одобрен

Регистър на договорите за отдаване на земеделски земи - с. Гърмен

Уникален идентификатор:  03ee52a2-ec0c-4ee5-bc7d-986c217262ec

Описание:

Регистър на договорите за отдаване на земеделски земи - с. Гърмен

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-11 15:12:27
  • Създаден от: fatme_rafetova_islyam
  • Последна промяна: 2019-06-11 15:21:14
  • Последно променил: fatme_rafetova_islyam

РЕГИСТЪР

на договорите в село Гърмен
№ по дата ползвател № на местност площ общо
ред имот
1 22.01.19 г. Иван Любенов Славчев 48038 Каменето 1.621
48039 Каменето 2.911 4.532
2 14.02.19 г. Боряна Методиева Камберова 12037 Бадемица 2.326
13025 Бадемица 1.856
98005 Хана 3.461
40023 Дългата ливада 1
19016 Жерутека 2.8 11.443000000000001
3 14.02.19 г. Атидже Скендер Капитан 88013 Ормана 1.3 1.3
4 14.02.19 г. Ангел василев воденичаров 124001 Ормана 150 150
5 14.02.19 г. Абидим Реджепов Гурдалов 15108 Броснидово 2 2
6 14.02.19 г. Анифе Реджепова Еминкова 15108 Броснидово 1 1
7 14.02.19 г. Мария Иванова Костова 18072 Баир арди 3
18003 Баир арди 2.019 5.019
8 14.02.19 г. Али Адил Зюмруд 63005 Батък търла 13 13
9 14.02.19 г. Кимиле Нерзат Камбур 63005 Батък търла 13.086 13.08
9 14.02.19 г. Рефат Мустафов Михрин 31073 Бяла чешма 0.832 8.32
15035 Барата 3.5 35
10 14.02.19 г. Георги Стоянов Байрактаров 7004 Света Неделя 1.287
7006 Света Неделя 0.72
7010 Света Неделя 0.999
7011 Света Неделя 4.918
7014 Света Неделя 2.982
7017 Света Неделя 1.119
7020 Света Неделя 2.564
29007 Гогунките 1.859
59021 Кърка 1.207
69015 Въпата 3.727
81037 Секцията 3.227
83017 Секцията 2.531
104001 Леската 3.655
104004 Леската 5.522
104007 Леската 5.035
111013 Кулата 4.759
111019 Кулата 3.879
117012 Брантията 4.314
131033 Ваклювица 3.103
131068 Ваклювица 5.343
131071 Ваклювица 3.927
138010 Свети Илия 2.997
138012 Свети Илия 4.632
141013 Сливицата 1.876 76.18200000000002
11 06.03.19 г. Джемал Реджеп Гурдал 31092 Плевнището 5
12 16.04.19 г. Ариф Иса Байрактар 392 Полски път 0.322
128029 Полски път 0.293
129053 Полски път 0.669
130031 Полски път 0.364
131046 Полски път 1.047
13 16.04.19 г. Васил Филипов Караилиев 116037 Полски път 1.167
126037 Полски път 0.279
126038 Полски път 0.51
14 16.04.19 г. "Агрогагаров" ЕООД 289 Полски път 1.565
376 Полски път 0.613
142024 Полски път 0.622
15 16.04.19 г. Дзепка Ибрахимова Гагарова 347 Полски път 0.541
348 Полски път 1.535
16 16.04.19 г. "Атика" ЕООД 346 Полски път 0.825
349 Полски път 0.654
60041 Полски път 0.626
17 16.04.19 г. Иван Благоев Петков 368 Полски път 0.744
132021 Полски път 0.836
16 16.04.19 г. Росен Цветанов Гагаров 2016 Полски път 1.236
2039 Полски път 0.922
9019 Полски път 0.797
19 16.04.19 г. Фатме Муратова Гагарова 1010 Полски път 1.316
30016 Полски път 0.839
26015 Полски път 0.801
26033 Полски път 0.378
330 Полски път 1.306