хасково / Димитровград / с.Великан / Адрес: м-ст "До село" кв. УПИ: Прилежащ терен - 903 кв.м 960.8(деветстотин и шестдесет лева и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5870 / 16.01.2008 6431 - 0038 Частна Хасково / Димитровград / с.Великан / Адрес: местност"До село" кв. УПИ: Прилежащ терен-2679 кв.м 2850.5(две хиляди осемстотин и петдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5871 / 16.01.2008 6354 - 0014 Частна Хасково / Хасково / с.Орлово / Адрес: местност"Хаджиери" кв. УПИ: Прилежащ терен-529(петстотин двадесет и девет) кв.м 412.4(четиристотин и дванадесет лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5872 / 25.01.2008 6420 - 0048 Частна Хасково / Димитровград / с.Горски извор / Адрес: местност"Кокарджа" кв. УПИ: Прилежащ терен-2147 кв.м 2019.9(две хиляди и деветнадесет лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5873 / 25.01.2008 6420 - 0049 Частна Хасково / Димитровград / с.Горски извор / Адрес: местност"Кокарджа" кв. УПИ: Прилежащ терен-2410 кв.м 2267.3(две хиляди двеста шестдесет и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5874 / 25.01.2008 6420 - 0050 Частна Хасково / Димитровград / с.Горски извор / Адрес: местност"Кокарджа" кв. УПИ: Прилежащ терен-1356 кв.м 1245.4(хиляда двеста четиридесет и пе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5875 / 28.01.2008 6420 - 0051 Частна Хасково / Димитровград / с.Горски извор / Адрес: м-ст "Кокарджа" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1897 кв.м 1784.7(хиляда седемстотин осемдесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5876 / 28.01.2008 6420 - 0052 Частна Хасково / Димитровград / с.Горски извор / Адрес: м-ст "Кокарджа" кв. УПИ: Прилежащ терен - 2588 кв.м 2434.8(две хиляди четиристотин тридес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5877 / 28.01.2008 6420 - 0053 Частна Хасково / Димитровград / с.Горски извор / Адрес: м-ст "Кокарджа" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1734 кв.м 1592.5(хиляда петстотин деветдесет и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5878 / 28.01.2008 6420 - 0054 Частна Хасково / Димитровград / с.Горски извор / Адрес: м-ст "Кокарджа" кв. УПИ: Прилежащ терен - 8214 кв.м 7727.7(седем хиляди седемстотин дваде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5879 / 21.02.2008 6560 - 0002 Частна Хасково / Тополовград / с.Доброселец / Адрес: кв. 4 УПИ: VIII-19 Прилежащ терен-1937 кв.м 2157(две хиляди сто петдесет и седе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5880 / 21.02.2008 6345 - 0011 Частна Хасково / Минерални бани / с.Брястово / Адрес: местност"Арнаут дере" кв. УПИ: Прилежащ терен-620(шестстотин и двадесет) кв.м 823.4(осемстотин двадесет и три лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО Заповед № ДС-06-7 / Дата:25.1.2013 г. - изцяло отписан
№ 5881 / 28.02.2008 6300 - 0661 Публична Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: кв. Източна индустриална зона кв. УПИ: Земя - 37138 (тридесет и седем хиляди сто тридесет и осем) кв.м, представляваща територия на транспорта 579353(петстотин седемдесет и девет х) Приобретател: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ " ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА " - ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ СТАРА ЗАГОРА
№ 5882 / 28.02.2008 6300 - 0662 Публична Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: кв. Източна индустриална зона кв. УПИ: Земя - 6038 (шест хиляди тридесет и осем), представляваща територия на транспорта 94192.8(деветдесет и четири хиляди сто) Приобретател: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ " ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА " - ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ СТАРА ЗАГОРА
№ 5883 / 28.02.2008 6300 - 0663 Публична Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: кв. Източна индустриална зона кв. УПИ: Земя - 31725 (тридесет и една хиляди седемстотин двадесет и пет) кв.м, представляваща територия на транспорта 501836(петстотин и една хиляди осемст) Приобретател: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ " ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА " - ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ СТАРА ЗАГОРА
№ 5884 / 06.03.2008 6350 - 0115 Частна Хасково / Хасково / с.Узунджово / Адрес: кв. УПИ: 1. Земя – 919 346 (деветстотин и деветнадесет хиляди триста четиридесет и шест) кв.м / 2. Сграда – щаб - със застр. площ 546 (петстотин четиридесет и шест) кв. м, на два етажа, МК, постр. 1952 г. / 3. Сграда – казарма - със застр. площ 744 (седемстотин четиридесет и четири) кв. м, на два етажа, МК, постр. 1952 г. / 4. Сграда – столова техн. - със застр. площ 651 (шестстотин петдесет и един) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1952 г. / 5. Сграда – столова войници - със застр. площ 342 (триста четиридесет и два) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1952 г. / 6. Сграда – лечебница - със застр. площ 316 (триста и шестнадесет) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1952 г. / 7. Сграда – акумулаторно - със застр. площ 230 (двеста и тридесет) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1952 г. / 8. Сграда – склад - със застр. площ 148 (сто четиридесет и осем) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1952 г. / 9. Сграда – склад - със застр. площ 148 (сто четиридесет и осем) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1952 г. / 10. Сграда – склад - със застр. площ 155 (сто петдесет и пет) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1953 г. / 11. Сграда – склад - със застр. площ 155 (сто петдесет и пет) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1952 г. / 12. Сграда – склад - със застр. площ 154 (сто петдесет и четири) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1953 г. / 13. Сграда – гараж - със застр. площ 1998 () кв. м, на един етаж, МК, постр. 1958 г. / 14. Сграда – ГСМ - със застр. площ 126 (сто двадесет и шест) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1956 г. / 15. Сграда – КПП - изток - със застр. площ 86 (осемдесет и шест) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1969 г. / 16. Сграда – тоалетна и умивалня - със застр. площ 45 (четиридесет и пет) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1971 г. / 17. Битова сграда със застр. площ 118 (сто и осемнадесет) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1965 г. / 18. Сграда – учебен център - със застр. площ 460 (четиристотин и шестдесет) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1973 г. / 19. Сграда – столова лет. - със застр. площ 313 (триста и тринадесет) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1975 г. / 20. Сграда – КТП - със застр. площ 69 (шестдесет и девет) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1978 г. / 21. Сграда – бензиностанция - със застр. площ 42 (четиридесет и два) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1978 г. / 22. Сграда – гараж – дванадесет клетки - със застр. площ 891 (осемстотин деветдесет и един) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1978 г. / 23. Сграда – гараж - дванадесет клетки - със застр. площ 891 (осемстотин деветдесет и един) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1978 г. / 24. Сграда – гараж - дванадесет клетки - със застр. площ 890 (осемстотин и деветдесет) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1978 г. / 25. Сграда – баноперален комплекс - със застр. площ 221 (двеста двадесет и един) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1978 г. / 26. Сграда – работилница – диагност. пункт - със застр. площ 612 (шестстотин и дванадесет) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1985 г. / 27. Сграда – склад - със застр. площ 288 (двеста осемдесет и осем) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1979 г. / 28. Сграда – гараж, състоящ се от девет двойни клетки - със застр. площ 648 (шестстотин четиридесет и осем) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1983 г. / 29. Сграда – склад за ГСМ - със застр. площ 288 (двеста осемдесет и осем) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1983 г. / 30. Битова сграда със застр. площ 198 (сто деветдесет и осем) кв. м, на един етаж, ПМК, постр. 1984 г. / 31. Битова сграда със застр. площ 198 (сто деветдесет и осем) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1985 г. / 32. Сграда – лаборатория към ГСМ - със застр. площ 96 (деветдесет и шест) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1985 г. / 33. Сграда – работилница АВ - със застр. площ 48 (четиридесет и осем) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1968 г. / 34. Битова сграда със застр. площ 14 (четиринадесет) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1978 г. / 35. Сграда – свинарник - със застр. площ 134 (сто тридесет и четири) кв. м, на един етаж, ПМК, постр. 1962 г. / 36. Административна сграда със застр. площ 23 (двадесет и три) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1962 г. / 37. Битова сграда със застр. площ 127 (сто двадесет и седем) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1978 г. / 38. Работно жилище с канцеларии със застр. площ 92 (деветдесет и два) кв.м, на един етаж, ПМК, постр. 1978 г. / 39. Сграда – телчарник - със застр. площ 95 (деветдесет и пет) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1978 г. / 40. Сграда – свинарник - със застр. площ 126 (сто двадесет и шест) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1978 г. 1.58023e+006(един милион петстотин и осемде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 5885 / 24.03.2008 6420 - 0055 Частна Хасково / Димитровград / с.Горски извор / Адрес: местност"Кокарджа" кв. УПИ: Прилежащ терен-2669 кв.м 2391.4(две хиляди триста деветдесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5886 / 24.03.2008 6421 - 0012 Частна Хасково / Димитровград / с.Златополе / Адрес: кв. 32 УПИ: III-374 Прилежащ терен-3440 кв.м 5504(пет хиляди петстотин и четири ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5887 / 24.03.2008 6421 - 0013 Частна Хасково / Димитровград / с.Златополе / Адрес: кв. 32 УПИ: II Прилежащ терен-1830 кв.м 2459.3(две хиляди четиристотин петдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО Заповед № ДС-13-040 / Дата:17.2.2011 г. - изцяло отписан
№ 5888 / 25.03.2008 6547 - 0015 Частна Хасково / Димитровград / с.Светлина / Адрес: м-ст "Жека Кория" кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - 2176 кв.м 2437.1(две хиляди четиристотин тридес) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО - ХАСКОВО
№ 5889 / 25.03.2008 6350 - 0116 Частна Хасково / Хасково / с.Узунджово / Адрес: кв. 96 УПИ: VІ Земя - 3750 (три хиляди седемстотин и петдесет) кв.м 9461.2(девет хиляди четиристотин шест) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5890 / 08.04.2008 6554 - 0003 Частна Хасково / Любимец / с.Дъбовец / Адрес: отдел/подотдел 375/а / м-ст "СТ5 - САИТЕ" кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - 3364 кв.м 230.8(двеста и тридесет лв. и осемде) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО - СВИЛЕНГРАД
№ 5891 / 08.04.2008 6554 - 0004 Частна Хасково / Любимец / с.Дъбовец / Адрес: отдел/подотдел 375/а / м-ст "СТ5 - САИТЕ" кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - 29 289 кв.м 2009.2(две хиляди и девет лв. и дваде) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО - СВИЛЕНГРАД
№ 5892 / 08.04.2008 6554 - 0005 Частна Хасково / Любимец / с.Дъбовец / Адрес: отдел/подотдел 375/а и 375/в / местност "СТ5 САИТЕ" кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - 28 494 кв. м 1954.7(хиляда деветстотин петдесет и ) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО - СВИЛЕНГРАД
№ 5893 / 08.04.2008 6567 - 0001 Частна Хасково / Тополовград / с.Синапово / Адрес: местност"Долни градини" кв. УПИ: Прилежащ терен-2646 кв.м 2252.3(две хиляди двеста петдесет и д) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5894 / 08.04.2008 6567 - 0002 Частна Хасково / Тополовград / с.Синапово / Адрес: местност"Долни градини" кв. УПИ: Земя-2280 кв.м 1940.7(хиляда деветстотин и четиридес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5895 / 08.04.2008 6567 - 0003 Частна Хасково / Тополовград / с.Синапово / Адрес: местност"Долни градини" кв. УПИ: Прилежащ терен-5676 кв.м 4831.4(четири хиляди осемстотин триде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
№ 5896 / 21.04.2008 6440 - 0170 Частна Хасково / Димитровград / с.Ябълково / Адрес: местност"Бозалъка" кв. УПИ: Прилежащ терен-4170 кв.м 7339.2(седем хиляди триста тридесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО Заповед № ДС-06-38 / Дата:7.4.2016 г. ч.- изцяло отписан
№ 5897 / 12.05.2008 6410 - 0140 Частна Хасково / Димитровград / с.Крепост / Адрес: местност " Горния кър" кв. УПИ: 1. Земя - 5549 кв.м / 2. Битова сграда - със застроена площ 217,80 кв.м, МК, на един етаж, построена 1986 г. 15117(петнадесет хиляди сто и седемн) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 5898 / 12.05.2008 6410 - 0141 Частна Хасково / Димитровград / с.Крепост / Адрес: местност "Гермите" кв. УПИ: 1. Земя - 2851 кв.м / 2. Сграда - помпена станция - със застроена площ 30,34 кв.м, МК, на един етаж, построена през 1986 г. / 3. Сграда - пристройка - със застроена площ 4,97 кв.м, МК, на един етаж, построена през 1986 г. / 5498.5(пет хиляди четиристотин деветд)
№ 6069 / 28.05.2008 6352 - 0030 Частна Хасково / Минерални бани / с.Сусам / Адрес: местност "Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен-1530(хиляда петстотин и тридесет) кв.м 2900.9(две хиляди и деветстотин лева ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6070 / 28.05.2008 6352 - 0031 Частна Хасково / Минерални бани / с.Сусам / Адрес: местност "Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен-1320(хиляда триста и двадесет) кв.м 2502.7(две хиляди петстотин и два лев) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 5899 / 30.06.2008 6300 - 0664 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: ул. "Серес" № 10-12 кв. УПИ: Сграда - гараж № 16(шестнадесет) с идент. № 77195.714.149.16 със застр. площ 18 (осемнадесет) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1990 г. 5054.9(пет хиляди петдесет и четири л) Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА ДИРЕКЦИЯ "ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА" - МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 5900 / 30.06.2008 6490 - 0109 Частна Хасково / Симеоновград / гр.Симеоновград / Адрес: ул. "Драва" № 10-14, бл. 9, вх. А, ет. 4 кв. 31 УПИ: І Апартамент № 12, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 67 кв. м, с принадлежащо избено помещение № 12, с полезна площ 4,55 кв.м, ведно с 6,843% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се на четвърти етаж, вх. А в пететажен жилищен блок, ЕПЖС, постр. през 1991 г. 7082.7(седем хиляди осемдесет и два л) Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА ДИРЕКЦИЯ "ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА" - МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 5901 / 30.06.2008 6490 - 0110 Частна Хасково / Симеоновград / гр.Симеоновград / Адрес: ул. "Раковска" № 7, вх. Г, ет. 4 кв. 56 УПИ: ІІІ Апартамент № 12, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 67,81 кв. м, с принадлежащи избено помещение № 12, с полезна площ 3,37 кв.м и таван № 12 с полезна площ 10, 48 кв.м, ведно с 1,723% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се на четвърти етаж, вх. Г в четириетажен жилищен блок, ППП, постр. през 1980 г. 7795.6(седем хиляди седемстотин девет) Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА ДИРЕКЦИЯ "ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА" - МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 5902 / 28.07.2008 6550 - 0232 Частна Хасково / Свиленград / гр.Свиленград / Адрес: ул. "Драган Цанков" №17 кв. 100 УПИ: І 1. Земя - 7664 кв.м / 2. Сграда - склад с манипулация - със застроена площ 1334,84 кв.м, на 5 ет. и партер, МК, построена 1962 г. / 3. Склад с обща застроена площ 1529,59 кв.м състоящ се от: / - топла връзка със засроена площ 173,42 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1983 г. / - склад със застроена площ 964,33 кв.м, на 1 етаж, метална конструкция, постр. 1983 г. / - склад със застр. площ 290, 72 кв.м, на 1 ет., метална конструкция, постр. 1983 г. / - гаражи и работилница със застр. площ 101,12 кв.м, на 1 ет., метална конструкция, постр.1983 г. / 4. Сграда - портиерна - със застр. площ 50,10 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1962 г. / 5. Сграда - канцеларии, столова и кухня - със застр. площ 314,88 кв.м, МК, на два етажа, постр. 1962 г. / 6. Сграда - метален навес - със застр. площ 55,51 кв.м, на 1 ет., метална конструкция, построена през 1962 г. / 1.15405e+006(един милион сто петдесет и чет) Приобретател: АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" - МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
№ 5903 / 31.07.2008 6300 - 0665 Публична Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: ул."Стефан Стамболов"№5 кв. УПИ: Административна сграда с идентификатор 77195.724.161.5-застр. на 74 кв.м, 2 ет., МК, построена през 1937 год. 78203.4(седемдесет и осем хиляди двест) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ-ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЛИЦИЯ"-ХАСКОВО
№ 5904 / 14.08.2008 6345 - 0012 Частна Хасково / Минерални бани / с.Брястово / Адрес: м-ст "Банска Чука" отдел/подотдел 139/1; 139/в; 139/г; 139/з; 139/13 кв. УПИ: 1. Почивен дом, построен през 1985 г., МК, състоящ се от четири функционално свързани блока с обща застроена площ 1034 (хиляда тридесет и четири)кв.м: / - корпус А - на четири етажа, със застроена площ 262 (двеста шестдесет и два)кв.м / - корпус Б - на три етажа, със застроена площ 344 (триста четиридесет и четири)кв.м / - корпус В - на три етажа, със застроена площ 260(двеста и шестдесет)кв.м / - корпус Г - на три етажа, със застроена площ 168 (сто шестдесет и осем) кв.м / 2. Гараж със застроена площ 64 (шестдесет и четири)кв.м, на един етаж, МК, постр. през 1985 г. / 3. Трафопост със застр. площ 81(осемдесет и един) кв.м, на един етаж, МК, постр. през 1985 г. / / 140186(сто и четиридесет хиляди сто о) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО
№ 5905 / 20.08.2008 6468 - 0002 Частна Хасково / Харманли / с.Овчарово / Адрес: отдел/подотдел / 58/1,2,3,а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л; / 598/1,2,3,4,5,6,7,8,9,а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,о,п; местност"Финкая" кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд-1176,126 дка 158345(сто петдесет и осем хиляди три) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАРМАНЛИ
№ 5906 / 26.08.2008 6469 - 0007 Частна Хасково / Харманли / с.Рогозиново / Адрес: отдел/подотдел / 122/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, а, б, в, г, е, ж, и, к, л, н, р, т, у, ф, ц, ч, ш, ю; / 123/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, а, б, в, г, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, р, с, у; / м-ст „Иванов камък” кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - 1268,786 дка 187917(сто осемдесет и седем хиляди д) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАРМАНЛИ
№ 5907 / 28.08.2008 6468 - 0003 Частна Хасково / Харманли / с.Овчарово / Адрес: м-ст "Юрена" отдел/подотдел: 61/2; 61/а и 61/б кв. УПИ: 1. Земя - 106 431(сто и шест хиляди четиристотин тридесет и един)кв.м / 2. Сграда - вила - със застроена площ 151 (сто петдесет и един) кв.м, на два етажа, МК, постр. 1984 г. / 3. Сграда - склад - със застр. площ 38 (тридесет и осем) кв.м, на един етаж, МК, постр. 1986 г. 123755(сто двадесет и три хиляди седе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 5908 / 03.09.2008 6300 - 0666 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: жк "Орфей", № 35, вх. Г, ет. 8 кв. УПИ: Апартамент № 94(деветдесет и четири, с идентиф. № 77195.709.20.1.94, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 78,37(седемдесет и осем цяло и тридесет и седем) кв. м, с принадлежащо избено помещение № 87(осемдесет и седем), с полезна площ 2,56 (две цяло и петдесет и шест)кв.м, ведно с 1,322% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се на осми етаж, вх. Г в пететажен жилищен блок, ЕПЖС, постр. през 1981 г. 17218.6(седемнадесет хиляди двеста и о) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 5909 / 03.09.2008 6300 - 0667 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: ул. "Серес" № 10-12 кв. УПИ: Апартамент № 4(четири), с идентиф. № 77195.714.149.1.4, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 89(осемдесет и девет) кв. м, с принадлежащо избено помещение № 4(четири), с полезна площ 10,73 (десет цяло и седемдесет и три)кв.м, ведно с 4,75% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се на първи етаж, вх. Б в пететажен жилищен блок, МК, постр. през 1989 33934.5(тридесет и три хиляди деветсто) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 5910 / 17.10.2008 6480 - 0017 Публична Хасково / Маджарово / гр.Маджарово / Адрес: ул. "Първа" № 10 кв. 21 УПИ: ІІІ Сграда - ветеринарна лечебница - със застроена площ 162 кв.м, на два етажа, МК, постр. 1989 г. 9325.1(девет хиляди триста двадесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - НАЦИОНАЛНА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА
№ 5911 / 17.10.2008 6478 - 0009 Частна Хасково / Маджарово / с.Бориславци / Адрес: кв. 23 УПИ: VІ 1. Земя - 580 кв. м / 2. Сграда - ветеринарна лечебница - със застр. площ 80 кв.м, на 1 етаж, МК, постр. 1954 г. / 3. Сграда със застр. площ 9 кв.м, на 1 етаж, МК, постр. 1954 г. / 4. Сграда със застр. площ 20 кв.м, на 1 етаж, ПС, постр. 1954 г. 1633.9(хиляда шестстотин тридесет и т) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - НАЦИОНАЛНА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА
№ 5914 / 21.10.2008 6490 - 0111 Частна Хасково / Симеоновград / гр.Симеоновград / Адрес: ул. "Раковска" № 7, вх. Б, ет. 1 кв. 56 УПИ: ІІІ Апартамент № 3, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 67,82 кв. м, с принадлежащи избено помещение № 6 с полезна площ 3,24 кв.м и таван № 3 с полезна площ 10, 53 кв.м, ведно с 1,6804% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се на първи етаж, вх. Б в четириетажен жилищен блок, ППП, постр. през 1980 г. 7542.7(седем хиляди петстотин четирид) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 5915 / 21.10.2008 6490 - 0112 Частна Хасково / Симеоновград / гр.Симеоновград / Адрес: ул. "Ст. Караджа" № 2-4, вх. А, ет. 4 кв. 31 УПИ: І Апартамент № 10, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 67,07 кв. м, с принадлежащо избено помещение № 10 с полезна площ 6,12 кв.м, ведно с 1,8995% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се на четвърти етаж, вх. А в пететажен жилищен блок, ЕПЖС, постр. през 1985 г. 6528.7(шест хиляди петстотин двадесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 5912 / 21.10.2008 6531 - 0006 Частна Хасково / Свиленград / с.Младиново / Адрес: отдел/подотдел / 15/а / 16/а,б,в,г,д,е,ж,з,и,л / местност"Таш тепе" кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд, залесена територия-654,936 дка 24756.6(двадесет и четири хиляди седем) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СВИЛЕНГРАД
№ 5913 / 21.10.2008 6531 - 0007 Частна Хасково / Свиленград / с.Младиново / Адрес: отдел/подотдел / 137/б,в,г / местност "Айва дере" кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд,залесена територия-155,138 дка 3226.9(три хиляди двеста двадесет и ш) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СВИЛЕНГРАД
№ 5916 / 04.11.2008 6531 - 0008 Частна Хасково / Свиленград / с.Младиново / Адрес: отдел/подотдел / 137/а,б / 140/1 / 144/1,2 / местност "Айва дере" кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд, залесена територия-274,505 дка 9223.4(девет хиляди двеста двадесет и) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СВИЛЕНГРАД
№ 5917 / 04.11.2008 6531 - 0009 Частна Хасково / Свиленград / с.Младиново / Адрес: отдел/подотдел / 144/1 / местност "Айва дере" кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд, залесена територия-73,192 дка 2459.3(две хиляди четиристотин петдес) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СВИЛЕНГРАД
№ 5918 / 04.11.2008 6531 - 0010 Частна Хасково / Свиленград / с.Младиново / Адрес: отдел/подотдел / 144/1 / местност "Айва дере" кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд, залесена територия-82,564 дка 2774.2(две хиляди седемстотин седемде) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СВИЛЕНГРАД
№ 5919 / 04.11.2008 6531 - 0011 Частна Хасково / Свиленград / с.Младиново / Адрес: отдел/подотдел / 144/1 / местност "Айва дере" кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд, залесена територия-77,808 дка 2614.3(две хиляди шестстотин и четири) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СВИЛЕНГРАД
№ 5920 / 04.11.2008 6531 - 0012 Частна Хасково / Свиленград / с.Младиново / Адрес: отдел/подотдел / 145/1,а / местност "Айва дере" кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд, залесена територия-227,966 дка 7659.7(седем хиляди шестстотин петдес) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СВИЛЕНГРАД
№ 5921 / 04.11.2008 6531 - 0013 Частна Хасково / Свиленград / с.Младиново / Адрес: отдел/подотдел / 145/1 / местност "Айва дере" кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд, залесена територия-157,841 дка 5303.5(пет хиляди триста и три лева и) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СВИЛЕНГРАД
№ 5922 / 04.11.2008 6519 - 0008 Частна Хасково / Свиленград / с.Пъстрогор / Адрес: отдел/подотдел / 151/1,2,7,а,ь1,ь2; / 153/1,2,а,б,ь1; / 154/2,3; / местност "Гори" кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд-718,510 дка 21124.2(двадесет и една хиляди сто два) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СВИЛЕНГРАД
№ 5923 / 07.11.2008 6450 - 0248 Публична Хасково / Харманли / гр.Харманли / Адрес: местност "Старите лозя" кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд, гора-10073 кв.м 1885.7(хиляда осемстотин осемдесет и ) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАРМАНЛИ
№ 5924 / 07.11.2008 6450 - 0249 Публична Хасково / Харманли / гр.Харманли / Адрес: местност "Старите лозя" кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд, гора-9231 кв.м 1584(хиляда петстотин осемдесет и ч) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАРМАНЛИ
№ 5925 / 07.11.2008 6450 - 0250 Частна Хасково / Харманли / гр.Харманли / Адрес: жк "Дружба" №4, ет. 2 кв. УПИ: Апартамент № 5, с идентиф. № 77181.6.144.1.5, състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, със застроена площ 77,16 кв. м, с принадлежащо избено помещение № 5, с полезна площ 4,07 кв.м, ведно с 3,1267% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се на втори етаж в девететажен жилищен блок, ЕПК, постр. през 1984 6754.3(шест хиляди седемстотин петдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 5926 / 17.11.2008 6468 - 0004 Частна Хасково / Харманли / с.Овчарово / Адрес: м-ст "Кавака" отдел/подотдел 61/7 и 61/и кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - 8100 кв.м 1137.2(хиляда сто тридесет и седем лв) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАРМАНЛИ
№ 5927 / 17.11.2008 6468 - 0005 Частна Хасково / Харманли / с.Овчарово / Адрес: м-ст "Кавака" отдел/подотдел 61/7; 61/и; 61/к и 61/л кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - 8100 кв.м 1137.2(хиляда сто тридесет и седем лв) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАРМАНЛИ
№ 5928 / 17.11.2008 6550 - 0233 Частна Хасково / Свиленград / гр.Свиленград / Адрес: ул. "Одрин" № 2, вх. А, ет. 6 кв. 169 УПИ: І Апартамент № 17, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 67,93 кв. м, с принадлежащо избено помещение № 17, с полезна площ 5,31 кв.м, ведно с 4,959% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се на шести етаж в шестетажен жилищен блок, ЕПЖС, постр. през 1989 6098.3(шест хиляди деветдесет и осем) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
№ 5929 / 04.12.2008 6421 - 0014 Частна Хасково / Димитровград / с.Златополе / Адрес: отдел/подотдел / 524/б; 525/б,г; 527/6,г,д,ж,н; 702/г; / местност "Памукли" кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд, горски път-6,600 дка 633.6(шестстотин тридесет и три лева) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 5930 / 04.12.2008 6421 - 0015 Частна Хасково / Димитровград / с.Златополе / Адрес: отдел/подотдел: 524/1,2,3,4,а,б,в,г,д,е,ж,з; 525/1,а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,о; 527/6,г,д,ж,н; 702/1,2,а,б,в,г,ь / местност "Памукли" кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд,горско стопанска територия-1583,365 дка 180504(сто и осемдесет хиляди петстот) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 5931 / 10.12.2008 6440 - 0171 Публична Хасково / Димитровград / с.Ябълково / Адрес: кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд, залесена нива-200,954 дка 25079.1(двадесет и пет хиляди и седемд) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 5932 / 10.12.2008 6442 - 0019 Публична Хасково / Димитровград / с.Брод / Адрес: местност "Бюкя" отдел/подотдел: 21/1,2,а,б,в,г,ж кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - залесена територия - 128,077 дка 20979(двадесет хиляди деветстотин се) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСНОВО
№ 5933 / 10.12.2008 6442 - 0020 Публична Хасково / Димитровград / с.Брод / Адрес: м-ст "Бюкя / отдел/подотдел: 21/3,4,5,ж,з,и кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - залесена територия - 140,784 дка 25256.6(двадесет и пет хиляди двеста п) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 5934 / 10.12.2008 6440 - 0172 Публична Хасково / Димитровград / с.Ябълково / Адрес: кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд, залесена нива-19,404 дка 1862.8(хиляда осемстотин шестдесет и ) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 5935 / 10.12.2008 6440 - 0173 Публична Хасково / Димитровград / с.Ябълково / Адрес: кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд, залесена нива-20,964 дка 2616.3(две хиляди шестстотин и шестна) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 5936 / 10.12.2008 6440 - 0174 Публична Хасково / Димитровград / с.Ябълково / Адрес: кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд, залесена нива-39,321 дка 3774.8(три хиляди седемстотин седемде) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 5937 / 10.12.2008 6412 - 0057 Частна Хасково / Димитровград / с.Воден / Адрес: м-ст "Узунджовски лозя" отдел/подотдел: 31/д,е кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - иглолистна гора - 51,606 дка 6192.7(шест хиляди сто деветдесет и ) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 5938 / 10.12.2008 6412 - 0058 Частна Хасково / Димитровград / с.Воден / Адрес: м-ст "Танчева кория" отдел/подотдел: 30/в,д,е; 704/г,ь,3 кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - широколистна гора - 34,814 дка 3923.5(три хиляди деветстотин двадесе) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 5939 / 10.12.2008 6438 - 0034 Публична Хасково / Димитровград / с.Крум / Адрес: отдел/подотдел: 59/8,9,к,л,м кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - залесена територия - 203,278 дка 33296.9(тридесет и три хиляди двеста д) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 5940 / 10.12.2008 6400 - 0383 Публична Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: м-ст "Белия бряг" отдел/подотдел 660/г кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - широколистна гора - 98365 кв.м 19948.4(деветнадест хиляди деветстотин) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 5941 / 10.12.2008 6400 - 0384 Публична Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: м-ст "Белия бряг" отдел/подотдел 660/в,3,г кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - широколистна гора - 106826 кв.м 21664.3(двадесет и една хиляди шестсто) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 5942 / 10.12.2008 6429 - 0024 Публична Хасково / Димитровград / с.Скобелево / Адрес: отдел/подотдел: 60/а,б / местност "Адата" кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд, залесена територия-95,461 дка 11455.3(единадесет хиляди четиристотин) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 5943 / 10.12.2008 6429 - 0025 Публична Хасково / Димитровград / с.Скобелево / Адрес: отдел/подотдел: 60/1,2,в / местност "Адата" кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд, залесена територия-80,427 дка 8686.1(осем хиляди шестстотин осемдес) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 5944 / 10.12.2008 6420 - 0056 Частна Хасково / Димитровград / с.Светлина / Адрес: отдел/подотдел: 69/и,к,л; 70/1,2,а,б,в,г,д,е,ж,и,к,л,м,н,о; 71/1,2,6,а,е. / местност "Жека кория" кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд,залесена територия-1502,738 дка 132542(сто тридесет и две хиляди петс) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 5945 / 10.12.2008 6410 - 0142 Публична Хасково / Димитровград / с.Крепост / Адрес: м-ст "Дурхана" отдел/подотдел: 41/2,4,б,в,г,д,е,к,л,м,н,о,п кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - широколистна гора - 61,465 дка 10547.4(десет хиляди петстотин четирид) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 5946 / 10.12.2008 6411 - 0047 Частна Хасково / Димитровград / с.Черногорово / Адрес: отдел/подотдел: 24/6,7,9,г,д,е,ж,з,10,11,12,13; 25/4,а,в,ж,з,и,к,л,м,ь1; 30/г / м-ст "Дренака" кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - широколистна гора - 708,320 дка 88398.3(осемдесет и осем хиляди триста) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 5947 / 16.12.2008 6300 - 0668 Публична Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: ул. "Панорама" №5 кв. УПИ: Земя-3341/три хиляди триста четиридесет и един/ кв.м; / 1.Селскостопанска сграда/навес/ с идентификатор 77195.31.1.1-застр.площ 608/шестстотин и осем/ кв.м, на един етаж, паянтова, постр. през 1960 год.; / 2.Селскостопанска сграда с идентификатор 77195.31.1.2-застр.площ 327/триста двадесет и седем/ кв.м, на един етаж, полумасивна, постр. през 1960 год.; / 40756.2(четиридесет хиляди седемстотин) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ-ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО-ХАСКОВО
№ 5948 / 17.12.2008 6586 - 0007 Частна Хасково / Ивайловград / с.Долно Луково / Адрес: отдел/подотдел: 266/ж; 268/а; 535/а; 546/а кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд, широколистна гора-213,656дка 8973.6(осем хиляди деветстотин седемд) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ИВАЙЛОВГРАД
№ 5949 / 17.12.2008 6431 - 0039 Публична Хасково / Димитровград / с.Великан / Адрес: отдел/подотдел 4/е; 4/ж / местност "Бюкя" кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - горска стоп. територия - 152,695 дка 11971.3(единадесет хиляди деветстотин ) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 5950 / 17.12.2008 6423 - 0006 Публична Хасково / Димитровград / с.Райново / Адрес: местност"Сърната" подотдел 531-ж кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - широколистна гора - 15,076 дка 1403.6(хиляда четиристотин и три лв.) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 5951 / 17.12.2008 6400 - 0385 Частна Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: м-ст "Ропите" кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - широколистна гора- 61102 кв.м 12391.5(дванадесет хиляди триста девет) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 5952 / 17.12.2008 6400 - 0386 Частна Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: м-ст "Рупите" кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - широколистна гора- 22772 кв.м 4618.2(четири хиляди щестстотин и осе) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 5953 / 18.12.2008 6392 -0030 Частна Хасково / Хасково / с.Малево / Адрес: местност "Овчарниците" кв. УПИ: Земя-2,533(две цяло и петстотин тридесет и три) дка 3343.6(три хиляди триста четиридесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 5954 / 18.12.2008 6392 - 0031 Частна Хасково / Хасково / с.Малево / Адрес: местност "Овчарниците" кв. УПИ: Земя-2280(две хиляди двеста и осемдесет) кв.м 3009.6(три хиляди и девет лева и шест) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 5955 / 19.12.2008 6423 - 0007 Частна Хасково / Димитровград / с.Райново / Адрес: м-ст "Касамли" отдел/подотдел: 528/1,3,а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,ь; 529/1,4,5,6,8,9,в,д,е,ж кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - горска стоп. територия - 1429,954 дка 112108(сто и дванадесет хиляди сто и ) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 5956 / 19.12.2008 6437 - 0135 Частна Хасково / Димитровград / с.Добрич / Адрес: м-ст "Странката" отдел/подотдел: 43/6,а,е,ж; 49/1,2,3,4,5,6,7,а,б,в,г,д,е,ж,з; 50/1,2,а,б,в,г; 51/2,4,а кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - широколистна гора - 1281,169 дка 179876(сто седемдесет и девет хиляди ) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 5957 / 19.12.2008 6392 - 0032 Частна Хасково / Хасково / с.Малево / Адрес: местност "Овчарниците" кв. УПИ: Земя-5963(пет хиляди деветстотин шестдесет и три) кв.м 7871.2(седем хиляди осемстотин седемд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 5958 / 19.12.2008 6392 - 0033 Частна Хасково / Хасково / с.Малево / Адрес: местност "Овчарниците" кв. УПИ: Земя-4915(четири хиляди деветстотин и петнадесет) кв.м 6487.8(шест хиляди четиристотин осемд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 5959 / 20.12.2008 6346 - 0002 Частна Хасково / Минерални бани / с.Спахиево / Адрес: местност "Узун кория" кв. УПИ: Земя-2999(две хиляди деветстотин деветдесет и девет) кв.м 3598.8(три хиляди петстотин деветдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 5960 / 20.12.2008 6346 - 0003 Частна Хасково / Минерални бани / с.Спахиево / Адрес: местност "Узун кория" кв. УПИ: Земя-3347(три хиляди триста четиридесет и седем) кв.м 4016.4(четири хиляди и шестнадесет ле) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 5961 / 20.12.2008 6350 - 0117 Частна Хасково / Хасково / с.Узунджово / Адрес: местност "Шейтанов кладенец" кв. УПИ: Земя-1914(хиляда деветстотин и четиринадесет) кв.м 2796(две хиляди седемстотин деветде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 5962 / 20.12.2008 6350 - 0118 Частна Хасково / Хасково / с.Узунджово / Адрес: местност "Шейтанов кладенец" кв. УПИ: Земя-502(петстотин и два) кв.м 733.3(седемстотин тридесет и три лев) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 5963 / 20.12.2008 6350 - 0119 Частна Хасково / Хасково / с.Узунджово / Адрес: местност "Шейтанов кладенец" кв. УПИ: Земя-1269(хиляда двеста шестдесет и девет) кв.м 1853.8(хиляда осемстотин петдесет и т) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 5964 / 20.12.2008 6350 - 0120 Частна Хасково / Хасково / с.Узунджово / Адрес: местност "Шейтанов кладенец" кв. УПИ: Земя-702(седемстотин и два) кв.м 1025.5(хиляда и двадесет и пет лева и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 5965 / 20.12.2008 6350 - 0121 Частна Хасково / Хасково / с.Узунджово / Адрес: местност "Шейтанов кладенец" кв. УПИ: Земя-701(седемстотин и един)кв.м 1024(хиляда двадесет и четири лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 5966 / 22.12.2008 6351 - 0055 Частна Хасково / Хасково / с.Александрово / Адрес: отдел/подотдели: 513/2,3,4,б,в,г,д,е,ж; 514/1,2,3,4,а,б,в,г,д,е,ж,к; 515/1,2,а,б,в,г,д,е; 516/1,2,3,4,5,6,7,а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,п; 517/1,2,3,4,5,а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - 3691,199 (три хиляди шестстотин деветдесет и един и сто деветдесет и девет)дка 254693(двеста петдесет и четири хиляд) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 5967 / 22.12.2008 6526 - 0002 Частна Хасково / Свиленград / с.Равна гора / Адрес: местност "Беж тепе" кв. УПИ: Нива-8 дка 550.4(петстотин и петдесет лева и че) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 5968 / 22.12.2008 6461 - 0007 Частна Хасково / Харманли / с.Изворово / Адрес: местността "При село" кв. УПИ: Земя - прилежащ терен - 187 кв.м 167.6(сто шестдесет и седем лв. и ше) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 5969 / 22.12.2008 6526 - 0003 Частна Хасково / Свиленград / с.Равна гора / Адрес: местност "Кайряка" кв. УПИ: Нива-9,983 дка 454.2(четиристотин петдесет и четири) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 5970 / 22.12.2008 6538 - 0009 Частна Хасково / Свиленград / с.Студена / Адрес: местност "Карабаш" кв. УПИ: Нива-14,100 дка 533(петстотин тридесет и три лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 5971 / 22.12.2008 6538 - 0010 Частна Хасково / Свиленград / с.Студена / Адрес: местност "Читарлъка" кв. УПИ: Врем. неизп. нива-12,999 дка 760.4(седемстотин и шестдесет лева и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 5972 / 22.12.2008 6519 - 0009 Частна Хасково / Свиленград / с.Пъстрогор / Адрес: местност "Папаз дере" кв. УПИ: Нива-8,099 дка 557.2(петстотин петдесет и седем лев) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 5973 / 22.12.2008 6461 - 0008 Частна Хасково / Харманли / с.Изворово / Адрес: местността "При село" кв. УПИ: Земя - прилежащ терен - 1388 кв.м 932.7(деветстотин тридесет и два лв.) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 5974 / 22.12.2008 6461 - 0009 Частна Хасково / Харманли / с.Изворово / Адрес: местността "При село" кв. УПИ: Земя - прилежащ терен - 1600 кв.м 1189.9(хиляда сто осемдесет и девет л) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 5975 / 22.12.2008 6461 - 0010 Частна Хасково / Харманли / с.Изворово / Адрес: местността "При село" кв. УПИ: Земя - прилежащ терен - 3360 кв.м 2498.8(две хиляди четиристотин деветд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 5976 / 22.12.2008 6461 - 0011 Частна Хасково / Харманли / с.Изворово / Адрес: местността "При село" кв. УПИ: Земя - прилежащ терен - 3060 кв.м 2275.7(две хиляди двеста седемдесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 5977 / 22.12.2008 6461 - 0012 Частна Хасково / Харманли / с.Изворово / Адрес: местността "При село" кв. УПИ: Земя - прилежащ терен - 3580 кв.м 2662.4(две хиляди шестстотин шестдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 5978 / 22.12.2008 6461 - 0013 Частна Хасково / Харманли / с.Изворово / Адрес: местността "При село" кв. УПИ: Земя - прилежащ терет - 2015 кв.м 1805.4(хиляда осемстотин и пет лв. и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 5979 / 23.12.2008 6430 - 0043 Частна Хасково / Димитровград / гр.Меричлери / Адрес: местност "Герена" кв. УПИ: Нива-4,200 дка 325.1(триста двадесет и пет лева и д) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 5980 / 23.12.2008 6430 - 0044 Частна Хасково / Димитровград / гр.Меричлери / Адрес: местност "Манда гьол" кв. УПИ: Нива-3,400 дка 292.4(двеста деветдесет и два лева и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 5981 / 23.12.2008 6430 - 0045 Частна Хасково / Димитровград / гр.Меричлери / Адрес: местност "Точкова чешма" кв. УПИ: Нива- 6,000 дка 464.4(четиристотин шестдесет и четир) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 5982 / 23.12.2008 6430 - 0046 Частна Хасково / Димитровград / гр.Меричлери / Адрес: местност "Сатларски бозалък" кв. УПИ: Нива-6,701 дка 461(четиристотин шестдесет и един ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 5983 / 21.01.2009 6351 - 0056 Частна Хасково / Хасково / с.Александрово / Адрес: отдел/подотдел: 514/и / местност "Рошава чука" кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд, залесена територия-2336( две хиляди триста тридесет и шест) кв.м 360.6(триста и шестдесет лева и шест) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 5984 / 21.01.2009 6351 - 0057 Частна Хасково / Хасково / с.Александрово / Адрес: отдел/подотдел: 514/5,и / местност "Рошава чука" кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд, залесена територия-1004 (хиляда и четири) кв.м 169.7(сто шестдесет и девет лева и с) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 5985 / 21.01.2009 6351 - 0058 Частна Хасково / Хасково / с.Александрово / Адрес: отдел/подотдел: 514/и / местност "Рошава чука" кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд, залесена територия-488 (четиристотин осемдесет и осем) кв.м 82.5(осемдесет и два лева и петдесе) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 5986 / 22.01.2009 6593 - 0020 Частна Хасково / Ивайловград / с.Кобилино / Адрес: отдел/подотдел 3064/ь кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - геоложка кариера - 8861 кв.м 1172.3(хиляда сто седемдесет и два лв) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ИВАЙЛОВГРАД
№ 5987 / 22.01.2009 6593 - 0021 Частна Хасково / Ивайловград / с.Кобилино / Адрес: отдел/подотдел 3064/ь кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - геоложка кариера - 6826 кв.м 903.1(деветстотин и три лв. и десет ) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ИВАЙЛОВГРАД
№ 5988 / 22.01.2009 6598 - 0005 Частна Хасково / Ивайловград / с.Черни рид / Адрес: отдел/подотдел 3065/а кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - геоложка кариера - 57,888 дка 8509.5(осем хиляди петстотин и девет ) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ИВАЙЛОВГРАД
№ 5989 / 22.01.2009 6560 - 0076 Частна Хасково / Тополовград / гр.Тополовград / Адрес: м-ст "Тополовград" отдел/подотдел 222/а кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - нелесопр. голина - 56,025 дка 630.3(шестстотин и тридесет лв. и тр) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТОПОЛОВГРАД
№ 5990 / 22.01.2009 6560 - 0077 Частна Хасково / Тополовград / гр.Тополовград / Адрес: м-ст "Тополовград" отдел/подотдел 220/4,5; 221/4; 222/4,5,6,а кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - нелесопр. голина - 858,266 дка 10427.9(десет хиляди четиристотин двад) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТОПОЛОВГРАД
№ 5991 / 22.01.2009 6560 - 0078 Частна Хасково / Тополовград / гр.Тополовград / Адрес: м-ст "Тополовград" отдел/подотдел 220/4,5,е; 221/1,2,4,а; 222/1,а кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - нелесопр. голина - 783,881 дка 8818.7(осем хиляди осемстотин и осемн) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТОПОЛОВГРАД
№ 5992 / 22.01.2009 6560 - 0079 Частна Хасково / Тополовград / гр.Тополовград / Адрес: м-ст "Тополовград" отдел/подотдел 220/4; 221/2,4 кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - нелесопр. голина - 16,939 дка 190.6(сто и деветдесет лв. и шестдес) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТОПОЛОВГРАД
№ 5993 / 25.03.2009 6300 - 0668 Публична Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: пл. "Свобода" 5 кв. УПИ: Административна сграда, представляваща: / 1. Административна сграда с идентиф. № 77195.724.9.1 със застр. площ по КК 1030 (хиляда и тридесет) кв.м и обща разгъната застроена площ 6564 (шест хиляди петстотин шестдесет и четири) кв.м, на пет етажа, мазе и сутерен, МК, състояща се от седем обекта: / - мазе (склад) с идентиф. № 77195.724.9.1.1 на етаж -1, с площ по КК 1030 (хиляда и тридесет) кв.м, ведно със съотв. ид.ч. от сградата и правото на строеж, при граници на обекта: над обекта – 77195.724.9.1.2 (сутерен) / - обект „ За делова и административна дейност” ведно с обект „ За обществено хранене” с площ по КК 360 (триста и шестдесет)кв.м, целият с площ по КК 1030 (хиляда и тридесет)кв.м – на етаж 0 (сутерен) – с идентиф. № 77195.724.9.1.2, ведно със съотв. ид. ч. от сградата и правото на строеж, при граници: под обекта – 77195.724.9.1.1; над обекта – 77195.724.9.1.3 / - обект „За делова и административна дейност” – първи етаж – с идентиф. № 77195.724.9.1.3 с площ по КК 1230 (хиляда двеста и тридесет)кв.м, ведно със съотв. ид. ч. от сградата и правото на строеж, при граници: на същия етаж - 77195.724.9.2.3; под обекта - 77195.724.9.1.2; над обекта - 77195.724.9.1.4 / - обект „ За делова и административна дейност” – втори етаж – с идентиф. № 77195.724.9.1.4 с площ по КК 1030 (хиляда и тридесет)кв.м, ведно със съотв. ид. ч. от сградата и правото на строеж, при граници: на същия етаж - 77195.724.9.2.4; под обекта - 77195.724.9.1.3; над обекта - 77195.724.9.1.5 / - обект „ За делова и административна дейност” – трети етаж – с идентиф. № 77195.724.9.1.5 с площ по КК 1030 (хиляда и тридесет)кв.м, ведно със съотв. ид. ч. от сградата и правото на строеж, при граници: на същия етаж - 77195.724.9.2.5; под обекта - 77195.724.9.1.4; над обекта - 77195.724.9.1.6 / - обект „ За делова и административна дейност” – четвърти етаж – с идентиф. № 77195.724.9.1.6 с площ по КК 1030 (хиляда и тридесет)кв.м, ведно със съотв. ид. ч. от сградата и правото на строеж, при граници: на същия етаж - 77195.724.9.2.6; под обекта - 77195.724.9.1.5; над обекта - 77195.724.9.1.7 / - обект „ За делова и административна дейност” – пети етаж – с идентиф. № 77195.724.9.1.7 с площ по КК 184 (сто осемдесет и четири)кв.м, ведно със съотв. ид. ч. от сградата и правото на строеж, при граници: под обекта - 77195.724.9.1.6 / 2. Административна сграда с идентиф. № 77195.724.9.2 със застр. площ по КК 257(двеста петдесет и седем) кв.м и обща разгъната застроенаплощ 1542 (хиляда петстотин четиридесет и два) кв.м, МК, на четири етажа, мазе и сутерен, състояща се от шест обекта: / - мазе (склад) с идентиф. № 77195.724.9.2.1 с площ по КК 257(двеста петдесет и седем) кв.м, ведно със съотв. ид.ч. от сградата и правото на строеж, при граници на обекта: на същия етаж – 77195.724.9.1.1 и 77195.724.9.3.1; над обекта – 77195.724.9.2.2 (сутерен) / - обект „ За делова и административна дейност” – сутерен – с идентиф. № 77195.724.9.2.2 с площ по КК 257 (двеста петдесет и седем) кв.м, ведно със съотв. ид. ч. от сградата и правото на строеж, при граници: на същия етаж – 77195.724.9.1.2 и 77195.724.9.3.2; под обекта – 77195.724.9.2.1; над обекта – 77195.724.9.2.3 / - обект „ За делова и административна дейност” – първи етаж – с идентиф. № 77195.724.9.2.3 с площ по КК 257 (двеста петдесет и седем) кв.м, ведно със съотв. ид. ч. от сградата и правото на строеж, при граници: на същия етаж – 77195.724.9.1.3 и 77195.724.9.3.3; под обекта – 77195.724.9.2.2; над обекта – 77195.724.9.2.4 / - обект „ За делова и административна дейност” – втори етаж – с идентиф. № 77195.724.9.2.4 с площ по КК 257 (двеста петдесет и седем) кв.м, ведно със съотв. ид. ч. от сградата и правото на строеж, при граници: на същия етаж – 77195.724.9.1.4 и 77195.724.9.3.4; под обекта – 77195.724.9.2.3; над обекта – 77195.724.9.2.5 / - обект „ За делова и административна дейност” – трети етаж – с идентиф. № 77195.724.9.2.5 с площ по КК 257 (двеста петдесет и седем) кв.м, ведно със съотв. ид. ч. от сградата и правото на строеж, при граници: на същия етаж – 77195.724.9.1.5 и 77195.724.9.3.5; под обекта – 77195.724.9.2.4; над обекта – 77195.724.9.2.6 / - обект „ За делова и административна дейност” – четвърти етаж – с идентиф. № 77195.724.9.2.6 с площ по КК 257 (двеста петдесет и седем) кв.м, ведно със съотв. ид. ч. от сградата и правото на строеж, при граници: на същия етаж – 77195.724.9.1.6 и 77195.724.9.3.6; под обекта – 77195.724.9.2.5 / 3. Административна сграда с идентиф. № 77195.724.9.3 със застр. площ по КК 258(двеста петдесет и осем) кв.м и обща разгъната застроена площ 1433 (хиляда четиристотин тридесет и три) кв.м, МК, на пет етажа и мазе, състояща се от шест обекта: / - мазе (склад) с идентиф. № 77195.724.9.3.1 с площ по КК 258 (двеста петдесет и осем)кв.м, ведно със съотв. ид.ч. от сградата и правото на строеж, при граници на обекта: на същия етаж – 77195.724.9.2.1; над обекта – 77195.724.9.3.2 (сутерен) / - обект „ За делова и административна дейност” – сутерен – с идентиф. № 77195.724.9.3.2 с площ по КК 258 (двеста петдесет и осем) кв.м, ведно със съотв. ид. ч. от сградата и правото на строеж, при граници: на същия етаж – 77195.724.9.2.2 ; под обекта – 77195.724.9.3.1; над обекта – 77195.724.9.3.3 / - обект „ За делова и административна дейност” – първи етаж – с идентиф. № 77195.724.9.3.3 с площ по КК 258 (двеста петдесет и осем)кв.м, ведно със съотв. ид. ч. от сградата и правото на строеж, при граници: на същия етаж – 77195.724.9.2.3 ; под обекта – 77195.724.9.3.2; над обекта – 77195.724.9.3.4 / - обект „ За делова и административна дейност” – втори етаж – с идентиф. № 77195.724.9.3.4 с площ по КК 258 (двеста петдесет и осем)кв.м, ведно със съотв. ид. ч. от сградата и правото на строеж, при граници: на същия етаж – 77195.724.9.2.4 ; под обекта – 77195.724.9.3.3; над обекта – 77195.724.9.3.5 / - обект „ За делова и административна дейност” – трети етаж – с идентиф. № 77195.724.9.3.5 с площ по КК 258 (двеста петдесет и осем) кв.м, ведно със съотв. ид. ч. от сградата и правото на строеж, при граници: на същия етаж – 77195.724.9.2.5 ; под обекта – 77195.724.9.3.4; над обекта – 77195.724.9.3.6 / - обект „ За делова и административна дейност” – четвърти етаж – с идентиф. № 77195.724.9.3.6 с площ по КК 143(сто четиридесет и три) кв.м, ведно със съотв. ид. ч. от сградата и правото на строеж, при граници: на същия етаж – 77195.724.9.2.6 ; под обекта – 77195.724.9.3.5 / 4. Сграда – „Хангар, депо, гараж” - с ид. № 77195.724.9.5, със застр. площ по КК 107 (сто и седем) кв.м, МК, на един етаж, ведно със съответните ид. ч. от сградата и отстъпеното право на строеж / 5. Сграда – „Друг вид обществена сграда”- с ид. № 77195.724.9.6, със застр. площ по КК 11 (единадесет) кв.м, МК, на един етаж, ведно със съответните ид. ч. от сградата и отстъпеното право на строеж / 7.43111e+006(седем милиона четиристотин три) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО
№ 5994 / 31.03.2009 6560 - 0080 Частна Хасково / Тополовград / гр.Тополовград / Адрес: кв. 2А УПИ: V 1. Земя - 4650 кв.м / 2. Сграда № 1 - кабинети - със застр. площ 369 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1967 г. / 3. Сграда № 2 - тоалетна - със застр. площ 6 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1967 г. 35188(тридесет и пет хиляди сто осем) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Заповед № ДС-06-14 / Дата:01.3.2013 г. - изцяло отписан
№ 5995 / 31.03.2009 6450 - 0251 Частна Хасково / Харманли / гр.Харманли / Адрес: кв. УПИ: 1. Земя - 128 213 кв.м / 2. Сграда № 1 с ид. № 77181.7.456.3 - склад - със застр. площ 134 кв.м, на 1 ет. МК, постр. 1960 г. / 3. Сграда № 2 с ид. № 77181.7.456.11 - склад - със застр. площ 62 кв.м, на 1 ет. МК, постр. 1960 г. / 4. Сграда № 3 с ид. № 77181.7.456.6 - склад - със застр. площ 355 кв.м, на 1 ет. МК, постр. 1960 г. / 5. Сграда № 4 с ид. № 77181.7.456.7 - склад - със застр. площ 282 кв.м, на 1 ет. МК, постр. 1960 г. / 6. Сграда № 5 с ид. № 77181.7.456.8 - караулно - със застр. площ 111 кв.м, на 1 ет. МК, постр. 1960 г. / 7. Сграда № 6 с ид. № 77181.7.456.9 - тоалетна - със застр. площ 3 кв.м, на 1 ет. полумасивна конструкция, постр. 1960 г. / 8. Сграда № 7 с ид. № 77181.7.456.10 - склад - със застр. площ 4 кв.м, на 1 ет. МК, постр. 1960 г. / 9. Сграда № 8 с ид. № 77181.7.456.5 - склад - със застр. площ 62 кв.м, на 1 ет. МК, постр. 1960 г. 406967(четиристотин и шест хиляди дев) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 5996 / 03.04.2009 6552 - 0029 Частна Хасково / Любимец / с.Лозен / Адрес: м-ст "Учителовия бунар" кв. УПИ: 1. Земя – 5594 кв.м / 2. Сграда № 1 – склад – със застр. площ 26 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1982 г. / 3. Сграда № 2 – склад – със застр. площ 26 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1982 г. / 4. Сграда № 3 – склад – със застр. площ 26 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1982 г. / 5. Сграда № 4 – приемна ЛС – със застр. площ 4 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1982 г. / 6. Сграда № 5 – приемна ЛС – със застр. площ 4 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1982 г. / 7. Сграда № 6 – приемна ЛС – със застр. площ 4 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1982 г. / 8. Сграда № 7 – приемна ЛС – със застр. площ 4 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1982 г. / 9. Сграда № 8 – бунгало за прием на запасни – със застр. площ 13 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1982 г. / 10. Сграда № 9 – бунгало за прием на запасни – със застр. площ 13 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1982 г. / 9506.6(Девет хиляди петстотин и шест ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Заповед № ДС-13-276 / Дата:07.10.2010 г. - изцяло отписан
№ 5997 / 03.04.2009 6559 - 0003 Частна Хасково / Любимец / с.Георги Добрево / Адрес: м-ст "Кайряка" кв. УПИ: 1. Земя – 37,864 дка / 2. Сграда № 1 – склад – със застр. площ 36 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1976 г. / 3. Сграда № 2 – склад – със застр. площ 36 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1976 г. / 4. Сграда № 3 – склад – със застр. площ 159 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1976 г. / 5. Сграда № 4 – склад – със застр. площ 108 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1976 г. / 6. Сграда № 5 – склад – със застр. площ 11 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1976 г. / 7. Сграда № 6 – склад – със застр. площ 176 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1976 г. / 8. Сграда № 7 – склад – със застр. площ 23 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1976 г. / 9. Сграда № 8 – склад – със застр. площ 23 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1976 г. / 10. Сграда № 9 – караулно – със застр. площ 85 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1976 г. / 11. Сграда № 10 - тоалетна – със застр. площ 3 кв.м, на 1 ет., паянтова, постр. 1976 г. / 65380.8(Шестдесет и пет хиляди триста ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Заповед № ДС-06-13 / Дата:01.3.2013 г. - изцяло отписан
№ 5998 / 06.04.2009 6300 - 0669 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: ул. "Преслав" №26 кв. УПИ: Административна сграда с идентификатор 77195.722.18.12 по КК на гр. Хасково, застр. на 333 (триста тридесет и три)кв.м, на четири етажа и мазе, МК, постр. през 2009 год. 1.71587e+006(един милион седемстотин и петн) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО-АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ХАСКОВО
№ 5999 / 06.04.2009 6450 - 0252 Частна Хасково / Харманли / гр.Харманли / Адрес: пл. "Възраждане", № 11 кв. УПИ: 1. Земя - 688 кв.м / 2. Сграда - съдебна палата - с идентиф. № 77181.10.10.1, със застроена площ 450 кв.м, на 1 етаж и мазе, МК, постр. 1932 г. 221042(двеста двадесет и една хиляди ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - РАЙОНЕН СЪД ХАРМАНЛИ
№ 6000 / 20.07.2009 6519 - 0010 Публична Хасково / Свиленград / с.Пъстрогор / Адрес: кв. УПИ: Земя, представляваща язовир с площ 4,579 дка 183.2(сто осемдесет и три лв. и двад) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ
№ 6001 / 20.07.2009 6519 - 0011 Публична Хасково / Свиленград / с.Пъстрогор / Адрес: кв. УПИ: Земя, представляваща язовир с площ 139,294 дка 9026.3(девет хиляди двадесет и шест л) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ
№ 6002 / 20.07.2009 6540 - 0025 Публична Хасково / Свиленград / с.Левка / Адрес: кв. УПИ: Земя, представляваща язовир с площ 329,672 дка 6824.2(шест хиляди осемстотин двадесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ
№ 6003 / 20.07.2009 6560 - 0081 Публична Хасково / Тополовград / гр.Тополовград / Адрес: ул. "Ив. Вазов" №2 кв. 75 УПИ: І 1. Земя представляваща 1/2 ид.ч. от УПИ І, целият с площ 2500 кв.м / 2. Първи и втори етаж с разгъната застроена площ 1063 кв. м, ведно с 49,9 % от сутерена със застроена площ 135,67 кв.м, от административна сграда със застроена площ 531,5 кв.м, на 4 етажа и сутерен, МК, постр. 1895 г. и реконструирана през 1996 г. / 3. Гараж № 2 - със застр. площ 18,60 кв.м, на един етаж, МК, постр. 1996 г. / 4. Гараж № 3 - със застр. площ 18,60 кв.м, на един етаж, МК, постр. 1996 г. 242931(двеста четиридесет и два хиляд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - РАЙОНЕН СЪД ТОПОЛОВГРАД
№ 6004 / 20.07.2009 6420 - 0056 Частна Хасково / Димитровград / с.Горски извор / Адрес: местност "Млечковица" кв. УПИ: 1.Дворно място-2453(две хиляди четиристотин петдесет и три) кв.м; / 2.Адм. лабораторна сграда с мазе-застр. на 150(сто и петдесет) кв.м, на един етаж, МК, постр. през 1954 г.; / 3.Стопанска сграда-застр. на 144(сто четиридесет и четири) кв.м, на един етаж, МК, постр. през 1967 г.; / 4.Метален навес-застр. на 360(триста и шестдесет) кв.м, на един етаж, постр. през 1983 г. 13092.2(тринадесет хиляди деветдесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ-ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ
№ 6005 / 19.08.2009 6570 - 0093 Частна Хасково / Ивайловград / гр.Ивайловград / Адрес: ул. Армира" № 12, вх. "А" кв. 27 УПИ: ІІІ Гараж № 1 с площ 19,40 кв.м, находящ се в подблоковото пространство на вх. "А" на жилищен блок на 5 етажа, ЕПЖС, постр. 1991 г., ведно с 1,5178% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж 768.8(седемстотин шестдесет и осем л) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 6006 / 19.08.2009 6570 - 0094 Частна Хасково / Ивайловград / гр.Ивайловград / Адрес: ул. Армира" № 12, вх. "А" кв. 27 УПИ: ІІІ Гараж № 2 с площ 25,10 кв.м, находящ се в подблоковото пространство на вх. "А" на жилищен блок на 5 етажа, ЕПЖС, постр. 1991 г., ведно с 1,9637% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж 994.7(деветстотин деветдесет и четир) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 6007 / 19.08.2009 6570 - 0095 Частна Хасково / Ивайловград / гр.Ивайловград / Адрес: ул. Армира" № 12, вх. "Б" кв. 27 УПИ: ІІІ Гараж № 1 с площ 23,99 кв.м, находящ се в подблоковото пространство на вх. "Б" на жилищен блок на 5 етажа, ЕПЖС, постр. 1991 г., ведно с 1,96 % ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж 950.7(деветстотин и петдесет лв. и с) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 6008 / 19.08.2009 6570 - 0096 Частна Хасково / Ивайловград / гр.Ивайловград / Адрес: ул. Армира" № 12, вх. "Б" кв. 27 УПИ: ІІІ Гараж № 2 с площ 23,99 кв.м, находящ се в подблоковото пространство на вх. "Б" на жилищен блок на 5 етажа, ЕПЖС, постр. 1991 г., ведно с 1,96 % ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж 950.7(деветстотин и петдесет лв. и с) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 6009 / 20.08.2009 6490 - 0113 Частна Хасково / Симеоновград / гр.Симеоновград / Адрес: ул. "Търговска" №6, вх. Б, ет. 3 кв. 45 УПИ: І Апартамент № 5, състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, със застроена площ 68,54 кв. м, с принадлежащо избено помещение № 7 с полезна площ 6,49 кв.м, ведно с 4,4787% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се на трети етаж, вх. Б в четириетажен жилищен блок, МК, постр. през 1961г. 11640.6(единадесет хиляди шестстотин и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 6011 / 21.08.2009 6411 - 0048 Частна Хасково / Димитровград / с.Черногорово / Адрес: м-ст "Дренака" кв. УПИ: Незастроен поземлен имот с площ 37,240 дка 49156.8(четиридесет и девет хиляди сто) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 6010 / 21.08.2009 6412 - 0059 Частна Хасково / Димитровград / с.Воден / Адрес: м-ст "Кумов кладенец\камък" кв. УПИ: Незастроен поземлен имот с площ 33,982 дка 44856.2(четиридесет и четири хиляди ос) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 6013 / 24.08.2009 6400 - 0388 Частна Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: ул. "Сливница" №1, вх. А, ет. 1 кв. УПИ: Апартамент № 3, с идентиф. № 21052.1016.363.1.3, състоящ се от една стая, кухня и сервизно помещение, със застроена площ 40,32 кв. м, с принадлежащи избено помещение № 3, с полезна площ 12,00 кв.м и таванско помещение № 3 с площ 15,05 кв.м, ведно с 7,71% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се на първи етаж, вх. А в двуетажен жилищен блок, МК, постр. през 1953г. 4581.7(четири хиляди петстотин осемде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 6012 / 24.08.2009 6400 - 0387 Частна Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: ул. "Сливница" №1, вх. А, ет. 1 кв. УПИ: Апартамент № 1, с идентиф. № 21052.1016.363.1.1, състоящ се от една стая, кухня и сервизно помещение, със застроена площ 40,32 кв. м, с принадлежащи избено помещение № 1, с полезна площ 17,68 кв.м и таванско помещение № 1 с площ 19,68 кв.м, ведно с 8,30% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се на първи етаж, вх. А в двуетажен жилищен блок, МК, постр. през 1953г. 5036.7(пет хиляди тридесет и шест лв.) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Заповед № дс-06-5 / Дата:18.1.2016 г. ч.- изцяло отписан
№ 6014 / 25.08.2009 6400 - 0389 Частна Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: ул. "Сливница" №1, вх. А, ет. 2 кв. УПИ: Апартамент № 4, с идентиф. № 21052.1016.363.1.7, състоящ се от една стая, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 40,32 кв. м, с принадлежащи избено помещение № 4, с полезна площ 13,53 кв.м и таванско помещение № 4 с площ 15,05 кв.м, ведно с 7,68% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се на първи етаж, вх. А в двуетажен жилищен блок, МК, постр. през 1953г. 5036.2(пет хиляди тридесет и шест лв) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Заповед № ДС-06-190 / Дата:18.8.2015 г. ч.- изцяло отписан
№ 6015 / 25.08.2009 6400 - 0390 Частна Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: ул. "Сливница" №1, вх. Б, ет. 1 кв. УПИ: Апартамент № 8, с идентиф. № 21052.1016.363.1.5, състоящ се от една стая, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 51,61 кв. м, с принадлежащи избено помещение № 8, с полезна площ 12,30 кв.м и таванско помещение № 8 с площ 15,05 кв.м, ведно с 8,75% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се на първи етаж, вх. Б в двуетажен жилищен блок, МК, постр. през 1953г. 5658.2(пет хиляди шестстотин петдесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Заповед № ДС-06-180 / Дата:28.7.2015 г. ч.- изцяло отписан
№ 6016 / 27.08.2009 6552 - 0030 Частна Хасково / Любимец / с.Лозен / Адрес: местност "Кара Орман" кв. УПИ: 1. Земя – 55,372 дка / 2. Сграда № 1 – надземен гараж за автомобили – със застр. площ 1008 кв.м, на 1 ет., метална конструкция, постр. 1982 г. / 3. Сграда № 2 – караулно – със застр. площ 40 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1982 г. / 4. Сграда № 3 – склад АВ – със застр. площ 174 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1982 г. / 5. Сграда № 4 – склад АВ – със застр. площ 174 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1982 г. / 6. Сграда № 5 – ВПП за АТТ – със застр. площ 9 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1982 г. / 7. Сграда № 6 – тоалетна – със застр. площ 5 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1982 г. / 8. Сграда № 7 – ПП депо – със застр. площ 5 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1982 г. / 9. Сграда № 8 – навес – със застр. площ 80 кв.м, на 1 ет., метална конструкция, постр. 1982 г. / 162983(сто шестдесет и две хиляди дев) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 6017 / 28.08.2009 6550 - 0106 Частна Хасково / Любимец / гр.Любимец / Адрес: местност "Любимец" кв. УПИ: 1. Земя – 15,392 дка / 2. Сграда № 1 – учебен корпус – със застр. площ 356 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1979 г. / 3. Сграда № 2 – свързочна работилница – със застр. площ 18 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1980 г. / 4. Сграда № 3 – баня – със застр. площ 71 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1980 г. / 5. Сграда № 4 – столова – със застр. площ 198 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1981 г. / 6. Сграда № 5 – спален корпус – със застр. площ 350 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1950 г. / 7. Сграда № 6 – стационар – със застр. площ 51 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1980 г. / 8. Сграда № 7 – склад – със застр. площ 151 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1980 г. / 9. Сграда № 8 – щаб – със застр. площ 268 кв.м, на 2 ет., МК, постр. 1950 г. / 10. Сграда № 9 – спортна зала – със застр. площ 113 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1950 г. / 11. Сграда № 10 – склад отопл. мат. – със застр. площ 76 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1980 г. / 12. Сграда № 10А – пристройка – със застр. площ 154 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1980 г. / 13. Сграда № 11 – склад АВ – със застр. площ 15 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1980 г. / 14. Сграда № 12 – ГСМ – със застр. площ 41 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1980 г. / 15. Сграда № 13 – гараж за автомобили – със застр. площ 645 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1980 г. / 16. Сграда № 14 – техническа работилница – със застр. площ 127 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1980 г. / 17. Сграда № 15 – навес – със застр. площ 16 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1980 г. / 337419(триста тридесет и седем хиляди) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 6018 / 28.08.2009 6400 - 0391 Частна Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: ул. "Цар Симеон" № 11, вх. А, ет. 5 кв. УПИ: Апартамент № 13, с идентиф. № 21052.1015.93.4.51, състоящ се от една стая, кухня и сервизно помещение, със застроена площ 54,05 кв. м, с принадлежащи избено помещение № 13, с полезна площ 5,74 кв.м, ведно с 1,23% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се на пети етаж, вх. А в пететажен жилищен блок, МК, постр. през 1965г. 15865.2(петнадесет хиляди осемстотин ш) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 6019 / 14.09.2009 6300 - 0670 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: ул."Панорама"№5 кв. УПИ: Земя-3341(три хиляди триста четиридесет и един) кв.м; / 1.Селскостопанска сграда(навес) с идентификатор 77195.31.1.1-застр.площ 608(шестстотин и осем) кв.м, на един етаж,паянтова, постр. 1960 год.; / 2.Селскостопанска сграда с идентификатор 77195.31.1.2-застр.площ 327(триста двадесет и седем) кв.м, на един етаж,полумасивна, постр. през 1960 год. 61470.4(шестдесет и една хиляди четири) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ-ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО-ХАСКОВО
№ 6020 / 15.09.2009 6346 - 0004 Частна Хасково / Минерални бани / с.Спахиево / Адрес: местност "Кюери" кв. УПИ: Земя-23,406 (двадесет и три цяло и четиристотин и шест)дка 29884.8(двадесет и девет хиляди осемст) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6021 / 23.09.2009 6300 - 0671 Публична Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: местност "Казан топра" кв. УПИ: Земя-4694(четири хиляди шестстотин деветдесет и четири) кв.м с идентификатор 77195.31.52 49268.2(четиридесет и девет хиляди две) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ-ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО-ХАСКОВО
№ 6022 / 24.09.2009 6300 - 0672 Публична Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: местност "Казан топра" кв. УПИ: 1.Земя-22493(двадесет и две хиляди четиристотин деветдесет и три) кв.м с идентификатор 77195.31.53; / 2.Столова-кухня-застр. площ 514 кв.м, 2 ет., МК, постр. през 1974 год. 485573(четиристотин осемдесет и пет х) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ-ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО-ХАСКОВО
№ 6023 / 06.11.2009 6300 - 0673 Публична Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: ул. "Добруджа" № 6 кв. УПИ: 1. Земя с ид. № 77195.720.5 с площ 4034 (четири хиляди тридесет и четири) кв.м / 2. Сграда за образование с ид. № 77195.720.5.1 – със застроена площ 1423 (хиляда четиристотин двадесет и три) кв.м, на два етажа и мазе, МК, построена през 1890 г. / 3. Сграда с ид. № 77195.720.5.2 – работилници – със застроена площ 553(петстотин петдесет и три) кв.м, полумасивна конструкция, на един етаж, построена през 1962 г. / 4. Сграда с ид. № 77195.720.5.3 – гараж – със застроена площ 16 (шестнадесет) кв.м, на един етаж, ПС, постр. 1962 г. / 2.53849e+006( два милиона петстотин тридесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО - ХАСКОВО
№ 6024 / 12.11.2009 6300 - 0674 Публична Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: местност "Казан топра" кв. УПИ: 1.Земя-7351(седем хиляди триста петдесет и един) кв.м с идентификатор 77195.31.51; / 2.Трафопост с идентификатор 77195.31.51.1-застр. площ 28 кв.м, 1 ет., МК, постр. през 1969 год. 83951.5(осемдесет и три хиляди деветст) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ-ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО-ХАСКОВО
№ 6025 / 18.11.2009 6300 - 0675 Публична Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: местност "Казан топра" кв. УПИ: 1.Земя -38191 (тридесет и осем хиляди сто деветдесет и един) кв.м с идентиф. 77195.31.50; / 2. Обект с идентиф. 77195.31.50.1.7 на четвърти етаж, с площ 531,60 (петстотин тридесет и едно цяло и шестдесет) кв.м, обект идентиф. 77195.31.50.1.8 на четвърти етаж, с площ 104,50 (сто и четири цяло и петдесет) кв.м, обект с идентиф. 77195.31.50.1.9 на пети етаж, с площ 531,60 (петстотин тридесет и едно цяло и шестдесет) кв.м, обект идентиф. 77195.31.50.1.10 на пети етаж, с площ 104,20 (сто и четири цяло и двадесет) кв.м и обект идентиф. 77195.31.50.1.11 на етаж -1 (мазе), с площ 659,70 (шестстотин петдесет и девет цяло и седемдесет) кв.м, находящи се в сграда-ученическо общежитие с идентиф. 77195.31.50.1, цялата със застр. площ 723 (седемстотин двадесет и три) кв.м, на пет етажа и мазе, МК, постр. през 1972 год., ведно със съответните ид. части от общите части на сградата; / 3.Гараж(ССМ) с идентиф. 77195.31.50.2-застр. площ 787(седемстоти осемдесет и седем) кв.м, един етаж, МК, постр. през 1970 год.; / 4.Учебни кабинети с идентиф. 77195.31.50.3-застр. площ 735(седемстотин тридесет и пет) кв.м, един етаж, МК, постр. през 1970 год.; / 5.Склад(твърдо гориво) с идентиф. 77195.31.50.4-застр. площ 14(четиринадесет) кв.м. един етаж, ПМ, постр. през 1975 год.; / 6.Учебни канинети с идентиф. 77195.31.50.5-застр. площ 1744(хиляда седемстотин четиридесет и четири) кв.м, един етаж, МК, постр. през 1969 год.; / 7. Пароцентрала с идентиф. 77195.31.50.6-застр. площ 305(триста и пет) кв.м, един етаж, МК, постр. през 1972 год.; / 8.Склад(резервни части)с идентиф. 77195.31.50.7-застр. площ 33(тридесет и три) кв.м, един етаж, ПМ, постр. през 1971 год.; / 9.Склад(ГСМ) с идентиф. 77195.31.50.8-застр. площ 85(осемдесет и пет) кв.м, един етаж, ПМ, постр. през 1972 год. / 1.63531e+006(един милион шестстотин тридесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ-ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО-ХАСКОВО
№ 6026 / 20.11.2009 6300 - 0676 Публична Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: местност "Казан топра" кв. УПИ: Обект с идентиф. 77195.31.50.1.1 на първи етаж, с площ 495,40 (четиристотин деветдесет и пет цяло и четиридесет) кв.м, обект с идентиф. 77195.31.50.1.2 на първи етаж, с площ 104,20 (сто и четири цяло и двадесет) кв.м, обект с идентиф. 77195.31.50.1.3 на втори етаж, с площ 531,60 (петстотин тридесет и едно цяло и шестдесет) кв.м, обект с идентиф. 77195.31.50.1.4 на втори етаж, с площ 104,20 (сто и четири цяло и двадесет) кв.м, обект с идентиф. 77195.31.50.1.5 на трети етаж, с площ 531,60 (петстотин тридесет и едно цяло и шестдесет) кв.м и обект с идентиф. 77195.31.50.1.6 на трети етаж, с площ 104,20 (сто и четири цяло и двадесет) кв.м, находящи се в сграда-ученическо общежитие с идентиф. 77195.31.50.1, цялата със застр. площ 723 (седемстотин двадесет и три) кв.м, на пет етажа и мазе, МК, постр. през 1972 год., ведно със съответните ид. части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху застроената площ; 543871(петстотин четиридесет и три х) Приобретател: ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
№ 6027 / 10.12.2009 6521 - 0008 Публична Хасково / Свиленград / с.Мезек / Адрес: местност "Мал Тепе" кв. УПИ: 1. Земя - 13,665 дка / 2. Археологически паметник на културата с категория "национално значение" - "Тракийска куполна гробница", представляваща дромос с дължина 20,65 м, две правоъгълни предгробни камери и кръгла гробна камера с кошеровиден купол. 25573.7(двадесет и пет хиляди петстоти) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
№ 6028 / 11.12.2009 6521 - 0009 Публична Хасково / Свиленград / с.Мезек / Адрес: местност "Калето" кв. УПИ: 1. Земя - 6,737 дка, представляваща част от териториалния обхват на паметника на културата / 2. Археологически паметник на културата с категория "национално значение" - "Средновековна крепост", представляващ крепостна стена с форма на неправилен четириъгълник, построена от каменна зидария, в края на ХІ и началото на ХІІ век, с дебелина на стената от 1,90 до 2,50 м, подсилена с общо девет броя кръгли кули. Частта от паметника, попадаща в имота представлява: / - северозападна стена: застроена площ 34 кв.м и средна височина 5,63 м / - южна стена и част от северозападната стена - със обща застроена площ 478 кв.м и средна височина 7,11 м / - част от североизточната стена - със застроена площ 13 кв.м и височина 2,51 м 14401.5(четиринадесет хиляди четиристо) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
№ 6029 / 11.12.2009 6521 - 0010 Публична Хасково / Свиленград / с.Мезек / Адрес: местност "Калето" кв. УПИ: Част от археологически паметник на културата с категория "национално значение" - "Средновековна крепост", представляваща част от кула №1 към крепостната стена, построена от каменна зидария, в края на ХІ и началото на ХІІ век, със застроена площ 1 кв.м и височина 9,65м 8.9(осем лв. и деветдесет стотинки) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
№ 6030 / 11.12.2009 6521 - 0011 Публична Хасково / Свиленград / с.Мезек / Адрес: местност "Калето" кв. УПИ: Част от археологически паметник на културата с категория "национално значение" - "Средновековна крепост", представляваща крепостна стена с форма на неправилен четириъгълник, построена от каменна зидария, в края на ХІ и началото на ХІІ век, с дебелина на стената от 1,90 до 2,50 м, подсилена с общо девет броя кръгли кули. Частите от паметника, попадащи в имота представляват: / - част от кула №1 към крепостната стена, със застроена площ 17 кв.м и височина 9,65 м / - част от кула №2 към крепостната стена, със застроена площ 6 кв.м и височина 7,61 м / - част от северозападната стена със застроена площ 31 кв.м и средна височина 5,58 м / - част от северната стена - със застроена площ 108 кв.м и средна височина 3,96 м / - източна и част от североизточна стена - със застроена площ 152 кв.м и височина 6,60 м / - част от източната стена със застроена площ 10 кв.м 2887.5(две хиляди осемстотин осемдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
№ 6031 / 20.01.2010 6085 - 0007 Частна Хасково / Тополовград / с.Устрем / Адрес: местност "Гладно поле" кв. УПИ: Прилежащ терен-3788 кв.м 4000.1(четири хиляди лева и десет сто) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6032 / 20.01.2010 6085 - 0008 Частна Хасково / Тополовград / с.Устрем / Адрес: местност "Гладно поле" кв. УПИ: Прилежащ терен-3665 кв.м 3870.2(три хиляди осемстотин и седемд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6033 / 20.01.2010 6085 - 0009 Частна Хасково / Тополовград / с.Устрем / Адрес: местност "Гладно поле" кв. УПИ: Прилежащ терен-5182 кв.м 5472.2(пет хиляди четиристотин седемд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Акт № 6314 / Дата: 16.5.2012 г. Заповед № ДС-06-8 / Дата:06.2.2013 г. - изцяло отписан
№ 6034 / 19.02.2010 6410 - 0143 Частна Хасково / Димитровград / с.Крепост / Адрес: местност "Иринж. лозя" кв. УПИ: Прилежащ терен-4372 кв.м 9177.7(девет хиляди сто седемдесет и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-13-283 / Дата:15.8.2011 г. - изцяло отписан
№ 6035 / 19.02.2010 6410 - 0144 Частна Хасково / Димитровград / с.Крепост / Адрес: местност "Иринж. лозя" кв. УПИ: Прилежащ терен-7402 кв.м 15538.3(петнадесет хиляди петстотин тр) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-13-284 / Дата:15.8.2011 г. - изцяло отписан
№ 6036 / 19.02.2010 6410 - 0145 Частна Хасково / Димитровград / с.Крепост / Адрес: местност "Иринж. лозя" кв. УПИ: Прилежащ терен-3225 кв.м 6769.9(шест хиляди седемстотин шестде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-13-286 / Дата:15.8.2011 г. - изцяло отписан
№ 6037 / 22.02.2010 6410 - 0146 Частна Хасково / Димитровград / с.Крепост / Адрес: местност "Иринж. лозя" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1059 кв.м 2439.9(две хиляди четиристотин тридес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-13-287 / Дата:15.8.2011 г. - изцяло отписан
№ 6038 / 22.02.2010 6410 - 0147 Частна Хасково / Димитровград / с.Крепост / Адрес: местност "Иринж. лозя" кв. УПИ: Прилежащ терен - 5482 кв.м 11507.8(единадесет хиляди петстотин и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-13-285 / Дата:15.8.2011 г. - изцяло отписан
№ 6039 / 09.03.2010 6352 - 0025 Частна Хасково / Минерални бани / с.Сусам / Адрес: местност "Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен - 740 (седемстотин и четиридесет) кв.м 1002.8(хиляда и два лв. и осемдесет с) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6040 / 09.03.2010 6344 - 0018 Частна Хасково / Минерални бани / с.Татарево / Адрес: м-ст "Кюери" кв. УПИ: Прилежащ терен - 660(шестстотин и шестдесет) кв.м 1103.5(хиляда сто и три лв. и петдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6041 / 11.03.2010 6352 - 0026 Частна Хасково / Минерални бани / с.Сусам / Адрес: местност "Куртала" кв. УПИ: Прилежащ терен-1585(хиляда петстотин осемдесет и пет) кв.м 2092.2(две хиляди деветдесет и два ле) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6042 / 11.03.2010 6352 - 0027 Частна Хасково / Минерални бани / с.Сусам / Адрес: местност "Куртала" кв. УПИ: Прилежащ терен-4363(четири хиляди триста шестдесет и три) кв.м 5759.2(пет хиляди седемстотин петдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6043 / 11.03.2010 6352 - 0028 Частна Хасково / Минерални бани / с.Сусам / Адрес: местност "Куртала" кв. УПИ: Прилежащ терен-2070(две хиляди и седемдесет) кв.м 2878.1(две хиляди осемстотин седемдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6044 / 17.03.2010 6357 - 0004 Частна Хасково / Хасково / с.Мандра / Адрес: местност "Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен-3354(три хиляди триста петдесет и четири) кв.м 4108.5(четири хиляди сто и осем лева ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-66 / Дата:20.6.2011 г. - изцяло отписан
№ 6045 / 17.03.2010 6410 - 0148 Частна Хасково / Димитровград / с.Крепост / Адрес: местност "Чобан баир" кв. УПИ: Земя-2134 кв.м 4315.8(четири хиляди триста и петнаде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6046 / 26.03.2010 6439 - 0033 Публична Хасково / Димитровград / с.Каснаково / Адрес: местност "Кайряка" кв. УПИ: Земя - 12,734 дка, представляваща част от териториалния обхват на археологически паметник на културата с категория "национално значение" - "Светилище на нимфите" 16808.9(шестнадесет хиляди осемстотин ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
№ 6047 / 26.03.2010 6439 - 0034 Публична Хасково / Димитровград / с.Каснаково / Адрес: местност " Дозвето" кв. УПИ: Земя - 27,132 дка, представляваща част от териториалния обхват на археологически паметник на културата с категория "национално значение" - "Светилище на нимфите" 35814.2(тридесет и пет хиляди осемстот) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
№ 6048 / 30.03.2010 6585 - 0004 Частна Хасково / Ивайловград / с.Мандрица / Адрес: местност "Юртеляр" кв. УПИ: Прилежащ терен-1750 кв.м 2143.7(две хиляди сто четиридесет и т) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-13-034 / Дата:17.2.2011 г. - изцяло отписан
№ 6049 / 31.03.2010 6429 - 0026 Частна Хасково / Димитровград / с.Скобелево / Адрес: местност "Ескимзарлък" кв. УПИ: Прилежащ терен-2040 кв.м 3123.6(три хиляди сто двадесет и три ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-13-262 / Дата:18.7.2011 г. - изцяло отписан
№ 6050 / 31.03.2010 6429 - 0027 Частна Хасково / Димитровград / с.Скобелево / Адрес: местност "Ескимзарлък" кв. УПИ: Прилежащ терен-2300 кв.м 3521.8(три хиляди петстотин двадесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-13-263 / Дата:18.7.2011 г. - изцяло отписан
№ 6051 / 31.03.2010 6354 - 0015 Частна Хасково / Хасково / с.Орлово / Адрес: местност "Къра" кв. УПИ: Прилежащ терен-1360(хиляда триста и шестдесет) кв.м 1512.8(хиляда петстотин и дванадесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6052 / 31.03.2010 6354 - 0016 Частна Хасково / Хасково / с.Орлово / Адрес: местност "Къра" кв. УПИ: Прилежащ терен-1360(хиляда триста и шестдесет) кв.м 1512.8(хиляда петстотин и дванадесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6053 / 09.04.2010 6437 - 0136 Частна Хасково / Димитровград / с.Добрич / Адрес: местност "Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен-1798 кв.м 4372.7(четири хиляди триста седемдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-13-047 / Дата:18.2.2011 г. - изцяло отписан
№ 6054 / 19.04.2010 6494 - 0044 Частна Хасково / Симеоновград / с.Константиново / Адрес: кв. УПИ: Прилежащ терен-3999 кв.м 6123.3(шест хиляди сто двадесет и три) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6055 / 21.04.2010 6494 - 0045 Частна Хасково / Симеоновград / с.Константиново / Адрес: кв. УПИ: Прилежащ терен-3597 кв.м 5507(пет хиляди петстотин и седем л) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6056 / 22.04.2010 6452 - 0002 Частна Хасково / Маджарово / с.Тополово / Адрес: Стопански двор кв. УПИ: Прилежащ терен - 1,924 дка 3386.3(три хиляди триста осемдесет и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-13-041 / Дата:17.2.2011 г. - изцяло отписан
№ 6057 / 23.04.2010 6352 - 0029 Частна Хасково / Минерални бани / с.Сусам / Адрес: местност "Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1874(хиляда осемстотин седемдесет и четири) кв.м 2935.4(две хиляди деветстотин тридесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6058 / 23.04.2010 6311 - 0023 Частна Хасково / Хасково / с.Стамболийски / Адрес: местност "Къра" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1651(хиляда шестстотин петдесет и един) кв.м 2295.6(две хиляди двеста деветдесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6059 / 05.05.2010 6430 - 0047 Частна Хасково / Димитровград / гр.Меричлери / Адрес: кв. 93 УПИ: VІІІ Прилежащ терен - 3410 кв.м 14626.3(четиринадесет хиляди шестстоти) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6060 / 10.05.2010 6300 - 0677 Публична Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: бул. "Ст. Стамболов" №2 кв. УПИ: 1. Земя - 2500 (две хиляди и петстотин)кв.м, представляваща част от имот с идентификатор 77195.725.68 - целият с площ 12226(дванадесет хиляди двеста двадесет и шест)кв.м / 2. Училищна сграда с идентификатор 77195.725.68.1 със застроена площ 1508(хиляда петстотин и осем)кв.м, на 3 (три) етажа, МК, построена през 1963 г. / 3. Спортна сграда с идентификатор 77195.725.68.2 със застроена площ 606 (шестстотин и шест)кв.м, на 1 (един) етаж, МК, постр. през 1967 г. / 3.03895e+006(три милиона тридесет и осем хи) Правно основание:МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО - ХАСКОВО
№ 6061 / 25.05.2010 6300 - 0678 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: местност "Реката" (Мандрата) кв. УПИ: Прилежащ терен-2952(две хиляди деветстотин петдесет и два) кв.м 24477.5(двадесет и четири хиляди четир) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-13-042 / Дата:17.2.2011 г. - изцяло отписан
№ 6062 / 25.05.2010 6438 - 0034 Публична Хасково / Димитровград / с.Крум / Адрес: отдел/подотдел: 58/г кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд, поляна-0,181 дка 10.3(десет лева и тридесет стотинки) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ-ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 6063 / 26.05.2010 6438 - 0035 Публична Хасково / Димитровград / с.Крум / Адрес: отдел/подотдел: 58/7 кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд, горски път-0,144 дка 12.2(дванадесет лева и двадесет сто) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ-ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 6064 / 26.05.2010 6438 - 0036 Публична Хасково / Димитровград / с.Крум / Адрес: отдел/подотдел: 58/г кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд, горски път-0,041 дка 3.5(три лева и петдесет стотинки) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ-ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 6065 / 26.05.2010 6438 - 0037 Публична Хасково / Димитровград / с.Крум / Адрес: отдел/подотдел: 58/6 кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд, поляна-0,724 дка 41.1(четиридесет и един лева и десе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ-ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 6066 / 26.05.2010 6438 - 0038 Публична Хасково / Димитровград / с.Крум / Адрес: отдел/подотдел: 57/г кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд, горски път-0,120 дка 10.2(десет лева и двадесет стотинки) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ-ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 6067 / 28.05.2010 6578 - 0016 Публична Хасково / Ивайловград / с.Свирачи / Адрес: местност " Харманите" кв. УПИ: Земя - 3,509 дка, отредена за античен некропол - недвижима културна ценност с категория "национално значение" 5249.5(пет хиляди двеста четиридесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
№ 6068 / 28.05.2010 6570 - 0097 Публична Хасково / Ивайловград / гр.Ивайловград / Адрес: кв. УПИ: Земя - 22,511 дка, отредена за Римска вила "Армира" - недвижима културна ценност с категория "национално значение" 54746.8(петдесет и четири хиляди седем) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
№ 6071 / 01.06.2010 6310 - 0018 Частна Хасково / Хасково / с.Клокотница / Адрес: Стопански двор кв. 1 УПИ: VІ Прилежащ терен - 3640 (три хиляди шестстотин и четиридесет) кв.м 7600.3(седем хиляди и шестстотин лв. ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6072 / 01.06.2010 6553 - 0008 Частна Хасково / Любимец / с.Вълче поле / Адрес: Стопански двор кв. УПИ: Прилежащ терен - 7,406 дка 9906.3(девет хиляди деветстотин и шес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6073 / 01.06.2010 6300 - 0679 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: ул. "Правда" №1 кв. УПИ: 1. Земя - 1547(хиляда петстотин четиридесет и седем) кв.м с ид. № 77195.731.223 / 2. Административна делова сграда с ид. № 77195.731.223.2 - със застроена площ 729 (седемстотин двадесет и девет) кв.м, на два етажа, МК, построена 1977 г. / 3. Сграда с ид. № 77195.731.223.1- друг вид сграда за обитаване - със застр. площ 17 (седемнадесет) кв.м, на един етаж, МК, постр. 1977 г. / 556861(петстотин петдесет и шест хиля) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"
№ 6074 / 07.06.2010 6438 - 0039 Публична Хасково / Димитровград / с.Крум / Адрес: отдел/подотдел: 58/г кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд, залесена територия - 1,997 дка 169.8(сто шестдесет и девет лв. и ос) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 6075 / 07.06.2010 6438 - 0040 Публична Хасково / Димитровград / с.Крум / Адрес: отдел/подотдел: 58/г кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд, залесена територия - 0,106 дка 9(девет лв.) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 6076 / 07.06.2010 6438 - 0041 Публична Хасково / Димитровград / с.Крум / Адрес: отдел/подотдел: 58/г кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд, поляна - 0,590 дка 33.5(тридесет и три лв. и петдесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 6077 / 07.06.2010 6438 - 0042 Публична Хасково / Димитровград / с.Крум / Адрес: отдел/подотдел: 57/6 кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд, поляна - 1,088 дка 61.7(шестдесет и един лв. и седемде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 6078 / 07.06.2010 6438 - 0043 Публична Хасково / Димитровград / с.Крум / Адрес: отдел/подотдел: 57/6 кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд, поляна - 0,056 дка 3.2(три лв. и двадесет ст.) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 6079 / 07.06.2010 6438 - 0044 Публична Хасково / Димитровград / с.Крум / Адрес: отдел/подотдел: 57/7 кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд, голина - 3,618 дка 307.7(триста и седем лв. и седемдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО
№ 6080 / 11.06.2010 6565 - 0008 Частна Хасково / Тополовград / с.Срем / Адрес: м-ст "Сремски кър" кв. УПИ: Прилежащ терен - 4,986 дка 7634.6(седем хиляди шестстотин тридес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6081 / 11.06.2010 6550 - 0107 Частна Хасково / Любимец / гр.Любимец / Адрес: стопански двор, м-ст "Любимец" кв. УПИ: Прилежащ терен - 2,173 дка 6503.4(шест хиляди петстотин и три лв) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-13-038 / Дата:17.2.2011 г. - изцяло отписан
№ 6082 / 15.06.2010 6300 - 0680 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: м-ст "Черния камък" в стопански двор,кв. Болярово кв. УПИ: Прилежащ терен - 932(деветстотин тридесет и два )кв.м 14792.8(четиринадесет хиляди седемстот) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6083 / 15.06.2010 6392 - 0034 Частна Хасково / Хасково / с.Малево / Адрес: Стопански двор кв. 76 УПИ: ІV Прилежащ терен - 2410 (две хиляди четиристотин и десет) кв.м 6383.6(шест хиляди триста осемдесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-4 / Дата:15.3.2012 г. - изцяло отписан
№ 6084 / 15.06.2010 6424 - 0015 Частна Хасково / Димитровград / с.Голямо Асеново / Адрес: стопански двор кв. УПИ: Прилежащ терен - 2,307 дка 4060.3(четири хиляди и шестдесет лв. ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6085 / 23.06.2010 6527 - 0004 Частна Хасково / Свиленград / с.Мустрак / Адрес: отдел/подотдел: 123/2-поляна; 123/а- широкол. гора; 123/б- широкол. гора; 123/в- широкол. гора; 123/г- широкол. гора; 123/д- широкол. гора; 506/3- широкол. гора / местност "Сапонджала" кв. УПИ: 1.Сграда № 1 – склад със застр. площ 307 кв.м, на 1 ет., масивна конструкция, постр. 1980 г. / 2. Сграда № 2 – склад със застр. площ 208 кв.м, на 1 ет., масивна конструкция, постр. 1980 г. / 3. Сграда № 3 – склад със застр. площ 15 кв.м, на 1 ет., масивна конструкция, постр. 1980 г. / 4. Сграда № 4 – вила със застр. площ 60 кв.м, на 2 ет., масивна конструкция, постр. 1987 г. ведно с пристройка на един етаж, със застр. площ 18 кв.м, масивна конструкция, постр. 1987г. / 5. Сграда № 5 – склад със застр. площ 32 кв.м, на 1 ет., масивна конструкция, постр. 1980 г. 10786.1(десет хиляди седемстотин осемд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Заповед № ДС-13-334 / Дата:18.10.2011 г. - изцяло отписан
№ 6086 / 25.06.2010 6300 - 0681 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: ул. "Булаир" кв. УПИ: 1. Земя ид.№ 77195.712.233 – 14923 (четиринадесет хиляди деветстотин двадесет и три)кв.м / 2. Сграда с идентификатор 77195.712.233.1 - лавка, със застр. площ 207 (двеста и седем) кв.м, на един етаж, масивна констр., постр. 1965 г. / 3. Сграда с идентификатор 77195.712.233.2 – учебен център, със застр. площ 880 (осемстотин и осемдесет) кв.м, на един етаж, масивна конструкция, постр. 1957 г. / 4. Сграда с идентификатор 77195.712.233.3 - казарма, със застр. площ 1683 (хиляда шестстотин осемдесет и три) кв.м, на два етажа, масивна конструкция, постр. 1951 г. / 5. Сграда с идентификатор 77195.712.233.4 - склад, със застр. площ 112 (сто и дванадесет) кв.м, на един етаж, метална конструкция, постр. 1986 г. / 6. Сграда с идентификатор 77195.712.233.5 - метален навес, със застр. площ 60 (шестдесет) кв.м, на един етаж, постр. 1986 г. / 7. Сграда с идентификатор 77195.712.233.6 - метален навес, със застр. площ 60 (шестдесет) кв.м, на един етаж, постр. 1986 г. / 8. Сграда с идентификатор 77195.712.233.7 - тоалетна, със застр. площ 16 (шестнадесет) кв.м, на един етаж, полумасивна констр., постр. 1978 г. / 9. Сграда с идентификатор 77195.712.233.8 - трафопост, със застр. площ 85 (осемдесет и пет) кв.м, на един етаж, масивна констр., постр. 1980 г. 2.3425e+006(два милиона триста четиридесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 6087 / 25.06.2010 6300 - 0682 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: ул. "Булаир" кв. УПИ: 1. Земя ид. № 77195.712.235 – 28555 (двадесет и осем хиляди петстотин петдесет и пет) кв.м / 2. Сграда с идентификатор 77195.712.235.1 – склад с гараж, със застр. площ 439 (четиристотин тридесет и девет) кв.м, на един етаж, полумасивна констр., постр. 1957 г. / 3. Сграда с идентификатор 77195.712.235.2 със застр. площ 161 (сто шестдесет и един) кв.м, на един етаж, полумасивна констр., постр. 1950 г. / 4. Сграда с идентификатор 77195.712.235.3 - склад, със застр. площ 23 (двадесет и три) кв.м, на един етаж, полумасивна констр., постр. 1978 г. / 5. Сграда с идентификатор 77195.712.235.4 - фурна, със застр. площ 292 (двеста деветдесет и девет) кв.м, на два етажа, масивна констр., постр. 1940 г. / 6. Сграда с идентификатор 77195.712.235.5 - склад, със застр. площ 106 (сто и шест) кв.м, на един етаж, метална констр., постр. 1986 г. / 7. Сграда с идентификатор 77195.712.235.6 – работилница и кабинети, със застр. площ 156 (сто петдесет и шест) кв.м, на два етажа, масивна констр., постр. 1920 г. / 8. Сграда с идентификатор 77195.712.235.7 - работилница, със застр. площ 232 (двеста тридесет и два) кв.м, на един етаж, масивна констр., постр. 1940 г. / 9. Сграда с идентификатор 77195.712.235.8 - гараж, със застр. площ 548 (петстотин четиридесет и осем) кв.м, на един етаж, полумасивна констр., постр. 1929 г. / 10. Сграда с идентификатор 77195.712.235.9 - гараж, със застр. площ 509 (петстотин и девет) кв.м, на един етаж, масивна констр., постр. 1959 г. / 11. Сграда с идентификатор 77195.712.235.10 - гараж, със застр. площ 310 (триста и десет) кв.м, на един етаж, масивна констр., постр. 1977 г. / 12. Сграда с идентификатор 77195.712.235.11 - дежурна, със застр. площ 45 (четиридесет и пет) кв.м, на един етаж, масивна констр., постр. 1964 г. / 13. Сграда с идентификатор 77195.712.235.12 - гараж, със застр. площ 785 (седемстотин осемдесет и пет) кв.м, на един етаж, полумасивна констр., постр. 1958 г. / 14. Сграда с идентификатор 77195.712.235.13 - гараж, със застр. площ 193 (сто деветдесет и три) кв.м, на един етаж, масивна констр., постр. 1971 г. / 15. Сграда с идентификатор 77195.712.235.14 - водогрейка, със застр. площ 50 (петдесет) кв.м, на един етаж, масивна констр., постр. 1971 г. / 16. Сграда с идентификатор 77195.712.235.15 - гараж, със застр. площ 114 (сто и четиринадесет) кв.м, на един етаж, метална констр., постр. 1986 г. / 17. Сграда с идентификатор 77195.712.235.16 - гараж, със застр. площ 114 (сто и четиринадесет) кв.м, на един етаж, метална констр., постр. 1976 г. / 18. Сграда с идентификатор 77195.712.235.17 - автомивка, със застр. площ 27 (двадесет и седем) кв.м, на един етаж, масивна констр., постр. 1957 г. / 19. Сграда с идентификатор 77195.712.235.18 - склад, със застр. площ 6 (шест) кв.м, на един етаж, масивна констр., постр. 1964 г. / 20. Сграда с идентификатор 77195.712.235.19 – техническа работилница и складове, със застр. площ 165 (сто шестдесет и пет) кв.м, на един етаж, масивна констр., постр. 1977 г. / 21. Сграда с идентификатор 77195.712.235.20 - техническа работилница и складове, със застр. площ 175 (сто седемдесет и пет) кв.м, на един етаж, масивна констр., постр. 1966 г. / 22. Сграда с идентификатор 77195.712.235.21 – гараж, със застр. площ 256 (двеста петдесет и шест) кв.м, на един етаж, метална констр., постр. 1978 г. / 2.39836e+006(два милиона триста деветдесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 6088 / 25.06.2010 6300 - 0683 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: ул. "Булаир" кв. УПИ: 1. Земя ид. № 77195.712.234 – 13818 (тринадесет хиляди осемстотин и осемнадесет) кв.м / 2. Сграда с идентификатор 77195.712.234.1 – склад и кабинети, със застр. площ 1136 (хиляда сто тридесет и шест) кв.м, на два етажа, масивна констр., постр. 1905 г. / 3. Сграда с идентификатор 77195.712.234.2 – КТП, със застр. площ 66 (шестдесет и шест) кв.м, на един етаж, масивна констр., постр. 1964 г. / 4. Сграда с идентификатор 77195.712.234.3 – склад, със застр. площ 22 (двадесет и два) кв.м, на един етаж, полумасивна констр., постр. 1960 г. / 5. Сграда с идентификатор 77195.712.234.4 – склад ГСМ, със застр. площ 40 (четиридесет) кв.м, на един етаж, масивна констр., постр. 1964 г. / 6. Сграда с идентификатор 77195.712.234.5 – тоалетна, със застр. площ 110 (сто и десет) кв.м, на един етаж, полумасивна констр., постр. 1950 г. / 7. Сграда с идентификатор 77195.712.234.6 – склад, със застр. площ 72 (седемдесет и два) кв.м, на един етаж, полумасивна констр., постр. 1960 г. / 8. Сграда с идентификатор 77195.712.234.7 – дърводелска работилница, със застр. площ 166 (сто шестдесет и шест) кв.м, на един етаж, масивна констр., постр. 1930 г. / 9. Сграда с идентификатор 77195.712.234.8 – склад, със застр. площ 93 (деветдесет и три) кв.м, на един етаж, метална констр., постр. 1978 г. / 10. Сграда с идентификатор 77195.712.234.9 – склад и умивалня, със застр. площ 126 (сто двадесет и шест) кв.м, на един етаж, масивна констр., постр. 1957 г. / 11. Сграда с идентификатор 77195.712.234.10 – учебен център, със застр. площ 675 (шестстотин седемдесет и пет) кв.м, на три етажа, масивна констр., постр. 1950 г. / 12. Сграда с идентификатор 77195.712.234.11 – склад, със застр. площ 479 (четиристотин седемдесет и девет) кв.м, на един етаж, полумасивна констр., постр. 1878 г. / 13. Сграда с идентификатор 77195.712.234.12 – склад, със застр. площ 214 (двеста и четиринадесет) кв.м, на един етаж, полумасивна констр., постр. 1878 г. / / В имот с идентиф. № 77195.712.234 се намира Военен паметник-монумент „Чешма-паметник на загиналите от 10-ти Родопски полк в Балканските войни 1912-1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г.” – публична държавна собственост на Министерство на отбраната, регистриран, описан и картотекиран в Националния регистър на военните паметници съгласно Закона за военните паметници. / 1.85357e+006(един милион осемстотин петдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 6089 / 28.07.2010 6400 - 0392 Публична Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: Район на гара Димитровград кв. УПИ: Земя - 4849 кв.м - част от терен за жп гара 52369.2(петдесет и два хиляди триста ш) Приобретател: ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
№ 6090 / 28.07.2010 6400 - 0393 Публична Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: Район на гара Димитровград кв. УПИ: Земя - 1956 кв.м - част от терен за жп гара 21124.8(двадесет и една хиляди сто два) Приобретател: ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
№ 6091 / 09.08.2010 6300 - 0684 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: Стопански двор кв. УПИ: Прилежащ терен - 5278 (пет хиляди двеста седемдесет и осем ) кв.м 44872.3(четиридесет и четири хиляди ос) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6092 / 10.08.2010 6300 - 0685 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: Стопански двор кв. УПИ: Прилежащ терен - 2493 (две хиляди четиристотин деветдесет и три ) кв.м 21194.9(двадесет и една хиляди сто дев) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6093 / 10.08.2010 6350 - 0122 Частна Хасково / Хасково / с.Узунджово / Адрес: м-ст "Блямлъка" кв. УПИ: Прилежащ терен - 2696 (две хиляди шестстотин деветдесет и шест) кв.м 4582.8(четири хиляди петстотин осемде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6094 / 31.08.2010 6428 - 0028 Частна Хасково / Димитровград / с.Странско / Адрес: Стопански двор кв. 65 УПИ: VІІ Прилежащ терен - 2695 кв.м 4501.7(четири хиляди петстотин и един) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6095 / 31.08.2010 6351 - 0059 Публична Хасково / Хасково / с.Александрово / Адрес: местност " Рошава чука" кв. УПИ: 1. Земя - 4680(четири хиляди шестстотин и осемдесет) кв. м, включваща могилата "Рошавата чука" с диаметър на насипа 55 м (петдесет и пет метра), в която е разположена гробна структура - паметник на културата - "Тракийска гробница със стенописи" 2. Гробна структура "Тракийска гробница със стенописи" - недвижима културна ценност с категория "национално значение", представляваща археологически, художествен и архитектурно-строителен паметник на културата - датиращ от втората половина на ІV(четвърти) век пр.н.е.,състояща се от: / - дромос с дължина 15 м(петнадесет м),ширина 1,17 м -1,25 м (от един метър и седемнадесет см до един метър и двадесет и пет см)и височина 2,25 м - 1,80 м (от два метра и двадесет и пет см до един метър и осемдесет см) / - правоъгълно преддверие с размери 1,50/1,95 м (един метър и петдесет см на един метър и деветдесет и пет см) / - кръгла гробна камера с куполен свод с диаметър 3,45 м (три метра и четиридесет и пет см) и височина около 3,35 м (три метра и тридесет и пет см) / Гробната структура е с обща дължина около двадесет и един метра, изградена е от дялани камъни и мек варовик, споени с хоросан. Трите помещения са изписани от вътрешната страна с уникални стенописи. 7825(седем хиляди осемстотин двадес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
№ 6096 / 15.09.2010 6555 - 0005 Частна Хасково / Любимец / с.Оряхово / Адрес: Стопански двор кв. УПИ: Прилежащ терен - 1,306 дка 2063.4(две хиляди шестдесет и три лв.) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6097 / 15.09.2010 6387 - 0024 Частна Хасково / Хасково / с.Криво поле / Адрес: Стопански двор кв. 79 УПИ: ІІ Прилежащ терен - 3970 (три хиляди деветстотин и седемдесет) кв.м 5242.3(пет хиляди двеста четиридесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Акт № 6112 / Дата: 21.12.2010 г. Акт № 6112 / Дата: 21.12.2010 г.
№ 6098 / 27.09.2010 6085 - 0010 Частна Хасково / Тополовград / с.Устрем / Адрес: м-ст "Землище на с. Устрем" отдел/подотдел 344/1; 345/4; 346/1; 346/а; 346/б; 346/в; 346/г; 347/а; 347/б; 347/в кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - залесена територия - 1204,258 дка 15173.7(петнадесет хиляди сто седемдес) Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТОПОЛОВГРАД
№ 6099 / 27.09.2010 6085 - 0011 Частна Хасково / Тополовград / с.Устрем / Адрес: м-ст "Землище на с. Устрем" отдел/подотдел: 323/б; 324/а; 325/а; 325/б; 325/в; 326/а; 326/б; 328/1; 328/2; 328/3; 328/а кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - залесена територия - 1258,404 дка 20260.3(двадесет хиляди двеста и шестд) Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТОПОЛОВГРАД
№ 6100 / 27.09.2010 6085 - 0012 Частна Хасково / Тополовград / с.Устрем / Адрес: м-ст "Землище на с. Устрем" отдел/подотдел: 329/1; 329/2; 329/3; 329/а; 329/б; 329/в; 337/б; 338/1; 338/а; 338/б; 338/в; 339/1; 339/а; 339/б; 339/в; 339/г; 340/1; 340/2; 340/3; 340/4; 340/5; 340/6; 340/7; 340/а; 340/б; 340/в; 340/г; 412/3; 412/8; 412/а; 412/б; 412/в; 412/г кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - залесена територия - 2933,576 дка 36963.1(тридесет и шест хиляди деветст) Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТОПОЛОВГРАД
№ 6101 / 27.09.2010 6085 - 0013 Частна Хасково / Тополовград / с.Устрем / Адрес: м-ст "Землище на с. Устрем" отдел/подотдел: 339/1; 339/а; 339/б; 339/в; 342/1; 342/а; 342/в; 342/г; 343/а; 343/б; 343/в; 343/г; 343/д; 344/2; 344/а; 344/б; 344/в; 344/г; 344/д; 344/е; 345/2; 345/а; / 345/б; 345/в; 345/д; 412/7; 412/8; 412/а; 412/б; 412/в; 412/г кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - залесена територия - 2999,968 дка 37799.6(тридесет и седем хиляди седемс) Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТОПОЛОВГРАД
№ 6102 / 28.09.2010 6085 - 0014 Частна Хасково / Тополовград / с.Устрем / Адрес: м-ст "Землище на с. Устрем" отдел/подотдел: 293/1; 293/д; 311/а; 311/б; 311/и; 312/1; 312/а; 312/б; 312/в; 312/г; 313/1; 313/а; 313/б; 313/в; 313/г; 314/1; 314/2; 314/3; 314/4; 314/а; 314/б; 314/в; 314/д; 314/е; 314/ж; 315/а; 315/б; 315/в; 316/1; 316/а; 316/б; 316/в; 316/г; 317/1; 317/2; 317/3; 317/4; 317/а; 317/б; 317/в; 317/г; 317/1; 318/1; 318/2; 318/3; 318/а; 318/б; 318/в; 318/г; 319/1; 319/2; 319/3; 319/а; 319/б; 319/в; 319/г; 319/д; 319/е; 319/ж; 320/1; 320/а; 320/б; 320/в; 320/г; 320/д; 320/е; 320/ж; 320/з; 320/и; 321/1; 321/а; 321/б; 321/в; 321/г; 321/д; 321/е; 321/ж; 322/1; 322/а; 322/б; 322/в; 322/г; 323/2; 323/3; 323/4; 323/5; 323/а; 323/б; 323/в; 323/г; 323/ж; 323/з; 324/1; 324/а; 324/б; 325/а; 325/б; 331/1; 331/2; 331/а; 331/б; 332/2; 332/а; 333/а кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - залесена територия - 7637,882 дка 96237.3(деветдесет и шест хиляди двест) Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТОПОЛОВГРАД
№ 6103 / 28.09.2010 6085 - 0015 Частна Хасково / Тополовград / с.Устрем / Адрес: м-ст "Землище на с. Устрем" отдел/подотдел: 321/г; 321/д; 321/е; 321/ж; 323/2; 323/3; 323/б; 323/в; 323/г; 323/д; 323/е; 323/ж; 324/1; 324/2; 324/а; 324/б; 324/в; 324/г; 325/1; 325/б; 325/в; 328/4;328/5; 328/6; 328/а; 328/б; 329/1; 329/а; 329/б; 330/1; 330/2; 330/3; 330/4;330/5; 330/а; 330/б; 330/в; 331/3; 331/4; 331/а; 331/б; 332/1; 332/2; 332/3;332/а; 332/б; 332/в; 333/1; 333/2; 333/3; 333/4; 333/5; 333/6; 333/7; 333/а;333/б; 333/в; 333/г; 333/д; 334/1; 334/2; 334/3; 334/4; 334/5; 334/6; 334/7; 334/а; 334/б; 335/1; 335/2; 335/3; 335/4; 335/5; 335/6; 335/а; 335/б; 336/1; 336/2; 336/а; 336/б; 336/в; 337/1; 337/а; 337/б; 338/2; 338/3; 338/а; 338/б; 338/в; 339/г кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - залесена територия - 5265,774 дка 42652.8(четиридесет и две хиляди шестс) Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТОПОЛОВГРАД
№ 6104 / 28.09.2010 6087 - 0008 Частна Хасково / Тополовград / с.Радовец / Адрес: м-ст "Землище на с. Устрем" отдел/подотдел: 350/а; 351/а; 351/б;351/в;351/г; 351/д; 351/з; 351/и; 351/к; 351/л; 352/1; 352/2; 352/3; 352/4; 352/г; 352/д; 352/е; 352/ж; 352/з; 352/и; 352/л; 352/м; 352/н; 352/о; 353/2; 53/е; 353/ж; 355/1; 355/а; 355/б; 355/в; 355/г; 355/д; 355/е; 355/ж; 356/и кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - залесена територия - 1774,363 дка 27325.2(двадесет и седем хиляди триста) Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТОПОЛОВГРАД
№ 6105 / 23.11.2010 6550 - 0234 Частна Хасково / Свиленград / гр.Свиленград / Адрес: м-ст "Черменска кория" отдел/подотдел: 436/г кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - широколистна гора - 1,649 дка 534.3(петстотин тридесет и четири лв) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДГС "СВИЛЕНГРАД"
№ 6106 / 23.11.2010 6433 - 0008 Частна Хасково / Димитровград / с.Сталево / Адрес: м-ст "Долапя" отдел/подотдел: 59/1 кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - залесена територия - 5,859 дка 1096.8(хиляда деветдесет и шест лв. и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДГС ХАСКОВО
№ 6107 / 23.11.2010 6411 - 0049 Частна Хасково / Димитровград / с.Черногорово / Адрес: м-ст "Бряг Марица" кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - дървопроизв. пл. - 0,289 дка 41.6(четиридесет и един лв. и шестд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДГС ХАСКОВО
№ 6109 / 02.12.2010 6087 - 0009 Частна Хасково / Тополовград / с.Радовец / Адрес: м-ст "Жабата" отдел/подотдел: 353/4; 354/1; 354/2; 414/б кв. УПИ: Земя от държавен горски фонд - залесена територия - 83,127 дка 860.4(осемстотин и шестдесет лв. и ч) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДЛС "ТОПОЛОВГРАД"
№ 6108 / 02.12.2010 6387 - 0025 Частна Хасково / Хасково / с.Криво поле / Адрес: кв. 79 УПИ: ІІІ Прилежащ терен - 3437 (три хиляди четиристотин тридесет и седем) кв.м 6269.1(шест хиляди двеста шестдесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6110 / 08.12.2010 6400 - 0394 Частна Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: местност "Белия Бряг" кв. УПИ: Земя - 484 кв.м - широколистна гора 91.5(деветдесет и един лв. и петдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ДГС ХАСКОВО
№ 6111 / 15.12.2010 6570 - 0098 Частна Хасково / Ивайловград / гр.Ивайловград / Адрес: местност "Зад Казармата" кв. УПИ: Земя с площ 8,232 дка 15805.4(петнадесет хиляди осемстотин и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
№ 6113 / 21.12.2010 6550 - 0108 Частна Хасково / Любимец / гр.Любимец / Адрес: местност "Долната ува" кв. УПИ: 1. Поземлен имот пл. № 000927 с площ 83,431 дка / 2. Сграда № 1 – спално – със застроена площ 328 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1958 г. / 3. Сграда № 2 – учебен корпус - със застроена площ 297 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1973 г. / 4. Сграда № 3 – хранителен блок - със застроена площ 219 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1958 г. / 5. Сграда № 4 – гараж - със застроена площ 269 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1976 г. / 6. Сграда № 5 – КП и УТ-укритие - със застроена площ 200 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1976 г. / 7. Сграда № 6 - УТ-укритие - със застроена площ 225 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1976 г. / 8. Сграда № 7 - УТ-укритие - със застроена площ 182 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1976 г. / 9. Сграда № 8 - УТ-укритие - със застроена площ 225 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1976 г. / 10. Сграда № 9 – вещеви склад - със застроена площ 76 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1978 г. / 11. Сграда № 11 – склад АВ - със застроена площ 33 кв.м, на 1 ет., МК, постр. 1986 г. / 12. Сграда № 12 - свинарник - със застроена площ 218 кв.м, на 1 ет., полумасивна конструкция, постр. 1963 г. / 13. Сграда № 15 - баня - със застроена площ 33 кв.м, на 1 ет., полумасивна конструкция, постр. 1963 г. / 14. Сграда № 16 - КПП - със застроена площ 52 кв.м, на 1 ет., полумасивна конструкция, постр. 1958 г. / 15. Сграда № 17 - склад - със застроена площ 7 кв.м, на 1 ет., полумасивна конструкция, постр. 1958 г. / 278402(двеста седемдесет и осем хиляд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 6114 / 03.02.2011 6370 - 0040 Частна Хасково / Хасково / с.Конуш / Адрес: м-ст "Боба Кона" кв. УПИ: Прилежащ терен - 5886 (пет хиляди осемстотин осемдесет и шест)кв.м 8391.1(осем хиляди триста деветдесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6115 / 03.02.2011 6370 - 0041 Частна Хасково / Хасково / с.Конуш / Адрес: м-ст "Боба Кона" кв. УПИ: Прилежащ терен - 5965 (пет хиляди деветстотин шестдесет и пет)кв.м 8503.7(осем хиляди петстотин и три лв) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6116 / 03.02.2011 6370 - 0042 Частна Хасково / Хасково / с.Конуш / Адрес: м-ст "Боба Кона" кв. УПИ: Прилежащ терен - 2000 (две хиляди)кв.м 2851.2(две хиляди осемстотин петдесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6117 / 03.02.2011 6370 - 0043 Частна Хасково / Хасково / с.Конуш / Адрес: м-ст "Боба Кона" кв. УПИ: Прилежащ терен - 4031 (четири хиляди тридесет и един)кв.м 5746.6(пет хиляди седемстотин четирид) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6118 / 09.02.2011 6363 - 0034 Частна Хасково / Стамболово / с.Царева поляна / Адрес: м-ст "Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1868 (хиляда осемстотин шестдесет и осем)кв.м 1981.7(хиляда деветстотин осемдесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-97 / Дата:19.10.2012 г. - изцяло отписан
№ 6119 / 10.02.2011 6300 - 0686 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: ул. "Дунав" кв. УПИ: 1. Земя с площ 4955 (четири хиляди деветстотин петдесет и пет)кв.м, представляваща имот с ид. № 77195.706.505 / 2. Сграда с идентификатор 77195.706.505.1 - КПП, със застр. площ 28 (двадесет и осем) кв.м, на един етаж, масивна конструкция, постр. 1989 г. / 3. Сграда с идентификатор 77195. 706.505.2 – спално, със застр. площ 237 (двеста тридесет и седем) кв.м, на един етаж, масивна конструкция, постр. 1954 г. / 4. Сграда с идентификатор 77195. 706.505.3 - склад, със застр. площ 406 (четиристотин и шест) кв.м, на един етаж, масивна конструкция, постр. 1892 г. / 5. Сграда с идентификатор 77195. 706.505.4 - навес, със застр. площ 109 (сто и девет) кв.м, на един етаж, метална конструкция, постр. 1983 г. / 6. Сграда с идентификатор 77195. 706.505.5 - склад, със застр. площ 76 (седемдесет и шест) кв.м, на един етаж, метална конструкция, постр. 1973 г. / 7. Сграда с идентификатор 77195. 706.505.6 - склад, със застр. площ 113 (сто и тринадесет) кв.м, на един етаж, масивна конструкция, постр. 1920 г. / 8. Сграда с идентификатор 77195. 706.505.7 - навес, със застр. площ 126 (сто двадесет и шест) кв.м, на един етаж, метална конструкция, постр. 1954 г. / 9. Сграда с идентификатор 77195. 706.505.8 - затвор, със застр. площ 417 (четиристотин и седемнадесет) кв.м, на един етаж, масивна констр., постр. 1892 г. / 10. Сграда с идентификатор 77195. 706.505.9 – умивалня и баня, със застр. площ 54 (петдесет и четири) кв.м, на един етаж, масивна конструкция, постр. 1972 г. / 11. Сграда с идентификатор 77195. 706.505.10 - тоалетна, със застр. площ 50 (петдесет) кв.м, на един етаж, масивна констр., постр. 1966 г. / 738722(седемстотин тридесет и осем хи) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Заповед № дс-13-235 / Дата:14.6.2011 г. - изцяло отписан
№ 6120 / 10.02.2011 6432 - 0006 Частна Хасково / Димитровград / с.Длъгнево / Адрес: Стопански двор кв. УПИ: Прилежащ терен - 1,320 дка 2323.2(две хиляди триста двадесет и т) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6121 / 10.02.2011 6400 - 0395 Частна Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: м-ст "Герените" кв. УПИ: Прилежащ терен - 2069 кв.м 8401.8(осем хиляди четиристотин и еди) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6122 / 10.02.2011 6487 - 0002 Частна Хасково / Маджарово / с.Селска поляна / Адрес: стопански двор кв. УПИ: Прилежащ терен - 5,138 дка 7505.6(седем хиляди петстотин и пет л) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6123 / 15.02.2011 6392 - 0035 Частна Хасково / Хасково / с.Малево / Адрес: м-ст "Овчарниците" кв. УПИ: Земя - 2025 (две хиляди двадесет и пет) кв.м 4302.7(четири хиляди триста и два лв.) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6124 / 15.02.2011 6452 - 0003 Частна Хасково / Маджарово / с.Тополово / Адрес: Стопански двор кв. УПИ: Прилежащ терен - 1,203 дка 1757.3(хиляда седемстотин петдесет и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6125 / 15.02.2011 6452 - 0004 Частна Хасково / Маджарово / с.Тополово / Адрес: Стопански двор кв. УПИ: Прилежащ терен - 1,922 дка 2807.7(две хиляди осемстотин и седем ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6126 / 15.02.2011 6452 - 0005 Частна Хасково / Маджарово / с.Тополово / Адрес: Стопански двор кв. УПИ: Прилежащ терен - 2,745 дка 4009.9(четири хиляди и девет лв. и де) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6127 / 15.02.2011 6452 - 0006 Частна Хасково / Маджарово / с.Тополово / Адрес: Стопански двор кв. УПИ: Земя - 0,874 дка 1276.7(хиляда двеста седемдесет и шес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6128 / 15.02.2011 6452 - 0007 Частна Хасково / Маджарово / с.Тополово / Адрес: Стопански двор кв. УПИ: Прилежащ терен - 1,184 дка 1729.6(хиляда седемстотин двадесет и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6129 / 16.02.2011 6430 - 0048 Частна Хасково / Димитровград / гр.Меричлери / Адрес: Стопански двор кв. 91 УПИ: VІІІ Прилежащ терен - 1416,5 кв.м 4860.6(четири хиляди осемстотин и шес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6130 / 16.02.2011 6424 - 0016 Частна Хасково / Димитровград / с.Голямо Асеново / Адрес: м-ст "Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен - 4,038 дка 6183(шест хиляди сто осемдесет и тр) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6131 / 16.02.2011 6439 - 0035 Частна Хасково / Димитровград / с.Каснаково / Адрес: м-ст "До село" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1,673 дка 2944.5(две хиляди деветстотин четирид) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6132 / 16.02.2011 6429 - 0028 Частна Хасково / Димитровград / с.Скобелево / Адрес: м-ст "Ескимзарлък" кв. УПИ: Прилежащ терен - 3,670 дка 6459.2(шест хиляди четиристотин петде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6133 / 16.02.2011 6429 - 0029 Частна Хасково / Димитровград / с.Скобелево / Адрес: м-ст "Турски герени" кв. УПИ: Прилежащ терен - 3,574 дка 6290.2(шест хиляди двеста и деветдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6134 / 17.02.2011 6350 - 0123 Частна Хасково / Хасково / с.Узунджово / Адрес: м-ст "Баямлъка" кв. УПИ: Прилежащ терен - 2696 (две хиляди шестстотин деветдесет и шест)кв.м 4582.8(четири хиляди петстотин осемде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6135 / 17.02.2011 6349 - 0023 Частна Хасково / Хасково / с.Гарваново / Адрес: м-ст "Герена" кв. УПИ: Прилежащ терен - 7395 (седем хиляди триста деветдесет и пет)кв.м 12364.4(дванадесет хиляди триста шестд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6136 / 17.02.2011 6349 - 0024 Частна Хасково / Хасково / с.Гарваново / Адрес: стоп. двор кв. 66 УПИ: ХVІ Прилежащ терен - 1970 (хиляда деветстотин и седемдесет)кв.м 3782.4(три хиляди седемстотин осемдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6137 / 17.02.2011 6349 - 0025 Частна Хасково / Хасково / с.Гарваново / Адрес: стоп. двор кв. 66 УПИ: Х Прилежащ терен - 8500 (осем хиляди и петстотин )кв.м 14361.6(четиринадесет хиляди триста ше) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6138 / 17.02.2011 6387 - 0026 Частна Хасково / Хасково / с.Криво поле / Адрес: м-ст "Минчови саи" кв. УПИ: Прилежащ терен - 3267 (три хиляди двеста шестдесет и седем)кв.м 5462.4(пет хиляди четиристотин шестде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6139 / 17.02.2011 6490 - 0114 Частна Хасково / Симеоновград / гр.Симеоновград / Адрес: м-ст "Над гарата" кв. УПИ: Прилежащ терен - 3,599дка 10771.1(десет хиляди седемстотин седем) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6140 / 17.02.2011 6490 - 0115 Частна Хасково / Симеоновград / гр.Симеоновград / Адрес: м-ст "Над гарата" кв. УПИ: Прилежащ терен - 3,908 дка 11695.9(единадесет хиляди шестстотин д) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6141 / 17.02.2011 6475 - 0019 Частна Хасково / Харманли / с.Орешец / Адрес: м-ст "КОИ" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1,160 дка 2821.1(две хиляди осемстотин двадесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6142 / 17.02.2011 6478 - 0010 Частна Хасково / Маджарово / с.Бориславци / Адрес: м-ст "Еникьой" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1,955 дка 2615(две хиляди шестстотин и петнад) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6143 / 14.03.2011 6465 - 0007 Частна Хасково / Харманли / с.Иваново / Адрес: кв. 68 УПИ: ІІІ Прилежащ терен - 3470 кв.м 8439(осем хиляди четиристотин триде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-52 / Дата:19.5.2012 г. - изцяло отписан
№ 6144 / 14.03.2011 6465 - 0008 Частна Хасково / Харманли / с.Иваново / Адрес: кв. 69 УПИ: ІV Прилежащ терен - 1509 кв.м 3863(три хиляди осемстотин шестдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6145 / 14.03.2011 6465 - 0009 Частна Хасково / Харманли / с.Иваново / Адрес: кв. 69 УПИ: ІІІ Прилежащ терен - 1715 кв.м 4170.9(четири хиляди сто и седемдесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-99 / Дата:19.10.2012 г. - изцяло отписан
№ 6146 / 14.03.2011 6465 - 0010 Частна Хасково / Харманли / с.Иваново / Адрес: кв. 63 УПИ: І Прилежащ терен - 5760 кв.м 11649(единадесет хиляди шестстотин ч) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-101 / Дата:19.10.2012 г. - изцяло отписан
№ 6147 / 14.03.2011 6465 - 0011 Частна Хасково / Харманли / с.Иваново / Адрес: кв. 68 УПИ: І Прилежащ терен - 2295 кв.м 5581.4(пет хиляди петстотин осемдесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-100 / Дата:19.10.2012 г. - изцяло отписан
№ 6148 / 14.03.2011 6465 - 0012 Частна Хасково / Харманли / с.Иваново / Адрес: кв. 69 УПИ: І Прилежащ терен - 3412 кв.м 6900.4(шест хиляди и деветстотин лв. ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-11 / Дата:27.2.2013 г. - изцяло отписан
№ 6149 / 16.03.2011 6472 - 0005 Частна Хасково / Харманли / с.Доситеево / Адрес: кв. УПИ: Прилежащ терен - 2,473 дка 3307.9(три хиляди триста и седем лв. ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-32 / Дата:07.5.2012 г. - изцяло отписан
№ 6150 / 16.03.2011 6478 - 0011 Частна Хасково / Маджарово / с.Бориславци / Адрес: м-ст "Еникьой" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1, 017 дка 1485.6(хиляда четиристотин осемдесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6151 / 16.03.2011 6300 - 0687 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: м-ст "Черния камък" - Стопански двор кв. УПИ: Земя - 966 (деветстотин шестдесет и шест)кв.м 10519.4(десет хиляди петстотин и девет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6152 / 16.03.2011 6465 - 0013 Частна Хасково / Харманли / с.Иваново / Адрес: кв. 68 УПИ: VІ Прилежащ терен - 2580 кв.м 6274.6(шест хиляди двеста седемдесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-12 / Дата:27.2.2013 г. - изцяло отписан
№ 6153 / 16.03.2011 6465 - 0014 Частна Хасково / Харманли / с.Иваново / Адрес: кв. 68 УПИ: ІІ Прилежащ терен - 756 кв.м 1838.6(хиляда осемстотин тридесет и о) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6154 / 17.03.2011 6343 - 0034 Публична Хасково / Минерални бани / с.Минерални бани / Адрес: кв. 14 УПИ: ІV 1. Сграда - обществена баня (балнеолечебница) с минерална вода, със застроена площ 714(седемстотин и четиринадесет)кв.м, на един етаж, МК, построена през 1935 г. / 2. Каптажи - три броя, представляващи бетонов басейн с височина 90 (деветдесет)см за събиране и охлаждане на минерална вода, със обща застроена площ 133,10 (сто тридесет и три цяло и десет)кв.м 128693(сто двадесет и осем хиляди шес) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ХАСКОВО Акт № 6443 / Дата: 18.2.2013 г.
№ 6155 / 25.03.2011 6429 - 0030 Публична Хасково / Димитровград / с.Скобелево / Адрес: кв. УПИ: Земя - 32247 кв.м - за линии на релсов транспорт 73523.2(седемдесет и три хиляди петсто) Приобретател: ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
№ 6156 / 25.03.2011 6438 - 0045 Публична Хасково / Димитровград / с.Крум / Адрес: кв. УПИ: Земя - 7296 кв.м - за железопътна спирка, гара 16634.9(шестнадесет хиляди шестстотин ) Приобретател: ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
№ 6157 / 06.04.2011 6400 - 0396 Публична Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: Район на гара Димитровград кв. УПИ: Земя - 561 кв.м - част от терен за жп гара 7293(седем хиляди двеста деветдесет) Приобретател: ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
№ 6158 / 06.04.2011 6400 - 0397 Публична Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: Район на гара Димитровград кв. УПИ: Земя - 716 кв.м - част от терен за жп гара 9308(девет хиляди триста и осем лв.) Приобретател: ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
№ 6159 / 06.04.2011 6400 - 0398 Публична Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: Район на гара Димитровград кв. УПИ: Земя - 3572 кв.м - част от терен за жп гара 46436(четиридесет и шест хиляди чети) Приобретател: ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
№ 6160 / 06.04.2011 6460 - 0010 Частна Хасково / Харманли / с.Коларово / Адрес: м-ст "Малката звезда" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1,868 дка 3287.7(три хиляди двеста осемдесет и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6161 / 06.04.2011 6446 - 0012 Частна Хасково / Димитровград / с.Бодрово / Адрес: м-ст "Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1,887 дка 2889.4(две хиляди осемстотин осемдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6162 / 06.04.2011 6446 - 0013 Частна Хасково / Димитровград / с.Бодрово / Адрес: м-ст "Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен - 0,237 дка 362.9(триста шестдесет и два лв. и д) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6163 / 06.04.2011 6442 - 0021 Частна Хасково / Димитровград / с.Брод / Адрес: м-ст "Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1,370 дка 2049.5(две хиляди четиридесет и девет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6164 / 06.04.2011 6442 - 0022 Частна Хасково / Димитровград / с.Брод / Адрес: м-ст "Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1,495 дка 2499.6(две хиляди четиристотин деветд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6165 / 08.04.2011 6565 - 0009 Частна Хасково / Тополовград / с.Срем / Адрес: м-ст "Сремски кър" кв. УПИ: Прилежащ терен - 3,083 дка 6659.3(шест хиляди шестстотин петдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6166 / 08.04.2011 6565 - 0010 Частна Хасково / Тополовград / с.Срем / Адрес: м-ст "Сремски кър" кв. УПИ: Прилежащ терен - 3,572 дка 7029.7(седем хиляди двадесет и девет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6167 / 08.04.2011 6565 - 0011 Частна Хасково / Тополовград / с.Срем / Адрес: м-ст "Сремски кър" кв. УПИ: Прилежащ терен - 0,231 дка 526.7(петстотин двадесет и шест лв. ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6168 / 08.04.2011 6356 - 0003 Частна Хасково / Хасково / с.Родопи / Адрес: м-ст "Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен - 2539 (две хиляди петстотин тридесет и девет)кв.м 4245.2(четири хиляди двеста четиридес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6169 / 08.04.2011 6356 - 0004 Частна Хасково / Хасково / с.Родопи / Адрес: м-ст "Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен - 7243 (седем хиляди двеста четиридесет и три)кв.м 12110.3(дванадесет хиляди сто и десет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6170 / 08.04.2011 6391 - 0016 Частна Хасково / Стамболово / с.Тънково / Адрес: м-ст "Чатръка" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1173 (хиляда сто седемдесет и три)кв.м 1552.5(хиляда петстотин петдесет и дв) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6171 / 12.04.2011 6391 - 0017 Частна Хасково / Стамболово / с.Тънково / Адрес: м-ст "Чатръка" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1031 (хиляда тридесет и един)кв.м 1364.5(хиляда триста шестдесет и чети) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6172 / 12.04.2011 6391 - 0018 Частна Хасково / Стамболово / с.Тънково / Адрес: м-ст "Чатръка" кв. УПИ: Прилежащ терен - 800 (осемстотин)кв.м 1058.8(хиляда петдесет и осем лв. и о) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6173 / 12.04.2011 6391 - 0019 Частна Хасково / Стамболово / с.Тънково / Адрес: м-ст "Чатръка" кв. УПИ: Прилежащ терен - 553 (петстотин петдесет и три )кв.м 716.3(седемстотин и шестнадесет лв. ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6174 / 12.04.2011 6391 - 0020 Частна Хасково / Стамболово / с.Тънково / Адрес: м-ст "Чатръка" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1352 (хиляда триста петдесет и два)кв.м 1789.4(хиляда седемстотин осемдесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6175 / 12.04.2011 6391 - 0021 Частна Хасково / Стамболово / с.Тънково / Адрес: м-ст "Чатръка" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1508 (хиляда петстотин и осем)кв.м 1995.9(хиляда деветстотин деветдесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 7176 / 12.04.2011 6391 - 0022 Частна Хасково / Стамболово / с.Тънково / Адрес: м-ст "Чатръка" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1489 (хиляда четиристотин осемдесет и девет)кв.м 1970.7(хиляда деветстотин и седемдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6176 / 12.04.2011 6391 - 0022 Частна Хасково / Стамболово / с.Тънково / Адрес: м-ст "Чатръка" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1489 (хиляда четиристотин осемдесет и девет)кв.м 1970.7(хиляда деветстотин и седемдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6177 / 13.04.2011 6391 - 0023 Частна Хасково / Стамболово / с.Тънково / Адрес: м-ст "Чатръка" кв. УПИ: Прилежащ терен - 2062 (две хиляди шестдесет и два)кв.м 2729.1(две хиляди седемстотин двадесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6178 / 13.04.2011 6391 - 0024 Частна Хасково / Стамболово / с.Тънково / Адрес: м-ст "Чатръка" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1915 (хиляда деветстотин и петнадесет)кв.м 2534.5(две хиляди петстотин тридесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6179 / 13.04.2011 6391 - 0025 Частна Хасково / Стамболово / с.Тънково / Адрес: м-ст "Чатръка" кв. УПИ: Прилежащ терен - 848 (осемстотин четиридесет и осем )кв.м 1122.3(хиляда сто двадесет и два лв. ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6180 / 13.04.2011 6391 - 0026 Частна Хасково / Стамболово / с.Тънково / Адрес: м-ст "Чатръка" кв. УПИ: Прилежащ терен - 100 (сто)кв.м 129.5(сто двадесет и девет лв. и пет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6181 / 13.04.2011 6460 - 0015 Частна Хасково / Харманли / с.Българин / Адрес: кв. 57 УПИ: ІІ Прилежащ терен - 1280 кв.м 3891.2(три хиляди осемстотин деветдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6182 / 14.04.2011 6342 - 0002 Частна Хасково / Хасково / с.Любеново / Адрес: м-ст "Хасмалъка" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1927 (хиляда деветстотин двадесет и седем )кв.м 3403.9(три хиляди четиристотин и три ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-13-378 / Дата:18.11.2011 г. - изцяло отписан
№ 6183 / 14.04.2011 6342 - 0003 Частна Хасково / Хасково / с.Любеново / Адрес: м-ст "Хасмалъка" кв. УПИ: Прилежащ терен - 2925(две хиляди деветстотин двадесет и пет)кв.м 5166.7(пет хиляди сто шестдесет и шес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6184 / 14.04.2011 63342 - 0004 Частна Хасково / Хасково / с.Любеново / Адрес: м-ст "Хасмалъка" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1977(хиляда деветстотин седемдесет и седем )кв.м 3492.2(три хиляди четиристотин деветд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-13-383 / Дата:18.11.2011 г. - изцяло отписан
№ 6185 / 14.04.2011 6342 - 0005 Частна Хасково / Хасково / с.Любеново / Адрес: м-ст "Хасмалъка" кв. УПИ: Прилежащ терен - 539 (петстотин тридесет и девет)кв.м 952.1(деветстотин петдесет и два лв.) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-13-380 / Дата:18.11.2011 г. - изцяло отписан
№ 6186 / 14.04.2011 6342 - 0006 Частна Хасково / Хасково / с.Любеново / Адрес: м-ст "Хасмалъка" кв. УПИ: Прилежащ терен - 161(сто шестдесет и един )кв.м 284(двеста осемдесет и четири лв.) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № Дс-13-379 / Дата:18.11.2011 г. - изцяло отписан
№ 6187 / 14.04.2011 6342 - 0007 Частна Хасково / Хасково / с.Любеново / Адрес: м-ст "Хасмалъка" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1969(хиляда деветстотин шестдесет и девет)кв.м 3780.5(три хиляди седемстотин и осемд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-13-381 / Дата:18.11.2011 г. - изцяло отписан
№ 6188 / 14.04.2011 6521 - 0012 Частна Хасково / Свиленград / с.Мезек / Адрес: местност "Орехите" кв. УПИ: Прилежащ терен - 4,405 дка 6744.9(шест хиляди седемстотин и чети) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6189 / 15.04.2011 6521 - 0013 Частна Хасково / Свиленград / с.Мезек / Адрес: местност "Орехите" кв. УПИ: Прилежащ терен-1,420 дка 2174.3(две хиляди сто седемдесет и че) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6190 / 15.04.2011 6521 - 0014 Частна Хасково / Свиленград / с.Мезек / Адрес: местност "Орехите" кв. УПИ: Прилежащ терен-448 кв.м 686(шестстотин осемдесет и шест ле) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6191 / 15.04.2011 6521 - 0015 Частна Хасково / Свиленград / с.Мезек / Адрес: местност "Орехите" кв. УПИ: Прилежащ терен-1,258 дка 1926.2(хиляда деветстотин двадесет и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6192 / 18.04.2011 6313 - 0004 Частна Хасково / Хасково / с.Въгларово / Адрес: местност "Екенлика" кв. УПИ: Прилежащ терен-801(осемстотин и един)кв.м 936.1(деветстотин тридесет и шест ле) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6193 / 18.04.2011 6460 - 0016 Частна Хасково / Харманли / с.Българин / Адрес: кв. 61 УПИ: І Прилежащ терен - 734 кв.м 1409.3(хиляда четиристотин и девет лв) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-92 / Дата:19.10.2012 г. - изцяло отписан
№ 6194 / 18.04.2011 6300 - 0688 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: м-ст "Дерекьой топра" кв. УПИ: Земя - 5712 (пет хиляди седемстотин и дванадесет)кв.м 76906.4(седемдесет и шест хиляди девет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6195 / 18.04.2011 6313 - 0005 Частна Хасково / Хасково / с.Въгларово / Адрес: местност "Екенлика" кв. УПИ: Прилежащ терен-1364(хиляда триста шестдесет и четири)кв.м 1594(хиляда петстоти деветдесет и ч) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-57 / Дата:28.5.2012 г. - изцяло отписан
№ 6196 / 18.04.2011 6313 - 0006 Частна Хасково / Хасково / с.Въгларово / Адрес: местност "Екенлика" кв. УПИ: Прилежащ терен-1614(хиляда шестстотин и четиринадесет) кв.м 1886.2(хиляда осемстотин осемдесет и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6197 / 18.04.2011 6313 - 0007 Частна Хасково / Хасково / с.Въгларово / Адрес: местност "Екенлика" кв. УПИ: Прилежащ терен-2398(две хиляди триста деветдесет и осем) кв.м 2802.4(две хиляди осемстотин и два ле) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6198 / 18.04.2011 6313 - 0008 Частна Хасково / Хасково / с.Въгларово / Адрес: местност "Екенлика" кв. УПИ: Прилежащ терен 1080(хиляда и осемдесет) кв.м 1262.1(хиляда двеста шестдесет и два ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6199 / 18.04.2011 6313 - 0009 Частна Хасково / Хасково / с.Въгларово / Адрес: местност "Екенлика" кв. УПИ: Прилежащ терен-1399(хиляда триста деветдесет и девет) кв.м 1634.9(хиляда шестстотин тридесет и ч) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6200 / 19.04.2011 6561 - 0004 Частна Хасково / Тополовград / с.Капитан Петко войвода / Адрес: кв. УПИ: Прилежащ терен-3,065 дка 5590.6(пет хиляди петстотин и деветде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6201 / 19.04.2011 6430 - 0049 Частна Хасково / Димитровград / гр.Меричлери / Адрес: кв. 89 УПИ: I Прилежащ терен-1498,80 кв.м 5143.1(пет хиляди сто четиридесет и т) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6202 / 11.05.2011 6350 - 0124 Частна Хасково / Хасково / с.Узунджово / Адрес: кв. 97 УПИ: ІV Прилежащ терен - 3230(три хиляди двеста и тридесет) кв.м 9333.4(девет хиляди триста тридесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-2 / Дата:11.1.2013 г. - изцяло отписан
№ 6203 / 11.05.2011 6387 - 0027 Частна Хасково / Хасково / с.Криво поле / Адрес: кв. 81 УПИ: ІІ Прилежащ терен - 792(седемстотин деветдесет и два) кв.м 1201.3(хиляда двеста и един лв. и три) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6204 / 11.05.2011 6387 - 0028 Частна Хасково / Хасково / с.Криво поле / Адрес: кв. 81 УПИ: ІІІ Прилежащ терен - 1293(хиляда двеста деветдесет и три) кв.м 2085.4(две хиляди осемдесет и пет лв.) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6205 / 11.05.2011 6344 - 0019 Частна Хасково / Минерални бани / с.Татарево / Адрес: местност "Кюери" кв. УПИ: Прилежащ терен - 2767(две хиляди седемстотин шестдесет и седем) кв.м 3701.1(три хиляди седемстотин и един ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6206 / 11.05.2011 6070 - 0032 Частна Хасково / Минерални бани / с.Сусам / Адрес: местност "Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1254(хиляда двеста петдесет и четири) кв.м 2029.1(две хиляди двадесет и девет лв) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6207 / 11.05.2011 6570 - 0099 Частна Хасково / Ивайловград / гр.Ивайловград / Адрес: кв. УПИ: Прилежащ терен - 0,769 дка 744.1(седемстотин четиридесет и чети) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6208 / 12.05.2011 6476 - 0002 Частна Хасково / Маджарово / с.Ефрем / Адрес: местност "Мешелика" кв. УПИ: Прилежащ терен - 2072 кв.м 3245.6(три хиляди двеста четиридесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6209 / 12.05.2011 6476 - 0003 Частна Хасково / Маджарово / с.Ефрем / Адрес: местност "Мешелика" кв. УПИ: Прилежащ терен - 2146 кв.м 3361.5(три хиляди триста шестдесет и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6210 / 12.05.2011 6465 - 0015 Частна Хасково / Харманли / с.Иваново / Адрес: кв. 63 УПИ: ІІ Прилежащ терен - 8060 кв.м 17951.2(седемнадесет хиляди деветстоти) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-98 / Дата:19.10.2012 г. - изцяло отписан
№ 6211 / 12.05.2011 6564 - 0001 Частна Хасково / Тополовград / с.Филипово / Адрес: местност "До село" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1518 кв.м 3023.9(три хиляди двадесет и три лв. ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6212 / 12.05.2011 6465 - 0002 Частна Хасково / Тополовград / с.Филипово / Адрес: местност "До село" кв. УПИ: Прилежащ терен - 250 кв.м 450(четиристотин и петдесет лв.) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6213 / 12.05.2011 6400 - 0399 Публична Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: бул. "Д. Благоев" № 84 кв. УПИ: 1.Поземлен имот с ид. № 21052.1013.65 с площ 5091 кв.м. / 2. Сграда с ид. № 21052.1013.65.1 - общежитие - със застроена площ 262 кв.м, на два етажа, МК, постр. през 1954 г. / 91799.8(деветдесет и един хиляди седем) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - ДИМИТРОВГРАД
№ 6214 / 12.05.2011 6400 - 0400 Публична Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: бул. "Д. Благоев" № 84 кв. УПИ: 1. Поземлен имот с ид. № 21052.1013.64 с площ 33802 кв.м. / 2. Сграда с ид. № 21052.1013.64.1 - училищна сграда със застроена площ 771 кв.м, на четири етажа, МК, постр. през 1968 г. / 3. Сграда с ид. № 21052.1013.64.2 – общежитие със застроена площ 611 кв.м, на четири етажа, МК, постр. през 1968 г. / 4. Сграда с ид. № 21052.1013.64.4 – училищна сграда със застроена площ 737 кв.м, на четири етажа, МК, постр. през 1954 г. / 5. Сграда с ид. № 21052.1013.64.7 – работилници със застроена площ 855 кв.м, на два етажа, МК, постр. през 1968 г. / 6. Сграда с ид. № 21052.1013.64.8 – работилници със застроена площ 241 кв.м, на два етажа, МК, постр. през 1968 г. / 7. Сграда с ид. № 21052.1013.64.9 – физкултурен салон със застроена площ 324 кв.м, на два етажа, МК, постр. през 1954 г. / 8. Сграда с ид. № 21052.1013.64.10 – сграда за образование със застроена площ 94 кв.м, на един етаж, МК, постр. през 1968 г. / 9. Сграда с ид. № 21052.1013.64.11 – трафопост със застроена площ 52 кв.м, на един етаж, МК, постр. през 1968 г. / 10. Сграда с ид. № 21052.1013.64.12 – сграда за образование със застроена площ 105 кв.м, на един етаж, МК, постр. през 1968 г. / 2.45099e+006(два милиона четиристотин и пет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА – ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - ДИМИТРОВГРАД
№ 6215 / 19.05.2011 6400 - 0401 Частна Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: ул. "Хасковска" №10 кв. УПИ: 1. Сграда с ид. № 21052.1016.386.1 - битова сграда и кухня за служебни кучета - със застроена площ 61 кв.м, на един етаж, МК, постр. 1984 г., ведно с отстъпеното право на строеж / 2. Сграда с ид. № 21052.1016.386.2 - клетки за служебни кучета - със застроена площ 49 кв.м, на един етаж, полумасивна конструкция, постр. 1984 г., ведно с отстъпеното право на строеж / 6791.7(шест хиляди седемстотин деветд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Заповед № ДС-13-239 / Дата:20.6.2011 г. - изцяло отписан
№ 6216 / 19.05.2011 6400 - 0402 Публична Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: бул. "Д. Благоев" № 84 кв. УПИ: 1.Поземлен имот с ид. № 21052.1013.67 с площ 2559 кв.м. / 2. Сграда с ид. № 21052.1013.67.1 - производствена сграда - със застроена площ 742 кв.м, на един етаж, МК, постр. през 1966 г. / 159829(сто петдесет и девет хиляди ос) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА – ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - ДИМИТРОВГРАД
№ 6217 / 19.05.2011 6550 - 0235 Частна Хасково / Свиленград / гр.Свиленград / Адрес: ул. "Гоце Делчев" №6 кв. 76 УПИ: І-6350 1.Земя с площ 655 кв.м. / 2. Административна сграда със застроена площ 371 кв.м, на два етажа с обща разгъната площ 742 кв.м и мазе с площ 290 кв.м, МК, постр. през 1926 г. / 186361(сто осемдесет и шест хиляди тр) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА - АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
№ 6218 / 20.05.2011 6386 - 0033 Частна Хасково / Стамболово / с.Голобрадово / Адрес: кв. 2а УПИ: I Прилежащ терен-1300(хиляда и триста)кв.м 1637.4(хиляда шестстотин тридесет и с) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-102 / Дата:22.10.2012 г. - изцяло отписан
№ 6219 / 31.05.2011 6429 - 0031 Публична Хасково / Димитровград / с.Скобелево / Адрес: кв. УПИ: Земя - 18080 кв.м - за линии на релсов транспорт 37751(тридесет и седем хиляди седемс) Приобретател: ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
№ 6220 / 31.05.2011 6429 - 0032 Публична Хасково / Димитровград / с.Скобелево / Адрес: кв. УПИ: Земя - 9012 кв.м - за линии на релсов транспорт 18817.1(осемнадесет хиляди осемстотин ) Приобретател: ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
№ 6221 / 31.05.2011 6429 - 0033 Публична Хасково / Димитровград / с.Скобелево / Адрес: кв. УПИ: 1. Поземлен имот ид. № 66831.501.21 с площ 1992 кв.м / 2. Сграда с ид. № 66831.501.21.1 - сграда на транспорта - приемно здание - със застроена площ 103 кв.м, на два етажа, ПМК, постр. 1973 г. / 3. Сграда с ид. № 66831.501.21.2 - сграда на транспорта - магазия - със застроена площ 47 кв.м, на един етаж, ПМК, постр. 1976 г. 6534.5(шест хиляди петстотин тридесет) Приобретател: ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
№ 6222 / 02.06.2011 6353 - 0023 Публична Хасково / Хасково / с.Войводово / Адрес: местност "Птицекомбинат" кв. УПИ: 1.Земя с площ 7500 (седем хиляди и петстотин) кв.м. / 2. Сграда със специално предназначение, със застроена площ 126 (сто двадесет и шест)кв.м, на един етаж, МК, постр. през 1982 г. / 24148.4(двадесет и четири хиляди сто ч) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
№ 6223 / 03.06.2011 6450 - 0253 Частна Хасково / Харманли / гр.Харманли / Адрес: бул. "България" №6 кв. УПИ: Ресторант с идентификатор № 77181.11.51.1.23 със застроена площ 240, 67 кв. м, на две нива, находящ се на първи (партерен) етаж в пететажен жилищен блок, / състоящ се от: / I ниво - 240,67 кв.м / II ниво - 103, 00 кв.м, / ведно с 12, 6651% ид. ч. от общите части на блока, целият застроен на 756 кв. м, масивна конструкция, построен през 1967 г. 225353(двеста двадесет и пет хиляди т) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 6224 / 08.06.2011 6385 - 0003 Частна Хасково / Стамболово / с.Пчелари / Адрес: кв. 19 УПИ: IІ Прилежащ терен - 650(шестстотин и петдесет)кв.м 1248(хиляда двеста четиридесет и ос) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6225 / 08.06.2011 6385 - 0004 Частна Хасково / Стамболово / с.Пчелари / Адрес: кв. 18 УПИ: IІІ Прилежащ терен - 1780(хиляда седемстотин и осемдесет)кв.м 3417.6(три хиляди четиристотин и седе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6226 / 08.06.2011 6363 - 0035 Частна Хасково / Стамболово / с.Царева поляна / Адрес: м-ст "Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1292(хиляда двеста деветдесет и два)кв.м 1437.3(хиляда четиристотин тридесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-63 / Дата:11.6.2012 г. - изцяло отписан
№ 6227 / 08.06.2011 6363 - 0036 Частна Хасково / Стамболово / с.Царева поляна / Адрес: м-ст "Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1591(хиляда петстотин деветдесет и един)кв.м 744.2(седемстотин четиридесет и чети) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-64 / Дата:11.6.2012 г. - изцяло отписан
№ 6228 / 08.06.2011 6390 - 0015 Частна Хасково / Хасково / с.Манастир / Адрес: м-ст "Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен - 320(триста и двадесет )кв.м 518.1(петстотин и осемнадесет лв. и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6229 / 08.06.2011 6390 - 0016 Частна Хасково / Хасково / с.Манастир / Адрес: м-ст "Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен - 774(седемстотин седемдесет и четири)кв.м 1253.3(хиляда двеста петдесет и три л) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6230 / 08.06.2011 6390 - 0017 Частна Хасково / Хасково / с.Манастир / Адрес: м-ст "Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен - 960(деветстотин и шестдесет)кв.м 1203(хиляда двеста и три лв.) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6231 / 08.06.2011 6355 - 0003 Частна Хасково / Хасково / с.Брягово / Адрес: м-ст "Хак Баир" кв. УПИ: Прилежащ терен - 3762(три хиляди седемстотин шестдесет и два)кв.м 4184.5(четири хиляди сто осемдесет и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6232 / 17.06.2011 6400 - 0403 Публична Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: бул. "Д. Благоев" № 84 кв. УПИ: Поземлен имот с площ 2721 кв.м. 29386.8(двадесет и девет хиляди триста) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА – ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - ДИМИТРОВГРАД
№ 6233 / 23.06.2011 6300 - 0689 Публична Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: пл. "Градска болница" №3 кв. УПИ: 1. Самостоятелен обект с ид. № 77195.722.84.1.16 с площ 722,5 (седемстотин двадесет и две цяло и пет)кв.м - за офиси, находящ се на втори етаж от четириетажна сграда, ведно с фоайе на първи етаж с площ 60 (шестдесет)кв.м, находящо се на първи етаж в сградата и ведно със съотв. ид.ч. от ОЧС и ОПС върху имота, при съседи:на същия етаж - няма; под обекта:77195.722.84.1.18; 77195.722.84.1.12; 77195.722.84.1.11; 77195.722.84.1.10; 77195.722.84.1.15; 77195.722.84.1.9; 77195.722.84.1.8; 77195.722.84.1.1; 77195.722.84.1.7; 77195.722.84.1.6; 77195.722.84.1.2; 77195.722.84.1.5; 77195.722.84.1.3; 77195.722.84.1.4; над обекта - 77195.722.84.1.17. / 2. Самостоятелен обект с ид. № 77195.722.84.1.17 с площ 722,5 (седемстотин двадесет и две цяло и пет)кв.м - са офис, находящ се на трети етаж, ведно със съотв. ид.ч. от ОЧС и ОПС върху имота при съседи: на същия етаж - няма; под обекта - 77195.722.84.1.16; над обекта - 77195.722.84.1.20; 77195.722.84.1.19. / 3. Самостоятелен обект с ид. № 77195.722.84.1.19 с площ 80 (осемдесет)кв.м, находящ се на четвърти етаж, ведно със съотв. ид.ч. от ОЧС и ОПС върху имота, при граници:на същия етаж - няма; под обекта - 77195.722.84.1.17; над обекта - няма. / 4. Самостоятелен обект с ид. № 77195.722.84.1.20 с площ 95 (деветдесет и пет)кв.м, находящ се на четвърти етаж, ведно със съотв. ид.ч. от ОЧС и ОПС върху имота, при граници:на същия етаж - няма; под обекта - 77195.722.84.1.17; над обекта - няма, / Представляващи част от четириетажна административна сграда със застроена площ 705 (седемстотин и пет)кв.м, МК, построена през 1962 г. / 5. Сграда с ид. № 77195.722.84.3 - постройка на допълващо застрояване - с площ 63 (шестдесет и три)кв.м, на един етаж, МК, при граници: 77195.722.84.1 и 77195.722.78 / 1.55076e+006(един милион петстотин и петдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА - АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
№ 6234 / 23.06.2011 6430 - 0050 Частна Хасково / Димитровград / гр.Меричлери / Адрес: кв. 93 УПИ: ІХ Прилежащ терен - 2252,8 кв.м 8137.1(осем хиляди сто тридесет и сед) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6235 / 23.06.2011 6430 - 0051 Частна Хасково / Димитровград / гр.Меричлери / Адрес: кв. 93 УПИ: Х Прилежащ терен - 1790,70 кв.м 6015.2(шест хиляди и петнадесет лв. и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6236 / 27.06.2011 6300 - 0690 Публична Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: бул. "Ст. Стамболов" №2 кв. УПИ: 1. Земя - 12226 (дванадесет хиляди двеста двадесет и шест)кв.м, представляваща имот с идентификатор 77195.725.68 / 2. Училищна сграда с идентификатор 77195.725.68.1 със застроена площ 1508(хиляда петстотин и осем)кв.м, на 3 (три) етажа, МК, построена през 1963 г. / 3. Спортна сграда с идентификатор 77195.725.68.2 със застроена площ 606 (шестстотин и шест)кв.м, на 1 (един) етаж, МК, постр. през 1967 г. / 3.26297e+006(три милиона двеста шестдесет и) Правно основание:МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО - ХАСКОВО
№ 6237 / 30.06.2011 6358 - 0008 Частна Хасково / Хасково / с.Големанци / Адрес: м-ст "Стоп. двор" кв. УПИ: Прилежащ терен - 3690(три хиляди шестстотин и деветдесет)кв.м 7704.7(седем хиляди седемстотин и чет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-10 / Дата:27.2.2013 г. - изцяло отписан
№ 6238 / 19.07.2011 6570 - 0100 Публична Хасково / Ивайловград / гр.Ивайловград / Адрес: отдел/подотдел:296/5; 297/8; 297/г; 298/1; 298/б / местност "Акаланската пътека" кв. УПИ: 1.Земя-22,380 дка, представляваща част от териториалния обхват на археологическа недвижима културна ценност / 2.Археологическа недвижима културна ценност "Средновековна крепост Лютица", представляваща крепостни стени издигнати през V век с дължина над 600 м и ограждащи площ от 22 дка с дължина на ограденото пространство: изток-запад - 217м, а север-юг, между стените - 154м. Планът на крепостта включва куртина с 12 кули, протейхизма, цитадела. Една от кулите е с трапецовиден план, а друга - осмостенна. 57292.8(петдесет и седем хиляди двеста) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
№ 6239 / 21.07.2011 6312 - 0029 Частна Хасково / Хасково / с.Подкрепа / Адрес: местност "Стопански двор" кв. УПИ: Земя-256(двеста петдесет и шест) кв.м 408(четиристотин и осем лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6240 / 21.07.2011 6312 - 0030 Частна Хасково / Хасково / с.Подкрепа / Адрес: местност "Стопански двор" кв. УПИ: Земя-1181(хиляда сто осемдесет и един) кв.м 1182(хиляда сто осемдесет и два лев) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6241 / 21.07.2011 6312 - 0031 Частна Хасково / Хасково / с.Подкрепа / Адрес: местност "Стопански двор" кв. УПИ: Земя-3943(три хиляди деветстотин четиридесет и три) кв.м 6283.6(шест хиляди двеста осемдесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6242 / 02.08.2011 6461 - 0014 Частна Хасково / Харманли / с.Изворово / Адрес: местност "При село" кв. УПИ: Прилежащ терен-193 кв.м 250.9(двеста и петдесет лева и девет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6243 / 02.08.2011 6461 - 0015 Частна Хасково / Харманли / с.Изворово / Адрес: местност "При село" кв. УПИ: Прилежащ терен-198 кв.м 260.3(двеста и шестдесет лева и трид) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6244 / 02.08.2011 6461 - 0016 Частна Хасково / Харманли / с.Иваново / Адрес: местност "При село" кв. УПИ: Прилежащ терен-1750 кв.м 2926(две хиляди деветстотин двадесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6245 / 02.08.2011 6461 - 0017 Частна Хасково / Харманли / с.Изворово / Адрес: местност "При село" кв. УПИ: Прилежащ терен-850 кв.м 1346.4(хиляда триста четиридесет и ше) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6246 / 02.08.2011 6461 - 0018 Частна Хасково / Харманли / с.Изворово / Адрес: местност "При село" кв. УПИ: Прилежащ терен-995 кв.м 1206.4(хиляда двеста и шест лева и че) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6247 / 02.08.2011 6461 - 0019 Частна Хасково / Харманли / с.Изворово / Адрес: местност "При село" кв. УПИ: Прилежащ терен-212 кв.м 173.4(сто седемдесет и три лева и че) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6248 / 02.08.2011 6461 - 0020 Частна Хасково / Харманли / с.Изворово / Адрес: местност "При село" кв. УПИ: Прилежащ терен - 240 кв.м 178.8(сто седемдесет и осем лева и о) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6249 / 02.08.2011 6461 - 0021 Частна Хасково / Харманли / с.Изворово / Адрес: местност "При село" кв. УПИ: Прилежащ терен-230 кв.м 272.1(двеста седемдесет и два лева и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6250 / 02.08.2011 6461 - 0022 Частна Хасково / Харманли / с.Изворово / Адрес: местност "При село" кв. УПИ: Прилежащ терен-1501 кв.м 1754.1(хиляда седемстотин петдесет и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-45 / Дата:16.5.2012 г. - изцяло отписан
№ 6251 / 05.08.2011 6452 - 0008 Частна Хасково / Маджарово / с.Тополово / Адрес: землище "Тополово" кв. УПИ: Земя - 120 кв.м - залесена територия 10.2(десет лв. и двадесет стотинки) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
№ 6252 / 05.08.2011 6452 - 0009 Частна Хасково / Маджарово / с.Тополово / Адрес: землище "Тополово" кв. УПИ: Земя - 90 кв.м - залесена територия 5.8(пет лв. и осемдесет стотинки) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
№ 6253 / 05.08.2011 6452 - 0010 Частна Хасково / Маджарово / с.Тополово / Адрес: землище "Тополово" кв. УПИ: Земя - 4,005 дка - залесена територия 340.6(триста и четиридесет лв. и шес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
№ 6254 / 05.08.2011 6353 - 0024 Частна Хасково / Хасково / с.Войводово / Адрес: местност "Фуражите" кв. УПИ: 1.Земя с площ 500 (петстотин) кв.м / 2. Сграда - помпена станция, със застроена площ 63 (шестдесет и три)кв.м, на един етаж, МК, постр. през 1971 г. / 3528.2(три хиляди петстотин двадесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 6255 / 11.08.2011 6410 - 0149 Частна Хасково / Димитровград / с.Крепост / Адрес: кв. 78 УПИ: ІІ Земя - 1053,27 кв.м 4030.9(четири хиляди и тридесет лв. и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № дс-06-66 / Дата:17.10.2014 г. ч.- изцяло отписан
№ 6256 / 11.08.2011 6410 - 0150 Частна Хасково / Димитровград / с.Крепост / Адрес: кв. 1 УПИ: ХІІІ Земя - 1301,67 кв.м 4981.5(четири хиляди деветстотин осем) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6257 / 11.08.2011 6410 - 0151 Частна Хасково / Димитровград / с.Крепост / Адрес: кв. 1 УПИ: ІІ Земя - 698,51 кв.м 1591.5(хиляда петстотин деветдесет и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6258 / 12.08.2011 6392 - 0036 Частна Хасково / Хасково / с.Малево / Адрес: кв. 76 УПИ: VІ Земя - 2400 (две хиляди и четиристотин)кв.м 6383.6(шест хиляди триста осемдесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № дс-06-57 / Дата:13.10.2014 г. ч.- изцяло отписан
№ 6259 / 12.08.2011 6340 - 0007 Частна Хасково / Хасково / с.Динево / Адрес: м-ст "Дикилташ" кв. УПИ: Земя - 521 (петстотин двадесет и един )кв.м 1487.6(хиляда четиристотин осемдесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6260 / 12.08.2011 6391 - 0027 Частна Хасково / Хасково / с.Динево / Адрес: м-ст "Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен - 419 (четиристотин и деветнадесет)кв.м 501.5(петстотин и един лв. и петдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-65 / Дата:15.6.2012 г. - изцяло отписан
№ 6261 / 12.08.2011 6572 - 0001 Частна Хасково / Ивайловград / с.Глумово / Адрес: кв. УПИ: Прилежащ терен - 2,000 дка 2112(две хиляди сто и дванадесет лв) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6262 / 12.08.2011 6572 - 0002 Частна Хасково / Ивайловград / с.Глумово / Адрес: кв. УПИ: Прилежащ терен - 152 кв.м 160.5(сто и шестдесет лв. и петдесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6263 / 17.08.2011 6424 - 0017 Частна Хасково / Димитровград / с.Голямо Асеново / Адрес: местност "До село" кв. УПИ: Земя - 1,041 дка 1630.6(хиляда шестстотин и тридесет л) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6264 / 17.08.2011 6424 - 0018 Частна Хасково / Димитровград / с.Голямо Асеново / Адрес: местност "До село" кв. УПИ: Земя - 1,230 дка 2034.9(две хиляди тридесет и четири л) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6265 / 17.08.2011 6388 - 0011 Частна Хасково / Хасково / с.Маслиново / Адрес: м-ст "Одасърт" кв. УПИ: Земя - 1940 (хиляда деветстотин и четиридесет)кв.м 3091.6(три хиляди деветдесет и един л) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6266 / 18.08.2011 6300 - 0691 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: м-ст "Балакли" кв. УПИ: Земя - 709(седемстотин и девет)кв.м 8803.5(осем хиляди осемстотин и три л) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6267 / 12.09.2011 6540 - 0026 Публична Хасково / Свиленград / с.Левка / Адрес: местност "Кюп тепе" кв. УПИ: 1. Земя-616 кв.м / 2. Столова-застр. площ 60 кв.м, един етаж, масивна конструкция, построена през 2009год.; / 3. Сграда с друго предназначение-застр. площ 144 кв.м, един етаж, масивна конструкция, построена през 2009год. 2140.3(две хиляди сто и четиридесет л) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6268 / 12.09.2011 6540 - 0027 Публична Хасково / Свиленград / с.Левка / Адрес: местност "Кюп тепе" кв. УПИ: 1. Земя-2,215 дка; / 2. Сграда-помпена станция - застр. площ 114 кв.м, един етаж, масивна конструкция, построена през 2009 год.; / 3. Сграда-трафопост - застр. площ 48 кв.м, един етаж, масивна конструкция, построена през 2009 год.; / 4. Сграда-помпена станция - застр. площ 40 кв.м, един етаж, масивна конструкция, построена през 2009 год. / 8229.2(осем хиляди двеста двадесет и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6269 / 12.09.2011 6540 - 0028 Публична Хасково / Свиленград / с.Левка / Адрес: местност "Кюп тепе" кв. УПИ: 1. Земя-513 кв.м; / 2. Сграда с друго предназначение-застр. площ 45 кв.м, един етаж, масивна конструкция, построена през 2009 год. 1832.8(хиляда осемстотин тридесет и д) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6270 / 11.10.2011 6300 - 0691 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: бул. "Ст. Стамболов" №2 кв. УПИ: 1. Училищна сграда с идентификатор 77195.725.68.1 със застроена площ 1508(хиляда петстотин и осем)кв.м, на 3 (три) етажа, МК, построена през 1963 г. / 2. Спортна сграда с идентификатор 77195.725.68.2 със застроена площ 606 (шестстотин и шест)кв.м, на 1 (един) етаж, МК, постр. през 1967 г. / ведно с правото на строеж върху поземлен имот с ид. № 77195.725.68 по кадастралната карта на гр. Хасково, с площ 12226 (дванадесет хиляди двеста двадесет и шест)кв.м / 2.89716e+006(два милиона осемстотин деветде) Правно основание:МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО - ХАСКОВО Заповед № дс-06-5 / Дата:20.3.2012 г. - изцяло отписан
№ 6271 / 12.10.2011 6433 - 0009 Частна Хасково / Димитровград / с.Сталево / Адрес: м-ст "Над Кайнака" кв. УПИ: Земя - 4,100 дка 421.9(четиристотин двадесет и един л) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6272 / 14.10.2011 6465 - 0016 Частна Хасково / Харманли / с.Иваново / Адрес: кв. 73 УПИ: ІV Прилежащ терен - 2372 кв.м 5404.4(пет хиляди четиристотин и чети) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-48 / Дата:19.5.2012 г. - изцяло отписан
№ 6273 / 14.10.2011 6465 - 0017 Частна Хасково / Харманли / с.Иваново / Адрес: кв. 73 УПИ: V Прилежащ терен - 2711 кв.м 4941.4(четири хиляди деветстотин чети) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-47 / Дата:19.5.2012 г. - изцяло отписан
№ 6274 / 14.10.2011 6465 - 0018 Частна Хасково / Харманли / с.Иваново / Адрес: кв. 63 УПИ: ІІІ Прилежащ терен - 2582 кв.м 5750.6(пет хиляди седемстотин и петде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-49 / Дата:19.5.2012 г. - изцяло отписан
№ 6275 / 14.10.2011 6465 - 0019 Частна Хасково / Харманли / с.Иваново / Адрес: кв. 68 УПИ: VІІ Прилежащ терен - 400 кв.м 911.4(деветстотин и единадесет лв. и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-50 / Дата:19.5.2012 г. - изцяло отписан
№ 6276 / 14.10.2011 6465 - 0020 Частна Хасково / Харманли / с.Иваново / Адрес: кв. 69 УПИ: ІІ Прилежащ терен - 279 кв.м 585.7(петстотин осемдесет и пет лв. ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-51 / Дата:19.5.2012 г. - изцяло отписан
№ 6277 / 11.11.2011 6300 - 0692 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: бул. "България" № 83 кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 77195.724.195 с площ 32 (тридесет и два)кв.м 1728.3(хиляда седемстотин двадесет и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
№ 6278 / 11.11.2011 6392 - 0037 Частна Хасково / Хасково / с.Малево / Адрес: кв. 74 УПИ: V Прилежащ терен - 2570(две хиляди петстотин и седемдесет )кв.м 6984.2(шест хиляди деветстотин осемде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-67 / Дата:03.7.2012 г. - изцяло отписан
№ 6279 / 11.11.2011 6390 - 0018 Частна Хасково / Хасково / с.Манастир / Адрес: местност "Стоп. двор" кв. УПИ: Земя - 2120(две хиляди сто и двадесет)кв.м 3215.6(три хиляди двеста и петнадесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № дс-06-153 / Дата:25.5.2015 г. ч.- изцяло отписан
№ 6280 / 11.11.2011 6352 - 0030 Частна Хасково / Минерални бани / с.Сусам / Адрес: местност "Стоп. двор" кв. УПИ: Прилежащ терен - 459(четиристотин петдесет и девет )кв.м 807.8(осемстотин и седем лв. и осемд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-6 / Дата:30.3.2012 г. - изцяло отписан
№ 6281 / 05.12.2011 6530 - 0057 Публична Хасково / Свиленград / с.Капитан Андреево / Адрес: местност "Саксон алча" кв. УПИ: Сграда - със застроена площ 149 кв.м, на един етаж с междинно ниво с площ 85 кв.м, ведно с мазе с площ 149 кв.м, МК, постр. 1997 г. 18111.8(осемнадесет хиляди сто и едина) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ХАСКОВО
№ 6282 / 07.12.2011 6350 - 0125 Частна Хасково / Хасково / с.Узунджово / Адрес: кв. 92 УПИ: IX Земя-2904(две хиляди деветстотин и четири)кв.м 7492.3(седем хиляди четиристотин деве) Приобретател: МИМИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6283 / 08.12.2011 6392 - 0038 Частна Хасково / Хасково / с.Малево / Адрес: местност "Манда Гьол" кв. УПИ: Земя - 5433 (пет хиляди четиристотин тридесет и три)кв.м 10431.4(десет хиляди четиристотин трид) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 6284 / 08.12.2011 6392 - 0039 Частна Хасково / Хасково / с.Малево / Адрес: местност "Манда Гьол" кв. УПИ: Земя - 24568 (двадесет и четири хиляди петстотин шестдесет и осем)кв.м 47170.6(четиридесет и седем хиляди сто) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
№ 6285 / 08.12.2011 6353 - 0025 Частна Хасково / Хасково / с.Войводово / Адрес: кв. 12 УПИ: II Земя-2200(две хиляди и двеста) кв.м 9261.3(девет хиляди двеста шестдесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-69 / Дата:12.7.2012 г. - изцяло отписан
№ 6286 / 08.12.2011 6558 -0024 Частна Хасково / Любимец / с.Малко градище / Адрес: местност "Стопански двор" кв. УПИ: Земя-4869 кв.м 6427.1(шест хиляди четиристотин дваде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6287 / 09.12.2011 6393 - 0015 Частна Хасково / Стамболово / с.Долно Ботево / Адрес: местност "Кошарите" кв. УПИ: Прилежащ терен-1377(хиляда триста седемдесет и седем)кв.м 1686.8(хиляда шестстотин осемдесет и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-68 / Дата:11.7.2012 г. - изцяло отписан
№ 6288 / 12.12.2011 6300 - 0693 Публична Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: бул. "Съединение" № 46 кв. УПИ: 1. Поземлен имот с ид. № 77195.725.25 с площ 27302 (двадесет и седем хиляди триста и два) кв.м / 2. Сграда за образование с ид. № 77195.725.25.1, със застроена площ 1642 (хиляда шестстотин четиридесет и два) кв.м, на четири етажа, МК, постр. 1971 г. / 3. Административна сграда с ид. № 77195.725.25.2 – актова зала – със застроена площ 232 (двеста тридесет и два) кв.м, на един етаж, МК, постр. 1971 г. / 4. Учебна спортна сграда с ид. № 77195.725.25.3 със застроена площ 395 (триста деветдесет и пет) кв.м, на един етаж, МК, постр. 1966 г. / 5. Сграда с ид. № 77195.725.25.4 - хангар, гараж - със застроена площ 46 (четиридесет и шест) кв.м, на един етаж, МК, постр. 1966 г. / 6. Сграда за образование с ид. № 77195.725.25.5, със застроена площ 1450 (хиляда четиристотин и петдесет) кв.м, на три етажа, МК, постр. 1966 г. / 7. Сграда за образование с ид. № 77195.725.25.6 - столова - със застроена площ 130 (сто и тридесет) кв.м, на един етаж, МК, постр. 1966 г. / 8. Сграда за образование с ид. № 77195.725.25.7 – учебни работилници - със застроена площ 3552 (три хиляди петстотин петдесет и два) кв.м, на един етаж, МК, постр. 1966 г. / 9. Сграда с ид. № 77195.725.25.8 – склад, гаражи - със застроена площ 303 (триста и три) кв.м, на един етаж, МК, постр. 1974 г. / 10. Сграда с ид. № 77195.725.25.9 – парно помещение - със застроена площ 100 (сто) кв.м, на един етаж, МК, постр. 2007 г. / 8.12774e+006(осем милиона сто двадесет и се) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА - ПГМЕТ "СТОЙЧО И КИЦА МАРЧЕВИ" - ГР. ХАСКОВО
№ 6290 / 19.12.2011 6392 - 0040 Частна Хасково / Хасково / с.Малево / Адрес: местност"Овчарниците" кв. УПИ: Прилежащ терен-2888(две хиляди осемстотин осемдесет и осем)кв.м 8841.9(осем хиляди осемстотин четирид) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-87 / Дата:10.9.2012 г. - изцяло отписан
№ 6291 / 20.12.2011 6537 - 0002 Публична Хасково / Свиленград / с.Михалич / Адрес: кв. УПИ: 1. Земя – 15 000 кв.м / 2. Сграда – административна – със застроена площ 634 кв.м, на 1 етаж, МК, постр. 1958 г. / 3. Сграда – битова - със застроена площ 138 кв.м, на 1 етаж, полум. конструкция, постр. 1958 г. / 4. Сграда – склад - със застроена площ 56 кв.м, на 1 етаж, полум. конструкция, постр. 1958 г. / 5. Сграда – склад - със застроена площ 47 кв.м, на 1 етаж, МК, постр. 1958 г. / 6. Сграда – склад АВ - със застроена площ 55 кв.м, на 1 етаж, МК, постр. 1958 г. / 7. Сграда – ГСМ - със застроена площ 27 кв.м, на 1 етаж, полум. конструкция, постр. 1958 г. / 8. Сграда – гараж - със застроена площ 52 кв.м, на 1 етаж, МК, постр. 1958 г. / 9. Сграда – конюшня - със застроена площ 78 кв.м, на 1 етаж, полум. конструкция, постр. 1958 г. / 10. Сграда – питомник - със застроена площ 49 кв.м, на 1 етаж, МК, постр. 1958 г. / 11. Сграда – тоалетна - със застроена площ 5 кв.м, на 1 етаж, МК, постр. 1958г. / 12. Сграда – санитарен възел - със застроена площ 15 кв.м, на 1 етаж, МК, постр. 1958 г. / 39699.6(тридесет и девет хиляди шестст) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
№ 6292 / 20.12.2011 6300 - 0694 Публична Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: бул. "Съединение" № 40 кв. УПИ: Самостоятелен обект с идентификатор 77195.725.11.1.1 с площ 494 (четиристотин деветдесет и четири)кв.м, на четири нива (три етажа и сутерен), находящ се в сграда за образование с идентификатор 77195.725.11.1, масивна конструкция, построена през 1963 г., разположена в имот с идентификатор 77195.725.11 / 1.16293e+006(един милион сто шестдесет и дв) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ "РАЙНА КНЯГИНЯ" - ХАСКОВО
№ 6293 / 28.12.2011 6387 - 0029 Частна Хасково / Хасково / с.Криво поле / Адрес: кв. 37 УПИ: I Земя-1488(хиляда четиристотин осемдесет и осем) кв.м 2542.7(две хиляди петстотин четиридес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6294 / 28.12.2011 6350 - 0126 Частна Хасково / Хасково / с.Узунджово / Адрес: местност "Банева чешма" кв. УПИ: Земя-1458(хиляда четиристотин петдесет и осем) кв.м 4463.8(четири хиляди четиристотин шес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6295 / 28.12.2011 6300 - 0695 Частна Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: м-ст "Дерекьой топра" кв. УПИ: 2332/5712 (две хиляди триста тридесет и две наклонена черта пет хиляди седемстотин и дванадесети)ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 77195.20.14, целият с площ 5712 (пет хиляди седемстотин и дванадесет)кв. м 41428(четиридесет и едно хиляди чети) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6296 / 26.01.2012 6311 - 0024 Частна Хасково / Хасково / с.Стамболийски / Адрес: местност "Къра" кв. УПИ: Прилежащ терен-585(петстотин осемдесет и пет) кв.м 999.6(деветстотин деветдесет и девет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-108 / Дата:12.11.2012 г. - изцяло отписан
№ 6297 / 26.01.2012 6311 - 0025 Частна Хасково / Хасково / с.Стамболийски / Адрес: местност "Къра" кв. УПИ: Прилежащ терен-1668(хиляда шестстотин шестдесет и осем) кв.м 3106.5(три хиляди сто и шест лева и п) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-107 / Дата:07.11.2012 г. - изцяло отписан
№ 6298 / 26.01.2012 6311 - 0026 Частна Хасково / Хасково / с.Стамболийски / Адрес: местност "Къра" кв. УПИ: Прилежащ терен-6376(шест хиляди триста седемдесет и шест) кв.м 11507.4(единаседет хиляди петстотин и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-106 / Дата:07.11.2012 г. - изцяло отписан
№ 6442 / 18.02.2012 6473 - 0020 Частна Хасково / Харманли / с.Славяново / Адрес: кв. 67 УПИ: І Сграда - ветеринарна лечебница, застроена на 137 кв.м, на два етажа, МК, построена 1958 г. 7181.2(седем хиляди сто осемдесет и е) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ХАСКОВО
№ 6299 / 05.03.2012 6465 - 0003 Частна Хасково / Тополовград / с.Филипово / Адрес: местност "До село" кв. УПИ: Земя - 3,330 дка / 4795.2(четири хиляди седемстотин деве) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-46 / Дата:12.6.2013 г. - изцяло отписан
№ 6300 / 13.03.2012 6300 - 0696 Публична Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: ул. "Единство" кв. УПИ: 1. Земя с площ 51708 (петдесет и една хиляди седемстотин и осем) кв.м, представляваща поземлен имот с идентификатор 77195.731.4; / 2. Сграда с идентификатор 77195.731.4.1 - сграда за образование - със застроена площ 1176 (хиляда сто седемдесет и шест) кв.м, на четири етажа и мазе, МК, построена 1970 г.; / 3. Сграда с идентификатор 77195.731.4.2 - топла връзка - със застроена площ 43 (четиридесет и три) кв.м, на два етажа, МК, построена 1970 г.; / 4. Сграда с идентификатор 77195.731.4.3 - фоайе на физкултурен салон - със застроена площ 36 (тридесет и шест) кв.м, на един етаж, МК, построена 1970 г.; / 5. Сграда с идентификатор 77195.731.4.4 - физкултурен салон - със застроена площ 811 (осемстотин и единадесет) кв.м, на два етажа, МК, построена 1970 г.; / 6. Сграда с идентификатор 77195.731.4.5 - друг вид сграда за образование - топла връзка - със застроена площ 187 (сто осемдесет и седем) кв.м, на два етажа, МК, построена 1975 г.; / 7. Сграда с идентификатор 77195.731.4.6 - помощна сграда - със застроена площ 6 (шест) кв.м, на един етаж, паянтова конструкция, построена 1975 г.; / 8. Сграда с идентификатор 77195.731.4.7 - учебен сервиз и гаражни клетки - със застроена площ 1860 (хиляда осемстотин и шестдесет) кв.м, на един етаж, МК, построена 1970 г.; / 9. Сграда с идентификатор 77195.731.4.8 - кабинети по учебна практика - със застроена площ 760 (седемстотин и шестедесет) кв.м, на два етажа и мазе, МК, построена 1970 г.; / 10. Сграда с идентификатор 77195.731.4.9 - автомивка - със застроена площ 87 (осемдесет и седем) кв.м, на един етаж, сглоб. конструкция, построена 1991 г.; / 11. Сграда с идентификатор 77195.731.4.10 - гараж за товарни автомобили - със застроена площ 699 (шестстотин деветдесет и девет) кв.м, на един етаж, сглоб. конструкция, построена 1991 г.; / 12. Сграда с идентификатор 77195.731.4.11 - гараж - със застроена площ 39 (тридесет и девет) кв.м, на един етаж, МК, построена 1991 г.; / 13. Сграда с идентификатор 77195.731.4.12 - сграда за търговия - със застроена площ 54 (петдесет и четири) кв.м, на един етаж, сглоб. конструкция, построена 1991 г.; / / / / / / 6.8366e+006(шест милиона осемстотин тридес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА - ПГТ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" - ХАСКОВО
№ 6301 / 23.03.2012 6499 - 0003 Частна Хасково / Симеоновград / с.Свирково / Адрес: местност "Кьой ери" кв. УПИ: Земя - 1,138 дка 1662.4(хиляда шестстотин шестдесет и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6302 / 23.03.2012 6499 - 0004 Частна Хасково / Симеоновград / с.Свирково / Адрес: местност "Кьой ери" кв. УПИ: Земя - 1,425 дка 2081.6(две хиляди осемдесет и един лв) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6303 / 26.03.2012 6530 - 0058 Частна Хасково / Свиленград / с.Капитан Андреево / Адрес: м-ст "Беберлика" кв. УПИ: Земя – 2,503 дка 233.15(двеста тридесет и три лв. и пе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
№ 6304 / 26.03.2012 6530 - 0059 Частна Хасково / Свиленград / с.Капитан Андреево / Адрес: м-ст "Фондовото" кв. УПИ: Земя – 3,903 дка 503.49(петстотин и три лв. и четириде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
№ 6305 / 27.03.2012 6528 - 0011 Публична Хасково / Свиленград / с.Щит / Адрес: кв. 3 УПИ: VІ Земя – 1096 кв. м 2288.4(две хиляди двеста осемдесет и ) Приобретател: АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
№ 6306 / 27.03.2012 6538 - 0011 Публична Хасково / Свиленград / с.Студена / Адрес: местност "Лозята" кв. УПИ: Земя – 56 кв. м 81.8(осемдесет и един лв. и осемдес) Приобретател: АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
№ 6307 / 04.04.2012 6442 - 0023 Частна Хасково / Димитровград / с.Брод / Адрес: местност "Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен - 1,240 дка 2656.1(две хиляди шестстотин петдесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-111 / Дата:15.11.2012 г. - изцяло отписан
№ 6308 / 04.04.2012 6356 - 0005 Частна Хасково / Хасково / с.Родопи / Адрес: местност "Стопански двор" кв. УПИ: Прилежащ терен - 4049 (четири хиляди четиридесет и девет)кв. м 8454.3(осем хиляди четиристотин петде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6309 / 18.04.2012 6300 - 0697 Публична Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: ул. "Добруджа" № 79 кв. УПИ: 1. Самостоятелен обект с идентификатор 77195.720.64.1.3 с площ 529 (петстотин двадесет и девет)кв.м, находящ се на трети етаж; / 2. Самостоятелен обект с идентификатор 77195.720.64.1.4 с площ 500 (петстотин)кв.м, находящ се на четвърти етаж; / ведно със съответните ид.ч. от общите части на четириетажна сграда за образование с идентификатор 77195.720.64.1, масивна конструкция, със застроена площ 610 (шестстотин и десет)кв.м, построена през 1965 г., разположена в имот с идентификатор 77195.720.64 / 3. Самостоятелен обект с идентификатор 77195.720.64.3.4 с площ 662 (шестстотин шестдесет и два)кв.м, находящ се на трети етаж, ведно с таван с площ 682 (шестстотин осемдесет и два)кв.м и съответните ид.ч. от общите части на триетажна сграда за образование с идентификатор 77195.720.64.3, масивна конструкция, със застроена площ 687 (шестстотин осемдесет и седем)кв.м, построена през 1965 г., разположена в имот с идентификатор 77195.720.64 1.41823e+006(един милион четиристотин и осе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ "РАЙНА КНЯГИНЯ" - ХАСКОВО
№ 6310 / 03.05.2012 6560 - 0082 Частна Хасково / Тополовград / гр.Тополовград / Адрес: ул. "България" № 36А кв. 76 УПИ: І 1. Земя - 110 кв.м, представляваща неурегулиран поземлен имот пл. № 822. / 2. Сграда на два етажа, със застроена площ 49 кв.м, МК, построена 1986 г. 19113.9(деветнадесет хиляди сто и трин) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ХАСКОВО
№ 6311 / 09.05.2012 6570 - 0101 Публична Хасково / Ивайловград / гр.Ивайловград / Адрес: ул. "Оборище" № 10 кв. 61 УПИ: ІХ Административна сграда със застроена площ 168,9 кв. м, на два етажа, МК, построена 1970 г. 21933.7(двадесет и един хиляди деветст) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ХАСКОВО
№ 6312 / 14.05.2012 6350 - 0127 Частна Хасково / Хасково / с.Узунджово / Адрес: местност "Баямлъка" кв. УПИ: Прилежащ терен - 2005(две хиляди и пет)кв.м 7155.8(седем хиляди сто петдесет и пе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № ДС-06-6 / Дата:24.1.2013 г. - изцяло отписан
№ 6313 / 14.05.2012 6350 - 0128 Частна Хасково / Хасково / с.Узунджово / Адрес: местност "Баямлъка" кв. УПИ: Прилежащ терен - 691(шестстотин деветдесет и един)кв.м 126.97(сто двадесет и шест лв. и деве) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6316 / 16.05.2012 6400 - 0404 Публична Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: ул. "Панорамен път" № 2 кв. УПИ: Административна сграда - здравно заведение - с идентификатор 21052.1016.187.19, застроена на 701 кв.м, на три етажа, масивна конструкция, постр. 1978 г. 363137(триста шестдесет и три хиляди ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ХАСКОВО
№ 6315 / 16.05.2012 6550 - 0236 Публична Хасково / Свиленград / гр.Свиленград / Адрес: бул. "България" № 137 кв. 92 УПИ: Трети етаж от западното крило, с площ 338 кв.м, в административна сграда - поликлиника, цялата на три етажа, МК, построена 1979 г. 111541(сто и единадесет хиляди петсто) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ХАСКОВО
№ 6319 / 30.05.2012 6300 - 0699 Публична Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: пл. "Общински" №2 кв. УПИ: Сграда с идентификатор 77195.724.64.2 - здравно заведение - застроена на 253 (двеста петдесет и три)кв.м, на два етажа, мазе и таван, масивна конструкция, постр. 1950 г. 657122(шестстотин петдесет и седем хи) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ХАСКОВО
№ 6317 / 30.05.2012 6369 - 0012 Публична Хасково / Хасково / с.Тракиец / Адрес: местност "Каллъ бунар" кв. УПИ: Земя - поземлен имот № 000097 с площ 1557,318 (хиляда петстотин петдесет и седем цяло, триста и осемнадесет хилядни)дка, представляващ част от язовир "Тракиец". В имота е изградено хидротехническо съоръжение – язовирна стена със следните технически характеристики: тип земно-насипна с глинено ядро; височина - 47 (четиридесет и седем) м; дължина на короната 1050(хиляда и петдесет) м, кота на короната 255 (двеста петдесет и пет)м, с траншеен преливник; вид на водовземното съоръжение – возовземна кула; година на влизане в експлоатация – 1964 г. 14716.7(четиринадесет хиляди седемстот) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 6318 / 30.05.2012 6300 - 0698 Публична Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: бул. "Освобождение" № 57 кв. УПИ: 1. Поземлен имот с идентификатор 77195.741.389 с площ 8024 (осем хиляди двадесет и четири) кв.м / 2. Административна делова сграда с идентификатор 77195.741.389.1 със застроена площ 325 (триста двадесет и пет) кв.м, на три етажа, МК, постр. 1973 г. / 3. Административна делова сграда с идентификатор 77195.741.389.2 със застроена площ 272 (двеста седемдесет и два) кв.м, на два етажа, МК, постр. 1972 г. / 4. Сграда – здравно заведение – с идентификатор 77195.741.389.3 със застроена площ 697 (шестстотин деветдесет и седем) кв.м, на един етаж, МК, постр. 1972 г. / 5. Сграда със специално предназначение, с идентификатор 77195.741.389.4 със застроена площ 201 (двеста и един) кв.м, на един етаж, МК, постр. 1973 г. / 6. Сграда със специално предназначение, с идентификатор 77195.741.389.5 със застроена площ 38 (тридесет и осем) кв.м, на един етаж, МК, постр. 1972 г. / 7. Сграда – склад - с идентификатор 77195.741.389.6 със застроена площ 12 (дванадесет) кв.м, на един етаж, МК, постр. 1972 г. / 986058(деветстотин осемдесет и шест х) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ХАСКОВО
№ 6320 / 30.05.2012 6560 - 0083 Публична Хасково / Тополовград / гр.Тополовград / Адрес: ул. "Миньорска" № 1 кв. 2 УПИ: ІІ 1. Земя - 2870 кв.м, представляваща УПИ ІІ / 2. Сграда - учебно-производствен комплекс - на един етаж, със застроена площ 1386 кв.м, МК, построена 1988 г. 133299(сто тридесет и три хиляди двес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА - СОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - ТОПОЛОВГРАД
№ 6321 / 04.06.2012 6400 - 0405 Публична Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: кв. "Вулкан", ул. "Черно море" № 11 кв. УПИ: 1. Поземлен имот с ид. 21052.1004.8 с площ 5758 кв.м. / 2. Сграда с ид. 21052.1004.8.1 - училищна сграда - със застроена площ 521 кв.м, на два етажа, МК, построена 1951 г. / 3. Сграда с ид. 21052.1004.8.3 - физкултурен салон - със застроена площ 112 кв.м, МК, на един етаж. 187111(сто осемдесет и седем хиляди с) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА - ПУИ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - ХАСКОВО
№ 6322 / 11.06.2012 6300 - 0700 Публична Хасково / Хасково / гр.Хасково / Адрес: ул. "Стефан Стамболов" №2 кв. УПИ: 1. Поземлен имот с ид. 77195.725.69 с площ 3771 (три хиляди седемстотин седемдесет и един)кв.м. / 2. Сграда с ид. 77195.725.69.1 - сграда за образование - със застроена площ 603 (шестстотин и три)кв.м, на два етажа, МК, построена 1936 г. / 3. Сграда с ид. 77195.725.69.2 - склад - със застроена площ 223 (двеста двадесет и три)кв.м, метална конструкция, на един етаж, построен 1972 г. 689292(шестстотин осемдесет и девет х) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ПГДС "ЦАР ИВАН АСЕН ІІ" - ГР. ХАСКОВО
№ 6323 / 11.06.2012 6400 - 0406 Публична Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: м-ст "Белия бряг" кв. УПИ: Земя - 500 кв.м - територия на транспорта 2169(две хиляди сто шестдесет и дев) Приобретател: ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
№ 6324 / 15.06.2012 6400 - 0407 Публична Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: кв. "Марийно" кв. УПИ: Земя – 10140 кв. м 82843.8(осемдесет и две хиляди осемсто) Приобретател: АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
№ 6325 / 18.06.2012 6400 - 0408 Публична Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: кв. УПИ: Земя - 15226 кв.м - прилежащ терен - за линии на релсов път 65776.3(шестдесет и пет хиляди седемст) Приобретател: ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
№ 6326 / 18.06.2012 6400 - 0409 Публична Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: местност "Герените" кв. УПИ: Земя - 11837 кв.м - прилежащ терен - за линии на релсов път 51135.8(петдесет и един хиляди сто три) Приобретател: ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
№ 6327 / 18.06.2012 6400 - 0410 Публична Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: местност "Герените" кв. УПИ: Земя - 12420 кв.м - прилежащ терен - за линии на релсов път 53654.4(петдесет и три хиляди шестстот) Приобретател: ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
№ 6329 / 18.06.2012 6400 - 0411 Публична Хасково / Димитровград / гр.Димитровград / Адрес: местност "Герените" кв. УПИ: Земя - 12849 кв.м - прилежащ терен - за линии на релсов път 55507.7(петдесет и пет хиляди петстоти) Приобретател: ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
№ 6330 / 18.06.2012