одобрен

Данни за предприятията

Уникален идентификатор:  02f35531-7219-47c3-9956-a544420ab671

Описание:

Регистърът се актуализира ежедневно и за актуална информация може да се следи на адрес: http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:1:1183797550979384:EXPAND,3

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-05-30 11:59:41
  • Създаден от: zasenova
  • Последна промяна: 2020-02-13 13:01:36
  • Последно променил: zasenova

ns1:Name

ns1:Type

ns1:UIC

ns1:SettlementType

ns1:Settlement

ns1:Municipality

ns1:District

ns1:Address

ns1:PostalCode

ns1:WebAddress

ns1:FirstName

ns1:MiddleName

ns1:LastName

ns1:Phone

ns1:Email

ns1:SettlementType2

ns1:Settlement3

ns1:Municipality4

ns1:District5

ns1:Address6

ns1:PostalCode7

МАРИНОВ - НИКОЛАЙ МАРИНОВ ЕТ 107568490 гр. Севлиево Севлиево Габрово ул. „Ильо Влаев” № 25 5400 Николай Владимиров Маринов 089853909 niki_marinovv@abv.bg гр. Севлиево Севлиево Габрово ул. „Ильо Влаев” № 25 5400
АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД 106513772 гр. Козлодуй Козлодуй Враца АЕЦ 3320 www.kznpp.org Александър Димитров Златанов 0973 73500 azlatanov@nnp.bg гр. Козлодуй Козлодуй Враца АЕЦ "Козлодуй" 3321
АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД 832046871 гр. Пирдоп Пирдоп София Промишлена зона 2070 ГЕОРГИ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ 0884234425 ge.georgiev@aurubis.com гр. Пирдоп Пирдоп София Промишлена зона 2080
АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД 832046871 гр. Пирдоп Пирдоп София Промишлена зона 2070 Здравка Николова 0728 482 632/216/406 гр. Пирдоп Пирдоп София Промишлена зона 2080
ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ ЕТ 112638691 гр. Пазарджик Пазарджик Пазарджик ул. Дунав № 19, ет. 7, ап. 19 4400 Владимир Йорданов Кръстев 0893 916191; 0398823299 razor3@abv.bg гр. Пазарджик Пазарджик Пазарджик ул. Дунав № 19, ет. 7, ап. 19 4400
ОБЩИНА МИРКОВО ОБЩИНА 000777248 с. Мирково Мирково София Община Мирково 2095 Цветанка Петкова Йотина 07182 2286 ob6tinamirkovo@mail.bg с. Мирково Мирково София ул. Александър Стамболийски № 35 2086
РАДИО НОВА ЕВРОПА ФОНДАЦИЯ 130127467 гр. София Столична София-град бул. "Витоша" № 18, ет. 5 1000 www.zrock.bg Милен Иванов Ямаков 0887 991636 m_iamakov@mail.bg гр. София Столична София-град ул. "Йерусалим", бл. 51, ет. 7 1784
ЛЮКРИМ ГАРД ООД 130439196 гр. София Столична София-град ЖК. ЛЮЛИН, бл. 562, вх. А, ет. 8, ап. 31 1359 Михаил Иванов Богданов 0888008996 LUKRIM@ABV.BG гр. София Столична София-град ЖК. ЛЮЛИН, бл. 562, вх. А, ет. 8, ап. 31 1359
3 С СОТ БУРГАС ООД 102247146 гр. Бургас Бургас Бургас ул. Иван Шишман № 42 8000 Петко Ангелов Иванов 056 521100 sot3s_bs@abv.bg гр. Бургас Бургас Бургас ул.Цар Иван Шишман 42 8000
ДОБРУДЖА СПЕКТЪР ООД 124134441 гр. Добрич Добрич Добрич ул. "Независимост" № 26А 9300 www.dobrudja-news.net Веселин Димитров 058 601601 vdradio@mail.bg гр. Добрич Добрич Добрич ул. "Максим Горки" № 1, вх. А, ап. 1 9300
ОМЪ - ИЛИЕВИ ООД 101752875 гр. Петрич Петрич Благоевград ул. "Вардар" № 22 2850 www.radiobella.com Елена Илиева 0877 902900 office@radiobella.com гр. Петрич Петрич Благоевград пл. "Македония" № 10 2850
ГАРД - ГРУП ЕООД 124077327 гр. Добрич Добрич Добрич пл. "Свобода" № 5, ет. 11, ст. 1104 9300 Деньо Петров Димитров 058 2 29 92 гр. Добрич Добрич Добрич пл. "Свобода" № 5, ет. 11, ст. 1104 9300
ГАРД - ГРУП ЕООД 124077327 гр. Добрич Добрич Добрич пл. "Свобода" № 5, ет. 11, ст. 1104 9300 ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ 77 40 06 LZ2IF@QSL.NET гр. Добрич Добрич Добрич пл. "Свобода" № 5, ет. 11, ст. 1104 9300
БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951 гр. София Столична София-град ул. "Рикардо Вакарини” № 6 1404 www.radio1rock.bg Атанас Иванов Генов 02 9515100; 0888 534483 ngenov@gmail.com гр. София Столична София-град ул. "Рикардо Вакарини” № 6-Б 1404
БИСИ-СТАНИСЛАВ БУДАКОВ ЕТ 107009686 гр. Габрово Габрово Габрово ул. "Роден край" № 4 5300 Станислав Димитров Будаков гр. Габрово Габрово Габрово ул. "Роден край" № 4 5300
ФЕДЕРАЛНА СЛУЖБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ - ДОБРИЧ ООД 124546400 гр. Добрич Добрич Добрич ул."Калиакра" № 2, ет. 4 9300 Георги Кръстев Панов 058 600 113 fsbdobrich@abv.bg гр. Добрич Добрич Добрич бул."25-ти септември" № 43 9300
ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС ЕАД 102011085 гр. Бургас Бургас Бургас ж.к. "Лозово 8000 Срефан Стоянов Стойчев 0899156015 s.stoichev@toplo-bs.com гр. Бургас Бургас Бургас 8000
ЕВРОПА ТАКСИ - СИЛИСТРА ООД 200388074 гр. Силистра Силистра Силистра бул. "Македония" № 141 7500 Стелиян Божанов Николов 0889 65 08 08; 0888 36 96 85 гр. Силистра Силистра Силистра бул. "Македония" № 141 7500
СИТИ ЕООД 106593067 гр. Враца Враца Враца ул. "Осогово" № 26 3000
ЛУФТХАНЗА ТЕХНИК СОФИЯ ООД 175382604 гр. София Столична София-град район Слатина, летище София 1540 Пенко Пенков 0882 881 022 penko.penkov@lht-sofia.com гр. София Столична София-град летище София 1000
ВЕГА МЕДИЯ ЕООД 101146201 гр. Сандански Сандански Благоевград пл. "България" № 2 2800 Ивайло Илиев Илиев 0746 31111 vegatv@outlook.com гр. Сандански Сандански Благоевград пл. "България" № 2 2800
НУРТС БЪЛГАРИЯ ЕАД 201105038 гр. София Столична София-град ж.к. "Изток", бул. "Пейо Яворов" № 2 1164 www.nurts.bg Боян Христов Цветков 02 8069313; 949 40 30 boyan.tsvetkov@vivacom.bg гр. София Столична София-град бул. "Цариградско шосе" 115И
РОДОПИ-ТАКСИ ЕООД 203540231 гр. Смолян Смолян Смолян ул. "Полк.Дичо Петров" No 6, вх. Б, ет. 6, ап. 64 4700
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД 831642181 гр. София Столична София-град бул. "Цариградско шосе" № 115И 1784 www.vivacom.bg Славена Павлова 02 9496503 slavena.pavlova@vivacom.bg гр. София Столична София-град бул. "Цариградско шосе" № 115И 1784
РУТИЛ ООД 103122619 гр. Варна Варна Варна ул. "Алеко Константинов" № 24 9000 www.rutil.net Димитър Христов Димитров 052 979500 office@rutil.net гр. Варна Варна Варна ул. "Ал. Константинов" № 24 9000
АС - ТАКСИ ООД 115330446 гр. Асеновград Асеновград Пловдив ул. “Струма” № 5А, ет. 1 4230 ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ 07714 22 42 гр. Асеновград Асеновград Пловдив бул. "Ал. Стамболийски" № 54 4230
БИ ЕЙЧ ЕЪР ООД 130540291 гр. София Столична София-град ул. Дякон Игнатий № 7, ет 2 1000 Янко Станчев Иванов 02 981 01 89 гр. София Столична София-град ул. Дякон Игнатий № 7, ет. 2 1000
К И Г УНИСАТ-ТВ ООД 123022262 гр. Стара Загора Стара Загора Стара Загора кв. "Казански", бл. 16, вх. Д, ет. 7, ап. 140 6010 www.unisat.tv Господин Атанасов Желев 0899 112952 gajelev@gmail.com гр. Стара Загора Стара Загора Стара Загора кв. "Казански", бл. 16, вх. Д, ет. 7, ап. 140 6010
ВИП СЕКЮРИТИ ЕЛЕКТРОНИКС ООД 115816341 гр. Пловдив Пловдив Пловдив бул."Освобождение" № 87 4023 Христина Христова Чалова 032 630150 vip_sec@abv.bg гр. Пловдив Пловдив Пловдив ж.к. "Тракия", бул. "Освобождение" № 87 4023
ГОЛДЕЪР ХЕНДЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД 201110890 гр. София Столична София-град бул. „Брюксел” 1, бл. Институт по въздушен транспорт, ап. Офис 118 1540 Минчо Иванов Тонев 02 942 4143 info@goldair-handling.bg гр. София Столична София-град р-н „Триадица”, ул. „Балша” 5 1408
ГОЛДЕЪР ХЕНДЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД 201110890 гр. София Столична София-град бул. „Брюксел” 1, бл. Институт по въздушен транспорт, ап. Офис 118 1540 Периклис Димитриос Минтсис 02 942 4143 info@goldair-handling.bg гр. София Столична София-град р-н „Триадица”, ул. „Балша” 5 1408
ПАРА - ДАИВ 98 ООД 103600282 гр. Варна Варна Варна бул. "Осми Приморски Полк" № 128 9010 Добромир Димитров Димитров 052 30 70 04 гр. Варна Варна Варна бул. "Осми Приморски Полк" № 128 9009
Боду ООД 130068321 гр. София Столична София-град ул. Бигла № 2, вх. А 1407 Тихомир Тодоров Тотов 02 944 2000 office@bodusod.bg гр. София Столична София-град ул. "Бигла" 2а 1407
ДИМ ЕООД 110550577 гр. Троян Троян Ловеч ж.к. Лъгът, бл. 15, вх. Б, ет. 1, ап. 1 5600 Иван Макариев Василев гр. Троян Троян Ловеч ж.к. Лъгът, бл. 15, вх. Б, ет. 1, ап. 1 5600
ФЕДЕРАЛНА СЛУЖБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ - СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ООД 124611669 гр. Добрич Добрич Добрич ул. "Калиакра" № 2, ет. 4 9300 Георги Кръстев Панов 058 600 113 fsbdobrich@abv.bg гр. Добрич Добрич Добрич ж.к. "Добротица", бл. 6, вх.Д, ап. 3 9300
БИЗНЕС СЕКЮРИТИ ЕООД 104635610 гр. Велико Търново Велико Търново Велико Търново ул. България № 40, вх. А, ет. 5, ап. 17 5000 Митко Петров Найденов 0888600195 m_najdenov@abv.bg гр. Велико Търново Велико Търново Велико Търново ул. България № 40, вх. А, ет. 5, ап. 17 5000
АТОМИК - ИНВЕСТ ООД 109531195 гр. Сапарева баня Сапарева баня Кюстендил ул. „Германея” № 1 2650 Славейко Василев Стайков 02 808 1555 office@rilasport.com гр. Сапарева баня Сапарева баня Кюстендил ул. „Германея” № 1 2650
РОСЕН РАДОЕВ ЕТ 110046901 гр. Ловеч Ловеч Ловеч ж.к. "Младост" бл. 324, вх. В, ап. 13 5500 Росен Радоев гр. Ловеч Ловеч Ловеч ж.к. "Младост" бл. 324, вх. В, ап. 13 5500
В И К ООД 817040128 гр. Габрово Габрово Габрово бул. "Трети март" № 6 5300 Даниел Йорданов Маринов 0888 213975 dmarinov62@gmail.com гр. Габрово Габрово Габрово 5300
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - Перник ООД 823073638 гр. Перник Перник Перник кв. Варош, ул. "Средец" № 11 2300 Елеонора Манолова Янкова 0882966660 eli_vik@abv.bg гр. Перник Перник Перник кв. Варош, ул. Средец № 11 2300
УЛТРАКОМ ЕООД 121468658 гр. София Столична София-град бул. "Акад. Иван Гешов" № 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 2, полует. 3, офис 301 1330 Мирослав Недков Драгиев 02 4891040 office@ultracom-bg.com гр. София Столична София-град бул. "Акад. Иван Гешов" № 2Е, сграда 2, офис 301 1379
БИЛИ-555 - СИБИН ХРИСТОВ ЕТ 823085430 гр. Перник Перник Перник ж.к. "Твърди Ливади", ул. "Първи май", бл. 12, ет. 9, ап.23 2300 Сибин Христов Петков 0888 230066; 0878 230066 гр. Перник Перник Перник кв. "Ралица", ул. "Ален мак" № 60 2300
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД 175201304 гр. София Столична София-град бул. "Цар Борис III № 201 1618 www.tso.bg Ивайло Николов Димитров 0887 901178 гр. София Столична София-град бул. "Цар Борис III № 201 1618
ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ ЕАД 129007111 гр. Сопот Сопот Пловдив ул. "Иван Вазов" № 1 4330 Недялко Костадинов Дуралийски 03134 23 72; 0888 218 999 nedko@vmz.bg гр. Сопот Сопот Пловдив ул. "Иван Вазов" № 1 4330
БИОИНФОРМ-СИМЕОНОВ И СИЕ СД 020067654 гр. Бургас Бургас Бургас ул. ЕМИЛ ДЕ ЛАВЕЛЕ No 6 8000 Янко Симеонов Симеонов гр. Бургас Бургас Бургас ул. Фердинандова № 98 8000
АИ-ТИ-СИ ООД 130326191 гр. Самоков Самоков София ул. "Авксентий Велешки" № 78 2000 Габриел Крикор Крикориян гр. Самоков Самоков София ул. "Абаджийска" № 7 2000
ЮСИС ООД 831633773 гр. София Столична София-град ул. Брегалница № 43 1303 www.usis-bg.com Живко Минчев Минчев 0889677279 j.minchev@usis-bg.com гр. София Столична София-град ул. Брегалница № 43 1303
ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД 117005106 гр. Русе Русе Русе ул. Тец-Изток 1 7009 Владислав Албертович Капитонов гр. Русе Русе Русе ул. Тец-Изток 7009
НПМ - КОМЕРС ООД 119066346 гр. Сливен Сливен Сливен ул. "Сирак Скитник" 2 8800 НЕДЕЛЧО ЕМИЛОВ ДИМИТРАКИЕВ 044 8 46 70 гр. Сливен Сливен Сливен ул."Сирак Скитник" № 2 8800
СОД - ШУМЕН ООД 127078857 гр. Шумен Шумен Шумен ул. "Панайот Волов" № 42, ет. 1, ап. 1 9700 Ангел Богданов Филипов 054 5 59 07, 088 930 655 a_filipov@abv.bg гр. Шумен Шумен Шумен ул. "Патлейна" № 2, вх. А, ет. 4, ап. 9 9700
М.С.-ГРУП ООД 119538487 гр. Сливен Сливен Сливен ул. Елисавета Багряна No 31А 8800 ИВЕЛИН ДИМАНОВ гр. Сливен Сливен Сливен 8800
АРИНК България ЕООД 131503984 гр. София Столична София-град бул „Цар Освободител“ No 10, ет. 3 1000
АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ БЮДЖЕТНА ОРГ. 000627597 гр. София Столична София-град ул. "Г.С. Раковски" № 47 1202 Пламен Митов Петров plamen.mitov@customs.bg гр. София Столична София-град ул. "Г.С. Раковски" № 47 1000
ЕВРОТАКСИ - КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА ЕТ 200654849 гр. Велико Търново Велико Търново Велико Търново ул. Ст. Михайловски № 5, вх. В 5000 Камелия Бобева Димитрова 062 633 633 гр. Велико Търново Велико Търново Велико Търново ул. Ст. Михайловски № 5, вх. В 5000
РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 000697179 гр. София Столична София-град бул. "Брюксел" № 1 1540 Димитър Иванов Пашов 02 937 1342; 0887 746 307 dimitar.pashov@bulatsa.com гр. София Столична София-град бул. Брюксел № 1 1540
НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ АД 121024920 гр. София Столична София-град ул. Московска № 43 1000 Мирослав Александров Илиев 02 9862979 гр. София Столична София-град ул. Московска № 43 1000
СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - 000670680 гр. София Столична София-град бул. "Цар Освободител" № 15 1504 amtv.bg Анастас Георгиев Герджиков rector@uni-sofia.bg гр. София Столична София-град бул. "Цар Освободител" № 15 1504
САЛАМАНДЪР ООД 123101358 гр. Казанлък Казанлък Стара Загора бул. "Княз Александър Батенберг" № 7, вх. А, ет. 1, ап. 1 6100 Георги Веселинов Андреев 0886 316231 гр. Казанлък Казанлък Стара Загора ул. "Княз Александър Батемберг", № 7, вх. А, ет. 1, ап. 1 6100
ВИТОША СКИ АД 175230799 гр. София Столична София-град ул. Любен Каравелов № 4 1142 Костадин Илиев Костадинов гр. София Столична София-град ул. Любен Каравелов № 4 1142
КУЛБОКС АД 115100705 гр. Пловдив Пловдив Пловдив ул. "Архитект Камен Петков" № 1А, Бизнес сграда "Лайм Трий", ет. 1 4000 www.cooolbox.bg Димитър Варадинов 032 399999 legal@cooolbox.bg гр. Пловдив Пловдив Пловдив ул. "Архитект Камен Петков" № 1А, Бизнес сграда "Лайм Трий", ет. 1 4000
ДЕЙЗИ ЕООД 821150185 гр. София Столична София-град ж.к."Люлин 3" бл. 331 вх. В, ет. 6, ап. 57 1336 Христо Славов Петров 0888 213141 гр. Монтана Монтана Монтана бул. Трети март № 55 3400
ТЕЛЕКОМ 1 ЕООД 130982313 гр. София Столична София-град бул. "Цариградско шосе" № 105 1113 http://planetphone.net/ Явор Иванов Йотов 02 4112233 planetphone@planetphone.net гр. София Столична София-град бул. "Цариградско шосе" № 105 1113
Н. В. НИКОЛАЙ ОГНЯНОВ ЕТ 123108723 гр. Стара Загора Стара Загора Стара Загора ул. "Иван Вазов" № 11, ет. 2, ап. 5 6000 Николай Василев Огнянов ********** гр. Стара Загора Стара Загора Стара Загора ул. "Иван Вазов" № 11, ет. 2, ап. 5 6000
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД 103002253 гр. Варна Варна Варна ул. "Прилеп" № 33 9000 www.vikvarna.com
ПЕТРОВ СЕКЮРИТИ ООД 201342496 гр. Видин Видин Видин ж.к. „Химик”, бл. 1, ет. 2, ап. 6 3700 Петър Христов Петров 0886 104050 ps_security@abv.bg гр. Видин Видин Видин ж.к. „Химик”, бл. 1, ет. 2, ап. 6 3700
СТЕФАН - СТЕФАН ЧАКАЛОВ ЕТ 126108475 гр. Хасково Хасково Хасково ж.к. Болярово, ул. Албена № 2 6300 Стефан Иванов Чакалов 038 666 446 stefan_03@abv.bg гр. Хасково Хасково Хасково ж.к. Борово, ул. Албена № 2 6300
СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД 121683785 гр. София Столична София-град бул."Подполковник Калитин" № 30 1233 Илия Иванов Николов 02 931 81 68 eltrans@mail.bg; office@transenergo-bg.com гр. София Столична София-град ул."Козлодуй" № 16 1202
БУЛСАТКОМ ЕАД 130408101 гр. София Столична София-град ул. "Магнаурска школа" № 15, ет. 3 1784 www.bulsat.com Рале Палавеев 02 9654730 legal@bulsat.com гр. София Столична София-град ул. "Магнаурска школа" № 15, ет. 3 1784
ЗА ЕДНО ЕВРО ООД 130020277 гр. София Столична София-град ул. „Боян Магесник” № 1 1584 Людмил Георгиев Лазаров 02 956 5505 za1evro@abv.bg гр. София Столична София-град ул. „Боян Магесник” № 1 1584
ДИ БИ КАРГО БЪЛГАРИЯ ЕООД 200993689 гр. Карлово Карлово Пловдив ул. Теофан Райнов No 2 4300
МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866 гр. София Столична София-град ул. "Рикардо Вакарини" № 6 1404 www.bgradio.bg Атанас Генов 02 9515100 nianchovichin@communicorp.bg гр. София Столична София-град ул. "Рикардо Вакарини" № 6 1404
ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД 148045472 гр. Варна Варна Варна летище Варна 9000 Борис Златев boris.zlatev@varna-airport.bg гр. Варна Варна Варна 9000
ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД 148045472 гр. Варна Варна Варна летище Варна 9000 Борис Йорданов Златев boris.zlatev@varna-airport.bg гр. Варна Варна Варна 9000
ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 104618582 гр. Велико Търново Велико Търново Велико Търново ул. „Мармарлийска” № 41 5000 Галина Йорданова Митева 0889 401 140 veltteds@abv.bg гр. Велико Търново Велико Търново Велико Търново ул. „Мармарлийска” № 41 5000
ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД 831609046 гр. София Столична София-град ул. "Ястребец" № 23 Б 1680 www.toplo.bg Иван Йорданов Лазаров 02/ 9033146; i.lazarov@toplo.bg гр. София Столична София-град ул. "Ястребец" № 23б 1680
ГЛАРУС ООД 102092151 гр. Бургас Бургас Бургас ул. "Адам Мицкевич" № 9, ет. 3 8000 http://radiomixx.net Красимир Стоянов Димитров 056 810011; 056 860850 office@radiomixx.net гр. Бургас Бургас Бургас ул. "Адам Мицкевич" № 9, ет. 3 8000
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - Плевен ЕООД 824106518 гр. Плевен Плевен Плевен ул. "Сан Стефано" № 25 5800 www.vik-pleven.com Емил Димитров Димитров 064 889832 office@vik-pleven.com гр. Плевен Плевен Плевен ул. "Сан Стефано" № 33, вх. Б, ап. 4 5800
УКВ ПРАКТИКА ЕООД 130036149 гр. София Столична София-град ж.к. "Дружба 1", бл. 27, вх. А, ет. 4, ап. 19 1592 Петър Стойков 0887 265362 praktika@dir.bg гр. София Столична София-град ж.к. "Красно село", бл. 193, вх. Г, ет. 8, ап. 111 1618
ВИКТОРИЯ ПРИВАТ ЕООД 121542005 гр. София Столична София-град ул. "Вълко Радински" № 4, вх. А, ет. 2 Цветелина Раленекова 02 8846343 гр. София Столична София-град ул. "Вълко Радински" № 4 1113
НПК - НИКОЛА КЛИМЕНТОВ ЕТ 822059500 гр. Батак Батак Пазарджик ул."Родопи" № 30 4580 www.npk-batak.com Никола Петров Климентов 0889 201754; 03553 3218 npk_b@dir.bg гр. Батак Батак Пазарджик ул."Родопи" №30 4580
ВИВА - 63 - СТАНКА СТОЕВА ЕТ 200780680 гр. Чирпан Чирпан Стара Загора гр. Чирпан, ул. „Иван Вазов” № 46 6200 Станка Иванова Стоева 0884 646157 гр. Чирпан Чирпан Стара Загора ул. „Иван Вазов” № 46 6200
НИКМИ АД 831389002 гр. София Столична София-град район Лозенец, ул. "Вискяр планина" № 12 1407 Николай Димитров Козанов 088/643 969 гр. София Столична София-град ул. "Гоце Делчев" № 54, бл. 15-А, ет.3, ап.10 1680
НИКМИ АД 831389002 гр. София Столична София-град район Лозенец, ул. "Вискяр планина" № 12 1407 Милчо Методиев Благоев 088/643 969 гр. София Столична София-град ул. "Гоце Делчев" № 54, бл. 15-А, ет.3, ап.10 1680
КРЕМЪК ЕООД 831404223 гр. Стара Загора Стара Загора Стара Загора Новозагорско шосе № 6 6000 Христо Стоянов Ангелов 042 690 469; 0886 406 050 kremak@abv.bg; h.angelov@kremak.com гр. Стара Загора Стара Загора Стара Загора Новозагорско шосе № 6 6000
БТК НЕТ ЕООД 131320608 гр. София Столична София-град бул. "Цариградско шосе" № 115И 1784 Милен Георгиев Нинов milen.ninov@vivacom.bg гр. София Столична София-град бул. "Цариградско шосе" №115и 1784
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - Ямбол ЕООД 128000893 гр. Ямбол Ямбол Ямбол ул. Д-р Петър Берон № 20 8600 Стоян Йорданов Радев 046661939 vik_yambol@abv.bg гр. Ямбол Ямбол Ямбол ул. Д-р Петър Берон № 20 8600
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - Ямбол ЕООД 128000893 гр. Ямбол Ямбол Ямбол ул. Д-р Петър Берон № 20 8600 Иван Георгиев Иванов 0876302849 vik_yambol@abv.bg гр. Ямбол Ямбол Ямбол ул. Д-р Петър Берон № 20 8600
КОРИН ЕООД 107555799 гр. Габрово Габрово Габрово ул. Смърч № 16 5300 Цветан Любенов Малинов 066823154 гр. Габрово Габрово Габрово ул. Смърч № 16 5300
СОД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 130875820 гр. София Столична София-град ул. "Кутловица" № 53, ет. 1, ап. 2 1505 Виктор Иванов Вучков гр. София Столична София-град ул. Кутловица, № 53, ет. 1, ап. 2 1000
ПС ГАРД ЕООД 130981137 гр. София Столична София-град бул.ВЛАДИМИР ВАЗОВ 40, ет. 2 1111 Тодор Георгиев Мавродиев 02 49 11 252 office@makmetal.eu гр. София Столична София-град бул. "Владимир Вазов" № 40, ет. 2 1111
ИНСА ЕООД 825377953 гр. Раковски Раковски Пловдив кв."Ген. Николаев", ул."Предел" № 1 4150 Стефан Василев Вангелов 0889624784 guard@insa.bg гр. Раковски Раковски Пловдив кв."Ген. Николаево", ул."Предел" № 1 4150
СКАТ ТВ ООД 102663917 гр. Бургас Бургас Бургас ж.к. "Зорница", бл. 47, ет. 3 - партер 8000 www.tvskat.net Атанас Стойчев Терзиев 0888 927952 info@tvskat.net гр. Бургас Бургас Бургас ж.к. "Зорница", бл. 47, ет. 3 - партер 8000
СЪНИ КАП СНЦ 175588593 гр. Несебър Несебър Бургас ж.к. Младост, бл. 58, ет. 1, ап. 2 8230 Атанас Апостолов Капитанов 0898 69 87 65 гр. Несебър Несебър Бургас ж.к. Младост, бл. 58, ет. 1, ап. 2 8230
ВЕНИД СОТ ООД 147112345 гр. Свети Влас Несебър Бургас ул. Одеса № 1 8000 Емилия Атанасова Кралева 0895 503511 emiliakraleva@abv.bg гр. Бургас Бургас Бургас жк. Славейков - хотел Мираж, № 93 8000
ЕЪР СИТИС ЕООД 200525555 с. Алино Самоков София летище Белчин 2019 Свилен Георгиев Иванов 0888 537869 гр. София Столична София-град ж.к. „Дружба 2” № 523, вх. Б, ет. 3, ап. 6 1582
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД 123531939 с. Ковачево Раднево Стара Загора 6265 www.tpp2.com Георги Петров Христозов 042 66 2214 tec2@tpp2.com с. Ковачево Раднево Стара Загора 6265
МЕРИДИАН 26 ООД 119100019 гр. Нова Загора Нова Загора Сливен пл. "Свобода" № 1 8900 Цанко Цанев 0457 63214 canko_mitev@abv.bg гр. Нова Загора Нова Загора Сливен пл. "Свобода" № 1 8900
ОБЩИНА ДУЛОВО ОБЩИНА 000565416 гр. Дулово Дулово Силистра ул. "Васил Левски" № 18 7650 https://dulovo.bg/ Юксел Ахмед 0864 23000 dulovokmet@abv.bg гр. Дулово Дулово Силистра ул. "Васил Левски" № 18 7650
АСТОР-М-70 - ДИМИТЪР ТОПОРЧЕВ ЕТ 112028606 гр. Велинград Велинград Пазарджик ул. Теменуга № 8 4600 Димитър Георгиев Топорчев ASTOR_M70@ABV.BG гр. Велинград Велинград Пазарджик ул. Теменуга № 8 4600
ПЕРФЕКТ ТАКСИ ООД 110545772 гр. Троян Троян Ловеч ж.к. "Ливадето" № 35 5600 Цветан Божидаров Костов 878 606519 perfekt_taxi@abv.bg гр. Троян Троян Ловеч ж.к. "Ливадето" № 35 5600
ТЕДИ-ВЕЛИСЛАВ ТОДОРОВ ЕТ 124644905 гр. Балчик Балчик Добрич ж.к. Балик, бл. 10, вх. Б, ет. 4, ап. 11 9600 Велислав Тодоров Тодоров 0579 77 000 гр. Балчик Балчик Добрич уж.к. Балик, бл. 10, вх. Б, ет. 4, ап. 11 9600
ЦВЕТАН ИВАНОВ 98 ЕТ 111035434 гр. Лом Лом Монтана ул.Алеко Константинов №20 3600 Цветан Любенов Иванов 0895417865 гр. Лом Лом Монтана ул. "Алеко Константинов" № 20 3600
ВТА ООД 831633702 гр. Варна Варна Варна ул."Драгоман" No 7, ет. 2 9000 www.vta.bg
СИКЮРИТИ ГЛОБЪЛ ЕООД 825266290 гр. Пловдив Пловдив Пловдив бул. "Христо Ботев" № 92В, тяло А, ет. 5 4000 SEKURITY GLOBAL 032262678; 0887 382 572; 0889241111; 0879977111 office@security-global.com гр. Пловдив Пловдив Пловдив ул. "Христо Ботев"92 В 4000
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - Враца ООД 816090199 гр. Враца Враца Враца ул. "Александър Стамболийски" № 2 3000 Димитър Бориславово Ангелов 092 6 12 36 гр. Враца Враца Враца ул. "Александър Стамболийски" № 2 3000
БАЛКАН СЕКЮРИТИ ЕООД 831390481 гр. София Столична София-град ул."Богатица" № 10-12 1421 Валентин Атанасов Бенов 02 963 00 99 bsgohrana@abv.bg гр. София Столична София-град ж.к."Лозенец", ул."Богатица" № 10-12 1421
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - бургас ЕАД 812115210 гр. Бургас Бургас Бургас ж.к. „Победа”, ул. „Ген. Владимир Вазов” 3 8000 Ганчо Йовчев Тенев 056 871 440 office@vik-burgas.com гр. Бургас Бургас Бургас ж.к. „Победа”, ул. „Ген. Владимир Вазов” 3 8000
МАРИНА 81 Л ЕООД 825385526 гр. Пловдив Пловдив Пловдив ул. "Славянска" № 93, ет. 16 4006 Наташа Георгиева Антонова ********** marinainkaso@abv.bg гр. Пловдив Пловдив Пловдив ул. "Марин Дринов" № 2 4000
КРИСТА - ЕМ ЕООД 117693859 гр. Русе Русе Русе ул. Цар Освободител № 84, вх. 1, ет. 5, ап. 8 7000 Борислав Николов Филипов гр. Русе Русе Русе ул. Цар Освободител 7000
БУМЕРАНГ ФМ ЕООД 107046713 гр. Габрово Габрово Габрово ул. "Сан Стефано" № 27, офис 10 5300 www.bumerangfm.net Васил Стефанов Василев 066 877016 bumerang@edasat.com гр. Габрово Габрово Габрово ул. "Сан Стефано № 27", офис 10 5300
ОБЩИНА РУСЕ ОБЩИНА 000530632 гр. Русе Русе Русе пл. "Свобода" № 6 7000 Пламен Пасев Стоилов 082 826100 mayor@ruse-bg.eu гр. Русе Русе Русе площад "Свобода" №6 7000
НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД 000649348 гр. София Столична София-град ул. "Триадица" № 8 1000 www.nek.bg Иво Георгиев Лефтеров idimitrov@nek.bg гр. София Столична София-град ул. "Веслец" № 5 1040
ИНСА ПОРТ ЕООД 117608442 гр. Раковски Раковски Пловдив ул. "Предел" № 1 4150
БЪЛГАРИЯ-2000 ЕООД 119531521 гр. Сливен Сливен Сливен ж.к. "Стоян Заимов", бл. 50, вх. Б, ап. 14 8800 Петър Николов Зафиров 044 8 19 16, 088/659 195 гр. Сливен Сливен Сливен ул. "Чаталджа" № 30 8800
АВИООТРЯД 28 - 129009105 гр. София Столична София-град летище София 1540 Пенчо Георгиев Пенчев 02 942 50 10 avio28@ao28.sbline.net гр. София Столична София-град летище София 1540
АДВАНС ПРОПЪРТИС ООД 131159471 гр. София Столична София-град ж.к. Изток, ул. "Николай Хайтов" № 3а, рецепция офиси ЕСТЕ 1113
ДЕЛТА - КОМ ООД 817042638 гр. Габрово Габрово Габрово ул. "Трети март" № 87 5300 Борис Попов 062 64 78 55; 0888856733 office@delta-kom.com гр. Велико Търново Велико Търново Велико Търново ул. "Христо Ботев" № 3 5000
ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 130316140 - - - - Район Слатина, ул. Шипченски проход 69 1574 www.bgports.bg
АСО ПАНЕМА ООД 121100994 гр. София Столична София-град ул. "Родопски извор" № 64А 1618 Мария Петрова Павлова 02 859 31 06 office@aso-panema.com гр. София Столична София-град ж.к."Белите брези" бл. 11, ет. 14, ап. 62 1680
КОРАДО - ИНС - 1 ООД 201076693 гр. Нова Загора Нова Загора Сливен ул. “Христо Ботев” 38, ет. 1, ап. 1 8900 Димитър Щерев Щерев 045762314 гр. Нова Загора Нова Загора Сливен ул. “Христо Ботев” 38, ет. 1, ап. 1 8900
ГРИЙН ПАРТНЪРС АД 200290178 гр. София Столична София-град ул. “Нилай Лилиев” № 20, ет. 3, ап. 5 1421 Пламен Йорданов Цонков гр. София Столична София-град ул. “Нилай Лилиев” № 20, ет. 3, ап. 5 1421
Р.И.С.-999 - ДЕЯН КОЛЕВ - ТЕМЕНУШКА БОРИСОВА ЕТ 126093824 гр. Хасково Хасково Хасково ул. "Свети Георги" № 10 6300 Деян Колев Йорданов 038 66 48 79 ris999@abv.bg гр. Хасково Хасково Хасково ул. "Свети Георги" № 10 6300
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ - 000672350 гр. София Столична София-град ул. "Сан Стефано" № 29 1504 www.bnt.bg Емил Илиев Кошлуков 02 9444999 гр. София Столична София-град ул. "Сан Стефано" № 29 1504
СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД 121683408 гр. София Столична София-град ул. "Житница" № 21 1618 Асен Любомиров Добранов 02 9559020 гр. София Столична София-град ул. "Житница" № 21 1618
СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД 121683408 гр. София Столична София-град ул. "Житница" № 21 1618 Надко Димитров Бейчев 029880723 гр. София Столична София-град ул. Житница No.21 1612
РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876 гр. София Столична София-град ж.к. "Гоце Делчев", ул. "Рикардо Вакарини" № 6 1404 www.radioveronika.bg Атанас Иванов Генов 02 9515100 ngenov@gmail.com гр. София Столична София-град ж.к. "Гоце Делчев", ул. "Рикардо Вакарини" № 6, вх. Б 1404
ЛИТЕКС СЕКЮРИТИ ЕООД 200246662 гр. София Столична София-град район Лозенец, ул. Банат № 10, ет. 1 1407 Петър Любомиров Маринчев гр. София Столична София-град район Лозенец, ул. Банат № 10, ет. 1 1407
ФАВОРИТ 2008 ЕООД 200161379 гр. Добрич Добрич Добрич УЛ. РАЙКО ЦОНЧЕВ No 7, вх. Г, ет. 5, ап. 9 9300 Красимир Димитров Гандев 058 600887,600 600 гр. Добрич Добрич Добрич УЛ. РАЙКО ЦОНЧЕВ No 7, вх. Г, ет. 5, ап. 9 9300
РС КОНСУЛТ ЕООД 102718737 гр. Бургас Бургас Бургас бул. "Стефан Стамболов" № 2 8000 Стоян Кръстев Димов 0888 522 635 гр. Бургас Бургас Бургас ул. "Шейново" № 3 8000
РЕБЕЛ ООД 124518326 гр. София Столична София-град ж.к. „Бъкстон”, ул. „Леринска чука” № 4 1618 Валери Aнгелов Богдановски 0889 236 352 company@atridi.com; office_sofia@atridi.com гр. София Столична София-град жк "Бъкстон", ул. "Леринска чука" No.4 1000
РЕБЕЛ ООД 124518326 гр. София Столична София-град ж.к. „Бъкстон”, ул. „Леринска чука” № 4 1618 Валери Ангелов Богдановски 02 8180910 company@atridi.com гр. София Столична София-град ж.к. „Бъкстон”, ул. „Леринска чука” № 4 1618
ПАРАДОКС ЕООД 831369042 гр. София Столична София-град ж.к. "Борово", бл. 217 А, вх. Ж, ет. 3, ап. 144 1618 asp.mariya.dangulova@gmail.com
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - Хасково ЕООД 126004284 гр. Хасково Хасково Хасково ж.к. "Орфей", ул. "Сакар" № 2 6300 Добромир Митков Митев 0896 893 477 energetik@vik.haskovo.com гр. Хасково Хасково Хасково ж.к. "Орфей", бл. 7, вх. А, ап. 66 6300
ГАРД ЕЙЧ ЕМ ЕС ЕАД 130195436 гр. Бургас Бургас Бургас Производствена площадка на Лукойл нефтохим Бургас 8000 Николай Колев Колев 0887 508 054 office@guardhms.com гр. Бургас Бургас Бургас Производствена площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас” 8000
ТВ СЕДЕМ ЕАД 175093731 гр. София Столична София-град ж.к. "Бъкстон", бул. "Цар Борис III" № 159, ет. 11 1618 www.tv7.bg Деян Николаев Чакъров 02 816 27 40 office@tv7.bg гр. София Столична София-град ж.к. "Левски Г", ул. "Поп Груйо", бл. 47 1836
ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД 820162213 с. Златна Панега Ябланица Ловеч ул. „Шипка” 1, общ. Ябланица, обл. Ловеч 5760 Александър Наков Чакмаков 02 8820101 offers@zlatnapanegacement.bg с. Златна Панега Ябланица Ловеч ул. „Шипка” 1, общ. Ябланица, обл. Ловеч 5760
ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД 820162213 с. Златна Панега Ябланица Ловеч ул. „Шипка” 1, общ. Ябланица, обл. Ловеч 5760 Галина Томова Цолова 02 8820410 galina.tomova@titan.bg с. Златна Панега Ябланица Ловеч ул. Шипка № 1 5760
ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД 121819662 гр. София Столична София-град бул. "Цариградско шосе" №141 1784 www.vipsecurity.bg Атанас Симеонов гр. София Столична София-град бул. Цариградско шосе № 141, местност "Цариградско шосе 7-ми км" 1784
ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД 121819662 гр. София Столична София-град бул. "Цариградско шосе" №141 1784 www.vipsecurity.bg Вениамин Кирилов Илиев 0889778700 office@vipsecurity.bg гр. София Столична София-град 1000
ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД 121819662 гр. София Столична София-град бул. "Цариградско шосе" №141 1784 www.vipsecurity.bg Наталия Кацарова 0894 429 902 katsarova@vipsecurity.bg гр. София Столична София-град бул. Цариградско шосе № 141, местност "Цариградско шосе 7-ми км" 1784
БИОВЕТ АД 112029879 гр. Пещера Пещера Пазарджик ул. "Петър Раков" № 39 4550 www.biovet.com Спас Георгиев Трифинов 0350 656 34 / 35 в 200; 0887 221 920 s_trifonov@biovet.com гр. Пещера Пещера Пазарджик ул. Петър Раков 39 4550
ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД 121023551 гр. София Столична София-град Аерогара София 1540 www.sofia-airport.bg Пламен Станчев Димитров гр. София Столична София-град район Слатина, аерогара София 1000
СОД - ЦАРЕВЕЦ ЕООД 104682371 гр. Велико Търново Велико Търново Велико Търново ул. "Ален мак" № 6, вх. Б 5000 Татяна Иванова Нешкова 0889 735158 tneshkova@mail.bg гр. Велико Търново Велико Търново Велико Търново ул. "Ален мак" № 6, вх. Б 5000
БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД 130548570 гр. София Столична София-град пл."България" № 1, НДК АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - ПАРТЕР 1463 Илия Кирилов Заранков office@batsecurity.biz гр. София Столична София-град пл."България" № 1 1463
НЕСЕБЪР ТАКСИ ЕООД 200169486 гр. Несебър Несебър Бургас ж.к. Запад 3 8230 Евгени Христов Ненов 0554 0888 471459 evgeni.nenov@abv.bg гр. Несебър Несебър Бургас ж.к. Запад 3 8230
СВИЛОЗА АД 814191178 гр. Свищов Свищов Велико Търново ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА Административна сграда на Свилоза 5250 svilosa@svilosa.bg Михаил Георгиев Колчев 0631 45277 svilosa@svilosa.bg гр. Свищов Свищов Велико Търново Западна Индустриална Зона 5253
САБА-2 ЕООД 108685137 с. Брош Кърджали Кърджали 6737 Себахтин Мурад Мурад гр. Кърджали Кърджали Кърджали бул. "Беломорски", бл. 75, вх. Г, ет. 4, ап. 66 6600
РАДИО - В - 99 ООД 101524245 гр. Гоце Делчев Гоце Делчев Благоевград ул. "Вихрен" № 6 2900 Иван Войнов 0878 800929 radiov99@abv.bg гр. Гоце Делчев Гоце Делчев Благоевград ул. "Кавала" № 5А 2900
ЕЙ И ЕС - ЗС МАРИЦА ИЗТОК I ЕООД 123533834 гр. Гълъбово Гълъбово Стара Загора ул. "Република" № 43 6280 Даниела Стоянова Славова 0887 337 869 гр. Гълъбово Гълъбово Стара Загора бул. Република № 43 6280
АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД 822106269 гр. Панагюрище Панагюрище Пазарджик м. Асарел 4500 Цветан Тодоров Раков 0888 91 10 12 rakov@asarel.com гр. Панагюрище Панагюрище Пазарджик 4500
ЕЛАЦИТЕ - МЕД АД 122016037 с. Мирково Мирково София 2086 Младен Иванчев Недков 0889299943; 029237638 m.nedkov@ellatzite-med.com с. Мирково Мирково София 2086
ДИНАМИК - РАДА ВЕЛИЧКОВА ЕТ 107513775 с. Радино Трявна Габрово 5360 Здравко Борисов Величков 0887/525 112 гр. Трявна Трявна Габрово ул. "Ангел Кънчев" № 85 5350
МУЛТИФОРС А.С. ЕООД 831637711 гр. София Столична София-град ж.к. "Гео Милев", ул. "Калина Малина" № 24, ап. 2А 1111 Станимир Димитров Пеев 888 612 145 гр. София Столична София-град ж.к. Дружба-2, бл. 310, вх. Б, ут. 1 1582
КРОН СЕКЮРИТИ ЕООД 200062096 гр. София Столична София-град ул. „Хайдушка поляна” 8, ж. к. Лагера 1612 Кирил Петров Радев 02 9552044 elena.kalendzhieva.kron@vivacom.bg гр. София Столична София-град ул. „Хайдушка поляна” 8, ж. к. Лагера 1612
КРОН СЕКЮРИТИ ЕООД 200062096 гр. София Столична София-град ул. „Хайдушка поляна” 8, ж. к. Лагера 1612 Цанка василева Календжиева 0879-350-141 tzanka.kalendjieva.kron@vivacom.bg гр. София Столична София-град ул.Хайдушка поляна No.8 1612
АМИЛУМ-БЪЛГАРИЯ ЕАД 826034900 гр. Разград Разград Разград Северна индустриална зона 7200 Светлозар Петров Караджов 084 619 116 гр. Разград Разград Разград Северна индустриална зона, п.к. 239 7200
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 000697371 гр. София Столична София-град бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 1000 Жанет Байловска гр. София Столична София-град "ул. ""Уилям Гладстон"" № 67" 1000
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 000697371 гр. София Столична София-град бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 1000 Леончия Петрова Сеизова гр. София Столична София-град "ул. ""Уилям Гладстон"" № 67" 1000
АГРО ФЕРМЕР ООД 107593718 гр. Габрово Габрово Габрово ул. „Транспортна” № 8, вх. Б, ет. 4, ап. 12 5300 Мирослав Иванов Хинков ********** hinkov@stsbg.com гр. Габрово Габрово Габрово ул. „Транспортна” № 8, вх. Б, ет. 4, ап. 12 5300
ЛАКС МЕДИА ООД 121819228 гр. София Столична София-град ж.к. "Дървеница", бл. 46, вх. Б, ет. 6, ап. 33 Владимир Любенов Михайлов 092 665530 office@m-real.net гр. Враца Враца Враца ул. "Стоян Кялъчев" № 23 3000
ЕВРОЕКСПРЕС ООД 123685361 гр. Стара Загора Стара Загора Стара Загора ул. "Ген. Столетов" № 143, ет. 2, ап. В 6000 Недялко Пейчев Момчев 042 919219 euroxp@gmail.com гр. Стара Загора Стара Загора Стара Загора ул. "Ген. Столетов" № 143, ет. 2, ап. В 6000
ПОСОЛСТВО НА РУМЪНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - гр. София Столична София-град ул. "Михай Еминеску" № 4 1111
СОД СПАРТАК ООД 148144004 гр. Варна Варна Варна ж.к. Младост 147, вх. 1, ет. 11, ап. 29 9009 Росица Христова Янкова 052 655 657 гр. Варна Варна Варна ж.к. Младост 147, вх. 1, ет. 11, ап. 29 9000
АЛФА-ГРУП СЕКЮРИТИ ООД 101620514 гр. Благоевград Благоевград Благоевград ул."Крали Марко" № 1, ет. 2 2700 Росен Орлинов Туталов 073 88 29 69, 088/ 8 981 372 гр. Благоевград Благоевград Благоевград ул."Крали Марко" № 1, ет. 2 2700
ЕЛЕКТРА - СОД ООД 828061807 гр. Силистра Силистра Силистра ул. "СИМЕОН ВЕЛИКИ" № 2 7500 Пенка Петрова Михайлова 086 824012 0887 805 604 elektra_sod@abv.bg гр. Силистра Силистра Силистра ул. "Симеон Велики" № 2 7500
ПЛАМЕНА - ПЛАМЕН - МЕГА ЕООД 200578020 гр. Дупница Дупница Кюстендил ж.к. Елица, бл. 34, вх. Б, ет. 2, ап. 4 2600 Пламен Димитров Миланов 0701 52200 гр. Дупница Дупница Кюстендил ул. Велико Търново № 41 2600
АС СКОРПИО ООД 111030259 гр. Монтана Монтана Монтана бул. "Св. Климент Охридски" № 1, вх. А, ап. 5 3400 Васка Александрова Пенкова гр. София Столична София-град ул. "Антим I" № 53 1303
НЕМ-ГЕНОВ - ГЕОРГИ ГЕНОВ ЕТ 106570143 гр. Враца Враца Враца ул. "28-ми октомври" № 2, бл. 11, вх. А, ет 1 3000 http://firmitel.info/silver/ Георги Генов 0884 675655 radiosilver@mail.bg гр. Враца Враца Враца ул. "28-ми октомври", бл. 11, вх. А, ет. 1, ап. 1 3000
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД 825278766 гр. Пловдив Пловдив Пловдив бул. ЦАР БОРИС III ОБЕДИНИТЕЛ No 37 4003 Димитър Сотиров Сотиров 032 902 242 гр. Пловдив Пловдив Пловдив бул. ЦАР БОРИС III ОБЕДИНИТЕЛ No 37 4003
ЯНА-2000 - ХРИСТО ХРИСТОВ - СИТИ ТАКСИ ЕТ 824030682 гр. Плевен Плевен Плевен ул. "Иван Вазов" № 16 5800 ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ 054 5 27 23;0887823363 city_taxi@abv.bg гр. Плевен Плевен Плевен ул. "Иван Вазов" № 16 5800
КОНСУЛ СЕКЮРИТИ ЕООД 115583271 гр. София Столична София-град бул. "Черни връх" № 46, ет. 2, ап. 9 1407 Даниела Петрова Авджиева 032 962944 office@konsul.bg гр. Пловдив Пловдив Пловдив бул. "Дунав" № 77а 4003
МИКРО ЕООД 124641421 гр. Добрич Добрич Добрич ул. "Райко Цончев" № 7, вх.Г ап.9 9300 Красимир Гандев 058 2 47 55 с. Добрич Димитровград Хасково ул. "Райко Цончев" № 7 6437
ИГЪЛ СЕКЮРИТИ ЕООД 175145174 гр. София Столична София-град ул. "Малашевска" № 8/Административна сграда/, ет. 3 8800 НЕДЕЛЧО ЕМИЛОВ ДИМИТРАКИЕВ 0887372613 nneedd@abv.bg гр. Сливен Сливен Сливен ул. "Столипин" № 25, офис цифрова телевизия 8800
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - РУСЕ ООД 827184123 гр. Русе Русе Русе ул. "Добруджа" № 6 7000 vik-ruse.com
ИНТЕР СОД ЕООД 148104159 гр. Варна Варна Варна ул. Бузлуджа 15 9000 Ивелин Ивов Тодоров 052 979079 гр. Варна Варна Варна ул. Бузлуджа 15 9000
ИНТЕР СОД ЕООД 148104159 гр. Варна Варна Варна ул. Бузлуджа 15 9000 Ганчо Събев Ганчев 052 979079; 0882/343422 гр. Варна Варна Варна ул. Бузлуджа 15 9000
БЮРО ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ-ИТ ЕООД 131340233 гр. София Столична София-град ж.к. Света Троица, бл.309, вх. Г, ет. 8, ап. 92 1309 www.it-bos.com АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ ИВАНОВ 02 8206237; 8206573; 8090253 bos_it@abv.bg гр. София Столична София-град бул. Александър Стамболийски № 227, ет. 1 1309
МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД 131350590 гр. София Столична София-град ул. „Черковна” № 75, вх. В, ет. 4, ап. 16 1407 Алексей Георгиев Алексов 0888 836 502 msg2005@abv.bg гр. София Столична София-град ул. „Черковна” № 75, вх. В, ет. 4, ап. 16 1407
ВИС ВИТАЛИС - САМАРСКИ И С-ИЕ СД 123040082 гр. Казанлък Казанлък Стара Загора ул. "Иван Недялков" № 5 6100 www.vvitalis.com, www.presstv.bg Славка Стефанова Самарска 0431 64417 radio@vvitalis.com; reklama@vvitalis.com гр. Казанлък Казанлък Стара Загора ул. "Любомир Кабакчиев" № 2, Дом на културата "Арсенал", ет. 1 6100
СОД - АЛБЕНА ООД 124599520 гр. Балчик Балчик Добрич ж.к. "Балик" № 20, вх. Б, ет. 6, ап. 18 9600 Ивелин Илиев Атанасов 0579 76788; 0888 924122 sodalb@abv.bg гр. Балчик Балчик Добрич ул. "Черно море" № 55 9600
ЕЛИТКОМ 95 ЕАД 121054073 гр. София Столична София-град ул. "Г. С. Раковски" № 96, ет. 1 1000 Димитър Димитров Минчев 02 988 04 58; 983 56 89 elitkom@ins.bg гр. София Столична София-град ул. "Бачо Киро" № 10, вх. 1, ет. 2 1000
СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД 831144160 гр. София Столична София-град бул. "Г. М. Димитров" № 52, офис сграда СОТ/СЕКТРОН 1125 Павел Виденов Георгиев 0888 543 843 pvidenov@sot.com гр. София Столична София-град бул. д-р Г.М. Димитръв 52, сграда Сот/Сектрон 1125
ОБЕРОН РАДИО МАКС ЕООД 175104252 гр. София Столична София-град ж.к. "Младост 1", бул. "Йерусалим", бл. 51 1784 Милен Иванов Ямаков 0887991636 milenyamakov@gmail.com гр. София Столична София-град ж.к. "Младост 1", бул. "Йерусалим", бл. 51, ет. 7 1784
КАТРА ЕООД 115310739 гр. Пловдив Пловдив Пловдив ул. "Златна Панега" № 12, вх. Б, ет. 6, ап. 11 4000 www.katrafm.com Милена Чакандракова 032 634655 office@katrafm.com гр. Пловдив Пловдив Пловдив ул. "11-ти август" № 5, ет. 2 4000
Р-22 ЕООД 121319504 гр. София Столична София-град ул. "Рикардо Вакарини" № 6 1404 http://radioenergy.bg Атанас Иванов Генов 02 9515100 nianchovichin@communicorp.bg гр. София Столична София-град ул. "Рикардо Вакарини" № 6, вх. Б 1404
ИВЕЛИНА ХРИСТОВА - СТИВИ ЕТ 826024500 с. Гецово Разград Разград ул. "Славянска" № 2 7200 Ивелина Христова Стоянова 0899140470, ivhristova_stivi@abv.bg с. Гецово Разград Разград ул. "Славянска" № 2 7200
ГЛАРУС Р ООД 040709575 гр. Бургас Бургас Бургас ул. "Адам Мицкевич" № 9, ет. 3 8000 Красимир Стоянов Димитров 056 810011 burgas@radio1.bg гр. Бургас Бургас Бургас ул. "Адам Мицкевич" № 9, ет. 3 8000
ТОДДЪН-ТОДОР ДЪНКОВ ЕТ 104010975 гр. Горна Оряховица Горна Оряховица Велико Търново ул."Никола Петров" № 34, вх. Б 5100 Тодор Стефанов Дънков 0878 633 444;0888 883 444; 0618 23444 гр. Горна Оряховица Горна Оряховица Велико Търново ул."Никола Петров" № 34, вх. Б 5100
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "БОРБА С ГРАДУШКИТЕ" ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 000625870 гр. София Столична София-град ул. "Христо Ботев" № 17 1606 Цанко Тимнев Тимнев 0884 042 220 tstimnev@weathermod-bg.eu гр. София Столична София-град ул. "Христо Ботев" № 17 1000
ФОКУС - НУНТИ ООД 130552817 гр. София Столична София-град ул. "Султан тепе" № 8 1505 www.focus-radio.net; www.focus-news.net Велислав Димитров Велев 02 9607011 v_velev@focus-news.net гр. София Столична София-град ул. "Султан тепе" № 8 1505
АСО СОФИЯ ООД 121692528 гр. София Столична София-град ул. "Средна гора" № 99, ет. 1 1303 Георги Апостолов Календаров 02 955 5731;0888 810 872; 0896 768 320 acosofia@gmail.com гр. София Столична София-град ул. "Средна гора" № 99, п.к. 23 1303
ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД 103061301 гр. Варна Варна Варна пл. "Славейков" № 1 9000 www.port-varna.bg Румяна Димитрова Дечева 052/692054 rdecheva@port-varna.bg гр. Варна Варна Варна пл. "Славейков" № 1 9000
ШАНС 166 ООД 827213646 гр. Русе Русе Русе ул. Борисова № 52, ет. 6 7012 Найден Ганчев Донев 082 820 166 shans166@abv.bg гр. Русе Русе Русе ул. Борисова № 52, ет. 6 7012
ТЕЛЕКАБЕЛ АД 822120615 гр. Пазарджик Пазарджик Пазарджик ул. "Царица Йоанна" № 29 4400 www.telekabel.bg Любка Димитрова Атанасова 034 919222 office@tcnbg.com гр. Пазарджик Пазарджик Пазарджик ул. "Царица Йоанна" № 29 4400
ЕЛФИ ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЕТ 837011511 гр. Шумен Шумен Шумен ул."Петър Парчевич" № 18, вх. 1, ет. 1, ап. 1 9700 Живко Иванов Георгиев гр. Шумен Шумен Шумен ул."Петър Парчевич" № 18, вх. 1, ап. 1 9700
УНИКС ЕООД 107522258 гр. Габрово Габрово Габрово ул. "Христо Ботев" № 14 5300 www.unicsbg.net Пламен Иванов Радев 066 803134 office@unicsbg.net гр. Габрово Габрово Габрово ул. "Стефан Караджа" № 2, ет. 2, ап. 8 5300
ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД 130460283 гр. София Столична София-град ж.к. "Младост 4", Бизнес Парк София, сграда 6 1766 www.telenor.bg Милена Телбизова mtelbizova@telenor.bg гр. София Столична София-град ж.к. "Младост 4", Бизнес Парк София, сграда 6 1766
ДЖЕТ СЕКЮРИТИ ЕООД 111513514 гр. Монтана Монтана Монтана ул."Васил Левски" № 34 3400 Лалю Петков Енчевски 096/304033 jetsecurity@abv.bg гр. Монтана Монтана Монтана бул. Трети март № 72 3400
ВЕЛИСЛАВА - 2002 ЕООД 130957737 гр. Ботевград Ботевград София ул."Патриарх Евтимий" № 46 2140 Лиляна Маринова Костова 0723 30 49 гр. Ботевград Ботевград София ул. "Патриарх Евтимий" № 44 2140
САЛАМАНДЪР - АСО ООД 113546751 гр. Перник Перник Перник ул. "Кракра" № 38 2300
БАЛКАНФАРМА СЕКЮРИТИ ЕООД 130028818 гр. София Столична София-град бул. "България" No 109, ет. 14 1000 Валентин Георгиев Митов 02 988 78 70 гр. София Столична София-град бул. Иван Асен ІІ - ри № 19 1124
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - Стара Загора ЕООД 833066300 гр. Стара Загора Стара Загора Стара Загора ул. "Христо Ботев" № 62 6000 fakturi@wik-stz.com Цветанка Манова Паричкова 0889534700 pari4kova@abv.bg гр. Стара Загора Стара Загора Стара Загора 6000
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - Стара Загора ЕООД 833066300 гр. Стара Загора Стара Загора Стара Загора ул. "Христо Ботев" № 62 6000 fakturi@wik-stz.com Дамян Балев Дамянов гр. Стара Загора Стара Загора Стара Загора ул. "Ген. Столетов" № 95 6000
ЧЕЧЕВ-ГЕОРГИ ЧЕЧЕВ ЕТ 817084968 гр. Севлиево Севлиево Габрово ул. "Стара Планина" № 103, ет. 1, ап. 5 5400 Георги Александров Чечев 89 246 484 niki_nikolaevo@abv.bg гр. Севлиево Севлиево Габрово ул."Стара Планина" № 103, ет. 1, ап. 5 5400
ПОСОЛСТВО НА САЩ В БЪЛГАРИЯ ПОСОЛСТВО - гр. София Столична София-град ул."Козяк" № 16 Георги Райков Георгиев 0887916952 georgievgr@statr.gov гр. София Столична София-град София, ул. Козяк 16 1000
ГРУП-7 ЕООД 831661979 гр. София Столична София-град ЖК. ГОРУБЛЯНЕ, ул. АЛЕН МАК 2 1138 Славей Николов Лавчев 0896 928282 group7@mail.bg гр. София Столична София-град кв. Горубляне, ул."Ален мак" № 2 1138
ТРАНС ТАКСИ ЕООД 040320570 с. Енина Казанлък Стара Загора ул. "10-ти април" № 17 6142 Николай Цонев Александров с. Енина Казанлък Стара Загора "ул.""10-ти април"" №17" 6142
БУРГАСБУС ЕООД 812114464 гр. Бургас Бургас Бургас ул."Индустриална" №1 8000 Петко Димитров Драгнев 056 846765 bourgasbus@abv.bg гр. Бургас Бургас Бургас ул."Индустриална" №1 8000
ЩИТ - 3 ЕООД 127520485 гр. Велики Преслав Велики Преслав Шумен ул."Йордан Овчаров" № 1 9850 Мирослав Йорданов Сланев 088 762 884; 0879 888 881 m.slanev@abv.bg гр. Велики Преслав Велики Преслав Шумен ул."Борис Спиров" № 16 9850
КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА ЕООД 200167154 гр. Кюстендил Кюстендил Кюстендил ул. Цар Освободител № 15 2500 Георги Стоянов Георгиев 078 55 2371 гр. Кюстендил Кюстендил Кюстендил ул. Цар Освободител № 15 2500
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА - 175745920 гр. София Столична София-град бул."Васил Левски" № 75 1000 Алексей Тимофеевич Лащилин 02 988 16 62 гр. София Столична София-град бул."Васил Левски" № 75 1000
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 000695317 гр. София Столична София-град пл. "Св. Неделя" № 5 1000 Тодор Димитров Юнаков 02 930 1312 гр. София Столична София-град пл. Св. Неделя 5 1000
КУЕНТИН ЕООД 102082901 гр. Бургас Бургас Бургас ж.к. "славейков" № 93, х-л Мираж 8000 Динко Димитров Динев гр. Бургас Бургас Бургас ж.к. Славейков, бл. 1-Б, вх. 13 8000
БЪЛГАРИЯ ЕР АД 000633828 гр. София Столична София-град София, бул. "Брюксел" 1 1540 WWW.AIR.BG Вихрен Георгиев 0887 77 77 12 гр. София Столична София-град аерогара София 1540
БЪЛГАРИЯ ЕР АД 000633828 гр. София Столична София-град София, бул. "Брюксел" 1 1540 WWW.AIR.BG Светлин Йорданов 024020380 s.v.yordanov@air.bg гр. София Столична София-град 1000
РАДИО ВЕСЕЛИНА ЕАД 115164960 гр. София Столична София-град ул. "Сребърна” № 21, ет. 7 1407 www.radioveselina.bg Венелин Георгиев Минков 02 91000 support@bssmedia.bg гр. София Столична София-град ул. "Сребърна” № 21, ет. 7 1407
АНАСТАС ДЕЛЧЕВ ЕООД 126646926 гр. Хасково Хасково Хасково ул. „Искър” № 2 6300 Наталия Димова Янкова 038 6 00 66; 0899 199 945 expert_ood@abv.bg; n_iankova@abv.bg гр. Димитровград Димитровград Хасково ул. „Гео Милев” № 6, вх. А, ет.1, ап. 2 6400
ВОЛФ АД 121143223 гр. София Столична София-град бул. “Цариградско шосе” № 48-50 1138 Румен Тодоров Гайтански-Юнг 02 976 60 70 гр. София Столична София-град бул. “Цариградско шосе” № 48-50 1138
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - Монтана ООД 821152916 гр. Монтана Монтана Монтана ул. "Александър Стамболийски" № 11 3400 www.vikmontana.com Жасмин Георгиев Георгиев 0886335663 jasminvik@abv.bg гр. Монтана Монтана Монтана ул.Ал.Стамболийски No.11 3400
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - Монтана ООД 821152916 гр. Монтана Монтана Монтана ул. "Александър Стамболийски" № 11 3400 www.vikmontana.com Нина Костова Иванчева 096 303520 vik@optlingbg.com гр. Монтана Монтана Монтана ул. "Александър Стамболийски" № 58, вх. Г, ап. 41 3400
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - Смолян ЕООД 830166530 гр. Смолян Смолян Смолян ул. "Петко Р. Славейков" № 2 4700 Росен Рашков Шатев 0301 6 24 74 vik_sm@abv.bg гр. Смолян Смолян Смолян ул. "Петко Р. Славейков" № 2 4700
ДАИКС ООД 040454345 гр. Пловдив Пловдив Пловдив ж.к. Христо Ботев - север, ул. „Димитър Талев” № 75А 4004 Георги Винков Фърцов 032 670 674 гр. Пловдив Пловдив Пловдив ж.к. Христо Ботев - север, ул. „Димитър Талев” № 75А 4004
ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И СТРОИТЕЛСТВО ЕООД 822104714 гр. Пещера Пещера Пазарджик ул. "Димитър Горов" № 14-16 4550 ЗВЕЗДЕЛИН ВУКЕВ 0350 65709; vik_peshtera@maiil.bg гр. Пещера Пещера Пазарджик УЛ.ДИМИТЪР ГОРОВ No 14-16 4550
НЕТ 1 ЕООД 175335782 гр. София Столична София-град ж.к. "Дружба 1", ул. "Асен Йорданов" № 14 1592 www.net1.bg Юлия Георгиева Стефанова 02 9731454 office@net1.bg гр. София Столична София-град ж.к. "Дружба 1", ул. "Асен Йорданов" № 14, ет. 3 1592
СОД-РАЗГРАД ООД 116584351 гр. Разград Разград Разград ул. Цар Симеон № 5 7200 Боян Бончев Николов 084 66 11 00 sodrazgrad@abv.bg с. Разград Вълчедръм Монтана ул. Цар Симеон № 5 3633
РАДИО 1 ЕООД 115071933 гр. София Столична София-град ул. "Рикардо Вакарини" № 6 1404 www.radio1.bg Атанас Иванов Генов 02 9515100 ngenov@gmail.com гр. София Столична София-град ул. "Рикардо Вакарини" № 6, вх. Б 1404
ДАРИК 90 СОФИЯ ЕООД 831399203 гр. София Столична София-град бул. "Княз Ал. Дондуков" № 82, ет. 7 1504 Радосвет Крумов Радев 02 9849848 jeni@darik.net гр. София Столична София-град бул. "Княз Ал. Дондуков" № 82, ет. 7 1504
РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ ООД 131117650 гр. София Столична София-град пл. "България" № 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 1463 Лазар Бисеров Петров 02 9176800 lazar_petrov@btv.bg гр. София Столична София-град пл. "България" № 1, административна сграда на НДК, ет. 11 1463
СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ АД 103328302 гр. Варна Варна Варна ул. "Дунав" № 5, вх. 5 9005 Иван Михайлов Николов 052 60 24 70 гр. Варна Варна Варна ул. "Дунав" № 5, ет. 5 9000
АРЕС ГРУП ООД 103527189 гр. Варна Варна Варна ж.к. Владислав Варненчик, бл. 20, вх. 24, ап. 3 9023 Георги Николаев Георгиев 0888 44 78 79 гр. Варна Варна Варна ж.к. Владислав Варненчик, бл. 20, ет. 1, ап. 3 9000
УЛТРА МЕДИЯ ЕООД 101665801 гр. Благоевград Благоевград Благоевград ул. "Тодор Александров" № 3, ет. 3 2700 Милен Минчев Методиев 0746 31111 ultrafm@abv.bg гр. Сандански Сандански Благоевград пл. "България" № 2 2800
АЛБЕНА АД 834025872 с. Оброчище Балчик Добрич к.к. "Албена", Административна сграда 9630 www.albena.bg Румен Георгиев Петков 0885 853490 rumen_gp@albena.bg к.к. Албена Балчик Добрич Административна сграда 9620
ЕРИКА-97 ООД 117604668 гр. Русе Русе Русе ул. Баба Тонка № 10, ет. 1 7000 Пламен Горанов Гергов 082 830 567 гр. Русе Русе Русе ул. Доростол № 26, ет. 9 7000
КЕРЕМИДЧИЕВ И РАЙКОВА И СИЕ ООД 205664726 гр. Ямбол Ямбол Ямбол ул. "Преслав" № 333 8600 www.radio999bg.com Диана Георгиева Димитрова 0895 618615 гр. Ямбол Ямбол Ямбол ул. "Преслав" № 333 8600
АРМИ СЕКЮРИТИ БГ ЕООД 200501084 гр. Етрополе Етрополе София ул. „Руски” 112, ет. 4 2170 Димитър Петров Димитров гр. Етрополе Етрополе София бул."Руски" № 112, ет. 4 2180
ПАМПОРОВО АД 830166943 гр. Чепеларе Чепеларе Смолян к.к. “Пампорово” хотел "Орловец" 4850 Мариян Веселинов Беляков 03095 9083 marian.beliakov@csif.bg гр. Чепеларе Чепеларе Смолян к.к. “Пампорово” хотел "Орловец" 4850
ПАМПОРОВО АД 830166943 гр. Чепеларе Чепеларе Смолян к.к. “Пампорово” хотел "Орловец" 4850 София Цветанова Цанкова 028159603 stsankova@csif.bg гр. София Столична София-град ул. Славянска 2 1000
АТЛАС КО ООД 831820997 гр. София Столична София-град ул. "Черковна" № 31 1000 Николай Йорданов Тодоров гр. София Столична София-град ул. "Черковна" № 31 1000
АТЛАС КО ООД 831820997 гр. София Столична София-град ул. "Черковна" № 31 1000 Любомир Петров Веселинов гр. София Столична София-град ул. "Черковна" № 31 1000
В И К - Димитровград ООД 836005135 гр. Димитровград Димитровград Хасково ул. "Захари Зограф" № 36 6400 Красимир Иванов Герджиков 0391 61872 vikood@dimitrrovgrad.com гр. Димитровград Димитровград Хасково ул. "Захари Зограф" № 36 6400
ЮЛЕН АД 101156430 гр. Банско Банско Благоевград ул."Пирин" № 94 2770 Стоян Любомиров Атанасов 0888 686 950 office@infosport.bg гр. София Столична София-град ул."Златен рог" № 22, ет. 8, ап.22 1000
БОЙКОС ЕООД 118017086 гр. Силистра Силистра Силистра пл. "Славейков" № 20 7500 http://melody-news.blogspot.com Матей Евтимов Евтимов 0888 919971 melody@net1.cc гр. Силистра Силистра Силистра пл. "Славейков" № 20 7500
РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД 121804856 гр. София Столична София-град ул. "Рикардо Вакарини" № 6 1404 www.city.bg Николай Георгиев Янчовичин 02 9515100 nianchovichin@freshmedia.bg гр. София Столична София-град ул. "Рикардо Вакарини" № 6, вх. Б 1404
СТОЙЧО РАКШИЕВ ЕТ 108015813 гр. Кърджали Кърджали Кърджали бл."Орфей 1", вх. 3, ап. 52 6600 Стойчо Костадинов Ракшиев 0361 3 11 94 гр. Кърджали Кърджали Кърджали ж.к."Веселчани", ул."Синчец", бл."Орфей 1", вх.3, ап.52 6600
АГЕНЦИЯ ВИТОША ЕООД 831654881 гр. София Столична София-град ул. "Сребърна" № 21 1407 www.radiovitosha.com Гергана Стефанова Данова 02 91000 support@bssmedia.bg гр. София Столична София-град ул. "Сребърна” № 21, ет. 7 1407
В И К АД 110549443 гр. Ловеч Ловеч Ловеч ул. "Райна Княгиня" № 1А 5500 ЙОТО ТРИФОНОВ ЙОТОВ 0889404105 гр. Ловеч Ловеч Ловеч Райна Княгиня 1А 5500
В И К АД 110549443 гр. Ловеч Ловеч Ловеч ул. "Райна Княгиня" № 1А 5500 Иван Димитров Чулев 068 601456 гр. Ловеч Ловеч Ловеч ул. "Райна Княгиня" № 1А 5500
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД 115552190 гр. Пловдив Пловдив Пловдив ул. "Христо Г. Данов" № 37 4000 Гочо Димитров Чемширов 032 627804 гр. Пловдив Пловдив Пловдив ул. Христо Данов № 37 4000
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД 115552190 гр. Пловдив Пловдив Пловдив ул. "Христо Г. Данов" № 37 4000 Владимир Красимиров Соколов ********** vladimir.sokolov@evn.bg гр. Пловдив Пловдив Пловдив бул. "Кукленско шосе" № 5 4000
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД 115552190 гр. Пловдив Пловдив Пловдив ул. "Христо Г. Данов" № 37 4000 Владимир Красимиров Соколов ********** vladimir.sokolov@evn.bg гр. Пловдив Пловдив Пловдив бул. "Кукленско шосе" № 5 4000
АЛФА-СОТ - КАРЛОВО ООД 115612673 гр. Карлово Карлово Пловдив ул. "Тодор Каблешков" № 30 4300 Дако Горанов Петков 0887667789 alfasotkarlovo@gmail.com гр. София Столична София-град ж.к."Гевгелийски", бл.8, вх.А, ет.8, ап.15 1309
ТРАНС - ФАРМ ЕООД 126633170 гр. Асеновград Асеновград Пловдив ул. Александър Стамболийски № 41 4230 Светослав Петров Петров 0889626437, 0888 23 87 27 гр. Асеновград Асеновград Пловдив ул. Стара Планина № 11 4230
ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ ЕАД 115007069 с. Крумово Родопи Пловдив Летище Пловдив 4009 Пламен Доков Николов 032 601 114 гр. Пловдив Пловдив Пловдив пл. Централен 1 4000
ТЕРАЗИНИ ЕООД 115325602 гр. Пловдив Пловдив Пловдив бул. „Васил Априлов” № 9, ет. 7 4000 Стефан Колев Цапрев 032 658480 terazini@dir.bg гр. Пловдив Пловдив Пловдив бул. „Васил Априлов” № 9, ет. 7 4000
РАДИО СОТ ООД 112028994 гр. Пазарджик Пазарджик Пазарджик ул. "Генерал Гурко" № 2, ет. 5 4400 Иван Димитров Неделчев 0887 660 786 radio_sot@abv.bg гр. Пазарджик Пазарджик Пазарджик ул."Генерал Гурко" №2, ет. 5 4400
МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД 000632256 гр. София Столична София-град ул."Княз Борис" № 121 1000 www.metropolitan.bg Стоян Братоев Иванов гр. София Столична София-град "ул.""Княз Борис"" № 121" 1000
ЕР СОФИЯ ООД 040089262 гр. София Столична София-град бул. Брюксел 1, летище София - Административна сграда на Ер София ООД 1540 Стефан Трендафилов Трендафилов гр. София Столична София-град бул. Брюксел 1, летище София - Административна сграда на Ер София ООД 1540
ПЕТРОМАКС СЕКЮРИТИ ГРУП ООД 114501944 гр. Плевен Плевен Плевен ул."Константин Величков" № 3 5800 Лщдмил Вутов Стоянов 0887 492521 office@petromaxsecurity.com гр. Плевен Плевен Плевен ул. Константин Величков № 3 5800
ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ ЛИДЕР ООД 115682305 гр. Пловдив Пловдив Пловдив ул."Скопие" № 96 4004 Дечо Стоянчов Таров 032 63 07 27 гр. Пловдив Пловдив Пловдив бул."Христо Ботев" №82 4000
НЕОХИМ АД 836144932 гр. Димитровград Димитровград Хасково ул. "Химкомбинатска източна индустриална зона" № 3 6403 Димитър Стефанов Димитров 0391 65205 neochim@neochim.bg гр. Димитровград Димитровград Хасково ул. "Химкомбинатска" № 3 6403
НЕОХИМ АД 836144932 гр. Димитровград Димитровград Хасково ул. "Химкомбинатска източна индустриална зона" № 3 6403 Мирослав Димитров 0391 65844 mdimitrov@neochim.bg гр. Димитровград Димитровград Хасково ул. Химкомбинатска 6400
ЛОВЕЦ-01 ЕООД 125539444 гр. Търговище Търговище Търговище ул. “Цар Освободител” № 34, вх. А, ет. 1, ап. 1 7700 Петър Иванов Петров 0601 65239; 0888513218 lovec01@abv.bg гр. Търговище Търговище Търговище ул. “Цар Освободител” № 34, вх. А, ет. 1, ап. 1 7700
НЮ БОЯНА ФИЛМ АД 831905091 гр. София Столична София-град р-н Витоша, местност Киноцентър Бояна,ул.Кумата No.84, офис 115 1616
СИСТЕМИ ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА / СОТ /-168 ООД 126532449 гр. Хасково Хасково Хасково ул."Славянска" № 19 6300 Златко Ванчев Запрянов 0888629186 sot_168@abv.bg гр. Хасково Хасково Хасково ул."Добруджа" № 36 6300
КИРИЛ ЧАЛЪКОВ - АКВАТ ЕТ 825169959 гр. Пловдив Пловдив Пловдив ж.р."Тракия", бл. 223, вх. В, ет. 4, ап. 12 4023 Кирил Атанасов Чалъков 032 62 62 99; 0878 888 200 kiril.chalakov@gmail.com гр. Пловдив Пловдив Пловдив жк. "Тракия", бл. 223, вх. В, ет. 4, ап. 12 4000
ФАРАОН ЕООД 103921772 гр. Варна Варна Варна ул. Карамфил" № 14, вх. Д, ет. 1, ап. 4 9000 Димитър Янков Димитров гр. Варна Варна Варна ул. Карамфил" № 14, вх. Д, ет. 1, ап. 4 9000
ПОРТ - БАЛЧИК АД 124651860 гр. Балчик Балчик Добрич ул. Приморска № 28 9600 Венцислав Славов Славов гр. Балчик Балчик Добрич ул. Приморска № 28 9600
ОБЩИНА МОНТАНА ОБЩИНА 000320872 гр. Монтана Монтана Монтана ул. Извора № 1 3400 Златко Софрониев Живков гр. Монтана Монтана Монтана ул. Извора 1 3400
ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ АД 103926826 гр. Варна Варна Варна район Владислав Варненчик, кметство Тополи, Западна индустриална зона 9023 Венцислав Славов Славов гр. Варна Варна Варна П.К. 237 9000
ГЕОРГИ ПАНОВ ЕТ 122073016 гр. Костенец Костенец София ул. Кокиче № 22 2030 Георги Иванов Панов 0878710280; 0878710480 гр. Костенец Костенец София ул. Кокиче № 22 2030
РАДИО ЕКСПРЕС АД 831053592 гр. София Столична София-град ул. "Сребърна" № 21 1407 www.thevoice.bg Венелин Георгиев Минков 02 91000 support@bssmedia.bg гр. София Столична София-град ул. "Сребърна" № 21, ет. 7 1407
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ - БФРЛ СДРУЖЕНИЕ 121597083 гр. София Столична София-град ж.к. "Лагера", бл. 5, офис 1 1612 www.bfra.bg
НЕТ ИС САТ ЕООД 121516804 гр. София Столична София-град бул. "Цариградско шосе" № 115И 1784 www.netissat.bg Емилиян Валериев Илиев 02 4340400 contacts@netissat.bg гр. София Столична София-град ул. "Найчо Цанов" № 168, ет. 2 1309
ИПОН 1 ООД 030222099 гр. София Столична София-град ул. "Карнеги" № 3 1142 Владислав Юлиев Илиев 02 9870247 ipon_1@abv.bg гр. София Столична София-град ул."Гечкенли" №4 1142
АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД 111030241 гр. София Столична София-град р-н Витоша, ул. „Пирин” 50, ет. 7 1680 Васка Александрова Пенкова 070010711 security@scorpio-bg.com гр. София Столична София-град жк Манастирски ливади; ул."Пирин" No.50 1680
АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД 111030241 гр. София Столична София-град р-н Витоша, ул. „Пирин” 50, ет. 7 1680 Васка Александрова Пенкова 02 931 10 67, 931 10 82 гр. София Столична София-град р-н Витоша, ул. „Пирин” 50, ет. 7 1680
ЕЛЕКТРОНИКА НС ЕООД 125021697 гр. Търговище Търговище Търговище ул. "Струма" № 3, ет. 4, ап. 12 7700 www.elnics.com Румен Тотев Атанасов 0601 63800 office@elnics.com гр. Търговище Търговище Търговище ул. "Сава Катрафилов" № 5, вх. Б, ет. 1, ап. 2 7700
БУМЕРАНГ 2004 ООД 131213588 гр. Банско Банско Благоевград ул. "Пирин" № 94 2770 Илиана Славова Иванова 0896 077055 bumerangfm@mail.bg гр. Банско Банско Благоевград ул. "Пирин" № 94 2770
СОФИЙСКА ВОДА АД 130175000 гр. София Столична София-град ЖК. МЛАДОСТ 4, БИЗНЕС ПАРК 1, бл. 2А 1766 Пламен Велинов Павлов 02 974 46 32, 088/806508 гр. София Столична София-град ж.к."Горубляне", ул."Г. Белов" № 2 1738
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ ООД 102261516 гр. Бургас Бургас Бургас ж.к."Славейков" № 93 8000 Стоян Митков Манджуков 056 81 15 43; 088/9990202 гр. Бургас Бургас Бургас пл. "Тройката" №4 8000
ЧАС СЕКЮРИТИ ООД ********** гр. Варна Варна Варна ул. Разлог, бл. 705, вх. 4, ет. 6, ап. 60 9000 Стефан Стефанов Касабов chas_security@abv.bg гр. Варна Варна Варна ул. РАЗЛОГ, бл. 705, вх. 4, ет. 6, ап. 60 9000
СОД - 2004 ЕООД 101667656 гр. Петрич Петрич Благоевград ул. "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 12, вх. Б 2850 КОСТАДИН СИМЕОНОВ ИЛИЕВ 0894 380 367 sod_2004@abv.bg гр. Петрич Петрич Благоевград ул. "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 12, вх. Б 2850
МАРИАНА ПОПОВА - 58 ЕТ 112041721 гр. Велинград Велинград Пазарджик кв. "Чепино", ул."Цар Самуил" № 35А 4600 Мариана Иванова Попова 0359 2 08 09; 0896257188 58marianapopova@gmail.com гр. Велинград Велинград Пазарджик ул."Цар Самуил" № 35А 4600
АЯКС ООД 105523048 гр. Видин Видин Видин ул."Бдин" № 24А 3700 Ваня Дикова Иванова гр. Видин Видин Видин ул. Бдин № 24, вх. А 3700
ЕСКОМ (Хасково) ООД 040433493 гр. Хасково Хасково Хасково ул. "Епископ Софроний" № 12 6300 www.escom.bg Росен Пеянков Пеянков 038 665129 escom@escom.bg гр. Хасково Хасково Хасково ул. "Епископ Софроний" № 12 6300
СИКЮРИТИ ГРУП 3Д ООД 160068754 гр. Пловдив Пловдив Пловдив ж.к. Тракия, бл. 52, вх. В, ет. 6, ап. 17 4000 www.sg3-bg.com Петър Йорданов Дюков 0889 20 72 10 гр. Пловдив Пловдив Пловдив ж.к. Тракия, бл. 52, вх. В, ет. 6, ап. 17 4000
ПЕТЯ ЧЕХЛАРОВА ЕТ 104111650 гр. Велико Търново Велико Търново Велико Търново ул. "Цанко Церовски" № 30 5000 Петя Димитрова Чехларова 062 61 818; 0888 21 08 54; 0887 22 18 18 гр. Велико Търново Велико Търново Велико Търново ул. "Цанко Церовски" № 30 5000
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - София ЕООД 832046330 гр. София Столична София-град бул. РОЖЕН 15 1220 www.viksof.com Владислав Борисов Занков 02 813 00 47 vladislav.zankov@viksof.com гр. София Столична София-град бул. "Рожен" № 15 1220
ТЕЛЕПОЛ ЕООД 837037876 гр. Шумен Шумен Шумен ул. „Университетска” № 13 9700 Владислав Валентинов Върбанов 0887373353 vladislav.varbanov@telepol.com гр. Шумен Шумен Шумен ул. „Университетска” № 13 9700
ИНТЕРУУТ БЪЛГАРИЯ ЕАД 131431964 гр. София Столична София-град бул. "Цариградско шосе” 115Г, Бизнес сграда "Мегапарк", ет. 1 1784 www.interoute.bg Александър Янков Бояджиев 02 4910824 office@interoute.com гр. София Столична София-град бул. "Цариградско шосе" № 115 Г, Бизнес сграда "Мегапарк" 1784
АСТРА 07-НАЙДЕН ХАДЖИИВАНОВ ЕТ 104694473 гр. Лясковец Лясковец Велико Търново ул. Манастирска № 11 5140 Найден Иванов Хаджииванов 0619 23554 гр. Лясковец Лясковец Велико Търново ул. Манастирска № 11 5140
ЕГИДА-СОФИЯ ЕАД 121660480 гр. София Столична София-град бул. "Прага" № 23 1463 www.egida-sofia.com Иван Йонов Йонов 02 953 34 94 info@egida-sofia.com гр. София Столична София-град бул. "Прага" № 23 1463
ЗЕТРА - ПЕТКО ЧЕРНЕВ ЕТ 030068263 гр. Ловеч Ловеч Ловеч ж.к. "Здравец", бл. 202, вх. А, ап. 5 5500 Петко Пейчев Чернев 0889 024808 zetra@abv.bg гр. Ловеч Ловеч Ловеч пл. "Г. М. Димитров", сграда ОББ, ет. 5, ап. 509 5500
ОБЩИНСКА ОХРАНА И СОТ-СЛИВЕН ЕООД 119547647 гр. Сливен Сливен Сливен ул."Цар Освободител" № 1 8800 Красимир Иванов Александров 044 62-51-77 obohrana@mail.bg гр. Сливен Сливен Сливен ул. Цар Освободител № 1 8800
СТРОНГ-ЕС ЕООД 130973225 гр. София Столична София-град бул. "Братя Бъкстон" № 24, бл. 7А, ет. 1, ап. 2 1618 www.strong-s.bg Владимир Божидаров Цолов 02 81888 strongs@mail.bg гр. София Столична София-град бул. "Братя Бъкстон" № 24, бл. 7а, вх.1, ет.1, ап.2 1618
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 000695228 гр. София Столична София-град ул. "Александър Жендов" № 2 1113
ИМПЕРИЯ ООД 119541985 гр. Сливен Сливен Сливен ул. "Драган Цанков" № 2А 8800 Горица Пенева Стоянова-Митева 0897877171 vimite@abv.bg гр. Сливен Сливен Сливен ул. "Харкан" № 84, вх. В, ет. 4, ап. 4 8800
ИЗТОЧНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД 131097411 гр. Костинброд Костинброд София ул. "Лилия" № 20 2230 www.etcc.bg Янита Гочева Стайкова 024840419 office@etcc.bg гр. София Столична София-град бул. "Цариградско шосе" № 105, Комплекс "Лиди Р 1113
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 831901762 гр. София Столична София-град жк Павлово, бул."Цар Борис III" № 136 1618 Росалина Христова Инджова 02 940 6414 rossalina@eea.government.bg гр. София Столична София-град жк Павлово, бул."Цар Борис III" № 136 1618
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 831901762 гр. София Столична София-град жк Павлово, бул."Цар Борис III" № 136 1618 Росалина Христова Инджиева 02 940 64 14 rossalina@eea.government.bg гр. София Столична София-град ул."Цар Борис ІІІ" № 136 1618
ЕКСТАЗ ООД 833094709 гр. Стара Загора Стара Загора Стара Загора кв. "Железник", ул. "Загорка" № 27, вх. А, ет. 2, ап. 5 6014 http://city.bg/ Атанас Иванов Генов 02 9515100 nianchovichin@communicorp.bg гр. София Столична София-град ул. "Рикардо Вакарини" № 6-Б 1404
ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД 115016602 гр. Пловдив Пловдив Пловдив ул. ХРИСТО Г. ДАНОВ 37 4000
КАБЕЛ САТ-ЗАПАД ООД 101140198 гр. Благоевград Благоевград Благоевград ул. "Владо Черноземски" № 26 2700 www.cable-sw.net Марин Янков Чукарски 073 832271 cablesat@csw.bg гр. Благоевград Благоевград Благоевград ул. "Славянска" № 67 2700
ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД 813109833 гр. Девня Девня Варна Промишлена зона 9160 www.devnyacement.bg Станислав Димитров Андреев 0519 97610 s.andreev@devnyacement.bg гр. Девня Девня Варна Девня-цимент 9160
ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ ЕООД 826043778 гр. Разград Разград Разград ул. "Сливница" № 3А 7200 Стоян Райков Иванов гр. Разград Разград Разград ул. Сливница 3А 7200
ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА АД 115568068 гр. София Столична София-град ул. "Позитано" № 30 1000
И КЪНЕКТ ООД 112547925 гр. Пазарджик Пазарджик Пазарджик ул. "К. Величков" № 20, ет. 2, ап. 206 4400 www.iconnect.bg Стойко Христосков Нейчев 034 448330 office@iconnect.bg гр. Пазарджик Пазарджик Пазарджик ул. "Цар Шишман" № 7А, магазин № 5 4400
РЕАЛ - СОНЯ АРАБАДЖИЕВА ЕТ 126542824 гр. Хасково Хасково Хасково ж.к."Бадема", бл. 24, вх. Г, ет. 7, ап. 84 6300 www.breza.net Соня Антонова Арабаджиева 038 66 03 66 skalinova@breza.net гр. Хасково Хасково Хасково ж.к."Бадема", бл.24, вх.Г, ет.7, ап.84 6300
П.О.Д. ЕООД 103328373 гр. Варна Варна Варна ул."Мир" бл. 3, вх. 1, ет. 2, ап. 5 9010 Красимир Христов Христов гр. Варна Варна Варна ж.к. Варненчик, бл. 206, вх. 2, ап. 41 9000
СЕДЕМ-ОСМИ АД 130589840 гр. София Столична София-град пл. България № 1, НДК, Зала12 1414 WWW.SLAVISHOW.COM Емил Димитров Трифонов 02 9156750; 0888 874 444 DIANA@SLAVISHOW.COM гр. София Столична София-град пл. България № 1, НДК, зала 12 1000
ДЕЛФИН - 3 - ДИМОВ, АВРАМОВА, ФИЛИПОВ И С-ИЕ СД 020951667 гр. Варна Варна Варна ул. "Михаил Колони" № 3 9000 www.dolphin-3.bg Дарина Ангелова Аврамова 052 603001 dolphin-3@dolphin-3.bg гр. Варна Варна Варна ул. "Михаил Колони" № 3, п.к. 377 9000
ГЕЯ - 94 ЕООД 101505113 гр. Сандански Сандански Благоевград местност "Мацкова градина" 2800 www.radiogea.com Спаска Кременлиева 0746 32397; 0887 594935 gea@netissat.bg гр. Сандански Сандански Благоевград бул. "Свобода" № 5, ет. 5 2800
МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД 107580101 гр. Габрово Габрово Габрово ул. "Найден Геров" № 48, ет. 2, ап. 4 5300 www.metalsod.com Денислав Христов Радославов 0879943300 denislav@metalsod.com гр. Габрово Габрово Габрово бул. "Стефан Караджа" № 3 5300
АВЕРС ООД 101056387 гр. Благоевград Благоевград Благоевград бул. "СВ.ДИМИТЪР СОЛУНСКИ" № 66 2700 Гергана Стоичкова Маркова 073 88 06 55, 088/8 284 184 main@avers-bg.eu гр. Благоевград Благоевград Благоевград ул "Св. Димитър Солунски" № 66 (Млечна промишленост) 2700
АВЕРС ООД 101056387 гр. Благоевград Благоевград Благоевград бул. "СВ.ДИМИТЪР СОЛУНСКИ" № 66 2700 Красимир Александров Марков 073 88 45 42, 088/8 284 184, 02 939 94 03 main@avers-bg.eu гр. Благоевград Благоевград Благоевград ул "Св. Димитър Солунски" № 66 (Млечна промишленост) 2700
ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЩИНА 000413974 гр. Плевен Плевен Плевен пл. "Възраждане" № 2 5800 www.pleven.bg Надежда Тодорова Иванова гр. Плевен Плевен Плевен пл. "Възраждане" № 2 5800
ТИКО-ТАКСИ СНЦ 108522345 гр. Кърджали Кърджали Кърджали ул. "Екзарх Йосиф" № 3 6600 Иван Емануилов Савов 0361 6174, 088/797 829 гр. Кърджали Кърджали Кърджали ул."Задболничен квартал" № 24 Б 6600
СТОМАНА-ИНДЪСТРИ АД 113509219 гр. Перник Перник Перник ул. "Владайско въстание" № 1 2300 Константин Стаменов 0894751017, 076681017 kstamenov@stomana.bg гр. Перник Перник Перник ул. "Владайско въстание" № 1, Перник 2300
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД 103003668 гр. Варна Варна Варна ул. "Тролейна" № 48 9000 Георги Любенов Митев 0882 223 362 mitev_georgi@abv.bg гр. Варна Варна Варна жк Младост, ул. “Тролейна” № 48 9000
СОТ-РУСЕ ЕООД 117039254 гр. Русе Русе Русе ул."Ниш" № 2 7002 Валери Георгиев Радев 0895 430 400 sot.russe@abv.bg гр. Русе Русе Русе ул. Ниш № 2 7000
ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД 827183719 гр. Русе Русе Русе ул. "Отец Паисий" № 2 7000 Веселин Петров Ганев 082 825106 гр. Русе Русе Русе ул. "Отец Паисий" № 2 7000
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - Исперих ООД 826043803 гр. Исперих Исперих Разград ул. "Боровец" № 1 7400 Димитър Бажов Донев 0879918818 гр. Исперих Исперих Разград ул. "Арда" № 48 7400
ТАКСИ И ЕКСПРЕС ЕООД 201232854 гр. Перник Перник Перник ул. „1 -ВА” № 34А 2300 Олег Радоилов Евтимов 0895774287 с. Кралев дол Перник Перник ул. „В. Левски” № 14 2349
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ОБЩИНА 000351736 гр. Пазарджик Пазарджик Пазарджик бул. България № 2 4400 Тодор Димитров Попов 034 445501 secretary@pazardjik.bg гр. Пазарджик Пазарджик Пазарджик бул. България № 2 4400
СПЕКТЪР 01 ЕООД 130582900 гр. София Столична София-град ул."Постоянство" №67А 1111 Петко Илиев Илиев 0887 91 91 94 petko.iliev@abv.bg; гр. София Столична София-град ул.Постоянство 67А 1111
НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 130823243 гр. София Столична София-град бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110 1233 www.rail-infra.bg Александра Кръстева 02/ 932 61 77; 0884661085 гр. София Столична София-град бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110 1233
НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 130823243 гр. София Столична София-град бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110 1233 www.rail-infra.bg Емил Йосифов Кузманов 02 932 60 28;0888 232950 e.kuzmanov@rail-infra.bg гр. София Столична София-град бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110 1233
САРК ГРУП ЕООД 103870388 гр. Варна Варна Варна бул."Владислав Варненчик" № 279А 9009 Николай Костов 052 663 710;0887 999 401 s.ali@holdingvarna.com гр. Варна Варна Варна ул. "Цар Симеон I" № 31, ет. 3 9000
РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 130497114 гр. София Столична София-град ж.к. "Гоце Делчев", ул. "Рикардо Вакарини" № 6 1404 http://www.radionova.bg Атанас Иванов Генов 02 9515100 ngenov@gmail.com гр. София Столична София-град ж.к. "Гоце Делчев", ул. "Рикардо Вакарини" № 6, вх. Б 1404
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО - 000672343 гр. София Столична София-град бул. "Драган Цанков" № 4 1040 www.bnr.bg Валерий Николов 02 9336504 nikolov@bnr.bg гр. София Столична София-град бул. "Драган Цанков" № 4 1040
В и К - Кърджали ООД 000225011 гр. Кърджали Кърджали Кърджали бул. "България" № 88 6600 Тодор Любенов Карев 0888990021 гр. Кърджали Кърджали Кърджали бул. "България" № 88 6600
ВГ АД 121186623 гр. София Столична София-град бул."Джеймс Баучър" № 100 1407 Маринела Арабаджиева 0882 011196 гр. София Столична София-град ул. Джеймс Баучер № 100 1000
ЛОГ-СИБЕРИЯ ЕООД 121502690 гр. София Столична София-град ЖК. Люлин 10, бл. 123, вх. Д офис партер 1324 Николай Иванов Хинтоларски 02 931 1837; 931 02 18 гр. София Столична София-град Красно село, бл. 203, вх. Г, ет. 3, ап. 41 1000
РИТЪМ ПЛЮС ЕООД 109606726 гр. Кюстендил Кюстендил Кюстендил ул. "Дондуков" № 1-А 2500 www.ritamplius.com Милен Благовестов Порожанов 0898 663002 ritamplius@abv.bg гр. Кюстендил Кюстендил Кюстендил ул. "Дондуков" № 1-А 2500
ДИМНЕКС ООД 102722956 гр. Бургас Бургас Бургас ул. "Самуил" № 12, вх. 3, ет. 2 8000 Недялко Кирев Кирезиев 0888 60 11 22 dimnex@abv.bg гр. Бургас Бургас Бургас ул. "Батак" № 14, ет. 4 8000
ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ АД 816089656 с. Бели извор Враца Враца 3040 Тодор Дончев Костов 092 661341 с. Бели извор Враца Враца 3040
АГЕНЦИЯ АТЛАНТИК ЕООД 831905305 гр. София Столична София-град ул. "Сребърна" № 21 1407 www.sbsradio.bg Гергана Стефанова Данова 02 91000 office@bssmedia.bg; support@bssmedia.bg гр. София Столична София-град ул. "Сребърна” № 21, ет.7 (в двора на хлебозавод "СИМИД") 1407
ОДЕСОС ПБМ АД 103930885 гр. Варна Варна Варна Южна промишлена зона 9000 Людмил Александров Димитров 0878 91 46 15 гр. Варна Варна Варна Южна промишлена зона 9000
КОНКОРД - СЕКЮРИТИ ООД 113022364 гр. Перник Перник Перник пл. "Кракра", хотел Струма, стая 201 и 202 2300 Зинаида Николова Лазова 0898704481 гр. Перник Перник Перник пл. "Кракра", Хотел "Струма", стая 201-20 2300
ЯНТРА - ТРАНС ЕООД 104094553 гр. Велико Търново Велико Търново Велико Търново ул. "Алеко Константинов" № 13 5000 Иван Грозев Минчев 062 590050 гр. Велико Търново Велико Търново Велико Търново ул. Алеко Константинов № 13 5000
ИНТЕР ТАКСИ - 44 - СТАНЕВИ И СИЕ СД 104657432 гр. Велико Търново Велико Търново Велико Търново ул. "Алеко Констнтинов" № 13 5000 Бойка Иванова Станева 062 602 182 intertaxi@b-trust.org гр. Велико Търново Велико Търново Велико Търново ул. "Алеко Констнтинов" № 13 5000
ВАЛТРАНС-71 ЕООД 200258255 гр. Ямбол Ямбол Ямбол ТУТРАКАН 37 8600 Владко Ненчев Станчев гр. Ямбол Ямбол Ямбол ТУТРАКАН 37 8600
ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ ЕАД 122003576 с. Челопеч Челопеч София 2087 dpm-group.com Атанас Петров Игнатов 0728 68 200 office@dpm-group.com с. Челопеч Челопеч София 2087
ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД 202218735 гр. София Столична София-град бул. "Княгиня Мария Луиза" № 84 1202 www.sofiatraffic.bg Божидар Атанасов Данчев 02 831 9071; 0886880087 bdanchev@sofiatraffic.bg гр. София Столична София-град гр. София, бул. "Мария Луиза" № 84 1202
ХЕПИ ООД 117538346 гр. Русе Русе Русе ул. "Котовск" № 3, вх. 3, ет. 2 7013 Даниел Енчев Донев 082 82 33 01 office@taxi8180.com гр. Русе Русе Русе .к. “Изток”,ул. “Котовск” № 3, вх. 3, ет. 2 7000
НЕТЕРА ЕООД 121039370 гр. София Столична София-град бул. "Андрей Сахаров" № 20А 1784 www.neterra.net Ирена Атанасова Новакова 02 9751616 legal@neterra.net гр. София Столична София-град ж.к. "Младост 1", бул. "Андрей Сахаров" № 20А 1784
СОД-ВАРНА АД 103136921 гр. Варна Варна Варна ул. "Бузлуджа" № 15 9000 www.sodvarna.com Емил Борисов Тодоров 052 684706 office@sodvarna.com гр. Варна Варна Варна ул."Бузлуджа" № 15 9000
Д.М. СЕКЮРИТИ ГРУП ООД 131355648 гр. София Столична София-град ЖК. Лозенец, Люботрън 13, ет. 3, ап. 5 1407 Васил Лъчезаров Първанов гр. София Столична София-град ул. "Иван Вазов" № 12, офис 11 1000
ДАРИК РАДИО АД 831476119 гр. София Столична София-град бул. "Княз Ал. Дондуков" № 82 1504 http://darikradio.bg/ Радосвет Крумов Радев 02 9849847 kali@darik.net гр. София Столична София-град бул. "Княз Ал. Дондуков" № 82 1504
ИН-80 ЕООД 121219226 гр. София Столична София-град бул. "Арсеналски" № 4 1421 Христо Стерев Димитров 02 955 75 85, 66 00 41 гр. София Столична София-град бул. "Арсеналски" № 4 1421
ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД 202311429 гр. Сливен Сливен Сливен бул. "Стефан Караджа" № 3 8800 Енчо Петров Петров 044 625334 pprevozi@slivenlan.com гр. Сливен Сливен Сливен гр. Сливен, бул. "Стефан Караджа" № 3 8800
БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ СДРУЖЕНИЕ НЦ 000703415 гр. София Столична София-град бул. "Джеймс Баучер" № 76 1407 Христо Генадиев Григоров гр. София Столична София-град бул. Джеймс Баучер № 76 1407
ХОСПИС 50 ПЛЮС ООД 200919544 гр. Перник Перник Перник ул. „Владислав Граматик” 69 2300 Теменужка Велинова Русимова 076 605750 t.rusimova@t-online.de гр. Перник Перник Перник ул. „Владислав Граматик” 69 2300
СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЩИНА 000696327 гр. София Столична София-град ул. "Московска" № 33 1000 Никола Димитров Лазаров гр. София Столична София-град ул. Московска № 33 1000
СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЩИНА 000696327 гр. София Столична София-град ул. "Московска" № 33 1000 Константин Николов Медаров 029377482; 0889022041 k.medarov@sofia.bg гр. София Столична София-град ул."Г.Бенковски" No.12 1000
ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЩИТА-ЕЛЕКТРОНИК ООД 831314850 гр. София Столична София-град ж.к. Бояна, ул. Даскал Стоян Попандреев № 6 1616 www.dscbg.com Валери Мануилов Замфиров 02 953 16 36 dscbg@dscbg.com гр. София Столична София-град ж.к. Бояна, ул. Даскал Сгоян Попандреев № 6 1616
3 С СОТ ЗАПАД 2002 ЕООД 130847803 гр. София Столична София-град ул. "Гурко" № 27А, ет. 1 1000 Валерий Йолков Дишков 02 987 11 03 гр. София Столична София-град ул. "Гурко" № 27, вх. А 1000
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 176789460 гр. София Столична София-град ул."Триадица" №8 1000 Теменужка Петрова Петкова гр. София Столична София-град ул."Триадица" №8 1000
ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН ЕООД 815123415 гр. Видин Видин Видин ул. "Широка" № 18 3700 Георги Владимиров Владов 094 60 10 78 office@vik-vidin.com гр. Видин Видин Видин ул.Ал.Стамболийски №6 3700
НУРТС ДИДЖИТЪЛ ЕАД 200685249 гр. София Столична София-град бул. "Пейо К. Яворов" № 2 1164 www.nurts.bg Свилен Христов Попов 02 8069300 svilen.popov@nurts.bg гр. София Столична София-град бул. "Пейо К. Яворов" № 2 1164
ВАРНА НЕТ ООД 103779020 гр. Варна Варна Варна ул. "Цар Симеон І" № 25, ет. 6 9000 www.varna.net Живко Димитров Янов 052 953953 office@varna.net гр. Варна Варна Варна ул. "Цар Симеон І" № 25, ет. 6 9000
БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД 130081393 гр. София Столична София-град пл. "България" № 1, НДК - административна сграда, ет. 11 1463 www.btv.bg Лазар Бисеров Петров 0885 390087 lazar_petrov@btv.bg гр. София Столична София-град пл. "България" № 1, НДК - административна сграда, ет. 11 1463
ТИМ 2001 ООД 124537718 гр. Добрич Добрич Добрич ул. "Стоил войвода" № 6 9300 Иван Янков Андреев 058 3 21 63 гр. Добрич Добрич Добрич ул."Стоил войвода" № 6 9300
ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД 824033568 гр. София Столична София-град ул. "Стефан Караджа" № 2 1000
БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД 175203478 гр. София Столична София-град ж.к. Люлин 2, бул. Панчо Владигеров, 66 1336 bulgartransgaz.bg Ивайло Иванов Николов 02 9396652 inikolov@bulgartransgaz.bg гр. София Столична София-град София, ул. "Панчо Владигеров" 66 1000
ТИМ ЕАД 202317193 гр. Варна Варна Варна бул. "Kняз Борис" № 65 9002 www.tim.bg Евгени Румянов Неделчев 0882 08 08 55 enedelchev@tim.bg гр. Варна Варна Варна бул. "Kняз Борис" № 65 9000
ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ОБЩИНА 000852633 гр. Генерал Тошево Генерал Тошево Добрич ул. "Васил Априлов" № 5 9500 Ани Енчева Начева 05731 2020 вътр.40 mail@toshevo.org гр. Генерал Тошево Генерал Тошево Добрич ул. "Васил Априлов" № 5 9500
ГИГАЛАН ЕООД 201121551 гр. Своге Своге София ул. "Република" № 2 2260 Данаил Горанов Горанов 0887 474610 danail.goranov@gmail.com гр. Своге Своге София ул. "Цар Симеон" № 18А 2260
ЧАР ТАКСИ ООД 123538265 гр. Стара Загора Стара Загора Стара Загора ул. "Цар Симеон Велики" № 127, вх. В, ет. 3, ап. 2 6000 Митко Анастасов Щерев 0898435551 char_taxi@mail.bg гр. Стара Загора Стара Загора Стара Загора ул. "Св. Княз Борис І" № 93, ет. 16, Дом на строителя 6000
ЕКСПРЕС ГРУП ООД 125016223 гр. Търговище Търговище Търговище ул."Палаузов" бл. 34, ет. 2, ап. 3 7700 Румен Алексиев Райков 0601 4 81 97, 088 368 350, 0887368350 гр. Търговище Търговище Търговище ул."Палаузов" № 34, ет. 2, ап. 3 7700
МИД - 1 ООД 113024917 гр. Перник Перник Перник ул. Физкултурна 1 2300 Манол Йорданов гр. Перник Перник Перник ул. Физкултурна 1 2300
БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ЕАД 201344312 гр. София Столична София-град ул. "Кукуш" № 1 1309 www.blizoo.bg Мартин Димитров 0700 43700 info@blizoo.bg гр. София Столична София-град ул. "Кукуш" № 1 1309
АРСЕНАЛ АД 833067612 гр. Казанлък Казанлък Стара Загора бул."Розова долина" № 100 6100 www.arsenal-bg.com Николай Серафимов Шишков 0431 57101 boss@arsenal-bg.net гр. Казанлък Казанлък Стара Загора бул."Розова долина" № 100 6100
НИК-ПОЛ - НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЕТ 813192971 гр. Варна Варна Варна ул. "Младежка", бл. 38, ет. 6, ап. 41 9009 Николай Димитров Георгиев 052 631363 office@nik-pol.com гр. Варна Варна Варна ул.Цар Симеон I No.9 9000
ДЖИПИ-М - СТЕФАН СТОЯНОВ ЕТ 123154617 с. Горно Черковище Казанлък Стара Загора ул. “Васил Левски” № 11 6165 Стефан Колев Стоянов 0897923468 stefanjpi@gmail.com с. Горно Черковище Казанлък Стара Загора ул. Васил Левски № 11 6165
РОМАНТИКА ЕООД 175170899 гр. София Столична София-град район Студентски, ж.к. "Малинова долина", бл. 1, вх. В, ет. 1, ап. 2 1797 www.zorana.bg Кирил Димитров Илиев 02 9758270 office@zorana.bg гр. София Столична София-град пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 19, ап. 10 1140
КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ДЕЛТА ООД 117076007 гр. София Столична София-град ж.к. "Младост 1А", бл. 513, вх. 4, ет. 6, ап. 97 1729 www.deltacatv.com Владимир Николов Ковачев 082 872872 relix@mail.bg гр. Русе Русе Русе ул. "Петър Берон" № 1 7000
АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ТОКУДА ЕАД 175077093 гр. София Столична София-град бул. „Никола Й. Вапцаров” № 51Б 1407 Росен Емил Панов гр. София Столична София-град бул. „Никола Й. Вапцаров” № 51Б 1407
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - Пловдив ЕООД 115010670 гр. Пловдив Пловдив Пловдив бул. "Шести септември" № 250 4006 vik@vik.bg Иван Георгиев Трендафилов 0896 68 88 78 i.trendafilov@vik.bg гр. Пловдив Пловдив Пловдив бул. "Шести септември" № 250 4006
СЕКЮРИТИ ХОЛДИНГ АД 121227002 гр. София Столична София-град София, ж.к. Лозенец, бул."Черни връх" 32А, бл. Административна сграда "АРИЕС БИЛДИНГ" ет.5 1407 www.security-holding.com Тодор Тодоров Върбанов 02 80 88 201; 0888 646 789 office@security-holding.com гр. София Столична София-град бул. България № 102, б-ц Белисимо, офис № 30 1000
МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД 833017552 гр. Раднево Раднево Стара Загора ул."Георги Димитров" № 13 6260 www.marica-iztok.com Евгени Георгиев Стойков 0417 83304 mmi-ead@marica-iztok.com гр. Раднево Раднево Стара Загора ул. Георги Димитров № 13 6260
НИКЕМ НЕТ ООД 175229512 с. Световрачене Столична София-град ул. "Софийска" № 1, ап. А 1252 www.nikem-bg.net Емил Тодоров Димитров 0894 489987 edimitrov@nikem-bg.net с. Световрачене Столична София-град ул. "Софийска" № 1, вх. А 1252
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН ООД 829053806 гр. Сливен Сливен Сливен ул."6-ти септември" № 27 8800 Виктор Олег Филимонов гр. Сливен Сливен Сливен ул."6-ти септември" № 27 8800
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН ООД 829053806 гр. Сливен Сливен Сливен ул."6-ти септември" № 27 8800 Милко Тодоров Тодоров 0886860003 гр. Сливен Сливен Сливен ул."6-ТИ СЕПТЕМВРИ" No.27 8800
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД 130277958 гр. София Столична София-град БенчМарк Бизнес Център, бул. Цариградско шосе № 159 1784 Емил Първанов Иванов 0884 009 432 emil.ivanov@cez.bg гр. София Столична София-град 1000
ДЖИ ЕС ЕМ СЕКЮРИТИ ЕООД 201086634 гр. София Столична София-град ул. „Родопски извор” № 59Г 1618 Димо Митков Давидков 02 955 55 31; 0847 862 241 davidkov05@abv.bg; infogsm2010@yahoo.com гр. София Столична София-град ул. „Плевен” № 1 1618
ОБЩИНА ГАБРОВО ОБЩИНА 000215630 гр. Габрово Габрово Габрово пл."Възраждане" № 3 5300 Росица Василева Станчева 066 3 30 39 гр. Габрово Габрово Габрово пл."Възраждане" № 1 5300
ОБЩИНА ГАБРОВО ОБЩИНА 000215630 гр. Габрово Габрово Габрово пл."Възраждане" № 3 5300 Богомил Колев Белчев 066 3 30 39 гр. Габрово Габрово Габрово пл."Възраждане" № 1 5300
ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОБЩИНА 000471504 гр. Пловдив Пловдив Пловдив пл. "Стефан Стамболов" № 1 4000 Костадин Куманов Пейчинов 032 656 716 kostadin_p1960@abv.bg гр. Пловдив Пловдив Пловдив пл. Ст. Стамболов № 1 4000
ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОБЩИНА 000471504 гр. Пловдив Пловдив Пловдив пл. "Стефан Стамболов" № 1 4000 Костадин Куманов Пейчинов 032 656 716 kostadin_p1960@abv.bg гр. Пловдив Пловдив Пловдив пл. Ст. Стамболов № 1 4000
ФОРС-ДЕЛТА ООД 040985890 гр. София Столична София-град ул. "Лъчезар Станчев" № 5, сграда Б на Софарма № 5, ет. 7, офис 1-2 1756 Траянка Георгиева Орфаниду 02 8661426 office@forcedelta.com гр. София Столична София-град ул. "Лъчезар Станчев" № 5, бл. Б, ет. 7 1756
ЕЛОС ООД 030216000 гр. Благоевград Благоевград Благоевград ул. Димитър Солунски № 77А 2700
ДЕЛТА-ИГЕ ЕООД 831926865 гр. София Столична София-град бул. "Ботевградско шосе" № 247 1517
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА ЕООД 819364771 гр. Дупница Дупница Кюстендил ул. "Неофит Рилски" № 9 2600 Камен Василиев Богданов 0701 2 24 25, 2 23 42 гр. Дупница Дупница Кюстендил ул. "Бачо Киро" № 6 2600
ДИЯН БОЯДЖИЕВ ЕООД 126165889 гр. Хасково Хасково Хасково ул."Княз Дондуков" №6А, ет.1, ап.1 6300 http://radio-metronom.com/ Иван Бояджиев 0888 637097 metronom@abv.bg гр. Хасково Хасково Хасково ул. "Княз Дондуков" № 6А, ет. 1, ап. 1 6300
БАЛКАНСАТ ЕООД 175101363 гр. София Столична София-град ул. "Фритьоф Нансен" № 37А, ет. 5 1142 Венсан Франсоа Регацаки Стефанополи kam_tod@abv.bg гр. София Столична София-град ул. "Фритьоф Нансен" № 36А, ет. 5 1142
ТТРЪСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 131220693 гр. София Столична София-град ул. „Никола Тесла” № 3, ет. 9, Бизнес център София 1 1574 Вихър Славчев