одобрен

Регистър на язовирите на територията на област Враца

Уникален идентификатор:  02912422-345b-411a-a9d8-a2302cf7323a

екология и води

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-24 16:47:38
  • Създаден от: silviya_pelova
  • Последна промяна: 2019-09-24 16:47:38

Язовири в област Враца 1-ва и 2-ра степен на потенциална опасност

( подлежат на проверка ежегодно )
Степен на потенциална опасност
1-ва степен 2-ра степен
Община Борован
1. „Братковец“, с. Борован 1. „Велчов лъг“, с. Борован
2. „Гарвански геран“, с. Малорад 2. „Домуславец“, с. Нивянин
3. „Езерска падина“, с. Малорад 3. „Жарковец“, с. Добролево
4. „Тихов лъг“, с. Борован
Община Бяла Слатина
няма класифицирани 1. „Драшан-2“ – големия, с. Драшан
2. „Кокошарника“, с. Соколаре
3. „Лековит кладенец“, с. Търнава
4. „Под селото“, с. Соколаре
5. „Руменя“, с. Търнава
6. „Соколаре-1“, с. Соколаре
7. "Попица", с. Попица
Община Враца
1. „Три Кладенци“, с. Девене 1. „Влашки дол“, с. Бели Извор
2. „Върбица-2“ / Ливадето, с. Върбица
3. „Девене“, с. Девене
4. „Енева“, с. Тишевица
5. „Желязковец“, с. Баница
6. "Кираджията“, с. Баница
7. „Косталево“, с. Косталево
8. „Лесконож“, м/у с. Вировско и с. Горно Пещене
9. „Лиляче“, с. Лиляче
10. „Мраморчица“, м/у с. Горно Пещене и с. Мраморен
11. „Под кръста“, с. Тишевица
12. „Сухия скът“, с. Мраморен
13. „Чирен-3“, с. Чирен
Община Криводол
1. „Лесура / Жиев лъг“, с. Лесура 1. „Галатин“ 1, с. Галатин
2. „Караджа-2“ - големия, с. Ракево
3. „Мътница“ – Балкана 3, с. Главаци
4. „Потока“, с. Фурен
Община Мездра
1. „Боденец“, с. Крапец 1. „Заминец“, с. Долна Кремена
2. „Под селото“, с. Долна Кремена
Община Роман
няма класифицирани 1. „Стояновци“, с. Стояновци
Община Хайредин
1. „Бързина“, с. Бързина няма класифицирани
2. „Рогозен-1“, с. Рогозен
Язовири стопанисвани от "Напоителни системи" ЕАД, клон Мизия
няма класифицирани 1. „Върбешница“, с. Върбешница
2. „Дъбника“, гр. Враца
Язовири, стопанисвани от частни лица и сдружения
няма класифицирани 1. „Станьов дол“, с. Бели извор, стоп. От" Холсим" Б-я АД
общо 1-ва степен: 8 общо 2-ра степен: 34
Язовири в област Враца 3-та степен на потенциална опасност
( подлежат на проверка веднъж на три години )
Предстоящата проверка - 2021 г.
Община Борован
1. „Горна бара“, с. Борован
2. „Гъбов дол“, с. Борован
3. „Корея“, с. Борован
4. „Млада овчарка“, с. Нивянин
5. „Потока / Ботева алея“, с. Борован
6. „Сираково“, с. Сираково
7. „Стубеля“, с. Борован
8. „Церов дол“, с. Борован
Община Бяла Слатина
1. „Враняк“, с. Враняк
2. „Габаре“, с. Габаре
3. „Градините“, с. Буковец
4. „Градините 1“, с. Тлачене
5. „Лъга“ – малък, с. Буковец
6. „Драшан-1“, с. Драшан
7. Марин дол“, с. Комарево
8. „Търнак“, с. Търнак
9. „Домуславец“, с. Буковец
Община Враца
1. „Агов дол“, с. Власатица
2. Дедова могила“, с. Върбица
3. „Джуджански поток“, гр. Враца
4. „Кални дол“, с. Вировско
5. „Омраски геран“, с. Вировско
6. „Уменкьовец“, с. Мало Пещене
Община Криводол
1. „Балкана-1“, с. Главаци
2. „Балкана-2“, с. Главаци
3. „Баурене“ 1, с. Баурене
4. „Бъркашки дол“, с. Галатин
5. „Влашка могила“/ Леонкевото, гр. Криводол
6. "Голямо Бабино“, с. Голямо Бабино
7. "Градешница“, с. Градешница
8. "Караджа-1“ - малкия, с. Ракево
9. „Лозята“, гр. Криводол
10. "Султански дол“, с. Пудрия и с. Краводер
11. „Уровене“, с. Уровене
12. „Фудич“ – Баурене 2, с. Баурене
13. „Чукара“, с. Ботуня
Община Мездра
1. „Батон дол“, с. Горна Кремена
2. „Ослен Криводол“, с. Ослен Криводол
3. „Царевец“, с. Царевец
Община Роман
1. „Курново“, с. Курново
Община Хайредин
1. „Рогозен-2“, с. Рогозен
Язовори, стопанисвани от "Напоителни системи" ЕАД, клон Мизия
1. „Аспарухов вал“, гр. Козлодуй
2. „Девец“, с. Габаре
3. „Острог“, с. Люти брод
4. „Селановско дере“ - ретензионен,
с. Селановци
Язовири, стопанисвани от частни лица и сдружения
1. „Гайтан“, с. Лесура, стоп. се от СН "Гайтан"
2. „Горна Бешовица“, с. Горна Бешовица, стоп. се от СН "Роса"
3. „Бутан“, с. Бутан, стоп. се от частно лице
4. „Метизи“, гр. Роман, стоп. се от фирма "Метизи", гр. Роман
общо 3-та степен: 49