одобрен

Транспортна схема на община Руен

Уникален идентификатор:  03ce4fff-4438-4a08-8089-8c6b0e4223f8

Описание:

маршрутни разписания на автобусите в община Руен

автобуси обшина Руен разписания Руен маршрути

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-02-15 11:17:58
  • Създаден от: nedzhmetin_yusuf
  • Последна промяна: 2018-11-01 12:43:26
  • Последно променил: migrate_data

ОБЩИНА РУЕН
ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА
Н А П Р А В Л Е Н И Е Часове на тръгване Часове на връщане
1 2 3 4
1 І. За Община Айтос 05,50 ч. 06,30 ч.
с.Снягово - гр.Айтос 13,30 ч. 16,30 ч.
(Снягово, Руен,р.Я-во)
2 с.Ръжица- гр.Айтос 08,00 ч., 12,00 ч.,
(Ръжица,Разбойна, Просеник, 13,00 ч. 17,00 ч.
Преображенци, Руен)
3 с. Добромир – гр.Айтос 12,00 ч. 14,30 ч.
( Д-р,Струя,Трънак,Д-на,Р-н)
4 с.Добромир - гр.Айтос 16,00 ч. 18,00 ч.
(Добромир,Струя,Трънак
Дропла, Дъскотна ,Руен)
5 с.Планиница - гр.Айтос 12,50 ч. 16,00 ч.
(Дъскотна,р. Ш-во,р.В-во,
р.Я-во,Р-н)
6 с.Планиница - гр.Айтос 07,20 ч. 11,45 ч.
(Рупча,Л-во,Ч-ша,
В-во,р.Я-во,Руен)
7 с.Заимчево - гр.Айтос 07,30 ч. 12,00ч.
(Снежа,Ясеново,Речица,Дъскотна, 13,30 ч. 16,00ч.
р.Ш-во,р.В-во,Р-н)
8 с. Скалак- гр. Айтос 14,30 ч. 17,00 ч.
(Череша,Вресово,Руен)
9 с. Листец – гр. Айтос 07,50 ч. 09,20 ч.
(с.Рупча,Л-во,Ч-ша,В-во,р.Я-во,Руен)
10 с. Листец – гр. Айтос 10,40 ч. 14,45 ч.
( П-ца,Д-на,р.Ш-во,р.В-во,р.Я-во,Руен)
11 с. Листец - гр. Айтос 13,40ч. 16,20ч.
(Рупча,Л-во,Ч-ша,В-во,р.Я-во,Р-н)
12 с. Зайчар-гр.Айтос 07,10ч. 07,45ч.
( с.Руен, р.Я-во,) 16,30ч. 18,30ч.
13 с.Зайчар-гр.Айтос 08,30ч. 12,30ч.
(с.Вресово,р.Ябълчево,Руен) 13,00ч. 14,00ч.
14 с.Руен-гр.Айтос 10,30ч. 11,00 ч.
(П-ци,Ръжица,Разбойна,Просеник,Сини рид за А-с за селата
Мрежичко,Т-ко,Ср.м-ла, Д.п-на,Р-н,Айтос)
15 ІІ.За Община Бургас
с.Зайчар – гр.Бургас 07,30 ч. 10,40ч.
(Вресово,Руен,Зайчар,Вресово,Руен,Айтос)
16 с. Зайчар – гр. Бургас 05,50 ч. 16,40ч.
(с.Вресово,Бургас)
17 с. Люляково – гр.Бургас 09,00ч. 14,45ч.
(Череша,Вресово,р.Ябълчево,Руен, Айтос)
18 с. Листец – гр. Бургас 06,40ч. 11,40ч.
( с.Рупча,Люляково,Череша,В-во,р.Я-во,Р-н)
19 с. Скалак – гр. Бургас 07,00ч. 12,10ч.
(Череша,Вресово,Руен,Айтос)
20 с.Планиница - гр.Бургас 06,25 ч. 11,10 ч.
(Вишна,Дъскотна,р.Ш-во,р.В-во,р.Я-во,Р-н,
А-с)
21 с.Каравельово-гр.Бургас 05,45 ч. 08,45 ч.
(Соколец, Трънак, Дропла, Дъскотна
р. Ш-во, р.Я-во,Руен,Айтос)
22 с.Соколец- гр.Бургас 06,40ч. 15,15ч.
(Каравельово,
Т-к,р.Билка,р.Дропла,Дъскотна,
р.Ш-во,р.В-во,р.Я-во,Руен, Айтос)
23 с. Соколец – гр. Бургас 10,50 ч. 12,50 ч.
(Т-к,р.Дропла,Д-на,р.р.Ш-во,В-во,
Я-во,Руен,А-с)
24 с.Струя - гр.Бургас 06,00 ч. 16,15 ч.
(Добромир,Трънак,Руен,Айтос)
25 с.Добромир - гр.Бургас 07,30ч. 09,40ч.
(Трънак,Руен, Айтос)
26 с.Топчийско - гр.Бургас 05,45 ч. 16 ,45 ч.
(Ср.м-ла, Д. п-на,Руен,р.Я-во,Айтос)
27 с. Заимчево – гр.Бургас 05,20 ч. 16,35 ч.
(Снежа,Ясеново,Дъскотна,р.Ш-во,р.В-во,А-с)
28 с. Речица – гр. Бургас 05,40 ч. 16,45 ч.
(с.Ясеново,Дъскотна,р.Шиварово,р.Вресово)
29 с. Снягово – гр.Бургас 06,00 ч. 16,20 ч.
(Руен,Айтос)
30 с. Снягово-гр. Бургас 07,00 ч. 17,20 ч.
(с. Руен,Бургас )
31 с. Просеник-гр. Бургас 06,55 ч. 10,00 ч.
( Страцин,Бата,Медово,Каблешково,Лъка) 11,30 ч. 15,00 ч.
32 ІІІ.За Община Несебър 06,00 ч. 17,00 ч.
с.Рожден - Сл. бряг
(Сини рид,Просеник, Горица
Гълъбец,Порой)
33 с.Ръжица - Сл. бряг 06,50 ч. 17,00 ч.
(Разбойна, Просеник,
Страцин,Бата,Медово)
34 с. Разбойна – с. Влас 07,00ч. 16,45ч.
(Просеник,Горица, Гълъбец,Порой,Сл.бряг)
35 с. Топчийско- Сл. Бряг 07,10 ч. 14,40 ч.
( с. Руен, Просеник,Порой)
ІV. За Община Руен 07,45 ч. 9,32 ч.-прист
36 с.Руен-Д.поляна-Каменяк-Д.поляна-Ср.м-ла- в с. Руен
Т-ко-М-ко-Припек-Подгорец-Синирид,П-к-Разбойна-Р-ца-П-ци-Р-н