одобрен

2018

Уникален идентификатор:  0693468f-80f3-4e96-adac-0846d2ea36d7

МФ Рамкови споразумения

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-09 10:24:03
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-04-09 10:24:03

Обект на обществената поръчка

Рамково споразумение (РС)

Срок на действие на РС

Услуга - Осигуряване на устни преводи РС-СПОР 2/14.02.2018 г. 24 месеца
Услуга - Осигуряване на писмени преводи РС-СПОР 3/14.02.2018 г. 24 месеца
Доставка - канцеларски материали РС-СПОР 4/09.03.2018 г. 24 месеца
Доставка - пликове и бланки РС-СПОР 5/09.03. 2018 г. 24 месеца
Доставка - различни видове копирна, принтерна и факс хартия за офиса РС-СПОР 6/09.03. 2018 г. 24 месеца
Доставка - доставка и монтаж на офис-мебели и столове РС-СПОР 7/15.03.2018 г. 36 месеца
Доставка - доставка и монтаж на мебели за обзавеждане за почивни бази и учебни центрове РС-СПОР 8/15.03.2018 г. 36 месеца
Доставка - доставка и монтаж на мека мебел за офиси РС-СПОР 9/15.03.2018 г. 36 месеца
Доставка - смазочни материали за автомобили и автокозметика РС-СПОР 21/27.11.2018 г. 24 месеца
Доставка - природен газ – метан за автомобили на територията на град София чрез карти за безналично плащане РС-СПОР 22/27.11.2018 г. 24 месеца
Доставка - съвместими тонери Допълнително споразумение № 1/14.11.2018 г. към РС-СПОР 7/16.05.2017 г. Удължен срок на действащото РС до 31.05.2019 г.
Доставка - оригинални тонери и други консумативи за копирни и печатащи устройства с различни марки Допълнително споразумение № 1/14.11.2018 г. към РС-СПОР 8/16.05.2017 г. Удължен срок на действащото РС до 31.05.2019 г.
Доставка - оригинални тонери и други консумативи за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard Допълнително споразумение № 1/14.11.2018 г. към РС-СПОР 9/30.05.2017 г. Удължен срок на действащото РС до 31.05.2019 г.
Доставка - автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане Допълнително споразумение № 1/22.11.2018 г. към РС-СПОР 48/30.12.2016 г. Удължен срок на действащото РС до 31.05.2019 г.
Услуга - Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел Допълнително споразумение № 1/27.11.2018 г. към РС-СПОР 11/05.06.2017 г. Удължен срок на действащото РС до 31.05.2019 г.
Услуга - Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации Допълнително споразумение № 1/27.11.2018 г. към РС-СПОР 12/05.06.2017 г. Удължен срок на действащото РС до 31.05.2019 г.
Доставка - нерециклирана копирна хартия РС-СПОР 23/27.12.2018 г. 18 месеца