одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 08.01.2020

Уникален идентификатор:  05df1ef7-944e-4cf4-aa99-6a882d7e5fc8

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-09 08:05:53
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-01-09 08:07:49
  • Последно променил: d_tzvetkov

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 290160.26
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 19 23.47
Общо:  30 290183.73
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Брой Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 -10000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1 -5867.49
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 10 -239.6
Общо:  12 -16107.09
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 08.01.2020 - 08.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 290160.26
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 10000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1 5867.49
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 9 263.07
Общо:  18 306290.82