одобрен

SEBRA-MF-2020-06-16

Уникален идентификатор:  05ca0de2-6fdd-47bf-89ce-de9fc970e0dd

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-17 12:16:30
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-06-17 12:16:30

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 16.06.2020 - 16.06.2020

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 3239.27
10 xxxx Издръжка 109 2149042.78
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1401.02
Общо:  115 2153683.07
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 406940.05
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1401.02
Общо:  9 408341.07
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 63 16403.41
Общо:  63 16403.41
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 2172.76
10 xxxx Издръжка 37 1725303.32
Общо:  41 1727476.08
ИА "Одит на средствата от ЕС" ( 0100130008 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1066.51
Общо:  1 1066.51
Агенция по обществени поръчки ( 0100200002 ) Период: 16.06.2020 - 16.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 396
Общо:  1 396