одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Уникален идентификатор:  065f12fc-a311-4ff3-992d-5f7abd6e4600

мери ОПФ пасища

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-25 13:31:34
  • Създаден от: todor_marinov_tonkov
  • Последна промяна: 2019-09-25 13:31:34

№ по ред

Ползвател на имоти с НТП "Пасище, мера" от ОПФ

Правно основание за ползване на имотите

Землище

Кадастрален номер на имота

Ползвана площ (дка)

1 x x x Договор от 18.08.2015 г. с. Козаревец 102 30
2 x x x Договор от 30.09.2015 г. с. Джулюница 183 63.177
3 x x x Договор от 30.09.2015 г. гр. Лясковец 611 214.5
4 x x x Договор от 18.09.2015 г. гр. Лясковец 193 81.329
5 x x x Договор от 18.09.2015 г. гр. Лясковец 569 321.191
6 x x x Договор от 18.09.2015 г. гр. Лясковец 574 12.548
7 x x x Договор от 18.09.2015 г. гр. Лясковец 600 42.063
8 x x x Договор от 18.09.2015 г. гр. Лясковец 608 25.172
9 x x x Договор от 18.09.2015 г. гр. Лясковец 274007 48.492
10 x x x Договор от 05.11.2015 г. с. Добри дял 269 33
11 x x x Договор от 05.11.2015 г. с. Добри дял 378 21.986
12 x x x Договор от 05.11.2015 г. с. Козаревец 102 95.621
13 x x x Договор от 05.11.2015 г. с. Козаревец 132 21.429
14 x x x Договор от 12.02.2016 г. с. Добри дял 269 165.21
15 x x x Договор от 12.02.2016 г. с. Добри дял 56 113.635
16 x x x Договор от 22.10.2015 г. с. Козаревец 102 70
17 x x x Договор от 22.10.2015 г. с. Добри дял 42 83.319
18 x x x Договор от 22.10.2015 г. с. Добри дял 1047 321.275
19 x x x Договор от 22.10.2015 г. с. Добри дял 312 28.018
20 x x x Договор от 22.10.2015 г. с. Добри дял 314 1.062
21 x x x Договор от 22.10.2015 г. с. Добри дял 324 8.899
22 ЕТ "x x x" Договор от 22.10.2015 г. с. Добри дял 1047 241.275
23 x x x Договор от 27.10.2015 г. с. Козаревец 102 390
24 x x x Договор от 30.09.2015 г. гр. Лясковец 611 48.789
25 x x x Договор от 30.09.2015 г. гр. Лясковец 416 7.962
26 x x x Договор от 30.09.2015 г. гр. Лясковец 418 5.526
27 x x x Договор от 08.02.2016 г. с. Джулюница 418 300
28 x x x Договор от 08.02.2016 г. с. Джулюница 158 224.907
29 x x x Договор от 08.02.2016 г. с. Джулюница 177 29.574
30 x x x Договор от 10.02.2016 г. с. Джулюница 418 90
31 x x x Договор от 10.02.2016 г. с. Джулюница 418 81.6
32 x x x Договор от 10.02.2016 г. с. Джулюница 418 147.6
33 x x x Договор от 10.02.2016 г. с. Джулюница 179 862.872
34 x x x Договор от 10.02.2016 г. с. Джулюница 418 284.681
35 x x x Договор от 10.02.2016 г. с. Джулюница 9047 165.145