одобрен

SEBRA_28.11.19

Уникален идентификатор:  045c00ee-8a02-49f6-97a3-8bbb9a4d0f8e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-29 15:00:01
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2019-11-29 15:00:01

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 361 3262474.86
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 272 84379.09
10 xxxx Издръжка 99 43700.98
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 7056
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 4552.92
88 xxxx Средства на разпореждане 8 8825.2
Общо: 743 3410989.05
По бюджетни организации
МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 947420.04
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 28 2874.39
10 xxxx Издръжка 37 24376.64
Общо: 68 974671.07
ОДЗ Благоевград ( 0220010000 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 66607.19
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 84.86
Общо: 3 66692.05
ОДЗ Бургас ( 0220020009 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 69190.48
Общо: 1 69190.48
ОДЗ Варна ( 0220030007 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 114.52
Общо: 1 114.52
ОДЗ Видин ( 0220050003 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 19 1798.05
Общо: 19 1798.05
ОДЗ Враца ( 0220060001 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 150.95
Общо: 1 150.95
ОДЗ Добрич ( 0220080008 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 309.4
Общо: 2 309.4
ОДЗ Ловеч ( 0220110000 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1118
Общо: 2 1118
ОДЗ Монтана ( 0220120008 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 450.01
Общо: 3 450.01
ОДЗ Пазарджик ( 0220130006 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 561.08
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 4284
Общо: 5 4845.08
ОДЗ Перник ( 0220140004 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 443.52
Общо: 1 443.52
ОДЗ Смолян ( 0220210009 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 343.45
Общо: 2 343.45
ОДЗ Шумен ( 0220270008 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 404
Общо: 1 404
ОДЗ Ямбол ( 0220280006 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 269.65
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 268.92
Общо: 3 538.57
БАБХ ( 022250**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 344 1761346.31
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 232 79081.8
10 xxxx Издръжка 16 9183.11
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 7056
Общо: 593 1856667.22
ИАСАС ( 022600**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 3274
Общо: 3 3274
ИАБГ ( 022800**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 100.23
Общо: 1 100.23
ИАЛВ ( 0229010001 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 68751.4
Общо: 2 68751.4
ИАРА ( 0229030008 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 202190.86
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7 1384
Общо: 11 203574.86
ИАСОСЕЗФ ( 0229050004 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 72196.75
10 xxxx Издръжка 2 507.38
Общо: 3 72704.13
НССЗ ( 0229110000 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 8 8825.2
Общо: 8 8825.2
Център за насъчаване ( 0229130007 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 4362.63
Общо: 3 4362.63
ЦОРХВ ( 0229140005 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 70409.2
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 954.04
10 xxxx Издръжка 2 296.99
Общо: 7 71660.23
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )