одобрен

Регистър на категоризираните туристически обекти в община КАРНОБАТ за периода от 02.2014г до

Уникален идентификатор:  07a7e5b6-504d-4a05-a90d-f2992b959ad3

Описание:

Регистър на категоризираните туристически обекти в община КАРНОБАТ за периода от 02.2014г до

карнобат Регистър на категоризираните туристически обекти

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-14 15:39:43
  • Създаден от: obshtina_karnobat
  • Последна промяна: 2020-02-14 15:39:43

Регистър на категоризираните туристически обекти в община КАРНОБАТ за периода от 02.2014г до

РЕГИСТЪР НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Пореден номер Община Вх. номер на заявлението Индекс Дата на заявлението Собственик /Фирма на търговското дружество, едноличен търговец или трите имена на физическото лица/ Булстат / ЕИК / Пощенски код Област Населено място Адрес на седалището Телефони за контакт Лице, извършващо дейност в обекта, /Фирма на търговското дружество, едноличния търговец, трите имена на физическото лице/ Булстат / ЕИК / Пощенски код Област Населено място Адрес на седалището Адрес за кореспонденция Телефон за контакт Факс Електронна поща Лице за контакт Област Населено място Адрес на обекта Телефон Факс Електронна поща Вид Тип Подтип Наименование на обекта Дадена категория Установен капацитет Капацитет закрито Капацитет открито Брой стаи Брой легла Декларирани легла съгласно &27 от ЗМДТ Сезонност на обекта Брой заведения за хранене и развлечение в туристическия обект Вид на заведенията N на протокол за издаване на удостоверение за категория Дата на протокола за издаване на Удостоверение за Категория N на заповедта за издаване на удостоверение за категория Дата на заповедта N на Удостоверението за категория Дата на издаване на удостоверението Срок а действие на удостоверението Дата на получаване на удостоверение Краен срок за получаване на удостоверение Решение за отказ на Категория Дата на реешението Решение за прекратяване на Категорията Дата на решението Забележки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1 карнобат 26-00-118 0 5.2.2014 Барекс ООД 102825810 8000 Бургас Бургас "ЖБАТ ПИКАРДИ"ООД 202568391 8400 Бургас Карнобат "Стара планина"№85 Бургас Карнобат Поземлен имот №121001, изхода за Бургас ЗХР питейно заведение бирария първа 50 36 14 целогодишен 118 4.4.2014 222 4.4.2014 2 4.4.2014 4.4.2019 18.4.2014 РД-34 22.1.2015
2 карнобат 26-00-174 0 20.2.2014 "Мираж-05"ООД 102920977 8400 Бургас Карнобат "Мираж-05"ООД 102920997 8400 Бургас Карнобат "Стара планина"№85 Бургас Карнобат ПЗ"Север"УПИ V кв.11 Място за настаняване семеен хотел "Мираж" първа 10 17 17 целогодишен 2 кафене, класически ресторант 116 20.2.2014 РД-107 21.2.2014 1 21.2.2014 17.9.2016 12.3.2014 РД-585 5.10.2016
3 карнобат 26-00-348 0 20.3.2014 "Мираж-05"ООД 102920977 8400 Бургас Карнобат "Мираж-05"ООД 102920997 8400 Бургас Карнобат "Стара планина"№85 Бургас Карнобат ПЗ"Север"УПИ V кв.11 ЗХР БАР Дискотека "Вертиго" втора 50 50 0 целогодишен 119 16.5.2014 РД-350 19.5.2014 3 19.5.2014 19.5.2019 13.6.2014
4 карнобат 53-00-217 0 7.8.2014 М. Й. 8400 Бургас Карнобат ЕТ"Анди-Андон Иванов" 203126458 8400 Бургас Карнобат ж.к.Института бл.2 Бургас Карнобат Кооператинта №9 ЗХР кафе-сладкарници кафене първа 20 20 0 целогодишен 123 3.10.2014 РД-754 6.10.2014 4 6.10.2014 6.10.2019 20.10.2014
5 карнобат 53-00-227 0 19.8.2014 Община Карнобат 57026 8400 Бургас Карнобат ЕТ""Рая-2010-Калоян Бяндов" 200887472 8400 Бургас Карнобат бул.Москва35,бл35,вх2,ет2,ап15 Бургас Карнобат УПИ ІІІ,кв,22 ЗХР кафе- сладкарница кафетерия първа 39 23 16 целогодишен 124 17.10.2014 РД-790 17.10.2014 5 17.10.2014 17.10.2019 5.11.2014
6 карнобат 53-00-257 0 19.9.2014 РКС Карнобат 5907500015 8800 Сливен Сливен ЕТ"Атанас Атанасов-РАКС" 102629021 8400 Бургас Карнобат ул.Христо Смирненски№15вхбет4 Бургас Карнобат 9-ти септември№48 ЗХР кафе- сладкарници кафене първа 40 20 20 целогодишен 126 20.11.2014 РД-878 20.11.2014 6 20.11.2014 20.11.2019 5.12.2014 промяна на наемателя-ново удостовер.№15
7 карнобат 26-00-1273 0 30.10.2014 И.С. 8400 Бургас Карнобат "Диема777"ООД 203193581 8400 Бургас Карнобат ул.П.К.Яворов №23 Бургас Карнобат ул.Георги Димитров№10 ЗХР кафе- сладкарници кафене първа 50 0 50 целогодишен 127 19.12.2014 РД-948 19.12.2014 7 19.12.2014 19.12.2019 15.1.2015
8 карнобат 26-00-134 0 5.2.2015 "Емона Пейпър"ЕООД 102047430 8400 Бургас Карнобат "Бриз Пейпър"ЕООД 201813247 8400 Бургас Карнобат ул.Индустриална№30 Карнобат ул.Москва№14 средство за подслон мотел Бриз първа 8 16 16 целогодишен 132 9.2.2015 РД-68 9.2.2015 8 9.2.2015 28.3.2019 21.4.2015 подадено ново заявл. - от БРИЗ ТЕНДЪР ЕООД, ново удост.№32
9 карнобат 26-00-118 0 3.2.2015 Р. Б. 8400 Бургас Карнобат "Айсберг-2015" 203372627 8400 Бургас Карнобат ул.Бенчо Обрешков №31 Бургас Карнобат Карл Маркс№4 ЗХР кафе- сладкарници кафене АЙСБЕРГ първа 103 33 70 целогодишен 136 3.4.2015 РД-205 6.4.2015 9 6.4.2015 6.4.2020 24.4.2015
10 карнобат 53-00-30 0 12.2.2015 ЕТ"Кристал-Ахмед Исмаил" 102893900 8400 Бургас Карнобат ЕТ"Кристал - Ахмед Исмаил" 102893900 8400 Бургас Карнобат с.Кликач Бургас Карнобат с.Кликач ЗХР кафе- сладкарница кафене първа 20 20 0 целогодишен 136 3.4.2015 РД-204 6.4.2015 10 6.4.2015 6.4.2020 24.4.2015
11 карнобат 26-00126 0 4.2.2015 А. Б. 8400 Бургас Карнобат "Киров Плюс"ЕООД 203372698 8400 Бургас Карнобат ул.Ганчо Хардалов" №78 Бургас Карнобат ул.Д.Благоев №46 ЗХР кафе- кладкарница кафене 134 4.3.2015 РД-117 4.3.2015
12 карнобат 53-00-52 0 5.3.2015 Община Карнобат 57026 8400 Бургас Карнобат ЕТ"Лардея-Васко Танев" 812056107 8400 Бургас Карнобат ул.Д.Благоев№23 Бургас Карнобат пл.Трети март ЗХР ресторант кл.ресторант "Савой клуб" втора 240 100 140 целогодишен 137 29.4.2015 РД-275 4.5.2015 11 4.5.2015 4.5.2020 21.5.2015
13 карнобат 53-00-151 0 3.6.2015 ЕТ"Братя Минкови-Младен Димитров" 102897286 8400 Бургас Карнобат ЕТ"Братя Минкови-Младен Димитров" 102897286 8400 Бургас Карнобат ул.Бенчо Обрешков №36 Бургас Карнобат с.Венец, м.Пандорики" Място за настаняване самостоятелни стаи първа 4 5 целогодишен 1 механа 138 4.6.2015 РД-485 29.7.2015 12 29.7.2015 29.7.2020 10.8.2015
14 карнобат 53-00-150 0 3.6.2015 ЕТ"Братя Минкови-Младен Димитров" 102897286 8400 Бургас Карнобат ЕТ"Братя Минкови-Младен Димитров" 102897286 8400 Бургас Карнобат ул.Бенчо Обрешков№36 Бургас Карнобат с.Венец, м.Пандорики" ЗХР питейно заведение винарна първа 40 40 0 целогодишен 138 4.6.2015 РД-486 29.7.2015 13 29.7.2015 29.7.2020 10.8.2015
15 карнобат 26-00-777 0 2.7.2015 "Кундолини"ЕООД 202563423 8400 Бургас Карнобат "Кундолини"ЕООД 202563423 8400 Бургас Карнобат ул.Братя Миладинови№5 Бургас Карнобат с.Невестино Място за настаняване самостоятелни стаи първа 3 6 целогодишен 139 3.7.2015 РД-550 25.8.2015 14 25.8.2015 25.8.2020 11.9.2015
16 карнобат 53-00-254 0 16.9.2015 Община Карнобат 57026 8400 Бургас Карнобат ЕТ"Димитър Цонев",ЕТ"Транспорт Сидер" 102017832,812080507 8400 Бургас Карнобат ул.К.Методий №20,Козлодуй№16а Бургас Карнобат ул.9ти септември №35 ЗХР питейно заведение кафе-аперитив първа 50 30 20 целогодишен 144 12.11.2015 РД-710 12.11.2015 16 12.11.2015 12.11.2020 8.1.2016
17 карнобат 53-00-275 0 2.11.2015 РКС Карнобат 5907500015 8800 Сливен Сливен ЕТ"Катрин-Катя Тончева 203722586 8400 Бургас Карнобат Д.Полянов5, вх.А,ап12 Бургас Карнобат ул.9ти септември №48 ЗХР кафе-сладкарница кафене първа 40 20 20 целогодишен 143 3.11.2015 РД-698 3.11.2015 15 3.11.2015 20.11.2019 13.1.2016 12.07.2018 от 01.06.2017 - ново лице, изв.дейн. - ЕТ ФЕЯ-ваня Хаджиева от 12.06.2018- ЕТ"Кристи-Гинка Ангелова"
18 Карнобат 26-00-5 5.1.2016 Сапфир-Я ЕООД 102851919 8400 Бургас Карнобат Сапфир-Я ЕООД 102851919 8400 Бургас Карнобат ул.Георги Димитров №4 Бургас Карнобат ул.Георги Димитров №4 ЗХР кафе- сладкарници кафене първа 50 25 25 целогодишен 3 24.2.2016 РД-103 26.2.2016 17 26.2.2016 26.2.2021 8.4.2016
19 Карнобат 26-00-4 5.1.2016 Сапфир-Я ЕООД 102851919 8400 Бургас Карнобат Сапфир-Я ЕООД 102851919 8400 Бургас Карнобат ул.Георги Димитров №4 Бургас Карнобат ул.Георги Димитров №4 ЗХР барове кафе-бар първа 50 25 25 целогодишен 3 24.2.2016 РД-104 26.2.2016 18 26.2.2016 26.2.2021 8.4.2016
20 Карнобат 26-00-127 4.2.2016 Агрошанс комерс ЕООД 102004265 8400 Бургас Карнобат Агрошанс комерс ЕООД 102004265 8400 Бургас Карнобат Промишлена зона Север Бургас Карнобат ул.Георги Димитров №20А ЗХР питейно заведение кафе- аперитив АНАНДА първа 150 90 60 целогодишен 3 24.2.2016 РД-105 26.2.2016 19 26.2.2016 26.2.2021 8.4.2016
21 Карнобат 26-00-270 14.3.2016 С. С. 8400 Бургас Карнобат С.М.С 15 ЕООД 203688372 8400 Бургас Карнобат ул.Арда №1 Бургас Карнобат ул.Екзарх Антим І №43 ЗХР кафе-сладкарници кафене КОД първа 46 22 24 целогодишен 5 5.4.2016 РД-188 6.4.2016 20 6.4.2016 6.4.2021 10.5.2016
22 Карнобат 26-00-467 27.4.2016 Атанас Пламенов-2014 ЕООД 203071321 8000 Бургас Бургас СИВЕЛ 2013 ЕООД 202501656 8400 Бургас Карнобат ул.Витоша № 42 Бургас Карнобат ул.Москва №73 ЗХР заведение за бързо обслужване бистро първа 23 23 0 целогодишен 7 18.5.2016 РД-307 19.5.2016 21 19.5.2016 19.5.2021 13.6.2016 помяна лице изв.д-ст "Сивел"2018
23 карнобат 26-00-635 7.6.2016 ЕЛЕГАНТ ООД 147061139 8400 Бургас Карнобат ЕЛЕГАНТ ООД 147061139 8400 Бургас Карнобат ул.Георги Кирков №40 Бургас Карнобат ул.Димитър Полянов №10 ЗХР барове лоби бар ЕЛЕГАНТ две звезди 56 40 16 целогодишен 9 21.7.2016 РД-438 25.7.2016 22 25.7.2016 25.7.2021
24 карнобат 26-00-634 7.6.2016 ЕЛЕГАНТ ООД 147061139 8400 Бургас Карнобат ЕЛЕГАНТ ООД 147061139 8400 Бургас Карнобат ул.Георги Кирков №40 Бургас Карнобат ул.Димитър Полянов №10 Място за настаняване клас А хотел една звезда 23 48 целогодишен 1 лоби бар 9 21.7.2016 РД-440 26.7.2016 23 26.7.2016 26.7.2021
25 карнобат 26-00-994 27.9.2016 МИРАЖ-05 ООД 102920977 8400 Бургас Карнобат МИРАЖ-05 ООД 102920977 8400 Бургас Карнобат ул.Стефана Чамурова №36 Бургас Карнобат Промишлена зона "Север" Място за настаняване клас Б семеен хотел МИРАЖ една звезда 10 17 целогодишен 3 кафене, класически ресторант, дискотека 11 13.10.2016 РД-625 13.10.2016 24 13.10.2016 13.10.2021 21.12.2016
26 карнобат 26-00-993 27.9.2016 МИРАЖ-05 ООД 102920977 8400 Бургас Карнобат МИРАЖ-05 ООД 102920977 8400 Бургас Карнобат ул.Стефана Чамурова №36 Бургас Карнобат Промишлена зона "Север" ЗХР кафе- сладкарници кафене две звезди 50 25 25 целогодишен 11 13.10.2016 РД-626 13.10.2016 25 13.10.2016 13.10.2021 21.12.2016
27 карнобат 26-00-992 27.9.2016 МИРАЖ-05 ООД 102920977 8400 Бургас Карнобат МИРАЖ-05 ООД 102920977 8400 Бургас Карнобат ул.Стефана Чамурова №36 Бургас Карнобат Промишлена зона "Север" ЗХР ресторант класически ресторант МИРАЖ две звезди 150 30 120 целогодишен 11 13.10.2016 РД-627 13.10.2016 26 13.10.2016 13.10.2021 21.12.2016
28 карнобат 53-00-335 15.12.2016 Си комерс ООД 102614279 8400 Бургас Карнобат ЕТ "Светослав Карагьозов" 102170988 8400 Бургас Карнобат ул.Георги Кирков №30 Бургас Карнобат бул.Москва №16 ЗХР кафе-сладкарници кафене една звезда 50 30 20 целогодишен 14 13.1.2017 РД-28 16.1.2017 27 16.1.2017 16.1.2022
29 карнобат 26-00-1408 27.12.2016 Лукойл България ЕООД 121699202 1000 София София Лукойл България ЕООД 121699202 8400 София София бул.Тодор Александров №42 Бургас Карнобат бул.Москва №167 ЗХР кафе-сладкарници кафетерия една звезда 18 6 12 целогодишен 14 13.1.2017 РД-29 16.1.2017 28 16.1.2017 16.1.2022 10.2.2017
30 карнобат 53-00-349 28.12.2016 ЕТ "Нитом-Енчо Николов" 102103904 8400 Бургас Карнобат ЕТ "Нитом-Енчо Николов" 102103904 8400 Бургас Карнобат ул.П.К.Яворов №56А Бургас Карнобат бул.Москва №20 ЗХР питейно заведение бирария СТАРИЯ ХАН една звезда 100 40 60 целогодишен 14 13.1.2017 РД-30 16.1.2017 29 16.1.2017 16.1.2022 15.2.2017
31 карнобат 53-00-350 29.12.2016 Р. Л. 8000 Бургас Бургас ЕТ "Димо Добрев" 102045721 8400 Бургас Карнобат ул.Димитър Благоев №20 Бургас Карнобат ул.Сашо Кофарджиев №1 ЗХР питейно заведение бирария ПЕРЛА една звезда 49 30 19 целогодишен 14 13.1.2017 РД-31 16.1.2017 30 16.1.2017 16.1.2022
32 карнобат 53-00-23 23.1.2017 А. Г. 8000 Бургас Карнобат ЕТ Бабалис-98- А. Г. 102214979 8400 Бургас Карнобат ул. Николай Лъсков №2 Бургас Карнобат ул.Георги Кирков № 40 ЗХР ресторант класически ресторант ЕЛЕГАНТ две звезди 120 120 целогодишен 16 8.2.2017 РД-92 9.2.2017 31 9.2.2017 8.2.2022 10.4.2017 промяна лице извър.д-ст "Елегент АМ"
33 карнобат 26-00-817 20.7.2017 ЕМОНА ПЕЙПЪР ЕООД 102047430 8000 Бургас Карнобат БРИЗ ТЕНДЪР ЕООД 204670516 8400 Бургас Карнобат Промишлена зона Север Бургас Карнобат Промишлена зона "Север" МН клас А мотел БРИЗ една звезда 6 17 целогодишен 19 15.8.2017 РД-688 15.8.2017 32 15.8.2017 15.8.2022 25.10.2017
34 карнобат 26-00-1369 7.12.2017 "ПРИМАСТИЛ" ЕООД 147056551 8400 Бургас Карнобат "ПРИМАСТИЛ"ЕООД 147056551 8400 Бургас Карнобат ул."Граф Игнатиев"18 Бургас Карнобат Градски парк ЗХР ресторант класически ресторант "СПОРТНА СРЕЩА" две звезди 150 80 70 целогодишен 24 21.12.2017 РД-1081 29.12.2017 33 29.12.2017 29.12.2022 2.1.2018
35 карнобат 26-00-1370 7.12.2017 "ПРИМАСТИЛ" ЕООД 147056551 8400 Бургас Карнобат "ПРИМАСТИЛ"ЕООД 147056551 8400 Бургас Карнобат ул."Граф Игнатиев"18 Бургас Карнобат Градски парк МН хотел хотел "ПАРК" една звезда 47 22 47 целогодишен 25 21.12.2017 РД-1082 29.12.2017 34 29.12.2017 29.12.2022 2.1.2018
36 карнобат 26-00-668 18.7.2018 "КАРНОБАТ ФИШ"ЕООД 202349554 8400 Бургас Карнобат "КАРНОБАТ ФИШ"ЕООД 202349554 8400 Бургас Карнобат ул."Аспарух"№3 Бургас Карнобат Общински пазар ЗХР питейно заведение бирария една звезда 20 20 целогодишен 30 9.8.2018 РД-560 9.8.2018 35 9.8.2018 9.8.2023 20.9.2018
37 карнобат 53-00-118 2.8.2018 ЕТ"МН-Боян Николов" 102069035 8400 Бургас Карнобат ЕТ"МН-Боян Николов" 102069035 8400 Бургас Карнобат ул."Ил.Макариополски" №8 Бургас с.Крушово с.Крушово ЗХР питейно заведение кафене една звезда 40 40 целогодишен 33 30.8.2018 РД-614 3.9.2018 36 3.9.2018 3.9.2023 10.10.2018
38 карнобат 53-00-119 2.8.2018 ЕТ"Ламбада-59 Велко Младенов" 102070297 8400 Бургас Карнобат ЕТ"Ламбада-59 Велко Младенов" 102070297 8400 Бургас Карнобат ул."Витоша" № 42 Бургас Карнобат Общински пазар ЗХР питейно заведение бирария една звезда 24 24 целогодишен 32 30.8.2018 РД - 615 3.9.2018 37 3.9.2018 3.9.2023 2.10.2018
39 карнобат 53-00-124 7.8.2018 ЕТ"Васил Милев 21" 102676779 8400 Бургас Карнобат ЕТ"Васил Милев 21" 102676779 8400 Бургас Карнобат ул."В.Атанасов" №5 Бургас Карнобат ул."Хаджи Димитър"№1 ЗХР кафе- сладкарница кафе-клуб "ЕКСТАЗИ" една звезда 30 15 15 целогодишен 35 27.9.2018 РД - 686 2.10.2018 38 2.10.2018 2.10.2023 29.10.2018
40 карнобат 26-00-772 22.8.2018 В. А. Я.А. 8800 Сливен Сливен "Мураитис"ООД 119615909 8800 Сливен Сливен ул."Х.Димитър"16 Бургас Карнобат ул."Димитър Благоев"№19 ЗХР бар дискотека "S Club" две звезди 120 120 целогодишен 36 8.10.2018 РД - 703 8.10.2018 39 8.10.2018 8.10.2023 28.11.2018
41 карнобат 26-00-863 9.10.2018 К.Т. 8400 Бургас Карнобат "Тако 2015" ООД 203814351 8400 Бургас Карнобат ул."Андрей Пенев"№ 25"а" Бургас Карнобат ул."Андрей Пенев"№25 "а" ЗХР питейно заведение бирария "ТАКО" една звезда 50 42 8 целогодишен 38 25.10.2018 РД- 756 29.10.2018 40 29.10.2018 29.10.2023 28.12.2018
42 карнобат 53-00-144 17.10.2018 Г. Г. 8400 Бургас Карнобат ЕТ"Георги Грунов" 102008349 8400 Бургас Карнобат ул."Цанко Церковски"№40а Бургас Карнобат ул."Цанко Церковски" №40"а" ЗХР кафе-сладкарница кафене "ВИЕНСКИ САЛОН" две зведи 50 40 10 целогодишен 42 16.1.2019 РД-30 16.1.2019 41 16.1.2019 16.1.2024 30.1.2019
43 карнобат 26-00-1155 27.12.2018 "Общински имоти - Карнобат"ЕООД 102245794 8400 Бургас Карнобат "Общински имоти-Карнобат"ЕООД 102245794 8400 Бургас Карнобат ул."Аспарух"№5 Бургас Карнобат ул."Аспарух"№ 5 МН хотел хотел "КАРНОБАТ" една звезда 32 18 32 целогодишен 44 19.2.2019 РД-96 19.2.2019 42 19.2.2019 19.2.2024 25.3.2019