одобрен

SEBRA-MF-2019-07-03

Уникален идентификатор:  06a5b078-486a-4ea6-9f02-1d2b6cc8fc69

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-12 10:35:12
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-07-12 10:35:12

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 03.07.2019 - 03.07.2019

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 68 174780.45
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 12 2681.04
10 xxxx Издръжка 173 589867.02
88 xxxx Средства на разпореждане 5 13025.4
90 xxxx Възстановени приходи 3 9027.6
92 xxxx Закупуване на валута в брой 4 0
Общо:  265 789381.51
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 03.07.2019 - 03.07.2019
Код Описание Брой Сума
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2 0
Общо:  2 0
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 03.07.2019 - 03.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 400818.04
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2 0
Общо:  10 400818.04
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 03.07.2019 - 03.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 42 12049.31
Общо:  42 12049.31
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 03.07.2019 - 03.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 36 138916.46
90 xxxx Възстановени приходи 1 27.6
Общо:  37 138944.06
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 03.07.2019 - 03.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 87 38083.21
88 xxxx Средства на разпореждане 2 729.48
90 xxxx Възстановени приходи 2 9000
Общо:  91 47812.69
ИА "Одит на средствата от ЕС" ( 0100130008 ) Период: 03.07.2019 - 03.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 68 174780.45
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 12 2681.04
88 xxxx Средства на разпореждане 3 12295.92
Общо:  83 189757.41