одобрен

Списък на обектите за изкупуване на диворастящи гъби и/или горски плодове

Уникален идентификатор:  0645ecfb-c44c-4579-8282-ee57dbc6c8b5

Описание:

Списъкът на обектите за изкупуване на диворастящи гъби и/или горски плодове предоставя информация свързана с регистрираните пунктове на територията на Република България.

храни

Текуща версия: 8

Показвана версия: 8

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-08-22 07:42:27
  • Създаден от: a_popnikolova
  • Последна промяна: 2020-03-20 15:47:02
  • Последно променил: a_popnikolova

Регион

Фирма/ Лице

Обект

Вид на изкупувания продукт

№ и дата на удостоверение за вписване, срок

Забележки

ОДБХ Благоевград 'ГЕОРГИ СПАСОВ'' ЕООД с. Брезница , общ. Гоце Делчев, ул.” Чарка” № 15 Пункт за изкупуване и съхранение на диворастящи гъби, горски плодове с. Брезница , общ. Гоце Делчев, ул.” Чарка” № 15 Диворастящи гъби Горски плодове № 1/ 25.07.2016
ОДБХ Благоевград 'БИО- МБ'' ООД гр. Сандански , общ. Сандански, ул. ”Сердика” № 1 Пункт за изкупуване и съхранение на диворастящи гъби, горски плодове гр. Сандански , общ. Сандански, ул.” Сердика” № 1 Диворастящи гъби Горски плодове № 2/ 02.08.2016
ОДБХ Бургас Джевджет Мехмедали Пункт за изкупуване на диворастящи гъби с. Прилеп община Сунгурларе ул.”Георги Сава Раковски ” № 4 Диворастящи гъби 001/17.04.2013
ОДБХ Бургас „Панов КЮ Груп” ЕООД гр. Котел община Котел ул. ” Йордан Йовков” № 6 А Пункт за изкупуване на диворастящи гъби с. Садово община Сунгурларе ул.”Билкарницата” № 5 Диворастящи гъби 002/17.04.2013
ОДБХ Бургас „Панов КЮ Груп” ЕООД гр. Котел община Котел ул. ” Йордан Йовков” № 6 А Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и плодове с. Съединение община Сунгурларе ул.”15-та” № 4 Диворастящи гъби Горски плодове 003/17.04.2013
ОДБХ Бургас Николай Колев Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и плодове с. Люляково община Руен Диворастящи гъби Горски плодове 004/19.04.2013
ОДБХ Бургас „Фокси” ООД гр./с. Котел община Котел ж.к./ул.”Акад.Михаил Арнаудов ” № 13 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби гр./с. Бероново община Сунгурларе Диворастящи гъби 006/14.05.2013
ОДБХ Бургас Митко Минков Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове с. Лозарево община Сунгурларе ул. „Софроний Врачански” № 3 Диворастящи гъби Горски плодове 002/15.07.2014
ОДБХ Бургас „Кипро и Ко” ООД с. Варовник община Средец Пункт за изкупуване на диворастящи гъби с. Варовник община Средец Диворастящи гъби 003/05.09.2014
ОДБХ Бургас Николай Колев Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове с. Люляково община Руен Диворастящи гъби Горски плодове 001/04.04.2016
ОДБХ Варна „ТР АНДРЕЕВИ – 12“ ЕООД гр.Варна, община Варна ж.к. „Вл.Варненчик“, бл. 230, вх. 5, ап.29 Пункт за изкупуване на трюфели гр. Варна , община Варна ж.к.“ Възраждане“ IV м.р. , № 17 трюфели 11776/17.08.2015
ОДБХ Варна „ТР АНДРЕЕВИ – 12“ ЕООД гр.Варна, община Варна ж.к. „Вл.Варненчик“, бл. 230, вх. 5, ап.29 Пункт за изкупуване на трюфели гр. Варна , община Варна ж.к.“ Възраждане“ IV м.р. , № 17 трюфели 14834/ 14.05.2016
ОДБХ Варна „АГРОЛЕС ПРОДУКТ“ ООД гр.Варна, община Варна ул. “ Мир“ №5 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и трюфели гр. Варна , община Варна ул. “ Радост“ №8 диворастящи гъби и трюфели 14866/ 01.06.2016
ОДБХ Варна "ТРЮФЕЛИ ДИМИТРОВИ" ЕООД гр. Аксаково, община Аксаково, ул."Батова" №25 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и трюфели гр. Аксаково, община Аксаково, ж.к. „Самолета“, УПИ III-2655 диворастящи гъби и трюфели 16067/02.02.2017
ОДБХ Варна "ЛУКШЪРИ ФУУДС" ООД гр. Варна , община Варна ул."Аладжа Манастир" №30 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и трюфели гр. Варна , община Варна ул."Аладжа Манастир" №30 диворастящи гъби и трюфели 16173/13.03.2017
ОДБХ Варна БОРЕ - 1 ЕООД гр. Варна , община Варна ул."Доктор Иван Басанович" № 23, ет. 6, ап. 40 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и трюфели с. Ново Оряхово , община Долни чифлик диворастящи гъби и трюфели 16247/31.03.2017
ОДБХ Варна "ФЕРА ФУНГУС" ЕООД ж.к."Младост",бл.145, вх.3-А, ап.10 с. Старо Оряхово, община Долен чифлик, обл. Варна, ул.“Орфей“№5, диворастящи гъби № 17563/ 23.01.2018г.
ОДБХ Велико Търново „Диком” ЕООД, обл.Велико Търново общ.Елена, гр.Елена ул.”Здравед” № 8 обект за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове обл.Велико Търново общ.Елена, гр.Елена ул.”Стоян Михайловски” № 36, вх.А Диворастящи гъби Горски плодове 3509/07.03.2012
ОДБХ Велико Търново ЕТ „Веселин Венков” обл.Велико Търново общ.Велико Търново, гр.Велико Търново ул.”Плиска” № 3, вх.Б обект за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове обл.Велико Търново общ.Стражица, гр.Стражица ул.”Васил Левски” № 16 Диворастящи гъби Горски плодове 3631/21.03.2012
ОДБХ Велико Търново „Българска гора БГ – 777” ООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, с. Константин, ул. „К. Рудановски” № 100 Обект за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове, обл. Велико Търново, общ. Елена, с. Константин, ул. „Читалищна” № 2 Диворастящи гъби Горски плодове 4162/ 04.05.2012
ОДБХ Велико Търново ЕТ „Гергана - Петър Романов” , обл. Добрич, общ. Балчик, гр.Балчик, ул. „Велики Преслав” № 7 Обект за изкупуване на диворастящи гъби , обл. Велико Търново, общ. Златарица, с.Разсоха, Диворастящи гъби 4337/ 23.05.2012
ОДБХ Велико Търново ЕТ ”Ричи – М – Христо Христов” обл. Велико Търново общ. Стражица гр. Стражица ул.”Отец Паисий Хилендарски” № 101 Обект за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове, обл. Велико Търново общ. Стражица гр. Стражица ул.”Отец Паисий Хилендарски” № 101 Диворастящи гъби Горски плодове 4655/03.07.2012
ОДБХ Велико Търново ЕТ ”Ванина – Айше Джиноолу” обл. Велико Търново общ. Стражица с. Кесарево ул.”Петър Топалов – Шмид” № 1 Обект за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове, обл. Велико Търново общ. Стражица с. Кесарево ул.”Петър Топалов – Шмид” № 1 Диворастящи гъби Горски плодове 4811/07.08.2012
ОДБХ Велико Търново „Венков – 67” ЕООД обл. Велико Търново общ. Велико Търново ул. „Оборище” №10, вх. Г Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове обл. Велико Търново общ. Стражица гр. Стражица ул. „Васил Левски” №16 Диворастящи гъби Горски плодове 7200/02.06.2014
ОДБХ Велико Търново „Диком” ЕООД обл. Велико Търново общ. Елена гр. Елена ул. „Здравец” №8 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби обл. Велико Търново общ. Елена гр. Елена Диворастящи гъби 7474/06.10.2014
ОДБХ Велико Търново „Тонал 22“ ООД Пункт за изкупуване на диворастящи гъби /трюфели/, горски плодове Диворастящи гъби, горски плодове, трюфели 9328/02.07.2018
ОДБХ Велико Търново „Казалини и Станеви“ ООД Пункт за изкупуване на диворастящи гъби /трюфели/, горски плодове трюфели 9339/24.07.2018
ОДБХ Видин Десислава Миткова пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове община Димово с.Арчар ул."Райна Княгиня" 45 Диворастящи гъби Горски плодове 2417/28.03.2013
ОДБХ Видин Валери Рангелов пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове община Димово с.Арчар ул."Дунав" 46 Диворастящи гъби Горски плодове 2418/28.03.2013
ОДБХ Видин ПК "ОБЕДИНЕНИЕ" община Ружинци с.Дреновец ул."Георги Димитров" 83 пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове община Ружинци с.Дреновец ул."Георги Димитров" 83 Диворастящи гъби Горски плодове 2419/28.03.2013
ОДБХ Видин ЕТ "ДИДИ И ГАБИ - Виктор Петров" община Ружинци с.Ружинци ул."Георги Димитров" 37 пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове община Ружинци с.Ружинци ул."Георги Димитров" 37 Диворастящи гъби Горски плодове 2420/28.03.2013
ОДБХ Видин Сашка Георгиева пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове община Димово с.Арчар ул."Валентина Терешкова" 10 Диворастящи гъби Горски плодове 2421/28.03.2013
ОДБХ Видин ЕТ "ЯКО - Милчо В. Петров" община Белоградчик гр.Белоградчик ул."3 март" 65 пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове община Белоградчик гр.Белоградчик ул."3 март" 65 Диворастящи гъби Горски плодове 2422/28.03.2013
ОДБХ Видин ЕТ "МИРЕЛА 1997 - Иван Марков" община Монтана гр.Монтана ул."Цар Иван Александър" 40 пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове община Ружинци с.Гюргич Диворастящи гъби Горски плодове 2423/28.03.2013
ОДБХ Видин ЕТ "ГИДИЯ - Васил Димитров" община Белоградчик гр.Белоградчик ул."3 март" 71 пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове община Белоградчик с.Ошане Диворастящи гъби Горски плодове 2424/28.03.2013
ОДБХ Видин ЕТ "ЛЕОРДА-77 - Соня Борисова" община Белоградчик гр.Белоградчик ул."Георги Сава Раковски" 17 пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове община Белоградчик гр.Белоградчик ул."Георги Сава Раковски" 17 Диворастящи гъби Горски плодове 2425/28.03.2013
ОДБХ Видин ЕТ "ЖЕЛАНА И ЦВЕТИ - Титания Борисова" община Димово с.Арчар ул."Дунав" 8 пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове община Димово с.Арчар ул."Дунав" 8 Диворастящи гъби Горски плодове 2426/28.03.2013
ОДБХ Видин Радка Александрова пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове община Димово с.Арчар ул."Тинтява" 19 Диворастящи гъби Горски плодове 2427/28.03.2013
ОДБХ Видин ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ община Видин гр.Видин ул."Герго Божинов" 1 пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове община Видин гр.Видин Западна промишлена зона /масивна сграда (склад) № 6 А Диворастящи гъби Горски плодове 2440/12.04.2013
ОДБХ Габрово Светослав Ненков Обект за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове Габрово Под Шиваров мост Диворастящи гъби 8/23.05.2012
ОДБХ Габрово Поля Петкова –зем производител Обект за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове Габрово Ул.Йосиф Соколски Диворастящи гъби 7/23.05.2012
ОДБХ Габрово Трявна Холидей ООД - Георги Цветанов Гъонков Обект за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове Трявна Кооперативен пазар Диворастящи гъби 1/23.05.2012
ОДБХ Габрово Трявна Холидей - Георги Гъонков Обект за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове Плачковци Ул.Горска 27 Диворастящи гъби 2/23.05.2012
ОДБХ Габрово Златомир Бонев Обект за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове Плачковци Ст.планина 2 Диворастящи гъби 5/23.05.2012
ОДБХ Габрово Петър Генчев Обект за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове Дряново Ул.Шипка 26 Диворастящи гъби 6/23.05.2012
ОДБХ Габрово Трифон Стойков Обект за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове Дряново Диворастящи гъби 9/23.05.2012
ОДБХ Габрово ЕТ Вича – Велика Пенева Обект за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове С.Душево Диворастящи гъби 3/23.05.2012
ОДБХ Габрово ЕТ Ненов – Николай Ненов Обект за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове Севлиево Ул.Хаджи Ангел Диворастящи гъби 4/23.05.2012
ОДБХ Добрич „Трюфел 2016“ ЕООД гр. Добрич, ул. Ал. Стамболийски 1, вх. В, ап. 3 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и трюфели Област Добрич Община Добрич гр. Добрич ул. Ал. Стамболийски №2 диворастящи гъби – трюфели 27 / 22.02.2017
ОДБХ Добрич ЗП Ваньо Иванов Обект за изкупуване на диворастящи гъби и/ или горски плодове гр. Добрич, ул. Брегалница 19 диворастящи гъби 295/13.07.2018
ОДБХ Добрич „Аджай „ООД гр. Добрич, ул. Б. Огнянов 57 Обект за изкупуване на диворастящи гъби и/ или горски плодове гр. Балчик, жк. Балик 18 диворастящи гъби 99/16.04.2019
ОДБХ Добрич „Екстраординарио“ ЕООД гр. Пловдив, жк Тракия 225, вх. Б, ап. 8 Обект за изкупуване на диворастящи гъби и/ или горски плодове с. Стожер, ул. Опълченска 52 диворастящи гъби 312/01.08.2019
ОДБХ Кюстендил „ММ - 2007” ООД Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове гр. Дупница, община Дупница, ул.”Рилски езера”№ 2 Диворастящи гъби Горски плодове 3232/03.06.2015
ОДБХ Кюстендил Александър Стоименов пункт за изкупуване на горски плодове и диворастящи гъби с.Ябълково, общ.Кюстендил, ул.”Овощарска”№2 Диворастящи гъби Горски плодове 2275/07.05.2013
ОДБХ Кюстендил „Серена” ЕООД пункт за изкупуване на горски плодове с. Слокощица, общ. Кюстендил Горски плодове 2287/10.05.2013
ОДБХ Кюстендил Мирослав Борисов пункт за изкупуване на горски плодове и диворастящи гъби с.Друмохар общ.Кюстендил Диворастящи гъби Горски плодове 2292/20.05.2013
ОДБХ Кюстендил Ангел Стоянов Пункт за изкупуване на горски плодове и диворастящи гъби гр. Кюстендил, ул ”Цветни градини”№5 Диворастящи гъби Горски плодове 3233/03.06.2015
ОДБХ Ловеч „Хюни„ ЕООД гр.Троян , общ. Троян ул. „ Христо Ботев„ № 34 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби гр. Троян, общ. Троян ул. „ Христо Ботев„ № 34 диворастящи гъби – Пачи крак - Манатарка 037/ 10.06.2015
ОДБХ Ловеч „ Херма – ХЛ„ ООД с. Борима,общ. Троян ул. „ Космос „ № 10 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби с. Борима,общ. Троян ул.”Девети септември„ № 109 Диворастящи гъби 036/ 10.06.2015
ОДБХ Ловеч „АСАТ„ ООД гр. Пазарджик , общ. Пазарджик ул. „ Мария Луиза„ № 79 Обект за изкупуване на диворастящи гъби гр. Троян , общ. Троян ул. „ Радецки „ № 46 Диворастящи гъби 035/ 04.06.2015
ОДБХ Ловеч „ГАБИНА ДД„ ЕООД гр. Тетевен ,общ. Тетевен ул. „ Ключ” № 3 Обект за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове Диворастящи гъби Горски плодове 038/ 10.06.2015
ОДБХ Ловеч ЕТ „ Илинка – ВГП – Георги Вълов” гр.Угърчин,общ. Угърчин ул. „Васил Левски „ №116 Обект за изкупуване на диворастящи гъби, горски плодове и билки гр. Угърчин,общ. Угърчин ул. „ Васил Левски „ № 116 Диворастящи гъби Горски плодове 039 / 26.06.2015
ОДБХ Ловеч „ Фунгоробика – България „ ООД с. Труд,общ. Малчика,обл. Пловдив Стопански двор 2 Обект за изкупуване на диворастящи гъби гр. Априлци,общ. Априлци ул. „ Липакът„ № 2 Диворастящи гъби 030/ 16.06.2014
ОДБХ Ловеч „ Фунгоробика – България „ ООД с. Труд,общ. Малчика,обл. Пловдив Стопански двор 2 Стопански двор 2 Обект за изкупуване на диворастящи гъби гр. Троян,общ. Троян ул. „ М. Радковски „ № 7 Диворастящи гъби 031/ 23.06.2014
ОДБХ Ловеч „ Фунгоробика – България „ ООД с. Труд,общ. Малчика,обл. Пловдив Стопански двор 2 Обект за изкупуване на диворастящи гъби гр. Троян,общ. Троян ул. „ Опълченска „ № 7 Диворастящи гъби 032/ 23.06.2014
ОДБХ Ловеч ЕТ „ Детелина Данова” гр. Угърчин,общ. Угърчин ул. „ Незабравка„ № 1 Обект за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове гр. Угърчин, общ. Угърчин ул.”Васил Левски” № 61 Диворастящи гъби Горски плодове 033/22.07.2014
ОДБХ Ловеч Донка Цветанова Димитрова с.Дерманци, общ.Луковит ул.” Ал.Стамболийски” №10 Обект за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове с.Дерманци, общ.Луковит ул.”Ал.Стамболийски” №10 Диворастящи гъби Горски плодове 0348/ 02.09.2014
ОДБХ Ловеч „ЕС ЕН ТРЕЙД” ЕООД гр. София, ж.к. „Овча купел” бл.406, вх.В, ап.18 Обект за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове с. Рибарица, месн. „Стара Рибарица” Диворастящи гъби Горски плодове 045/10.08.2016
ОДБХ Монтана "ПЕНКО - 2012" ЕООД, обл. Монтана, общ. Монтана, с. Смоляновци, ул. "Славейко Горанов" № 10 обект за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове обл. Монтана, общ. Монтана, с. Смоляновци, ул. "Славейко Горанов" № 10 Диворастящи гъби Горски плодове 2226/23.04.2012
ОДБХ Монтана "ЦЕКО И КО" ЕООД, обл.Монтана, общ.Монтана, с.Смоляновци, ул."Иван Вазов" № 8 обект за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове обл.Монтана, общ.Монтана, с.Смоляновци, ул."Иван Вазов" № 8 Диворастящи гъби Горски плодове 2227/23.04.2012 Временно преустановена дейност
ОДБХ Монтана ЕТ "Нико-Николай Василев", обл.София, общ.Своге,гр.Своге, ул."Христо Смирненски"№ 9 обект за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове обл.Монтана, общ.Вършец, гр.Вършец, ул."Н.Й.Вапцаров" №13 Диворастящи гъби Горски плодове 2300/11.06.2012
ОДБХ Монтана ЕТ "Нико-Николай Василев", обл.София, общ.Своге,гр.Своге, ул."Христо Смирненски"№ 9 обект за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове обл.Монтана, общ.Вършец, гр.Вършец, ул."Христо Ботев" №50 Диворастящи гъби Горски плодове 2301/11.06.2012
ОДБХ Монтана ЕТ "Нико-Николай Василев", обл.София, общ.Своге,гр.Своге, ул."Христо Смирненски"№ 9 обект за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове обл.Монтана, общ.Вършец, гр.Вършец, ул."Раковска" №6 Диворастящи гъби Горски плодове 2303/11.06.2012
ОДБХ Монтана "БГ Фунги" ООД , обл.Враца, общ.Мездра, с.Моравица, ул."Стара воденица" № 1 обект за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове обл.Монтана, общ.Вършец, гр.Вършец, м-т"Арчините" Диворастящи гъби Горски плодове 2309/15.06.2012
ОДБХ Монтана Евдокия Ангелова Каленска, обл. Монтана, общ.Монтана, с.Смоляновци, ул."Христо ботев" № 32 обект за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове обл.Монтана, общ.Монтана, с.Смоляновци, ул. Христо Ботев" № 32 Диворастящи гъби Горски плодове 2312/19.06.2012
ОДБХ Монтана ЕТ "Мариан Миланов 72", обл.Монтана, общ.Берковица, с.Бързия, ул."Артец" № 37 обект за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове обл.Монтана, общ.Берковица, с.Бързия,ул."Артец" №37 Диворастящи гъби Горски плодове 2316/21.06.2012 Временно преустановена дейност
ОДБХ Монтана ЕТ "Валери Вълчев 67", обл.Монтана, общ.Берковица, с.Бързия, ул."Петроханска" №101 обект за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове обл.Монтана, общ.Берковица, с.Бързия, ул."Петроханска" №101 Диворастящи гъби Горски плодове 2318/21.06.2012
ОДБХ Монтана "Щастливец" ЕООД, обл.Монтана, общ.Монтана, гр.Монтана, ж.к."Плиска", бл.8,вх.Б,ет.3,ап.29 обект за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове обл.Монтана, общ.Монтана, с.Смоляновци, ул."Девети септември" № 2 Диворастящи гъби Горски плодове 2319/21.06.2012
ОДБХ Монтана "ЦЕКО И КО" ЕООД, обл.Монтана, общ.Монтана, с.Смоляновци, ул."Иван Вазов"№ 8 обект за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове обл.Монтана, общ.Берковица, с.Бистрилица, ул."Живовска" №5 Диворастящи гъби Горски плодове 2409/21.08.2012
ОДБХ Монтана Светлин Атанасов обект за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове обл.Монтана, общ.Георги Дамяново, с.Гаврил Геново разклона Диворастящи гъби Горски плодове 2392/06.08.2012
ОДБХ Монтана Славена Каменова Обект за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове обл.Монтана, общ.Вършец, гр.Вършец, ул."Пета" № 25 Диворастящи гъби Горски плодове 2846/22.07.2013
ОДБХ Монтана "САНИ АГРО" ЕООД, обл.Монтана, общ.Берковица, гр.Берковица, ул."Николаевска" №7, бл. 9 Обект за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове обл.Монтана, общ.Берковица, гр.Берковица, ул."Николаевска" №102, бивш завод "Елица" Диворастящи гъби Горски плодове 3803/17.09.2015
ОДБХ Монтана Бориска Борисова Обект за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове обл.Монтана, общ.Вършец, гр.Вършец, ул."Зелени дол" №25 А Диворастящи гъби; Горски плодове 5025/30.07.2018г
ОДБХ Пазарджик ЕТ ”Снежана Петрова” Снежана Иванова Петрова гр.Пазарджик община Пазарджик област Пазарджик ул.”Осми март” №4 вх.В ап.14 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби,плодове и билки с.Априлци община Пазарджик област Пазарджик ул.”Втора”№2 Диворастящи гъби Горски плодове №1/06.04.2012
ОДБХ Пазарджик ЕТ ”Валентино-83-Валентин Хаджиев” Валентин Ясенов Хаджиев с.Дорково община Ракитово област Пазарджик ул.”Кърпатия”№12 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове с.Дорково община Ракитово област Пазарджик ул.”ПейоЯворов”№2 Диворастящи гъби Горски плодове 4/12.04.2012
ОДБХ Пазарджик ЕТ ”Валентино-83-Валентин Хаджиев” с.Дорково община Ракитово област Пазарджик ул.”Кърпатия”№12 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове с.Дорково община Ракитово област Пазарджик ул.”Кърпатия” Диворастящи гъби Горски плодове 5/12.04.2012
ОДБХ Пазарджик „Дуци Фунги” ЕООД гр.Ракитово община Ракитово област Пазарджик ул.”Марица”№12 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове гр.Ракитово община Ракитово област Пазарджик ул.”Вела Пеева”№15 Диворастящи гъби Горски плодове 6/12.04.2012
ОДБХ Пазарджик „Делко” ЕООД гр.Пазарджик община Пазарджик област Пазарджик ул.”Иван Соколов”№34 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове с.Медени поляни община Велинград област Пазарджик Диворастящи гъби Горски плодове 7/12.04.2012
ОДБХ Пазарджик „Делко” ЕООД гр.Пазарджик община Пазарджик област Пазарджик ул.”Иван Соколов”№34 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове месност”Кара Тепе” община Велинград област Пазарджик Диворастящи гъби Горски плодове 8/12.04.2012
ОДБХ Пазарджик „Георги Леков-73” ЕООД гр.Велинград община Велинград област Пазарджик ул.”Маршал Толбухин”№4 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове гр.Велинград община Велинград област Пазарджик ул.”Маршал Толбухин”№4 Диворастящи гъби Горски плодове 9/12.04.2012
ОДБХ Пазарджик „Георги Леков-73” ЕООД гр.Велинград община Велинград област Пазарджик ул.”Маршал Толбухин”№4 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове с.Побит камък община Велинград област Пазарджик Диворастящи гъби Горски плодове 10/12.04.2012
ОДБХ Пазарджик ЕТ ”Муса Али” с.Медени поляни община Велинград област Пазарджик Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове с.Медени поляни община Велинград област Пазарджик Диворастящи гъби Горски плодове 11/19.04.2012
ОДБХ Пазарджик „Войника” ЕООД с.Юндола община Велинград област Пазарджик Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове с.Грашево община Велинград област Пазарджик ул.”Никола Ихтимански”№2 Диворастящи гъби Горски плодове 12/19.04.2012
ОДБХ Пазарджик „Крис-Дина” ЕООД гр.Брацигово община Брацигово област Пазарджик ул.”Майор Павлов”№1 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове гр.Брацигово община Брацигово област Пазарджик ул.”Брациговска комуна”№12 Диворастящи гъби Горски плодове 13/19.04.2012
ОДБХ Пазарджик „Джамбо” ЕООД с.Късак община Смолян област Смолян Пункт за изкупуване на диворастящи гъби месност”Широка поляна” община Батак област Пазарджик Диворастящи гъби 14/19.04.2012
ОДБХ Пазарджик ЕТ ”Дани-2005 Стефан Кушлев” с.Розово община Брацигово област Пазарджик ул.”Осемнадесета”№4 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби с.Розово община Брацигово област Пазарджик ул.”Осемнадесета”№4 Диворастящи гъби 15/19.04.2012
ОДБХ Пазарджик „ХЕРПС” ООД гр.Пловдив община Пловдив област Пловдив ж.к „Тракия”бл.219 вх.А ет. 5 ап.13 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и плодове с.Габровица община Белово област Пазарджик ул.”Първа”№19 Диворастящи гъби Горски плодове 16/26.04.2012
ОДБХ Пазарджик ЕТ ”МНТОКОУ-ГЮЛСЕР ПИШКИН” с.Нова Махала община Батак област Пазарджик ул.”Мусала”№11 Пункт за изкупуване на гъби,билки,диворастящи плодове с.Нова Махала община Батак област Пазарджик ул.”Търговска” №36 Диворастящи гъби Горски плодове 17/04.05.2012
ОДБХ Пазарджик ЕТ ”СУНИ-69-СУНАЙ ГАДЖЕВ” с.Нова Махала община Батак област Пазарджик ул.”Младост”№17 Пункт за изкупуване на гъби,билки,диворастящи плодове с.Фотиново община Батак област Пазарджик ул.”Първа”№32 Диворастящи гъби Горски плодове 18/04.05.2012
ОДБХ Пазарджик ЕТ ”Петър-І-Стоян Смиленов” гр.Велинград община Велинград област Пазарджик ул.”Пионерска”№23 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове с.Чехльово община Велинград област Пазарджик Диворастящи гъби Горски плодове 20/11.05.2012
ОДБХ Пазарджик „Делко” ЕООД гр.Пазарджик община Пазарджик област Пазарджик ул.”Иван Соколов”№34 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове гр.Ракитова община Ракитово ул.”Марица”№12 област Пазарджик Диворастящи гъби Горски плодове 21/11.05.2012
ОДБХ Пазарджик ЕТ ”ПетърКишев-Арджептум 99” гр.Велинград община Велинград област Пазарджик ул.”Никола Бандаков”№35 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове с.Медени поляни община Велинград област Пазарджик Диворастящи гъби Горски плодове 22/11.05.2012
ОДБХ Пазарджик ЕТ ”ПетърКишев-Арджептум 99” гр.Велинград община Велинград област Пазарджик ул.”Никола Бандаков”№35 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове с.Побит камък община Велинград област Пазарджик Диворастящи гъби Горски плодове 23/11.05.2012
ОДБХ Пазарджик ЕТ ”Асен Шондров-Джуна” с.Света Петка община Велинград област Пазарджик Пункт за изкупуване на диворастящи гъби с.Света Петка ул.”Родопи”№45 община Велинград област Пазарджик Диворастящи гъби Горски плодове 24/11.05.2012
ОДБХ Пазарджик „Мива-Тон” ЕООД гр.София община Столична област София ул.”Симеон Радев”№9 Пункт за изкупуване гъби,билки и диворастящи плодове гр.Брацигово ул.”Груйо Андреев”№9 община Брацигово област Пзарджик Диворастящи гъби Горски плодове 25/14.05.2012
ОДБХ Пазарджик „Ефия” ЕООД гр.София община Столична област София ж.к”Младост”бл.13,вхА,ап.25 Пункт за изкупуване гъби,билки и диворастящи плодове с.Памидово ул.”Двадесет и втора „№1 община Лесичово област Пазарджик Диворастящи гъби Горски плодове 26/17.05.2012
ОДБХ Пазарджик „Ефия” ЕООД Веселин Миланов Василев гр.София община Столична област София ж.к”Младост”бл.13,вхА,ап.25 Пункт за изкупуване гъби,билки и диворастящи плодове с.Чолаково община Велинград област Пазарджик Диворастящи гъби Горски плодове 27/17.05.2012
ОДБХ Пазарджик ЕТ ”Димитър Гинин” гр.Пазарджик община Пазарджик област Пазарджик ул.”П.Мусич”№57 Пункт за изкупуване гъби и диворастящи плодове м.Цигов чарк община Батак област Пазарджик Диворастящи гъби Горски плодове 28/17.05.2012
ОДБХ Пазарджик „Хадес 73” ЕООД с.Драгор община Пазарджик област Пазарджик ул.”Единадесета”№10 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове с.Драгор община Пазарджик област Пазарджик ул.”Единадесета” №10 Диворастящи гъби Горски плодове 29/19.05.2012 Временно преустановена дейност
ОДБХ Пазарджик „Тене Фунго” ЕООД с.Нова Махало община Батак област Пазарджик ул.”Калето”№16 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове с.Фотиново община Батак област Пазарджик ул.”Първа”№14 Диворастящи гъби Горски плодове 30/28.05.2012
ОДБХ Пазарджик „Тене Фунго” ЕООД с.Нова Махало община Батак област Пазарджик ул.”Калето”№16 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове с.Нова Махала община Батак област Пазарджик ул.”Търговска”№36 Диворастящи гъби Горски плодове 31/28.05.2012
ОДБХ Пазарджик ЕТ ”ИС-ЕЛ-ДЖЕМАЛИ АЛИМАН” с.Нова Махало община Батак област Пазарджик ул.”Калето”№3 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове с.Нова Махала община Батак област Пазарджик ул.”Търговска”№16 Диворастящи гъби Горски плодове 32/28.05.2012
ОДБХ Пазарджик „БАМБИ 2012” ЕООД с.Априлци община Пазарджик област Пазарджик ул.”Първа”№13 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове с.Априлци община Пазарджик област Пазарджик ул.”Първа”№13 Диворастящи гъби Горски плодове 33/28.05.2012 Временно преустановена дейност
ОДБХ Пазарджик ЕТ ”РАИ-РЕДЖЕП ИБИШ” гр.Сърница община Велинград област Пазарджик ул.”Свобода”№43 Пункт за изкупуване диворастящи гъби и билки гр.Сърница община Велинград област Пазарджик ул.”Свобода”№43 Диворастящи гъби 36/04.06.2012
ОДБХ Пазарджик „Георги Леков 73” ЕООД гр.Велинград община Велинград област Пазарджик ул.”Маршал Толбухин”№4 Пункт за изкупуване диворастящи гъби и плодове Месност „Кара тепе” община Велинград област Пазарджик ул.”Свобода”№43 Диворастящи гъби Горски плодове 37/04.06.2012
ОДБХ Пазарджик „ЕФИЯ” ЕООД гр.София община Столична област София ж.к”Младост”бл.13,вхА,ап.25 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби,билки и горски плодове гр.Пещера община Пещера област Пазардижк ул.”Бреза”№2 Диворастящи гъби Горски плодове 38/05.06.2012
ОДБХ Пазарджик „ЕФИЯ” ЕООД гр.София община Столична област София ж.к”Младост”бл.13,вхА,ап.25 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби,билки и горски плодове гр.Пещера община Пещера област Пазардижк Извън регулация №126 Диворастящи гъби Горски плодове 39/05.06.2012
ОДБХ Пазарджик ЕТ ”ИВ-ГА-ПЕТЬО ПАШОВ” гр.Пловдив община Пловдив област Пловдив ул.”Драма”№28 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби с.Поибрене община Панагюрище област Пазарджик Диворастящи гъби Горски плодове 40/06.06.2012
ОДБХ Пазарджик „Войника” ЕООД Али Хасан Планк с.Юндола община Велинград област Пазарджик Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и плодове с.Юндола община Велинград област Пазарджик Диворастящи гъби Горски плодове 42/14.06.2012
ОДБХ Пазарджик „Войника” ЕООД с.Юндола община Велинград област Пазарджик Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и плодове с.Света Петка община Велинград област Пазарджик ул.”Рапчел”№13 Диворастящи гъби Горски плодове 43/14.06.2012
ОДБХ Пазарджик „Войника” ЕООД с.Юндола община Велинград област Пазарджик Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и плодове с.Кръстава община Велинград област Пазарджик ул.”Чала”№1 Диворастящи гъби Горски плодове 44/14.06.2012
ОДБХ Пазарджик „Войника” ЕООД с.Юндола община Велинград област Пазарджик Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и плодове с.Света Петка община Велинград област Пазарджик ул.”Белмекен” №1 Диворастящи гъби Горски плодове 45/14.06.2012
ОДБХ Пазарджик ЕТ ”Цанко Делов” с.Левски община Панагюрище ул.”Ганчо Гявуров”№6 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби с.Левски община Панагюрище област Пазарджик Диворастящи гъби Горски плодове 46/14.06.2012
ОДБХ Пазарджик „ДЕНЕЛИ КОМЕРС” ЕООД гр. Пазарджик област Пазарджик ул.”Струма”№1 Пункт за изкупуване гъби и диворастящи плодове м.Беглика община Батак област Пазарджик Диворастящи гъби Горски плодове 47/19.06.2012
ОДБХ Пазарджик „ДЕЛКО” ЕООД гр. Пазарджик област Пазарджик ул.”Иван Соколов”№34 Пункт за изкупуване гъби и диворастящи плодове м.”Широка поляна” община Батак област Пазарджик Диворастящи гъби Горски плодове 48/19.06.2012
ОДБХ Пазарджик „ВАХИДЕ” ЕООД с.Кръстава община Велинград „Околовръстна” №28 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове с.Кръстава община Велинград център Диворастящи гъби Горски плодове 51/19.07.2012
ОДБХ Пазарджик „ВОЙНИКА” ЕООД с.Юндола община Велинград област Пазарджик Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове гр.Ракитово община Ракитово област Пазарджик ул.”Яне Санданки”№2 Диворастящи гъби Горски плодове 52/06.08.2012
ОДБХ Пазарджик „Ефия” ЕООД гр.София община Столична р-н „Младост” ж.к”Младост”бл.13,вх.А,ет.4,ап.25 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове с.Виноградец община Септември ул.”Осма”№12 Диворастящи гъби Горски плодове 53/20.08.2012
ОДБХ Пазарджик ЕТ ”Мнтокоу-Гюлсер Пишкин” с.Нова Махала община Батак Пункт за изкупуване на диворастящи гъби гр.Пещера община Пещера ул.”Панорама”№24 Диворастящи гъби Горски плодове 54/22.04.2013
ОДБХ Пазарджик ЕТ ”Иван Русинов” гр.Стрелча община Стрелча ул.”Стадиона”№10 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби гр.Стрелча община Стрелча ул.”Стадиона” №10 Диворастящи гъби 55/28.05.2013 Временно преустановена дейност
ОДБХ Пазарджик „Крис-Дина” ЕООД гр.Брацигово община Брацигово ул.”Майор Павлов”№1 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове с.Виноградец община Септември ул.”Шеста”№55 Диворастящи гъби Горски плодове 56/30.05.2013
ОДБХ Пазарджик „ВЕСПАДО И СИНОВЕ” ЕООД гр.Ракитово община Ракитово ул.”Васил Левски”№29 Пункт за изкупуване на горски плодове гр.Ракитово община Ракитово ул.”Яне Сандански”№2 Горски плодове 58/17.06.2013
ОДБХ Пазарджик „СЪРНИЦА 2006” ЕООД гр.Сърница община Велинград ул.”Дунав”№9 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове с.Побит Камък община Велинград Диворастящи гъби Горски плодове 59/17.06.2013
ОДБХ Пазарджик ЕТ ”ВЕСЕЛА-ЛУКС-ВЕСЕЛКА ИЛИЕВА” гр.Пазарджик община Пазарджик ул.”Есперанто”№3 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове Цигов чарк община Батак Диворастящи гъби Горски плодове 60/25.07.2013
ОДБХ Пазарджик „Ружита” ЕООД с.Виноградец община Септември ул.”Шеста”№41 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове с.Виноградец община Септември ул.”Шеста”№41 Диворастящи гъби Горски плодове 61/08.08.2013
ОДБХ Пазарджик „Войника” ЕООД с.Юндола община Велинград област Пазарджик Пункт за изкупуване на гъби и горски плодове гр.Ракитово община Ракитово ул.“Георги Георгиев“№12 Диворастящи гъби Горски плодове 62/04.08.2015
ОДБХ Пазарджик „Ника 14“ ООД с.Дорково община Ракитово ул.“Трендафил Пройчев“№5 Пункт за изкупуване на гъби и горски плодове с.Дорково община Ракитово ул.“Трендафил Пройчев“№5 Диворастящи гъби Горски плодове 62/04.08.2015
ОДБХ Пазарджик „Булгарцвет Велинград“ ЕООД гр.Велинград община Велинград ул.“Георги Кирков“ Пунктове за изкупуване на диворастящи гъби и плодове гр.Велинград община Велинград “Промишлена зона“ Диворастящи гъби Горски плодове 64/18.01.2016
ОДБХ Пазарджик „Селим-Брадърс“ ООД с.Нова Махала община Батак ул.“Търговска“№66 Пунктове за изкупуване на диворастящи гъби и плодове с.Нова Махала община Батак ул.“Търговска“№66 Диворастящи гъби Горски плодове 65/05.10.2016
ОДБХ Пазарджик „Даника-72“ЕООД гр.Ракитово община Ракитово ул.“Средно поле“№1 Пунктове за изкупуване на диворастящи гъби и плодове гр.Ракитово община Ракитово ул.“Средно поле“№1 Диворастящи гъби Горски плодове 66/21.03.2017
ОДБХ Пазарджик „Орбит Логистик“ ЕООД гр.София община Столична ж.к“Младост-1“бл.43,вх.А,ап.3,ет.2 Пунктове за изкупуване на диворастящи гъби и плодове с.Мало Конаре община Пазарджик Диворастящи гъби Горски плодове 67/27.06.2017
ОДБХ Пазарджик „Планк 66“ЕООД с.Юндола община Велинград Пунктове за изкупуване на диворастящи гъби и плодове с.Света Петка община Велинград ул.“Белмекен“№1 Диворастящи гъби Горски плодове 68/25.07.2017
ОДБХ Перник ЕТ „Константин Димитров-Натюрела” гр.Брезник ул.”Цвета Лумбарова” № 66 пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове с.Бегуновци общ.Брезник Диворастящи гъби Горски плодове 1712/09.04.2012
ОДБХ Перник „Гъбила” ЕООД Гр.Батановци ул.”6-ти септември” № 10 пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове Гр.Батановци ул.”6-ти септември” № 10 Диворастящи гъби Горски плодове 1713/09.04.2012
ОДБХ Перник ЕТ „Славчо Илков-Боби М” гр.Трън ул.”Мосаловска” № 16, ап.15 пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове Гр. Трън ул.” Мосаловска” № 30 Диворастящи гъби Горски плодове 1734/26.04.2012
ОДБХ Перник Рибарска среша-Рибката ЕООД гр.Радомир ул.”Голобръдска” № 25 пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове гр.Радомир ул.”Голобръдска” № 25 Диворастящи гъби Горски плодове 1773/30.05.2012
ОДБХ Плевен „Трафъл Експорт“ ЕООД Гр. Плевен, ул. „Княз Александър I Батенберг“ №7 пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове гр. Плевен, бул.“Георги Кочев“ №100 Диворастящи гъби 002/16.05.2017
ОДБХ Пловдив "Асат" ООД; обл.Пазарджик; гр.Пазарджик; общ.Пазарджик; ул."Княгиня Мария Луиза"№79, ет.1 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове; обл.Пловдив; с.Каравелово; общ.Карлово; ул."Карл Маркс" №42 Диворастящи гъби Горски плодове 0002/10.05.2012
ОДБХ Пловдив "Веселин Чонов" ЕООД; с.Христо Даново; общ.Карлово; ул."15-та"№7 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби, плодове и билки; обл.Пловдив; с.Христо Даново; общ.Карлово; ул."15-та" №7 Диворастящи гъби Горски плодове 0004/07.06.2012
ОДБХ Пловдив "Дивика" ООД; обл.София; гр.София; общ.Столична; бул."Христо Смирненски"№14, ет.4 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби; обл.Пловдив; гр.Баня; общ.Карлово; кв."Стряма" - Стопански двор Диворастящи гъби 0006/14.06.2012
ОДБХ Пловдив ЕТ "Ники - Фидан Алчев"; гр.Лъки; общ.Лъки; обл.Пловдив; ул."Възраждане" №4, вх."Б",ап.18 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби; гр.Лъки; общ.Лъки; ул."Речна" №14 Диворастящи гъби 0008/10.08.2012
ОДБХ Пловдив Галина Ненова Ненова - ЗП; гр.Карлово; общ.Карлово; ул."Хубавец" №10 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове; с.Иганово; общ.Карлово Диворастящи гъби Горски плодове 0010/11.10.2012
ОДБХ Пловдив "Дивика" ООД; обл.София; гр.София; общ.Столична; бул."Христо Смирненски"№14, ет.4 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове; обл.Пловдив; с.Красново; общ.Хисар; ул."2-ра" №50 Диворастящи гъби Горски плодове 0011/09.04.2013
ОДБХ Пловдив "Валентино - Валфунги" ООД; гр.София; общ.Столична; ул."Хаджи Димитър" бл.118, вх.А, ап.4 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби; с.Кръстевич; общ.Хисаря; ул."7-ма" №12 Диворастящи гъби 0012/03.06.2013
ОДБХ Пловдив "Валентино - Валфунги" ООД; гр.София; общ.Столична; ул."Хаджи Димитър" бл.118, вх.А, ап.4 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби; с.Беловица; общ.Хисаря; ул."1-ва" №18 Диворастящи гъби 0013/03.06.2013
ОДБХ Пловдив "Мик Фунги" ЕООД гр.Пловдив; общ.Пловдив; ул."Йордан Гавазов"№8 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби обл.Пловдив; с.Болярино; общ.Раковски; ул."12-та" №34 Диворастящи гъби 0014/28.06.2013
ОДБХ Пловдив "Дивика" ООД; обл.София; гр.София; общ.Столична; бул."Христо Смирненски"№14, ет.4 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби; гр.Баня; общ.Карлово; кв."Стряма" - стопански двор Диворастящи гъби 0015/03.07.2013
ОДБХ Пловдив "Малтик" ООД; обл.Пазарджик; гр.Стрелча; общ.Стрелча; ул."Полковник Тимирязев"№4 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби; обл.Пловдив; с.Красново; общ.Хисар; ул."2-ра" №40 Диворастящи гъби 0016/05.07.2013
ОДБХ Пловдив "Асат" ООД; обл.Пазарджик; гр.Пазарджик; общ.Пазарджик; ул."Княгиня Мария Луиза"№79, ет.1 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове; с.Калояново; общ.Карлово; ул."Карл Маркс" №42 Диворастящи гъби Горски плодове 0018/10.07.2013
ОДБХ Пловдив "Веселин Чонов" ЕООД; с.Христо Даново; общ.Карлово; ул."15-та"№7 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове; с.Христо Даново; общ.Карлово; Стопански двор Диворастящи гъби Горски плодове 0019/10.07.2013
ОДБХ Пловдив "Иси - Ати - 97" ЕООД; с.Розино; общ.Карлово; ул."Кирил и Методий" №12 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове; с.Розино; общ.Карлово; ул."Кирил и Методий"№12 Диворастящи гъби Горски плодове 0020/14.08.2013
ОДБХ Пловдив ЕТ"Еделвайс - Стойчо Стойнев"; с.Христо Даново; общ.Карлово; ул."13-та" №4 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове; обл.Пловдив; с. Христо Даново; общ.Карлово; ул."13-та" №4 Диворастящи гъби Горски плодове 0021/10.11.2015
ОДБХ Пловдив „Див трюфел“ ЕООД Гр.София, жк.Гео Милев, ул.“Христо Максимов“№64,ап.25 /управител Явор Бъчваров/ Пункт за изкупуване на гъби Гр.София,община“Слатина“, Търговски комплекс “Слатина“ Див трюфел 01/22.06.2015
ОДБХ Пловдив „Ер Ем Джи Груп“ ООД Гр.София, община“Люлин“, Жк.Люлин 3ч., бл.316, вх.Б Пункт за изкупуване на гъби Гр.София,община“Слатина“, Ул.“Гео Милев“ №158 Див трюфел 02/28.08.2015
ОДБХ Разград „ТЕРАРОС” ООД общ.Разград, гр.Разград, ул.”Бели Лом”№53, бл.3, вх.Б, ап.36 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби общ.Разград, гр.Разград, ул.”Плиска”№23 Диворастящи гъби 02/ 29.03.2013
ОДБХ Разград „ТЕРАРОС”ООД общ.Разград, гр.Разград, ул.”Марица”№ 49, вх.Д, ап.23 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби общ.Разград, гр.Разград, ул.”Плиска”№23 Диворастящи гъби 03/07.04.2014
ОДБХ Разград ”ЕУРО & КОНТ” ООД гр.Разград, ж.к.”Орел”, вх.Д, ап.7, ет.3 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби общ.Разград, гр.Разград, ул.”Ропотамо”№ 5А Диворастящи гъби 05 / 06.04.2015
ОДБХ Разград „ТЕРАРОС” ООД общ.Разград, гр.Разград, ул.”Марица”№ 49, вх.Д, ап.23 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби общ.Разград, гр.Разград, ул.”Доктор Петър Берон”№ 5 Диворастящи гъби 06 / 05.05.2015
ОДБХ Разград „ТЕРАРОС КОМЕРС” ООД общ.Разград, гр.Разград, ул.”Бели Лом”№ 53, бл.3, вх.Б, ет.5, ап.36 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби общ.Разград, гр.Разград, ул.”Плиска”№23 Диворастящи гъби 07/22.02.2016
ОДБХ Разград „ТЕРАРОС” ООД общ.Разград, гр.Разград, ул.”Марица“№49, вх.Д, ап.23 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби общ.Разград, гр.Разград, ул.”Доктор Петър Берон”№ 5 Диворастящи гъби 09/ 02.05.2016
ОДБХ Разград „ХАЙД”ЕООД обл.Ловеч, общ.Угърчин, гр.Угърчин, ул.”Плевен“№7 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби общ.Разград, гр.Разград, ул.”Каймакчалан“№2А Диворастящи гъби 10/ 17.06.2016
ОДБХ Разград „ИТАЛЕС” ООД обл.Шумен, общ.Хитрино, с.Развигорово, ул.”Славянка“№31 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и трюфели общ.Разград, гр.Разград, главен път Русе-Варна, мотел „Пътна среща” Диворастящи гъби 11/ 23.11.2016
ОДБХ Разград „ХАЙД”ЕООД обл.Ловеч, общ.Угърчин, гр.Угърчин, ул.”Плевен“№7 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби общ.Разград, гр.Разград, ул.”Каймакчалан“№2А Диворастящи гъби 12/ 13.03.2017
ОДБХ Силистра „Мебели Димов” ООД гр. Силистра, ул. „Тутракан” № 4 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби гр. Силистра, ул. „Тутракан” № 4 Диворастящи гъби 1/ 18.04.2018
ОДБХ Силистра „Евро Трейд-92” ЕООД гр. Дулово, общ. Дулово, ул. „Христо Ботев” № 7 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби гр. Дулово, общ. Дулово, ул. „Христо Ботев” № 7 Диворастящи гъби 3/ 26.02.2019
ОДБХ Силистра „Флорито” ЕООД, гр. Варна, общ. Варна, ул. „Цар Симеон I” № 6Б, ап. 13 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби гр. Силистра, ул. „Добрич” № 34 Диворастящи гъби 4/ 15.03.2019
ОДБХ Силистра „Агро Енерджи Груп” ЕООД гр. Русе, общ. Русе,ул. „Чипровци” № 23, вх. 4, ет. 5 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби гр. Дулово, общ. Дулово, ул. „Славянска” № 69 Диворастящи гъби 5/ 24.06.2019
ОДБХ Сливен „Ром Фунги” ЕООД гр.Котел общ. Котел ул. „Преславска”№11 обект за изкупуване на диворастящи гъби и/ или горски плодове гр.Котел общ. Котел ул. „Преславска”№11 Диворастящи гъби 3930/20.05.2015
ОДБХ Сливен СД „ДВЛ-Братунови и сие” с. Градец общ. Котел ул. „Димитър Костов” №1 обект за изкупуване на диворастящи гъби и/ или горски плодове с. Градец общ. Котел бивша административна сграда на АПК Диворастящи гъби 3931/20.05.2015
ОДБХ Сливен „Херба Бул 5 ” ЕООД с. Градец общ. Котел ул.”Димитър Костов”№1 обект за изкупуване на диворастящи гъби и/ или горски плодове с. Градец общ. Котел Бивша сграда АПК - павилион Диворастящи гъби 3932/20.05.2015
ОДБХ Сливен „Панов Кю Груп” ЕООД гр.Котел общ. Котел ул. „Васил Левски” № 6 А обект за изкупуване на диворастящи гъби и/ или горски плодове гр.Котел общ. Котел ул. „Васил Левски” № 6 А Диворастящи гъби 3996/16.07.2015
ОДБХ Сливен „Каранашеви” ЕООД гр.Котел общ. Котел ул. „Софроний” №8 обект за изкупуване на диворастящи гъби и/ или горски плодове гр.Котел общ. Котел ул.”Луда Камчия” №17 Диворастящи гъби Горски плодове 3997/16.07.2015
ОДБХ Сливен „СВГ Транс” ЕООД гр.Шивачево ул.”Аврам Стоянов„ № 36 обект за изкупуване на диворастящи гъби и/ или горски плодове с.Оризаре общ. Твърдица Бивш стопански двор Горски плодове 4016/03.08.2015
ОДБХ Сливен „Васил Патриков ” ЕООД гр. Котел общ. Котел ул. „ Паисий” № 5 обект за изкупуване на диворастящи гъби и/ или горски плодове гр. Котел общ. Котел ул. „ Паисий” № 5 Диворастящи гъби 4378/31.05.2016
ОДБХ Сливен „Флора груп БГ” ООД с. Боров дол общ. Твърдица ул.” Стара планина” №18 обект за изкупуване на диворастящи гъби и/ или горски плодове с. Боров дол общ. Твърдица Бивш стопански двор Диворастящи гъби Горски плодове 4485/26.08.2016
ОДБХ Сливен „Дими транс 95” ЕООД гр. Стара Загора ул.„Освобождение “ №1 обект за изкупуване на диворастящи гъби и/ или горски плодове с.Оризари общ. Твърдица Бивш стопански двор Диворастящи гъби 4486/26.08.2016
ОДБХ Сливен „ЕТ „ИСКО – ИВАН ХРИСТОВ“ гр. Сливен общ. Сливен бул. „Братя Миладинови“ бл. 12, ет.11, ап. 55 обект за изкупуване на диворастящи горски плодове гр. Сливен общ. Сливен ж.к. Дебелата кория Горски плодове 4810/05.09.2017
ОДБХ Сливен „ВАК 2018“ ЕООД гр. Асеновград, общ. Асеновград, ул. „Трети март“ №18 обект за изкупуване на диворастящи горски плодове с. Оризари, общ. Твърдица, Бивш стопански двор Диворастящи гъби Горски плодове 4983/08.08.2018
ОДБХ Смолян „НИАГАРА-ФУНГИ- ИЛИЯ ИЛИЕВ” ЕООД гр.Чепеларе община Чепеларе ул. „Скиор” №5, ет.4, ап.20 ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ гр.Чепеларе община Чепеларе Сивковска махала-фургон Диворастящи гъби Горски плодове 1/11.04.2012
ОДБХ Смолян „ФУНГОРОБИКА - БЪЛГАРИЯ” ООД с.Труд община Марица Стопански двор №2 ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ гр. Чепеларе община Чепеларе Сивковски - фунгоробика Диворастящи гъби Горски плодове 2/11.04.2012
ОДБХ Смолян „ВЕРОНА ТРЕЙД” ЕООД с.Труд община Марица ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ гр.Смолян община Смолян ул. „Алеко Константинов” №1 /до ресторант „Рибката”/ Диворастящи гъби 3/11.04.2012
ОДБХ Смолян „НИАГАРА – ФУНГИ – ИЛИЯ ИЛИЕВ” ЕООД гр.Чепеларе община Чепеларе ул. „Скиор” №5, ет.4, ап.20 ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Мугла община Смолян /фургон - център / Диворастящи гъби Горски плодове 4/11.04.2012
ОДБХ Смолян „НИАГАРА – ФУНГИ – ИЛИЯ ИЛИЕВ” ЕООД гр.Чепеларе община Чепеларе ул. „Скиор” №5, ет.4, ап.20 ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ гр.Смолян община Смолян кв. Каптажа, ул.„Невястата” №64 Диворастящи гъби Горски плодове 6/11.04.2012
ОДБХ Смолян „НИАГАРА – ФУНГИ – ИЛИЯ ИЛИЕВ” ЕООД гр.Чепеларе община Чепеларе ул. „Скиор” №5, ет.4, ап.20 ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Брезе община Девин парцел – I 510, кв.10 Диворастящи гъби Горски плодове 7/11.04.2012
ОДБХ Смолян „НИАГАРА – ФУНГИ – ИЛИЯ ИЛИЕВ” ЕООД гр.Чепеларе община Чепеларе ул. „Скиор” №5, ет.4, ап.20 ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Широка лъка община Смолян ул. „Перелик” – /беседката до чешмата/ Диворастящи гъби Горски плодове 8/11.04.2012
ОДБХ Смолян ЕТ „НЕДЯЛКА ДОЙКОВА - НЕЛИ” с.Змейца община Доспат ул. „Виденица” №35 ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Змейца община Доспат ул. „Виденица” №35 Диворастящи гъби Горски плодове 9/11.04.2012
ОДБХ Смолян „ФУНГОРОБИКА - БЪЛГАРИЯ” ООД с.Труд община Марица Стопански двор №2 ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ с.Кутела община Смолян / центъра / Диворастящи гъби 11/11.04.2012
ОДБХ Смолян ЕТ „ЕДЕЛВАЙС – ИСМЕТ ШАЛГАНОВ” с.Късак община Доспат ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Късак община Доспат Диворастящи гъби Горски плодове 12/11.04.2012
ОДБХ Смолян „ФУНГОРОСИ” ЕООД гр.Смолян община Смолян ул. „Миньорска” №1, блок „Строител”№1, ет.6,ап.22 ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ гр.Смолян община Смолян кв.Устово, ул.„Васил Райдовски”№22 Диворастящи гъби 13/11.04.2012
ОДБХ Смолян БОЙКО ЗЛАТЕВ / земеделски производител / ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Могилица община Смолян Диворастящи гъби Горски плодове 14/11.04.2012
ОДБХ Смолян „ДЖАМБО” ЕООД с. Късак община Доспат ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Ягодина община Борино П-2-81, кв.№6 Диворастящи гъби Горски плодове 18/11.04.2012
ОДБХ Смолян ЕТ „АНДИ – 79 – АНДРЕЙ ШЕХОВ” с.Чепинци община Рудозем ул. „ Демокрация” №12 ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ с.Чепинци община Рудозем ул. „ Демокрация” №12 Диворастящи гъби 19/11.04.2012
ОДБХ Смолян ЕТ „СИТИ-10- ЕФРЕМ БРЕЗЕЛИЕВ” гр.Девин община Девин ул. „Гребенец” №30 ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ гр.Девин община Девин ул. „Акация”№6 Диворастящи гъби 20/11.04.2012
ОДБХ Смолян ЕТ „ ЕЛФИДА СТАМБОЛИЕВА ” с. Грохотно община Девин ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Грохотно община Девин кв.14, парцел 15 Диворастящи гъби Горски плодове 21/11.04.2012
ОДБХ Смолян ЕТ „ МОХАМЕД ШЕРИФОВ – ДОДЕ ” с.Борино община Борино ул. „Родопи” №35 ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Чала община Борино Диворастящи гъби Горски плодове 22/11.04.2012
ОДБХ Смолян ЕТ „ЕЛФИДА СТАМАТОВА” с.Грохотно община Девин ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Кестен община Девин Диворастящи гъби Горски плодове 23/11.04.2012
ОДБХ Смолян ЕТ „ МОХАМЕД ШЕРИФОВ – ДОДЕ ” с.Борино община Борино ул. „Родопи” №35 ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Борино община Борино ул. „Родопи” №35 Диворастящи гъби Горски плодове 24/11.04.2012
ОДБХ Смолян „ДЖАМБО” ЕООД с. Късак община Доспат ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Любча община Доспат парцел IХ - 13 Диворастящи гъби Горски плодове 26/11.04.2012
ОДБХ Смолян „ДЖАМБО” ЕООД с. Късак община Доспат ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Барутин община Доспат ул. „Бяло море” №7 Диворастящи гъби Горски плодове 27/11.04.2012
ОДБХ Смолян „ДЖАМБО” ЕООД с. Късак община Доспат ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Борино община Борино ул. „Пролет” №5 Диворастящи гъби Горски плодове 28/11.04.2012
ОДБХ Смолян „МЕРЛИНИ - ДИАМОНД” ООД гр.София община Столична бул. „Пенчо Славейков” №30 А ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Широка лъка община Смолян ул. „Капитан Петко Войвода” №17 Диворастящи гъби Горски плодове 29/11.04.2012
ОДБХ Смолян „МЕРЛИНИ - ДАНИМОНД” ООД гр.София община Столична бул. „Пенчо Славейков” №30 А ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Любча община Доспат Диворастящи гъби Горски плодове 30/11.04.2012
ОДБХ Смолян „МЕРЛИНИ – ДАНИМОНД” ООД гр.София община Столична район Красно село,бул.„Пенчо Славейков” №30А ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ гр.Чепеларе община Чепеларе ул.„ Беломорска” №17 Диворастящи гъби 31/11.04.2012
ОДБХ Смолян ЕТ „МИГЛЕНА ХАДЖИЕВА” с.Брезе община Девин парцел – І - 510 ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Брезе община Девин Диворастящи гъби Горски плодове 32/11.04.2012
ОДБХ Смолян ЕТ „ЕДЕЛВАЙС – ИСМЕТ ШАЛГАНОВ” с.Късак община Доспат ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ гр. Девин община Девин ул. „Момчил Юнак” №4 Диворастящи гъби Горски плодове 33/11.04.2012
ОДБХ Смолян „ММ ОЙЛ” ЕООД гр.Пловдив община Пловдив район Северен, ул. „Кутловица” №5 ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Бръщен община Доспат ул. „Места” №5, кв.4А, парцел 6 Диворастящи гъби Горски плодове 34/11.04.2012
ОДБХ Смолян „ММ ОЙЛ” ЕООД гр.Пловдив община Пловдив район Северен, ул. „Кутловица” №5 ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Селча община Девин кв.16, имот 211 Диворастящи гъби Горски плодове 35/11.04.2012
ОДБХ Смолян ЕТ „АДИ – 2002 – РУМЕН БАКАЛОВ” гр.Доспат община Доспат ул. „ Кирил Маджаров” №2 ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ гр.Доспат община Доспат ул. „ Дельо Войвода” №7 Диворастящи гъби Горски плодове 36/12.04.2012
ОДБХ Смолян ЕТ „ЕДЕЛВАЙС – ИСМЕТ ШАЛГАНОВ” с.Късак община Девин ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Лясково община Девин Диворастящи гъби Горски плодове 37/12.04.2012
ОДБХ Смолян „ФЕРЕКС” ЕООД гр.Доспат община Доспат ул. „Доспатска” №4А ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ гр.Доспат община Доспат ул. „Доспатска” №4А Диворастящи гъби Горски плодове 38/12.04.2012
ОДБХ Смолян „ФУУД БЪЛГАРИЯ И КО” ЕООД гр. Смолян община Смолян ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ гр. Смолян община Смолян местност Падалото Диворастящи гъби Горски плодове 39/12.04.2012
ОДБХ Смолян ЕТ „ЕДЕЛВАЙС – ИСМЕТ ШАЛГАНОВ” с.Късак община Доспат ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Брезе община Девин центъра – търговска сграда Диворастящи гъби Горски плодове 40/12.04.2012
ОДБХ Смолян „ДЖАМБО” ЕООД с. Късак община Доспат ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Триград община Триград търговска сграда /центъра / Диворастящи гъби Горски плодове 41/12.04.2012
ОДБХ Смолян ЕТ „АТАНАС КОДЖЕБАШЕВ-НАСИ ТРЕЙД” гр.Рудозем община Рудозем ул. „Беломорска” №21 ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ гр.Рудозем община Рудозем ул. „Беломорска” №21 Диворастящи гъби Горски плодове 42/25.04.2012
ОДБХ Смолян ЕМИЛ АСЕНОВ МЛАДЕНОВ ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ с.Оряховец община Баните махала „Кайряка” Диворастящи гъби Горски плодове 43/25.04.2012
ОДБХ Смолян ГЕОРГИ СИРАКОВ ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ с.Кутела община Смолян „Имамова”махала Диворастящи гъби Горски плодове 44/25.04.2012
ОДБХ Смолян „ОРЕТАНО БГ” ЕООД гр. Крумовград община Крумовград ул. „Запад” №27, бл.4, вх.Б, ап.5 ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ с.Оряховец община Баните Диворастящи гъби Горски плодове 45/27.04.2012
ОДБХ Смолян Евгени Михайлов ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ гр.Смолян община Смолян ул. „Дичо Петров” №26 /до МИП/ Диворастящи гъби Горски плодове 46/27.04.2012
ОДБХ Смолян „ФУНГОРОСИ” ЕООД гр. Смолян община Смолян ул. „Миньорска” №1, бл.1, ап.22 ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Градът община Смолян Диворастящи гъби Горски плодове 47/27.04.2012
ОДБХ Смолян МАЛИН ТЕРЗИЕВ ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ с.Оряховец община Баните Диворастящи гъби Горски плодове 48/10.05.2012 Временно преустановена дейност
ОДБХ Смолян САМУИЛ МОЛОВ ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Богутево община Чепеларе Диворастящи гъби Горски плодове 49/22.05.2012
ОДБХ Смолян ЗДРАВКО СЛАВЧЕВ ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ с.Смилян община Смолян ул.„Ком” №8 Диворастящи гъби Горски плодове 50/22.05.2012
ОДБХ Смолян ЕМИЛ РУМЕНОВ ИНЕВ с.Смилян община Смолян ул. „Пейо Яворов”№16 ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ с.Смилян община Смолян ул.„Пейо Яворов”№16 Диворастящи гъби Горски плодове 51/22.05.2012
ОДБХ Смолян ЕТ „БАМЗЕ 2011” гр.Чепеларе община Чепеларе ул.„Христо Ботев” №2 ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ гр.Чепеларе община Чепеларе ул.„Христо Ботев” №2 Диворастящи гъби Горски плодове 52/22.05.2012 Временно преустановена дейност
ОДБХ Смолян ЕТ „ВИЛИ – ЛЪЧЕЗАР ДОЙКОВ” с. Змейца община Доспат ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Буйново община Борино / център/ Диворастящи гъби Горски плодове 53/28.05.2012
ОДБХ Смолян „ДЖАМБО” ЕООД с. Късак община Доспат ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Буйново община Борино кв.15, парцел 2-81 Диворастящи гъби Горски плодове 54/28.05.2012
ОДБХ Смолян ВАЛЕРИ СТРАНЖАЛИЕВ ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ гр.Чепеларе община Чепеларе мах. „Сивковска” Диворастящи гъби Горски плодове 55/28.05.2012
ОДБХ Смолян „ОГИ 67” ЕООД с.Оряховец община Баните ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Оряховец общ.Баните Диворастящи гъби Горски плодове 56/28.05.2012
ОДБХ Смолян АНГЕЛ ХРИСТОВ ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ гр.Рудозем, ул. „Беломорска” №25, община Рудозем Диворастящи гъби Горски плодове 57/06.06.2012
ОДБХ Смолян РИФАТ КАФЕДЖИЕВ ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ с.Чепинци община Рудозем ул. „Демокрация”№54 Диворастящи гъби 59/11.06.2012
ОДБХ Смолян „ФУНГО –МАРТИ” ЕООД с.Търън община Смолян ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ с.Търън община Смолян Диворастящи гъби 61/20.06.2012
ОДБХ Смолян ВАЛЕРИ СТРАНДЖАЛИЕВ ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Хвойна община Чепеларе ул. „Персенк” №38 Диворастящи гъби Горски плодове 63/20.06.2012
ОДБХ Смолян „ФУНГОРОБИКА БЪЛГАРИЯ” ООД с.Труд /индустриална зона, бл.2/ община Марица ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Момчиловци община Смолян местност „Момина вода” Диворастящи гъби Горски плодове 64/11.07.2012
ОДБХ Смолян „НИАГАРА ФУНГИ – ИЛИЯ ИЛИЕВ” ЕООД гр.Чепеларе община Чепеларе ул. „Скиор” №5 ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Стойките община Смолян местност „Превала” Диворастящи гъби Горски плодове 65/11.07.2012
ОДБХ Смолян „ВЕРОНА ТРЕЙД” ЕООД с.Труд община Пловдив ул. „Никола Петков” №18 ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ с.Брезе община Девин Център Диворастящи гъби 68/13.08.2012
ОДБХ Смолян ФЕДЯ АНТИМОВ ВАСИЛЕВ с.Любча община Доспат ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Любча община Доспат Диворастящи гъби Горски плодове 69/29.10.2012
ОДБХ Смолян БИСЕР ВАСИЛЕВ БАЛДЖИЕВ гр.Мадан община Мадан ул. „Здравец” №4 ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ гр.Мадан община Мадан ул. „Република“ №10 Диворастящи гъби Горски плодове 70/15.03.2013
ОДБХ Смолян ЕТ „КАЛИН САРИЕВ-ФУНГИ“ с.Барутин община Доспат ул. „Здравец“ №5 ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Барутин община Доспат ул. „Здравец“ №5 Диворастящи гъби Горски плодове 71/15.03.2013
ОДБХ Смолян АНЕЛИЯ ПАВЛОВА ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Барутин община Доспат ул. „Бяло море“ №7 Диворастящи гъби Горски плодове 72/10.06.2013
ОДБХ Смолян НУРЕДИН АХМЕДОВ ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ с.Чепинци община Рудозем ул.„Демокрация“ №68 Диворастящи гъби Горски плодове 73/10.06.2013
ОДБХ Смолян ЕТ „НЕФИДЕ МУСТАФА– ТАХИРЮМЕР МУСТАФА“ гр.Мадан община Мадан ул.„Обединение“ №30 ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ гр.Мадан община Мадан ул. „Република“ №2 Диворастящи гъби Горски плодове 74/12.07.2013
ОДБХ Смолян „АСАТ“ ООД гр.Пазарджик община Пазарджик ул. „Княгиня Мария Луиза“ №79, ап.1 ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ гр.Мадан община Мадан кв. „Батанци“ Диворастящи гъби Горски плодове 75/12.07.2013
ОДБХ Смолян ЕТ „МАНОЛ СТЕФАНОВ“ гр.Смолян община Смолян ул. „Перелик“ №3, бл.3, вх.Б, ап.21 ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Широка лъка община Смолян ул. „Капитан Петко Войвода“ №3 Диворастящи гъби Горски плодове 76/15.07.2013
ОДБХ Смолян КРАСИМИР АНГЕЛОВ ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Лясково община Девин Център Диворастящи гъби Горски плодове 77/26.07.2013
ОДБХ Смолян ВЕНЕЛИН САКАЛИЕВ ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Селча община Девин до жилищна сграда Диворастящи гъби Горски плодове 78/26.07.2013
ОДБХ Смолян НИКОЛАЙ ИВАНОВ ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ гр.Девин община Девин ул. „Родопи“ №20 Диворастящи гъби Горски плодове 79/29.07.2013
ОДБХ Смолян „ЕКОПРОГРАМА“ ООД гр.Пловдив община Пловдив ул. „Брезовска“ №57 ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Змейца община Доспат ул. „Васил Левски“ №5 Диворастящи гъби Горски плодове 80/03.06.2014
ОДБХ Смолян „РЕАЛИНА“ ЕООД гр.Девин община Девин ул. „Опълченска“ №2А ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Лясково община Девин Стопанска сграда Диворастящи гъби Горски плодове 81/15.10.2014г.
ОДБХ Смолян КРАСИМИР ЯСЕНОВ ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с.Любча община Доспат Диворастящи гъби Горски плодове 82/17.04.2015
ОДБХ Смолян „ИНТЕРДЖОБС“ ООД гр.София община Столична бул. „Александър Малинов” № 51, вх. 3, ет. 6, ап. 8 ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ гр.Мадан община Мадан ул. „ Перелик“№19 Диворастящи гъби Горски плодове 83/14.07.2015
ОДБХ Смолян „СВД ГРУП“ ООД с. Змейца община Доспат ул. „Болгар“ № 12 ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ с. Змейца община Доспат Център диворастящи гъби 85/03.07.2019
ОДБХ София град „Див трюфел“ ЕООД Гр.София,жк.Гео Милев, ул.“Христо Максимов“№64,ап.25 /управител Явор Бъчваров/ ОБЕКТ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ Магазин №10 Гр.София,община“Слатина“, Търговски комплекс“Слатина“ Див трюфел 01/22.06.2015
ОДБХ София област ЕТ”ЕМО-ГЕРГАНА ПАВЛОВА ” с.Вакарел общ.Ихтиман ул.”Георги Димитров” №59 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и плодове с.Вакарел общ.Ихтиман ул.”Васил Левски”№59 Диворастящи гъби Горски плодове 29/22.03.2013
ОДБХ София област ЕТ”Д и С – 94 -СВЕТОСЛАВА ДИНЧЕВА” гр.Своге общ.Своге ул.”Георги Костов” №13 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и плодове гр.Своге общ.Своге ул.”Георги Костов” №13 Диворастящи гъби Горски плодове 30/22.03.2013
ОДБХ София област ЕТ”ИСКЪР-92-ТИМЧО ДАКОВ” с.Джурово общ.Правец ул.”Георги Димитров” №5 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и плодове с.Джурово общ.Правец ул.”Георги Димитров” №5 Диворастящи гъби Горски плодове 31/22.03.2013
ОДБХ София област „ИВ И КРИС”ЕООД с.Литаково общ.Ботевград ул.”Коцо Докуленски” №2 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и плодове с.Литаково общ.Ботевград ул.”Коцо Докуленски” №2 Диворастящи гъби Горски плодове 32/22.03.2013
ОДБХ София област ЕТ„ТТТТ-ИВАН ЗЛАТЕВ” гр.Ботевгард общ.Ботевград Пл.Освобождение №5 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и плодове гр.Ботевгард общ.Ботевград Месност Зелин Диворастящи гъби Горски плодове 33/22.03.2013
ОДБХ София област „БЛЕННИКА” ЕООД с.Джурово общ.Правец ул.”9-ти септември” №16 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и плодове с.Джурово общ.Правец ул.”9-ти септември” №16 Диворастящи гъби Горски плодове 34/22.03.2013
ОДБХ София област ЕТ”БИЛКО ТРАНС” гр.Своге общ.Своге ул.”Райко Даскалов” №16 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и плодове гр.Своге общ.Своге жк.”Дренов” ул.”Райко Даскалов” №16 Диворастящи гъби Горски плодове 35/02.04.2013
ОДБХ София област “`ЧИВИ 54”ЕООД гр.Пловдив общ.Пловдив жк.Тракия Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и плодове гр.Ихтиман общ.Ихтиман Индустриална зона ЖП гара ,Складова база”Средна гора” Диворастящи гъби Горски плодове 36/04.04.2013
ОДБХ София област ЕТ”ПЕНКА ТАНЕВА” гр.Ихтиман общ.Ихтиман ул.”Юрий Гагарин”№4 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и плодове гр.Ихтиман общ.Ихтиман ул.”Юрий Гагарин”№4 Диворастящи гъби Горски плодове 37/04.04.2013
ОДБХ София област „БГ СТОЛИ”ООД гр.Долна баня общ.Долна баня ул.”Търговска”№168 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и плодове гр.Костенец общ.Костенец ул.”Боровец”№81 Диворастящи гъби Горски плодове 38/04.04.2013
ОДБХ София област „ЧИВИ 54”ЕООД гр.Пловдив общ.Пловдив жк.”Тракия”№269 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и плодове гр.Долна баня общ.Долна баня ул.”Търговска”№51 Диворастящи гъби Горски плодове 39/04.04.2013
ОДБХ София област „БАРЕЗИ 1”ЕООД гр.Правец общ.Правец ул.”Драган Йотов”№3 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и плодове с.Калугерово общ.Правец Диворастящи гъби Горски плодове 40/04.04.2013
ОДБХ София област „БИО ЕМ ДИ”ЕООД гр.Берковица общ.Монтана ул.”Николаевска”№95 Пункт за изкупуване на диворастящи гъби и плодове гр.Ботевград общ.Ботевград бул.”Цар Освободител”