одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане за 2020 година

Уникален идентификатор:  03f7cab6-19bf-48b3-ac72-e9d92c79b317

Описание:

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за земеделските земи за съответното землище по общини за предходната 2020 г., изразено в лева на декар.

годишно одз плащане Пловдив рентно средно средно годишно рентно плащане РМС 214/2016 2020 г.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-02-12 09:49:47
  • Създаден от: irina_dabova
  • Последна промяна: 2021-02-12 09:49:47

_id

Община

Землище

Мярка

Нива

Трайни насажде-ния

Лозя

Пасище, мера

Ливада

Оризище

1 Асеновград Асеновград лв/дка 28.00 27.00 34.00 7.00 11.00
2 Асеновград Боянци лв/дка 13.00 33.00 34.00 7.00 11.00
3 Асеновград Горнослав лв/дка 18.00 21.00 14.00 7.00 16.00
4 Асеновград Долнослав лв/дка 18.00 32.00 34.00 7.00 14.00
5 Асеновград Златовръх лв/дка 17.00 11.00 20.00 7.00 11.00
6 Асеновград Избеглии лв/дка 9.00 32.00 34.00 7.00 11.00
7 Асеновград Козаново лв/дка 13.00 27.00 34.00 7.00 11.00
8 Асеновград Конуш лв/дка 19.00 32.00 34.00 7.00 11.00
9 Асеновград Мулдава лв/дка 52.00 67.00 34.00 7.00 11.00
10 Асеновград Новаково лв/дка 21.00 32.00 50.00 7.00 11.00
11 Асеновград Нови извор лв/дка 23.00 5.00 30.00 7.00 11.00
12 Асеновград Патриарх Евтимово лв/дка 36.00 17.00 34.00 7.00 11.00
13 Асеновград Стоево лв/дка 16.00 32.00 34.00 7.00 11.00
14 Асеновград Тополово лв/дка 35.00 46.00 34.00 7.00 11.00
15 Асеновград Червен лв/дка 41.00 27.00 20.00 7.00 11.00
16 Асеновград Долни Воден лв/дка 68.00 19.00 34.00 7.00 11.00
17 Асеновград Горни Воден лв/дка 54.00 32.00 34.00 7.00 11.00
18 Асеновград Леново лв/дка 26.00 23.00 34.00 7.00 11.00
19 Асеновград Бор лв/дка 7.00 5.00 14.00 7.00 6.00
20 Асеновград Врата лв/дка 7.00 5.00 14.00 7.00 6.00
21 Асеновград Добростан лв/дка 7.00 5.00 14.00 7.00 10.00
22 Асеновград Косово лв/дка 7.00 5.00 14.00 7.00 6.00
23 Асеновград Лясково лв/дка 7.00 5.00 14.00 7.00 6.00
24 Асеновград Мостово лв/дка 7.00 5.00 14.00 7.00 6.00
25 Асеновград Орешец лв/дка 7.00 5.00 14.00 7.00 6.00
26 Асеновград Сини връх лв/дка 7.00 5.00 14.00 7.00 6.00
27 Асеновград Три могили лв/дка 7.00 5.00 14.00 7.00 6.00
28 Асеновград Узуново лв/дка 7.00 5.00 14.00 7.00 6.00
29 Асеновград кв. Наречен лв/дка 7.00 5.00 14.00 7.00 6.00
30 Асеновград Бачково лв/дка 7.00 5.00 14.00 7.00 6.00
31 Асеновград Жълт камък лв/дка 7.00 5.00 14.00 7.00 6.00
32 Лъки Белица лв/дка 7.00 5.00 7.00 8.00
33 Лъки Борово лв/дка 7.00 5.00 7.00 8.00
34 Лъки Джурково лв/дка 7.00 5.00 7.00 8.00
35 Лъки Дряново лв/дка 7.00 5.00 7.00 8.00
36 Лъки Здравец лв/дка 7.00 5.00 7.00 8.00
37 Лъки Лъкавица лв/дка 7.00 5.00 7.00 8.00
38 Лъки Лъки лв/дка 7.00 5.00 7.00 8.00
39 Лъки Манастир лв/дка 7.00 5.00 7.00 8.00
40 Лъки Югово лв/дка 7.00 5.00 7.00 8.00
41 Брезово Брезово лв/дка 32.00 29.00 32.00 6.00 29.00
42 Брезово Бабек лв/дка 13.00 10.00 15.00 6.00 8.00
43 Брезово Борец лв/дка 27.00 43.00 29.00 6.00 8.00
44 Брезово Върбен лв/дка 13.00 17.00 28.00 6.00 8.00
45 Брезово Дрангово лв/дка 26.00 21.00 28.00 6.00 8.00
46 Брезово Зелениково лв/дка 24.00 24.00 24.00 6.00 24.00
47 Брезово Златосел лв/дка 25.00 30.00 18.00 6.00 8.00
48 Брезово Отец Кирилово лв/дка 15.00 13.00 28.00 6.00 8.00
49 Брезово Пъдарско лв/дка 27.00 16.00 28.00 6.00 8.00
50 Брезово Розовец лв/дка 10.00 29.00 28.00 6.00 8.00
51 Брезово Свежен лв/дка 15.00 28.00 28.00 6.00 8.00
52 Брезово Стрелци лв/дка 30.00 33.00 21.00 6.00 29.00
53 Брезово Сърнегор лв/дка 13.00 12.00 12.00 6.00 8.00
54 Брезово Тюркмен лв/дка 17.00 19.00 28.00 6.00 8.00
55 Брезово Чехларе лв/дка 19.00 28.00 23.00 6.00 8.00
56 Брезово Чоба лв/дка 34.00 32.00 32.00 6.00 8.00
57 Калояново Бегово лв/дка 25.00 47.00 20.00 6.00 26.00 26.00
58 Калояново Главатар лв/дка 41.00 45.00 20.00 6.00 8.00
59 Калояново Горна Махала лв/дка 19.00 23.00 10.00 6.00 8.00
60 Калояново Долна Махала лв/дка 29.00 30.00 30.00 6.00 8.00
61 Калояново Дуванлии лв/дка 19.00 19.00 16.00 6.00 8.00
62 Калояново Дълго поле лв/дка 26.00 62.00 20.00 6.00 8.00 28.00
63 Калояново Житница лв/дка 19.00 13.00 16.00 6.00 8.00
64 Калояново Иван Вазово лв/дка 18.00 22.00 16.00 6.00 16.00
65 Калояново Калояново лв/дка 18.00 17.00 16.00 6.00 17.00 17.00
66 Калояново Отец Паисиево лв/дка 18.00 22.00 19.00 6.00 8.00
67 Калояново Песнопой лв/дка 18.00 18.00 16.00 6.00 19.00
68 Калояново Ръжево лв/дка 36.00 30.00 20.00 6.00 8.00 52.00
69 Калояново Ръжево Конаре лв/дка 21.00 45.00 20.00 6.00 8.00 16.00
70 Калояново Сухозем лв/дка 24.00 24.00 24.00 6.00 14.00 21.00
71 Калояново Черноземен лв/дка 25.00 17.00 30.00 6.00 8.00 37.00
72 Карлово Карлово лв/дка 16.00 11.00 10.00 16.00 10.00
73 Карлово Калофер лв/дка 18.00 13.00 12.00 13.00 12.00
74 Карлово Клисура лв/дка 19.00 8.00 12.00 15.00 14.00
75 Карлово Баня лв/дка 17.00 17.00 19.00 17.00 18.00
76 Карлово Бегунци лв/дка 14.00 7.00 19.00 13.00 10.00
77 Карлово Богдан лв/дка 12.00 19.00 11.00 19.00 9.00
78 Карлово Васил Левски лв/дка 15.00 12.00 10.00 11.00 44.00
79 Карлово Ведраре лв/дка 10.00 9.00 10.00 13.00 11.00
80 Карлово Войнягово лв/дка 13.00 9.00 11.00 15.00 13.00
81 Карлово Горни Домлян лв/дка 10.00 8.00 12.00 14.00 11.00
82 Карлово Домлян лв/дка 14.00 22.00 12.00 17.00 11.00
83 Карлово Дъбене лв/дка 14.00 15.00 10.00 16.00 11.00
84 Карлово Иганово лв/дка 11.00 14.00 12.00 10.00 20.00
85 Карлово Каравелово лв/дка 13.00 10.00 11.00 12.00 13.00
86 Карлово Климент лв/дка 13.00 13.00 11.00 6.00 7.00
87 Карлово Куртово лв/дка 25.00 12.00 12.00 14.00 14.00
88 Карлово Кърнаре лв/дка 13.00 19.00 20.00 12.00 17.00
89 Карлово Марино поле лв/дка 9.00 10.00 10.00 13.00 7.00
90 Карлово Московец лв/дка 11.00 10.00 12.00 19.00 8.00
91 Карлово Мраченик лв/дка 12.00 22.00 12.00 13.00 20.00
92 Карлово Певците лв/дка 26.00 9.00 12.00 19.00 9.00
93 Карлово Пролом лв/дка 6.00 22.00 19.00 17.00 18.00
94 Карлово Розино лв/дка 25.00 24.00 20.00 8.00 23.00
95 Карлово Слатина лв/дка 12.00 17.00 12.00 10.00 18.00
96 Карлово Соколица лв/дка 6.00 10.00 10.00 13.00 5.00
97 Карлово Столетово лв/дка 19.00 18.00 12.00 10.00 20.00
98 Карлово Христо Даново лв/дка 14.00 19.00 20.00 12.00 17.00
99 Сопот Сопот лв/дка 7.00 87.00 8.00 7.00 40.00
100 Сопот Анево лв/дка 10.00 10.00 8.00 7.00 10.00
101 "Марица" Бенковски лв/дка 21.00 30.00 32.00 7.00 8.00
102 "Марица" Войводиново лв/дка 22.00 33.00 32.00 7.00 8.00
103 "Марица" Войсил лв/дка 23.00 42.00 32.00 7.00 8.00
104 "Марица" Граф Игнатиево лв/дка 22.00 50.00 32.00 7.00 8.00
105 "Марица" Динк лв/дка 20.00 14.00 32.00 7.00 8.00
106 "Марица" Желязно лв/дка 19.00 30.00 32.00 7.00 8.00
107 "Марица" Калековец лв/дка 31.00 34.00 32.00 7.00 8.00 34.00
108 "Марица" Костиево лв/дка 27.00 46.00 32.00 7.00 8.00 28.00
109 "Марица" Крислово лв/дка 20.00 6.00 32.00 7.00 8.00 34.00
110 "Марица" Маноле лв/дка 23.00 29.00 32.00 7.00 8.00 31.00
111 "Марица" Манолско Конаре лв/дка 29.00 30.00 32.00 7.00 8.00 34.00
112 "Марица" Радиново лв/дка 25.00 30.00 32.00 7.00 8.00
113 "Марица" Рогош лв/дка 31.00 38.00 32.00 7.00 8.00 37.00
114 "Марица" Скутаре лв/дка 21.00 48.00 32.00 7.00 8.00 38.00
115 "Марица" Строево лв/дка 18.00 10.00 32.00 7.00 8.00
116 "Марица" Трилистник лв/дка 19.00 30.00 32.00 7.00 8.00
117 "Марица" Труд лв/дка 19.00 77.00 32.00 7.00 8.00 10.00
118 "Марица" Царацово лв/дка 21.00 41.00 32.00 7.00 8.00 34.00
119 "Марица" Ясно Поле лв/дка 20.00 6.00 32.00 7.00 8.00 34.00
120 Пловдив Пловдив лв/дка 29.00 60.00 21.00 7.00 8.00 16.00
121 Куклен Куклен лв/дка 59.00 71.00 26.00 7.00 6.00
122 Куклен Добралък лв/дка 7.00 5.00 26.00 7.00 6.00
123 Куклен Руен лв/дка 47.00 37.00 26.00 7.00 6.00
124 Куклен Гълъбово лв/дка 7.00 5.00 26.00 7.00 6.00
125 Куклен Яврово лв/дка 7.00 5.00 26.00 7.00 6.00
126 Куклен Цар Калоян лв/дка 7.00 5.00 26.00 7.00 6.00
127 Първомай Първомай лв/дка 35.00 13.00 17.00 11.00 11.00
128 Първомай Татарево лв/дка 33.00 17.00 17.00 11.00 10.00
129 Първомай Виница лв/дка 10.00 17.00 17.00 13.00 10.00
130 Първомай Караджалово лв/дка 32.00 26.00 17.00 12.00 10.00
131 Първомай Дълбок извор лв/дка 33.00 12.00 18.00 14.00 10.00
132 Първомай Поройна лв/дка 29.00 12.00 17.00 58.00 10.00
133 Първомай Градина лв/дка 31.00 17.00 17.00 14.00 10.00
134 Първомай Крушево лв/дка 45.00 51.00 17.00 14.00 10.00
135 Първомай Добри дол лв/дка 36.00 10.00 17.00 14.00 10.00
136 Първомай Бяла река лв/дка 14.00 11.00 17.00 14.00 10.00
137 Първомай Православен лв/дка 35.00 18.00 17.00 14.00 10.00
138 Първомай Езерово лв/дка 16.00 167.00 17.00 11.00 10.00
139 Първомай Воден лв/дка 16.00 18.00 17.00 9.00 10.00
140 Първомай Драгойново лв/дка 26.00 18.00 17.00 14.00 10.00
141 Първомай Буково лв/дка 26.00 22.00 17.00 9.00 7.00
142 Първомай Брягово лв/дка 28.00 71.00 17.00 10.00 8.00
143 Първомай Искра лв/дка 26.00 20.00 18.00 8.00 10.00
144 Раковски Белозем лв/дка 33.00 30.00 32.00 15.00 8.00 36.00
145 Раковски Болярино лв/дка 32.00 30.00 32.00 8.00 8.00 39.00
146 Раковски Момино село лв/дка 26.00 30.00 32.00 8.00 8.00 39.00
147 Раковски Раковски лв/дка 32.00 31.00 32.00 13.00 22.00 39.00
148 Раковски Стряма лв/дка 27.00 22.00 32.00 11.00 8.00 39.00
149 Раковски Чалъкови лв/дка 38.00 30.00 32.00 11.00 8.00 39.00
150 Раковски Шишманци лв/дка 48.00 30.00 32.00 11.00 8.00 41.00
151 "Родопи" Белащица лв/дка 46.00 23.00 27.00 8.00 8.00
152 "Родопи" Бойково лв/дка 20.00 12.00 27.00 14.00 8.00
153 "Родопи" Брани поле лв/дка 32.00 58.00 27.00 8.00 8.00
154 "Родопи" Брестник лв/дка 30.00 30.00 28.00 8.00 8.00
155 "Родопи" Брестовица лв/дка 15.00 24.00 28.00 8.00 8.00
156 "Родопи" Дедово лв/дка 20.00 12.00 27.00 8.00 8.00
157 "Родопи" Златитрап лв/дка 21.00 10.00 27.00 8.00 8.00
158 "Родопи" Извор лв/дка 20.00 12.00 27.00 8.00 8.00
159 "Родопи" Кадиево лв/дка 31.00 15.00 27.00 8.00 8.00
160 "Родопи" Крумово лв/дка 32.00 40.00 27.00 8.00 8.00
161 "Родопи" Лилково лв/дка 20.00 12.00 27.00 8.00 8.00
162 "Родопи" Марково лв/дка 62.00 18.00 27.00 8.00 8.00
163 "Родопи" Оризари лв/дка 29.00 29.00 27.00 8.00 8.00
164 "Родопи" Първенец лв/дка 53.00 30.00 16.00 13.00 8.00
165 "Родопи" Ситово лв/дка 20.00 12.00 27.00 8.00 8.00
166 "Родопи" Скобелево лв/дка 20.00 20.00 27.00 8.00 8.00
167 "Родопи" Устина лв/дка 18.00 14.00 16.00 13.00 8.00
168 "Родопи" Храбрино лв/дка 10.00 12.00 27.00 8.00 8.00
169 "Родопи" Цалапица лв/дка 36.00 52.00 41.00 8.00 8.00 45.00
170 "Родопи" Чурен лв/дка 20.00 12.00 27.00 8.00 8.00
171 "Родопи" Ягодово лв/дка 29.00 40.00 27.00 8.00 8.00
172 Садово Ахматово лв/дка 35.00 30.00 37.00 7.00 8.00
173 Садово Богданица лв/дка 34.00 30.00 37.00 7.00 8.00
174 Садово Болярци лв/дка 46.00 30.00 37.00 7.00 8.00
175 Садово Караджово лв/дка 42.00 36.00 10.00 7.00 8.00
176 Садово Кочево лв/дка 39.00 36.00 10.00 7.00 8.00
177 Садово Милево лв/дка 38.00 30.00 37.00 7.00 8.00
178 Садово Моминско лв/дка 45.00 34.00 10.00 7.00 8.00
179 Садово Поповица лв/дка 33.00 30.00 37.00 7.00 8.00
180 Садово Садово лв/дка 38.00 15.00 10.00 7.00 8.00
181 Садово Селци лв/дка 42.00 30.00 37.00 7.00 8.00
182 Садово Чешнегирово лв/дка 30.00 30.00 10.00 7.00 8.00
183 Садово Катуница лв/дка 26.00 57.00 10.00 7.00 8.00
184 Стамболийски с. Йоаким Груево лв/дка 51.00 38.00 19.00 7.00 8.00
185 Стамболийски гр. Стамболийски лв/дка 38.00 72.00 19.00 7.00 8.00
186 Стамболийски с. Куртово Конаре лв/дка 42.00 60.00 19.00 7.00 8.00
187 Стамболийски с. Ново село лв/дка 26.00 35.00 19.00 6.00 8.00
188 Стамболийски с. Триводици лв/дка 25.00 76.00 19.00 7.00 8.00
189 Кричим гр. Кричим лв/дка 38.00 33.00 46.00 6.00 26.00
190 Перущица гр. Перущица лв/дка 26.00 25.00 19.00 8.00 8.00
191 Съединение Голям Чардак лв/дка 38.00 38.00 18.00 6.00 8.00 38.00
192 Съединение Драгомир лв/дка 24.00 21.00 17.00 7.00 23.00
193 Съединение Любен лв/дка 29.00 25.00 18.00 7.00 8.00
194 Съединение Малък Чардак лв/дка 36.00 13.00 18.00 6.00 8.00 21.00
195 Съединение Найден Герово лв/дка 34.00 25.00 19.00 7.00 8.00
196 Съединение Неделево лв/дка 24.00 30.00 18.00 7.00 8.00
197 Съединение Правище лв/дка 27.00 25.00 18.00 6.00 8.00
198 Съединение Съединение лв/дка 36.00 29.00 18.00 6.00 8.00 35.00
199 Съединение Царимир лв/дка 35.00 25.00 18.00 6.00 8.00 35.00
200 Съединение Церетелево лв/дка 27.00 25.00 18.00 6.00 18.00
201 Хисаря Хисаря лв/дка 11.00 10.00 19.00 11.00 10.00
202 Хисаря Михилци лв/дка 11.00 20.00 13.00 8.00 10.00
203 Хисаря Черничево лв/дка 16.00 15.00 13.00 7.00 19.00
204 Хисаря Старо Железаре лв/дка 15.00 19.00 13.00 9.00 15.00
205 Хисаря Паничери лв/дка 17.00 14.00 19.00 9.00 16.00
206 Хисаря Ново Железаре лв/дка 19.00 19.00 13.00 9.00 15.00
207 Хисаря Мътеница лв/дка 10.00 17.00 6.00 9.00 16.00
208 Хисаря Старосел лв/дка 13.00 13.00 16.00 11.00 18.00
209 Хисаря Красново лв/дка 15.00 24.00 16.00 9.00 22.00
210 Хисаря Кръстевич лв/дка 19.00 12.00 16.00 14.00 18.00
211 Хисаря Беловица лв/дка 21.00 19.00 13.00 9.00 15.00
212 Хисаря Мало Крушево лв/дка 24.00 28.00 13.00 13.00 30.00