одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 10.06.2019

Уникален идентификатор:  047e2fc0-4eab-4270-b81a-ab94f8f0220c

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-11 16:39:43
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2019-06-11 16:39:43

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 112 92028.04
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6 222.51
10 xxxx Издръжка 428 236009.66
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 10 16161
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 10301.16
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 158 2499258.59
88 xxxx Средства на разпореждане 20 66926.05
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 6 734519.83
Общо:  741 3655426.84
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 6 734519.83
Общо:  6 734519.83
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 20 39796.78
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 53 38495.34
88 xxxx Средства на разпореждане 1 12402.88
Общо:  74 90695
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Благоевград ( 0170010003 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 180.97
10 xxxx Издръжка 2 119.01
Общо:  6 299.98
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС ( 0170020001 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12 1104.17
10 xxxx Издръжка 7 1610.57
Общо:  19 2714.74
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА ( 0170030000 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 2 10584
Общо:  2 10584
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0170040008 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 116
10 xxxx Издръжка 41 1695.62
Общо:  42 1811.62
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВРАЦА ( 0170060004 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 392.41
10 xxxx Издръжка 9 6180.8
Общо:  10 6573.21
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ДОБРИЧ ( 0170080000 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 63.39
10 xxxx Издръжка 1 600
Общо:  2 663.39
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СИЛИСТРА ( 0170190008 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 1 4004
Общо:  1 4004
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СЛИВЕН ( 0170200003 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 4600
10 xxxx Издръжка 5 566.62
88 xxxx Средства на разпореждане 6 6443
Общо:  22 11609.62
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СМОЛЯН ( 0170210001 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 30
Общо:  1 30
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-ГРАД ( 0170220000 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 4608.43
10 xxxx Издръжка 2 433.24
Общо:  5 5041.67
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ХАСКОВО ( 0170260002 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2107.57
10 xxxx Издръжка 5 890.86
Общо:  6 2998.43
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ШУМЕН ( 0170270000 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 171.14
Общо:  3 171.14
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 24 7763.88
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 3875
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 10301.16
Общо:  27 21940.04
РЕГИОН БУРГАС ( 017102**** ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 1118.7
Общо:  6 1118.7
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 4366.09
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 336
88 xxxx Средства на разпореждане 1 82.98
Общо:  12 4785.07
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 3786.62
10 xxxx Издръжка 36 16193.91
88 xxxx Средства на разпореждане 1 314.98
Общо:  47 20295.51
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4430
10 xxxx Издръжка 10 1475.7
Общо:  11 5905.7
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 1026.69
Общо:  5 1026.69
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 5090.4
Общо:  6 5090.4
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 1840
10 xxxx Издръжка 9 2987.21
Общо:  13 4827.21
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 165.12
Общо:  2 165.12
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 4806.66
Общо:  10 4806.66
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 16 3596.47
Общо:  16 3596.47
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1960
10 xxxx Издръжка 11 6116.75
Общо:  12 8076.75
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 55
Общо:  1 55
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 5670
10 xxxx Издръжка 16 7647.51
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 543
88 xxxx Средства на разпореждане 2 5746.94
Общо:  26 19607.45
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 20410
10 xxxx Издръжка 45 23162.97
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 4969
88 xxxx Средства на разпореждане 2 14676.98
Общо:  54 63218.95
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 869.82
Общо:  4 869.82
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 5493.29
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 2340
Общо:  12 7833.29
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 5862.89
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 4098
Общо:  9 9960.89
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 3200
10 xxxx Издръжка 1 101.27
Общо:  12 3301.27
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2050
10 xxxx Издръжка 16 6026.26
88 xxxx Средства на разпореждане 1 62.33
Общо:  18 8138.59
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 526.29
10 xxxx Издръжка 9 4097.86
Общо:  10 4624.15
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 11473.05
10 xxxx Издръжка 11 10611.73
Общо:  14 22084.78
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1037.75
Общо:  4 1037.75
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 23 16618.22
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6 222.51
10 xxxx Издръжка 3 958.8
Общо:  32 17799.53
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА - СОФИЯ ( 0172040007 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1743.64
Общо:  4 1743.64
ЦЕНТЪР ЗА УЧЕБНО ТРЕНИРОВЪЧНИ ФИРМИ - СОФИЯ ( 0172170000 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 277.05
Общо:  1 277.05
НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ - СОФИЯ ( 0172210000 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 90.91
Общо:  1 90.91
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ( 0172220009 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 46.25
88 xxxx Средства на разпореждане 3 12607.96
Общо:  4 12654.21
Фонд Научни изследвания ( 0172350002 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 5294.67
10 xxxx Издръжка 19 17901.94
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 104 2010763.25
Общо:  133 2033959.86
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Благоевград ( 0172410009 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 59.6
Общо:  2 59.6
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Бургас ( 0172420007 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 26236
Общо:  2 26236
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Габрово ( 0172470008 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1550
10 xxxx Издръжка 4 191.8
Общо:  5 1741.8
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Добрич ( 0172480006 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 5483.65
Общо:  3 5483.65
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кърджали ( 0172490004 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1520
Общо:  1 1520
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Плевен ( 0172550000 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 2091.73
Общо:  5 2091.73
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Смолян ( 0172610007 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 2202.23
Общо:  7 2202.23
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София-област ( 0172630003 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 2043.89
Общо:  2 2043.89
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Стара Загора ( 0172640001 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 2187.21
Общо:  1 2187.21
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Търговище ( 0172650000 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 301.89
Общо:  3 301.89
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Хасково ( 0172660008 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 950.75
Общо:  4 950.75
Българска академия на науките и държавни висши училища ( 017300**** ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 450000
Общо:  1 450000