одобрен

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019 г.

Уникален идентификатор:  064fabed-144b-4f0b-a0c3-6843c684f5a5

атмосферен въздух пунктове за мониторинг

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-18 10:43:32
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2020-03-18 10:43:32

1