одобрен

21.03.2020 г. - Данни за периода от 00:00 часа до 24:00 часа

Уникален идентификатор:  0562b9d2-3a3c-4d8b-ae77-8531ff7f8ac0

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-23 13:42:47
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2020-03-23 13:42:47

Населено място / Пункт

SO2

NO2

ФПЧ10

CO

O3

ПС за СЧН ПС за СДН ПС за СЧН ПС за СДН 8ч норма ПИН
350.0 µg/m3 125.0 µg/m3 200.0 µg/m3 50.0 µg/m3 10.0 mg/m3 180.0 µg/m3
Бургас - кв. Долно Езерово 1.16
Несебър 1.02
Варна - СОУ Ангел Кънчев 1.1
Видин 2 1.17
Пловдив - ж.к. Тракия 1.07
Русе - Възраждане 1.22
София - Надежда 1.02