одобрен

SEBRA_13.02.20

Уникален идентификатор:  05c7a908-4c73-4639-8b46-552d502bcfe8

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-14 12:25:47
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-02-14 12:25:47

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1800
10 xxxx Издръжка 162 226850.03
18 xxxx Други разходи 3 3416.29
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 14317.73
88 xxxx Средства на разпореждане 17 3044.45
89 xxxx Друго финансиране 1 2494
90 xxxx Възстановени приходи 2 88821.22
Общо: 188 340743.72
По бюджетни организации
МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 15 46069.07
90 xxxx Възстановени приходи 2 88821.22
Общо: 17 134890.29
ОДЗ Благоевград ( 0220010000 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 20 7654.81
Общо: 20 7654.81
ОДЗ Варна ( 0220030007 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 3894.88
Общо: 1 3894.88
ОДЗ Враца ( 0220060001 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 486
18 xxxx Други разходи 1 10
Общо: 3 496
ОДЗ Добрич ( 0220080008 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 2115.68
Общо: 1 2115.68
ОДЗ Кърджали ( 0220090006 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 5619.6
18 xxxx Други разходи 1 11.29
Общо: 3 5630.89
ОДЗ Кюстендил ( 0220100001 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 786.04
Общо: 4 786.04
ОДЗ Ловеч ( 0220110000 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 160
Общо: 3 160
ОДЗ Пазарджик ( 0220130006 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 13 2226.1
Общо: 13 2226.1
ОДЗ Перник ( 0220140004 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 413.08
Общо: 2 413.08
ОДЗ Плевен ( 0220150002 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1994.62
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 554.4
Общо: 3 2549.02
ОДЗ Пловдив ( 0220160000 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 3105.15
Общо: 6 3105.15
ОДЗ Сливен ( 0220200000 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1800
10 xxxx Издръжка 6 1985.74
Общо: 7 3785.74
ОДЗ София град ( 0220220007 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 173.27
Общо: 2 173.27
ОДЗ Търговище ( 0220250001 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 2650
Общо: 1 2650
ОДЗ Ямбол ( 0220280006 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1055
Общо: 4 1055
ИАГ ( 022100**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 13 34640.76
Общо: 13 34640.76
БАБХ ( 022250**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 13 20511.01
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 13763.33
Общо: 14 34274.34
ИАСАС ( 022600**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 2302.52
Общо: 10 2302.52
ИАБГ ( 022800**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 39 85747.03
Общо: 39 85747.03
ИАЛВ ( 0229010001 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1.01
Общо: 1 1.01
ИАРА ( 0229030008 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
18 xxxx Други разходи 1 3395
Общо: 1 3395
ИАСОСЕЗФ ( 0229050004 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 758.66
89 xxxx Друго финансиране 1 2494
Общо: 2 3252.66
НССЗ ( 0229110000 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 17 3044.45
Общо: 17 3044.45
Център за насъчаване ( 0229130007 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 2500
Общо: 1 2500
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )