одобрен

SEBRA-MF-2020-01-10

Уникален идентификатор:  03eb6cb2-0383-40de-8dc7-9da10718f99f

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-13 11:28:07
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-01-14 12:17:06
  • Последно променил: ts.tsvetanova

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 10.01.2020 - 10.01.2020

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 107430
10 xxxx Издръжка 140 396479.14
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 62161.8
Общо:  145 566070.94
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 130824.95
Общо:  9 130824.95
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 105330
10 xxxx Издръжка 57 99058.06
Общо:  60 204388.06
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 73 165596.13
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 62161.8
Общо:  74 227757.93
НКЖФ ( 0100140006 ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2100
10 xxxx Издръжка 1 1000
Общо:  2 3100