одобрен

Регистър на културните институти в Община Сливен

Уникален идентификатор:  056f68f5-84e6-48b6-bdec-f854bec6d2a9

Описание:

Регистър на културните институти в Община Сливен - актуален към 20.09.2017 г.

институти културни културни институти

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-20 16:59:33
  • Създаден от: maya_cherninkova
  • Последна промяна: 2018-10-29 09:59:23
  • Последно променил: migrate_data

Пълно наименование на организацията

ЕИК

Адрес на управление

Предмет на дейност

Представляващ институцията

Координати

Драматичен театър "Стефан Киров" 000582878 гр. Сливен, пл. "Хаджи Димитър" №4 култура- театрална дейност Николай Ангелов Недялков 044/623008; dtsliven@abv.bg
Държавен куклен театър Сливен 119093496 гр. Сливен, бул. "Цар Освободител"№24 създаване и разпространение на спектакли в областта на кукленото театрално изкуство Ефимия Иванова Павлова 0888822117; 044/6221718; 044/623541; kuklenteater@abv.bg; kuklenteater@mail.bg
Художествена галерия "Димитър Добрович" 000582903 гр. Сливен, бул. "Цар Освободител"№13 колекция "Западноевропейска графика XIX-XXв.", дарение от проф. Богомил Райнов вр.и.д. директор Маргарита Пенева **********; m.peneva.peneva@mail.bg
зала "Сирак скитник" гр. Сливен, бул. "Цар Симеон" №2 колекция "Съвременно българско изкуство"
къща "Миркович" гр. Сливен, ул. "Д-р Миркович" №10 колекция "Старият Сливен" с творби на Добри Добрев
Регионален исторически музей- Сливен 000582910 гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" №18 Николай Танев Сираков 0879991202; museum_sl@abv.bg
музейни обекти:
къща-музей "Хаджи Димитър"
къща-музей "Сливенски бит 19-20 век"
къща-музей "Добри Чинтулов"
Първа държавна сукнена фабрика
Национален музей на текстилната индустрия-Сливен 000672592 гр. Сливен, пл. "Стоил Войвода" 3 Музей завеждащ филиал Тони Кондева Димитрова 044/623749; 0879336425; **********
Симфоничен оркестър- Сливен 119540901 гр. Сливен, бул. "Цар Освободител"№1 Концертна дейност. Организиране и провеждане на концерти- симфонични, оперни, оперетни, мюзикъл, популярни; образователни концерти за ученици Димитър Минчев Караминков 0879261486; 044/663228
Ансамбъл за народни песни и танци- Сливен 119036278 гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" №1 Ансамбъл за народни песни и танци-Сливен е художествено-творчески институт към Община Сливен с идеална цел в областта на музикалното, певческо и танцово изкуство на фолклорна основа за издирване, съхраняване, пресъздаване, развиване и популяризиране музикалния и танцов фолклор от България и по- специално от Сливенския край. АНПТ- Сливен осъществява дейност по създаване, съхраняване и разпространяване на културни ценности и извършва услуги свързани с тях. Димитър Петков Димитров 0879025880; anpt_sliven@abv.bg
Регионална библиотека "Сава Доброплодни"- Сливен 119005279 гр. Сливен, ул. "Никола Карев"№1 Регионална библиотека "Сава Доброплодни" е основен библиотечен, културен и научно-информационен център на територията на Сливенски регион. Притежава многоотраслов фонд, на български и чужди езици, наброяващ над 350000 библиотечни единици. Архив е на местния печат, център на библиографската и информационна дейност и на библиографията за края, експертно-консултантски и квалификационен център за библиотеките от областта. Реализира проекти свързани с: автоматизацията на библиотечно-библиографските процеси, създаване на собствени електронни ресурси и представянето им в Интернет, дигитализацията на ценни колекции, продължаващото образование и ученето през целия живот, работата с новите информационни технологии, културната интеграция и гражданското участие, промоцията на книгата и четенето у децата, детски приказен театър, издателска дейност и др. Организатор е на уникалния за България Национален фестивал на детската книга, който се провежда ежегодно от 1999г. и привлича все повече участници от страната и чужбина. Росица Петрова-Василева 044/622441; 0886090712; rpetrova@iradeum.com