одобрен

Регистър на пределните цени на лекарствените продукти отпускани по лекарско предписание от 02.07.2019 г.

Уникален идентификатор:  08b47347-e209-4ff7-866b-9f9e352ef506

здравеопазване лекарства реимбурсиране

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-08 09:56:10
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2019-07-08 09:56:10
записа на страница

РЕГИСТЪР НА ПРЕДЕЛНИ ЦЕНИ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, ОТПУСКАНИ ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ

Актуализация към 02.07.2019
Международно непатентно наименование /INN/ Регистрационен №, вписан в разрешението за употреба Наименование на лекарствения продукт/лекарствена форма и количество активно вещество в окончателна опаковка Притежател на разрешението за употреба Производител Заявена цена производител, въз основа на която се образува цената Утвърдена цена по елементи №/дата на решението Дата на вписване след изтичане на 14-дневен срок за обжалване от деня на съобщаването Дата на актуализация Забележка Дата на настъпили промени в обстоятелствата във връзка с ПМС 196/2012 г., ДВ, бр. 68 от 04.09.2012 г. Статус Идентификатор на ЛП
цена ДДС общо с ДДС надц.% надц. лв. цена ДДС общо с ДДС надц.% надц. лв. цена ДДС общо с ДДС
Fluocinolone acetonide 20010715 Abricort, cream, 0,25 mg/g - 15 g, -, Pack: 1 Актавис EАД, България Балканфарма Разград АД, България 2.78 0.56 3.34 7% 0.19 2.97 0.59 3.56 20% 0.56 3.53 0.71 4.24 HCP-320/03.07.2013 г. 18.07.2013 18.07.2013 Активен 8248
Fluocinolone acetonide 20010712 Abricort, Ointment, 0,25 mg/g - 15 g, -, Pack: 1 Актавис EАД, България Балканфарма Разград АД, България 2.78 0.56 3.34 7% 0.19 2.97 0.59 3.56 20% 0.56 3.53 0.71 4.24 HCP-277/28.06.2013 г. 18.07.2013 18.07.2013 Активен 8247
Acetylcysteine 20030078 ACC Kid, Powder for oral solution, 20 mg/ml - 30 g, -, Pack: 1 Hexal AG, Германия Salutas Pharma GmbHOtto-von-Guericke-Allee 1, Германия 4.73 0.95 5.68 7% 0.33 5.06 1.01 6.07 20% 0.95 6.01 1.2 7.21 НСР-1407/10.10.2013; НСР-18839/30.05.2019 25.10.2013 02.07.2019 Заличен 8493
Acetylcysteine 20030078 ACC Kid, Powder for oral solution, 20 mg/ml - 30g, -, Pack: 1 Hexal AG, Германия Salutas Pharma GmbHOtto-von-Guericke-Allee 1, Германия 4.73 0.95 5.68 7% 0.33 5.06 1.01 6.07 20% 0.95 6.01 1.2 7.21 НСР-1407/10.10.2013 25.10.2013 25.10.2013 Неактивен 8493
Quinapril, Hydrochlorothiazide 20050540 ACCUZIDE, Film coated tablet, 20 mg/12,5 mg, mg, Pack: 30 Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Betriebsstatte Freiburg Mooswaldallee 1 79090 Freiburg, Германия 8.47 1.69 10.16 7% 0.59 9.06 1.81 10.87 20% 1.69 10.75 2.15 12.9 НСР-16082/05.07.2018; НСР-18737/20.05.2019 02.08.2018 02.07.2019 Заличен 3612
Quinapril, Hydrochlorothiazide 20050540 ACCUZIDE, Film coated tablet, 20 mg/ 12,5 mg, mg, Pack: 30 Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Betriebsstatte Freiburg Mooswaldallee 1 79090 Freiburg, Германия 8.47 1.69 10.16 7% 0.59 9.06 1.81 10.87 20% 1.69 10.75 2.15 12.9 НСР-16082/05.07.2018 02.08.2018 02.08.2018 Неактивен 3612
Quinapril, Hydrochlorothiazide 20050539 ACCUZIDE, Film coated tablet, 10 mg/12,5, mg, Pack: 30 Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Германия 5.83 1.17 7 7% 0.41 6.24 1.25 7.49 20% 1.17 7.41 1.48 8.89 НСР-9747/14.07.2016; НСР-18737/20.05.2019 02.08.2016 02.07.2019 Заличен 15238
Quinapril, Hydrochlorothiazide 20050539 ACCUZIDE, Film coated tablet, 10 mg/12,5, mg, Pack: 30 Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Германия 5.83 1.17 7 7% 0.41 6.24 1.25 7.49 20% 1.17 7.41 1.48 8.89 НСР-9747/14.07.2016 02.08.2016 02.08.2016 Неактивен 15238
Acetylsalicylic acid, Paracetamol, Caffeine, Codeine II-1652/29.02.2008 ACEFFEIN, Film coated tablet, 250 mg/250 mg/50 mg/10 mg, mg, Pack: 20 Актавис EАД, България Балканфарма Дупница АД, България 2.2 0.44 2.64 7% 0.15 2.35 0.47 2.82 20% 0.44 2.79 0.56 3.35 КЦ-82/ 05,06,2008 г.; НСР-18015/21.02.2019 25.06.2008 02.04.2019 Заличен 7998
Acetylsalicylic acid, Paracetamol, Caffeine, Codeine II-1652/29.02.2008 ACEFFEIN, Film coated tablet, , -, Pack: 20 Актавис EАД, България Балканфарма Дупница АД, България 2.2 0.44 2.64 7% 0.15 2.35 0.47 2.82 20% 0.44 2.79 0.56 3.35 КЦ-82/ 05,06,2008 г. 25.06.2008 25.06.2008 Неактивен 7998
Acenocoumarol II-1317/21.12.2007 г. ACENOCOUMAROL UNIPHARM, Tablet, 4 mg, -, Pack: 20 Унифарм АД, България Унифарм АД 1.99 0.4 2.39 7% 0.14 2.13 0.43 2.56 20% 0.4 2.53 0.51 3.04 КЦ-30/ 12,03,2008 г. 11.04.2008 11.04.2008 Активен 7003
Aciclovir ІІ-0369/02.08.2007 г. ACIC 200, Tablet, 200 mg, -, Pack: 25 Hexal AG, Германия Salutas Pharma GmbH, Germany 7.49 1.5 8.99 7% 0.52 8.01 1.6 9.61 20% 1.5 9.51 1.9 11.41 КЦ-137/ 04,07,2008 г. 29.07.2008 29.07.2008 Активен 7007
Aciclovir 9900318 Aciclovir ABR, cream, 50 mg/g, -, Pack: 1 Антибиотик Разград АД, България Балканфарма-Разград АД, България 4.86 0.97 5.83 7% 0.34 5.2 1.04 6.24 20% 0.97 6.17 1.23 7.4 НСР-7286/29.10.2015. 14.11.2015 14.11.2015 Активен 9143
Aciclovir 9700252 Aciclovir AL, Tablet, 400 mg, -, Pack: 35 Aliud Pharma GmbH, Германия Hemopharm GmbH, Германия 25.21 5.04 30.25 6% 1.51 26.72 5.34 32.06 18% 4.54 31.26 6.25 37.51 НСР-7350/29.10.2015. 02.12.2015 02.12.2015 Активен 1625
Aciclovir 9700251 Aciclovir AL, Tablet, 200 mg, -, Pack: 25 Aliud Pharma GmbH, Германия Hemopharm GmbH, Германия 5.26 1.05 6.31 7% 0.37 5.63 1.13 6.76 20% 1.05 6.68 1.34 8.02 НСР-7350/29.10.2015. 02.12.2015 02.12.2015 Активен 1585
Aciclovir 9700253 Aciclovir AL, Tablet, 800 mg, -, Pack: 35 Aliud Pharma GmbH, Германия Aliud Pharma GmbH& Co.KG, Германия 32.27 6.45 38.72 4% 1.29 33.56 6.71 40.27 16% 5.16 38.72 7.74 46.46 НСР-1680/11.11.2013 04.12.2013 04.12.2013 Активен 8591
Rabeprazole 20100706 Acilesol, gastro-resisitant tablets, 20 mg, -, Pack: 14 Actavis Group PTC ehf., Исландия Actavis ehf., Исландия; Балканфарма- Дупница АД, България 5.55 1.11 6.66 7% 0.39 5.94 1.19 7.13 20% 1.11 7.05 1.41 8.46 НСР-902/09.08.2013 02.09.2013 02.09.2013 промяна на обстоятелства НСР-3404/30.04.2014 Активен 8389
Zoledronic acid EU/1/05/308/001 Aclasta, Solution for infusion, 5 mg, -, Pack: 1 Novartis Europharm Limited, Ирландия Novartis Pharma GmbH - Germany 571.88 114.38 686.26 4% 10 581.88 116.38 698.26 16% 25 606.88 121.38 728.26 КЦPP-1920/17.12.2012 г. 21.01.2013 02.08.2018 Промяна на обстоятелствата НСР-16144/13.07.2018 Активен 1223
Zoledronic acid EU/1/05/308/001 Aclasta, Solution for infusion, 5 mg, -, Pack: 1 Novartis Europharm Limited, Обединено Кралство Novartis Pharma GmbH - Germany 571.88 114.38 686.26 4% 10 581.88 116.38 698.26 16% 25 606.88 121.38 728.26 КЦPP-1920/17.12.2012 г. 21.01.2013 21.01.2013 Неактивен 1223
Celecoxib 20140020 Aclexa, Capsule, hard, 200 mg, -, Pack: 30 KRKA, d.d., Словения KRKA, d.d., Novo mesto, Словения; TAD Pharma GmbH, Германия 14.96 2.99 17.95 6% 0.9 15.86 3.17 19.03 18% 2.69 18.55 3.71 22.26 НСР-3002/12.03.2014 27.03.2014 27.03.2014 Активен 8794
Celecoxib 20140019 Aclexa, Capsule, hard, 100 mg, -, Pack: 10 KRKA, d.d., Словения KRKA, d.d., Novo mesto, Словения; TAD Pharma GmbH, Германия 4.17 0.83 5 7% 0.29 4.46 0.89 5.35 20% 0.83 5.29 1.06 6.35 НСР-3002/12.03.2014 27.03.2014 27.03.2014 Активен 8792
Показва 1 до 25 от общо 3987 записа