одобрен

Регистър на водовземните съоръжения за подземни води- кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите до 2018

Уникален идентификатор:  03e46f9a-fcaf-451a-aaef-298c767a50b9

водовземане водовземни съоръжения кладенци подземни води регистър собствени потребностни на гражданите

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-12 16:22:06
  • Създаден от: nikolina.stoyanova
  • Последна промяна: 2019-03-12 16:24:56
  • Последно променил: nikolina.stoyanova

N

Вх. Номер

Дата на подаване

Регистрационен номер

Дата на регистриране

N на имота

Населено място

Община

Област

Код на водно тяло

дълбочина на кладенеца

диаметър на тръбата или на отвора

начин на черпене на водата

цел за която се ползва водата

1 РК -1 5.1.2011 с.Марково Родопи Пловдив
2 РК -3 11.1.2011 с.Брестник Родопи Пловдив
3 РК -4 12.1.2011 гр.Батак Батак Пазарджик
4 РК -8 18.1.2011 гр.Хасково Хасково Хасково
5 РК -9 20.1.2011 гр.Хасково Хасково Хасково
6 РК -10 21.1.2011 с.Марково Родопи Пловдив
7 РК -11 24.1.2011 гр.Съединение Съединение Пловдив
8 РК -13 25.1.2011 с.Марково Родопи Пловдив
9 РК -14 26.1.2011 с.Цалапица Родопи Пловдив
10 РК -15 31.1.2011 гр.Свиленград Свиленград Хасково
11 РК -17 7.2.2011 с.Крумово Родопи Пловдив
12 РК -19 15.2.2011 с.Белащица Родопи Пловдив
13 РК -25 23.2.2011 гр.Харманли Харманли Хасково
14 РК -27 23.2.2011 с.Марково Родопи Пловдив
15 РК -29 24.2.2011 с.Желязно Марица Пловдив
16 РК -30 24.2.2011 с.Желязно Марица Пловдив
17 РК -31 24.2.2011 с.Брестник Родопи Пловдив
18 РК -34 2.3.2011 с.Ягодово Родопи Пловдив
19 РК -39 10.3.2011 с.Белащица Родопи Пловдив
20 РК -53 22.3.2011 гр.Хасково Хасково Хасково
21 РК -54 22.3.2011 гр.Хасково Хасково Хасково
22 РК -55 22.3.2011 гр.Хасково Хасково Хасково
23 РК -56 22.3.2011 гр.Пловдив Пловдив Пловдив
24 РК -57 23.3.2011 с.Веселиново Ямбол Ямбол
25 РК -61 30.3.2011 с.Марково Родопи Пловдив
26 РК -63 31.3.2011 гр.Хасково Хасково Хасково
27 РК -64 1.4.2011 с.Симеоново Тунджа Ямбол
28 РК -66 4.4.2011 гр.Пловдив Пловдив Пловдив
29 РК -67 6.4.2011 гр.Хасково Хасково Хасково
30 РК -72 7.4.2011 гр.Панагюрище Панагюрище Пазарджик
31 РК -75 18.4.2011 с.Змейово Стара Загора Стара Загора
32 РК -79 26.4.2011 с.Граф Игнатиево Марица Пловдив
33 РК -81 28.4.2011 гр.Пловдив Пловдив Пловдив
34 РК -83 2.5.2011 с.Бял Извор Стара Загора Стара Загора
35 РК -85 4.5.2011 с.Змейово Стара Загора Стара Загора
36 РК -94 11.5.2011 с.Марково Родопи Пловдив
37 РК -98 16.5.2011 с.Поройна Първомай Пловдив
38 РК -101 17.5.2011 с.Куклен Куклен Пловдив
39 РК -102 17.5.2011 с.Поройна Първомай Пловдив
40 РК -103 17.5.2011 с.Поройна Първомай Пловдив
41 РК -104 17.5.2011 с.Поройна Първомай Пловдив
42 РК -117 30.5.2011 с.Марково Родопи Пловдив
43 РК -118 30.5.2011 с.Марково Родопи Пловдив
44 РК -119 31.5.2011 с.Белащица Родопи Пловдив
45 РК -128 7.6.2011 гр.Пловдив Пловдив Пловдив
46 РК -133 9.6.2011 гр.Пловдив Пловдив Пловдив
47 РК -141 15.6.2011 гр.Долна баня Долна баня София
48 РК -142 16.6.2011 с.Мезек Свиленград Хасково
49 РК -149 21.6.2011 гр.Харманли Харманли Хасково
50 РК -157 27.6.2011 с.Куклен Куклен Пловдив
51 РК -159 27.6.2011 гр.Смолян Смолян Смолян
52 РК -160 27.6.2011 гр.Карлово Карлово Пловдив
53 РК -167 1.7.2011 гр.Пловдив Пловдив Пловдив
54 РК -170 4.7.2011 гр.Ямбол Ямбол Ямбол
55 РК -171 4.7.2011 гр.Ямбол Ямбол Ямбол
56 РК -174 5.7.2011 гр.Ямбол Ямбол Ямбол
57 РК -175 5.7.2011 гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик
58 РК -181 6.7.2011 гр.Сливен Сливен Сливен
59 РК -192 12.7.2011 с.Змейово Стара Загора Стара Загора
60 РК -197 13.7.2011 с.Ягодово Родопи Пловдив
61 РК -200 14.7.2011 с.Цалапица Родопи Пловдив
62 РК -224 21.7.2011 с.Бойно Кърджали Кърджали
63 РК -226 22.6.2011 с.Марково Родопи Пловдив
64 РК -231 25.7.2011 с.Скутаре Марица Пловдив
65 РК -240 26.7.2011 гр.Хасково Хасково Хасково
66 РК -242 27.7.2011 с.Белащица Родопи Пловдив
67 РК -246 28.7.2011 гр.Харманли Харманли Хасково
68 РК -255 1.8.2011 с.Труд Марица Пловдив
69 РК -264 2.8.2011 с.Белащица Родопи Пловдив
70 РК -281 3.8.2011 с.Безмер Ямбол Ямбол
71 РК -292 3.8.2011 с.Храбрино Родопи Пловдив
72 РК -293 3.8.2011 гр.Пловдив Пловдив Пловдив
73 РК -294 4.8.2011 с.Белащица Родопи Пловдив
74 РК -299 4.8.2011 гр.Хасково Хасково Хасково
75 РК -303 4.8.2011 гр.Павел баня Павел баня Стара Загора
76 РК -311 4.8.2011 гр.Ихтиман Ихтиман София
77 РК -313 4.8.2011 гр.Пловдив Пловдив Пловдив
78 РК -324 5.8.2011 с.Скала Сунгурларе Бургас
79 РК -356 8.8.2011 гр.Смолян Смолян Смолян
80 РК -372 9.8.2011 гр.Кърджали Кърджали Кърджали
81 РК -385 18.8.2011 гр.Пловдив Пловдив Пловдив
82 РК -386 22.8.2011 гр.Ямбол Ямбол Ямбол
83 РК -387 25.8.2011 гр.Харманли Харманли Хасково
84 РК -388 25.8.2011 с.Горски Извор Димитровград Хасково
85 РК -389 29.8.2011 гр.Пловдив Пловдив Пловдив
86 РК -390 30.8.2011 с.Мало Конаре Пазарджик Пазарджик
87 РК -391 30.8.2011 гр.Костенец Костенец София
88 РК -392 31.8.2011 с.Белащица Родопи Пловдив
89 РК -409 12.9.2011 с.Първенец Родопи Пловдив
90 РК -410 14.9.2011 гр.Пловдив Пловдив Пловдив
91 РК -413 21.9.2011 гр.Хасково Хасково Хасково
92 РК -414 21.9.2011 гр.Хасково Хасково Хасково
93 РК -415 29.9.2011 с.Енина Стара Загора Стара Загора
94 РК -418 4.10.2011 с.Скутаре Марица Пловдив
95 РК -419 6.10.2011 гр.Хасково Хасково Хасково
96 РК -420 6.10.2011 с.Златитрап Родопи Пловдив
97 РК -423 10.10.2011 с.Ловец Стара Загора Стара Загора
98 РК -425 14.10.2011 с.Белащица Родопи Пловдив
99 РК -426 14.10.2011 с.Пряпорец Стара Загора Стара Загора
100 РК -427 14.10.2011 с.Борилово Стара Загора Стара Загора
101 РК -429 19.10.2011 гр.Елхово Елхово Ямбол
102 РК -430 20.10.2011 с.Тополово Асеновград Пловдив
103 РК -433 24.10.2011 с.Книжовник Хасково Хасково
104 РК -436 27.10.2011 гр.Свиленград Свиленград Хасково
105 РК -438 28.10.2011 с.Смилец Стрелча Пазарджик
106 РК -439 31.10.2011 с.Радуил Самоков София
107 РК -451 14.11.2011 с.Белащица Родопи Пловдив
108 РК -452 15.11.2011 гр.Пловдив Пловдив Пловдив
109 РК -453 16.11.2011 с.Кукорево Тунджа Ямбол
110 РК -454 16.11.2011 гр.Пловдив Пловдив Пловдив
111 РК -455 21.11.2011 гр.Сливен Сливен Сливен
112 РК -456 21.11.2011 с.Брестник Родопи Пловдив
113 РК -457 22.11.2011 с.Баня Нова Загора Сливен
114 РК -458 24.11.2011 гр.Хасково Хасково Хасково
115 РК -459 24.11.2011 гр.Хасково Хасково Хасково
116 РК -465 1.12.2011 с.Величково Пазарджик Пазарджик
117 РК -466 5.12.2011 гр.Карлово Карлово Пловдив
118 РК -468 8.12.2011 гр.Хасково Хасково Хасково
119 РК -471 9.12.2011 гр.Момин проход Костенец София
120 РК -393 8.9.2011 с.Белащица Родопи Пловдив
121 РК -478 16.12.2011 гр.Пловдив Пловдив Пловдив
122 РК -479 16.12.2011 с.Марково Родопи Пловдив
123 РК -482 22.12.2011 гр.Хасково Хасково Хасково
124 РК -1 9.1.2012 гр.Сливен Сливен Сливен
125 РК -4 12.1.2012 гр.Ямбол Ямбол Ямбол
126 РК -5 12.1.2012 с.Горно Александрово Сливен Сливен
127 РК -7 21.1.2012 с.Борилово Стара Загора Стара Загора
128 РК -8 23.1.2012 гр.Хасково Хасково Хасково
129 РК -9 27.1.2012 с.Окоп Тунджа Ямбол
130 РК -10 27.1.2012 с.Окоп Тунджа Ямбол
131 РК -11 1.2.2012 гр.Хасково Хасково Хасково
132 РК -12 6.2.2012 гр.Пловдив Пловдив Пловдив
133 РК -13 16.2.2012 с.Дедово Родопи Пловдив
134 РК -15 2.3.2012 гр.Стамболийски Стамболийски Пловдив
135 РК -16 5.3.2012 с.Енина Казанлък Стара Загора
136 РК -17 12.4.2012 гр.Пловдив Пловдив Пловдив
137 РК -18 8.3.2012 с.Очуша Костенец София
138 РК -20 12.3.2012 с.Труд Марица Пловдив
139 РК -22 29.3.2012 гр.Ямбол
140 РК -23 2.4.2012 с.Очуша Костенец София
141 РК -24 3.4.2012 гр.Пловдив Пловдив Пловдив
142 РК -29 12.4.2012 гр.Сопот Сопот Пловдив
143 РК -30 17.4.2012 гр.Хасково Хасково Хасково
144 РК -31 24.4.2012 гр.Хасково Хасково Хасково
145 РК -32 26.4.2012 с.Брестник Родопи Пловдив
146 РК -33 27.4.2012 с.Гарваново Хасково Хасково
147 РК -37 15.5.2012 гр.Хасково Хасково Хасково
148 РК -38 22.5.2012 с.Дълбоки Стара Загора Стара Загора
149 РК -40 29.5.2012 гр.Хасково Хасково Хасково
150 РК -41 30.5.2012 с.Чакаларово Кирково Кърджали
151 РК -42 5.6.2012 с.Столетово Карлово Пловдив
152 РК -43 6.6.2012 с.Чорбаджийско Кирково Кърджали
153 РК -44 7.6.2012 с.Червен Асеновград Пловдив
154 РК -45 8.6.2012 с.Белащица Родопи Пловдив
155 РК -46 8.6.2012 с.Сладък кладенец Стара Загора Стара Загора
156 РК -47 15.6.2012 гр.Съединение Съединение Пловдив
157 РК -48 18.6.2012 с.Голямо Дряново Казанлък Стара Загора
158 РК -49 20.6.2012 гр.Твърдица Твърдица Стара Загора
159 РК -50 21.6.2012 гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора
160 РК -35971 22.6.2012 с.Рогош Марица Пловдив
161 РК -51 27.6.2012 с.Лисово Свиленград Хасково
162 РК -52 29.6.2012 с.Богомилово Стара Загора Стара Загора
163 РК -53 6.7.2012 гр.Баня Карлово Пловдив
164 РК -54 12.7.2012 с.Брани поле Родопи Пловдив
165 РК -55 17.7.2012 с.Костадинкино Ихтиман София
166 РК -56 18.7.2012 гр.Пловдив Пловдив Пловдив
167 РК -57 18.7.2012 гр.Хасково Хасково Хасково
168 РК -58 19.7.2012 с.Пряпорец Стара Загора Стара Загора
169 РК -59 25.7.2012 гр.Пловдив Пловдив Пловдив
170 РК -60 26.7.2012 с.Климент Карлово Пловдив
171 РК -61 26.7.2012 гр.Хасково Хасково Хасково
172 РК -62 6.8.2012 с.Мост Кърджали Кърджали
173 РК -63 7.8.2012 гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик
174 РК -64 7.8.2012 гр.Пловдив Пловдив Пловдив
175 РК -65 8.8.2012 с.Дъбене Карлово Пловдив
176 РК -66 10.8.2012 гр.Велинград Велинград Пазарджик
177 РК -68 15.8.2012 с.Житница Калояново Пловдив
178 РК -70 20.8.2012 гр.Велинград Велинград Пазарджик
179 РК -71 22.8.2012 с.Брестник Родопи Пловдив
180 РК -72 22.8.2012 с.Баня Панагюрище Пазарджик
181 РК -73 22.8.2013 с.Царацово Марица Пловдив
182 РК -74 23.8.2012 с.Чавдар Чавдар София
183 РК -75 27.8.2012 гр.Хасково Хасково Хасково
184 РК -76 29.8.2012 с.Костадинкино Ихтиман София
185 РК -77 31.8.2012 гр.Хасково Хасково Хасково
186 РК -78 3.9.2012 с.Стрелци Брезово Пловдив
187 РК -79 10.9.2012 с.Марково Родопи Пловдив
188 РК -80 10.9.2012 гр.Пловдив Пловдив Пловдив
189 РК -81 19.9.2012 гр.Първомай Първомай Пловдив
190 РК -82 24.9.2012 гр.Хасково Хасково Хасково
191 РК -83 24.9.2012 гр.Хасково Хасково Хасково
192 РК -84 24.9.2012 с.Добрич Димитровград Хасково
193 РК -85 26.9.2012 гр.Хасково Хасково Хасково
194 РК -86 26.9.2012 гр.Панагюрище Панагюрище Пазарджик
195 РК -87 29.9.2012 с.Баня Панагюрище Пазарджик
196 РК -88 28.9.2012 гр.Свиленград Свиленград Хасково
197 РК -89 28.9.2012 с.Белащица Родопи Пловдив
198 РК -90 28.9.2012 с.Сулица Стара Загора Стара Загора
199 РК -91 29.9.2012 гр.Хасково Хасково Хасково
200 РК -92 8.10.2012 с.Лозен Стара Загора Стара Загора
201 РК -93 8.10.2012 гр.Хасково Хасково Хасково
202 РК -94 10.10.2012 с.Брестник Родопи Пловдив
203 РК -96 18.10.2012 с.Марково Родопи Пловдив
204 РК -97 18.10.2012 с.Окоп Тунджа Ямбол
205 РК -98 19.10.2012 гр.Хасково Хасково Хасково
206 РК -99 25.10.2012 с.Първенец Родопи Пловдив
207 РК -100 30.10.2012 с.Марково Родопи Пловдив
208 РК -101 5.11.2012 с.Храбрино Родопи Пловдив
209 РК -102 5.11.2012 гр.Свиленград Свиленград Хасково
210 РК -103 5.11.2012 гр.Хасково Хасково Хасково
211 РК -104 5.11.2012 с.Крушаре Сливен Сливен
212 РК -105 6.11.2012 гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик
213 РК -106 6.11.2012 гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик
214 РК -107 12.11.2012 с.Черна гора Братя Даскалови Стара Загора
215 РК -108 12.11.2012 с.Кьосево Кърджали Кърджали
216 РК -109 28.11.2012 с.Баня Панагюрище Пазарджик
217 РК -110 6.12.2012 с.Брестовица Родопи Пловдив
218 РК -111 6.12.2012 с.Николово Хасково Хасково
219 РК -112 11.12.2012 с.Черна гора Братя Даскалови Стара Загора
220 РК -113 12.12.2012 с.Васил Левски Карлово Пловдив
221 РК -114 15.12.2012 с.Челопеч Челопеч София
222 РК - 3 18.1.2013 ПИ 3473 кв.451 гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
223 РК - 4 21.1.2013 ПИ 5229 VI кв.258 гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
224 РК - 5 21.1.2013 ул."24-та" № 12 с.Старо Железаре Хисаря Пловдив BG3G000000Q013
225 РК - 6 24.1.2013 УПИ I - 899 кв.75 с.Калековец Марица Пловдив BG3G000000Q013
226 РК - 7 25.1.2013 УПИ- I - 17 масив 18 м-т "Живака" с.Белащица Родопи Пловдив BG3G000000Q013
227 РК - 8 4.2.2013 УПИ-5 кв.191 с.Стряма Раковски Пловдив BG3G000000Q013
228 РК -9 4.2.2013 УПИ- I -965 кв.83 ул."Братя Миладинови"№ 21 с.Стряма Раковски Пловдив BG3G000000Q013
229 РК -10 8.2.2013 ПИ с идентификатор 62858.36.526 м-т"Годжуците" с.Рогош Марица Пловдив BG3G000000Q013
230 РК -11 8.2.2013 местност'Юрта"ПИ6612 с.Сотиря Сливен Сливен BG3G00000NQ015
231 РК -12 12.2.2013 ул."Христо Ботев"№ 1 с.Лалково Елхово Ямбол BG3G000000Q017
232 РК -13 15.2.2013 ПИ с идентификатор 56784.382.793кв."Беломорски" гр. Пловдив Пловдив Пловдив BG3G000000Q013
233 РК -14 15.2.2013 ПИ с идентификатор 56784.382.792кв."Беломорски" гр. Пловдив Пловдив Пловдив BG3G000000Q013
234 РК -15 18.2.2013 парцел 88 кв.206 с.Стара река Тунджа Ямбол BG3G000000Q017
235 РК -17 25.2.2013 ПИ с идентификатор 27499.5.39 с.Енина Казанлък Стара Загора BG3G00000NQ003
236 РК -18 25.2.2013 ул."Сан Стефано" №3 гр.Септември Септември Пазарджик BG3G000000Q013
237 РК -19 27.2.2013 дворно място кв.36 парцел VI ул."4-та"№11 с.Езерово Първомай Пловдив BG3G000000Q013
238 РК -20 28.2.2013 УПИ 010068-жил. Застр. м.10 м-т "Анчов бунар" с.Брани поле Родопи Пловдив BG3G000000Q013
239 РК -21 1.3.2013 УПИ- I - 311 кв. 11п с.Чехларе Брезово Пловдив BG3G000000Q013
240 РК -22 4.3.2013 УПИ 002452 м-т"Минчеви ливади" с.Гълъбово Куклен Пловдив BG3G000000Q013
241 РК -23 6.3.2013 ул."20" №32 с.Богданица Садово Пловдив BG3G000000Q013
242 РК -24 6.3.2013 м."Куба II" -урбанизирана гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
243 РК -25 11.6.2013 м-т"Черновръх" с.Побит камък Велинград Пазарджик BG3G00000NQ008
244 РК -26 15.3.2013 Имот № VII 198 кв.25 СО Кринчовица м. "Нови лозя" гр.Ямбол Ямбол Ямбол BG3G000000Q017
245 РК -27 21.3.2013 ПИ с идентификатор 77195.702.359 ж.р. Кенана гр. Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
246 РК -28 21.3.2013 кв. Изгрев ул."Младежка края" гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
247 РК -30 22.3.2013 ПИ с идентификатор 77195.705.81 м. "Куба 2" гр. Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
248 РК -32 4.4.2013 м-т"Съборената кюприя" гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора BG3G000000Q012
249 РК -33 4.4.2013 м-т 'Кьоредек миша пара" по плана на селото с.Злати трап Родопи Пловдив BG3G000000Q013
250 РК -34 11.4.2013 кв.Прослав УПИ 4410068 441070 гр.Пловдив Пловдив Пловдив BG3G000000Q013
251 РК -35 12.4.2013 УПИ XVI 649.305 ПИ 648.1392 по плана на ЮИЗ I и II част гр.Пловдив Пловдив Пловдив BG3G000000Q013
252 РК -36 15.4.2013 Акт. 89 том II дело 269/2012 имот 67338.441.270 м-т "Селището" г гр. Сливен Сливен Сливен BG3G00000NQ015
253 РК -41 25.4.2013 кв.Железник ул."Младост" № 2А/УПИ XIV - 12511 кв.644б гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора BG3G000000Q012
254 РК -39 18.4.2013 ул."Ал.Константинов"№ 12А гр.Ямбол Ямбол Ямбол BG3G000000Q017
255 РК -40 22.4.2013 м-т "Анчов бунар" с.Брани поле Родопи Пловдив BG3G000000Q013
256 РК -42 30.4.2013 м-т "Кокиче" с.Веселиново Тунджа Ямбол BG3G000000Q017
257 РК -43 30.4.2013 ж.р.Каменец ПИ с идентификатор 77195.743.297 гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
258 РК -44 14.5.2013 ПИ с идентификатор 47295.43.1668 м. Захаридево с.Марково Родопи Пловдив BG3G000000Q013
259 РК -45 14.5.2013 Имот 200041 м. Бозалан с.Веринско Ихтиман София BG3G00000NQ006
260 РК -46 15.5.2013 м.Старо село УПИ I - 148141 с.Забърдо Чепеларе Смолян
261 РК -48 20.5.2013 ул."Кемера" №8А гр.Пловдив Пловдив Пловдив BG3G000000Q013
262 РК -49 21.5.2013 ул."Атанас Велчев"№17 гр.Димитровград Димитровград Хасково BG3G000000Q013
263 РК -50 28.5.2013 УПИ I -765 СИЗ кв." Гаганица" гр.Пловдив Пловдив Пловдив BG3G000000Q013
264 РК -51 30.5.2013 ПИ с идентификатор 47295.44.329 м. Исака с.Марково Родопи Пловдив BG3G000000Q013
265 РК -54 6.6.2013 парцел 7-375 вк.32 ул."Родопи" 11 с.Белащица Родопи Пловдив BG3G000000Q013
266 РК -55 7.6.2013 УПИ-Х-70 с.Веселиново Тунджа Ямбол BG3G000000Q017
267 РК -56 10.6.2013 ПИ с идентификатор 77195.709.165 гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
268 РК -57 11.6.2013 УПИ XLIII-743 кв.33 с.Марково Родопи Пловдив BG3G000000Q013
269 РК -58 12.6.2013 УПИ 026016 026017-II-жилищно строителство ул."Пловдив-запад" №226А гр.Пловдив Пловдив Пловдив BG3G000000Q013
270 РК -59 24.6.2013 ж.р.Изгрев ПИ с идентификатор 77195.730.360 гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
271 РК -61 25.6.2013 м."Куба II" -урбанизирана гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
272 РК -62 1.7.2013 ПИ с идентификатор 77195.744.216.1 м. Каменец гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
273 РК -63 1.7.2013 ж.р. "Кенана" м.а.№184/19.12.1997г гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
274 РК -65 8.7.2013 УПИ IV кв.Б с.Панагюрски колонии Панагюрище Пазарджик BG3G00000Pt044
275 РК -66 11.7.2013 ул."Трети март" №8 с.Чешнегирово Садово Пловдив BG3G000000Q013
276 РК -67 12.7.2013 ПИ с идентификатор 55155.504.361 гр. Пазарджик Пазарджик Пазарджик BG3G000000Q013
277 РК -68 12.7.2013 имот 012296 м."Горни грамади" с.Белащица Родопи Пловдив BG3G000000Q013
278 РК -69 16.7.2013 УПИ XXVI кв.30 с.Панагюрски колонии Панагюрище Пазарджик BG3G00000Pt044
279 РК -70 18.7.2013 УПИ XI-672 кв.72 с.Белащица Родопи Пловдив BG3G000000Q013
280 РК -71 18.7.2013 Имот 000557 м. "Коруджа" с.Пищигово Пазарджик Пазарджик BG3G000000Q013
281 РК -72 24.7.2013 ул."Равнище" 11 с.Войводиново Марица Пловдив BG3G000000Q013
282 РК -73 25.7.2013 УПИ XVII-276 кв.44 ул."Т. Манафов" 5 гр.Крън Казанлък Стара Загора BG3G00000NQ003
283 РК -74 2.8.2013 УПИ I- 501 идентификационен код 62858.501.4103 с.Рогош Марица Пловдив BG3G000000Q013
284 РК -75 5.8.2013 Местност"Терзиите" район Западен гр.Пловдив Пловдив Пловдив BG3G000000Q013
285 РК -77 8.8.2013 ж.р. "Изгрев" 77195.730.357 гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
286 РК -78 9.8.2013 ПИ-318 гр. Казанлък Казанлък Стара Загора BG3G00000NQ003
287 РК -79 12.8.2013 УПИ-30.326 м-т "Гогова чешма" с. Белащица Родопи Пловдив BG3G000000Q013
288 РК -80 13.8.2013 УПИ III кв.16 с.Столетово Карлово Пловдив BG3G00000NQ002
289 РК -81 14.8.2013 ж.к."Каменец" ПИ 77195.746.306 гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
290 РК -82 22.8.2013 УПИ XII-548 кв.11 ул."Васил Левски" 39 с.Вакарел Ихтиман София BG3G00000NQ006
291 РК -83 23.8.2013 ПИ с идентификатор 77195.743.173 м. Каменец гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
292 РК -84 30.8.2013 УПИ 018198-жил. Застроявамне I м.18 м-т "Варниците" с. Белащица Родопи Пловдив BG3G000000Q013
293 РК -85 30.8.2013 ж.р. 'Каменец" имот 77195.744.135 гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
294 РК -90 12.9.2013 УПИ XVI-12 кв.14 с.Оризари Родопи Пловдив BG3G000000Q013
295 РК-91 13.9.2013 УПИ V-415 VI-415 кв.31 ул."Юрий Гагарин" 12 с.Брестник Родопи Пловдив BG3G000000Q013
296 РК-92 13.9.2013 УПИ II - 143 ул."Цар Калоян" 8 гр.Съединение Съединение Пловдив BG3G000000Q013
297 РК-94 19.9.2013 махала "Ситово" с.Кьосево Кърджали Кърджали BG3G000000Q010
298 РК-95 23.9.2013 кв.55 парцел XIV общ. с.Мирово с.Мирово Братя Даскалови Стара Загора BG3G000000Q013
299 РК-96 19.9.2013 ул."Христо Ботев" 13А гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
300 РК-97 1.10.2013 парцел 148 в регулация с.Леска Мадан Смолян BG3G00000PT042
301 РК-98 2.10.2013 вилна зона местност "Среди дол" гр.Сливен Сливен Сливен BG3G00000NQ015
302 РК-99 3.10.2013 УПИ -87374.540.195 гр.Ямбол Ямбол Ямбол BG3G000000Q017
303 РК-100 4.10.2013 УПИ-009116-жилищно строителство м. "Арманица" с. Белащица Родопи Пловдив BG3G000000Q013
304 РК-101 8.10.2013 Парцел X-1474 кв.173 с.Павелско Чепеларе Смолян BG3G00000PT046
305 РК-102 16.10.2013 77195.744.309 ж.р."Каменец" гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
306 РК-103 16.10.2013 67338.404.448 кв.29 м-т Среди дол селищно образувание "Изгрев" гр.Сливен Сливен Сливен BG3G00000NQ015
307 РК-105 17.10.2013 УПИ 044170 ХV-жил. строит. масив 44 м-т "Исака" с.Марково Родопи Пловдив BG3G000000Q013
308 РК-106 17.10.2013 ПИ с идентификатор 20465.502.1171 гр.Девин Девин Смолян BG3G0000PgN020
309 РК-104 17.10.2013 м-"Кенана" 77195.703.16 гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
310 РК-107 18.10.2013 УПИ VIII -5208в кв.4-Индустриален ул."Калояновско шосе" № 2а гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора BG3G000000Q012
311 РК-108 18.10.2013 ПИ с идентификатор 68850.181.24-урбанизирана м-т "Герена" гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора BG3G000000Q012
312 РК-109 21.10.2013 УПИ - VI кв.87 ул."12" 15 с.Виноградец Септември Пазарджик BG3G000000Q013
313 РК-110 21.10.2013 УПИ - XII 147 кв.28 с.Коневец Тунджа Ямбол BG3G000000Q017
314 РК-111 21.10.2013 УПИ - I - 001050 с.Белащица с. Белащица Родопи Пловдив BG3G000000Q013
315 РК-112 22.10.2013 УПИ - XX - 293 кв.19 с.Кукорево Тунджа Ямбол BG3G000000Q017
316 РК-113 25.10.2013 с.Падало Крумовград Кърджали BG3G000000Q010
317 РК-116 28.10.2013 ПИ с идентификатор 77195.728.90 кв. "Република" гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
318 РК-117 29.10.2013 Парцел VI- 21 кв.4 с.Петелево Черноочене Кърджали
319 РК-119 5.11.2013 ул."Коматевско шосе"204 гр.Пловдив Пловдив Пловдив BG3G000000Q013
320 РК-120 7.11.2013 ул."Стадиона" 19 с.Ягодово Родопи Пловдив BG3G000000Q013
321 РК-122 18.11.2013 УПИ -035041-жил. стр. м-в 35 м-т "Кукленски път" с.Брестник Родопи Пловдив BG3G000000Q013
322 РК-123 18.11.2013 Имот 076018 м-т "Шинковица" с.Ситово Родопи Пловдив BG3G00000PT041
323 РК-125 21.11.2013 ул."Захаруи Стоянов" 20 гр.Стамболийски Стамболийски Пловдив BG3G000000Q013
324 РК-126 22.11.2013 Парцел ХХ кв.145 гр.Първомай Първомай Пловдив BG3G000000Q013
325 РК-128 25.11.2013 ПИ с идентификатор 77195.743.513-урбанизирана м-т "Каменец" гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
326 РК-129 26.11.2013 ПИ 56784.382.8 м-т "Бялата воденица" землище Пловдив-юг гр. Пловдив Пловдив Пловдив BG3G000000Q013
327 РК-130 28.11.2013 УПИ XIII-262 кв.58 ул."Ал. Стамболийски" 64 с. Вакарел Ихтиман София BG3G00000NQ006
328 РК-140 20.12.2013 77195.748.68 м-т"Каменец" гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
329 РК-141 21.12.2013 гр.Свиленград ул."Христо Ботев"61 гр.Свиленград Свиленград Хасково BG3G000000Q048
330 РК -1 02.01.2014 Имот 1706 ул."Ливадите" гр.Велинград Велинград Пазарджик BG3G00000NQ008
331 РК -2 02.01.2014 ПИ 77195.747.522 ж.р. "Каменец" гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
332 РК -3 08.01.2014 ПИ 56784.249.70 кв. "Прослав" гр.Пловдив Пловдив Пловдив BG3G000000Q013
333 РК -4 09.01.2014 ул."Христо Смирненски"19 гр.Свиленград Свиленград Хасково BG3G000000Q048
334 РК -5 16.01.2014 гр.Свиленград ул."Новоселска"47 гр.Свиленград Свиленград Хасково BG3G000000Q048
335 РК -6 16.01.2014 УПИ-III кв.52-за работилница с.Воден Димитровград Хасково BG3G00000NQ009
336 РК -7 24.01.2014 ПИ 77195.730.314 ж.р. "Изгрев" гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
337 РК -8 24.01.2014 ПИ 66915.502.348 ул."Тодор каблешков"21 с.Скутаре Марица Пловдив BG3G000000Q013
338 РК -9 30.01.2014 Имот 458 ул."Брезовско шосе" 178 гр.Пловдив гр.Пловдив Пловдив Пловдив BG3G000000Q013
339 РК -10 30.01.2014 Имот I-899 кв.75 по плана на с.Калековец Марица Пловдив BG3G000000Q013
340 РК -11 30.01.2014 Местност "Дренов рът" ПИ121 с.Вакарел Ихтиман София BG3G00000Pt044
341 РК -12 10.02.2014 УПИ-III- 39 кв.12 с.Личковци Ихтиман София BG3G00000Pt044
342 РК -14 18.02.2014 УПИ-I- 80 кв.8 с.Сираково Минерални бани Хасково BG3G000000Q010
343 РК -15 19.02.2014 СО"Кринчовица" м-т "Стари лозя" кв.85 гр.Ямбол Ямбол Ямбол BG3G000000Q017
344 РК -16 26.02.2014 УПИ-IV-280 кв.17 с.Семковци Ихтиман София BG3G00000Pt044
345 РК -17 05.03.2014 УПИ VIII - 3169 кв.28 с.Иганово Калояново Пловдив BG3G000000Q013
346 РК -18 06.03.2014 УПИ-IV-243 кв.54 ул."Ал.Стамболийски" 15 с.Брестник Родопи Пловдив BG3G00000Pt041
347 РК -19 07.03.2014 ПИ 132001 с.Малево Хасково Хасково BG3G00000NQ009
348 РК -20 11.03.2014 ПИ 62075.502.2337 кв.53 ул."Тодор Каблешков" 23 гр.Раковски Раковски Пловдив BG3G000000Q013
349 РК -22 24.03.2014 УПИ 010023- I -жил. Застрояване местност "Бозалъка" с.Белащица Родопи Пловдив BG3G00000Pt041
350 РК -23 25.03.2014 ПИ 03839.501.1060 и ПИ 03839.501.1062 - на границата м/у двата имота с.Бенковски Марица Пловдив BG3G000000Q013
351 РК -24 25.03.2014 ПИ 56784.533.255 кв."Остромила" гр.Пловдив Пловдив Пловдив BG3G000000Q013
352 РК -25 26.03.2014 УПИ - III - 884 местност "Бялата воденица" гр.Пловдив Пловдив Пловдив BG3G000000Q013
353 РК-28 28.03.2014 ПИ с идентификатор 77195.704.454 местност "Кенана"-урбанизирана гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
354 РК-29 28.03.2014 ул."Банска" 86 гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
355 РК -30 28.03.2014 ПИ с идентификатор 77195.704.289 ж.р. "Кенана"- урбанизирана гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
356 РК -31 28.03.2014 Вилна зона местност "Моллова гора" гр.Сливен Сливен Сливен BG3G00000NQ015
357 РК -32 28.03.2014 УПИ - ХIV - 505 кв.53 ул."Кавала"15 гр.Пловдив Пловдив Пловдив BG3G000000Q013
358 РК -33 02.04.2014 дворно място III-772 кв.198 кад. район 504 гр.Казанлък Казанлък Стара Загора BG3G00000NQ003
359 РК-36 10.04.2014 дворно място УПИ - VI - 97 кв.7 с.Мечковци Ихтиман София BG3G00000Pt044
360 РК-38 22.04.2014 УПИ-ХIII- 39 кв.1С с.Малки воден Маджарово Хасково BG3G00000NQ009
361 РК-39 24.04.2014 УПИ VI - 295 с.Джинот Стралджа Ямбол BG3G00000NQ015
362 РК-40 25.04.2014 УПИ VIII - 141 кв.12 с.Раклица Карнобат Бургас BG3G00000NQ005
363 РК-42 12.05.2014 ПИ 154009 ул."Илин Карафендина" с.Гуцал Самоков София BG3G00000NQ007
364 РК-43 12.05.2014 ПИ 67338.418.126-урбанизирана гр.Сливен Сливен Сливен BG3G00000NQ015
365 РК-45 15.05.2014 ПИ 67538.409.23-урбанизирана гр.Сливен Сливен Сливен BG3G00000NQ015
366 РК-47 19.05.2014 ул."Стара планина" 14 с.Антон Антон София BG3G000000Q001
367 РК-49 22.05.2014 УПИ IV -73 кв.7 с.Говедаре Пазарджик Пазарджик BG3G000000Q013
368 РК-50 22.05.2014 УПИ VI - 89 кв.17 с.Стамболово Стамболово Хасково BG3G00000NQ009
369 РК-51 29.05.2014 УПИ 018058-жил.застрояване м-т "Варниците" с.Белащица Родопи Пловдив BG3G00000Pt041
370 РК-53 31.05.2014 УПИ 078032 -I -жил.застрояване м-т "Бадемите" гр.Пловдив Пловдив Пловдив BG3G000000Q013
371 РК-54 03.06.2014 УПИ 0102832 -ХI -жил.застрояване масив 10 м-т "Анчов Бунар" с.Брани поле Родопи Пловдив BG3G00000Pt041
372 РК-55 04.06.2014 V -70 кв.19-дворно място с.Коларово Раднево Стара Загора BG3G000000Q012
373 РК-56 04.06.2014 УПИ 251.91 -жил.застрояване м-т "Прослав" гр.Пловдив Пловдив Пловдив BG3G000000Q013
374 РК-57 05.06.2014 УПИ II - 103218 гр.Пловдив Пловдив Пловдив BG3G000000Q013
375 РК-58 05.06.2014 УПИ 66.341-жил. Строителство м-т "Исака" с.Марково Родопи Пловдив BG3G00000Pt041
376 РК-59 09.06.2014 УПИ 010356 местност"Анчов бунар" с.Брани поле с.Брани поле Родопи Пловдив BG3G00000Pt041
377 РК-60 11.06.2014 ПИ 55155.505.22.1 ул."Киселец" 10 гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик BG3G000000Q013
378 РК-61 11.06.2014 УПИ /88 и ХII 88 кв.7 ул."Стара планина"2 с.Гълъбинци Ямбол Ямбол BG3G000000Q017
379 РК-62 11.06.2014 ПИ 77195.708.310 ж.к. "Орфей" гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
380 РК-64 26.06.2014 УПИ-ХI кв.25 с.Лисово Свиленград Хасково BG3G000000Q048
381 РК-65 30.06.2014 ул."Търговска"150 гр.Ямбол Ямбол Ямбол BG3G000000Q017
382 РК-66 30.06.2014 УПИ ХХIV-2494 кв.129 гр.Свиленград Свиленград Хасково BG3G000000Q048
383 РК-67 30.06.2014 ПИ 015016 м-т "Речни лозя" гр.Свиленград Свиленград Хасково BG3G000000Q048
384 РК-68 01.07.2014 УПИ IX-209 кв.12 с.Оризово Братя Даскалови Стара Загора BG3G000000Q013
385 РК-69 01.07.2014 ПИ 782 кв.51 ул."Съединение" 34 с.Челопеч Челопеч София BG3G000000Q001
386 РК-71 04.07.2014 ПИ 55302.501.848 ул."Нистор Ружеков" 47 гр.Панагюрище Панагюрище Пазарджик BG3G00000Pt044
387 РК-72 07.07.2014 ПИ 77195.104.13 м-т "Кенана" - урбанизирана гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
388 РК-74 14.07.2014 ПИ 77195.127.75 местност "Дерекьой топра"-урбанизирана гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
389 РК-75 16.07.2014 ПИ 56784.524.438 ул."Стоян Михайловски" 25 гр.Пловдив Пловдив Пловдив BG3G000000Q013
390 РК-76 29.07.2014 гр.Пловдив ул.Удроу Уилсън" 1 гр.Пловдив Пловдив Пловдив BG3G000000Q013
391 РК-77 29.07.2014 гр.Пловдив ул."Васил Левски" 16 гр.Пловдив Пловдив Пловдив BG3G000000Q013
392 РК-78 30.07.2014 УПИ 3 кв.943 имот 971 гр.Свиленград Свиленград Хасково BG3G000000Q048
393 РК-79 05.08.2014 местност "Речни лозя"35 гр.Свиленград Свиленград Хасково BG3G000000Q048
394 РК-80 11.08.2014 ПИ с идентификатор 56784.382.804 гр.Пловдив Пловдив Пловдив BG3G000000Q013
395 РК -81 12.08.2014 Местност "Дренов рът" ПИ 298 с.Вакарел Ихтиман София BG3G00000PT044
396 РК -83 18.08.2014 парцел XIV 621 кв.18 с.Самуилово Сливен Сливен BG3G00000NQ015
397 РК -84 19.08.2014 ПИ 67338.427.117 гр.Сливен Сливен Сливен BG3G00000NQ015
398 РК -85 21.08.2014 УПИ 23 парцел VII кв.3 с.Розино Карлово Пловдив BG3G00000NQ002
399 РК -86 21.08.2014 ПИ 000045 местност "Чермелика" с.Малко Чочовени Сливен Сливен BG3G00000NQ015
400 РК -87 25.08.2014 УПИ XXII кв.66 с.Гарваново Хасково Хасково BG3G00000NQ009
401 РК -88 25.08.2014 ул."Камчия"4 с.Тополчане Сливен Сливен BG3G00000NQ015
402 РК -89 26.08.2014 ПИ 67338.422.287 и.з. "Гюргюнлюка" Каменка - вилна зона гр.Сливен Сливен Сливен BG3G00000NQ015
403 РК-90 26.08.2014 ПИ 67338.420.29 местност "Барутни погреби"- урбанизирана-вилна зона гр.Сливен Сливен Сливен BG3G00000NQ015
404 РК -91 26.08.2014 ул."38-ма" 14 с.Костиево Марица Пловдив BG3G000000Q013
405 РК-92 27.08.2014 ж.р. "Каменец" гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
406 РК-93 27.08.2014 ПИ 77195.704.254 местност "Кенана"- урбанизирана гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
407 РК-94 29.08.2014 ПИ 1947 кв.108 гр.Стрелча Стрелча Пазарджик BG3G00000PT044
408 РК -95 05.09.2014 ПИ 67338.565.285 кв."Асеновец" гр.Сливен Сливен Сливен BG3G00000NQ015
409 РК -96 08.09.2014 ПИ 67338.413.61 м-т "Суха чешма"-урбанизирана гр.Сливен Сливен Сливен BG3G00000NQ015
410 РК -97 10.09.2014 Имот 775 кв."Асеновец" гр.Сливен Сливен Сливен BG3G00000NQ015
411 РК -98 16.09.2014 ПИ 715.33 и 714.34 местност "Осморките"-жил.застрояване с.Дедово Родопи Пловдив BG3G00000PT041
412 РК -99 18.09.2014 ПИ 67338.419.178 местност "Барутни погреби"- урбанизирана-вилна зона гр.Сливен Сливен Сливен BG3G00000NQ015
413 РК -100 18.09.2014 ПИ 4 кв.9/НА 113 т.4 д.656-2012/ с.Роза Тунджа Ямбол BG3G000000Q017
414 РК -101 24.09.2014 Имот XIII- 431 ул."Ружа"3 с.Ковачите Сливен Сливен BG3G00000NQ015
415 РК -102 26.09.2014 ПИ 16955.100.139 ул."Ал. Стамболийски" 39 с.Горнослав Асеновград Пловдив BG3G000000Q013
416 РК -103 30.09.2014 ПИ 77195.709.175-урбанизирана гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
417 РК -104 30.09.2014 ПИ 40909.109.164 ул."Дарец" 3 гр.Кърджали Кърджали Кърджали BG3G000000Q010
418 РК -105 06.10.2014 ПИ 77195.704.586 ж.р."Кенана" гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
419 РК -106 06.10.2014 ПИ 77195.113.99 ж.р."Кенана" местност "Туристическа хижа" гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
420 РК -107 06.10.2014 ПИ 77195.704.585 ж.р."Кенана" гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
421 РК -108 06.10.2014 ул."Ген. Скобелев" 44 гр.Свиленград Свиленград Хасково BG3G000000Q048
422 РК -109 06.10.2014 УПИ III - 630 кв.53 ул."Славянска"68 с.Дъбово Мъглиж Стара Загора BG3G00000NQ003
423 РК -110 06.10.2014 УПИ VIII - 695 кв.51 ул."Украйна"1 с.Дъбово Мъглиж Стара Загора BG3G00000NQ003
424 РК -111 07.10.2014 Парцел 171 кв.15 с.Орлово Хасково Хасково BG3G00000NQ009
425 РК -112 08.10.2014 УПИ II 030030 местност "Често ореше - вишни" с.Брестник Родопи Пловдив BG3G000000Q013
426 РК -113 13.10.2014 УПИ I-248 кв.49 ул."Кирил и Метогий" 6 с.Дражево Тунджа Ямбол BG3G000000Q015
427 РК -114 16.10.2014 ПИ с идентификатор 77195.727.353.80 гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
428 РК -115 17.10.2014 парцел I кв. 78а ул."Зора" 3 с.Крушаре Сливен Сливен BG3G00000NQ015
429 РК -116 17.10.2014 парцел III кв. 78г ул."Зора" 39 с.Крушаре Сливен Сливен BG3G00000NQ015
430 РК -117 17.10.2014 парцел III кв. 77а ул."Зора" 2а с.Крушаре Сливен Сливен BG3G00000NQ015
431 РК -118 17.10.2014 парцел V кв. 77а ул."Зора" 4 с.Крушаре Сливен Сливен BG3G00000NQ015
432 РК -119 17.10.2014 парцел V кв. 77б ул."Зора" 12 с.Крушаре Сливен Сливен BG3G00000NQ015
433 РК -120 17.10.2014 ПИ 67338.412.523 местност "Дълбоки дол" - урбанизирана гр.Сливен Сливен Сливен BG3G00000NQ015
434 РК -121 23.10.2014 ПИ 47295.43.1641 местност "Захаридиево"-жилищно застрояване с.Марково Родопи Пловдив
435 РК -122 23.10.2014 УПИ 1-1680 кв.353 ул."Богомил"34 гр.Пловдив Пловдив Пловдив BG3G000000Q013
436 РК -123 27.10.2014 парцел II кв. 78а ул."Зора" 1 с.Крушаре Сливен Сливен BG3G00000NQ015
437 РК -126 30.10.2014 гр.Любимец ул."Граф Игнатиев" гр.Любимец Любимец Хасково BG3G000000Q048
438 РК -128 10.11.2014 ПИ 77195.706.209 "Куба-1" - урбанизирана гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
439 РК -129 10.11.2014 ул."Кипарис"29 гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009
440 РК -130 14.11.2014 вилна зона "Дюлева река"2329 гр.Сливен Сливен Сливен BG3G00000NQ015
441 РК -131 17.11.2014 УПИ 1025 кв.5 с.Скалица Тунджа Ямбол BG3G0000PgN019
442 РК -133 19.11.2014 АОС №16 кв.39 УПИ V-234 с.Глуфишево Сливен Сливен BG3G00000NQ015
443 РК -134 19.11.2014 АОС №25 кв.44 УПИ III-238 с.Глуфишево Сливен Сливен BG3G00000NQ015
444 РК -135 19.11.2014 АОС №24 кв.44 УПИ II-235 с.Глуфишево Сливен Сливен BG3G00000NQ015
445 РК -136 19.11.2014 АОС №23 кв.44 УПИ I - 236 с.Глуфишево Сливен Сливен BG3G00000NQ015
446 РК -137 19.11.2014 АОС №22 кв.43А УПИ ХIV-248 с.Глуфишево Сливен Сливен BG3G00000NQ015
447 РК -138 19.11.2014 АОС №104 кв.19 УПИ V-100 с.Глуфишево Сливен Сливен BG3G00000NQ015
448 РК -140 19.11.2014 местност "Варниците" с.Белащица Родопи Пловдив BG3G00000PT041
449 РК -141 21.11.2014 ПИ 012841(УПИ I - 012162) местност "Горни грамади - жил.строителство с.Белащица Родопи Пловдив BG3G00000PT041
450 РК -142 24.11.2014 УПИ XI - 260 кв.35 бул."(-ти Септември" 10 гр.Съединение Съединение Пловдив BG3G000000Q013
451 РК -143 28.11.2014 ПИ 67338.565.253 квартал "Асеновец" имот 212 гр.Сливен Сливен Сливен BG3G00000NQ015
452 РК -145 08.12.2014 ПИ 47295.85.32 местност "Витрогона" с.Марково Родопи Пловдив BG3G00000Pt041
453 РК -148 11.12.2014 УПИ - II - 19 кв.5 с.Златитрап Родопи Пловдив BG3G000000Q013
454 РК -147 11.12.2014 УПИ XIX-240 кв.16 с.Тополчане Сливен Сливен BG3G00000NQ015
455 РК -149 19.12.2014 УПИ 78080.501.775 ул."Георги Бенковски" 25 с.Царацово Марица Пловдив BG3G00000NQ015
456 РК -150 19.12.2014 УПИ- II - 66 кв. 9 с.Подкрепа Хасково Хасково BG3G00000NQ009
457 РК-1 06.01.2015 ПИ 67338.411.86 сел. обр.Изгрев местност "Руините" гр.Сливен Сливен Сливен BG3G00000NQ015 15 м 400 помпа собствени потребности
458 РК-3 26.01.2015 с.Турия Павел баня Стара Загора 22 м помпа собствени потребности
459 РК-4 03.02.2015 Имот IV -II -2 кв.1 с.Панаретовци Сливен Сливен BG3G00000NQ015 7 м 2 цола помпа собствени потребности
460 РК-5 03.02.2015 вилна зона с.Сотиря Сливен Сливен BG3G00000NQ015 13 м 1500 помпа собствени потребности
461 РК-6 03.02.2015 вилна зона по § 4 местност "Дъбака" гр.Сливен Сливен Сливен BG3G00000NQ015 108 м 140 помпа собствени потребности
462 РК-7 03.02.2015 УПИ 018015 м-т "Живака"-жил.строит. с.Белащица Родопи Пловдив BG3G00000PT041 45 м 125 помпа собствени потребности
463 РК-8 06.02.2015 ПИ 68850.503.85 ул."М.М.Кусев"65 гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора BG3G000000Q012 40 м 114 помпа собствени потребности
464 РК-9 16.02.2015 Парцел V-780 кв.66 ул."Перуника"33 гр.Пловдив Пловдив Пловдив BG3G000000Q013 6 м 100 помпа собствени потребности
465 РК-10 19.02.2015 местност "Сухата чешма" имот 67338.413.347 гр.Сливен Сливен Сливен BG3G00000NQ015 7 м 180 помпа собствени потребности
466 РК-11 19.02.2015 УПИ - Х-238 кв.35 с.Иганово Карлово Пловдив BG3G000000Q013 4 м 100 помпа собствени потребности
467 РК-12 25.02.2015 ПИ 68850.67.12 местност "Орта бозалък" - урбанизирана гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора BG3G000000Q012 35 м 110 потопяема помпа собствени потребности
468 РК-13 27.02.2015 ПИ 56784.383.461-жил. строителство местност "Остромила-Бозлюк" гр.Пловдив Пловдив Пловдив BG3G000000Q013 24 м 160 хоризонтална ел. помпа собствени потребности
469 РК-14 05.03.2015 УПИ 009015 -урбанизирана с.Бинкос Сливен Сливен BG3G00000NQ015 3 м 1000 помпа собствени потребности
470 РК-15 18.03.2015 ул."Ованес Соваджиян" 9 гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик BG3G000000Q013 9 м 160 помпа собствени потребности
471 РК-16 21.03.2015 ПИ 5 в махала "Горубийте" км.Белица км.Белица Ихтиман София BG3G00000NQ006 20 м 110 потопяема помпа тип "Бибо" собствени потребности
472 РК-17 23.03.2015 УПИ 77195.713.239 ул."Просвета" 5 гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009 23 м 160 помпа собствени потребности
473 РК-18 25.03.2015 Парцел III-342 кв.3 с.Мирково Мирково София BG3G000000Q001 6 м каменна зидария не е оборудван - не се използва собствени потребности
474 РК-19 25.03.2015 Намира се на границата м/у 3 имота и се ползва от тримата собственици с.Мирково Мирково София BG3G000000Q001 20 м 20 м 150 не е оборудван - не се използва собствени потребности
475 РК-20 25.03.2015 УПИ I -139 кв.23 с.Пауново Ихтиман София BG3G00000Pt044 3 м 1000 кофа собствени потребности
476 РК-21 25.03.2015 ПИ в местност "Балабаница" с.Горна Василица Ихтиман София BG3G00000Pt044 25 м 25 м ПВЦ 110 не е оборудван-ще се ползва в бъдеще след ел.захранване на имота собствени потребности
477 РК-22 25.03.2015 ул."Самуил" 35 с.Вакарел Вакарел София BG3G00000Pt044 3 м 3 м 1200 - шахтов помпа собствени потребности
478 РК-23 25.03.2015 Парцел XIII-233 кв.26 с.Веринско Ихтиман София BG3G00000NQ006 10 м изграден с камък не е оборудван - не се използва собствени потребности
479 РК-24 25.03.2015 Парцел XVIII-115 кв.10 местност "Ръжана" с.Бузяковци Ихтиман София BG3G00000NQ006 36 м 200 потопяема помпа собствени потребности
480 РК-25 25.03.2015 Парцел XVI-167 кв.23 с.Живково Ихтиман София BG3G00000NQ006 5 м бунар с кофа собствени потребности
481 РК-26 25.03.2015 Парцел VIII кв.13 с.Белица махала Суевци Ихтиман София BG3G00000Pt044 15 м собствени потребности
482 РК-27 25.03.2015 Парцел 15 от имот 53 кв.2 дом 60 с.Пауново Ихтиман София BG3G00000Pt044 40 м 110 потопяема помпа собствени потребности
483 РК-28 25.03.2015 Парцел II-756 кв.53 с.Церово Лесичово Пазарджик BG3G000000Q013 6 м 1000 потопяема помпа тип "Бибо" собствени потребности
484 РК-29 08.04.2015 ПИ 67338.431.33 местност "Чинтулово" - вилна зона гр.Сливен Сливен Сливен BG3G00000NQ015 20 м 110 помпа собствени потребности
485 РК-30 08.04.2015 УПИ VI - 001050-жил. строителство местност "Долна Калчовица" с.Белащица Родопи Пловдив BG3G00000PT041 160 помпа собствени потребности
486 РК-31 09.04.2015 ПИ 67636.66.275 ул."Кирил и Методий"50 с.Смолско Мирково София BG3G000000Q001 13-15 м 1100 потопяема помпа собствени потребности
487 РК-32 15.04.2015 ПИ 47295.124.882 ул."Източна"- урбанизирана територия с.Марково Родопи Пловдив BG3G00000Pt041 30 м 140 помпа собствени потребности
488 РК-33 22.04.2015 Имот 102012 с.Яворово Куклен Пловдив BG3G00000Pt041 52 м 110 потопяема помпа собствени потребности
489 РК-34 27.04.2015 УПИ 47295.43.535 м-т "Захаридиево" - жил. строит. с.Марково Родопи Пловдив BG3G00000Pt041 36 м 160 помпа собствени потребности
490 РК-35 30.04.2015 ул."12-та" 12 с.Дъбене Карлово Пловдив BG3G00000NQ002 15 м 200 помпа собствени потребности
491 РК-37 11.05.2015 УПИ VI-92 ул."Славянска" с.Хаджидимитрово Казанлък Стара Загора BG3G00000NQ003 10 м 200 помпа собствени потребности
492 РК-38 12.05.2015 ул."П. Славейков"102 с.Белащица Родопи Пловдив BG3G00000PT041 47 м помпа собствени потребности
493 РК-40 18.05.2015 ПИ 77195.730.205 местност "Изгрев" - урбанизирана гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009 7 м 1000 кофа собствени потребности
494 РК-41 21.05.2015 местност "Батмиш" имот 67338.434.171-вила гр.Сливен Сливен Сливен BG3G00000NQ015 18 м 160 помпа собствени потребности
495 РК-42 21.05.2015 местност "Под язовира" имот 87374.571.273-урбанизирана гр.Ямбол Ямбол Ямбол BG3G000000Q017 6 м 320 помпа собствени потребности
496 РК-43 26.05.2015 ПИ 289 местност "Дренов рът" - вилна зона с.Вакарел Ихтиман София BG3G00000Pt044 30 м 110 потопяема помпа собствени потребности
497 РК-45 10.06.2015 имот 012348 местност "Грамадите" с.Белащица Родопи Пловдив BG3G00000PT041 25 м помпа собствени потребности
498 РК-46 11.06.2015 имот 4787 местност "Суха чешма" сел.обр."Изгрев" гр.Сливен Сливен Сливен BG3G00000NQ015 10 м 1500 помпа собствени потребности
499 РК-47 18.06.2015 парцел XII -496 кв.53 ул."Любен Каравелов" 5 с.Безмер Тунджа Ямбол BG3G00000Т2032 18 м 180 помпа собствени потребности
500 РК-48 19.06.2015 УПИ VI -40 - 188 местност "Ченгене баир" с.Първенец Родопи Пловдив BG3G000000Q013 50 м 110 помпа собствени потребности
501 РК-49 25.06.2015 ПИ 77195.743.179 ж.р."Каменец" гр.Хасково Хасково Хасково BG3G00000NQ009 17 м 900 помпа собствени потребности
502 РК-50 01.07.2015 УПИ XI -258 ул'"Плиска" 1 с.Хаджидимитрово Казанлък Стара Загора BG3G00000NQ003 11 м 200 помпа собствени потребности
503 РК-52 07.07.2015 РКЛ3500600018 14.07.2015 ПИ 22 строителен полигон мах.Пановци км. Бузяковци мах.Пановци км. Бузяковци Ихтиман София BG3G00000NQ006 25 м помпа собствени потребности
504 РК-53 08.07.2015 ПИ 30.360 местност "Гогова чешма"-жилищно стр. с.Белащица Родопи Пловдив BG3G00000PT041 20 м 110 помпа собствени потребности
505 РК-54 09.07.2015 кв."Чикийца" ул."Хан Тервел" 22А гр.Ихтиман Ихтиман София BG3G00000NQ006 10 м 1000 помпа собствени потребности
506 РК-55 09.07.2015 РКЛ3501200001 22.07.2015 УПИ VIII -197 кв.17-дворно място с.Елхово Стара Загора Стара Загора BG3G00000T2032 34 м 110 помпа собствени потребности
507 РК-56 10.07.2015 ПИ 43242.501.1660 кв.1б ул."Север"2 с.Труд Марица Пловдив BG3G000000Q013 20 м 160 помпа собствени потребности
508 РК-57 10.07.2015 УПИ 5129 кв.162 ул."Иречек" 9 гр.Казанлък Казанлък Стара Загора BG3G00000NQ003 13 м 130 помпа собствени потребности
509 РК-58 14.07.2015 РКЛ3504100002 22.07.2015 УПИ II -95 кв.10 местност "Горни грамади" с.Белащица Родопи Пловдив BG3G00000PT041