одобрен

Обучени по програма "Местно управление"

Уникален идентификатор:  04822a25-d2d9-40dd-bf87-a585208169eb

Описание:

Обучени по програма "Местно управление"

обучение професионално развитие

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-11-05 17:27:47
  • Създаден от: katya_topalova
  • Последна промяна: 2019-07-10 12:42:20
  • Последно променил: migrate_data

"Име на курса"

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2017 - М-1 - Стратегии и политики за местно развитие 17 17 17 1
2017 - М-2 - Издаване и контрол на административните актове на местните органи на власт 24 24 23 1
2017 - М-5 - Прилагане на системите за финансово управление и контрол на общинско ниво 19 19 16 1
2017 - М-6 - Управление на кризи и защита при бедствия 3 0 0 0
2017 - М-7 - Специфични умения при работа с граждани от трети страни 42 42 30 2
2017 - М-8 - Дигитална трансформация в услуга на местните власти – подходи и инструменти 38 38 27 1
2017 - М-9 - Зелена община 7 5 0 1