одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон

Уникален идентификатор:  034fd289-0739-4a45-9e7a-f981a24e9970

Описание:

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон на територията на Община Бургас. Допълнителна информация може да бъде получена на адрес: https://www.burgas.bg/bg/info/index/741

бургас ИУМПС картон община отпадъци пласмаса площадки предаване регистър стъкло хартия

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-08-23 12:20:05
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-04-02 15:23:34
  • Последно променил: ivanka_kasarova

"№"

Код на отпадъка

Фирма

Адрес на фирмата

Разрешение №

Форма за контакт

Адрес на площадка

Дейности

1 15 01 01 АЛСИ БУЛСТАT 102860416 Разрешение № 02-ДО-00000443-07 от 17.10.2018 г. Управител Площадка № 1 - гр.Бургас,кв.51 по плана на ПЗ Север. R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 0899144775 Площадка № 2 - гр.Бургас,кв.7 по плана на ПЗ Победа
2 15 01 01 ПРИНСХОРН БУЛСТАT 204265852 Разрешение № 02-РД-00000409-00 от 09.02.2017 г. Управител Площадка № 1 - гр. Бургас,ул.Ген.В.Вазов 11 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 0988797121
3 15 01 01 РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ БУЛСТАT 102852864 Разрешение № 02-ДО-00000494-03 от 14.11.2016 г. Управител Площадка № 1 - м.т.Луда Яна гр.Бургас R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 0899144775
4 15 01 01 МЕТАЛИКА КОМЕРС БУЛСТАT 203672076 Разрешение № 02-ДО-00000499-01 от 28.11.2017 г. Управител Площадка № 1 - гр. Бургас,ЮПЗ, Бургаски Корабостроителници R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 0899144775 Площадка № 2 - гр. Бургас,ул.Крайезерна 121 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
5 15 01 01 ОКЕАН ШИПИНГ БУЛСТАT 102108762 Разрешение № 02-РД-00000409-00 от 09.02.2017 г. Управител Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079; ПЗС, ПИ 07079.605.276 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 056/82 62 13
6 15 01 01 НИЙЛ - ХАРТ БУЛСТАT 201266155 Разрешение № 02-РД-00000198-01 от 12.08.2015 г. Управител Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079; ПИ 07079.6.1101, м. Герен Бунар R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 0888 234678
7 15 01 01 НИКИ-ТЕЛ - РЕЦИКЛИНГ БУЛСТАT 102863405 Разрешение № 02-РД-00000402-01 от 11.04.2017 г. Управител Площадка № 1 - гр.Бургас, кв."Долно Езерово", местност "Помпена станция" R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 0876221777
8 15 01 01 МУЛТИИМПОРТ 2 БУЛСТАT 202059946 Разрешение № 02-РД-00000218-01 от 18.06.2015 г. Управител Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079;поземлен имот с идентификатор № 07079.660.428 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 056/ 842842
9 15 01 01 СКАЙ ИНВЕСТ БУЛСТАT 147121860 Разрешение № 02-РД-00000248-03 от 05.05.2017 г. Управител Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079; ЮПЗ, ПИ 07079.663.412 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 0878 656874 Площадка № 2 - ЕКАТТЕ 07079; ЮПЗ, ПИ 07079.660.594