одобрен

Регистър по Наредба №5 на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Уникален идентификатор:  03a370e3-b6de-4f6f-959d-75d1c5f4b7d2

дентална медицина здравеопазване наредба 5 разрешения

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-28 15:59:14
  • Създаден от: dimitrinka_atanasova
  • Последна промяна: 2019-11-28 15:59:14

Регистър Наредба №5 на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

№ и дата на издаденото разрешение Данни за ЛЗ Адрес на ЛЗ Дата на прекратяване на разрешението и основания за това Забележки
№150/15.02.2001 жл "АИППМП - Д-р Красен Николов" ЕООД - рег. № 0316111013, под №441, партида 01, том 1 с. Житница Прекратено със Заповед № МД-68/31.01.2012 г.-Наребда № 5/2011 г.
№152 / 27.02.2001 г. "АИППМП" - рег. №0301111012, под №436, партида 01, том 1 с. Приселци Заповед № МД-632/10.11.2014, затворено ЛЗ
№153 / 14.03.2001 г. "АИППМП" - рег.№0302111023, под №419, партида 01, том 1 с. Слънчево Прекратено със Заповед № 408/04.10.2011 г- Наребда № 5/2011 г.
№154 / 20.04.2001 г. "АИППМП" - рег.№ 0324111007, под № 269, партида 01, том 1 с. Бозвелийско Прекратено със Заповед № 138/30.04.2018 г- Наребда № 5/2011 г.
№157 / 24.04.2001 г. "АИППМП-Д-р Тунчев-Красимир" ЕТ - рег.№0302111001, под №254, партида 01, том 1 с. Ген.Кантарджиево Прекратено със Заповед № МД-388 / 21.09.2011 г. -Наредба №5 / 2011 г.
№158 / 03.05.2001 г. "АИППМП" - рег. №0324111017, под №441, партида 01, том 1 с. Житница Прекратено със Заповед № МД-391/27.09.2011 г. Наредба №5 / 2011 г. Издадено разрешително на мед. фелдшер Желка Стоянова Иванова
№161 / 26.09.2001 г. "АИППМП" - рег.№0306111303, под №438, партида 01, том 1 с. Каменар - здравна служба Прекратено със Заповед № 696/04.12.2014 г- Наребда № 5/2011 г.
№162 / 21.11.2001 г. "АИППМП" - рег.№0309111012, под №380, партида 01, том 1 с. Войводино,с. Калоян,с. Щипско Прекратено със Заповед № 654/21.11.2014 г- Наребда № 5/2011 г.
№163 / 05.12.2001 г. "АИППМП" - рег.№0306111229, под №331, партида 01, том 1 ВСУ "Черноризец Храбър", к.к."Чайка" Заповед № МД-458/11.07.2013 г.
№164 / 30.06.2011 г. "АИППМП-Д-р Ваня Георгиева" ЕТ - рег.№0306111366, под №009, партида 01, том 1 к.к "Камчия"- хотел "Лонгоз", блок 1, ет.2, к-т 272, х-л "Камчия, ДОЛ "Радуга" - партер, к-ти 1, 3, медицински пункт на плаж "Кристал" Заповед № МД-128/26.02.2014 г.
№166 / 14.05.2004г. "АИППМП-Наталия Симонска" ЕТ - рег.№0309111014, под №510, партида 01, том 1 с.Брестак,с.Червенци Прекратено със Заповед № 655/21.11.2014 г- Наребда № 5/2011 г.
№167 / 30.07.2004г. "Радка Йотова - АИППМП" ЕТ -рег. №0316111005, под №155, партида 01, том 1 с. Партизани, общ. Дългопол
№168 / 10.08.2004г. "АИППМП" - рег.№0308111004, под №274, партда 01, том 1 с. Неофит Рилски, общ. Ветрино
№169 / 13.08.2004г. "АИППМП Д-р Светла Василева" ЕТ - рег.№0301111008, под №302, партида 01, том 1 с. Синдел,с. Царевци, с. Казашка река, общ. Аврен Прекратено със Заповед № МД 266/23.08.2017г.
№170 / 18.08.2004г. "АИППМП-Д-р Тунчев-Красимир" ЕТ - рег.№0302111001, под №254, партида 01, том 1 с. Осеново, общ. Аксаково Прекратено със Заповед № МД-387/ 20.09.2011 г.-Наредба №5/2011 г. Издадено разрешително на мед. фелдшер Сийка Неделчева Чолакова
№171 / 13.09.2004г. "Мюрвет Ибрямова-АИППМП" ЕТ - рег.№0309111009, под №267, партида 01, том1 с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол Заповед № РД-1336-3/13.02.2019 г.
№172 / 23.09.2004г. "АИППМП-Павлинка Калчева" ЕТ - рег. №0309111001, под №024, партида 01, том 1 с. Михалич, общ. Вълчи дол Прекратено със Заповед № 637/18.11.2014 г- Наребда № 5/2011 г.
№173 / 23.09.2004г. "АИППМП-Д-р Руслана Трендафилова" ЕТ -рег.№0306111010, под №328, партида 01, том 1 с.Синдел, с.Царевци, с.Казашка река, общ.Аврен Прекратено със Заповед № МД-175/16.05.2017 г. Наредба №5 / 2011 г.
№175 / 05.10.2004г. "Деа-63-АИППМП-д-р Димитър Анастасов" ЕТ -рег.№0313111010, под №192, партида 01, том 1 с. Шкорпиловци, общ. Долни Чифлик Прекратено със Заповед № МД -377 / 16.09.2011 г. -Наредба №5 / 2011 г. Издадено разрешително на мед. фелдшер Цаню Иванов Печинов
№177 / 23.11.2004г. "АИППМП" - рег.№0301111009, под №316, партида 01, том1 с. Аврен, Варненска област
№178 / 18.05.2011 г. "АИППМП" - Обща медицина -д-р Грациела Височкова-Колева" ЕООД - рег. №0306111425, под № 573, партида 01, том 1 с. Константиново, Варненска област Заповед № РД-1336-5/03.10.2019 г.
№179 / 13.09.2005г. "АИППМП-Д- Светла Янева" ЕТ -рег. № 0304111019, под №527, партида 01, том 1 с. Страшимирово Заповед № МД-457/11.07.2013 г.
№180 / 01.12.2005г. "АГППМП-МЕДИАРТ" ООД - рег. №0313113001, под №012, партида 03, том 3 с. Рудник Заповед № МД-635/12.11.2014 г. 050423366-д-р Зюмбюлев 0887389770, Любка Цолова
№181 / 26.04.2007г. "АГППМП-МЕДИАРТ" ООД - рег. №0313113001, под №012, партида 03, том 3 с. Горен Чифлик
№182 / 28.05.2007г. ЕТ "АИППМП-ЕСТИР - Недка Кънева" - рег.№0304111020, под №546, партида 01, том 1 с. Разделна Прекратено със Заповед № 451/03.11.2011- Наредба № 5/2011 г.
№183 / 21.11.2007г. "АИППМП-Д-р Мария Аргирова"ЕТ - рег. №0301111002, под №169, партида 01, том 1 с. Дъбравино общ. Аврен Заповед № МД-42/18.02.2011 г. - поради наличие на аптека в населеното място
№184 / 25.02.2009г. "АГППМП - РАИА" ООД - рег. №0324113002, под №032, партида 03, том 3 с. Блъсково общ. Провадия Заповед № РД-1336-4/02.05.2019 г.
№185 / 03.06.2011 г. "АИПСМП" - рег. №0306121070, под №073, партида 05, том 5 с. Аврен, бивша здравна служба, ет.2, общ. Аврен Заповед № МД-617/04.11.2014 г.
№1 / 26.07.2012г. "Радка Йотова - АИППМП" ЕТ -рег. №0316111005, под №155, партида 01, том 1 с. Лопушна, общ. Дългопол Наредба № 5 от 2011 г./ чл.4, ал.2
№2 / 05.11.2013г. АИППМП - д-р Владимир Божанов -рег. №0316111001, партида 01, том 1 с. Медовец, общ. Дългопол Заповед № МД-438/14.11.2016 г.
№3 / 19.03.2015г. АИППМП - д-р Нина Каменска -рег. №0304111002, партида 01, том 1 с. Езерово, общ. Белослав Прекратено със Заповед № 96/20.03.2017г. Наредба № 5 от 2011 г./ чл.4, ал.2
№4 / 26.02.2016г. АИППМП - д-р Михаил Михайлов -рег. №0302111028, партида 01, том 1 гр. Игнатиево, ул. Слави Дойчев №25, общ. Аксаково Прекратено със Заповед № 45/23.01.2018г. Наредба № 5 от 2011 г./ чл.4, ал.2
№5 / 29.01.2018г. АИППМП - д-р Светла Славова Петрова с. Аврен, общ. Аврен,ул."Йордан Ноев"№36 Заповед № РД-1336-1/01.02.2019 г. Наредба № 5 от 2011 г. чл.4, ал.2
№6 / 30.04.2018г. "АИППМП ЛЕК 2017"- д-р Светла Кирилова Никова-Иванова с. Бозвелийско, общ. Провадия Наредба № 5 от 2011 г. чл.4, ал.1
№7 / 26.06.2018г. "Радка Йотова - Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ" ЕТ с.Партизани, общ. Дългопол, обл. Варна Наредба № 5 от 2011 г. чл.4, ал.2
№8 / 28.01.2019г. ЕТ „Д-р Вичева - Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ “ с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, обл. Варна Заповед № РД-1336-2/13.02.2019 г. Наредба № 5 от 2011 г. чл.4, ал.2