одобрен

РЕГИСТЪР НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ за 2019

Уникален идентификатор:  072500bf-f397-475b-8e4d-5eae859a9ccd

Описание:

РЕГИСТЪР НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ за 2019

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-20 16:34:08
  • Създаден от: nergin_mahmud
  • Последна промяна: 2020-03-20 16:34:08

РЕГИСТЪР НА „МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ” 2019

Вид Име на обекта Адрес Категория
по
ред
1. Заведение за обществено хранене Бистро с. Самуил, ул. „Ивайло” №2 1
2. Питейно заведение Кафетерия с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №15 1
3. Ресторант Бистро язовир с. Хърсово 1
4. Питейно заведение Кафе-бар с. Владимировци, ул. „Места” №4 1
5. Питейно заведение Кафе-аперитив с. Владимировци, ул. „Янтра” №1 1